Topcom Butler E400 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Butler E400 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Butler E400
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Ruotsalainen, Tanska, Puola, Suomalainen, Turkki, Slovakki, Unkari, Portugali

Sisällysluettelo

Sivu: 47
3 Puhelimen käyttö ...............................................................................................................139
3.1 Kuulokkeen kytkeminen päälle/pois ........................................................................................... 139
3.2 Valikkokielen vaihtaminen.......................................................................................................... 139
3.3 Puhelun vastaanottaminen........................................................................................................... 139
3.4 Ulkopuhelun soittaminen............................................................................................................. 139
3.5 Ulkopuhelun soittaminen............................................................................................................. 140
3.6 Sisäpuhelun siirto ........................................................................................................................ 140
3.7 Puhelinneuvottelu........................................................................................................................ 140
3.8 Puhujan äänenvoimakkuus puhelun aikana................................................................................. 140
3.9 Puhelun keston näyttö.................................................................................................................. 140
3.10 Mikrofonin mykistäminen........................................................................................................... 141
3.11 Taukonäppäin .............................................................................................................................. 141
3.12 Kuulokkeen paikallistaminen (hakutoiminto)............................................................................. 141
3.13 Uudelleenvalintamuisti................................................................................................................ 141
3.14 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö..................................................................................... 141
4 Puhelinluettelo....................................................................................................................142
4.1 Merkinnän lisääminen puhelinluetteloon .................................................................................... 142
4.2 Tiedon valitseminen puhelinluettelosta....................................................................................... 142
4.3 Nimen ja numeron muokkaaminen ............................................................................................. 143
4.4 Tiedon poistaminen puhelinluettelosta........................................................................................ 143
5 Soittajan tunnistus.............................................................................................................143
6 Säädä kuuloke itsellesi sopivaksi......................................................................................144
6.1 SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN........................................................... 144
6.2 Soittomelodian valitseminen ....................................................................................................... 145
6.3 Piippausten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä........................................................... 145
6.4 Kuulokkeen nimi ......................................................................................................................... 146
6.5 Automaattinen vastaus................................................................................................................. 146
6.6 Kuulokkeen nollaaminen............................................................................................................. 146
6.7 Näppäinlukko .............................................................................................................................. 147
6.8 Ajan asettaminen ......................................................................................................................... 147
6.9 Herätyksen asettaminen............................................................................................................... 147
7 Tukiaseman asetukset .......................................................................................................147
7.1 SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN........................................................... 147
7.2 Soittomelodian valitseminen ....................................................................................................... 148
7.3 PIN-koodin vaihtaminen ............................................................................................................. 148
7.4 Valintatilan asettaminen.............................................................................................................. 148
7.5 Flash-ajan kesto........................................................................................................................... 148
8 Useiden kuulokkeiden hallinta .........................................................................................149
8.1 Uuden kuulokkeen lisääminen .................................................................................................... 149
8.2 Kuulokkeen poistaminen............................................................................................................. 150
8.3 Kuulokkeen määrittäminen toisessa tukiasemassa...................................................................... 150
8.4 Tukiaseman valinta...................................................................................................................... 150
9 Vianmääritys......................................................................................................................151
10 Tekniset tiedot Tekniset ominaisuudet ............................................................................151
11 Takuu..................................................................................................................................152
11.1 Takuuaika .................................................................................................................................... 152
11.2 Takuumenettely........................................................................................................................... 152
11.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole ..................................................................................................... 152
12 Laitteen hävittäminen (ympäristö) ..................................................................................152
13 Puhdistus ............................................................................................................................152
Sivu: 270
134
Turvaohjeet
Suomi
1 Turvaohjeet
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua latauspistoketta. Älä käytä muita latureita, sillä se voisi
vaurioittaa akkujen kennoja.
• Käytä laitteessa ainoastaan samantyyppisiä ladattavia akkuja. Älä koskaan käytä tavallisia, ei-
ladattavia akkuja. Aseta ladattavat akut siten, että ne koskettavat oikeita napoja (jotka on
merkitty luurin akkulokeroon).
• Älä kosketa laturin ja pistokkeen koskettimia terävillä tai metallisilla esineillä.
• Tämä voisi vaikuttaa joidenkin lääketieteellisten laitteiden toimintaan.
• Luuri voi aiheuttaa kuulolaitteissa epämiellyttävää surinaa.
• Älä sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 metrin päähän vedenlähteestä. Älä
päästä vettä luuriin.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara.
• Hävitä akut ja pidä puhelin kunnossa ympäristöystävällisellä tavalla.
• Koska tätä puhelinta ei voi käyttää sähkökatkosten aikana, hätäpuheluihin tulee käyttää
verkkovirrasta riippumatonta puhelinta, esim. matkapuhelinta.
2 Käytön aloittaminen
2.1 Tämän käyttöohjeen käyttäminen
Tässä käyttöohjeessa ohjeiden selventämiseen käytetään seuraavaa menetelmää:
Painettava näppäin.
2.2 Tukiaseman asentaminen
Suorita asennus seuraavasti:
1 Kytke sovittimen toinen pää lähtöön ja toinen tukiaseman takana olevaan sovitinliitäntään.
2 Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja toinen tukiaseman pohjaan.
