Topcom Butler 1600 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Butler 1600 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Butler 1600
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 106
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 107
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
Turvaohjeet
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua latauspistoketta. Älä käytä muita latureita, sillä se
voisi vaurioittaa akkujen kennoja.
• Käytä laitteessa ainoastaan samantyyppisiä ladattavia akkuja. Älä koskaan käytä
tavallisia, ei-ladattavia akkuja. Aseta ladattavat akut siten, että ne koskettavat oikeita
napoja (jotka on merkitty käsiosan akkulokeroon).
• Älä kosketa laturin ja pistokkeen koskettimia terävillä tai metallisilla esineillä.
• Laite voi vaikuttaa joidenkin lääketieteellisten laitteiden toimintaan.
• Käsiosa voi aiheuttaa kuulolaitteissa epämiellyttävää surinaa.
• Älä sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 metrin päähän vedenlähteestä.
Älä päästä vettä käsiosaan.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on olemassa räjähdysvaara.
• Hävitä akut ja pidä puhelin kunnossa ympäristöystävällisellä tavalla.
• Koska tätä puhelinta ei voi käyttää sähkökatkosten aikana, hätäpuheluihin tulee käyttää
verkkovirrasta riippumatonta puhelinta, esim. matkapuhelinta.
• Tässä puhelimessa käytetään uudelleenladattavia akkuja. Hävitä akut
ympäristöystävällisesti maan säädösten mukaan.
Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen.
Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Kierrättämällä tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostutetulla liinalla tai sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä koskaan
käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.
Liitetään yleiseen analogiseen puhelinverkkoon.
CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa
radio- ja telepäätelaitedirektiivin olennaisia vaatimuksia.
Sivu: 107
108 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
1 Näppäimet
1. Aakkosnumeeriset näppäimet
2. Linja-näppäin
3. Uudelleenvalinta-/taukonäppäin
4. Vasen/vilkkunäppäin
5. Puhelinluettelonäppäin
6. Hakunäppäin (käsiosan hakemiseksi)
7. Mykistys-/poistonäppäin
8. Keskeytysnäppäin Int
9. Akun latauksen merkkivalo
10. Loki-/oikea/handsfree-näppäin /
11. Äänenvoimakkuus-/soittoääninäppäin /
12. Näppäinlukko
13. Soittoääni päälle/pois -näppäin
14. Valikko-/OK-näppäin
15. Monilaturin akun latauksen merkkivalo
4
5
14
2
8
7
1
12
3
10
11
13
/P
15
Butler 1600
6
9
Sivu: 108
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 109
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
2 Näyttö
3 Asennus
3.1 Tukiasema
• Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelimen peruslaitteeseen ja toinen pää puhelinlinjan
pistorasiaan.
• Kytke AC-muuntajan pieni pistoke puhelimeen ja muuntajan johdon toinen pää
sähköpistorasiaan.
Kuvake: Merkitys:
Olet linjalla
Puhelulistalla uusia numeroita
Ladattavan akun lataustason näyttö
Antenni näyttää vastaanoton laadun.
Antenni vilkkuu, kun käsiosa on kantama-alueen ulkopuolella!
Mikrofoni on mykistetty
Muistin merkintöjä noudetaan tai määritetään
Näppäimistö on lukittu
Vasemmalla on lisää merkkejä
Oikealla on lisää merkkejä
Handsfree-toiminnon aikana
Kun soittoääni ei ole käytössä
Puhepostissa on uusia viestejä
Sisäpuhelun aikana
HS-x x = käsiosan numero
Virtajohto
PUHELIN-
PISTORASIA
Puhelinjohto
Sivu: 109
110 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
3.2 Monilaturi
• Kytke AC-muuntaja pistorasiaan.
3.3 Käsiosa
• Aseta 2 ladattavaa akkua (AAA) käsiosan akkulokeroon.
Laita käsiosa tukiasemaan. Punainen latauksen merkkivalo palaa aina, kun käsiosa on
tukiasemassa.
