Topcom KS-4212 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom KS-4212 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Vauvamonitori
  • Malli/nimi: KS-4212
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Tanska, Norja, Suomalainen, Slovakki, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 60
59
Babytalker 1020 ®
SUOMI
1 Yleisiä tietoja
Tämä käyttöohje on osa Babytalker 1020 -itkuhälytintä (josta tästä lähtien käytetään nimitystä "laite"). Se sisältää
tärkeitä tietoja näytön asetusten määrittämisestä, turvallisuudesta sekä näytön oikeasta käytöstä ja hoidosta.
Käyttöohje on pidettävä aina laitteen lähellä.
Laitteen käytöstä, vikojen korjaamisesta ja/tai laitteen puhdistamisesta vastaavan henkilön on luettava se ja
noudatettava sitä.
Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa ja luovuta se laitteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
1.1 Tekijänoikeus
Tämä dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuslakien nojalla.
Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet täydelliseen tai osittaiseen fotomekaaniseen jäljentämiseen,
kopiointiin ja jakeluun erityisten prosessien avulla (kuten tiedonkäsittely, tiedonsiirtovälineet ja tietoverkot) sekä
olennaisiin ja teknisiin muutoksiin.
1.2 Varoitusmerkit
1.3 Käytä ohjeiden mukaan
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön tarkkailtaessa vauvoja suljetuissa tiloissa.
Muunlainen tai määritetystä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö katsotaan epäasianmukaiseksi.
Korvausvaatimuksia vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, ei hyväksytä.
Käyttäjä on yksin vastuussa riskistä.
2 Turvallisuus
Tämä luku sisältää laitteen käyttön liittyvää tärkeää turvallisuustietoa.
Tämä laite täyttää sille asetetut turvallisuusvaatimukset. Epäasianmukaisesta käytöstä voi kuitenkin seurata
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
2.1 Sähkövirrasta johtuva vaara
VAARA
Tämän vaaratason varoitusmerkki tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta.
Jos vaaratilannetta ei estetä, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen.
VAROITUS
Tämän vaaratason varoitusmerkki tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Jos vaaratilannetta ei estetä, seurauksena voi olla loukkaantuminen ja/tai esinevahinko.
• Huomautus viittaa lisätietoihin, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
VAROITUS
Virheellisestä käytöstä johtuva vaara!
Laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai sen käytöstä muihin tarkoituksiin kuin mihin se on
suunniteltu voi aiheutua vaaratilanne.
• Noudata tässä käsikirjassa annettuja käyttöohjeita.
VAARA
Jännitteisiin johtoihin tai komponentteihin koskettamisesta voi seurata hengenvaara!
Noudata alla olevia turvallisuusohjeita välttääksesi sähkövirrasta johtuvan vaaran:
• Käytä ainoastaan laitteen mukana tulevia sähkönsyöttökomponentteja, koska laitteet voivat
muuten vaurioitua.
• Älä käytä laitetta, jos virtalähde, johto tai laite on vaurioitunut.
• Älä koskaan avaa virtalähteen koteloa. Jännitteisten kytkentöjen koskettamisesta tai laitteen
sähköisen tai mekaanisen rakenteen muuttamisesta seuraa sähköiskun vaara.
• Suojaa laitteet kosteudelta ja estä nesteiden ja pölyn pääsy niiden sisään. Irrota virtalähde
pistorasiasta heti, jos laite joutuu kosketuksiin nesteen kanssa.
• Irrota virtalähde pistorasiasta vian ilmetessä, myrskyn ajaksi sekä ennen laitteen puhdistusta.
• Suojaa johdot kuumilta pinnoilta tai muilta vaaroilta äläkä aseta niitä puristuksiin.
Sivu: 61
Babytalker 1020
60
®
2.2 Paristojen käyttö
2.3 Perusturvallisuusohjeet
Noudata alla olevia turvallisuusohjeita käyttääksesi laitetta turvallisesti:
- Aikuisen on koottava laite. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta laitetta kootessasi.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai sen osilla.
- Varmista, että laite ja sen johdot ovat aina poissa vauvan ulottuvilta.
- Älä koskaan peitä laitetta pyyhkeellä, peitteellä tms.
- Vialliset komponentit on korvattava alkuperäisillä varaosilla. Vain nämä osat täyttävät varmasti
turvallisuusvaatimukset.