3 Aseta puhelin- ja vaihtovirtaverkkojohto tukiaseman ohjaimiin kuten kuvassa 2A.
Teksti....... “NÄYTTÖ”.
Puhelimen näytölle tuleva teksti näkyy oikeanpuoleisessa sarakkeessa
lainausmerkkien välissä.
Sivu: 271
Suomi
135
Käytön aloittaminen
- 2A Tukiasema takaa -
A. Puhelinpistorasia
B. Virtajohto
C. Puhelinjohto
2.3 Kuulokkeen asentaminen
- 2B Käsiosa takaa -
A. Kansi
B. Ladattavat akut
1 Avaa akkulokero kuten kuvassa 2B.
2 Aseta akut lokeroon niin, että +- ja - -navat tulevat oikein päin.
3 Sulje akkulokero.
4 Jätä kuuloke tukiasemaan 20 tunniksi.
Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran, varmista, että akkua on ladattu
20 tuntia. Ellet noudata tätä ohjetta, puhelin ei toimi parhaalla mahdollisella
tavalla.
A
B
C
+
-
-
+
But
ler
E40
0
A
B
Sivu: 272
136
Käytön aloittaminen
2.4 Laturin asentaminen
- 2C Laturi -
A. Sovitin ja virtajohto
2.5 Näppäimet/LED-valot
Kuuloke
1. Näyttö
2. Valikko-/OK-näppäin
3. Ylös/alas/puheluloki-näppäin
4. Puhelinluettelonäppäin
5. Aakkosnumeeriset näppäimet
6. INT-näppäin
7. Päällä/pois/Flash-näppäin
8. Näppäinlukko
9. Kuuloke paikallaan/pois -näppäin
10. Uudelleenvalinta-/taukonäppäin
11. Mykistys/poisto/Esc-näppäin
1 Kytke sovitin pistorasiaan.
A
3DEF
2ABC
1
4GHI 5JKL 6MNO
9WXYZ
8TUV
7PQRS
0 #
INT
R
2
3
4
5
6
7
1
8
11
10
9
- 2D Kuuloke -
Sivu: 273
Suomi
137
Käytön aloittaminen
Tukiasema
12. Hakunäppäin
13. Käytössä / virta / kuuloke tukiasemassa -
merkkivalo
Näyttö
Valmiustilassa näytöllä näkyvät kellonaika ja
kuulokkeen numero.
12-05 HS1
2.6 Symbolit
2.7 Tukiaseman LED
LED (13) ilmaisee seuraavan tilan:
Jos kuuloke on poissa paikaltaan,
yhteys on päällä
Kuulokkeen näppäimistö lukittu
EXT Ulkopuhelu Olet puhelinluettelossa
INT Sisäpuhelu Akun virta vähissä
Puhelulistalla uusia numeroita Akussa virtaa kohtuullisesti
Vastattu puhelu Akku täynnä
Vastaamaton puhelu Akku tyhjä
Olet valikossa
Kuuloke tukiaseman kuuluvuusalueen
sisällä
Ilmaisee, että näytettävä numero on
pidempi kuin näyttö (12 numeroa)
Antenni vilkkuu, kun kuuloketta ei ole
rekisteröity tukiasemaan
Ei pala Tukiasemaan ei tule virtaa
Palaa Tukiasemaan tulee virtaa
Vilkkuu hitaasti Kuuloke pois paikaltaan tai soiton aikana
Vilkkuu nopeasti Rekisteröinnin aikana.
13
12
- 2E Tukiasema -
- 2F Näyttö -
Sivu: 274
138
Käytön aloittaminen
2.8 Valikossa liikkuminen
Butler E5400:n valikkojärjestelmä on helppokäyttöinen. Jokaisesta valikosta saa esiin joukon
vaihtoehtoja. Valikkokartta näkyy seuraavassa kappaleessa.
2.9 Valikkonäkymä
1 Kun kuuloke on päällä ja valmiustilassa, avaa päävalikko painamalla
valikkonäppäintä.
2 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle valikossa. Valikon vaihtoehdot
vaihtelevat kehässä (viimeisen jälkeen palataan ensimmäiseen).
3 Paina OK-näppäintä nähdäksesi lisää vaihtoehtoja tai vahvistaaksesi
näytössä olevan asetuksen valinnan.
Palaa valikon edelliselle tasolle painamalla poistonäppäintä.
Valikko Alavalikon kohdat
Puh.luettelo (Phonebook)
Lisaa tieto (Add entry)
Muokkaa (Modify entry)
Poista (Delete entry)
Asetus (Setup)
T-as.aanenv. (Base volume)
T-as.melodia (Base melody)
Poist. kuul. (Del handset)
PIN-koodi (PIN Code)
Soittotila (Dial mode)
Oletus (Default)
Kuuloke (Handset)
Soittoaani (Beep)
Sisapuh.aani (Int ring vol)
Ulkolinja (Ext ring vol)
Sis.melodia (Int melody)
Ulk.melodia (Ext melody)
Autom.vast. (Auto answer)
Nimi (Name)
Kieli (Language)
Nappainlukko (Keylock?)
