Topcom KS-4236 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom KS-4236 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Vauvamonitori
  • Malli/nimi: KS-4236
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Slovakki, Kreikka, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 1
tristar.eu
.
w
w
w
KS-4236
r
e
k
l
a
t
y
b
a
B This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.tristar.eu MD10600412 ECO V1.0
2
planeettamme ja lastemme tulevaisuutta, ja siksi pyrimme säästämään
ympäristöä parhaamme mukaan. Siksi olemme päättäneet vähentää
käyttöoppaidemme ja tuotekäsikirjojemme sivumäärää. Kun yhden
paperitonnin tuottamiseen tarvitaan jopa 24 puuta, tuotekäsikirjojen
julkaiseminen monella kielellä vie planeetaltamme melkoisen määrän puita.
Tässä lyhyessä TOPCOM-laitteen mukana saamassasi käyttöohjeessa
kerrotaan ytimekkäästi, kuinka TOPCOM-laite asennetaan ja kuinka sitä
käytetään.Jos haluat tutustua kaikkiin uuden TOPCOM-laitteesi
ominaisuuksiin, vieraile Internet-sivuillamme (www.tristar.eu), joilta voit
ladata koko käyttöoppaan omalla kielelläsi. Tällä TOPCOM pyrkii osaltaan
tekemään planeetastamme paremman paikan, mutta voimme onnistua
siinä vain sinun avullasi!
1.1 Paristojen asentaminen vauvan laitteeseen
Katso auki taitettavan sivun kuva .
– Kierrä vyökiinnikettä ylöspäin.
– Käännä ruuvia paristolokeron kannessa vauvan laitteen
takana 90° vastapäivään ja irrota paristolokeron kansi.
– Aseta kolme AA-alkalikennoa (LR06/Mignon) paristolokeroon.
Varmista, että paristojen navat tulevat oikein päin.
– Sulje paristokotelo.
1.2 Vauvan laitteen kytkeminen verkkovaihtovirtaan
Aseta vaihtovirtaverkkomuuntajan pieni pistoke vauvan laitteen
verkkovirtaliitäntään ja kytke vaihtovirtaverkkomuuntaja pistorasiaan
(230 V / 50 Hz).
1.3 Ladattavien paristojen asentaminen vanhempien
laitteeseen
Katso auki taitettavan sivun kuva .
– Kierrä vyökiinnikettä ylöspäin.
– Käännä ruuvia paristolokeron kannessa vanhempien laitteen
takana 90° vastapäivään ja irrota paristolokeron kansi.
– Aseta NiMH-paristopakkaus paristolokeroon.
Varmista, että paristopakkauksen läppä sopii sille varattuun
syvennykseen ja että navat tulevat kuten kuvassa (B).
– Sulje paristolokero huolellisesti ja käännä vyökiinnike
takaisin alas.
1.4 Vanhempien laitteen lataustelineen asennus
– Aseta vaihtovirtaverkkomuuntajan pieni pistoke latausaseman
verkkovirtaliitäntään ja kytke vaihtovirtaverkkomuuntaja
pistorasiaan (230 V / 50 Hz).
– Aseta vanhempien laite latausasemaan. Punainen latauksen
LED-valo syttyy.
2 Käyttö
2.1 Vauvan laitteen ja vanhempien laitteen kytkeminen päälle
ja pois
– Kytke vanhempien laitteen virta päälle painamalla
virtakatkaisinta . Näyttö on päällä.
– Kytke vauvan laitteen virta päälle painamalla virtakatkaisinta
. Näyttö on päällä.
– Katkaise vanhempien laitteen virta painamalla virtakatkaisinta
(paina ja pidä pohjassa, kunnes näyttö tyhjenee).
– Katkaise vauvan laitteen virta painamalla virtakatkaisinta
(paina ja pidä pohjassa, kunnes näyttö tyhjenee).
2.2 Näyttökielen asettaminen
– Paina painiketta . ‘Yövalo(Night light)’ tulee näkyviin.
– Paina painiketta useita kertoja, kunnes ‘Kieli (Language)’
tulee näyttöön.
– Paina painiketta . Nykyinen kieli tulee näyttöön.
– Paina painiketta tai useita kertoja, kunnes haluttu
kieli tulee näyttöön.
– Vahvista kielen valinta painamalla painiketta .
– -painikkeella pääset pois valikosta
2.3 NEMo-kytkinasetus
Babytalker KS-4236 perustuu ainutlaatuiseen NEMo-teknologiaan, jonka avulla
vanhemmat voivat määrittää laitteen säteilemän tehon. Tämä itkuhälytin
(joka on DECT-standardin mukainen) mahdollistaa NEMo-käytön (ei
päästöjä -tila). Itkuhälytin pienentää lähetystehoaan tiedonsiirron aikana
vanhempien laitteen etäisyyden perusteella. Vauvan ja vanhempien
laitteen kuuloke pienentää radion lähetystehon nollaan, jos vauvan laite ei
havaitse ääniä. Tämä ei tarkoita, että tavallinen DECT-säteily olisi
terveydelle haitallista, mutta NEMo-tila välttää tarpeetonta säteilylle
altistumista. Voit ottaa NEMo-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä
vauvan laitteen takana olevalla katkaisimella .
Jos haluat laitteen toimivan nopeammin, voit poistaa NEMo-toiminnon
käytöstä. Kun poistat NEMo-toiminnon käytöstä, vauvan ja vanhempien
laitteen välillä on aina yhteys (myös silloin, kun ääntä ei kuulu).
Toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:
– Katkaise sekä vauvan laitteen että vanhempien laitteen virta.
– Vedä katkaisin asennosta ON asentoon OFF vauvan
laitteen takana.
– Kytke kumpaankin laitteeseen virta (virran kytkemisen
järjestyksellä ei ole merkitystä)
3 Asetukset
3.1 Vanhempien laitteen toiston äänenvoimakkuuden
säätäminen
Äänenvoimakkuuden asetuksia on kuusi. Alhaisin asetus on ‘Ääni pois
(Volume Off)’.
– Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
– Voit pienentää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
3.2 Vauvan laitteen toiston äänenvoimakkuuden säätäminen
– Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
– Voit pienentää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
3.3 Muut asetukset
Seuraavat asetukset voidaan määrittää vanhempien laitteen valikosta
(painike ):
Jos haluat liikkua valikkokohtien välillä, käytä painiketta tai
painiketta .
Jos haluat valita ilmoitetun asetuksen, paina painiketta .
Jos haluat palata edelliseen valikkokohtaan tai poistua valikosta, paina
painiketta .
1 Prima d'iniziare
Grazie per avere acquistato questo prodotto TOPCOM. Questo prodotto è
stato progettato e montato prestando la massima cura a voi e all'ambiente.
Dato che a noi di TOPCOM piace pensare al futuro del nostro pianeta e dei
nostri figli, facciamo del nostro meglio per aiutare a proteggere l'ambiente.
Ecco perché abbiamo deciso di ridurre il numero di pagine delle nostre
guide utente e dei manuali dei prodotti. Se pensate che ci vogliono fino a
24 alberi per produrre 1 tonnellata di carta, pubblicare manuali dei prodotti
in molte lingue costa al nostro pianeta parecchi alberi. In questo breve
manuale che viene fornito insieme al vostro dispositivo TOPCOM potete
trovare una breve spiegazione su come installare ed utilizzare il dispositivo
TOPCOM.Se volete avere maggiori informazioni su tutte le caratteristiche
del vostro nuovo dispositivo TOPCOM, vi preghiamo di visitare il nostro sito
web (www.tristar.eu) dove potrete scaricare il manuale d'uso completo
nella vostra lingua. In questo modo, TOPCOM vuole fare la sua parte per
rendere il nostro pianeta un luogo migliore, ma per riuscirci abbiamo
bisogno del vostro aiuto!
1.1 Inserimento delle batterie nell'unità bambino
Vedi la figura sulla pagina pieghevole.
– Ruotare la clip da cintura verso l'alto.
– Girare la vite del coperchio del vano batterie sul retro
dell'unità bambino di 90° in senso antiorario e rimuovere il
coperchio.
– Inserire tre batterie alcaline AA (LR06/batterie Mignon) nel vano
batterie. Verificare che la polarità sia corretta.
– Chiudere il vano batterie.
