Topcom Butler 4810+ käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Butler 4810+ allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Butler 4810+
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 13
XI
10.6 Meldingsmal................................................................................................................................ 165
10.7 SMS-innsti................................................................................................................................... 166
11 Feilsøking............................................................................................................................167
12 Tekniske karakteristikker.................................................................................................168
13 Garanti................................................................................................................................168
13.1 Garantiperiode ............................................................................................................................. 168
13.2 Garantihåndtering........................................................................................................................ 168
13.3 Ikke inkludert i garantien............................................................................................................. 169
14 Avhending av produktet (miljø).......................................................................................169
15 Rengjøring..........................................................................................................................169
Suomi ................................................................ 170
1 Turvaohjeet ........................................................................................................................170
2 Käytön aloittaminen ..........................................................................................................170
2.1 Tämän käyttöohjeen käyttäminen................................................................................................ 170
2.2 Tukiaseman asentaminen............................................................................................................. 170
2.3 Kuulokkeen asentaminen............................................................................................................. 171
2.4 Näppäimet/LED........................................................................................................................... 172
2.5 Symbolit ...................................................................................................................................... 172
2.6 Näytön näppäimet........................................................................................................................ 173
2.7 Tukiaseman LED......................................................................................................................... 173
2.8 Valikossa liikkuminen................................................................................................................. 173
2.9 Valikkonäkymä............................................................................................................................ 174
3 Puhelimen käyttö ...............................................................................................................174
3.1 Käsiosan kytkeminen päälle/pois ................................................................................................ 174
3.2 Valikkokielen vaihtaminen.......................................................................................................... 174
3.3 Normaalin puhelun soittaminen .................................................................................................. 175
3.4 Puhelun vastaanottaminen........................................................................................................... 175
3.5 Handsfree-tila .............................................................................................................................. 176
3.6 Käsiosan/handsfree-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen.................................................... 176
3.7 Salaustoiminto (mykistys)........................................................................................................... 176
3.8 Käsiosan paikallistaminen (hakutoiminto).................................................................................. 176
3.9 Näppäinlukko .............................................................................................................................. 176
3.10 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö..................................................................................... 176
4 Puhelinluettelo....................................................................................................................177
4.1 Merkinnän lisääminen ................................................................................................................. 177
4.2 Merkinnän valitseminen.............................................................................................................. 177
4.3 Näytä tiedot ................................................................................................................................. 177
4.4 Poista yksi merkintä tai kaikki merkinnät ................................................................................... 178
4.5 Muokkaa nimeä ja numeroa ........................................................................................................ 178
4.6 Kopioi puhelinluettelon merkintä toiseen käsiosaan................................................................... 178
4.7 Kopioi kaikki puhelinluettelon merkinnät toiseen käsiosaan...................................................... 179
5 Soittajan tunnistus.............................................................................................................179
5.1 Normaalit saapuvat PSTN-puhelut.............................................................................................. 179
6 Personoi käsiosa.................................................................................................................180
6.1 Soittoääni ja äänenvoimakkuus................................................................................................... 180
6.2 Käsiosan nimi .............................................................................................................................. 181
6.3 Näppäinäänet............................................................................................................................... 181
6.4 Kontrastin asettaminen................................................................................................................ 181
6.5 Autom.puh................................................................................................................................... 181
Sivu: 14
XII
6.6 Prefiksikoodi................................................................................................................................ 181
6.7 Hälytystoiminnon käyttö ............................................................................................................. 182
6.8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen....................................................................................... 182
6.9 Ajannäytön asettaminen .............................................................................................................. 182
7 Tukias.aset..........................................................................................................................183
7.1 Soittoääni..................................................................................................................................... 183
7.2 Soit.voimak.................................................................................................................................. 183
7.3 Valintatila .................................................................................................................................... 183
7.4 Toisto (Flash)............................................................................................................................... 183
7.5 Järjest. PIN .................................................................................................................................. 184
8 Työkalut..............................................................................................................................184
8.1 Tapaaminen ................................................................................................................................. 184
8.2 Sekuntikello................................................................................................................................. 185
9 Lisäkäsiosat ja -tukiasemat...............................................................................................185
9.1 Uuden käsiosan lisääminen ......................................................................................................... 185
9.2 Käsiosan poistaminen.................................................................................................................. 185
9.3 Valitse tukiasema......................................................................................................................... 186
9.4 Intercom-toiminnon käyttö.......................................................................................................... 186
10 SMS .....................................................................................................................................187
10.1 SMS-viestin kirjoittaminen ......................................................................................................... 187
10.2 SMS-viestin lähettäminen ........................................................................................................... 187
10.3 Lue ja näytä luettelo vastaanotetuista viesteistä (Saapuneet)..................................................... 188
10.4 Tallennettujen viestien (Luonnokset) lukeminen ja lähettäminen............................................... 189
10.5 Lähtevät-kansion käyttö .............................................................................................................. 189
10.6 Malliviestit................................................................................................................................... 189
10.7 SMS-asetukset............................................................................................................................. 190
11 Vianmääritys......................................................................................................................191
12 Tekniset ominaisuudet.......................................................................................................192
13 Takuu..................................................................................................................................192
13.1 Takuuaika .................................................................................................................................... 192
13.2 Takuutoimet................................................................................................................................. 192
13.3 Takuuehdot.................................................................................................................................. 193
14 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti).............................................................193
15 Puhdistus ............................................................................................................................193
Italiano ............................................................. 194
1 Norme di sicurezza ............................................................................................................194
2 Inizializzazione...................................................................................................................194
2.1 Uso della guida per l'utente ......................................................................................................... 194
2.2 Installazione della base................................................................................................................ 194
2.3 Installazione del portatile ............................................................................................................ 195
2.4 Tasti/LED .................................................................................................................................... 196
2.5 Simboli ........................................................................................................................................ 196
2.6 Tasti del display........................................................................................................................... 197
2.7 LED della base ............................................................................................................................ 197
2.8 Navigazione dei menu................................................................................................................. 197
2.9 Panoramica dei menu .................................................................................................................. 197
3 Uso del telefono ..................................................................................................................198
3.1 Accensione/spegnimento del portatile......................................................................................... 198
3.2 Modifica della lingua dei menu................................................................................................... 198
Sivu: 187
170
Turvaohjeet
Suomi
1 Turvaohjeet
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua latauspistoketta. Älä käytä muita latureita, sillä se voisi
vaurioittaa akkujen kennoja.
• Käytä laitteessa ainoastaan samantyyppisiä ladattavia akkuja. Älä koskaan käytä tavallisia, ei-
ladattavia akkuja. Aseta ladattavat akut siten, että ne koskettavat oikeita napoja (jotka on
merkitty kuulokkeen akkulokeroon).