Pvm - aika (Date - Time)
Pvm asetettu (Date set)
Kelloaset. (Clock set)
Herat.aset. (Alarm set)
Rekisteroi (Register)
Valitse t-as (Select base)
Rekist. t-as (Reg base)
Sivu: 275
Suomi
139
Puhelimen käyttö
3 Puhelimen käyttö
3.1 Kuulokkeen kytkeminen päälle/pois
3.2 Valikkokielen vaihtaminen
3.3 Puhelun vastaanottaminen
Puhelun vastaanottaminen:
3.4 Ulkopuhelun soittaminen
Suora valinta
Esivalinta
1 Paina kuulokkeen päälle/pois-näppäintä. Kuuloke etsii tietokannasta.
2 Paina päälle/pois-näppäintä ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia. Näyttö
sammuu.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse "“KIELI" (language) ja vahvista.
4 Valitse kieli ja vahvista.
1 Paina kuuloke pois paikaltaan -näppäintä.
TAI
Nosta kuuloke pois tukiasemasta, jos “Autom.puh.” (Automatic answer) on
aktiivinen.
(Katso “6.5 Automaattinen vastaus” )
Saat yhteyden keskustelukumppaniisi.
2 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta
kuuloke takaisin tukiasemaan.
1 Aloita puhelu painamalla kuuloke poissa paikaltaan -näppäintä.
2 Näppäile puhelinnumero.
3 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta kuuloke
takaisin tukiasemaan.
Jos haluat korjata numeroa, poista näppäilty numero painamalla
poistonäppäintä.
1 Näppäile puhelinnumero.
2 Aloita puhelu painamalla kuuloke poissa paikaltaan -näppäintä.
3 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta kuuloke
takaisin tukiasemaan.
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 276
140
Puhelimen käyttö
3.5 Ulkopuhelun soittaminen
3.6 Sisäpuhelun siirto
Siirrä ulkopuhelu toiseen kuulokkeeseen.
3.7 Puhelinneuvottelu
Mahdollista vain, jos tukiasemaan on rekisteröity useampi kuin yksi kuuloke!
Voit keskustella samaan aikaan sisäisen ja ulkoisen keskustelukumppanin kanssa.
Ulkopuhelun aikana:
3.8 Puhujan äänenvoimakkuus puhelun aikana
3.9 Puhelun keston näyttö
Puhelun kesto tulee näkyviin 15 sekunnin kuluttua muodossa minuutit - sekunnit.
Jokaisen puhelun lopussa näkyy 5 sekunnin ajan puhelun kokonaiskesto.
1 Paina sisäpuhelunäppäintä.
2 Näppäile sisäisen kuulokkeen numero, johon haluat soittaa (1 - 5).
3 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta kuuloke
takaisin tukiasemaan.
1 Paina sisäpuhelunäppäintä.
2 Näppäile sisäisen kuulokkeen numero (1 - 5), ulkopuhelu laitetaan pitoon.
3 Kun toiseen kuulokkeeseen vastataan, katkaise puhelu ja siirrä puhelu
painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä.
Jos sisäinen keskustelukumppani ei vastaa, muodosta uudelleen yhteys linjalla
olevaan ulkoiseen keskustelukumppaniin painamalla sisäpuhelunäppäintä.
4 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta
kuuloke takaisin tukiasemaan.
1 Paina sisäpuhelunäppäintä.
2 Näppäile sisäisen kuulokkeen numero, johon haluat soittaa (1 - 5).
3 Kun toiseen kuulokkeeseen vastataan, paina ja pidä pohjassa ‘ ’-
näppäintä.
Jos sisäinen keskustelukumppani ei vastaa, muodosta uudelleen yhteys linjalla
olevaan ulkoiseen keskustelukumppaniin painamalla sisäpuhelunäppäintä.
4 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta
kuuloke takaisin tukiasemaan.
1 Paina puhelun aikana nuolta ylös tai alas muuttaaksesi äänenvoimakkuutta
vastaavasti.
INT
4GHI 6MNO
5JKL
INT
4GHI 6MNO
5JKL
INT
INT
4GHI 6MNO
5JKL
# #
INT
Sivu: 277
Suomi
141
Puhelimen käyttö
3.10 Mikrofonin mykistäminen
Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana.
3.11 Taukonäppäin
Numeroa näppäillessäsi voit lisätä kahden numeron väliin tauon:
3.12 Kuulokkeen paikallistaminen (hakutoiminto)
3.13 Uudelleenvalintamuisti
Voit valita uudelleen enintään 10 viimeksi valittua numeroa. Jos olet tallentanut numeron
yhteyteen puhelinluetteloon nimen, numeron sijasta näkyy nimi.
3.14 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö
Puhelimellasi voit myös kirjoittaa aakkosnumeerisia merkkejä. Tämä on hyödyllistä halutessasi
kirjoittaa nimen puhelinluetteloon, antaa nimen kuulokkeelle...
Kirjaimen valinta tapahtuu painamalla sitä vastaavaa näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen.
Jos haluat esimerkiksi valita kirjaimen 'A', paina kerran näppäintä '2'. Jos haluat valita kirjaimen
'B', paina näppäintä '2' kahdesti ja niin edelleen.