1.2 Collegamento dell'unità bambino all'alimentazione CA
Inserire la presa piccola dell'adattatore di alimentazione CA nel relativo
connettore di alimentazione dell'unità bambino e inserire l'adattatore di
alimentazione CA nella presa di corrente (230 V / 50 Hz).
1.3 Inserimento delle batterie ricaricabili nell'unità genitore
Vedi la figura sulla pagina pieghevole.
– Ruotare la clip da cintura verso l'alto.
– Girare la vite del coperchio del vano batterie sul retro
dell'unità genitore di 90° in senso antiorario e rimuovere il
coperchio.
– Posizionare il gruppo batterie NiMH nel vano batterie.
Assicurarsi che la linguetta del gruppo batterie sia inserita nella
rientranza corrispondente e che la polarità sia come in figura (B).
– Chiudere accuratamente il vano batterie e ruotare la clip da
cintura di nuovo verso il basso.
1.4 Installazione della base di ricarica dell'unità genitore
– Inserire la presa piccola dell'adattatore di alimentazione CA nel
relativo connettore di alimentazione della stazione di ricarica
e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente
(230 V / 50 Hz).
– Posizionare l'unità genitore nella stazione di ricarica. Si accenderà
il LED di ricarica rosso.
2 Funzionamento e uso
2.1 Accensione e spegnimento dell'unità bambino e dell'unità
genitore
– Premere l'interruttore On/Off per accendere l'unità
genitore. Si accende il display .
– Premere l'interruttore On/Off per accendere l'unità
bambino. Si accende il display .
– Premere l'interruttore On/Off per spegnere l'unità
genitore (mantenere premuto finchè il display si spegne).
– Premere l'interruttore On/Off per spegnere l'unità
bambino (mantenere premuto finchè il display si spegne).
2.2 Impostazione della lingua del display
– Premere il tasto . ‘Luce nottur. (Night light)’ appare sul
display.
– Premere ripetutamente il tasto finché appare ‘Lingua
(Language)’.
– Premere il tasto . Verrà visualizzata la lingua utilizzata al
momento.
– Premere ripetutamente il tasto o finchè non
appare la lingua desiderata.
– Premere il tasto per confermare la lingua.
– Premere il tasto per uscire dal menu.
2.3 Impostazione interruttore NEMo
Il Babytalker KS-4236 si basa sull'esclus
iva tecnologia NEMo, che permette ai
genitori di impostare la potenza irradiata dal dispositivo. Questo
babyphone, conforme allo standard DECT, consente di effettuare
operazioni NEMo (No emission mode, modalità a emissioni zero). La
potenza di tramissione dell'unità bambino viene ridotta in base alla distanza
dall'unità genitore durante la comunicazione. Le emissioni radio dei
ricevitori dell'unità bambino e di quella genitore vengono ridotte se l'unità
bambino non riceve alcun suono. Questo non significa che la normale
radiazione DECT sia nociva per la salute, bensì che la modalità NEMo evita
inutili esposizioni alle radiazioni. È possibile attivare e disattivare la
funzione NEMo tramite l'interruttore nella parte posteriore dell'unità
bambino.
Per una risposta più veloce è possibile disattivare la funzione NEMo.
Disattivando la funzione NEMo la comunicazione tra l'unità bambino e
quella genitore rimane sempre attiva (anche quando non c'è rumore).
Per attivare o disattivare tale funzione:
– Disattivare l'unità genitore e l'unità bambino.
– Far scorrere l'interruttore su ON o OFF nella parte posteriore
dell'unità.
– Accendere entrambe le unità (l'ordine di accensione è
indifferente)
3 Impostazioni
3.1 Impostazione del volume di riproduzione sull'unità
genitore
Ci sono sei impostazioni di volume. L'impostazione più bassa è
‘Vol. Spento (Volume Off)’.
– Premere il tasto per alzare il volume.
– Premere il tasto per abbassare il volume.
3.2 Impostazione del volume di riproduzione sull'unità
bambino
– Premere il tasto per alzare il volume.
– Premere il tasto per abbassare il volume.
3.3 Altre impostazioni
Le seguenti impostazioni si possono configurare dal menu (tasto )
dell'unità genitore:
Per navigare tra le voci di menu, usare il tasto o il tasto .
Per selezionare l'impostazione indicata, premere il tasto .
Per tornare ad una voce di menu precedente o uscire dal menu, premere il
tasto .
1 Iniciar
Obrigado por ter adquirido este produto TOPCOM. Este produto foi
concebido e montado com o maior cuidado a pensar em si e no ambiente.
Porque na TOPCOM gostamos de pensar no futuro do nosso planeta e das
nossas crianças, tentamos fazer o nosso melhor para ajudar a salvar o
ambiente. Por isso, decidimos reduzir o número de páginas dos nossos
manuais de utilizador e dos produtos. Se tiver em conta que são precisas
até 24 árvores para produzir uma tonelada de papel, publicar manuais em
muitas línguas custa ao nosso planeta muitas árvores. Neste pequeno
manual que lhe é fornecido com o seu aparelho TOPCOM pode encontrar
uma explicação breve sobre como instalar e usar o seu aparelho
TOPCOM.Se quiser descobrir todas as características do seu novo
aparelho TOPCOM, por favor visite o nosso site (www.tristar.eu) onde
pode fazer o download do manual do utilizador completo na sua língua. Ao
tomar esta iniciativa, a TOPCOM espera dar o seu contributo para tornar o
nosso planeta melhor, mas só podemos fazê-lo com a sua ajuda!
1.1 Colocação das pilhas na unidade do bebé
Ver imagem na página desdobrável.
– Rode o clipe de cinto para cima.
– Rode o parafuso na tampa do compartimento das pilhas, na
traseira da unidade do bebé, 90° no sentido anti-horário e retire a
tampa do compartimento das pilhas.
– Coloque três pilhas alcalinas AA (LR06/Mignon) no
compartimento das pilhas. Assegure-se de que as instala com a
polaridade correcta.
– Feche o compartimento das pilhas.
1.2 Ligação da unidade do bebé à corrente eléctrica
Introduza a ficha pequena do transformador de corrente CA no conector
para ligação à corrente eléctrica da unidade do bebé e ligue o
transformador de corrente CA a uma tomada eléctrica (230 V / 50 Hz).
1.3 Colocação das pilhas na unidade do adulto
Ver imagem na página desdobrável.
– Rode o clipe de cinto para cima.
– Rode o parafuso na tampa do compartimento das pilhas, na
traseira da unidade do adulto, 90° no sentido anti-horário e retire
a tampa do compartimento das pilhas.
– Coloque o conjunto de pilhas de NiMH no compartimento das
pilhas.
Assegure-se de que a patilha do conjunto das pilhas encaixa na
ranhura correspondente e que a polaridade respeita a indicada na
figura (B).
– Feche cuidadosamente o compartimento das pilhas e rode o clipe
de cinto de volta para baixo.
1.4 Instalar a base de carregamento da Unidade do Adulto
– Introduza a ficha pequena do transformador de corrente CA no
conector para ligação à corrente eléctrica da estação de
carregamento e ligue o transformador de corrente CA a uma
tomada eléctrica (230 V / 50 Hz).
– Coloque a unidade do adulto na estação de carregamento.
O LED de carregamento vermelho ilumina-se.
2 Operação e utilização
2.1 Ligar e desligar a unidade do bebé e a unidade do adulto
– Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a unidade do
adulto. O visor é activado.
– Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a unidade do
bebé. O visor é activado.
– Prima o botão de Ligar/Desligar para desligar a unidade
do adulto (premindo e mantendo premido até que o visor
se apague).
– Prima o botão de Ligar/Desligar para desligar a unidade
do bebé (premindo e mantendo premido até que o visor se
apague).
2.2 Configurar o idioma de visualização
– Prima o botão . ‘Luz nocturna (Night light)’ é apresentado.
– Prima repetidamente o botão até que ‘Idioma (Language)’
seja apresentado.
– Prima o botão . É apresentado o idioma actual.
– Prima repetidamente o botão ou até que o idioma
pretendido seja apresentado.
– Prima o botão para confirmar o idioma.
– Prima o botão para sair do menu.