Lataa käsiosaa 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Akkujen käyttöaika pitenee, kun niiden
annetaan aika ajoin tyhjentyä kokonaan. Kun käsiosa antaa varoitusäänimerkin tai kun
akkukuvake on tyhjä, käsiosa on laitettava tukiasemaan latautumaan.
4 Akun heikon varauksen merkkivalo
Kun akku on tyhjä, käsiosa ei enää toimi. Kun akku on täysin tyhjä ja käsiosa on asetettava
tukiasemaan lyhyeksi ajaksi, akun kuvake näyttää täyttä latausta, mutta tämä ei pidä
paikkaansa. Akun kapasiteetti laskee nopeasti. Suosittelemme käsiosan asettamista
tukiasemaan 12 tunniksi, niin että se latautuu täyteen.
• Täysi akku
• Tyhjä akku
Jos puhelu on käynnissä ja akku on lähes tyhjä, käsiosa antaa varoitussignaalin. Aseta
käsiosa tukiasemaan latautumaan.
+
+
-
-
Sivu: 110
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 111
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
5 Käyttö
5.1 Valikossa liikkuminen
Butler 1600:n valikkojärjestelmä on helppokäyttöinen. Jokaisesta valikosta saa esiin joukon
vaihtoehtoja. Avaa valikko painamalla valikkonäppäintä Æ Käytäoikeaa tai vasenta
nuolinäppäintä haluamasi vaihtoehdon valintaan. Paina OK-näppäintä valitaksesi lisää
vaihtoehtoja tai vahvistaaksesi näytössä olevan asetuksen valinnan. Näytön nuolet ja
näyttävät valikon mahdollisen vierityssuunnan. Paina keskeytysnäppäintä, jos haluat
palata valikossa takaisin päin.
5.2 Kielen asettaminen
Paina valikkonäppäintä ÆVieritä oikealla nuolinäppäimellä kohtaan Kieli ja paina OK-
näppäintä Æ Vieritä haluamasi kielen kohdalle oikealla tai vasemmalla
nuolinäppäimellä ja valitse OK .
5.3 Lähtevät puhelut
5.3.1 Soittaminen
Paina linjanäppäintä . Kuulet valintaäänen. Æ Näppäile puhelinnumero. Æ Paina
linjanäppäintä , kun haluat lopettaa puhelun.
5.3.2 Puheluasetusten määrittäminen valinnan valmistelulla
Näppäile puhelinnumero. Virheellisen numeron voi korjata mykistysnäppäimellä . Jos et
ole painanut mitään näppäintä 20 sekuntiin, näppäilemäsi numero häviää ja käsiosa palaa
valmiustilaan. Æ Paina linjanäppäintä . Numero valitaan automaattisesti. Æ Paina
linjanäppäintä uudelleen, kun haluat lopettaa puhelun.
5.3.3 Viimeksi valitun numeron valitseminen uudelleen
Paina linjanäppäintä ÆKuulet valintaäänen. Æ Paina uudelleenvalintanäppäintä .
Viimeksi valittu numero valitaan automaattisesti.
5.3.4 Jonkin kolmesta viimeksi valitusta numerosta uudelleenvalinta
Paina uudelleenvalintanäppäintä . Näytölle tulee numero, johon soitit viimeksi. Jos haluat
valita jonkin viimeisistä kolmesta numerosta, paina uudelleenvalintanäppäintä muutaman
kerran, kunnes näytölle tulee haluamasi numero. Æ Paina linjanäppäintä . Æ Näytöllä
näkyvä numero valitaan automaattisesti. Æ Kun olet päättänyt puhelun, sulje puhelin
painamalla linjanäppäintä .
5.4 Saapuvat puhelut
Kun puhelimeesi soitetaan, käsiosa alkaa soida. Æ Vastaa saapuvaan puheluun painamalla
linjanäppäintä .
5.5 Handsfree-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Tällä toiminnolla voit keskustella nostamatta käsiosaa. Kun olet puhelimella, aktivoi
handsfree-toiminto painamalla handsfree-näppäintä .
Sivu: 111
112 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
Ota handsfree-toiminto pois käytöstä painamalla samaa näppäintä uudelleen.