Jos haluat valita kirjaimet 'A' ja 'B' peräkkäin, paina näppäintä '2' kerran, odota kunnes osoitin
siirtyy seuraavan merkin kohdalle ja paina sitten näppäintä '2' kahdesti.
1 Paina mykistysnäppäintä. Voit puhua vapaasti, niin ettei puhelun vastapuoli
kuule sinua.
Näytölle tulee teksti "Mykistys" (Mute).
2 Pääset takaisin normaalitilaan painamalla mykistysnäppäintä uudelleen.
1 Paina uudelleenvalinta-/taukonäppäintä 2 sekuntia.
1 Paina tukiaseman henkilöhakunäppäintä.
Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt kuulokkeet soivat.
2 Soittoääni vaikenee, kun painat mitä tahansa kuulokkeen näppäintä.
1 Paina uudelleenvalintanäppäintä.
2 Valitse numero. Jos numero on puhelinluettelossa, näytölle tulee nimi.
Kun nimi näkyy näytöllä, voit vaihtaa näytölle nimen tai numeron painamalla
OK-näppäintä!
3 Aloita puhelu painamalla kuuloke poissa paikaltaan -näppäintä.
4 Palaa valmiustilaan painamalla kuuloke tukiasemassa -näppäintä.
Valitse välilyönti painamalla näppäintä ‘1’.
Voit poistaa merkin painamalla poistonäppäintä.
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 278
142
Puhelinluettelo
Näppäimistön kirjainmerkit jakautuvat seuraavasti:
Näppäin Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs Viides
painallus painallus painallus painallus painallus
1 välilyönti - 1
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9
0 0
4 Puhelinluettelo
Jokaiseen kuulokkeeseen voi tallentaa enintään 50 nimeä ja numeroa. Jokaisessa nimessä voi olla
enintään 12 merkkiä ja puhelinnumerossa 20 merkkiä.
Jos haluat kirjoittaa aakkosnumeerisia merkkejä, katso jaksoa “3.14 Aakkosnumeerisen
näppäimistön käyttö” .
4.1 Merkinnän lisääminen puhelinluetteloon
4.2 Tiedon valitseminen puhelinluettelosta
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "PUH.LUETT" (phonebook) ja vahvista.
3 Valitse "Lisaa tieto" (add entry) ja vahvista.
4 Kirjoita nimi ja vahvista.
Paina ja pidä pohjassa puhelinluettelonäppäintä poistuaksesi valikosta
tekemättä tiliin muutoksia.
5 Kirjoita numero ja vahvista.
6 Valitse soittoääni (1-5) ja vahvista
1 Paina puhelinluettelonäppäintä.
2 Valitse nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain. (Voit selata listaa
aakkosjärjestyksessä.)
Paina OK-näppäintä, jos haluat ensin nähdä puhelinnumeron.
Jos puhelinnumerossa on yli 12 numeroa, katso koko numero painamalla OK-
näppäintä.
3 Aloita puhelu painamalla kuuloke poissa paikaltaan -näppäintä.
4 Katkaise puhelu painamalla kuuloke paikallaan -näppäintä tai aseta
kuuloke takaisin tukiasemaan.
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 279
Suomi
143
Soittajan tunnistus
4.3 Nimen ja numeron muokkaaminen
4.4 Tiedon poistaminen puhelinluettelosta
5 Soittajan tunnistus
Kun sinulle tulee ulkopuhelu, soittajan puhelinnumero tulee kuulokkeen näytölle. Puhelin voi
vastaanottaa puheluja sekä FSK- että äänimuotoisina. Jos verkko lähettää soittajan nimen, näet
myös sen. Jos nimi on tallennettu puhelinluetteloon, näyttöön tulee puhelinluetteloon merkitty
nimi!
Puhelin voi tallentaa puhelulistalle 40 puhelua (vastaanotettua ja menetettyä), joita voidaan
myöhemmin tarkastella. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet tilannut
numeronäyttöpalvelun. Kun muisti on täynnä, uudet puhelut korvaavat automaattisesti vanhimmat
muistissa olevat puhelut.
Puhelulistan tarkastelu:
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "PUH.LUETT" (phonebook) ja vahvista.
3 Valitse "MUOKKAA" (modify entry) ja vahvista.
4 Valitse muokattava nimi ja vahvista.
5 Poista ylimääräiset merkit ja kirjoita uusi nimi.
Vahvista.
6 Kirjoita uusi numero ja vahvista.
7 Valitse soittoääni (1-5) ja vahvista
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "PUH.LUETT" (phonebook) ja vahvista.
3 Valitse "POISTA" (delete entry) ja vahvista.
4 Valitse nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain ja vahvista.
Näytölle tulee teksti "VAHVISTA" (confirm).
5 Vahvista tai peruuta.
Tämä palvelu toimii vain, jos olet tilannut numeronäyttö-/luettelopalvelun. Ota
yhteyttä puhelinyhtiöösi.
Soittajan nimen tilalle tulee puhelun kesto, kun se on kestänyt 15 sekuntia.
Voit saada soittajan nimen näytölle vielä tämän ajan jälkeen painamalla OK-
näppäintä useita kertoja nimen ja numeron kohdalla.
Uusista tai menetetyistä puheluista ilmoittaa näytöllä vilkkuva kuvake.