- Sulje laite aina paikoissa, joissa on kylttejä, joissa kehotetaan tekemään niin. Sairaaloissa ja
terveydenhuoltolaitoksissa voidaan käyttää laitteita, jotka reagoivat herkästi korkeisiin ulkoisiin taajuuksiin.
3 Rakenne ja toiminta
Tähän itkuhälyttimeen sisältyvät vanhempien laite ja vauvan laite, jotka ovat radioyhteydessä toisiinsa PMR 446 -
standardin mukaisesti.
Vauvan laite alkaa lähettää signaalia heti, kun mikrofoni havaitsee ääntä. Vanhempien laite lähettää nämä äänet.
Käyttäjät voivat säätää mikrofonin herkkyyttä (ks. sivu 63).
4 Vanhempien laitteen osat (ks. kuva aukitaitettavalla sivulla).
4.1 Vauvan laitteen osat (ks. kuva aukitaitettavalla sivulla).
VAROITUS
Virheellisestä käytöstä johtuva vaara!
Paristojen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista.
• Käytä ainoastaan samantyyppisiä paristoja.
• Varmista asettaessasi laitteeseen paristoja, että niiden navat tulevat oikein päin. Napojen
asettaminen väärin päin vaurioittaa paristoja ja laitetta.
• Älä koskaan heitä paristoja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
• Paristojen päitä ei saa koskaan asettaa koskettamaan toisiaan vahingossa eikä tahallaan,
eivätkä ne saa koskettaa metalliesineisiin. Tämä johtaa ylikuumenemiseen, räjähdykseen tai
tulipaloon.
• Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos joku nielaisee paristoja, hänet on vietävä heti
lääkäriin.
• Paristoista vuotava happo saattaa aiheuttaa laitteeseen pysyviä vaurioita.
Ole erittäin varovainen käsitellessäsi vaurioituneita tai vuotavia paristoja. Kemikaaleista voi
aiheutua palovammoja! Käytä suojakäsineitä.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättömänä.
• Laite ei korvaa aikuisen vastuullista ja asianmukaista valvontaa, se on vain
apuväline.
1 Näyttö
2 LED-valo
3 Kanavanumeron suurennusnäppäin
- Valitse seuraava kanava
4 Kanavanumeron pienennysnäppäin
- Valitse edellinen kanava
5 LED-valopainike
6 Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin
7 Kaiutin
8 Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
9 Virtakatkaisin
10 Asetusnäppäin
11 Vyökiinnike
12 Muuntajan liitin
13 Paristolokeron kansi
14 Näyttö
15 Kanavanumeron suurennusnäppäin
- Valitse seuraava kanava
16 Kanavanumeron pienennysnäppäin
- Valitse edellinen kanava
17 Asetusnäppäin
18 Virtakatkaisin
19 Mikrofoni
20 LED-yövalopainike
21 LED-yövalo
22 Muuntajan liitin
23 Paristolokeron kansi
24 VOX-herkkyystason säätö
A
B
Sivu: 62
61
Babytalker 1020 ®
SUOMI
4.2 Näytön kuvakkeet (katso aukitaitettavan sivun kuva )
5 Laitteen valmistelu käyttöä varten
5.1 Turvaohjeet
5.2 Laitteen asennuspaikka
Laite on asennettava seuraavat vaatimukset täyttävään paikkaan sen turvallisen ja asianmukaisen käytön
varmistamiseksi:
- Pistorasian on oltava käden ulottuvilla, jotta virtajohdon saa tarvittaessa helposti irrotettua.
- Laite on asennettava kuivaan paikkaan.
5.3 Vanhempien laitteen vyökiinnikkeen
irrottaminen/kiinnittäminen
- Voit irrottaa vyökiinnikkeen laitteesta painamalla vyökiinnikettä
(B) samalla, kun vedät kiinnikettä poispäin laitteesta (A).
- Asennettaessa vyökiinnikettä uudelleen napsahdus tarkoittaa,
että vyökiinnike on lukittunut paikalleen.
5.4 Virtalähde
5.4.1 Paristojen asettaminen vauvan laitteeseen
- Avaa paristolokero.
- Aseta lokeroon kolme AAA-alkaliparistoa (LR03). Varmista,
että niiden navat tulevat oikein päin.
- Sulje paristokotelo.