• Älä kosketa laturin ja pistokkeen koskettimia terävillä tai metallisilla esineillä.
• Tämä voisi vaikuttaa joidenkin lääketieteellisten laitteiden toimintaan.
• Kuuloke voi aiheuttaa kuulolaitteissa epämiellyttävää surinaa.
• Älä sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 metrin päähän vedenlähteestä. Älä
päästä vettä kuulokkeeseen.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara.
• Hävitä akut ja pidä puhelin kunnossa ympäristöystävällisellä tavalla.
• Koska tätä puhelinta ei voi käyttää sähkökatkosten aikana, hätäpuheluihin tulee käyttää
verkkovirrasta riippumatonta puhelinta, esim. matkapuhelinta.
2 Käytön aloittaminen
2.1 Tämän käyttöohjeen käyttäminen
Tässä käyttöohjeessa ohjeiden selventämiseen käytetään seuraavaa menetelmää:
Painettava näppäin. Näppäin voi olla soft key -näppäin (Katso ”2.4 Näppäimet/LED”). Jos soft
key -näppäin on kuvake, se näkyy vasemmassa sarakkeessa. Kun soft key -näppäin on teksti,
vasemman- tai oikeanpuoleinen soft key -näppäin näkyy vasemmassa sarakkeessa ja teksti
oikeassa sarakkeessa lainausmerkeissä.
2.2 Tukiaseman asentaminen
Suorita asennus seuraavasti:
1 Kytke sovittimen toinen pää lähtöön ja toinen tukiaseman takana olevaan sovitinliitäntään.
2 Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja toinen tukiaseman pohjaan.
3 Aseta puhelin- ja vaihtovirtaverkkojohto tukiaseman ohjaimiin kuten kuvassa 2A.
Teksti......."näyttö".
Puhelimen näytölle tuleva teksti
Sivu: 188
171
Käytön aloittaminen
Suomi
- 2A Tukiasema takaa -
A. Puhelinpistorasia
B. Puhelinjohto
C. Virtajohto
2.3 Kuulokkeen asentaminen
- 2B Käsiosa takaa -
A. Kansi
B. Ladattavat akut
1 Avaa akkulokero kuten kuvassa 2B.
2 Aseta akut lokeroon niin, että +- ja - -navat tulevat oikein päin.
3 Sulje akkulokero.
4 Jätä käsiosa tukiasemaan 20 tunniksi. Tukiaseman linjan/latauksen
merkkivalo syttyy.
Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran, varmista, että akkua on ladattu
20 tuntia. Ellet noudata tätä ohjetta, puhelin ei toimi parhaalla mahdollisella
tavalla.
A
C
B
+
+
-
-
+
481
0
A
B
Sivu: 189
172
Käytön aloittaminen
2.4 Näppäimet/LED
Käsiosa
1. Näyttö
2. Ylös/uudelleenvalinta-näppäin
3. Oikea soft menu -näppäin
4. Oikea/SMS/flash-näppäin
5. Käsiosa paikallaan / OFF -näppäin
6. Aakkosnumeeriset näppäimet
7. Näppäinlukko
8. Ei soittoääntä -näppäin
9. Alas/puheluloki-näppäin
10. Käsiosa pois paikaltaan / handsfree / päällä -
näppäin
11. Vasen/INT-näppäin
12. OK-näppäin
13. Vasen soft menu -näppäin
Tukiasema
14. Käytössä / virta / käsiosa tukiasemassa -
merkkivalo
15. Hakunäppäin
2.5 Symbolit
* Jos puhelinlinjalle on saatavana soittajan linjan tunnistuspalvelu.
Käsiosa pois paikaltaan Näppäinlukko
Käsiosa paikallaan Hälytys asetettu
Puhelulistalla menetettyjä puheluita*
Käsiosaa ei rekisteröity tai poissa
kuuluvuusalueelta
Käsiosan soittoäänen voimakkuus pois
päältä
Akku tyhjä
Käsiosa tukiaseman kuuluvuusalueen
sisällä
Akun virta vähissä
Sisäpuhelu Akussa virtaa kohtuullisesti
Handsfree Akku täynnä
Uusi ääniposti
R/
SMS
INT
2
1
3
4
5
6
7
8
12
11
10
9
13
- 2C Käsiosa -
15
14
-2D Tukiasema -
Sivu: 190
173
Käytön aloittaminen
Suomi
2.6 Näytön näppäimet
Näytön näppäimet (soft key -näppäimet) ovat aivan näytön alapuolella. Näiden 2 näppäimen
toiminnot vaihtuvat toimintatilan mukaan. Käytössä oleva toiminto näkyy kuvakkeena tai tekstinä
aivan näytön 2 näppäimen yläpuolella.
2.7 Tukiaseman LED
LED (14) ilmaisee seuraavan tilan:
• POIS: tukiasemassa ei virtaa tai käsiosa ei tukiasemassa ladattavana
• PÄÄLLÄ: käsiosa latautuu
• Vilkkuu hitaasti: Käsiosa pois paikaltaan tai soiton aikana
• Vilkkuu nopeasti: rekisteröinnin aikana
2.8 Valikossa liikkuminen
Butler 5710:n valikkojärjestelmä on helppokäyttöinen. Jokaisesta valikosta saa esiin joukon
vaihtoehtoja. Valikkokartta näkyy seuraavassa kappaleessa.
Lopeta tai siirry yksi taso takaisinpäin valikossa
Puhelinluettelo Mykistys
OK/Vahvista Paluu
Valikko Ei näppäintä
Poista
1 Kun käsiosa on päällä ja valmiustilassa, avaa päävalikko painamalla soft
menu key -näppäintä .
2 Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle valikossa.
3 Katso lisää vaihtoehtoja tai vahvista näytössä olevan asetuksen valinta
painamalla soft menu key -näppäintä.
Siirry valikon edelliselle tasolle painamalla soft menu key -näppäintä.
Voit milloin tahansa peruuttaa ja palata valmiustilaan painamalla käsiosa
paikallaan -näppäintä.
Sivu: 191
174
Puhelimen käyttö
2.9 Valikkonäkymä
3 Puhelimen käyttö
3.1 Käsiosan kytkeminen päälle/pois
3.2 Valikkokielen vaihtaminen
Valikko Alavalikon kohdat
SMS
Kirjoita viesti
Saapuneet
Luonnokset
Lähtevät
Mallit
SMS-aset.
Käsiosa
Soittoääni
Soit.voimak.
Käsiosan nimi
Näppäinäänet
Kontrasti
Autom.puh.
Prefiksi
Val. tukias.
Kieli
Rekisteröinti
Tukias.aset.