1 Paina puhelulokinäppäintä.
Jos listalla ei ole puheluja, näytölle tulee teksti "TYHJA" (empty).
2 Selaa puheluja. Soittajien nimet tulevat näkyviin, jos verkko lähettää nimen
tai se on tallennettu puhelinluetteloon. Jos olet listan lopussa, kuulet
piippauksen.
Jos näytöllä näkyy , tähän puheluun on vastattu. Kun näytöllä näkyy ,
puheluun ei ole vastattu
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 280
144
Säädä kuuloke itsellesi sopivaksi
Voit poistaa jokaisen tiedon erikseen.
Kaikkien tietojen poistaminen kerralla:
6 Säädä kuuloke itsellesi sopivaksi
6.1 soittoäänen voimakkuuden säätäminen
Kuulokkeen soittoäänen voimakkuus sisä-/ulkopuheluissa
Kuulokkeen soittoäänen voimakkuuden voi säätää erikseen sisä- tai ulkopuheluille. Voit valita
jonkin viidestä käsiosan soittoäänen voimakkuudesta tai mykistää soittoäänen.
3 Saat puhelinnumeron näkyviin painamalla OK-näppäintä.
Jos puhelinnumerossa on yli 12 numeroa, katso koko numero painamalla OK-
näppäintä.
4 Saat näkyviin puhelun päivämäärän ja ajan painamalla OK-näppäintä
uudelleen.
5 Lisää tämä tieto puhelinluetteloon painamalla OK-näppäntä, jos tietoa ei
ole jo tallennettu:
Paina OK-näppäintä, kun näytöllä lukee "LISAA" (add). Kirjoita nimi tai
muokkaa sitä ja paina OK-näppäintä. Kirjoita puhelinnumero tai muokkaa
sitä ja paina OK-näppäintä. Valitse soittoääni (1-5), joka kuuluu, kun tästä
numerosta soitetaan, nuolilla ylös/alas ja paina OK-näppäintä. Tieto
tallennetaan puhelinluetteloon.
6 Soita takaisin keskustelukumppanille painamalla kuuloke pois paikaltaan -
näppäintä, kun tämän puhelinnumero tai nimi näkyy näytöllä.
1 Siirry poistettavan puhelun kohdalle ja poista se.
Näytölle tulee teksti "POISTA" (delete).
2 Vahvista tai peruuta.
1 Paina poistonäppäintä pitkään (2 sekuntia).
Näytölle tulee teksti "POIS KAIKK" (delete all).
2 Vahvista tai peruuta.
Jokainen ohjelmointi vahvistetaan lopuksi kahdella tai yhdellä pitkällä
piippauksella. Kaksi piippausta vahvistaa valintasi hyväksynnän. Pitkä piippaus
tarkoittaa, että muutosta ei ole huomioitu.
Kun kuuloke on tukiasemassa, tukiasema ei soi puhelun saapuessa. Jos siis
kuulokkeen soittoääni on kytketty pois päältä ja kuuloke on tukiasemassa,
puhelimesi ei enää soi!
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse “SISAPUH.AANI” (int ring vol) muuttaaksesi sisäpuhelun
äänenvoimakkuutta tai "ULKOPUH.AANI" (ext ring vol) muuttaaksesi
ulkopuhelun äänenvoimakkuutta ja vahvista.
4 Valitse voimakkuus (1 - 5 tai "POIS" (off)).
5 Vahvista tai palaa edelliseen valikkoon.
Sivu: 281
Suomi
145
Säädä kuuloke itsellesi sopivaksi
6.2 Soittomelodian valitseminen
Tukiasemassa ja jokaisessa kuulokkeessa voi olla eri soittomelodia. Kuulokkeissa voidaan käyttää
eri melodiaa riippuen siitä, onko kyseessä sisä- vai ulkopuhelu. Voit valita viidestä eri
soittoäänimelodiasta.
6.3 Piippausten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Kuulokkeista voi kuulua piippaus näppäintä painettaessa, kun akkujen virta on vähissä tai kun
kuuloke on käyttöalueen ulkopuolella.
Piippaus näppäintä painettaessa päälle/pois
Virta vähissä
Kuuloke kantama-alueen ulkopuolella
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
4 Valitse “SIS.MELODIA” (int melody) muuttaaksesi sisäpuhelun melodiaa
"ULK.MELODIA" (ext melody) muuttaaksesi ulkopuhelun
äänenvoimakkuutta ja vahvista.
5 Valitse melodia (1 - 5).
6 Vahvista painamalla OK-näppäintä tai palaa edelliseen valikkoon.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse "SOITTOAANI" (beep) ja vahvista.
4 Valitse "NÄPPÄINÄÄNI" (keytone) ja vahvista.
5 Valitse “PAALLA” (on) ottaaksesi äänet käyttöön tai "POIS" (off)
poistaaksesi ne käytöstä ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse "SOITTOAANI" (beep) ja vahvista.
4 Valitse “AKKU VAHISSA" (low battery) ja vahvista.
5 Valitse “PAALLA” (on) ottaaksesi äänet käyttöön tai "POIS" (off)
poistaaksesi ne käytöstä ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse "SOITTOAANI" (beep) ja vahvista.
