Topcom Deskmaster 4100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Deskmaster 4100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Deskmaster 4100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki

Sisällysluettelo

Sivu: 40
Topcom Deskmaster 4100 35
Topcom Deskmaster 4100
SUOMI
1 Ennen ensimmäistä käyttöä
Kiitos, että ostit tämän uuden
numeronäyttöpuhelimen.
1.1 Käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi
sisätiloissa analogiseen PSTN-puhelinlinjaan.
2 Turvaohjeet
• Älä sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen
tai alle 1,5 metrin päähän vedenlähteestä.
Älä päästä vettä puhelimeen.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on
olemassa räjähdysvaara.
• Hävitä akut ja pidä puhelin kunnossa
ympäristöystävällisellä tavalla.
3 Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostutetulla liinalla tai
sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä koskaan
käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.
4 Painikkeet / liitännät
(Katso kuva taitetulta kansilehdeltä)
1. Nestekidenäyttö
2. Ylös-näppäin
3. Alas-näppäin
4. Poistonäppäin
5. Ohjelmanäppäin
6. Muisti-/VIP-näppäin /VIP
7. Uudelleenvalintalistan näppäin
8. Mykistysnäppäin
9. Äänenvoimakkuusnäppäin
10. Odotustilan musiikki -näppäin
11. Soittoääni / käytössä / vastaamaton puhelu
-LED
12. Handsfree-näppäin
13. Uudelleenvalinta-/taukonäppäin /P
14. Flash/LCD-näppäin R/LCD
15. Numeronäppäimistö
16. Suoravalintanäppäimet (M1 - M10)
17. Kierteisen johdon liitäntä (RJ9)
18. Linjaliitäntä (RJ11)
19. Soittoäänen voimakkuuden kytkin
(voimakas/hiljainen/pois)
5 Asennus
Aktivoi näyttö asettamalla paristot
paristolokeroon:
• Avaa paristolokero laitteen pohjasta.
• Aseta lokeroon 3 tavallista AA-alkaliparistoa.
(ei mukana)
• Sulje akkukotelo.
• Kytke linjajohdon toinen pää
puhelinpistorasiaan ja toinen puhelimen
takaosaan.
6 Puhelimen asetukset
6.1 Kellonajan ja päivämäärän
asettaminen
Jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun ja
puhelinyhtiösi lähettää puhelinnumeron mukana
päivämäärän ja kellonajan, puhelimen kello
asetetaan automaattisesti oikeaan aikaan. Vuosi
on aina määritettävä manuaalisesti!
• Paina .
• Valitse / -näppäimellä “6(7G$W(”
• Siirry asetuksiin painamalla
• Tee muutoksia / -näppäimillä
• -näppäimellä pääset seuraavaan kohtaan
-näppäimellä pääset pois valikosta
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta
ja asianmukaista käyttöä koskevat
ohjeet. Tutustu kaikkiin laitteen
toimintoihin. Säilytä huolellisesti nämä
ohjeet ja välitä ne tarvittaessa
kolmannelle osapuolelle.
Puhelinjohto on irrotettava ennen
paristolokeron kannen avaamista!
Sivu: 41
36 Topcom Deskmaster 4100
Topcom Deskmaster 4100
6.2 Aseta suuntanumero
Jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun, joissakin
maissa täytyy syöttää suuntanumero. Kun puhelin
vastaanottaa soittajan numeron, se poistaa
suuntanumeron tulevasta numerosta.
• -näppäimellä pääset valikkoon
• Valitse / -näppäimellä “6(7&RG(”
• Siirry suuntanumeroasetuksiin painamalla
• Tee muutoksia / -näppäimillä
• -näppäimellä pääset seuraavaan
numeroon.
6.3 Aseta nestekidenäytön kontrasti
Laitteessa on 8 nestekidenäytön kontrastitasoa
(0–7) Valitse mukavin taso.
• -näppäimellä pääset valikkoon
• Valitse / -näppäimellä “6(7/FG”
• Siirry nestekidenäytön kontrastiasetuksiin
painamalla
• Valitse taso / -näppäimillä.