Soittoääni
Soit.voimak.
Valintatapa
Toisto
Järjest. PIN
Herätys/Kello
Aseta herätys
Pvm&aika
Ajannäyttö
Työkalut
Tapaaminen
Sekuntikello
Virta pois
1 Kytke käsiosa pois päältä painamalla ja pitämällä pohjassa OFF-näppäintä.
2 Paina käsiosa poissa paikaltaan -näppäintä tai aseta käsiosa tukiasemaan
kytkeäksesi käsiosan taas päälle.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Kieli" ja vahvista.
4 Valitse kieli ja vahvista.
Näytölle tulee teksti "Tallennettu".
5 Palaa valmiustilaan painamalla käsiosa tukiasemassa -näppäintä.
Sivu: 192
175
Puhelimen käyttö
Suomi
3.3 Normaalin puhelun soittaminen
Suoravalinta
Esivalinta
Esivalintatoiminnolla voit näppäillä ja muokata numeroa ennen soittamista.
Valitse numero uudelleen listalta.
Voit valita uudelleen enintään 10 viimeksi valittua numeroa. Jos olet tallentanut numeron
yhteyteen puhelinluetteloon nimen, numeron sijasta näkyy nimi.
3.4 Puhelun vastaanottaminen
Kun saat ulkoisen puhelun, näytölle tulee teksti "Ulkopuhelu".
Puhelun vastaanottaminen:
nuolet tarkoittavat, että valikossa on lisää vaihtoehtoja.
1 Aloita puhelu painamalla käsiosa poissa paikaltaan -näppäintä.
2 Näppäile puhelinnumero.
3 Katkaise puhelu painamalla käsiosa paikallaan -näppäintä tai aseta käsiosa
takaisin tukiasemaan.
1 Valitse puhelinnumero, jossa on enintään 24 numeroa.
Lisää väli painamalla ja pitämällä pohjassa näppäintä 0. Näytölle tulee "P".
2 Tee korjaukset painamalla soft menu key -näppäintä.
3 Aloita puhelu painamalla käsiosa poissa paikaltaan -näppäintä.
4 Katkaise puhelu painamalla käsiosa paikallaan -näppäintä tai aseta käsiosa
takaisin tukiasemaan.
1 Paina uudelleenvalintanäppäintä.
2 Valitse numero. Jos numero on puhelinluettelossa, näytölle tulee nimi.
3 Aloita puhelu painamalla käsiosa poissa paikaltaan -näppäintä tai valitse
"Vaiht.".
4 Jos valitsit "Vaiht.", siirry haluamaasi kohtaan ja valitse:
"Poista puhelu": poistaaksesi numeron puhelulistalta;
"Tallenna nro": tallentaaksesi numeron puhelinluetteloon;
"Poista kaikki": tyhjentääksesi puhelulistan.
5 Vahvista valinta.
6 Palaa valmiustilaan painamalla käsiosa tukiasemassa -näppäintä.
1 Paina käsiosa pois paikaltaan -näppäintä.
TAI
Nosta käsiosa pois tukiasemasta, jos “Autom.puh.” on aktiivinen
(Katso ”6.5 Autom.puh.”)
Näytölle tulee käynnissä olevan puhelun kuvake . Puhelun kesto tulee
näkyviin 15 sekunnin kuluttua.
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 193
176
Puhelimen käyttö
3.5 Handsfree-tila
Handsfreen avulla voit puhua vastapuolen kanssa pitämättä käsiosaa kädessä. Silloin muut
huoneessa olijat voivat myös kuulla keskustelun molemmat osapuolet.
3.6 Käsiosan/handsfree-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen
3.7 Salaustoiminto (mykistys)
Voit poistaa mikrofonin käytöstä, niin että linjan toisessa päässä oleva henkilö ei kuule puhettasi.
3.8 Käsiosan paikallistaminen (hakutoiminto)
3.9 Näppäinlukko
Voit lukita näppäimet estääksesi tahattomat soitot kantaessasi käsiosaa mukana.
Valmiustilassa:
3.10 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö
Puhelimellasi voit myös kirjoittaa aakkosnumeerisia merkkejä. Tämä on hyödyllistä halutessasi
kirjoittaa nimen puhelinluetteloon, antaa nimen kuulokkeelle...
Kirjaimen valinta tapahtuu painamalla sitä vastaavaa näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen.
Jos haluat esimerkiksi valita kirjaimen 'A', paina kerran näppäintä '2'. Jos haluat valita kirjaimen
'B', paina näppäintä '2' kahdesti ja niin edelleen.
2 Katkaise puhelu painamalla käsiosa paikallaan -näppäintä tai aseta käsiosa
takaisin tukiasemaan.
Voit kytkeä soittoäänen pois käytöstä saapuvan puhelun aikana valitsemalla "Hilj.".
1 Voit siirtyä käyttämään puhelussa handsfree-toimintoa painamalla
handsfree-näppäintä puhelun aikana.
1 Voit valita äänenvoimakkuudeksi normaalin tai handsfree-puhelun aikana
1-5 painamalla nuolta ylös tai alas.
1 Poista mikrofoni käytöstä keskustelun aikana painamalla soft menu key -
näppäintä.
Näytölle tulee teksti "Myk.päällä".
2 Ota mikrofoni uudelleen käyttöön valitsemalla "Pois".
1 Paina tukiaseman henkilöhakunäppäintä.
Kaikki tukiasemaan rekisteröidyt käsiosat soivat 30 sekunnin ajan.
2 Lopeta henkilöhaku painamalla mitä tahansa käsiosan näppäintä.
1 Paina ja pidä pohjassa näppäinten lukitusnäppäintä (näppäin 7 – kuva 2C),
kunnes näytölle tulee teksti "Näppäimet lukittu" ja näppäinten
lukituskuvake .
2 Jos haluat poistaa lukituksen käytöstä, valitse "Avaa" ja paina sitten
näppäinten lukitusnäppäintä.
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 194
177
Puhelinluettelo
Suomi
Jos haluat valita kirjaimet 'A' ja 'B' peräkkäin, paina näppäintä '2' kerran, odota kunnes osoitin
siirtyy seuraavan merkin kohdalle ja paina sitten näppäintä '2' kahdesti.
Kun kirjoitat tekstiä, käytettävissä oleva merkki kunkin näppäimen kohdalla näkyy näytön
alareunassa.
Voit valita käytettävän merkistön englannista (abc) latinaan (aàá), kreikkaan (ǹǺī) tai venäjään
(ȺȻȼ) painamalla ja pitämällä pohjassa #-näppäintä 2-sekunnin ajan.