4 Valitse “EI PEITTOAL” (out range) ja vahvista.
5 Valitse “PAALLA” (on) ottaaksesi äänet käyttöön tai "POIS" (off)
poistaaksesi ne käytöstä ja vahvista.
Sivu: 282
146
Säädä kuuloke itsellesi sopivaksi
6.4 Kuulokkeen nimi
Voit vaihtaa kuulokkeessa näkyvän nimen valmiustilan aikana (maks. 9 merkkiä). Tällä
toiminnolla voit muokata jokaisen kuulokkeen mieleiseksesi.
6.5 Automaattinen vastaus
Kun puhelu saapuu ja kuuloke on tukiasemassa, puhelin valitsee linjan automaattisesti, kun se
otetaan pois tukiasemasta. Tämä on oletusasetus, mutta sitä voi muuttaa.
6.6 Kuulokkeen nollaaminen
Puhelimeen voi palauttaa alkuperäiset oletusasetukset. Nämä asetukset olivat käytössä, kun
alunperin sait puhelimen.
Oletusasetusten palauttaminen:
OLETUSPARAMETRIT OVAT:
Äänimerkki kun virta vähissä Päällä
Äänimerkki kun kantama-alueen ulkopuolella Pois
Näppäinääni Päällä
Automaattivastaus Päällä
Sisäpuhelun melodia 1
Sisäpuhelun äänenvoimakkuus 3
Ulkopuhelun melodia 3
Ulkopuhelun äänenvoimakkuus 3
Kuulokeäänen voimakkuus 3
Puhelinluettelo Tyhjä
Puheluloki Tyhjä
Uudelleenvalintalista Tyhjä
PIN-koodi 0000
Valintatila DTMF
Näppäinlukkko Pois
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse "NIMI" (name) ja vahvista.
4 Kirjoita haluamasi nimi ja vahvista.
Voit poistaa merkin painamalla poistonäppäintä. Paina ja pidä pohjassa
puhelinluettelonäppäintä poistuaksesi valikosta tekemättä tiliin muutoksia.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "KUULOKE" (handset) ja vahvista.
3 Valitse "AUTOM.VAST." (auto answer) ja vahvista.
4 Valitse “PAALLA” (on) ottaaksesi äänet käyttöön tai "POIS" (off)
poistaaksesi ne käytöstä ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "“ASETUS" ja vahvista.
3 Valitse "OLETUS" (default) ja vahvista.
4 Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi (oletus 0000) ja vahvista.
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 283
Suomi
147
Tukiaseman asetukset
6.7 Näppäinlukko
Näppäimet voi lukita niin, että mitään asetuksia ei voi muuttaa eikä puhelinnumeroita valita. -
kuvake tulee näytölle, kun näppäimistö on lukittu.
Näppäimistön lukitseminen
Näppäinlukon poistaminen käytöstä
6.8 Ajan asettaminen
6.9 Herätyksen asettaminen
7 Tukiaseman asetukset
7.1 soittoäänen voimakkuuden säätäminen
Tukiaseman soiton voimakkuus
Voit valita jonkin viidestä soittoäänen voimakkuudesta tai mykistää soittoäänen.
Oletusasetusten palauttaminen poistaa kaikki tiedot puhelinluettelosta ja
puhelulokista. Myös PIN-koodiksi tulee jälleen 0000.
1 Paina ja pidä pohjassa ‘ ’-näppäintä 3 sekuntia. Näppäimistö lukittuu.
1 Paina mitä tahansa näppäintä, näytölle tulee "PAINA " (press *).
2 Paina ‘ ’-näppäintä 3 sekunnin kuluessa.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "PVM - AIKA" (date - time) ja vahvista.
3 Valitse "KELLOASET" (clock set) ja vahvista.
4 Näppäile kellonaika (24 h muodossa) ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "PVM - AIKA" (date - time) ja vahvista.
3 Valitse "HERAT.ASET" (alarm set) ja vahvista.
4 Valitse "PAALLA" (on) kytkeäksesi herätyksen päälle ja vahvista.
Näppäile kellonaika (24 h muodossa), jolloin herätyksen tulee käynnistyä,
ja vahvista.
TAI
Valitse "POIS" (off) kytkeäksesi herätyksen pois päältä ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "T-AS.AANENV” (base volume) ja vahvista.
4 Valitse voimakkuus ("POIS" (off) tai 1 - 5).
5 Vahvista tai palaa edelliseen valikkoon.
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 284
148
Tukiaseman asetukset
7.2 Soittomelodian valitseminen
Tukiasemassa ja jokaisessa kuulokkeessa voi olla eri soittomelodia. Tukiaseman melodian
asettaminen:
7.3 PIN-koodin vaihtaminen
Tiettyjä toimintoja voivat käyttää vain käyttäjät, jotka tietävät PIN-koodin.
PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodin voit vaihtaa näin:
7.4 Valintatilan asettaminen
Valintatapoja on kaksi: DTMF/äänivalinta (yleisin) ja pulssivalinta (vanhemmissa
kokoonpanoissa).