2.3 Configuração do comutador NEMo
O Babytalker KS-4236 baseia-se na inovadora tecnologia NEMo, que permite
definir a potência da radiação emitida pelo equipamento. Esta unidade de
bebé (em conformidade com a norma DECT) permite um funcionamento
NEMo (No emission mode - Modo sem emissão). A unidade do bebé reduz
a sua potência de transmissão tendo em conta a distância a que se
encontra da unidade do adulto durante a comunicação. A unidade de bebé
& adulto reduz a saída do sinal de rádio a zero, caso a unidade do bebé não
receba nenhum som. Isto não significa que a radiação DECT normal seja
prejudicial à saúde, mas que o modo NEMo evita uma exposição
desnecessária à radiação. Pode ligar/desligar a função NEMo num
botão na parte de trás da unidade do bebé
Se deseja uma resposta mais rápida, pode DESLIGAR a função NEMo. Ao
DESLIGAR a função NEMo, haverá sempre comunicação entre a unidade
de bebé e a unidade de adulto (mesmo quando não existe ruído).
Para a LIGAR/DESLIGAR:
– Desligue a unidade de bébe e de adulto.
– Faça deslizar o botão para ligada ou desligada na parte de trás da
unidade de bebé.
– Ligue as duas unidades (não precisa de se preocupar sobre qual
liga primeiro)
3 Definições
3.1 Definir o volume de reprodução na unidade do adulto
Existem seis níveis de volume. O volume mais baixo é ‘Sem som (Volume
Off)’.
– Prima o botão para aumentar o volume.
– Prima o botão para diminuir o volume.
3.2 Definir o volume de reprodução na unidade do bebé
– Prima o botão para aumentar o volume.
– Prima o botão para diminuir o volume.
3.3 Outras definições
Pode configurar as seguintes funções a partir do menu (botão ) da
unidade do adulto:
Para navegar entre os itens de menu, utilize o botão ou o botão
.
Para seleccionar a configuração indicada, prima o botão .
Para regressar a um item de menu anterior ou para sair do menu, prima o
botão .
1 Začínáme
Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt TOPCOM. Tento produkt byl
navržen a smontován s maximální péčí o vás i životní prostředí. Protože v
TOPCOMu pamatujeme na budoucnost naší planety a našich dětí, snažíme
se ze všech sil pomáhat chránit životné prostředí. Proto jsme se také
rozhodli snížit počet stran našich uživatelských příruček a příruček k
produktům. Uvědomíte-li si, že na výrobu 1 tuny papíru se spotřebuje 24
stromů, vydávání příruček k produktům v mnoha jazycích stojí naši planetu
spoustu stromů. V této krátké příručce k zařízení TOPCOM najdete stručné
vysvětlení, jak zařízení TOPCOM instalovat a používat.Pokud byste si dále
přáli odhalit všechny vlastnosti svého nového zařízení TOPCOM, navštivte
laskavě naši webovou stránku (www.tristar.eu), kde si m ůžete stáhnout
kompletní uživatelskou příručku ve svém jazyce. Pokud toto uděláte,
TOPCOM doufá, že tímto přispěje k tomu, aby naše planeta byla lepším
místem pro život. Úspěchu ale můžeme dosáhnout pouze s vaší pomocí!
1.1 Instalace baterií do dětské jednotky
Viz obrázek na přehybu stránky.
– Otočte sponou na pás směrem nahoru.
– Otočte šroubem na krytu oddílu pro baterie na zadní straně
dětské jednotky o 90° proti směru hodinových ručiček a odstraňte
kryt oddílu pro baterie.
– Vložte tři alkalické baterie AA (LR06/tužkové baterie) do oddílu
pro baterie. Ujistěte se, že polarita je správná.
– Zavřete oddíl pro baterie.
1.2 Připojení dětské jednotky k sí ovému napájení
Zasuňte menší zástrčku sí ového adaptéru do napájecího konektoru dětské
jednotky a připojte sí ový adaptér do elektrické zásuvky
(230 V – 50 Hz).
1.3 Instalace dobíjecího akumulátoru do rodičovské jednotky
Viz obrázek na přehybu stránky.
– Otočte sponou na pás směrem nahoru.
– Otočte šroubem na krytu oddílu pro baterie na zadní straně
rodičovské jednotky o 90° proti směru hodinových ručiček a
odstraňte kryt oddílu pro baterie.
– Umístěte akumulátor NiMH do oddílu pro baterie.
Ujistěte se, že štítek baterií zapadne do příslušné drážky a že
polarita je v souladu s obrázkem (B).
– Bezpečně uzavřete oddíl pro baterie a otočte sponou na pás zpět
směrem dolů.
1.4 Instalace stojanové nabíječky rodičovské jednotky
– Zasuňte menší zástrčku sí ového adaptéru do napájecího
konektoru nabíječky a připojte sí ový adaptér do elektrické
zásuvky (230 V – 50 Hz).
– Umístěte rodičovskou jednotku do dobíjecí stanice. Červená
kontrolka LED pro napájení se rozsvítí.
2 Fungování a použití
2.1 Zapnutí a vypnutí dětské a rodičovské jednotky
– Chcete-li zapnout rodičovskou jednotku, stiskněte vypínač
. Aktivuje se displej.
– Chcete-li zapnout dětskou jednotku, stiskněte vypínač .
Aktivuje se displej.
– Chcete-li vypnout rodičovskou jednotku, stiskněte vypínač
(stiskněte a přidržte, dokud nezhasne displej).
– Chcete-li vypnout dětskou jednotku, stiskněte vypínač
(stiskněte a přidržte, dokud nezhasne displej).
2.2 Nastavení jazyka displeje
– Stiskněte tlačítko . Zobrazí se „Noční světlo (Night light)“.
– Stiskněte opakovaně tlačítko , až se zobrazí „Jazyk“
(Language).
– Stiskněte tlačítko . Zobrazí se aktuální jazyk.
– Stiskněte opakovaně tlačítko nebo , až se zobrazí
požadovaný jazyk.
– Pro potvrzení stiskněte tlačítko .
– Stisknutím tlačítka ukončete práci s menu.
2.3 Nastavení spínače NEMo
Chůvička Babytalker KS-4236 je založena na jedine čné technologii NEMo,
která rodičům umožňuje nastavovat energii vyzařovanou z přístroje. Tato
chůvička (která vyhovuje normě DECT) umožňuje fungovat v režimu NEMo
(režim bez emisí). Dětská jednotka snižuje svoji vysílací energii během
komunikace v závislosti na vzdálenosti od rodičovské jednotky. Pokud
dětská jednotka nezaznamená žádný zvuk, dětská i rodičovská jednotka
snižují vysílací výkon na nulu. To neznamená, že normální vyzařování
DECT je zdraví škodlivé, ale pouze že režim NEMo eliminuje zbytečné
vystavení záření. Funkci NEMo je možné kdykoli vypnout či zapnout
pomocí spínače na zadní straně dětské jednotky.
Pokud chcete mít reakci rychlejší, můžete funkci NEMo vypnout. Vypnutím
funkce NEMo je zajištěna nepřetržitá komunikace mezi dětskou a
rodičovskou jednotkou (i v případě, kdy se žádný zvuk neozývá).
Vypnutí/zapnutí funkce:
– Vypněte rodičovskou i dětskou jednotku.
– Posuňte přepínač na zadní straně dětské jednotky do polohy
zapnuto nebo vypnuto.
– Zapněte obě jednotky (nezáleží na tom, kterou první).
3 Nastavení
3.1 Nastavení hlasitosti zvuku na rodičovské jednotce
Existuje zde šest nastavení hlasitosti. Nejnižší nastavení je „Zvuk vyp.
(Volume Off)“.
– Stisknutím tlačítka zesílíte hlasitost.
– Stisknutím tlačítka zeslabíte hlasitost.
3.2 Nastavení reprodukční hlasitosti pro dětskou jednotku
– Stisknutím tlačítka zesílíte hlasitost.
– Stisknutím tlačítka zeslabíte hlasitost.
3.3 Další nastavení
Následující nastavení lze nakonfigurovat z menu (tlačítko ) na
rodičovské jednotce:
Pro navigaci mezi položkami menu použijte nebo tlačítko .
Pro výběr uvedeného nastavení stiskněte tlačítko .
Pro návrat na předchozí položku menu nebo pro opuštění menu stiskněte
tlačítko .
