Topcom Sologic A801 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Sologic A801 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Langaton DECT puhelin
  • Malli/nimi: Sologic A801
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 50
Sologic A801 51
Sologic A801
SUOMI
1 Ennen käytön aloittamista
Kiitos ostamastasi uudesta pöytäpuhelimesta.
1.1 Käyttötarkoitus
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kytkettynä analogiseen PSTN-
puhelinlinjaan.
1.2 Yhteys
Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattamaan 98/482/EY –määräystä,
tarkoittaen yleiseurooppalaista Public Switched Telephone Network (PSTN)
pääteyhteyttä ja noudattaa 1999/5/EY direktiivissä asetettuja ohjeita radiolaitteista
ja vastavuoroisesti tunnustaa niiden yhdenmukaisuuden. Koska PSTN-verkoissa
on vaihteluja maiden välillä todennusmenetelmät itsessään eivät aseta ehdotonta
takuuta optimaalisesta toiminnasta kaikissa PSTN-liitäntäpisteissä missään
maassa. Jos ongelmia ilmenee, ota ensin yhteyttä palvelun toimittajaan.
Tuotteen käyttöehtoja tulee joka tapauksessa kunnioittaa samoin kuin välttää
laitteen käyttöä julkisissa tai yksityisissä verkoissa, joiden tekniset vaatimukset
eroavat selvästi EU-alueen asetuksista.
2 Puhdistus
Puhdista puhelin nihkeällä liinalla tai antistaattisella liinalla. Älä käytä
puhdistusaineita tai naarmuttavia liuottimia.
3 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen
sekaan vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten
perustettuun keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai
tuotepakkauksessa on tästä kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta
ympäristötyötä.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitse lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
Sologic A801_book.book Page 51 Thursday, July 8, 2010 2:04 PM
Sivu: 51
52 Sologic A801
Sologic A801
4 Turvallisuusohjeita
• Älä käytä laitetta, jos puhelinkaapeli tai itse laite on vaurioitunut.
• Jos laite putoaa, sähkömiehen on tarkistettava laite ennen käytön jatkamista.
• Laitteen sisällä on vaarallisia jännitteitä. Älä avaa koteloa tai työnnä esineitä
tuuletusaukkoihin.
• Älä päästä nesteitä kosketuksiin laitteen kanssa. Vedä hätätapauksessa
pistoke irti pistorasiasta.
• Samoin jos ilmenee vika käytön aikana sekä ennen laitteen puhdistamisen
aloittamista irrota pistoke irti pistorasiasta.
• Älä koske pistokeliitäntöihin terävillä tai metallisilla esineillä.
• Älä tee itse laitteeseen muuntoja tai korjauksia. Anna ainoastaan
erikoishuollon korjata laite tai verkkojohto. Riittämättömät korjaukset saattavat
aiheuttaa huomattavan vaaran käyttäjälle.
• Lapset aliarvioivat säännöllisesti sähkölaitteisiin liittyvät vaarat. Älä siksi jätä
lapsia valvonnatta sähkölaitteen läheisyyteen.
• Laitetta ei saa käyttää kosteassa tilassa (esim. kylpyhuoneessa) tai
huoneessa, jossa on paljon pölyä.
• Puhelinlinjaan ukkosen aikana liitettynä oleva laite saattaa vahingoittua
salamoinnista. Irrota siksi pistoke pistorasiasta myrskyn aikana.
Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava aina ennen
sähkölaitteiden käyttöä.
Lue huolella seuraavat turvallisuutta ja oikeaa käyttöä koskevat
tiedot. Tutustu laitteen kaikkiin toimintoihin. Pidä ohjeet tallessa
ja anna ne tarvittaessa kolmannelle osapuolelle.
Sologic A801_book.book Page 52 Thursday, July 8, 2010 2:04 PM
Sivu: 52
Sologic A801 53
Sologic A801
SUOMI
5 Painikkeet/LED-valo
1. Suorat muistipainikkeet
2. LCD-näyttö
3. Muistipainike
4. Näppäimistö
5. Handsfree-painike
6. Uudelleen valinta/keskeytys -
painike
7. Tulevan puhelun LED-valo
8. Katkopainike R
9. Mykistyspainike
10. Ohjelmointipainike
11. Linjajohdon liitäntä
12. Katkoaikakytkin
13. Soittoäänenvoimakkuuden
valitsin
14. Handsfree-
äänenvoimakkuuden kytkin
6 Linjajohdon asentaminen
Asenna seuraavasti:
• Aseta puhelin tasaiselle pinnalle.
• Kytke linjajohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja toinen pää puhelimen
takana olevaan linjakytkentään (11).
7
4
2
5
8
3
6
9
1 A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
* #
R
M1 M2 M3
1
3
4
5
6
8
9
2
7
10
11
12
13
14
100 300
FLASH LINE
Sologic A801_book.book Page 53 Thursday, July 8, 2010 2:04 PM
Sivu: 53
54 Sologic A801
Sologic A801
7 Aluksi
7.1 Puhelun soittaminen
Soita puhelu nostamalla kuuloke tai painamalla Handsfree-painiketta . Anna
puhelinnumero.