• Vahvista painamalla
Voit käyttää nestekidenäytön kontrastiasetuksia
myös pelkästään painamalla R/LCD-näppäintä.
6.4 Aseta PBX-koodi
Jos puhelin on kytketty PBX-järjestelmään, voit
näppäillä PBX-linjan käyttökoodin.
Linjan käyttökoodi lisätään valittaessa numeroa
puhelinnumerolistalta.
• -näppäimellä pääset valikkoon
• Valitse / -näppäimellä “SET 4 PcodE”
• Siirry asetuksiin painamalla
• / -näppäimellä voit vaihtaa valittua
numeroa
• -näppäimellä pääset seuraavaan
numeroon
6.5 Valitse PULSE (impulssi)- tai
TONE (ääni) -valinta
Oletusarvon mukaan valinta-asetus on
äänivalinta (DTMF). Joissakin vanhoissa linjoissa
on käytettävä impulssivalintaa.
• -näppäimellä pääset valikkoon
• Valitse / -näppäimellä “6(73W”
• Siirry impulssi- tai äänivalinta-asetuksiin
painamalla
• Valitse toNE tai PULSE painamalla / .
• Vahvista painamalla
6.6 Aseta flash-aika
R/LCD-näppäintä (flash) käytetään jonotuksen
kaltaisiin palveluihin (tämän palvelun tarjoaa
puhelinyhtiö) tai puhelujen siirtämiseen silloin,
kun puhelin on kytketty PBX-järjestelmään.
Flash-aika voi vaihdella maan mukaan.
Puhelin tukee neljää vaihtoehtoa: 100, 300, 600 ja
1000 ms
• -näppäimellä pääset valikkoon
• Valitse / -näppäimellä “SET 6 FLASH”
• Siirry FLASH-asetuksiin painamalla .
• Valitse flash-aika / -näppäimillä.
• Vahvista painamalla
6.7 Soittoäänen voimakkuus
Puhelimen takapaneelissa on valitsin, jolla voit
valita soittoäänelle kolme eri voimakkuutta: off,
low ja high (pois, matala ja voimakas).
• Valitse mukavin äänenvoimakkuusasetus
6.8 Rinnakkaispuhelimen soittojen
estäminen
Voit estää muita linjaasi kytkettyjä puhelimia
soittamasta puheluja.
Kun tämä toiminto on käytössä, sinulle
ilmoitetaan, kun joku yrittää soittaa toisella linjaasi
kytketyllä puhelimella.
• Paina # ja pidä sitä painettuna kolmen
sekunnin ajan.
• Näyttöön tulee “SPI oFF”-
• Aktivoi “SPI on” painamalla # uudelleen.
• Vahvista painamalla
Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä (“SPI oFF”)
tekemällä nämä toimet uudelleen.
Sivu: 42
Topcom Deskmaster 4100 37
Topcom Deskmaster 4100
SUOMI
7 Käyttö
7.1 Soittaminen
• Näppäile puhelinnumero.
• Poista -näppäimellä väärin näppäilemäsi
numero
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla -näppäintä
Soittaessasi kuuloketta käyttäen voit siirtyä
käyttämään handsfree-laitetta painamalla -
näppäintä ja laskemalla kuulokkeen.
Jos puhelin on kytketty PBX-järjestelmään, sinun
on ehkä pidettävä tauko PBX-käyttökoodin
jälkeen. Puhelin voi lisätä 4 sekunnin tauon
Esimerkiksi:
0 P 012345678
Voit lisätä tauon painamalla /P -näppäintä.
Puhelun keston ajastin käynnistyy näytöllä 6
sekuntia numeron valinnan jälkeen.
7.2 Puhelun vastaanottaminen
• Kun puhelimeen saapuu puhelu, puhelin soi
ja soiton merkkivalo vilkkuu.
• Nosta kuuloke tai vastaa puheluun
handsfree-laitteen avulla painamalla -
näppäintä
7.3 Aseta äänenvoimakkuus.
Voit säätää kuulokkeen tai kaiuttimen (handsfree-
tila) äänenvoimakkuutta puhelun aikana.