1 Τα πρώτα βήματα
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν TOPCOM. Αυτό το
προϊόν έχει σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί με πολύ μεγάλο σεβασμό προς
το περιβάλλον και τις ανάγκες σας. Επειδή εμείς στην TOPCOM θέλουμε να
σκεφτόμαστε το μέλλον του πλανήτη μας και των παιδιών μας, στόχος μας
είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συμβάλουμε στη
διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να
μειώσουμε τον αριθμό των σελίδων στους οδηγούς χρήσης και τα εγχειρίδια
των προϊόντων μας. Εάν λάβετε υπόψη σας ότι χρειάζονται έως 24 δέντρα
για την παραγωγή ενός τόνου χαρτιού, η έκδοση εγχειριδίων προϊόντων σε
πολλές γλώσσες κοστίζει στον πλανήτη μας πολλά δέντρα. Στο παρόν
περιεκτικό εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή TOPCOM,
μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή για τον τρόπο εγκατάστασης και
χρήσης της συσκευής σας TOPCOM.Εάν θέλετε να εξερευνήσετε όλες τις
λειτουργίες της νέας σας συσκευής TOPCOM, επισκεφθείτε την τοποθεσία
μας στο web (www.tristar.eu), από την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη
του πλήρους εγχειριδίου χρήσης στη γλώσσα σας. Η TOPCOM ελπίζει ότι
αυτή θα είναι η δική της συνεισφορά στο να γίνει ο πλανήτης μας ένα
καλύτερο μέρος, αλλά για να το πετύχει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε τη
βοήθειά σας!
1.1 Τοποθέτηση μπαταριών στη μονάδα μωρού
Βλ. εικόνα στην αναδιπλούμενη σελίδα.
– Περιστρέψτε το κλιπ ζώνης προς τα επάνω.
– Στρέψτε τη βίδα που βρίσκεται στο καπάκι της θήκης
μπαταριών, στο πίσω μέρος της μονάδας μωρού,
αριστερόστροφα κατά 90° και κατόπιν αφαιρέστε το καπάκι της
θήκης μπαταριών.
– Τοποθετήστε τρεις αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA (LR06/
Mignon) στη θήκη των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες
έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.
– Κλείστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
1.2 Σύνδεση της μονάδας μωρού στο δίκτυο ρεύματος
Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην αντίστοιχη υποδοχή της
μονάδας μωρού και κατόπιν βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα
(230 V / 50 Hz).
1.3 Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στη μονάδα
γονέα
Βλ. εικόνα στην αναδιπλούμενη σελίδα.
– Περιστρέψτε το κλιπ ζώνης προς τα επάνω.
– Στρέψτε τη βίδα που βρίσκεται στο καπάκι της θήκης της
μπαταρίας, στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα, αριστερόστροφα
κατά 90° και κατόπιν αφαιρέστε το καπάκι της θήκης της
μπαταρίας.
– Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH στην
αντίστοιχη θέση.
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
είναι τοποθετημένος μέσα στην αντίστοιχη εσοχή και ότι η
πολικότητα συμφωνεί με την εικόνα (B).
– Κλείστε προσεκτικά το καπάκι της θήκης της μπαταρίας και
ξαναστρέψτε το κλιπ της ζώνης προς τα κάτω.
1.4 Εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης της μονάδας γονέα
– Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην αντίστοιχη
υποδοχή του σταθμού φόρτισης και κατόπιν βάλτε το
τροφοδοτικό στην πρίζα (230 V / 50 Hz).
– Τοποθετήστε τη μονάδα γονέα στο σταθμό φόρτισης. Τότε,
η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης θα ανάψει.
2 Χειρισμός και χρήση
2.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας μωρού
και της μονάδας γονέα
– Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ,
για να θέσετε τη μονάδα γονέα σε λειτουργία. Τότε, η οθόνη
θα ανάψει.
– Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ,
για να θέσετε τη μονάδα μωρού σε λειτουργία. Τότε, η οθόνη
θα ανάψει.
– Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα (πατήστε και κρατήστε
τον πατημένο μέχρις ότου σβήσει η οθόνη της).
– Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού (πατήστε και
κρατήστε τον πατημένο μέχρις ότου σβήσει η οθόνη της).
2.2 Ρύθμιση της γλώσσας οθόνης
– Πατήστε το κουμπί . Τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη ‘Φωτ.
νυχτός(Night light)’.
– Πατήστε το κουμπί όσες φορές χρειάζεται, μέχρις ότου
εμφανιστεί η ένδειξη ‘Γλώσσα(Language)’.
– Πατήστε το κουμπί . Τότε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η
τρέχουσα γλώσσα.
– Πατήστε το κουμπί ή όσες φορές χρειάζεται,
μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα.
– Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα που
επιλέξατε.
– Πατήστε το κουμπί για έξοδο από το μενού.
2.3 Ρύθμιση διακόπτη NEMo
Το Babytalker KS-4236χρησιμοποιεί τη μοναδική τεχνολογία NEMo, η οποία
επιτρέπει στους γονείς να ρυθμίζουν την ισχύ εκπομπής του εξοπλισμού.
Αυτό το σύστημα παρακολούθησης μωρού (που συμμορφούται προς το
πρότυπο DECT) επιτρέπει τη λειτουργία NEMo (τρόπος λειτουργίας χωρίς
εκπομπή). Η μονάδα μωρού μειώνει την ισχύ εκπομπής της σύμφωνα με
την απόσταση μεταξύ μονάδας μωρού και μονάδας γονέα, κατά την
επικοινωνία. Εάν η μονάδα μωρού δεν λαμβάνει κανέναν ήχο, η ισχύς
εκπομπής των μονάδων μωρού και γονέα μηδενίζεται. Αυτό δεν σημαίνει
ότι η συνήθης ακτινοβολία των συσκευών DECT είναι επιβλαβής για την
υγεία, αλλά ότι με τον τρόπο λειτουργίας NEMo αποφεύγετε την άσκοπη
έκθεση στην ραδιοσυχνοτική ακτινοβολία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEMo μέσω του διακόπτη που
βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας μωρού.
Εάν θέλετε ταχύτερη απόκριση από τις συσκευές αυτές, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEMo. Απενεργοποιώντας τη λειτουργία
NEMo, υπάρχει πάντοτε επικοινωνία μεταξύ των μονάδων μωρού και γονέα
(ακόμη κι όταν δεν συλλαμβάνεται κάποιος θόρυβος από τη μονάδα
μωρού).
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας:
– Απενεργοποιήστε τις μονάδες γονέα και μωρού.
– Σύρετε το διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας
μωρού στη θέση ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
– Θέστε και τις δύο μονάδες σε λειτουργία (δεν έχει σημασία ποια
μονάδα θα ενεργοποιήσετε πρώτη).
3 Ρυθμίσεις
3.1 Ρύθμιση της έντασης ήχου στη μονάδα γονέα
Υπάρχουν έξι διαθέσιμες στάθμες έντασης. Η χαμηλότερη θέση ρύθμισης
είναι ‘Σίγαση (Volume Off)’.
– Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση.
– Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ένταση.
3.2 Ρύθμιση της έντασης ήχου στη μονάδα μωρού
– Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση.
– Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ένταση.
3.3 Λοιπές ρυθμίσεις
Οι παρακάτω ρυθμίσεις διαμορφώνονται μέσα από το μενού (κουμπί
) της μονάδας γονέα:
Για να κινηθείτε μέσα στις εντολές του μενού, χρησιμοποιήστε το κουμπί
ή .
Για να επιλέξετε τη ρύθμιση που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το
κουμπί .
Για να επιστρέψετε σε προηγούμενη εντολή του μενού ή για να βγείτε από
το μενού, πατήστε το κουμπί .
1 Üzembe helyezés
Köszönjük, hogy TOPCOM terméket vásárolt. Termékünket vásárlóink és a
környezet igényeinek maximális figyelembevételével terveztük és állítottuk
össze. Mivel mi, a TOPCOM munkatársai gondolunk bolygónk és
gyermekeink jövőjére, minden tőlünk telhetőt megteszünk a környezet
védelme érdekében. Ezért döntöttünk úgy, hogy csökkentjük használati
útmutatóink és kézikönyveink oldalainak számát. Belegondolva, hogy 1
tonna papír előállításához 24 fát kell kivágni, nyilvánvaló, hogy a
kézikönyvek több nyelven történő kiadása sok fa életébe kerül. A jelen
TOPCOM készülékhez mellékelt kis kézikönyv röviden ismerteti a
TOPCOM készülék telepítését és használatát.Ha az új TOPCOM készülék
valamennyi funkciójával meg szeretne ismerkedni, webhelyünkről
(www.tristar.eu) letöltheti a teljes felhasználói útmutató magyar nyelv ű
verzióját. Bízunk benne, hogy a TOPCOM ezzel segít jobb hellyé tenni a
Földet – igazi sikert azonban csak az Önök segítségével érhetünk el!
