Topcom Butler Outdoor 2010 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Butler Outdoor 2010 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Butler Outdoor 2010
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 49
50
Käytön aloittaminen Butler Outdoor 2010 - Twin - Triple
1 Käytön aloittaminen
Kiitos, että ostit tämän TOPCOM-tuotteen. Tämä tuote on
suunniteltu ja valmistettu äärimmäisen huolellisesti sinua
ja ympäristöä varten. Koska TOPCOM haluaa ajatella
planeettamme ja lastemme tulevaisuutta , pyrimme
tekemään parhaamme ympäristön säästämiseksi. Siksi
olemme päättäneet pienentää käyttöoppaidemme ja
tuotekäsikirjojemme sivumäärää. Kun yhden paperitonnin tuottamiseen
tarvitaan jopa 24 puuta, tuotekäsikirjojen julkaiseminen 11 kielellä vie
planeetaltamme melkoisen määrän puita. Tästä TOPCOM-laitteen
mukana toimitetusta lyhyestä käsikirjasta löydät lyhyet ohjeet TOPCOM-
laitteesi asentamiseen ja käyttöön.
Jos haluat kuitenkin tutustua kaikkiin uuden TOPCOM-laitteesi
ominaisuuksiin, käy verkkosivuillamme (www.topcom.net), mistä voit
ladata täydellisen käyttäjän käsikirjan omalla kielelläsi. Tällä TOPCOM
pyrkii osaltaan tekemään planeetastamme paremman paikan, mutta
voimme onnistua siinä vain sinun avullasi!
2 Asennus
2.1 Tukiaseman käyttöönotto
Suorita seuraavat toimet:
• Kytke verkkovirtasovitin 230 V -pistorasiaan. Kytke liitin tukiaseman
pohjassa olevaan sovitinliitäntään.
• Kytke tukiaseman pohjan puhelinliitin puhelinpistorasiaan mukana
toimitetulla puhelinjohdolla. (Katso kuva taitetulta lehdeltä)
2.2 Laturi (vain Twin- tai Triple-versio)
Suorita seuraavat toimet:
Kytke verkkovirtasovitin 230 V -pistorasiaan. Kytke liitin latausaseman
pohjassa olevaan sovitinliitäntään.
1. Latausaseman pohja
2. Verkkovirtamuuntajan johto
2.3 Kuulokkeen aktivointi
1. Poista pahvinen välikappale.
2. Paina aktivointinastaa tarrassa olevan ohjeen mukaan.
• Aktivoinnin jälkeen näytön kytkeytyminen päälle kestää noin 10
sekuntia.
3. Poista tarra, kun kuuloke on aktivoitu.
Paristoja ei tarvitse asentaa!!
Paristot ovat valmiina kuulokkeen sisällä. Kuulokkeen pohjassa
olevalla katkaisimella voi irrottaa pariston kytkennän
purkautumisen välttämiseksi. Pariston kytkemiseksi on ensin
painettava tätä katkaisinta.
Sivu: 50
51
Butler Outdoor 2010 - Twin - Triple Hallinta ja valikkorakenne
SUOMI
3 Hallinta ja valikkorakenne
3.1 Näppäimet, näytöt ja merkkivalot
Luuri (Katso taiteltu sivu)
Tukiasema (Katso taiteltu sivu)
19. Hakunäppäini
3.2 Nestekidenäyttö
Symbolirivi
Ensimmäinen tekstirivi
Toinen tekstirivi
Symbolirivi
Päivämääräi
Ensimmäisellä tekstirivillä näkyy luurin nimi ja luurin numero.
Toisella tekstirivillä näkyy uuden tapahtumailmoitukset (‘UUSI PUHVIESTI’
(NEW VOICE MAIL), ‘UUSI VIESTI’ (NEW MESSAGE), ‘UUSI PUHELU’
(NEW CALL) ja ‘MUISTI TÄYSI’ (MEMORY FULL).