Huomautus: Puhelun keston ajastin näkyy näytössä [mm:ss].
7.2 Viimeisen numeron uudelleen valitseminen
Sologic A801 tallentaa viimeksi valitut puhelinnumerot uudelleen valinta -muistiin.
1. Nosta kuuloke tai paina handsfree-painiketta .
2. Paina , numero valitaan automaattisesti.
Huomautus: Uudelleen valinta -painiketta voi käyttää myös
pysäytyspainikkeena, kun annetaan puhelinnumero! Kirjain P näkyy
näytössä kohdassa, johon lisäsit 3 sekunnin tauon.
7.3 Mykistys
Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana pitämällä mykistyspainiketta painettuna .
Nyt voit vapaasti puhua ilman, että soittaja kuulee sinua.
Vapauta mykistyspainike , kun haluat jatkaa puhelua.
7.4 Soittoäänenvoimakkuus
Kun vastaanotat puhelun, laite soi. Soittoäänenvoimakkuutta voidaan säätää
puhelimen takana olevalla soittoäänenvoimakkuuden kytkimellä (korkea- ,
matala- ). (13)
7.5 Katkonäppäin
Paina katkonäppäintä (R) tiettyjen toimintojen, kuten puhelu odottamassa (jos
puhelinyhtiö toimittaa tämän palvelun), käyttämiseksi; tai puhelujen siirtämiseksi,
kun käytettävissä on puhelinvaihde (PABX).
Katkoaika voidaan valita puhelimen takana olevasta kytkimestä (12) (100/300 ms).
Ennen kuin muutat katkoajan kytkintä, on linjajohto irrotettava.
Sologic A801_book.book Page 54 Thursday, July 8, 2010 2:04 PM
Sivu: 54
Sologic A801 55
Sologic A801
SUOMI
8 Muistissa olevat numerot
Voit ohjelmoida puhelimen muistiin 10 epäsuoraa muistinumeroa (0-9) ja 3 suoraa
muistinumeroa (M1-M3).
8.1 Epäsuoran muistinumeron ohjelmoiminen
• Nosta kuuloke tai paina handsfree-painiketta .
• Paina puhelimen takana olevaa ohjelmointipainiketta .
• Anna puhelinnumero.
• Paina puhelimen takana olevaa ohjelmointipainiketta .
• Paina haluttua muistipaikkaa 0...9 (numeropainikkeet).
• Aseta käsiosa takaisin puhelimeen tai paina handsfree-painiketta .
8.2 Suoran muistinumeron ohjelmoiminen
• Nosta kuuloke tai paina handsfree-painiketta .
• Paina puhelimen takana olevaa ohjelmointipainiketta .
• Anna puhelinnumero.
• Paina haluttua suoraa muistipaikkaa M1-M3.
• Aseta käsiosa takaisin puhelimeen tai paina handsfree-painiketta .
8.3 Epäsuoran muistinumeron valitseminen
• Nosta käsiosa ja paina muistipainiketta .
• Paina muistipaikan numeroa (0-9), ohjelmoitu numero valitaan automaattisesti.
8.4 Suoran muistinumeron valitseminen
• Nosta käsiosa
• Paina haluttu suoran muistipaikan painiketta M1-M3, ohjelmoitu numero
valitaan automaattisesti.
9 Tekniset tiedot
Valintatila: Äänitaajuus (DTMF)
Katko: 100/300 ms
Käyttölämpötila: +5 °C - +45 °C
Sallittu suhteellinen ilmankosteus: 25 - 85 %
Sologic A801_book.book Page 55 Thursday, July 8, 2010 2:04 PM
Sivu: 55
56 Sologic A801
Sologic A801
10 Takuu
10.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi
laite ostetaan. Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos
tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintohäiriöitä tai laskevat hieman
laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
10.2 Takuutoimet
Palauta viallinen laite Topcom in palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimetty
palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen
laitteen tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan uuteen, tilalle annetun
laitteen väri ja malli voivat poiketa alkuperäisen laitteen väristä ja mallista.
Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei
pitene, jos Topcom tai sen nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
10.3 Takuuehdot
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita, eikä
vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin Topcomin suosittelemien, ei-alkuperäisten
osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Langattomat Topcom-puhelimet on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan
uudelleenladattavien paristojen kanssa. Takuu ei korvaa muiden kuin
uudelleenladattavien paristojen käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko,
aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukemattomiksi.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen omistaja tai epäpätevä, muu kuin virallisesti
nimetty Topcom-palvelukeskus on korjannut tai muutellut laitetta.
Sologic A801_book.book Page 56 Thursday, July 8, 2010 2:04 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Sologic A801 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Sologic A801

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Sologic A801, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Sologic A801 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Sologic A801 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.