Topcom Butler 4800 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Butler 4800 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Butler 4800
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 101
102 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
Turvatoimet
• Käytä vain mukaan varustettua latauslaitteen pistoketta. Älä käytä muita latauslaitteita,
sillä ne voivat vioittaa akkukennoja. Model: W41DA-06515-09015.
• Käytä vain samantyyppisiä uudelleen ladattavia pattereita. Älä koskaan käytä tavallisia
pattereita, joita ei voida ladata uudelleen. Työnnä patterit sisään siten, että oikeat navat
yhdistyvät (kuten luurin paristokoteloon on merkitty).
• Älä koske latauslaitteen ja pistokkeen kosketuspisteitä terävillä tai metalliesineillä.
• Voi vaikuttaa joidenkin lääkintälaitteiden toimintaan.
• Luuri voi aiheuttaa epämiellyttävää särinää kuulolaitteissa.
• Älä aseta tukiasemaa kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 m päähän vesilähteestä. Pidä
luuri poissa vedestä.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on räjähdysriski.
• Hävitä patterit ja ylläpidä puhelinta ympäristöystävällisellä tavalla.
• Koska tätä puhelinta ei voida käyttää voimavirran katketessa, tulisi sinulla olla
voimavirrasta itsenäinen puhelin hätäpuheluita varten, esim. matkapuhelin.
• Tässä puhelimessa käytetään uudelleenladattavia paristoja.Paristot tulee
hävittääympäristöystävällisellä tavalla kunkin maan omien lakien ja määräysten
mukaisesti.
Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen.
Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostella liinalla tai anti-staattisella liinalla. Älä koskaan käytä
puhdistusaineita tai hankausaineita.
Liitetään yleiseen analogiseen puhelinverkkoon.
Laite noudattaa R&TTE-direktiivien vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.
Sivu: 102
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 103
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
1 Näppäimet
1. Aakkosnumeeriset näppäimet
2. Linjanäppäin
3. Uudelleenvalinta/Tauko-näppäin
4. Katkos/Vasen-näppäin R/
5. Puhelinluettelonäppäin
6. Hakunäppäin (käsiosan haku)
7. Mykistys/Poista-näppäin
8. Int/Escape -näppäin Int
9. Lataus/käytössä-merkkivalo (LED)
10. Oikea/puhelutiedot/kaiutin / /
11. Äänenvoimakkuus/sävelmä-näppäin /
12. Näppäinlukko
13. Soittoääni ON/OFF
14. Valikko/OK-näppäin
15. Latauksen merkkivalo (LED) monilaturi
1
2
10
7
8
3
12
5
13
4
11
14
/P
6
9
15
Sivu: 103
104 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
2 Näyttö
3 Asennus
3.1 Tukiasema
• Liitä puhelinjohdon toinen pää puhelinlaitteeseen ja toinen pää puhelinlinjan
seinäpistokkeeseen.
• Liitä AC-muuntajan pieni liitin puhelimeen ja muuntajan johdon toinen pää pistorasiaan.
Kuvake: Merkitys:
Linja kytketty
Uusia numeroita puhelujen luettelossa
Ladattavien akkujen latauksen merkkivalo
Antennimerkki ilmoittaa kuuluvuuden laadun.
Antennimerkki vilkkuu, kun käsiosa on kantaman ulkopuolella!
Mikrofoni on mykistetty
Muistitietoja haetaan tai määritetään
Näppäimistö on lukittu
Vasemmalla on lisää merkkejä
Oikealla on lisää merkkejä
Kaiutintoiminto käytössä
Soittoääni pois päältä
Puhepostissasi on uusia viestejä
Sisäpuhelu käynnissä
HS-x x = käsiosan numero
Puhelinjohto
PUHELI
N
Virtajohto
Sivu: 104
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 105
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
3.2 Monilaturi
• Liitä AC-muuntaja pistorasiaan
3.3 Käsiosa
• Aseta 2 ladattavaa akkua (AAA) käsiosan akkulokeroon.
Aseta käsiosa tukiasemaan. Punainen latauksen merkkivalo palaa aina, kun käsiosa on
tukiasemassa.