4 Puhelinluettelo
Jokaiseen käsiosaan voi tallentaa enintään 200 nimeä ja numeroa. Jokaisessa nimessä voi olla
enintään 16 merkkiä ja puhelinnumerossa 24 merkkiä.
4.1 Merkinnän lisääminen
4.2 Merkinnän valitseminen
4.3 Näytä tiedot
Valitse välilyönti painamalla näppäintä ‘0’.
Vaihda pienten ja isojen kirjainten välillä painamalla *-näppäintä.
Vaihda käytettävä merkistö painamalla ja pitämällä pohjassa #-näppäintä 2
sekunnin ajan.
Tee korjaukset painamalla soft menu key -näppäintä.
1 Paina soft menu key -näppäintä.
Jos puhelinluettelo on tyhjä, näytölle tulee teksti "Puh.luettelo tyhjä". Jos
nimiä on tallennettu, ne näkyvät luettelossa.
2 Valitse "Vaiht.".
3 Valitse "Uusi nro" ja vahvista.
4 Kirjoita nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten "Tallen".
5 Kirjoita numero näppäimistön avulla ja valitse sitten "Tallen".
6 Valitse haluamasi soittoääni ja valitse "Tallen".
7 Palaa valmiustilaan.
1 Paina soft menu key -näppäintä.
2 Valitse haluamasi nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain
näppäimistön avulla.
3 Aloita puhelu painamalla käsiosa poissa paikaltaan -näppäintä.
4 Palaa valmiustilaan.
1 Paina soft menu key -näppäintä.
2 Valitse haluamasi nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain
näppäimistön avulla.
3 Valitse "Vaiht.".
4 Valitse "Näytä tiedot" ja vahvista.
Näytöllä näkyvät merkintään liittämäsi nimi, numero ja soittoääni.
5 Palaa valmiustilaan.
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 195
178
Puhelinluettelo
4.4 Poista yksi merkintä tai kaikki merkinnät
4.5 Muokkaa nimeä ja numeroa
4.6 Kopioi puhelinluettelon merkintä toiseen käsiosaan
1 Paina soft menu key -näppäintä.
2 Valitse haluamasi nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain
näppäimistön avulla.
3 Valitse "Vaiht.".
Yhden merkinnän poistaminen:
4 Valitse "Poista nro" ja vahvista.
Kaikkien merkintöjen poistaminen:
4 Valitse "Poista kaikki" ja vahvista.
5 Vahvista painamalla vasemmanpuoleista valikkonäppäintä tai peruuta
painamalla oikeanpuoleista näppäintä.
6 Palaa valmiustilaan.
1 Paina soft menu key -näppäintä.
2 Valitse haluamasi nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain
näppäimistön avulla.
3 Valitse "Vaiht.".
4 Valitse "Muok.nro” ja vahvista.
5 Poista nimi painamalla soft menu key -näppäintä tai muuta sitä
näppäimistöllä.
6 Valitse "Tallen".
7 Muokkaa numeroa ja valitse "Tallen".
8 Valitse haluamasi soittoääni ja valitse "Tallen".
9 Palaa valmiustilaan.
1 Paina soft menu key -näppäintä.
2 Valitse haluamasi nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain
näppäimistön avulla.
3 Valitse "Vaiht.".
4 Valitse "Kopioi nro" ja vahvista.
Esiin tulevat käsiosat (kaikki tukiasemaan rekisteröidyt käsiosat).
5 Valitse haluamasi käsiosa ja vahvista.
Näytölle tulee teksti "Kopioi käsiosaan x".
Kohdekäsiosan näytölle tulee teksti "Vastaanota puh.luet. tiedot?".
6 Paina kohdekäsiosassa oikeanpuoleista valikkonäppäintä vahvistaaksesi
tai vasenta valikkonäppäintä peruaksesi siirron.
7 Palaa valmiustilaan.
Sivu: 196
179
Soittajan tunnistus
Suomi
4.7 Kopioi kaikki puhelinluettelon merkinnät toiseen käsiosaan
5 Soittajan tunnistus
5.1 Normaalit saapuvat PSTN-puhelut
Kun saat puhelun lankapuhelinlinjasta, soittajan numero näkyy käsiosan näytöllä. Puhelin voi
vastaanottaa puheluja sekä FSK- että äänimuotoisina. Jos verkko lähettää soittajan nimen, näet
myös sen. Jos nimi on tallennettu puhelinluetteloon, näyttöön tulee puhelinluetteloon merkitty
nimi!
Puhelin voi tallentaa puhelulistalle 30 puhelua (vastaanotettua ja menetettyä), joita voidaan
myöhemmin tarkastella. Kun muisti on täynnä, uudet puhelut korvaavat automaattisesti
vanhimmat muistissa olevat puhelut.
Vastaanotettujen puheluiden tarkastelu
Kun kopioit kaikki merkinnät käsiosasta toiseen, pyyhit samalla pois kaikki
kohdekäsiosan olemassa olevat merkinnät.
1 Paina soft menu key -näppäintä.
2 Valitse haluamasi nimi tai kirjoita nimen ensimmäinen kirjain
näppäimistön avulla.
3 Valitse "Vaiht.".
4 Valitse "Kopioi kaikki" ja vahvista.
Esiin tulevat käsiosat (kaikki tukiasemaan rekisteröidyt käsiosat).
5 Valitse haluamasi käsiosa ja vahvista.
Näytölle tulee teksti "Kopioi käsiosaan x".
Kohdekäsiosan näytölle tulee teksti "Korv. kaikki puh.luet. tiedot?".
6 Paina kohdekäsiosassa oikeanpuoleista valikkonäppäintä vahvistaaksesi
tai vasenta valikkonäppäintä peruaksesi siirron.
7 Palaa valmiustilaan.
Tämä palvelu toimii vain, jos olet tilannut numeronäyttö-/luettelopalvelun. Ota
yhteyttä puhelinyhtiöösi.
Menetetyistä puheluista ilmoittaa näytöllä vilkkuva kuvake. Käsiosan nimen
tilalla näkyy tämä kuvake ja menetettyjen puheluiden määrä.
1 Paina alas-näppäintä.
Näytölle tulee luettelo vastaanotetuista puheluista. Siinä näkyvät sekä
vastaanotetut että menetetyt puhelut.
2 Valitse haluamasi nimi tai numero.
3 Aloita puhelu painamalla käsiosa poissa paikaltaan -näppäintä.
TAI
Valitse "Vaiht.".
Yhden merkinnän poistaminen:
4 Valitse "Poista nro" ja vahvista.
Sivu: 197
180
Personoi käsiosa
6 Personoi käsiosa
6.1 Soittoääni ja äänenvoimakkuus
Soittoääni
Voit valita soittoäänet sisäisille ja ulkoisille puheluille 18 eri soittoäänen joukosta.