1.1 Elemek behelyezése a babaegységbe
Lásd az . ábrát a kihajtható oldalon.
– Fordítsa az övcsipeszt felfelé.
– Fordítsa el az elemrekesz fedelének rögzítőcsavarját
(a babaegység hátlapján) 90°-kal az óramutató járásával
ellentétes irányba, majd vegye le a rekesz fedelét.
– Helyezzen 3 db AA (LR06/mignon) alkáli elemet az elemrekeszbe.
Ügyeljen az elemek helyes polaritására.
– Zárja le az elemrekeszt.
1.2 A babaegység csatlakoztatása elektromos hálózathoz
Az adapter kisméretű csatlakozóját helyezze be a babaegység hálózati
csatlakozójába , majd csatlakoztassa az adapter dugaszát egy
megfelelő hálózati aljzatba (230 V / 50 Hz).
1.3 Újratölthető akkumulátorok behelyezése a szülői
egységbe
Lásd a . ábrát a kihajtható oldalon.
– Fordítsa az övcsipeszt felfelé.
– Fordítsa el az elemrekesz fedelének rögzítőcsavarját (a szülői
egység hátlapján) 90°-kal az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd vegye le a rekesz fedelét.
– Helyezze be a rekeszbe a NiMH akkumulátort.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor füle az arra kialakított
mélyedésbe csússzon, illetve, hogy a polaritás az ábra szerinti
legyen (B).
– Óvatosan zárja le a rekesz fedelét és fordítsa lefelé az övcsipeszt.
1.4 A szülői egység töltőállomásának behelyezése
– Az adapter kisméretű csatlakozóját helyezze be a töltőállomás
hálózati csatlakozójába , majd csatlakoztassa az akkutöltő
dugaszát egy megfelelő hálózati aljzatba (230 V / 50 Hz).
– Helyezze a szülői egységet a töltőre. A töltést jelző piros LED
kigyullad.
2 A készülék használata
2.1 A szülői egység és a babaegység be- és kikapcsolása
– A szülői egység bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsoló
gombot . Ekkor a kijelző bekapcsol.
– A babaegység bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsoló
gombot . Ekkor a kijelző bekapcsol.
– A szülői egység kikapcsolásához nyomja meg a
tápkapcsoló gombot (tartsa lenyomva, amíg a kijelző el nem
alszik).
– A babaegység kikapcsolásához nyomja meg a
tápkapcsoló gombot (tartsa lenyomva, amíg a kijelző el nem
alszik).
2.2 A kijelző nyelvének beállítása
– Nyomja le a gombot. „Éjjeli fény (Night light)” megjelenik.
– Ismételten nyomja meg a gombot, míg az „Nyelv
(Language)” meg nem jelenik a kijelzőn.
– Nyomja le a gombot. Az aktuális nyelv megjelenik a
kijelzőn.
– Ismételten nyomja meg a vagy gombot, míg a
kívánt nyelv meg nem jelenik a kijelzőn.
– A megerősítéshez nyomja meg a gombot.
– A menüből a gombbal léphet ki.
2.3 NEMo beállítások
A Babytalker KS-4236 az egyedi NEMo technológián alapul, amellyel
beállítható a készülék megfelelő sugárzási teljesítményszintje. Ez a babaőr
(a DECT szabványnak megfelelően) lehetővé teszi a NEMo (No emission
mode, Kibocsátásmentes üzemmód) működést. A babaegység a
kommunikáció során a szülői egységtől való távolsága szerint csökkenti
leadott energiáját. Ha a babaegység nem vesz hangot, a baba- és szülői
egység kézibeszélője nullára csökkenti rádiósugárzását. Ez nem jelenti azt,
hogy a standard DECT sugárzás káros lenne az egészségre, a NEMo
üzemmód csupán megelőzi a szükségtelen sugárzásexpozíciót.
A NEMo funkciót a babaegység hátoldalán lévő kapcsolóval
kapcsolhatja be, illetve ki.
Ha gyorsabb reakciót szeretne, kikapcsolhatja a NEMo funkciót. Ha
kikapcsolja a NEMo funkciót, folyamatos kommunikáció lesz a baba- és a
szülői egység között (akkor is, ha nincs hang).
A funkció be/kikapcsolása:
– Kapcsolja ki a szülői és a babaegységet is.
– Csúsztassa a babaegység hátoldalán lévő kapcsolót BE vagy KI
helyzetbe.
– Kapcsolja be mindkét egységet (nem számít, melyiket kapcsolja
be először).
3 Beállítások
3.1 A szülői egység kimeneti hangerejének beállítása
Hat hangerőszint közül választhat. A legalacsonyabb beállítás a „Hang
kikapcs (Volume Off)”.
– A hangerő növeléséhez nyomja meg a gombot.
– A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a gombot.
3.2 A babaegység kimeneti hangerejének beállítása
– A hangerő növeléséhez nyomja meg a gombot.
– A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a gombot.
3.3 Egyéb beállítások
Az alábbi beállításokat a szülői egység menüjében (a gombbal)
lehet beállítani:
Az egyes menüelemek közötti lépkedéshez használja a , illetve a
gombot.
A kijelzőn látható beállítás kiválasztásához nyomja meg a gombot.
A menüből kilépni, illetve az előző menüpontra visszatérni a
gombbal lehet.
1 Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup produktu firmy TOPCOM. Produkt ten został
zaprojektowany i wykonany z największą troską o użytkownika oraz
środowisko. Ponieważ w firmie TOPCOM myślimy o przyszłości naszej
planety oraz naszych dzieci, naszym celem jest zrobić wszystko, aby
pomóc ratować środowisko naturalne. Dlatego zdecydowaliśmy o
zmniejszeniu liczby stron naszych instrukcji obsługi. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę, że na wyprodukowanie 1 tony papieru potrzeba około 24 drzew, do
wydrukowania instrukcji obsługi w wielu językach trzeba wyciąć dużą liczbę
drzew rosnących na naszej planecie. W tej krótkiej instrukcji dostarczonej z
urządzeniem firmy TOPCOM można znaleźć zwięzłe informacje na temat
jego instalacji oraz użytkowania.Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o
wszystkich funkcjach swojego nowego urządzenia firmy TOPCOM, prosimy
odwiedzić naszą stronę internetową (www.tristar.eu), gdzie mo żna
pobrać pełną instrukcję obsługi w wybranym języku. W firmie TOPCOM
mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do zmiany naszej planety
w lepsze miejsca do życia, ale całkowity sukces odniesiemy tylko z Twoją
pomocą!
1.1 Wkładanie baterii do jednostki dla dziecka
Patrz ilustracja na rozkładanej stronie.
– Obróć zaczep do paska do góry.
– Obróć śrubę na pokrywie komory baterii znajdującej się z tyłu
jednostki dla dziecka o 90° w lewo i zdejmij pokrywę komory
baterii.
– Włóż trzy baterie alkaliczne AA (LR06) do komory baterii. Upewnij
się, że została zachowana właściwa biegunowość.
– Zamknij komorę baterii.
1.2 Podłączanie jednostki dla dziecka do sieci zasilającej
Włóż małą wtyczkę zasilacza sieciowego do złącza zasilania jednostki
dla dziecka i podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego
(230 V/50 Hz).
1.3 Ładowanie akumulatorków w jednostce dla rodziców
Patrz ilustracja na rozkładanej stronie.
– Obróć zaczep do paska do góry.
– Obróć śrubę na pokrywie komory akumulatorków znajdującej
się z tyłu jednostki dla rodziców o 90° w lewo i zdejmij pokrywę
komory.
– Włóż pakiet akumulatorków do komory akumulatorków.
Upewnij się, że klapka pakietu akumulatorków pasuje do
odpowiadającej wnęki i że biegunowość odpowiada tej z rysunku
(B).
– Ostrożnie zamknij komorę akumulatorków i obróć zaczep do
paska z powrotem na dół.
1.4 Instalowanie podstawki ładującej do jednostki dla
rodziców
– Włóż małą wtyczkę zasilacza sieciowego do złącza zasilania
stacji ładującej i podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka
sieciowego (230 V/50 Hz).
– Umieść jednostkę dla rodziców w stacji ładującej. Zaświeci się
kontrolka ładowania .