Lataa käsiosaa 24 tuntia, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Jotta akkujen käyttöikä
pitenisi, anna niiden aina välillä tyhjentyä täysin. Heti kun käsiosa antaa hälytysäänen tai
akkukuvake näyttää, että lataus on tyhjä, käsiosa on asetettava takaisin latautumaan
tukiasemaan.
4 Akun heikon varauksen merkkivalo
Kun akku on tyhjä, käsiosa ei enää toimi. Kun akku on täysin tyhjä ja olet asettanut käsiosa
hetkeksi tukiasemaan, akun varauksen merkkivalo näyttää, että akku olisi täysi, mikä ei
kuitenkaan pidä paikkansa. Akun lataus heikkenee nopeasti. Käsiosa kannattaa jättää
tukiasemaan 12 tunniksi, jotta se latautuisi täysin.
• Akku täynnä
• Akku tyhjä
Kun puhelu on käynnissä ja akku on lähes tyhjä, käsiosa antaa hälytysäänen. Aseta käsiosa
latautumaan tukiasemaan.
+
+
-
-
Sivu: 105
106 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
5 Käyttö
5.1 Valikkojen käyttö
Butler 4800 -puhelimessa on helppokäyttöinen valikkojärjestelmä. Jokainen valikko sisältää
luettelon siihen kuuluvista vaihtoehdoista. Pääset valikkoon painamalla valikkonäppäintä
Æ Siirry sitten oikealla tai vasemmalla näppäimellä haluamaasi valikkotoimintoon.
Paina OK , jos haluat tehdä lisävalintoja tai jos haluat vahvistaa näytön ilmoittaman
valinnan. Näytössä olevat nuolet ja osoittavat valikon mahdollisen selaussuunnan.
Kun haluat palata valikkoon, paina Escape/INT -näppäintä.
5.2 Kieliasetukset
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisella näppäimellä kohtaan ‘Kieli’ ja paina
OK Æ Siirry haluamasi kielen kohdalle oikealla tai vasemmalla näppäimellä ja
valitse OK .
5.3 Lähtevät puhelut
5.3.1 Soittaminen
Paina linjanäppäintä . Kuulet valintaäänen. Æ Valitse haluamasi puhelinnumero. Æ Paina
linjanäppäintä , kun haluat lopettaa puhelun.
5.3.2 Numeron näppäily ennen linjanäppäimen painamista
Valitse haluamasi puhelinnumero. Väärän numeron voit korjata painamalla
mykistysnäppäintä . Jos et ole painanut mitään näppäintä 20 sekuntiin, valitsemasi numero
katoaa näytöstä, ja käsiosa palaa valmiustilaan. ÆPaina linjanäppäintä . Puhelinnumero
valintaan automaattisesti. Æ Paina linjanäppäintä uudestaan, kun haluat lopettaa
puhelun.
5.3.3 Uudelleensoittaminen viimeksi valittuun numeroon
Paina linjanäppäintä Æ linja/varauksenmerkkivalo (LED) alkaa vilkkua
tukiasemassa. ÆKuulet valintaäänen. Æ Paina uudelleenvalintanäppäintä . Viimeksi
valittu numero valitaan automaattisesti.
5.3.4 Soittaminen johonkin kolmesta viimeksi valitusta numerosta
Paina uudelleenvalintanäppäintä . Viimeksi valitsemasi numero ilmestyy näyttöön. Jos
haluat soittaa jonkin kolmesta viimeksi valitsemastasi numerosta, paina
uudelleenvalintanäppäintä muutaman kerran, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi
numero. Æ Paina linjanäppäintä . Æ Puhelin valitsee automaattisesti näytössä olevan
numeron. Æ Kun olet lopettanut puhelun, katkaise yhteys painamalla linjanäppäintä .
5.4 Saapuvat puhelut
Käsiosa soi puhelun saapuessa. LED-merkkivalo alkaa vilkkua tukiasemassa.Æ Paina
linjanäppäintä vastataksesi saapuvaan puheluun.
Sivu: 106
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 107
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
5.5 Kaiutintoiminto päälle/pois päältä.
Tämän toiminnon avulla voit keskustella nostamatta käsiosaa. Kun olet puhelimessa, paina
kaiutintoimintonäppäintä kyseisen toiminnon aktivoimiseksi.
Paina samaa näppäintä , kun haluat lopettaa kaiutintoiminnon.