5.6 Mykistystoiminto
Mikrofonin voi poistaa käytöstä puhelun aikana. Nyt voit puhua avoimesti ilman, että puhelun
vastapuoli kuulee.
Paina mykistysnäppäintä puhelun aikana. Mikrofoni poistetaan käytöstä. Näytölle tulee
mykistyssymboli . Æ Paina mykistysnäppäintä uudelleen, kun haluat jatkaa puhelua.
5.7 Äänenvoimakkuuden asettaminen
Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä .
Voit asettaa äänenvoimakkuuden arvoksi 1–5. Voit käyttää myös vasenta/oikeaa
nuolinäppäintä.
5.8 Haku
Kun painat tukiaseman hakunäppäintä , käsiosa antaa 20 sekunnin pituisen äänimerkin.
Tällä toiminnolla voit etsiä kadonneen käsiosan. Hiljennä käsiosa painamalla mitä tahansa
näppäintä.
5.9 Flash-näppäin (R)
Kun painat R-näppäintä, jota myös Flash-näppäimeksi kutsutaan, laite tuottaa linjakatkoksen
(100 ms tai 250 ms). Sen avulla voit käyttää palveluntarjoajan erikoispalveluja ja/tai siirtää
puhelut, kun vaihdat puhelinta.
5.9.1 Flash-ajan asettaminen
Paina uudelleenvalintanäppäintä ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia. Æ Näytölle tulee:
Lyhyt 100 ms:lle tai Pitkä 250 ms:lle Æ Flash-ajan asetus katoaa näytöltä 2 sekunnin
kuluttua.
Kun soitat handsfree-tilassa ja haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, paina
äänenvoimakkuusnäppäintä.
Handsfree-toimintoa pitkään käytettäessä akut purkautuvat nopeammin!
Handsfree-vastaanottimen äänenvoimakkuutta voi myös säätää kuten
edellä on kuvattu!
Sivu: 112
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 113
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
5.10 Soiton äänenvoimakkuuden ja melodian asettaminen
5.10.1 Käsiosan melodia
Paina melodianäppäintä ja pidä sitä pohjassa, kunnes kuulet nykyisen melodian. Æ
Valitse haluamasi melodia (1–9) nuolinäppäimillä . Æ Vahvista asetus painamalla
uudelleen näppäintä .
5.10.2 Käsiosan soiton voimakkuus
Paina äänenvoimakkuusnäppäintä valmiustilassa. Æ Käsiosa hälyttää voimassa olevalla
voimakkuudella.Æ Valitse nuolinäppäimillä haluamasi äänenvoimakkuus (0–5). Æ
Vahvista asetus painamalla uudelleen näppäintä .
5.11 Näppäinlukko
Kun näppäimistö on lukittu, minkään näppäimen painamisella ei ole vaikutusta
valmiustilassa (paitsi näppäimellä , kun sitä pidetään pohjassa).
Paina ja pidä pohjassa näppäintä . Æ tulee näytölle ja näppäimistö on lukittu Æ Voit
vapauttaa näppäimistön painamalla ja pitämällä pohjassa näppäintä uudelleen.
Voit yhä vastata saapuvaan puheluun painamalla linjanäppäintä . Puhelun aikana
näppäimistö toimii normaalisti. Puhelun päätyttyä näppäimistö on jälleen lukittu.
5.12 Valintatavan asettaminen
Valitatapoja on kaksi:
DTMF-/äänivalinta (yleisin tapa) (oletus)
Pulssivalinta (vanhemmat laitteet)
Voit vaihtaa valintatilaa seuraavasti:
Voit vuorotella valintatilojen välillä pitämällä R-näppäintä pohjassa: ÆIMPULSSI näkyy
näytöllä, kun asetuksena on pulssivalinta, ÄÄNIVALINT, kun asetuksena on
äänivalinta(DTMF)Æ 5 sekunnin kuluttua laite palaa valmiustilaan.