3.3 Merkkivalo
Luurin etupuolen vasemman yläkulman merkkivalon toiminnot:
• Vilkkuu nopeasti: saapuva puhelu.
• Vilkkuu hitaasti: sisäinen puhelu tai henkilöhaku.
• Vilkkuu 2 sekunnin välein: uusi tapahtumailmoitus luurissa (katso
näytön toinen tekstirivi).
3.4 Valikkorakenne
Luurissa on helppokäyttöinen valikkorakenne. Kaikissa valikoissa on
vaihtoehtoluettelo.
Avaa päävalikko painamalla valikkonäppäintä luurin ollessa
valmiustilassa.
Selaa haluamasi valikkokohteen kohdalle painamalla ylös- tai alas-
-näppäintä. Tämän käyttöoppaan ohjeissa näytetään
näppäinsymbolit ja laitteen yleiskatsauksen kohdenumero. Avaa sitten
muita vaihtoehtoja tai vahvista näytöllä oleva asetus painamalla
valikkonäppäintä uudelleen.
Valikosta poistuminen ja ylemmälle valikkotasolle siirtyminen
Palaa edelliseen valikkokohteeseen painamalla poistumisnäppäintä ESC
.
Voit peruuttaa ja palata valmiustilaan milloin tahansa painamalla ESC
-näppäintä.
4 Luurin asetukset ja käyttäminen
4.1 Virran kytkeminen (Asetustila)
Kun laitteeseen asetetaan akku ensimmäistä kertaa tai kun laite on
nollattu, luuri siirtyy asetustilaan. Käyttäjän on valittava maa erilaisia
maakohtaisia asetuksia varten:
1. Näkyviin tulee ‘TERVETULOA’ (WELCOME).
2. Siitty maan asetus -valikkoon painamalla .
3. Valitse maa painamalla tai .
4. Vahvista valinta painamalla .
1. Näyttö
2. Mykistysnäppäin
3. Poistumisnäppäin
4. Ylös-näppäin
5. Oikealle- ja
puheluluettelonäppäin
6. Lopetus- ja päälle/pois-näppäin
7. Aakkosnumeeriset näppäimet
8. Ei soittoääntä- ja taukonäppäin
9. Uudelleenvalintanäppäin
10. Mikrofoni
11. Handsfree-näppäin
12. Sisäpuhelunäppäin
13. Näppäimistön lukitusnäppäin
14. Vastaus- ja flash-näppäin
15. Alas-näppäin
16. Vasen- ja
puhelinluettelonäppäin
17. Valikko- ja OK-näppäin
18. Merkkivalo
 Alla olevissa vaiheissa osoitetaan näppäin- ja näyttösymbolit ja
laitteen yleiskatsauksen kohdenumero.
18
17
4
15
17
3
3
17
4 15
17
Sivu: 51
52
Luurin asetukset ja käyttäminen Butler Outdoor 2010 - Twin - Triple
5. Vahvista painamalla uudelleen tai palaa painamalla
poistumisnäppäintä ESC .
6. Valitse kieli painamalla tai
7. Vahvista valinta painamalla .
8. Syötä päivämäärä ja vahvista se painamalla .
9. Syötä kellonaika ja vahvista se painamalla .
4.2 Luurin kytkeminen päälle/pois
1. Paina päälle/pois -näppäintä , kunnes näyttö syttyy.
2. Sammuta luuri pitämällä päälle/pois-näppäintä painettuna
yli 5 sekunnin ajan, kunnes laite sammuu.
4.3 Valikkokielen valitseminen
Puhelimessa on 14 valikkokieltä. Aseta kieli seuraavasti:
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LUURIN ASET.’
(HS SETTINGS).
3. Vahvista valinta painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘KIELI’ (LANGUAGE).
5. Vahvista valinta painamalla .
• Näytölle tulee kieliasetukset.
6. Valitse haluttu kieli painamalla tai toistuvasti.
• Vahvista valinta painamalla .