5.6 Mykistystoiminto
Voit mykistää mikrofonin keskustelun aikana. Voit nyt puhua vapaasti, ilman että puhelun
toinen osapuoli kuulee puhettasi.
Paina mykistysnäppäintä keskustelun aikana. Mikrofoni mykistyy. Näyttöön ilmestyy
mykistyskuvake . Æ Paina mykistysnäppäintä uudestaan, kun haluat jatkaa puhelua.
5.7 Äänenvoimakkuuden asetus
Keskustelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden
valintanäppäintä . Voit valita äänenvoimakkuudeksi 1–4. Voit myös käyttää vasen/oikea-
näppäintä.
5.8 Käsiosan haku
Kun painat tukiasemassa olevaa käsiosan hakunäppäintä , käsiosa soi 20 sekuntia. Ääni
auttaa sinua löytämään kadonneen käsiosan. Soittoääni loppuu, kun painat mitä tahansa
käsiosan näppäintä.
5.9 Katkosnäppäin (R)
Kun painat R-näppäintä, jota kutsutaan myös katkos- tai uudelleenvalintanäppäimeksi, laite
katkaisee linjan (100 ms tai 250 ms). Voit silloin käyttää operaattorisi erityispalveluja ja/tai
siirtää puheluja, jos käytössäsi on puhelinvaihde.
5.9.1 Katkosajan asetus
Paina uudelleenvalintanäppäintä 3 sekuntia. Æ Näyttöön ilmestyy:
‘Lyhyt’ , jolloin katkosaika on 100ms tai ‘Pitkä’ , jolloin katkosaika on 250ms Æ Katkosajan
asetukset katoavat näytöstä kahden sekunnin kuluttua
Kun soitat kaiutintoiminnon avulla ja haluat muuttaa äänenvoimakkuutta,
paina äänenvoimakkuuden valintanäppäintä.
Jos käytät kaiutintoimintoa pitkään, paristot kuluvat nopeammin!
Kaiutintoiminnon vastaanottimen ääntä voidaan säätää vastaavasti!
Sivu: 107
108 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
5.10 Soittoäänen voimakkuuden ja sävelmän asetus
5.10.1 Käsiosan sävelmä
Paina sävelmänäppäintä , kunnes kuulet näytteen sävelmästä. ÆValitse haluamasi
sävelmä (1–9) selausnäppäinten avulla. Æ Paina uudestaan, kun haluat vahvistaa
valinnan.
5.10.2 Käsiosan soittoäänen voimakkuus
Paina äänenvoimakkuuden valintanäppäintä valmiustilassa. Æ Käsiosa soi nykyisellä
voimakkuudella.Æ Valitse haluamasi voimakkuus (0–5) selausnäppäinten avulla. Æ
Paina uudestaan, kun haluat vahvistaa valinnan.
5.10.3 Tukiaseman sävelmä
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisella näppäimellä kohtaan ‘TA
SÄVELMÄ’ ja paina OK Æ Valitse oikealla ja vasemmalla näppäimellä sävelmä
(1–9) ja paina OK .
5.10.4 Tukiaseman äänenvoimakkuus
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisella näppäimellä kohtaan ‘TA
VOLYYMI’ ja paina OK Æ Valitse oikealla ja vasemmalla näppäimellä sävelmä
(0–5) ja paina OK .
5.11 Näppäinlukko
Kun näppäimistö on lukittu, puhelin ei reagoi minkään näppäimen painamiseen
valmiustilassa (paitsi jos näppäintä pidetään painettuna hetken aikaa).
Paina jonkin aikaa näppäintä. Æ ilmestyy näyttöön, ja näppäimistö on lukittu Æ Poista
näppäimistön lukitus painamalla uudelleen hetken aikaa näppäintä.
Saapuvaan puheluun voit kuitenkin vastata painamalla linjanäppäintä . Puhelun aikana
näppäimistö toimii normaalisti. Puhelun päätyttyä näppäimistö lukkiutuu jälleen.