2 Obsługa i użytkowanie
2.1 Włączanie i wyłączanie jednostki dla dziecka oraz
jednostki dla rodziców
– Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz , aby włączyć jednostkę
dla rodziców. Włączy się wyświetlacz .
– Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz , aby włączyć jednostkę
dla dziecka. Włączy się wyświetlacz .
– Naciśnij przełącznik Włącz/Wyłącz , aby wyłączyć
jednostkę dla rodziców (naciśnij i przytrzymaj przycisk do
momentu wyłączenia wyświetlacza).
– Naciśnij przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz) , aby wyłączyć
jednostkę dla dziecka (naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu
wyłączenia wyświetlacza).
2.2 Ustawianie języka wyświetlacza
– Naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony komunikat
„Światło noc” (Night light).
– Naciskaj przycisk do momentu wyświetlenia komunikatu
„Język”(Language).
– Naciśnij przycisk . Pojawi się aktualnie wybrany język.
– Naciskaj przycisk lub do momentu wyświetlenia
żądanego języka.
– Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór języka.
– Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
2.3 Ustawianie przełącznika NEMo
Urządzenie Babytalker KS-4236 jest skonstruowane w oparciu o unikatow ą
technologię NEMo, która umożliwia rodzicom ustawienie mocy
promieniowania urządzenia. Ta niania elektroniczna (zgodna ze
standardem DECT) pozwala korzystać z trybu NEMo (No Emission Mode
— tryb pracy bez promieniowania). Jednostka dla dziecka ogranicza moc
promieniowania podczas komunikacji, uwzględniając odległość od
jednostki dla rodziców. Jednostki dla dziecka i dla rodziców zmniejszają
moc emitowanego sygnału radiowego do zera, jeśli jednostka dla dziecka
nie odbiera żadnego dźwięku. Nie oznacza to, że normalne promieniowanie
urządzenia DECT jest niebezpieczne dla zdrowia. Tryb NEMo pozwala po
prostu uniknąć niepotrzebnego wystawiania się na działanie
promieniowania. Funkcję NEMo można włączać i wyłączać przełącznikiem
z tyłu jednostki dla dziecka.
Jeśli wolisz szybszą reakcję, wyłącz funkcję NEMo. Po wyłączeniu funkcji
NEMo jednostki dla dziecka i dla rodziców będą cały czas połączone ze
sobą (nawet gdy nie są wychwytywane żadne dźwięki).
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:
– Wyłącz obie jednostki (dla rodziców i dla dziecka).
– Przesuń przełącznik z tyłu jednostki dla dziecka na pozycję
Włączone lub Wyłączone.
– Włącz obie jednostki (obojętnie w jakiej kolejności).
3 Ustawienia
3.1 Ustawianie głośności jednostki dla rodziców
Jest dostępnych sześć poziomów głośności. Najniższe ustawienie to
„Bez dźwięku”.
– Naciśnij przycisk , aby zwiększyć poziom głośności.
– Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć poziom głośności.
3.2 Ustawianie głośności jednostki dla dziecka
– Naciśnij przycisk , aby zwiększyć poziom głośności.
– Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć poziom głośności.
3.3 Inne ustawienia
Następujące ustawienia można konfigurować z poziomu menu (przycisk
) jednostki dla rodziców:
Do przechodzenia między pozycjami menu używaj przycisków i
.
Aby wybrać wskazane ustawienie, naciśnij przycisk .
Aby powrócić do poprzedniej pozycji menu lub wyjść z menu, naciśnij
przycisk .
1 Začíname
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok značky TOPCOM. Tento výrobok
bol skonštruovaný a zmontovaný s maximálnym ohľadom na vaše potreby
a životné prostredie. My v spoločnosti TOPCOM myslíme na budúcnosť
našej planéty a naše deti, a preto je naším cieľom v maximálnej možnej
miere pomáhať chrániť životné prostredie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
znížiť počet strán našich používateľských príručiek a návodov. Ak si
uvedomíme, že na výrobu jednej tony papiera je potrebných 24 stromov,
publikovanie príručiek v mnohých jazykoch stojí našu planétu množstvo
stromov. V tejto krátkej príručke dodanej s prístrojom TOPCOM nájdete
stručné vysvetlenie postupu inštalácie a používania vášho prístroja
TOPCOM.Ak si želáte oboznámiť sa so všetkými funkciami vášho nového
prístroja TOPCOM, navštívte naše internetové stránky (www.tristar.eu),
kde si môžete prevziať kompletnú používateľskú príručku vo svojom jazyku.
Spoločnosť TOPCOM je presvedčená, že týmto prispieva k vytváraniu
lepších podmienok na našej planéte, ale uspieť dokážeme len s vašou
pomocou!
1.1 Vloženie batérií do detského modulu
Pozri obrázok na rozkladacej strane.
– Sponu na opasok otočte smerom nahor.
– Skrutku na kryte priestoru na batérie v zadnej časti detského
modulu otočte o 90° proti smeru otáčania hodinových ručičiek a
odmontuje kryt priestoru na batérie.
– Vložte 3 alkalické batériové články typu AA (LR06/Mignon)
do priečinka na batérie. Uistite sa, že póly sú otočené
správnym smerom.
– Zatvorte priestor na batérie.
1.2 Pripojenie detského modulu k elektrickej sieti
Malú zástrčku sieťového adaptéra pripojte ku konektoru sieťového
napájania na detskom module a sieťový adaptér pripojte k elektrickej
zásuvke (230 V/50 Hz).
1.3 Vloženie nabíjateľných batérií do rodičovského modulu
Pozri obrázok na rozkladacej strane.
– Sponu na opasok otočte smerom nahor.
– Skrutku na kryte priestoru na batérie v zadnej časti
rodičovského modulu otočte o 90° proti smeru otáčania
hodinových ručičiek a odmontuje kryt priestoru na batérie.
– Vložte batériu NiMH do priestoru na batérie.
Uško batérie musí byť vložené v príslušnej štrbine a polarita
batérie musí zodpovedať polarite znázornenej na obrázku (B).
– Opatrne zatvorte priečinok na batérie a sponu na opasok otočte
naspäť smerom nadol.
1.4 Inštalácia stojana na nabíjanie rodičovského modulu
– Malú zástrčku sieťového adaptéra pripojte ku konektoru sieťového
napájania na nabíjacej stanici a sieťový adaptér pripojte k
elektrickej zásuvke (230 V/50 Hz).
– Rodičovský modul umiestnite do nabíjacej stanice. Rozsvieti sa
červený indikátor nabíjania .
2 Ovládanie a používanie
2.1 Zapnutie a vypnutie detského a rodičovského modulu
– Stlačením hlavného vypínača zapnite rodičovský modul.
Displej sa rozsvieti.
– Stlačením hlavného vypínača zapnite detský modul.
Displej sa rozsvieti.
– Stlačením hlavného vypínača vypnite rodičovský
modul (vypínač stlačte a podržte stlačený až do zhasnutia
displeja).
– Stlačením hlavného vypínača vypnite detský
modul (vypínač stlačte a podržte stlačený až do zhasnutia
displeja).
2.2 Nastavenie jazyka displeja
– Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie „Zobrazí sa
„Night light“.
– Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým sa nezobrazí
hlásenie „Language“.
– Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa nastavený jazyk.
– Opakovane stláčajte tlačidlo alebo , až kým sa
nezobrazí želaný jazyk.
– Stlačením tlačidla potvrďte jazyk.
– Stlačením tlačidla ukončite menu.
2.3 Nastavenie spínača NEMo
Babytalker Ks-4236 používa jedine
č nú technológiu NEMo, ktorá umožňuje
rodičom nastaviť úroveň energie vyžarovanej prístrojom. Tento babyfón
(spĺňajúci požiadavky normy DECT) pracuje aj v režime NEMo (režim bez
vyžarovania). Počas komunikácie, detský modul zníži vysielací výkon podľa
vzdialenosti od rodičovského modulu. Detský a rodičovský modul znížia
prenosový výkon na nulu, ak detský modul nezaznamenáva žiaden zvuk.
To neznamená, že normálne vyžarovanie podľa normy DECT je škodlivé
zdraviu, ale že režim NEMo eliminuje zbytočné vystavenie vyžarovanej
energii. Funkcia NEMo sa zapína a vypína spínačom na zadnej strane
detského modulu.
Ak si želáte dosahovať kratšiu odozvu, vypnite funkciu NEMo. Ak vypnete
funkciu NEMo, komunikácia medzi detským a rodičovským modulom bude
naďalej zabezpečovaná (aj keď modul nezaznamená žiaden zvuk).