5.13 Käsiosan nimi
Voit vaihtaa nimen, joka näkyy näytöllä (enint. 12 merkkiä) valmiustilan aikana:
Paina valikkonäppäintä kahdesti Æ Esille tulee voimassa oleva käsiosan nimi Æ Poista
merkit mykistysnäppäimellä . Æ Kirjoita näppäimistöllä uusi nimi. Æ Vahvista painamalla
valikkonäppäintä/OK-näppäintä .
Voit kytkeä kunkin käsiosan soittoäänen päälle tai pois helposti
painamalla näppäintä ja pitämällä sitä pohjassa valmiustilassa.
Voit vaihtaa valintatilaa vahingossa painamalla R-näppäintä 5 sekuntia
valmiustilassa. Väärästä valintatavasta seuraa, että numero ei tule
valituksi oikein tai ei lainkaan.
Sivu: 113
114 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
5.14 Etuliite
Voit asettaa etuliitenumeron, joka valitaan aina automaattisesti ennen syöttämääsi numeroa.
Tämä etuliite valitaan aina, myös soitettaessa puhelinluettelon muistista, uudelleen
valittaessa jne...
5.14.1 Voit muokata etuliitenumeroa tai poistaa sen seuraavasti:
Paina valikkonäppäintä ÆVieritä oikealla nuolinäppäimellä kohtaan ETULIITE ja paina
OK-näppäintä Æ Poista numerot mykistysnäppäimellä . Æ Kirjoita näppäimistöllä
uusi etuliite. Æ Vahvista painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä .
5.14.2 Tilapäinen valinta ilman etuliitettä
Näppäile puhelinnumero ja paina linjanäppäintä , kunnes käsiosan kuvake tulee
näytölle. Numero valitaan ilman etuliitettä Æ Paina linjanäppäintä , kun haluat lopettaa
puhelun.
5.15 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö
Puhelimellasi voit myös kirjoittaa aakkosnumeerisia merkkejä. Tämä on hyödyllistä
halutessasi kirjoittaa nimen puhelinluetteloon, antaa nimen käsiosalle,...
Kirjaimen valinta tapahtuu painamalla sitä vastaavaa näppäintä niin monta kertaa kuin on
tarpeen. Jos haluat esimerkiksi valita kirjaimen 'A', paina näppäintä '2' kerran, jos haluat
valita kirjaimen 'B', paina näppäintä '2' kahdesti jne. Jos haluat valita kirjaimet 'A' ja 'B'
peräkkäin, paina näppäintä '2' kerran, odota kunnes kohdistin siirtyy seuraavan merkin
kohdalle ja paina sitten näppäintä '2' kahdesti.
Valitse välilyönti painamalla näppäintä '0'.
Näppäimistön kirjainmerkit jakautuvat seuraavasti:
Näppäin1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
painallus painallus painallus painallus painallus painallus painallus painallus
1 + - / 1
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
6 M N O
7 P Q R S
8 T U V
9 W X Y Z
0 välilyönti
Kun etuliite on asetettu, se lisätään kaikkien valittujen numeroiden eteen!
Sivu: 114
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 115
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
6 Puhelinluettelo
Voit ohjelmoida puhelimen muistiin 50 puhelinluettelokohtaa. Jokaisessa nimessä voi olla
enintään 14 merkkiä ja puhelinnumerossa 24 merkkiä.
6.1 Puhelinluettelokohdan lisääminen
Pidä pohjassa puhelinluettelonäppäintä , kunne kuvake alkaa välkkyä. Æ Kirjoita nimi,
jonka haluat tallentaa. Æ Vahvista painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä .Æ
Näppäile puhelinnumero.Æ Vahvista painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä .
6.2 Puhelinluettelon numeroon soittaminen
Avaa puhelinluettelo painamalla puhelinluettelonäppäintä .Æ Paina vasenta tai oikeaa
nuolinäppäintä etsiäksesi nimeä, jota vastaavaan numeroon haluat soittaa. Æ Paina
linjanäppäintä ja numero valitaan automaattisesti. Æ Paina linjanäppäintä , kun haluat
lopettaa puhelun.