Soit.voimak.
Voit valita jonkin viidestä käsiosan soittoäänen voimakkuudesta tai mykistää soittoäänen.
5 Palaa valmiustilaan.
Kaikkien merkintöjen poistaminen:
5 Valitse "Poista kaikki" ja vahvista.
6 Palaa valmiustilaan.
Numeron lisääminen puhelinluetteloon:
5 Valitse "Tallenna nro" ja vahvista.
6 Kirjoita nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten "Tallen".
7 Muokkaa numeroa näppäimistön avulla ja valitse sitten "Tallen".
8 Valitse haluamasi soittoääni ja valitse "Tallen".
9 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Soittoääni" ja vahvista.
4 Valitse ulkoiset puhelut valitsemalla "Ulko" tai sisäiset puhelut
valitsemalla "Sisä" ja vahvista.
5 Valitse haluamasi melodia ja vahvista.
Selatessasi soittoääniä kuulet melodian.
6 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Soit.voimak." ja vahvista.
Näytölle tulee nykyinen asetus.
4 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ylös-näppäintä.
5 Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla alas-näppäintä.
6 Vahvista valitsemalla "Tallen".
7 Palaa valmiustilaan.
Sivu: 198
181
Personoi käsiosa
Suomi
6.2 Käsiosan nimi
Voit vaihtaa käsiosassa näkyvän nimen valmiustilan aikana (maks. 9 merkkiä).
6.3 Näppäinäänet
6.4 Kontrastin asettaminen
6.5 Autom.puh.
Kun puhelu saapuu ja käsiosa on tukiasemassa, puhelin valitsee linjan automaattisesti, kun se
otetaan pois tukiasemasta. Tämän toiminnon voi kytkeä päälle tai pois.
6.6 Prefiksikoodi
Puhelinta voi käyttää siten, että puhelinnumeron eteen lisätään prefiksi. Puhelinnumeroita
valitessasi voit lisätä puhelinnumeron eteen automaattisesti prefiksin.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Käsiosan nimi" ja vahvista.
4 Kirjoita haluamasi nimi.
5 Tee korjaukset painamalla soft menu key -näppäintä.
6 Vahvista valitsemalla "Tallen".
7 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Näppäinäänet" ja vahvista.
4 Valitse "Päällä" tai "Pois päältä" ja vahvista.
5 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Kontrasti" ja vahvista.
4 Valitse haluamasi kontrasti (1-8) ja vahvista.
5 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Autom.puh." ja vahvista.
4 Valitse "Päällä" tai "Pois päältä" ja vahvista.
5 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Prefiksi" ja vahvista.
4 Valitse "Muuta" ja vahvista.
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 199
182
Personoi käsiosa
6.7 Hälytystoiminnon käyttö
Voit käyttää eri hälytysasetusta jokaisessa tukiasemaan rekisteröidyssä käsiosassa. Hälytys soi
vain käsiosassa, ei tukiasemassa eikä muissa käsiosissa.
Aseta herätys
6.8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
6.9 Ajannäytön asettaminen
5 Näppäile eteen liitettävä numero, esim. ‘0’, ja valitse "Tallen".
TAI
4 Valitse "Päällä/pois" ja vahvista.
5 Valitse "Päällä" tai "Pois päältä" ja vahvista.
6 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Herätys/Kello" ja vahvista.
3 Valitse "Aseta herätys" ja vahvista.
4 Valitse "Kerran", "Päivittäin", "Ma-Pe" tai "Pois päältä" ja vahvista.
Jos olet valinnut "Kerran", "Päivittäin" tai "Ma-Pe", näytölle tulee:
Aika (24 h):
00:00
5 Näppäile aika, jolloin haluat puhelimen soivan, ja vahvista valitsemalla
"Tallen".
6 Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista valitsemalla "Tallen".
7 Voit poistaa hälytyksen käytöstä valitsemalla "Pois päältä" ja
vahvistamalla valinnan.
8 Palaa edelliseen valikkoon.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Herätys/Kello" ja vahvista.
3 Valitse "Pvm&aika" ja vahvista.
4 Näppäile vuosi, kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit ja vahvista valitsemalla
"Tallen".
5 Palaa edelliseen valikkoon.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Herätys/Kello" ja vahvista.
3 Valitse "Ajannäyttö" ja vahvista.
4 Valitse "12 h" tai "24 h" ja vahvista.
5 Palaa edelliseen valikkoon.
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 200
183
Tukias.aset.
Suomi
7 Tukias.aset.
7.1 Soittoääni
Voit valita yhdeksästä eri soittoäänimelodiasta.
7.2 Soit.voimak.
Voit valita jonkin viidestä tukiaseman soittoäänen voimakkuudesta.
7.3 Valintatila
Valintatiloja on kahta tyyppiä:
• DTMF/äänivalinta (yleisimmin käytetty)
• Pulssivalinta (vanhemmissa asennuksissa)
Valintatilan muuttaminen:
7.4 Toisto (Flash)
Voit käyttää tiettyjä ulkolinjan palveluja, kuten "jonotusta", tai puhelinvaihdetta (PABX)
käyttäessäsi puheluiden siirtoa painamalla flash-näppäintä "R" (näppäin 4 – kuva 2C) (jos
puhelinyhtiösi antaa mahdollisuuden tähän toimintoon). Flash-näppäimellä "R" voit katkaista
linjan hetkeksi. Voit valita flash-ajaksi 100–250 ms.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Tukias.aset." ja vahvista.
3 Valitse "Soittoääni" ja vahvista.
4 Valitse haluamasi melodia ja vahvista.
Selatessasi soittoääniä kuulet niistä näytteet.
5 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Tukias.aset." ja vahvista.
3 Valitse "Soit.voimak." ja vahvista.
Näytölle tulee nykyinen asetus.
4 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ylös-näppäintä.
5 Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla alas-näppäintä.
6 Vahvista valitsemalla "Tallen".
7 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Tukias.aset." ja vahvista.
3 Valitse "Valintatapa" ja vahvista.
4 Valitse "Ääni" tai "Pulssi" ja sitten "Tallen".
5 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Tukias.aset." ja vahvista.
3 Valitse "Toisto" ja vahvista.
Sivu: 201
184
Työkalut
7.5 Järjest. PIN
Järjestelmän PIN-koodilla rekisteröidään ja poistetaan rekisteristä käsiosia sekä määritetään muita
vaihtoehtoisia asetuksia. Järjestelmän oletus-PIN-koodi on 0000.
8 Työkalut
8.1 Tapaaminen
Voit määrittää 5 tapaamista tai muistutusta, joille voit antaa nimet ja asettaa hälytyksen
päivämäärän ja kellonajan mukaan.