Postup zapnutia a vypnutia:
– Vypnite rodičovský aj detský modul.
– Spínač na zadnej strane detského modulu posuňte do zapnutej
alebo vypnutej polohy.
– Zapnite napájanie oboch modulov (nezáleží na tom, ktorý modul
zapnete ako prvý).
3 Nastavenia
3.1 Nastavenie úrovne hlasitosti reprodukcie na rodičovskom
module
K dispozícii je šesť nastavení úrovne hlasitosti. Najnižšie nastavenie je
„Volume Off“.
– Na zvýšenie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo .
– Na zníženie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo .
3.2 Nastavenie úrovne hlasitosti reprodukcie na detskom
module
– Na zvýšenie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo .
– Na zníženie úrovne hlasitosti stlačte tlačidlo .
3.3 Iné nastavenia
V menu (tlačidlo ) rodičovského modulu sa konfigurujú tieto
nastavenia:
Na listovanie položkami menu použite tlačidlá a .
Na výber vyznačeného nastavenia stlačte tlačidlo .
Na návrat na predchádzajúcu položku menu, alebo ukončenie menu stlačte
tlačidlo .
• Voit käyttää vauvan laitetta kolmella AA-kennolla
(LR06/Mignon; suosittelemme alkalikennoja) tai
mukana tulleella vaihtovirtaverkkomuuntajalla.
• Vauvan laitteessa ei voi ladata paristoja.
• Suosittelemme paristojen jättämistä aina
laitteeseen, vaikka käyttäisit
vaihtovirtaverkkomuuntajaa. Laite siirtyy
sähkökatkoksen sattuessa automaattisesti
käyttämään paristojen virtaa.
• Älä käännä ruuvia 'Open'-asennon ohi.
VARO
• Verkkovirtaliitännän on oltava hyvin käden ulottuvilla, niin että voit
nopeasti irrottaa virtajohdon hätätilanteessa.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana tullutta
vaihtovirtaverkkomuuntajaa (6 V DC / 300 mA).
VARO
• Käytä ainoastaan vanhempien laitteen mukana tullutta NiMH-
paristopakkausta.
• Vanhempien laite yrittää muodostaa yhteyden vauvan
laitteeseen. Jos yhteyden LED-valo syttyy, yhteys
on muodostettu.
• Jos NEMo on päällä ja vauvan laite havaitsee ääniä,
kestää noin 3 sekuntia, ennen kuin vanhempien
yksikkö kytkee kaiuttimeen virran.
• Jos valittuna on ‘Ääni pois (Volume Off)’, vauvan
laitteen havaitsemista äänistä ilmoittavat ainoastaan
äänenvoimakkuuden LED-merkkivalot .
• Yövalo
• Kehtolaulu
• Mikrofonin herkkyys
‘Herkkyys (Sensitivity)’
• Äänihälytys ‘Äänimerkki
(Sound Alert)’
• Lämpötila (yksiköt, sallittu
alue, varoitus)
• Kello
• Syöttöaika
• Näyttökieli ‘Kieli (Language)’
(katso “2.2 Setting the
Display Language”)
ITALIANO
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29 22
12 3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26
28
27
23
• Si può mettere in funzione l'unità bambino con tre
batterie di tipo AA (LR06/batterie Mignon; si
raccomanda l'uso di batterie alcaline) o con
l'adattatore di alimentazione CA incluso.
• L'unità bambino non può ricaricare le batterie.
• Si consiglia di lasciare sempre le batterie
nell'unità, anche se si utilizza l'adattatore di
alimentazione CA. L'unità passerà
automaticamente all'alimentazione a batteria in
caso di interruzione dell'alimentazione di corrente.
• Non girare la vite oltre il punto ‘Open’.
ATTENZIONE
• La presa di corrente dev'essere facilmente raggiungibile, in modo
da poter estrarre velocemente il cavo di alimentazione in caso di
emergenza.
• Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione CA in dotazione
(6 V CC/300 mA).
ATTENZIONE
• Usare solo il gruppo batterie NiMH fornito con l'unità genitore.
• L'unità genitore cercherà di stabilire una connessione
con l'unità bambino. Se il LED di connessione si
accende, è stata stabilita una connessione.
• Se NEMo è acceso e l'unità bambino rileva un rumore,
sono necessari circa 3 secondi prima che venga
acceso l'altoparlante dell'unità genitore.
• Se viene selezionata l'impostazione ‘Vol. Spento
(Volume Off)’, i suoni percepiti dall'unità bambino sono
indicati solo dai LED del volume .
• Luce notturna
• Ninnananna
• Sensibilità del microfono
‘Sensibilità (Sensitivity)’
• Allarme udibile
‘Not. Sonora (Sound
Alert)’
• Temperatura (unità, intervallo
consentito, allarme)
• Orologio
• Orario allattamento
• Lingua del display ‘Lingua
(Language)’
(vedi “2.2 Setting the Display
Language”).
PORTUGUÊS
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29
22
12
3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26 28
27
23
• Pode operar a unidade do bebé com três pilhas
AA (LR06/Mignon; recomendam-se pilhas
alcalinas) ou com o transformador de corrente CA
incluído.
• A unidade do bebé não serve de carregador de
pilhas.
• Mesmo que utilize o transformador de
corrente CA, recomenda-se a instalação
simultânea de pilhas. Desta forma, a unidade
passa automaticamente para alimentação por
pilhas em caso de falha na rede eléctrica.
• Não rode o parafuso para além da posição
‘Aberto’.
ATENÇÃO
• A tomada de corrente deve ser de fácil acesso de modo a que
possa rapidamente desligar a ficha da tomada, em caso de
emergência.
• Utilize apenas o transformador de corrente fornecido
(6 V CC / 300 mA).
ATENÇÃO
• Utilize apenas o conjunto de pilhas recarregáveis de NiMH
fornecido na unidade do adulto.
• A unidade do adulto irá tentar estabelecer uma ligação
com a unidade do bebé. Caso o LED de ligação
se ilumine, isso significa que foi estabelecida
uma ligação.
• Se a função NEMo se encontrar LIGADA e a unidade
do bebé detectar ruído, a unidade do adulto demorará
cerca de 3 segundos a ligar o altifalante.
• Caso seja seleccionado ‘Sem som (Volume Off)’ os
sons captados na unidade do bebé apenas são
indicados através dos LEDs de volume .
• Luz nocturna
• Melodia
• Sensibilidade do
microfone ‘Sensibilid.
(Sensitivity)’
• Alerta audível
‘Alerta som (Sound
Alert)’
• Temperatura (unidade,
intervalo permitido, alerta)
• Relógio
• Hora de alimentação
• Idioma de visualização
‘Idioma (Language)’
(consulte “2.2 Setting the
Display Language”)
ČESKY
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29
22
12
3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26
28
27
23
• Dětská jednotka může fungovat na tři baterie AA
(LR06/tužkové baterie; doporučujeme alkalické)
nebo na sí ový adaptér.
• Dětská jednotka nemůže dobíjet baterie.
• Doporučuje se vždy ponechat baterie v jednotce, i
když používáte sí ový adaptér. V případě
přerušení dodávky proudu se jednotka
automaticky přepne na napájení z baterie.
• Nepřetáčejte šroub přes bod označený „Open“.
POZOR
• Sí ový konektor musí být snadno dosažitelný, abyste přístroj
mohli v případě nouze rychle odpojit.
• Použijte pouze sí ový adaptér dodávaný s přístrojem
(6 V DC / 300 mA).
POZOR
• Pro rodičovskou jednotku používejte pouze dobíjecí akumulátor
NiMH dodávaný s přístrojem.
• Rodičovská jednotka se pokusí navázat spojení s
dětskou jednotkou. Pokud se zapne LED kontrolka
spojení , bylo spojení navázáno.
• Pokud je režim NEMo zapnutý a dětská jednotka
zachytí zvuk, bude trvat asi 3 sekundy, než se zvuk
ozve z reproduktoru rodičovské jednotky.
• Pokud je vybráno nastavení „Zvuk vyp. (Volume Off)“,
zvuk zachycený dětskou jednotkou se pouze zobrazí
na LED kontrolkách .