5.12 Valintatilan asetus
Valintatiloja on kaksi:
DTMF/Äänitaajuusvalinta (yleisin) (oletusasetus)
Impulssivalinta (vanhemmat järjestelmät)
Valintamuodon vaihtaminen:
Voit siirtyä valintamuodosta toiseen painamalla hetken aikaa katkos(R)-painiketta:
Æ‘IMPULSSI’ ilmestyy näyttöön, kun valitse impulssivalinnan, ja ‘ÄÄNIVALINT’, kun valitset
äänitaajuusvalinnan (DTMF) Æ Laite palaa valmiustilaan viiden sekunnin kuluttua.
Voit kytkeä jokaisen yksittäisen käsiosan soittoäänen päälle tai pois
päältä, kun painat näppäintä hetken aikaa valmiustilassa.
Saatat vaihtaa valintamuotoa vahingossa, jos painat uudelleenvalinta/
katkos(R)-näppäintä viisi sekuntia valmiustilassa. Väärä valintamuoto
valitsee numeron virheellisesti tai ei ollenkaan.
Sivu: 108
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 109
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
5.13 Käsiosan nimi
Voit muuttaa näytössä olevaa nimeä (enintään 12 merkkiä) valmiustilassa:
Paina valikkonäppäintä kaksi kertaa Æ Näet nykyisen käsiosan nimen Æ Poista merkki
mykistysnäppäimen avulla. Æ Lisää uusi nimi näppäinten avulla. Æ Paina valikko/OK-
näppäintä , kun haluat vahvistaa valinnan.
5.14 Etuliite
Voit asettaa etuliitenumeron, joka valitaan aina automaattisesti, ennen kuin valitset
haluamasi puhelinnumeron. Numero valitaan aina, soitettaessa puhelinluettelon muistista,
käytettäessä uudelleenvalintatoimintoa jne.
5.14.1 Etuliitenumeron muuttaminen tai poistaminen:
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisen näppäimen avulla kohtaan
‘ETULIITE’ ja paina OK Æ Poista merkit mykistysnäppäimen avulla. Æ Valitse uusi
etuliite näppäinten avulla. Æ Paina valikko/OK-näppäintä , kun haluat vahvistaa valinnan.
5.14.2 Yksittäisen puhelun soittaminen ilman etuliitettä
Valitse puhelinnumero ja paina linjanäppäintä , kunnes käsiosan kuvake ilmestyy
näyttöön. Numero valitaan ilman etuliitettä Æ Paina linjanäppäintä , kun haluat lopettaa
puhelun.
5.15 Aakkosnumeeristen näppäinten käyttö
Voit käyttää puhelimessasi myös aakkosnumeerisia merkkejä. Tämä on käytännöllistä, kun
kirjoitat nimiä puhelinluetteloon, nimeät käsiosia jne.
Valitse haluamasi kirjain painamalla vastaavaa näppäintä tarvittavan monta kertaa. Kun
haluat esimerkiksi valita kirjaimen 'A', paina kerran numeroa '2', jos haluat kirjaimen 'B', paina
kaksi kertaa numeroa '2' jne. Jos haluat valita peräkkäin kirjaimet 'A' ja 'B', valitse A ja odota,
kunnes kursori siirtyy seuraavan kirjaimen kohdalle, ja paina tämän jälkeen kaksi kertaa
numeroa 2.
Välin saat painamalla 0.
Kun etuliitenumero on asetettu, se lisätään kaikkien soitettavien puhelujen
eteen!
Sivu: 109
110 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
Näppäinmerkit ovat seuraavat:
Näppäin1 2 3 4 5 6 7 8
paina paina paina paina paina paina paina paina
1 + - / 1
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
6 M N O
7 P Q R S
8 T U V
9 W X Y Z
0 Väli
6 Puhelinluettelo
Voit tallentaa puhelimen muistiin 50 puhelinnumeroa. Nimet voivat olla 14 merkkiä ja
numerot 24 merkkiä pitkiä.
6.1 Lisää numero puhelinluetteloon
Paina hetken aikaa puhelinluettelonäppäintä , kunnes kuvake alkaa vilkkua. Æ
Näppäile nimi, jonka haluat tallentaa. Æ Paina valikko/OK-näppäintä , kun haluat
vahvistaa valinnan.Æ Näppäile puhelinnumero.Æ Paina valikko/OK-näppäintä , kun
haluat vahvistaa valinnan.