Vanhempien laite
25 Signaalin vastaanoton kuvake
26 Äänenvoimakkuuden ilmaisin
27 Kanavanumero
28 Varaustason ilmaisin
näyttää akun/paristojen varaustilan:
- ladattu täyteen
- lähes tyhjä
29 Yksityisen tilan kuvake
30 Syöttöajastimen kuvake
31 Syöttöväli
Vauvan laite
32 Lähetyskuvake
33 Kanavanumero
34 Varaustason ilmaisin
näyttää akun varaustilan:
- Akku täynnä
- Symboli vilkkuu: Akku lähes tyhjä
35 Muuntaja kytketty -kuvake
36 Yksityisen tilan kuvake
VAROITUS
Laitteen valmistelusta käyttöä varten voi aiheutua loukkaantumisia ja esinevahinkoja!
Lasten ei saa antaa leikkiä pakkausmateriaaleilla. Niistä voi aiheutua tukehtumisriski.
• Vauvan laitetta voi käyttää kolmella AAA-alkaliparistolla tai mukana tulleella
virtalähteellä.
• Vauvan laitteessa ei ole lataustoimintoa.
• Suosittelemme paristojen asettamista laitteeseen, vaikka tarkoituksena olisi käyttää
verkkovirtaa. Silloin laite ottaa sähkökatkoksen sattuessa virran automaattisesti
paristoista.
• Älä käytä tyhjiä ja uusia paristoja yhdessä.
C
A
B
11
11
+
+
+
+ -
+
-
+
-
1 x AAA
1 x AAA
1 x AAA
Sivu: 63
Babytalker 1020
62
®
5.4.2 Vauvan laitteen kytkeminen verkkovirtaan
- Kytke muuntajan pieni liitin muuntajan liittimeen
vauvan laitteen sivussa. Napsahdus tarkoittaa, että liitin
on lukittunut paikalleen.
- Kytke muuntaja (7,5V DC / 300 mA) pistorasiaan (230-
240 V~ 50 Hz).
5.4.3 Paristojen asettaminen vanhempien laitteeseen
- Irrota vyökiinnike.
- Paina paristolokeron kantta ja työnnä sitä alaspäin.
- Asenna ladattava akkuyksikkö siten, että navat ovat kuten
kuvassa.
- Asenna paristolokeron kansi ja vyökiinnike uudelleen.
5.4.4 Paristojen lataaminen vanhempien laitteesssa
- Kytke muuntaja (7,5 V DC / 300 mA) pistorasiaan (230-
240 V~ 50 Hz).
- Näytössä oleva vilkkuva akun latauksen ilmaisin
osoittaa, että akut latautuvat:
6 Laitteen käyttö
6.1 Vanhempien laitteen ja vauvan laitteen kytkeminen päälle ja pois
- Paina virtakatkaisinta kytkeäksesi vanhempien laitteen päälle. Näytölle syttyy valo.
- Kytke vauvan laite päälle painamalla virtakatkaisinta . Näytölle syttyy valo.
- Sammuta vanhempien laite painamalla virtakatkaisinta ja pitämällä sitä pohjassa , kunnes näyttö
sammuu
- Sammuta vauvan laite painamalla virtakatkaisinta ja pitämällä sitä pohjassa , kunnes näyttö
sammuu.
6.2 Kanavan asettaminen
Jotta signaalien siirto vauvan laitteen ja vanhempien laitteen välillä onnistuisi, niiden on oltava samalla kanavalla.
- Paina vanhempien laitteen kanavanumeron suurennus - tai kanavanumeron pienennys -
painiketta valitaksesi vanhempien laitteen kanavan.
- Paina vauvan laitteen kanavanumeron suurennus - tai kanavanumeron pienennys -painiketta
valitaksesi saman kanavan kuin vanhempien laitteessa.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana tullutta
muuntajaa.
VAROITUS
Ei-ladattavien paristojen käytöstä vanhempien
laitteessa voi aiheutua loukkaantumisia ja
materiaalivaurioita!
• Käytä ainoastaan tuotteen mukana tullutta NiMh-
akkuyksikköä.
• Vanhempien laitetta voi käyttää ainoastaan
mukana tulleella NiMH-akkuyksiköllä. Sitä
ei voi käyttää yksikennoisilla NiMH-akuilla!