• Noční světlo
• Ukolébavka
• Citlivost mikrofonu
„Citlivost (Sensitivity)“
• Slyšitelné upozornění
„Zvuk. Signál (Sound
Alert)“
• Teplota (jednotky, povolený
rozsah, upozornění)
• Hodiny
• Čas krmení
• Jazyk displeje „Jazyk
(Language)“
(viz “2.2 Setting the Display
Language”)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29 22
12
3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26 28
27
23
• Η μονάδα μωρού λειτουργεί με τρεις μπαταρίες
μεγέθους AA (LR06/Mignon - συνιστούμε τη
χρήση αλκαλικών μπαταριών) ή το τροφοδοτικό
που συνοδεύει το προϊόν.
• Οι μπαταρίες στη μονάδα μωρού δεν
επαναφορτίζονται.
• Συνιστάται να αφήνετε πάντοτε τις μπαταρίες
μέσα στη μονάδα, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε
το τροφοδοτικό. Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα
σε λειτουργία με ρεύμα από τις μπαταρίες, σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
• Μην στρέψετε τη βίδα πέρα από τη θέση ‘Open’.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο, για να
μπορείτε να αποσυνδέετε τη μονάδα από το ρεύμα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό
(6 V DC / 300 mA).
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία NiMH, στη μονάδα γονέα.
• Η μονάδα γονέα θα επιχειρήσει να αποκαταστήσει
ζεύξη με τη μονάδα μωρού. Εάν η ενδεικτική λυχνία
LED ζεύξης ανάψει, αυτό σημαίνει ότι έχει
αποκατασταθεί ζεύξη μεταξύ των δύο μονάδων.
• Εάν η λειτουργία NEMo είναι ενεργοποιημένη και η
μονάδα μωρού συλλάβει κάποιον θόρυβο, θα
μεσολαβήσουν 3 δευτ. περίπου προτού η μονάδα
γονέα ενεργοποιήσει το μεγάφωνό της.
• Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση ‘Σίγαση (Volume Off)’, οι
ήχοι που θα συλλαμβάνονται από τη μονάδα μωρού
θα υποδεικνύονται μόνον από τις ενδεικτικές λυχνίες
LED έντασης ήχου .
• Φως νυκτός
• Νανούρισμα
• Ευαισθησία μικροφώνου
‘Ευαισθησία(Sensitiv
ity)’
• Ηχητική ειδοποίηση
‘Ηχητ. ειδοπ.(Sound
Alert)’
• Θερμοκρασία (μονάδες,
επιτρεπτό εύρος τιμών,
ειδοποίηση)
• Ρολόι
• Ώρα ταΐσματος
• Γλώσσα οθόνης
‘Γλώσσα(Language)’
(βλ. ενότητα “2.2 Setting the
Display Language”).
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29
22
12
3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26 28
MAGYAR
• A babaegység három darab, AA méretű (LR06/
mignon elem, szárazelemek használata javasolt)
elemmel vagy a mellékelt hálózati adapterrel
üzemeltethető.
• Az elemek nem töltődnek a babaegység
használata közben.
• Tanácsos az elemeket a készülékben hagyni
akkor is, ha a működtetése hálózatról történik. A
hálózati feszültség kimaradása esetén a készülék
automatikusan átvált elemes üzemmódra.
• Ne fordítsa a csavart a nyitási („Open”) ponton túl.
VIGYÁZAT
• A készüléket olyan hálózati aljzatba csatlakoztassa, melyből a
dugaszt vészhelyzet esetén könnyedén ki tudja húzni.
• Csak a készülékhez mellékelt adaptert használja
(6 V DC / 300 mA).
VIGYÁZAT
• A szülői egységben csak a csomagolásban mellékelt NiMH
akkumulátort használja.
• A szülői egység megpróbál kapcsolatot létesíteni a
babaegységgel. Ha a kapcsolatot jelző LED
kigyullad, a két egység között létrejött a kapcsolat.
• Ha a NEMo funkció be van kapcsolva, és a
babaegység hangot érzékel, 3 másodpercig tart, amíg
a szülői egység bekapcsolja a hangszórót.
• A „Hang kikapcs (Volume Off)” beállítás esetén a
babaegységen észlelt hangok csupán a hangerőjelző
LED-eken jelennek meg, fényjelzés formájában .
• Éjjeli fény
• Altatódal
• Mikrofon érzékenysége
„Érzékenység(Sensitivit
y)”
• Hangjelzés „Hangjelzés
(Sound Alert)”
• Hőmérséklet (mértékegység,
engedélyezett tartomány,
riasztás)
• Óra
• Etetési idő
• Megjelenítés nyelve „Nyelv
(Language)”
(lásd: “2.2 Setting the Display
Language”)
27
23
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29 22
12 3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26
28
27
23
POLSKI
• Jednostka dla dziecka może być zasilana trzema
bateriami AA (LR06; zalecamy alkaliczne) lub za
pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.
• Jednostka dla dziecka nie może ładować
akumulatorków.
• Zalecamy, aby baterie były zawsze w jednostce,
nawet w czasie zasilania za pośrednictwem
zasilacza sieciowego. Jednostka przełączy się
automatycznie na zasilanie z baterii w przypadku
awarii zasilania z sieci.
• Nie obracaj śruby dalej niż do punktu „Open”.
UWAGA
• Gniazdko zasilające musi być łatwo dostępne, aby można było
szybko odłączyć przewód zasilający w przypadku zagrożenia.
• Używaj tylko dołączonego zasilacza sieciowego
(6 V DC/300 mA).
UWAGA
• Używaj wyłącznie dołączonego pakietu akumulatorków NiMH.
• Jednostka dla rodziców spróbuje nawiązać łączność z
jednostką dla dziecka. Nawiązanie połączenia jest
sygnalizowane poprzez zapalenie się kontrolki
połączenia .
• Jeśli funkcja NEMo jest włączona i jednostka dla
dziecka wychwyci dźwięk, minie około 3 sekund,
zanim jednostka dla rodziców włączy głośnik.
• Jeżeli jest wybrane ustawienie „Bez dźwięku”, dźwięki
wychwytywane przez jednostkę dla dziecka są
wskazywane tylko przez kontrolki głośności .
• Oświetlenie nocne
• Kołysanka
• Czułość mikrofonu
„Czułość mikr.
(Sensitivity)”.
• Alarm dźwiękowy
„Alarm dźw (Sound
Alert)”
• Temperatura (jednostki,
dopuszczalny zakres, alarm)
• Zegar
• Czas karmienia
• Język wyświetlacza „Język
(Language)”
(patrz “2.2 Setting the Display
Language”)
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29
22
12
3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26
28
27
SLOVENSKY
• Na prevádzkovanie detského modulu sú potrebné
tri batériové články typu AA (LR06/
Mignon;odporúčame použiť alkalické batériové
články) alebo priložený sieťový adaptér.
• Detský modul nedokáže nabíjať batérie.
• Odporúčame vám vždy nechať batérie v module,
a to aj pri použití sieťového adaptéra. Pri výpadku
prúdu modul automaticky prepne na napájanie
batériami.
• Skrutku neotáčajte za bod označený slovom
„Open“.
POZOR!
• Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby v núdzovej
situácii bolo možné rýchlo odpojiť sieťový kábel.
• Používajte len dodaný sieťový adaptér (6 V=/300 mA).
POZOR!
• V rodičovskom module používajte len dodanú batériu NiMH.
• Rodičovský modul sa pokúsi vytvoriť spojenie s
detským modulom. Ak sa rozsvieti indikátor spojenia
, spojenie je vytvorené.
• Ak je funkcia NEMo zapnutá a detský modul
zaznamená zvuky, reproduktoru rodičovského modulu
potrvá približne 3 sekundy, než sa zapne.
• Ak je nastavená možnosť „Volume Off“, zvuk
zaznamenaný detským modulom je indikovaný len
indikátormi hlasitosti .
• Nočné osvetlenie
• Uspávanka
• Citlivosť mikrofónu
„Sensitivity“
• Zvuková výstraha
„Sound Alert--“
• Teplota (merné jednoty,
povolený rozsah, výstraha)
• Hodiny
• Čas kŕmenia
• Jazyk displeja „Language“
(Pozri časť “2.2 Setting the
Display Language”.)
23
A
15
13
14
B
30
31
32
33
29
22
12
3
21
29
12
23
26
27
26 28
27
23
16
26
28
17
9
11
23
26 28
27
23

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom KS-4236 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom KS-4236

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom KS-4236, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom KS-4236 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom KS-4236 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.