6.2 Soita puhelinluetteloon tallennettuun numeroon
Paina puhelinluettelonäppäintä , kun haluat siirtyä puhelinluetteloon.Æ Etsi vasemmalla tai
oikealla näppäimellä numero, johon haluat soittaa. Æ Paina linjanäppäintä , ja
numero valitaan automaattisesti. Æ Paina linjanäppäintä , kun haluat lopettaa puhelun.
6.3 Muokkaa nimeä tai numeroa
Paina puhelinluettelonäppäintä , kun haluat siirtyä puhelinluetteloon.Æ Paina vasenta tai
oikeaa näppäintä etsiäksesi nimen, jota haluat muuttaa. Æ Paina
puhelinluettelonäppäintä , kunnes -kuvake alkaa vilkkua. Æ Poista merkki mykistys
näppäimellä. Æ Lisää uusi nimi näppäinten avulla. Æ Paina valikko/OK-näppäintä , kun
haluat vahvistaa valinnan.Æ Lisää/Poista puhelinnumero.Æ Paina valikko/OK-näppäintä
, kun haluat vahvistaa valinnan.
6.4 Numeron poistaminen
Kun haluat katsella numeroa, jonka haluat poistaa, paina mykistys/poista-näppäintä. Æ
Paina Valikko/OK-näppäintä , kun haluat vahvistaa valinnan.
Jos haluat lisätä tauon, paina uudelleenvalinta/tauko-näppäintä siinä
kohdassa, johon haluat lisätä kolmen sekunnin mittaisen tauon.
/P
Sivu: 110
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 111
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
7 Numeronäyttötoiminto (CLIP)
Topcom B4800-puhelin näyttää saapuvien puhelujen puhelinnumerot. Palvelu on
käytettävissä vain, jos se kuuluu operaattorisi tarjoamiin palvelun. Saat lisätietoja
puhelinoperaattoriltasi. Saapuneiden puhelujen numerot tallentuvat saapuneiden puhelujen
luetteloon. Luetteloon mahtuu 30 puhelinnumeroa (jokainen korkeintaan 23 merkkiä). Jos
numero on pidempi kuin 14 merkkiä, näet muut merkit painamalla näppäintä!
7.1 Uudet puhelut
Kun sinulle on tullut uusi vastaamaton puhelu, CLIP-kuvake vilkkuu näytössä.
7.2 Saapuneiden puhelujen luettelon selaaminen
Paina saapuneet puhelut -näppäintä . Näet viimeksi saapuneet puhelut. Jos luettelo on
tyhjä, ‘TYHJÄ’ ilmestyy näyttöön. Jos sinulle on tullut puheluja, näet soittajan nimen,
numeron ja päivämäärän/ajan. Kun painat oikeanpuoleista näppäintä, näyttöön ilmestyy:
Voit siirtyä nimestä numeroon ja päivämäärään tai aikaan painamalla oikeanpuoleista
näppäintä. Siirry vasemmalla näppäimellä edellisten puhelujen kohtaan. Näet seuraavan
numeron painamalla näppäintä. Æ Voit poistua saapuneiden puhelujen luettelosta
painamalla näppäintä.
* Vain, jos operaattorisi lähettää aika/päivämäärätiedot puhelinnumeron yhteydessä!!!
Muutamat operaattorit eivät välitä aika- ja päivämäärätietoja numeronäyttöpalvelun
yhteydessä
7.3 Soittaminen saapuneiden puheluiden luetteloon tallennetusta
numerosta
Selaa saapuneiden puhelujen luettelossa olevia numeroita, kunnes näyttöön ilmestyy
haluamasi numero. ÆPaina linjanäppäintä . Puhelinnumero valintaan automaattisesti.
7.4 Saapuneiden puhelujen luetteloon tallennetun numeron poistaminen
Selaa saapuneiden puhelujen luettelossa olevia numeroita, kunnes näyttöön ilmestyy
haluamasi numero. Æ Paina mykistysnäppäintä ja OK, kun haluat poistaa numeron.
Kun numero vastaa
puhelinluettelossa olevaa
numeroa tai
numeronäyttöpalvelu on
välittänyt nimitiedot
Jos numeroa ei ole
puhelinluettelossa tai
numeronäyttöpalvelu ei ole
välittänyt nimitietoja
Järjestysnumero +
puhelun saapumisen
päivämäärä ja aika
Sivu: 111
112 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
7.5 Kaikkien numerojen poistaminen saapuneiden puhelujen luettelosta
Voit poistaa kaikki numerot saapuneiden puhelujen luettelosta vain, jos olet käynyt läpi ne
kaikki.