6.3 Nimen tai numeron muokkaaminen
Avaa puhelinluettelo painamalla puhelinluettelonäppäintä .Æ Paina vasenta tai oikeaa
nuolinäppäintä etsiäksesi nimeä, jonka tietoja haluat muuttaa. Æ Pidä pohjassa
puhelinluettelonäppäintä , kunnes kuvake alkaa välkkyä. Æ Poista merkit
mykistysnäppäimellä . Æ Kirjoita näppäimistöllä uusi nimi. Æ Vahvista painamalla
valikkonäppäintä/OK-näppäintä .Æ Muokkaa puhelinnumeroa tai poista se.Æ Vahvista
painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä .
6.4 Kohdan poistaminen
Kun esillä on kohta, jonka haluat poistaa, paina mykistys-/poistonäppäintä. Æ Vahvista
painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä .
7 Numeronäyttötoiminto (CLIP)
Topcom Butler B1600 näyttää saapuvien puhelujen puhelinnumerot. Tätä toimintoa voi
käyttää vain, jos olet tilannut tämän palvelun puhelinoperaattoriltasi. Pyydä lisätietoja
puhelinoperaattoriltasi. Kun sinulle tulee puhelu, numerot tallennetaan puheluluetteloon.
Siihen sopii 30 puhelinnumeroa (jokaisessa enintään 23 numeroa). Jos numerossa on yli 14
numeroa, voit näyttää loput numerot painamalla näppäintä !
7.1 Uudet puhelut
Kun sinulle on tullut uusi vastaamaton puhelu, CLIP-symboli vilkkuu näytöllä.
Jos haluat sijoittaa puhelinnumeroon tauon, paina uudelleenvalinta-/
taukonäppäintä kohdassa, johon haluat 3 sekunnin tauon.
/P
Sivu: 115
116 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
7.2 Puheluluettelon tarkastelu
Paina puheluluettelonäppäintä . Viimeinen vastaanotettu puhelu näytetään näytöllä. Jos
luettelo on tyhjä, näytölle tulee teksti TYHJÄ. Jos ei, voit nähdä nimen, numeron ja
päivämäärän/ajan. Kun painat valikkonäppäintä/OK-näppäintä näytölle tulevat seuraavat
tiedot:
Voit vierittää nimestä numeroon ja aikatietohin painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä
. Tuo näytölle edellinen puhelu painamalla vasenta nuolinäppäintä . Näytä seuraava
puhelu painamalla näppäintä . Æ Poistu puheluluettelosta painamalla näppäintä INT.
* Vain kun verkko lähettää ajan/päiväyksen puhelinnumeron mukana!!! Joissakin
verkoissa, joissa lähetetään CallerID, aikaa ja päiväystä ei näy.
7.3 Puhelulistalla olevaan numeroon soittaminen
Vieritä puheluluetteloa, kunnes näytöllä on haluamasi puhelinnumero. Æ Paina
linjanäppäintä . Numero valitaan automaattisesti.
7.4 Puhelulistalla olevan numeron poistaminen
Vieritä puheluluetteloa, kunnes näytöllä on haluamasi puhelinnumero. Æ Paina
mykistysnäppäintä ja OK-näppäintä poistaaksesi numeron.
7.5 Kaikkien numeroiden poistaminen puhelulistalta
Voit poistaa kaikki numerot puhelulistalta vain, jos kaikki on luettu.
Paina ja pidä pohjassa mykistys-/poistonäppäintä , kunnes näytölle tulee Kaikkipois. Æ
Vahvista painamalla valikkonäppäintä/OK-näppäintä tai peruuta painamalla mykistys-/
poistonäppäintä .
7.6 Puhelulistalla olevan numeron tallentaminen puhelinluettelon muistiin
Vieritä puheluluetteloa, kunnes näytöllä on haluamasi puhelinnumero. Æ Paina
puhelinluettelonäppäintä . Æ Muokkaa nimeä tai kirjoita uusi ja paina OK-näppäintä Æ
Muokkaa numeroa tai kirjoita uusi ja paina OK-näppäintä uudelleen vahvistaaksesi ja
palataksesi puhelulistaan.
Kun numero vastaa
puhelinluettelon numeroa
tai on lähetetty CallerID-
nimi.