Laitteessa on 4 äänenvoimakkuustasoa.
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä tai
aseta äänenvoimakkuustaso painamalla /
.
7.4 Mykistä mikrofoni
Puhelun aikana voit poistaa mikrofonin käytöstä ja
puhua vapaasti, niin ettei puhelun toinen osapuoli
kuule.
• Voit ottaa tämän käyttöön painamalla
(näyttöön tulee “mutE”)
• Jatka keskustelua painamalla -näppäintä
uudelleen
7.5 Odotustilan musiikki
Voit asettaa soittajan odotustilaan puhelun aikana
-näppäimellä. Soittaja kuulee elektronisen
melodian.
• Voit asettaa soittajan odotustilaan painamalla
-näppäintä
• Jatka keskustelua painamalla näppäintä
uudelleen
7.6 Edellisen numeron uudelleenvalinta
Puhelimessa on kaksi uudelleenvalintanäppäintä.
7.6.1 Edellisen numeron
uudelleenvalinta /P.
Voit valita viimeksi valitun numeron uudelleen
painamalla tätä näppäintä.
7.6.2 Uudelleenvalintalista
Puhelin tallentaa 18 viimeksi valittua numeroa ja
puhelujen keston.
• Voit käydä läpi viimeksi valittuja numeroita
painamalla ensin -näppäintä ja sitten
/ (näytölle tulee teksti "OUT")
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla -näppäintä
• Poista numero painamalla -näppäintä
• Voit poistaa kaikki numerot painamalla ja
pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin
ajan.
7.7 Numeronäyttö
Puhelin pystyy tallentamaan enintään 80 soittajan
numeroa ja puhelujen ajat ja päivämäärät.
• Voit käydä läpi saapuneita puheluja
painamalla / -näppäintä (näytölle tulee
teksti "IN")
• Poista numero painamalla -näppäintä
• Voit poistaa kaikki numerot painamalla
ja pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin
ajan.
Vastaamatta jääneet puhelut näytetään
yhdessä tekstin "NEW" kanssa
Vastaamatta jääneen puhelun merkkivalo
ilmaisee, että vähintään yhteen
saapuneeseen puheluun ei ole vastattu.
Sivu: 43
38 Topcom Deskmaster 4100
Topcom Deskmaster 4100
7.8 VIP-numerot
Saapuvien puhelujen numerolistaan voit
määrittää tiettyjä numeroita VIP-numeroiksi
(very important person).
• Kun selaat soittajien numeroita, voit
määrittää numeron VIP-numeroksi
painamalla /VIP.
• Näytölle tulee kuvake
• Voit poistaa VIP-valinnan painamalla /
VIP uudelleen.
8 Muistinumerot
Deskmaster 4100 -puhelimessa on 10
suoravalintanäppäintä (M1, M2 - M10) ja
10 epäsuoraa muistinumeroa.
8.1 Numeron tallentaminen
• Valitse tallennettava numero, kun kuuloke on
paikallaan.
• Paina /VIP : “StorE-teksti näkyy
näytöllä.
• Valitse suoravalintanäppäin M1, M2 - M10
Tai
• Valitse epäsuora muistinumero näppäimistön
avulla (0...9)
8.2 Suoravalintanumeron käyttö
• Paina M1, M2 - M10
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla -näppäintä
8.3 Epäsuoran muistinumeron käyttö
• Valitse /VIP + epäsuora muistinumero
(0 - 9)
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla -näppäintä
Kun numero on määritetty VIP-
numeroksi, et voi poistaa sitä soittajien
numeroiden listalta.
Kaikki muistissa olevat numerot
poistuvat, jos paristot on poistettu ja
puhelin irrotetaan puhelinlinjasta yli
10 minuutin ajaksi.
Sivu: 145
 (“SPI on”)
• + 	 
Sivu: 168
		 (,  	/ /

  * “mutE”)
• + 	 )	  

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Deskmaster 4100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Deskmaster 4100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Deskmaster 4100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Deskmaster 4100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Deskmaster 4100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.