Valintatilan muuttaminen:
7.5 Flash-ajan kesto
Voit käyttää tiettyjä ulkolinjan palveluja, kuten "jonotusta", tai puhelinvaihdetta (PABX)
käyttäessäsi puheluiden siirtoa painamalla flash-näppäintä ‘R’ (näppäin 7 – kuva 2D Kuuloke)
(jos puhelinyhtiösi antaa mahdollisuuden tähän toimintoon). Flash-näppäimellä 'R' voit katkaista
linjan hetkeksi. Voit valita flash-ajaksi 100 tai 250 ms..
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "T-AS.MELODIA” (base melody) ja vahvista.
4 Valitse melodia (1 - 5).
5 Vahvista tai palaa edelliseen valikkoon.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "PIN-KOODI" (PIN code) ja vahvista.
4 Kirjoita vanha 4-numeroinen PIN-koodi ja vahvista.
5 Kirjoita uusi 4-numeroinen PIN-koodi ja vahvista.
6 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "VALINTATILA" (dial mode) ja vahvista.
4 Valitse valintatapa ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "RPAINIKEAIKA" (recall) ja vahvista.
4 Valitse "R-PAINIK.1" (recall 1), jos haluat lyhyen flash-ajan (100 ms), tai
"R-PAINIK.2" (recall2), jos haluat pitkän flash-ajan (250 ms), ja vahvista.
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 285
Suomi
149
Useiden kuulokkeiden hallinta
8 Useiden kuulokkeiden hallinta
8.1 Uuden kuulokkeen lisääminen
Voit rekisteröidä tukiasemaan uusia kuulokkeita, jos nämä kuulokkeet tukevat DECT GAP -
protokollaa.
Tukiasema voi tukea enintään 5 kuuloketta. Jos käytössäsi on jo 5 kuuloketta ja haluat lisätä vielä
yhden tai vaihtaa jonkin kuulokkeista, sinun on ensin poistettava yksi kuuloke ja lisättävä sitten
uusi.
Tukiaseman siirtäminen rekisteröintitilaan:
Rekisteröi uusi kuuloke.
Jos uusi kuuloke on Butler E400
Jos kuuloke on eri mallia
Kun olet käynnistänyt rekisteröinnin tukiasemassa, katso kuulokkeen käyttöohjeesta ohjeet
kuulokkeen rekisteröintiin. Kuulokkeen on oltava GAP-yhteensopiva.
Kuvake ‘ ’ ja teksti "EI REKIST" (not regist) vilkkuvat näytöllä, jos kuuloke ei ole liitettynä
tukiasemaan.
Jos kuuloke on liitetty tukiasemaan, sen näkee tukiasemassa näkyvästä kuulokkeen numerosta.
Tämä numero näkyy kuulokkeen nimen perässä, ja sitä on käytettävä sisäpuheluissa.
Tarpeen vain, jos olet poistanut kuulokkeen rekisteröinnin tai jos olet ostanut
uuden.
1 Paina tukiaseman henkilöhakunäppäintä ja pidä sitä pohjassa 6 sekunnin
ajan. Tukiasemasta kuuluu äänimerkki.
Tukiaseman LED-valo vilkkuu 90 sekunnin ajan. Tänä aikana tukiasema on
valmis uuden kuulokkeen rekisteröintiin.
2 Siirry valikkoon.
3 Valitse "REKISTERÖI" (register) ja vahvista.
4 Valitse "REKIST. T-AS” (reg base) ja vahvista.
5 Näppäile käsiosaan liitettävä numero tukiasemassa (1-4) ja vahvista.
(Vilkkuvat numerot ovat jo käytössä.)
6 Näppäile tukiaseman PIN-koodi (oletus 0000) ja vahvista.
Kuuloke alkaa etsiä DECT-tukiasemaa. Jos kuuloke on löytänyt tukiaseman,
näytölle tulee tukiaseman tunnistenumero.
7 Vahvista tai lopeta.
Jos kuuloke ei löydä tukiasemaa, se palaa valmiustilaan muutaman sekunnin
kuluttua. Kokeile uudelleen vaihtamalla tukiaseman numero ja tarkistamalla,
ettei ympäristössä ole häiriöitä. Siirry lähemmäs tukiasemaa.
DECT GAP -profiili takaa vain, että perussoittotoiminnot toimivat oikein eri
merkkien/tyyppien välillä. On mahdollista, että tietyt palvelut (kuten CLIP) eivät
toimi oikein.
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 286
150
Useiden kuulokkeiden hallinta
8.2 Kuulokkeen poistaminen
Tämä toiminto on suoritettava muussa kuin poistettavassa kuulokkeessa.
8.3 Kuulokkeen määrittäminen toisessa tukiasemassa
Jos haluat käyttää Butler E400 -kuuloketta eri mallisessa tukiasemassa: Tukiaseman on oltava
GAP-yhteensopiva.
8.4 Tukiaseman valinta
Voit vaihtaa kuuloketta tukiasemasta toiseen. Kuuloke voi olla samanaikaisesti rekisteröitynä jopa
4 tukiasemaan. Tukiasemaa valittaessa kulloinkin valittuna oleva tukiasema näkyy siitä, että sen
numero vilkkuu.
Jos valitset "AUTO", kuuloke etsii automaattisesti toista tukiasemaa, kun olet kantama-alueen
ulkopuolella. Kuuloke on ensin rekisteröitävä erikseen jokaiseen tukiasemaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "ASETUS" (setup) ja vahvista.