• Akkujen latautuminen kestää
noin 12 tuntia.
• Akut latautuvat jatkuvasti. Tämän
vuoksi näytön akkujen latauksen
ilmaisin on näkyvissä, vaikka akut
ovat täysin ladattuja.
22
MADE IN CHINA
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY
Ni-MH
13
13
9
18 14
9
18
3 4
15 16
Sivu: 64
63
Babytalker 1020 ®
SUOMI
Kun molemmat laitteet ovat samalla kanavalla, vanhempien laite pystyy vastaanottamaan vauvan laitteelta tulevan
signaalin.
Kun näkyy yhdessä tai molemmissa laitteissa, yksityinen tila on käytössä. Katso lukua “Yksityisen tilan
käyttöönotto" sivulla 63.
6.3 Yksityisen tilan käyttöönotto
Babytalker 1020 toimii vapailla taajuuksilla (PMR - 446 MHz).
Jos kuuluvuusalueella on samalle kanavalle viritetty PMR-laite, siihen kuuluu itkuhälyttimen lähettämä signaali.
Tämä tarkoittaa myös, että vanhempien laite voi vastaanottaa signaalia muista PMR-laitteista.
Muista PMR-laitteista johtuvien häiriöiden välttämiseksi sekä vanhempien että vauvan laitteessa on otettava
käyttöön yksityinen tila.
Kun vanhempien ja vauvan laite ovat samalla kanavalla,
- Paina set-painiketta kerran ottaaksesi vanhempien laitteessa käyttöön yksityisen tilan.
- Paina set-painiketta kerran ottaaksesi vauvan laitteessa käyttöön yksityisen tilan.
6.4 Vanhempien laitteen lähetyksen äänenvoimakkuuden säätäminen
Äänenvoimakkuustasoja on 8.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
- Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
6.5 Mikrofonin herkkyyden (VOX) säätäminen
Vauvan laite toimii VOX-tilassa. Se tarkoittaa, että vauvan laite alkaa lähettää heti, kun mikrofoni havaitsee ääntä.
Käyttäjä voi muuttaa äänentunnistuksen herkkyyttä.
Kun lisäät herkkyyttä, vauvan laite poimii hiljaisempia ääniä.
VOX-herkkyystasoa voi säätää kääntämällä VOX-kytkintä ;
- myötäpäivään suurimmalle VOX-herkkyydelle
- vastapäivään pienimmälle VOX-herkkyydelle
6.6 Syöttöajastin
Syöttöajastin on alaspäin laskeva laite, jota voidaan käyttää hälytysäänen tuottamiseen seuraavasta ruokinnasta
tai lääkkeen antamisesta muistuttamiseksi.
Laskurin ottaminen käyttöön ja ajastimen asettaminen:
- Paina -näppäintä ja pidä sitä pohjassa 5 sekuntia. Syöttöajastimen kuvake ja syöttöväli
tulevat näkyviin.
- Valitse tunti painamalla kanava ylös -painiketta.
- Valitse minuutit painamalla kanava ylös -painiketta.
- Vahvista painamalla asetuspainiketta .
Kun hälytys kuuluu, voit poistaa sen käytöstä painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi virtakatkaisinta).
6.7 Vauvan laitteen yövalo
- Ota LED-yövalo käyttöön painamalla yövalopainiketta .
- Poista LED-yövalo käytöstä painamalla yövalopainiketta .
TÄRKEÄÄ:
Kun vauvan laite lähettää (TX näytöllä), kanavaa ei voi virittää. Kanava ylös-
tai kanava alas -painike ei vastaa.
Varmista, että VOX-herkkyys on säädetty minimiin (säädin käännetty
vastapäivään) eikä siitä kuulu ylimääräisiä ääniä vauvan laitteen kanavan
virityksen yhteydessä.
• Kun yksityinen tila on käytössä, näytöllä näkyy .
• Voit poistaa syöttöajastimen käytöstä laskurin toimiessa antamalla tämän
valikkotoiminnon uudelleen ja nollaamalla tunnin ja minuutit.
32 15
16
24
10
17
8
6
24
10
3
4
10
21 20
21 20
Sivu: 65
Babytalker 1020
64
®
6.8 Vanhempien laitteen LED-valo
- Ota LED-valo käyttöön painamalla LED-valopainiketta .
- Poista LED-valo käytöstä painamalla LED-valopainiketta .