4 Valitse lyhyt (100 ms) tai pitkä flash-aika (250 ms) ja valitse "Tallen".
5 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Tukias.aset." ja vahvista.
3 Valitse "Järjest. PIN" ja vahvista.
4 Näppäile vanha PIN (oletus 0000) ja valitse "Tallen".
5 Näppäile uusi PIN, valitse "Tallen" ja toista tämä.
6 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Työkalut" ja vahvista.
3 Valitse "Tapaaminen" ja vahvista.
4 Valitse jokin viidestä tapaamisesta ja valitse "Vaiht.".
Tapaamisen muokkaaminen:
5 Valitse "Muuta" ja vahvista.
6 Muokkaa tapaamisen nimeä ja valitse "Tallen".
7 Muokkaa tapaamisen nimeä ja valitse "Tallen".
8 Muokkaa kellonaikaa ja valitse "Tallen".
9 Valitse haluamasi hälytysääni ja valitse "Tallen".
10 Palaa valmiustilaan.
Tapaamisen poistaminen:
5 Valitse "Poista" ja vahvista.
6 Vahvista painamalla oikeanpuoleista soft menu key -näppäintä.
7 Palaa takaisin painamalla vasemmanpuoleista soft menu key -näppäintä.
8 Palaa valmiustilaan.
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 202
185
Lisäkäsiosat ja -tukiasemat
Suomi
8.2 Sekuntikello
9 Lisäkäsiosat ja -tukiasemat
Voit rekisteröidä tukiasemaan enintään 4 käsiosaa. Kuhunkin käsiosaan voi rekisteröidä enintään
4 tukiasemaa, ja käyttäjä voi valita tukiaseman, jota haluaa käyttää.
9.1 Uuden käsiosan lisääminen
Tukiaseman siirtäminen rekisteröintitilaan:
Käsiosassa:
9.2 Käsiosan poistaminen
Tämä toiminto on suoritettava muussa kuin poistettavassa käsiosassa.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Työkalut" ja vahvista.
3 Valitse "Sekuntikello" ja vahvista.
4 Käynnistä sekuntikello valitsemalla "Alku".
5 Pysäytä sekuntikello valitsemalla "Seis".
Käynnistä uudelleen valitsemalla uudelleen "Alku".
Nollaa laskuri valitsemalla "Palaut".
6 Palaa valmiustilaan.
Tarpeen vain, jos olet poistanut käsiosan rekisteröinnin tai jos olet ostanut uuden.
1 Paina ja pidä pohjassa tukiaseman henkilöhakunäppäintä.
Tukiaseman LED-valo vilkkuu 90 sekunnin ajan. Tänä aikana tukiasema on
valmis rekisteröintiin.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Rekisteröinti" ja vahvista.
4 Valitse "Rekisteri" ja vahvista.
5 Valitse käsiosaan liitettävä numero tukiasemassa (1-4) ja vahvista.
6 Näppäile järjestelmän PIN (oletus 0000) ja vahvista.
7 Palaa valmiustilaan.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Rekisteröinti" ja vahvista.
4 Valitse "Rek.poisto" ja vahvista.
5 Näppäile järjestelmän PIN (oletus 0000) ja vahvista.
6 Näppäile poistettava käsiosan numero ja vahvista.
7 Palaa valmiustilaan.
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 203
186
Lisäkäsiosat ja -tukiasemat
9.3 Valitse tukiasema
Voit vaihtaa käsiosaa tukiasemasta toiseen. Voit asettaa sen myös valitsemaan automaattisesti
tukiaseman, jonka signaali on vahvin. Käsiosa on ensin rekisteröitävä erikseen jokaiseen
tukiasemaan.
9.4 Intercom-toiminnon käyttö
Sisäiseen käsiosaan soittaminen
Siirrä ulkoinen puhelu toiseen käsiosaan
Ulkoisen puhelun aikana:
Puhelinneuvottelu
Voit käydä keskustelua samanaikaisesti kahden käsiosan ja ulkolinjan välityksellä.
Ulkoisen puhelun aikana:
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "Käsiosa" ja vahvista.
3 Valitse "Val.tukias." ja vahvista.
4 Valitse "Manuaalinen" tai "Automaattinen" ja vahvista.
Jos olet valinnut vaihtoehdon "Manuaalinen":
5 Valitse käsiosaan liitettävä tukiasema ja vahvista.
Kun olet aktivoinut automaattisen tukiaseman valinnan ja käsiosa on nykyisen
tukiaseman alueen ulkopuolella, käsiosa etsii vahvinta tukiasemaa ainoastaan
valmiustilassa (ei kommunikoinnin aikana).
1 Paina vasemmanpuoleista INT-näppäintä.
Näytölle tulee teksti "Käsiosa _".
2 Näppäile sen käsiosan sisäinen numero, johon haluat soittaa.
3 Katkaise puhelu painamalla käsiosa paikallaan -näppäintä tai aseta käsiosa
takaisin tukiasemaan.
1 Paina vasemmanpuoleista INT-näppäintä.
Näytölle tulee teksti "Käsiosa _".
2 Näppäile sen käsiosan sisäinen numero, johon haluat soittaa.
Ulkoinen keskustelukumppani asetetaan pitoon.
3 Kun sisäinen keskustelukumppani vastaa, siirrä puhelu painamalla käsiosa
paikallaan -näppäintä.
TAI
3 Jos sisäinen keskustelukumppani ei vastaa, palaa puheluun ulkoisen
keskustelukumppanin kanssa tai siirry keskustelukumppanista toiseen
painamalla vasemmanpuoleista INT-näppäintä.
4 Katkaise puhelu painamalla käsiosa paikallaan -näppäintä tai aseta käsiosa
takaisin tukiasemaan.
1 Paina vasemmanpuoleista INT-näppäintä.
Näytölle tulee teksti "Käsiosa _".
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 204
187
SMS
Suomi
Ulkoisen puhelun vastaanottaminen sisäisen kommunikoinnin aikana
Jos käyt sisäpuhelua toisen käsiosan välityksellä, voit silti vastaanottaa ulkopuheluita.
Saapuvan puhelun vastaanottaminen:
10 SMS
Voit lähettää ja vastaanottaa SMS-viestejä Butler-puhelimellasi. Tässä jaksossa neuvotaan SMS-
toiminnon käyttö.
Puhelin säilyttää vastaanotetut viestit SAAPUNEET-kansiossa. Voit tallentaa saapuneisiin
yhteensä 30 SMS-viestiä, joista jokaisessa voi olla enintään 160 merkkiä. Viestit, jotka ovat
valmiita lähetettäviksi SMS-palvelimelle, tallennetaan Lähtevät-kansioon.