3 Valitse "POIST. KUUL." (del handset) ja vahvista.
4 Näppäile tukiaseman PIN-koodi (oletus 0000) ja vahvista.
5 Valitse poistettava kuuloke ja vahvista.
1 Aseta tukiasema rekisteröintitilaan, katso ohjeet tukiaseman käyttöohjeesta.
2 Siirry valikkoon.
3 Valitse "REKISTERÖI" (register) ja vahvista.
4 Valitse "REKIST. T-AS” (reg base) ja vahvista.
5 Näppäile kuulokkeeseen liitettävä tukiaseman numero (1-4) ja vahvista.
6 Kirjoita tukiaseman PIN-koodi ja vahvista.
Kuuloke alkaa etsiä DECT-tukiasemaa. Jos kuuloke on löytänyt tukiaseman,
näytölle tulee tukiaseman tunnistenumero.
7 Vahvista tai lopeta.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "REKISTERÖI" (register) ja vahvista.
3 Valitse "VALITSE. T-AS” (select base) ja vahvista.
4 Valitse tukiasema tai asetus “AUTO” ja vahvista.
Kun olet aktivoinut automaattisen tukiaseman valinnan ja kuuloke on nykyisen
tukiaseman alueen ulkopuolella, kuuloke etsii vahvinta tukiasemaa ainoastaan
valmiustilassa (ei kommunikoinnin aikana).
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
4GHI 6MNO
5JKL
Sivu: 287
Suomi
151
Vianmääritys
9 Vianmääritys
10 Tekniset tiedot Tekniset ominaisuudet
Oire Mahdollinen syy Ratkaisu
Tyhjä näyttö Akkuja ei ole ladattu Tarkista akkujen asento
Lataa akut
Kuulokkeesta katkaistu virta Kytke kuuloke päälle
Ei ääntä Puhelinjohto kytketty huonosti Tarkista puhelinjohdon liitäntä
Toinen kuuloke käyttää linjaa Odota, kunnes toisen
kuulokkeen puhelu loppuu
Kuvake vilkkuu Kuuloke kantama-alueen
ulkopuolella
Tuo kuuloke lähemmäs
tukiasemaa
Tukiasemaan ei tule virtaa Tarkista tukiaseman johdon
kytkentä
Kuuloketta ei ole rekisteröity
tukiasemaan
Rekisteröi kuuloke
tukiasemaan
Tukiasema tai kuuloke ei soi Soittoääni on mykistetty tai
hiljaisella
Säädä soittoäänen
voimakkuutta
Ääni on hyvä, mutta
kommunikointi ei onnistu
Valittuna on väärä valintatila Vaihda valintatila (pulssi/ääni)
Soitonsiirto PABX:ssa ei
onnistu
Flash-aika on liian lyhyt tai liian
pitkä
Muuta flash-aikaa
Puhelin ei reagoi näppäinten
painamiseen
Käsittelyvirhe Ota akut irti ja aseta ne
takaisin paikalleen
Standardi DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
Taajuusalue 1880 MHz - 1900 MHz
Kanavamäärä 120 kaksisuuntaista kanavaa
Modulointi GFSK
Puheen koodaus 32 kbit/s
Päästöteho 10 mW (keskimääräinen teho/kanava)
Alue enintään 300 m avoimessa maastossa / sisällä 10-50 m
Kuulokkeiden määrä Enintään 5
Tukiaseman virtalähde 230V / 50 Hz / 6,5V DC 300 mA
Laturin virtalähde 230V / 50 Hz / 6,5V DC 150 mA
Kuulokkeen akut 2 ladattavaa akkua AAA, NiMh 1,2 V, 550 mAh
Kuulokkeen itsenäinen
toiminta
200 tuntia valmiustilassa
Kuulokkeen puheaika 10 tuntia
Normaalit käyttöolosuhteet +5 °C - +45 °C
Valintatapa Pulssi/ääni
Flash-aika 100 tai 250 ms
Sivu: 288
152
Takuu
11 Takuu
11.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Akkujen
ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä
toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäisen kuitin jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
11.2 Takuumenettely
Palauta viallinen laite valtuutettuun Topcom-palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa
materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen tai
viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin
ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai
nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
11.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperäisten tai Topcomin suosittelemien osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Topcom langattomat puhelimet on suunniteltu toimimaan ainoastaan uudelleenladattavilla
akuilla. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sellaisten paristojen käytöstä, joita ei voi
ladata uudelleen.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
Takuu ei ole voimassa, jos ostaja tai muu kuin Topcomin virallisesti valtuuttama palvelukeskus
on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
12 Laitteen hävittäminen (ympäristö)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie
se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen.
Tästä kertoo tuotteessa, käyttöohjeessa ja/tai pakkauksessa oleva symboli.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos viet tuotteen
kierrätyspisteeseen. Kun käytät uudelleen joitakin käytettyjen tuotteiden raaka-
aineita, osallistut tärkeällä tavalla ympäristön suojelemiseen.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
13 Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostutetulla liinalla tai sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä koskaan
käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Butler E400 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Butler E400

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Butler E400, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Butler E400 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Butler E400 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.