4.4 Soittaminen
4.4.1 Ulkoiset puhelut
1. Paina .
• Näytölle tulee puhelusymboli .
2. Kun kuulet valintaäänen, valitse haluamasi puhelinnumero.
• Numero näkyy näytöllä ja se valitaan.
3. Voit lopettaa puhelun painamalla tai (jos automaattinen
puhelun katkaisu on käytössä) asettamalla luurin takaisin
tukiasemaan.
4.4.2 Puhelun valmisteleminen
1. Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa.
2. Voit korjata numeroa painamalla ESC .
3. Paina .
• Näytölle tulee puhelusymboli .
• Puhelinnumero valitaan automaattisesti.
4. Voit lopettaa puhelun painamalla tai (jos automaattinen
puhelun katkaisu on käytössä) asettamalla luurin takaisin
tukiasemaan.
4.5 Puheluun vastaaminen
Luuri alkaa soida saapuvan ulkoisen tai sisäisen puhelun aikana.
• Kaikki rekisteröidyt luurit soivat saapuvan puhelun aikana.
• Näytöllä vilkkuu puhelusymboli .
• Soittajan numero näkyy näytöllä, jos käytössä on
numeronäyttöpalvelu (CLIP). Pyydä lisätietoja puhelinoperaattoriltasi.
Soittajan nimi näkyy näytöllä myös, jos:
– numero on tallennettu puhelinluetteloon nimen kanssa.
– verkko lähettää nimen puhelinnumeron mukana.
1. Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:
– Vastaa puheluun painamalla .
– Nosta luuri tukiasemasta (toimii vain, jos Autom. puhe -
toiminto on käytössä).
• Puhelun aikana -symboli, soittajan numero ja nimi näkyvät 10
sekunnin ajan, jonka jälkeen näytöllä näkyy puhelun kesto.
2. Voit lopettaa puhelun painamalla tai (jos automaattinen
puhelun katkaisu on käytössä) asettamalla luurin takaisin
tukiasemaan.
4.6 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asettaminen
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla puhelun aikana
tai . Voit valita viidestä asetuksesta. Oletusasetus on taso “3”:
17
3
4 15
17
17
17
6
6
17
4 15
17
4 15
17
4 15
17
14
6
Äänenvoimakkuutta säädetään samalla tavalla handsfree-
tilassa.
3
14
6
14
6
4 15
Sivu: 52
53
Butler Outdoor 2010 - Twin - Triple Puhelinluettelo
SUOMI
4.7 Luurin soittoäänenvoimakkuuden asettaminen
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LUURIN ASET.’
(HS SETTINGS).
3. Vahvista valinta painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LUURIN ÄÄNET ’
(HANDSET TONES).
5. Vahvista valinta painamalla .
6. Paina tai toistuvasti, valitse ‘SOIT. VOIMAKK. ’
(RING VOLUME).
7. Vahvista valinta painamalla .
• Käytössä oleva äänenvoimakkuus näkyy näytöllä ja on kuultavissa.
8. Valitse haluamasi soittoäänenvoimakkuus painamalla tai
toistuvasti.
9. Vahvista valintasi painamalla tai poistu valikosta
tallentamatta painamalla ESC .
5 Puhelinluettelo
Voit tallentaa 200 puhelinnumeroa (enintään 24 numeroa) nimen (enintään
12 merkkiä pitkä) kanssa puhelinluetteloon.
5.1 Tallenna uusi merkintä puhelinluetteloon
puhelinluettelovalikon kautta
1. Paina .
2. Voit lisätä uuden merkinnän painamalla valikkonäppäintä
ja valitsemalla ‘UUSI MERKINTÄ’ (NEW ENTRY) painamalla
.
• Näytölle tulee ‘SYÖTÄ NIMI’ (ENTER NAME). Kirjoita nimi
aakkosnumeerisen näppäimistön avulla.
3. Paina ja syötä puhelinnumero.
4. Tallenna merkintä puhelinluetteloon painamalla tai
peruuta tallentamatta merkintää painamalla ESC .