Paina mykistys/poisto näppäintä, kunnes ‘Delete All’ ilmestyy näyttöön. Æ Paina valikko/
OK näppäintä, kun haluat varmistaa valinnan tai mykistys/poista näppäintä, kun haluat
perua valinnan.
7.6 Numeron tallentaminen saapuneiden puhelujen luettelosta
puhelinluettelon muistiin
Selaa saapuneiden puhelujen luettelossa olevia numeroita, kunnes näyttöön ilmestyy
haluamasi numero. Æ Paina puhelinluettelonäppäintä . Æ Muokkaa nimeä tai lisää nimi ja
paina OK Æ Muokkaa puhelinnumeroa tai lisää se, ja paina uudestaan OK , kun haluat
vahvistaa valinnan, ja palaa puhelujen luetteloon.
8 Rekisteröi käsiosa/poista käsiosa rekisteristä
8.1 Rekisteröi Topcom B4800-tukiasemaan
Voit liittää yhteen tukiasemaan neljä käsiosaa. Jokainen käsiosa on oletusasetukseltaan
käsiosa 1 (tukiasema 1).
!!! Sinun tarvitsee liittää käsiosa tukiasemaan vain, jos:
• Käsiosa on poistettu tukiaseman rekisteristä (esimerkiksi uudelleenalustusta varten)
• Jos haluat liittää tukiasemaan toisen käsiosan.
Seuraava koskee vain Topcom Butler 33xx -käsiosaa ja tukiasemaa!
Paina tukiaseman hakupainiketta 10 sekuntia, kunnes tukiasemassa oleva linjan/varauksen
merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti. Linjan/varauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti minuutin ajan.
Kyseisen minuutin aikana tukiasema on rekisteröintitilassa, ja sinun toimittava seuraavasti
käsiosan rekisteröimiseksi:
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisella näppäimellä kohtaan
‘REKISTERÖI’ ja paina OK Æ Näppäile sen tukiaseman numero, johon halut liittää
käsiosaan (1–4) ) Æ Laite etsii tukiasemaa, ja sen löydettyään sinun on näppäiltävä pin-
koodi (4 merkkiä):
Æ Näppäile tukiaseman pin-koodi (0000) ja paina OK . Æ Jos pin-koodi on väärä, käsiosa
alkaa uudelleen etsiä tukiasemaa. Æ Kun käsiosa on rekisteröity, sen näytölle ilmestyy ‘HS’
ja käsiosan numero.
8.2 Käsiosan poistaminen
Voit poistaa käsiosan tukiasemasta, jotta siihen voitaisiin rekisteröidä joku toinen käsiosa:
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisella näppäimellä kohtaan ‘KÄSIOSA
POIS’ ja paina OK Æ Näppäile pin-koodi (0000) ja paina OK Æ Näppäile sen käsiosan
numero (1–4), jonka haluat poistaa, ja paina OK . Æ Laite palaa valmiustilaan, jos
poistaminen onnistui. Jos ei, sinun pitää näppäillä uudestaan käsiosan numero.
Sivu: 112
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 113
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
9 Soitonsiirto ja sisäpuhelinkeskustelu kahden käsiosan
välillä
9.1 Soitonsiirto ja ryhmäpuhelu ulkopuhelun aikana
Ulkopuhelun aikana paina INT-näppäintä sekä toisen käsiosan numero (1–4).
Æ Toinen käsiosa soi:
– Kun toisesta käsiosasta vastataan, voit aloittaa sisäpuhelinkeskustelun.
Kun lopetat puhelun, ulkopuhelu yhdistyy toiseen käsiosaan.
Jos painat INT-näppäintä kolme sekuntia, voit puhua yhtäaikaa toisen käsiosan
puhujan ja ulkolinjalla olevan puhujan kanssa (ryhmäpuhelu)
– Tai paina uudestaan INT-näppäintä, jos haluat palata ulkopuheluun.
Æ Paina linjanäppäintä , kun haluat lopettaa puhelun.