Tallennetut viestit tallennetaan Luonnokset-kansioon ja voidaan lähettää myöhemmin.
10.1 SMS-viestin kirjoittaminen
Menetelmä on sama kuin lisättäessä nimeä puhelinluetteloon (“3.10 Aakkosnumeerisen
näppäimistön käyttö” ).
Välilyönnin voit lisätä näppäimellä '0' ja isoista pieniin kirjaimiin voit siirtyä '*'-näppäimellä.
10.2 SMS-viestin lähettäminen
2 Näppäile sen käsiosan sisäinen numero, johon haluat soittaa.
Ulkoinen keskustelukumppani asetetaan pitoon.
3 Kun sisäinen keskustelukumppani vastaa, valitse "Konf.".
TAI
3 Jos sisäinen keskustelukumppani ei vastaa, palaa keskusteluun ulkoisen
keskustelukumppanin kanssa painamalla vasemmanpuoleista INT-
näppäintä.
4 Katkaise puhelu painamalla käsiosa paikallaan -näppäintä tai aseta käsiosa
takaisin tukiasemaan.
1 Paina käsiosa paikallaan -näppäintä. Nyt sisäinen kommunikaatio
keskeytyy.
2 Paina käsiosa pois paikaltaan -näppäintä. Nyt kommunikoit ulkoisen
soittajan kanssa.
Ennen SMS-viestien lähettämistä ja vastaanottamista sinun on määritettävä
verkkosi SMS-keskuksen puhelinnumero lähteville ja saapuville viesteille (Katso
“SMS-asetukset” sivulla 190.)
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse “SMS” ja vahvista.
3 Valitse “Kirj.viesti” ja vahvista.
4 Aloita viestin kirjoittaminen.
5 Valitse "Vaiht.".
Viestin tallentaminen Luonnokset-kansioon myöhempää lähetystä varten:
6 Valitse "Tall. viesti" ja vahvista.
Mallitekstin lisääminen:
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 205
188
SMS
10.3 Lue ja näytä luettelo vastaanotetuista viesteistä (Saapuneet)
Butler-näytöltä näkyy, onko saapunut uusia viestejä. Näytöllä vilkkuu kuvake .
Kun uuden viestin kuvake vilkkuu näytöllä:
7 Valitse "Käytä mallia" ja vahvista
8 Valitse malliteksti ja sitten "OK"
Viestin lähettäminen:
9 Valitse “Vastaanott.” ja vahvista.
10 Näppäile puhelinnumero ja valitse 'Lähet.'
Sen sijaan, että näppäilisit numeron numeronäppäimillä, voit valita numeron
puhelinluettelosta painamalla oikeanpuoleista soft key -näppäintä .
1 Paina SMS-näppäintä.
Näytölle tulee luettelo vastaanotetuista viesteistä. Siinä näkyvät sekä uudet
että luetut viestit. Luetut viestit on merkitty avoimen kirjekuoren kuvalla ja
uudet viestit suljetun kirjekuoren kuvalla.
2 Lue viesti valitsemalla "Lue".
3 Valitse "Vaiht.".
Tämän viestin poistaminen:
4 Valitse "Poista" ja vahvista.
Tähän viestiin vastaaminen:
5 Valitse "Vastaa" ja vahvista.
6 Kirjoita viesti ja valitse "Vaiht.". Samoin kuin uutta viestiä kirjoittaessasi
voit valita lähettämisen, tallentamisen tai mallin käytön.
7 Valitse “Vastaanott.” ja vahvista.
Viestin välittäminen toiseen numeroon:
8 Valitse "Välitä" ja vahvista.
9 Muokkaa viestiä tarvittaessa ja valitse "Vaiht.". Samoin kuin uutta viestiä
kirjoittaessasi voit valita lähettämisen, tallentamisen tai mallin käytön.
10 Valitse “Vastaanott.” ja vahvista.
Tämän numeron valitseminen:
11 Valitse "Käytä nroa" ja vahvista. Numero valitaan automaattisesti.
Tämän numeron tallentaminen puhelinluetteloon:
12 Valitse "Tall. num." ja vahvista.
13 Kirjoita nimi ja valitse "Tallen".
14 Muokkaa puhelinnumeroa tarvittaessa ja valitse "Tallen".
Kaikkien viestien poistaminen:
15 Valitse "Poista kaikki" ja vahvista.
16 Vahvista kaikkien poistaminen.
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 206
189
SMS
Suomi
Saapuneiden lukeminen valikosta:
10.4 Tallennettujen viestien (Luonnokset) lukeminen ja lähettäminen
Luonnokset-kansio sisältää kaikki tallennetut viestit. Voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen
myöhemmin tallentamalla sen Luonnokset-kansioon.
Saapuneiden lukeminen:
Nyt sinulla on samat vaihtoehdot kuin lukiessasi saapuneita.
10.5 Lähtevät-kansion käyttö
Lähtevät-kansio sisältää kaikki viestit, jotka ovat valmiita lähetettäviksi tai joiden lähettäminen
epäonnistui. Lähtevät-kansioon sopii enintään 5 viestiä. Jos viestejä lähetetään enemmän kuin 5,
vanhin onnistuneesti lähetetty viesti poistetaan. Viestit, joita ei ole lähetetty, säilytetään
Saapuneet-kansiossa ja varustetaan merkinnällä "Ei lähet.". Puhelin yrittää lähettää viestiä 10
minuutin välein, ja 3 yrityksen jälkeen viesti säilytetään Lähtevät-kansiossa varustettuna
merkinnällä "Viesti epäonnistui".
Lähtevien lukeminen:
Nyt sinulla on samat vaihtoehdot kuin lukiessasi saapuneita.
10.6 Malliviestit
Voit muokata omia malliviestejäsi käytettäviksi viestiä kirjoitettaessa. Puhelimeen voidaan
tallentaa enintään 5 mallia, joista jokaisessa voi olla enintään 32 merkkiä. Vakioviestit ovat:
" Please call "
" I'll be there at "
" What time will you be home? "
" I'll call you "
" Happy Birthday! "
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse “SMS” ja vahvista.
3 Valitse "Saapuneet" ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "SMS" ja vahvista.
3 Valitse "Luonnokset" ja vahvista.
4 Valitse viesti ja sitten "Lue".
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "SMS" ja vahvista.
3 Valitse "Lähtevät" ja vahvista.
4 Valitse viesti ja sitten "Lue".
Sivu: 207
190
SMS
Omien viestien muokkaaminen:
10.7 SMS-asetukset
SMS-palvelukeskuksen numerot
SMS-tekstiviestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi tarvitset verkkosi SMS-keskuksen
puhelinnumeron. Nämä numerot on ladattu valmiiksi Butler-puhelimeen. Numerot ovat myös
maittain ja operaattoreittain ryhmiteltyinä liitesivulla. Jos poistat vahingossa SMS:n LÄHETYS-
tai VASTAANOTTO-palveukeskuksen numerot, ne on kirjoitettava uudelleen, jotta SMS-palvelu
toimisi.