7 Tekniset tiedot
8 Puhdistus ja kunnossapito
Tämä luku sisältää tärkeitä tietoja laitteen puhdistuksesta ja kunnossapidosta.
Noudata ohjeita välttääksesi laitteen virheellisestä puhdistuksesta johtuvia vahinkoja ja varmistaaksesi, että laite
toimii jatkossakin asianmukaisesti.
8.1 Turvaohjeet
8.2 Puhdistus
- Käytä laitteen puhdistukseen pehmeää, kosteaa liinaa.
- Käytä liitäntöjen ja kosketinten puhdistukseen pehmeää harjaa.
- Käytä paristojen liitinten ja paristolokeron puhdistamiseen kuivaa, nukkaamatonta liinaa.
- Jos laite kastuu, katkaise siitä virta ja poista paristot välittömästi.
Kuivaa paristokotelo pehmeällä liinalla mahdollisen vesivaurion minimoimiseksi.
Jätä paristokotelon kansi irralleen yön yli tai kunnes se on kokonaan kuiva.
Anna laitteen kuivua täysin, ennen kuin käytät sitä jälleen.
8.3 Huoltotoimenpiteet
- Tarkista ja vaihda laitteen paristot tasaisin väliajoin.
- Tarkista liitännät ja johdot varmistaaksesi, että ne toimivat.
Kanavat
Alakoodi
Taajuus
Alue
Lähetysteho
Modulointityyppi
Kanavaväli
Akut
Muuntaja
8
DCS
446,00625MHz – 446,09375 MHz
Enintään 2 km (avoin maasto)
=< 500 mW ERP
FM - F3E
12,5 Khz
Vauvan laite: 3 kpl AAA-kokoisia LR03-alkaliparistoja
Vanhempien laite: Akkuyksikkö (3 kpl AAA-kokoisia NiMH-akkuja)
Vauvan laite: Tulo: 230-240 V~ 50 Hz / Lähtö: DC 7,5 V / 300 mA
Vanhempien laite: Tulo: 230-240 V~ 50 Hz / Lähtö: DC 7,5 V / 300 mA
VAARA
Sähkövirrasta johtuva hengenvaara!
• Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
VAROITUS
Vuotavasta akkuhaposta johtuva vaara!
Jos paristot vuotavat, niistä tuleva neste voi aiheuttaa loukkaantumisen (ihoärsytystä) tai vaurioittaa
laitetta.
• Käytä suojakäsineitä.
VAROITUS
• Älä käytä puhdistus- tai liuotinaineita. Ne voivat vaurioittaa laitteen koteloa ja vuotaa laitteen
sisälle aiheuttaen pysyviä vaurioita.
VAARA
Sähkövirrasta johtuva hengenvaara!
• Irrota laite sähköverkosta, ennen kuin alat selvittää ongelmia.
2 5
2 5
Sivu: 66
65
Babytalker 1020 ®
SUOMI
8.4 Säilytys
Poista paristot vanhempien ja vauvan laitteesta.
Aseta laite kuivaan paikkaan.
8.5 Hävittäminen (ympäristönsuojelu)
Hävitä laite EY:n WEEE-direktiivin 2002/96/EY mukaisesti (sähkö- ja elektroniikkajätteestä annettu
direktiivi). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavaan
organisaatioon.
Paristot tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten määräysten mukaisesti.
9 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
TOPCOM EUROPE N.V. vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden
olennaisten määräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa: http://www.topcom.net/cedeclarations.asp
10 Topcom-takuu
10.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Takuu ei kata tavallisia
paristoja eikä ladattavia akkuja (AA/AAA-tyyppi).
Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei
korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja
laitteen tyyppi.
10.2 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin
alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen aiheuttamia vaurioita eikä
kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
VAROITUS
Korjaukset voivat olla vaarallisia ja vaurioittaa laitetta, jos niitä ei tehdä asianmukaisesti!
• Älä yritä säätää tai korjata laitetta.
• Laitetta tai johtoja saa korjata vain asiantuntija huoltoliikkeessä.
• Jos epäilet laitteen vaurioituneen (esimerkiksi jonkun pudotettua sen), vie se asiantuntijan
tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä jälleen.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom KS-4212 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom KS-4212

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom KS-4212, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom KS-4212 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom KS-4212 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.