Kun numero ei vastaa
mitään puhelinluettelon
nimeä eikä CallerID-nimeä
ole lähetetty.
Järjestysnumero +
päivämäärä ja aika, kun
puhelu on vastaanotettu.
Sivu: 116
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 117
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
8 Käsiosan rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen
8.1 Rekisteröinti Topcom B1600 -tukiasemaan
Voit rekisteröidä tukiasemaan enintään 4 käsiosaa. Oletuksena jokainen käsiosa on
toimitettaessa rekisteröity tukiasemaan (tukiasemaan 1) käsiosana 1.
!!! Käsiosa on rekisteröitävä vain jos:
• käsiosan rekisteröinti on poistettu tukiasemasta (esim. uudelleenalustusta varten),
• haluat rekisteröidä tähän tukiasemaan eri käsiosan.
Alla kuvattua menetelmää voi käyttää ainoastaan Topcom Butler 16xx -käsiosaan ja -
tukiasemaan!!
Pidä tukiaseman hakunäppäintä pohjassa 10 sekuntia, kunnes tukiaseman latauksen
merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti. Latauksen merkkivalo välkkyy nopeasti minuutin ajan.
Tämän minuutin ajan tukiasema on rekisteröintitilassa ja käsiosan rekisteröimiseksi on
toimittava seuraavasti:
Paina valikkonäppäintä ÆVieritä oikealla nuolinäppäimellä kohtaan REKISTERÖI ja
paina OK-näppäintä Æ Näppäile tukiaseman numero, johon haluat käsiosan rekisteröidä
(1–4) Æ Yksikkö alkaa etsiä tukiasemaa ja löydettyään sen pyytää antamaan PIN-koodin (4
numeroa):
ÆNäppäile tukiaseman PIN-koodi (0000) ja paina OK-näppäintä . Æ Jos PIN-koodi on
väärä, käsiosa alkaa uudelleen etsiä tukiasemaa. Æ Kun käsiosa on rekisteröity, näytölle
tulee ”HS” ja käsiosan numero.
8.2 Käsiosan poistaminen
Voit poistaa käsiosan tukiasemasta, jotta toinen käsiosa voitaisiin rekisteröidä:
Paina valikkonäppäintä ÆVieritä oikealla nuolinäppäimellä kohtaan LUURI POIS ja
paina OK-näppäintä Æ Anna PIN-koodi (0000) ja paina OK-näppäintä Æ Anna
poistettavan käsiosan numero (1–4) ja paina OK-näppäintä . Æ Yksikkö palaa
valmiustilaan, jos poistaminen onnistuu. Ellei, saat kehotuksen näppäillä käsiosan numero
uudelleen.
Voit poistaa ainoastaan olemassa olevia käsiosia käyttämääsi lukuun
ottamatta.
Sivu: 117
118 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
9 Soitonsiirto ja kahden käsiosan välinen kommunikointi
9.1 Soitonsiirto ja puhelinneuvottelu ulkoisen puhelun aikana
Paina ulkoisen puhelun aikana keskeytysnäppäintä ja näppäile toisen käsiosan numero (1–
4).
Æ Toinen käsiosa alkaa soida:
– Kun toiseen käsiosaan vastataan, voitte puhua sisäisesti.
Jos lopetat puhelun, ulkoinen linja on yhteydessä toiseen käsiosaan.
Jos pidät keskeytysnäppäintä pohjassa 3 sekunnin ajan, voit keskustella toisen
käsiosan ja ulkoisen linjan kanssa samaan aikaan (puhelinneuvottelu).
– Palaa ulkoiseen puheluun painamalla keskeytysnäppäintä uudelleen.
Æ Lopeta puhelu painamalla linjanäppäintä .
9.2 Sisäinen puhelu (intercom)
• Paina valmiustilassa keskeytysnäppäintä ja näppäile toisen käsiosan numero (1–4).
• Toinen käsiosa alkaa soida. Voit lopettaa soimisen painamalla linjanäppäintä .
• Jos toisella käsiosalla vastataan painamalla linjanäppäintä , voitte puhua sisäisesti.
• Lopeta puhelu painamalla linjanäppäintä .