Butler-puhelimeen voi tallentaa 5 SMS-keskuksen numeroa, joista yhden voit valita SMS-viestien
lähetyspalvelun numeroksi. Puhelin valitsee tämän SMS-viestien lähetyspalvelun numeron aina,
kun lähetät SMS-viestin.
SMS-keskuksen numeroiden määrittäminen
Jos sinulle tulee puhelu, jonka numero vastaa jotakin näistä SMS-keskusten numeroista, puhelin
tietää, että puhelu tulee SMS-keskuksesta ja ottaa linjan automaattisesti viestien
vastaanottamiseksi.
Valitse SMS-keskus SMS-viestin lähetystä varten
Koska voit määrittää 5 SMS-keskusta, yksi niistä on valittava lähettävän keskuksen numeroksi:
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "SMS" ja vahvista.
3 Valitse "Malli" ja vahvista
4 Valitse malliviesti ja sitten "Vaiht.".
Viestin muokkaaminen:
5 Muokkaa valitsemalla 'Muuta' ja tallenna valitsemalla 'Tallen'
Viestin poistaminen:
6 Valitse 'Poista' ja vahvista.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "SMS" ja vahvista.
3 Valitse "SMS-aset." ja vahvista.
4 Valitse "Palv.keskus" ja vahvista.
5 Valitse keskus (1-5) ja vahvista
6 Muuta tai näppäile SMS-palvelukeskuksen numero ja valitse "Tallen"
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "SMS" ja vahvista.
3 Valitse "SMS-aset." ja vahvista.
4 Valitse "Läh.palvelu" ja vahvista.
5 Valitse keskus (1-5) ja vahvista
4 5 6
g h i j k l m n o
Sivu: 208
191
Vianmääritys
Suomi
Aliosoitteen määrittäminen
Jos samassa puhelinlinjassa on useampi kuin yksi SMS-päätelaite, voit antaa jokaiselle päätteelle
eri aliosoitteen. Kun annat jokaiselle päätteelle eri aliosoitteen, ne voivat vastaanottaa omat
yksityiset viestinsä.
Henkilökohtaisten SMS-viestien vastaanottamiseksi sinun on annettava yhteyshenkilöillesi
aliosoitteen numero (0-9), joka heidän on lisättävä normaaliin puhelinnumeroosi (ks. alla).
Voit vaihtaa päätteen numeron toiseen mutta sen on oltava välillä 0-9:
11 Vianmääritys
Yhteyshenkilöidesi on lisättävä päätteesi numero puhelinnumeroosi, jos he haluavat
lähettää henkilökohtaisia SMS-viestejä.
Esim. jos henkilökohtaisen päätteesi numero on "1" ja puhelinnumerosi 123456789,
yhteyshenkilöidesi tulee lähettää SMS-viestinsä numeroon 1234567891! Tämä
numero sinun on muistettava ja annettava yhteyshenkilöillesi.
1 Siirry valikkoon.
2 Valitse "SMS" ja vahvista.
3 Valitse "SMS-aset." ja vahvista.
4 Valitse "Aliosoite" ja vahvista.
5 Valitse aliosoite (0-9) ja vahvista
Oire Mahdollinen syy Ratkaisu
Tyhjä näyttö Akkuja ei ole ladattu Tarkista akkujen paikka
Lataa akut
Käsiosa pois päältä Kytke käsiosa päälle
Ei ääntä Puhelinjohto kytketty huonosti Tarkista puhelinjohdon
liitäntä
Toinen käsiosa käyttää linjaa Odota, kunnes toisen käsiosan
puhelu loppuu
Kuvake vilkkuu Käsiosa kantama-alueen
ulkopuolella
Tuo käsiosa lähemmäs
tukiasemaa
Tukiasemaan ei tule virtaa Tarkista tukiaseman johdon
kytkentä
Käsiosaa ei ole rekisteröity
tukiasemaan
Rekisteröi käsiosa
tukiasemaan
Tukiasema tai käsiosa ei soi Soittoääni on mykistetty tai
hiljaisella
Säädä soittoäänen
voimakkuutta
Soitonsiirto PABX:ssa ei
onnistu
Flash-aika on liian lyhyt tai liian
pitkä
Muuta flash-aikaa
Puhelin ei reagoi näppäinten
painamiseen
Käsittelyvirhe Ota akut irti ja aseta ne
takaisin paikalleen
Sivu: 209
192
Tekniset ominaisuudet
12 Tekniset ominaisuudet
13 Takuu
13.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi laite
ostetaan. Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat
laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia
menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen
tyyppi.
13.2 Takuutoimet
Palauta viallinen laite Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimetty palvelukeskus korjaa
materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen tai
viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan uuteen, tilalle annetun laitteen väri ja malli voivat
poiketa alkuperäisen laitteen väristä ja mallista.
Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei pitene, jos
Topcom tai sen nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
Standardi DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
Taajuusalue 1880 MHz - 1900 MHz
Kanavamäärä 120 kaksisuuntaista kanavaa
Modulointi GFSK
Puheen koodaus 32 kbit/s
Päästöteho 10 mW (keskimääräinen teho/kanava)
Alue 300 m avoimessa maastossa / sisällä enintään 50 m
Käsiosien määrä Enintään 5
Tukiaseman tehonsyöttö 230V / 50 Hz / 6V DC 300mA
Käsiosan akut: 2 ladattavaa akkua AAA, NiMh 1,2 V, 600 mA
Käsiosan itsenäinen toiminta 110 tuntia valmiustilassa
Käsiosan puheaika 11 tuntia
Normaalit käyttöolosuhteet +5 °C - +45 °C
Valintatapa Pulssi/ääni
Flash-aika 100 tai 250 ms
Sivu: 210
193
Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Suomi
13.3 Takuuehdot
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin Topcomin suosittelemien, ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Topcom langattomat puhelimet on suunniteltu toimimaan ainoastaan uudelleenladattavilla
akuilla. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sellaisten paristojen käytöstä, joita ei voi
ladata uudelleen.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
Takuu ei ole voimassa, jos ostaja tai muu kuin Topcomin virallisesti valtuuttama palvelukeskus
on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
14 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie
se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen.
Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta
ympäristötyötä.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
15 Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostutetulla liinalla tai sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä koskaan
käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Butler 4810+ ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Butler 4810+

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Butler 4810+, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Butler 4810+ käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Butler 4810+ suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.