9.2 Sisäpuhelu (sisäpuhelinkeskustelu)
• Paina INT-näppäintä valmiustilassa sekä valitse toisen käsiosan numero (1–4).
• Toinen käsiosa alkaa soimaan. Soitto loppuu, kun painat linjanäppäintä .
• Jos toiseen käsiosaan vastataan painamalla linjanäppäintä , voit käydä
sisäpuhelukeskustelua.
• Paina linjanäppäintä , kun haluat lopettaa puhelun.
10 Käsiosan asetusten palauttaminen
Tämä toiminto palauttaa kaikki asetukset oletusasetusten mukaisiksi (soittoäänen
voimakkuus, soittoäänen sävelmä jne.)
Paina valikkonäppäintä ÆSiirry oikeanpuoleisella näppäimellä kohtaan ‘NOLLAUS’
ja paina OK Æ Näppäile pin-koodi (0000) ja paina OK Æ Laite palaa valmiustilaan.
Käsiosan oletusasetukset ovat:
Käsiosan äänenvoimakkuus 3
Käsiosan sävelmä 9
Katkosaika Lyhyt
Valintatila Äänivalint
Voit poistaa vain olemassa olevia käsiosia, mutta et kuitenkaan käytössäsi
olevaa käsiosaa.
Nämä toiminnot ovat mahdollisia vain, jos tukiasemaan on rekisteröity
enemmän kuin yksi käsiosa (kuten Twin/Triple/Quattro-malleissa)!
Kaikki muistissa oleva tieto (uudelleenvalinta, puhelinluettelo, saapuneiden
puhelujen luettelo jne.) sekä käsiosan nimi eivät poistu!
Sivu: 113
114 Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 4800Twin/Triple/Quattro
11 Vianetsintä
12 Tekniset tiedot
Kantama: jopa 300 m avoimessa tilassa
jopa 50 m sisätiloissa
Valintamahdollisuudet: DTMF (äänitaajuus) ja impulssi
Akut: 2 x 1.2V, 600 mAh AAA NiMH ladattavaa akkua
Pisin valmiusaika: noin 100 tuntia
Pisin puheaika: 11 tuntia
Käyttöympäristön lämpötila: +5 °C - +45 °C
Sallittu ilman suhteellinen kosteus: 25 - 85 %
Tukiaseman muuntajan virtalähde: 220/230V, 50 Hz
Muistipaikkojen määrä 50, enintään 24 numeromerkkiä ja 14 kirjainmerkkiä
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Näyttö ei toimi Akkuja ei ole ladattu Tarkista, onko akut asetettu
oikein
Lataa akut uudestaan
Ei valintaääntä Puhelinjohto on
huonosti kytketty
Tarkista puhelunjohdon
kytkentä
Keskustelukumppanin ääni on
liian hiljainen
Säädä äänenvoimakkuutta
keskustelun aikana painamalla
äänenvoimakkuuden
säätönäppäintä
Käsiosan soittoääni liian
hiljainen
Säädä soittoäänen
voimakkuutta
Numeron valinta ei onnistu Väärä valintamuoto Katso “Valintatilan asetus”
oikean valintamuodon
valitsemiseksi
Sivu: 114
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro 115
Topcom Butler 4800/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
13 Takuu
13.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi laite
ostetaan. Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat
aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintohäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei
korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja
laitteen tyyppi.
13.2 Takuutoimet
Palauta viallinen laite Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimetty palvelukeskus
korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen
tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan uuteen, tilalle annetun laitteen väri ja malli
voivat poiketa alkuperäisen laitteen väristä ja mallista.
Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei pitene,
jos Topcom tai sen nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
13.3 Takuuehdot
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita, eikä vaurioita,
jotka johtuvat muiden kuin Topcomin suosittelemien, ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden
käytöstä.
Langattomat Topcom-puhelimet on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan
uudelleenladattavien paristojen kanssa. Takuu ei korvaa muiden kuin uudelleenladattavien
paristojen käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukemattomiksi.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen omistaja tai epäpätevä, muu kuin virallisesti nimetty
Topcom-palvelukeskus on korjannut tai muutellut laitetta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Butler 4800 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Butler 4800

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Butler 4800, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Butler 4800 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Butler 4800 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.