5.2 Tallenna uusi merkintä puhelinluetteloon luuri
paikallaan -valintatilan kautta
Kun syötät puhelinnumeron valmiustilassa ja painat sen jälkeen
valikkonäppäintä , voit tallentaa numeron suoraan
puhelinluetteloon.
1. Näppäile tallennettava puhelinnumero valmiustilassa.
2. Paina .
• Näytölle tulee ‘SYÖTÄ NIMI’ (ENTER NAME). Kirjoita nimi
aakkosnumeerisen näppäimistön avulla.
3. Paina ja muokkaa puhelinnumeroa tarvittaessa.
4. Tallenna merkintä puhelinluetteloon painamalla tai
peruuta tallentamatta merkintää painamalla ESC .
5.3 Numeron hakeminen puhelinluettelosta ja siihen
soittaminen.
1. Paina .
2. Kirjoita nimen alkukirjaimet aakkosnumeerisen näppäimistön avulla.
• Näytöllä tulee luettelon ensimmäinen nimi, joka vastaa syötettyjä
kirjaimia.
3. Selaa muita puhelinluettelon numeroita painamalla tai
toistuvasti.
4. Löydettyyn numeroon soittaminen: haluttu numero on korostettu.
Paina .
6 Linjan asetukset
6.1 Maan asettaminen
Puhelimessa on runsaasti maakohtaisia asetuksia, joiden parametrit
asetetaan asianmukaisesti asettamalla maa. Kaikki parametrit voidaan
asettaa myös erikseen.
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LINJAN ASET.’ (LINE
SETTINGS).
Voit kytkeä luurin soittoäänen pysyvästi pois päältä painamalla
noin kolmen sekunnin ajan. Näytölle tulee -symboli.
Voit kytkeä soittoäänen takaisin päälle painamalla
uudelleen noin kolmen sekunnin ajan.
17
4 15
17
4 15
17
4 15
17
4
15
17
3
8
8
16
17
17
17
17
3
17
17
17
17
3
16
4 15
14
17
4 15
Sivu: 53
54
Lisäluurit ja -tukiasemat Butler Outdoor 2010 - Twin - Triple
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘MAA’ (COUTRY).
5. Vahvista painamalla .
6. Valitse maa painamalla tai toistuvasti ja vahvista
painamalla .
7. Vahvista valinta painamalla uudelleen.
7 Lisäluurit ja -tukiasemat
yhteen tukiasemaan voidaan rekisteröidä korkeintaan viisi luuria. Lisäluurit
on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä. Tukiaseman mukana tulleen
luurit on valmiiksi rekisteröity tukiasemaan.
7.1 Lisäluurin rekisteröiminen
Pidä tukiaseman henkilöhakunäppäintä painettuna yli 5 sekunnin.
Tukiaseman rekisteröintitila on nyt aktivoitu noin 1 minuutiksi. Rekisteröi
luuri suorittamalla seuraavat toimet:
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘REKISTERÖINTI’
(REGISTRATION).
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘REKISTERI’ (REGISTER).
5. Vahvista painamalla .
6. Syötä tukiaseman PIN-koodi (järjestelmän PIN, oletusarvo 0000) ja
paina .
• Luuri hakee nyt tukiasemaa ja rekisteröityy löydettyään sen.
Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen näytössä näkyy valmiustila sekä
luurin nimi ja numero.
Voit rekisteröidä vain Ultra-malliston luureja (esim. Ultra
S1200C)!
Tämä on tarpeen vain, jos käytössä on rekisteristä poistettu luuri
tai jos olet ostanut uuden erillisen luurin. Tukiaseman mukana
toimitettuja luureja ei tarvitse rekisteröidä!
17
4 15
17
4 15
17
17
19
17
4 15
17
4 15
17
17

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Butler Outdoor 2010 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Butler Outdoor 2010

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Butler Outdoor 2010, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Butler Outdoor 2010 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Butler Outdoor 2010 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.