10 Käsiosan nollaus
Tämä peruuttaa kaikki muutokset ja palauttaa kaikki oletusasetukset (soittoäänen
voimakkuus, soittoääni jne.).
Paina valikkonäppäintä Æ Vieritä oikealla nuolinäppäimellä kohtaan NOLLAUS ja
paina OK-näppäintä Æ Anna PIN-koodi (0000) ja paina OK-näppäintä Æ Yksikkö
palaa valmiustilaan.
Käsiosan oletusasetukset ovat:
Käsiosan äänenvoimakkuus 3
Käsiosan soittoääni 9
Flash-aika Lyhyt
Valintatila Äänivalinta
Nämä toiminnot toimivat vain, kun useampi kuin yksi käsiosa (esim. Twin/
Triple/Quattro) on rekisteröity samaan tukiasemaan!
Muistia (uudelleenvalinta, puhelinluettelo, puhelulista,...) ja käsiosan nimeä
ei pyyhitä!
Sivu: 118
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro 119
Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
SUOMI
11 Vianmääritys
12 Tekniset tiedot
Alue: enintään 300 m avoimella alueella
enintään 50 m rakennusten sisällä
Valintavaihtoehdot: DTMF (äänivalinta) ja pulssivalinta
Akut: 2 x 1,2V, 600 mAh AAA-tyypin NiMh, uudelleen
ladattavat
Enimmäisvalmiustila-aika: noin 100 tuntia
Enimmäispuheaika: 11 tuntia
Ympäristön lämpötila: +5 °C - +45 °C
Sallittu suhteellinen ilmankosteus: 25 - 85 %
Tukiaseman virtalähde: 220/230V , 50 Hz
Muistipaikkoja 50, enint. 24 numeroa ja 14 merkkiä paikkaa kohden
13 ECO-tila (säteily vähäistä)
• Tämä (DECT-standardin mukainen) langaton puhelin mahdollistaa käytön pienellä
säteilymäärällä.
• Tukiaseman ja käsiosan välisen radiosignaalin aiheuttama säteily pienenee minimiin
käsiosan ollessa tukiasemassa.
• Radiosignaalin säteilymäärä kasvaa normaalille tasolle vain, kun käsiosa on poissa
tukiasemasta tai vastaanotetaan puhelu.
• Tämä ei tarkoita, että normaalista DECT-säteilystä olisi haittaa terveydelle.
• Vähäisen säteilyn tila estää tarpeetonta DECT-säteilykuormitusta, kun tukiaseman ja
käsiosan välinen tiedonsiirto ei ole tarpeen.
• Teknisistä syistä vähäisen säteilyn tilassa ei voida käyttää lisäkäsiosia (lisäkäsiosa, joka
ei ole tukiaseman välittömässä läheisyydessä, "etsisi aina tukiasemaa" heikon
radiosignaalin johdosta).
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Tyhjä näyttö Akkuja ei ole ladattu Tarkista akkujen asento
Lataa akut
Ei valintaääntä Puhelinjohtoa ei ole
kytketty oikein
Tarkista puhelinjohdon
kytkentä
Keskustelukumppanin ääni
liian hiljainen
Säädä äänenvoimakkuutta
puhelun aikana painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä
Käsiosan soittoääni liian
hiljainen
Säädä soittoäänen
voimakkuutta
Numeron valinta ei onnistu Väärä valintatila Katso ”Valintatavan
asettaminen” oikean valintatilan
asettamiseksi
Sivu: 119
120 Topcom Butler 1600/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 1600Twin/Triple/Quattro
• Tehdasasetusten mukaan vähäisen säteilyn tila on käytössä.
• Se poistetaan automaattisesti käytöstä, jos kirjaat sisään lisäkäsiosan.
• Vähäisen säteilyn tila otetaan automaattisesti jälleen käyttöön, kun kirjaat ulos kaikki
lisäkäsiosat (vain yksi käsiosa voi olla kirjattuna tukiasemaan).
• Käsiosien kirjaaminen sisään ja ulos selostetaan käyttöohjeessa.
14 Topcom-takuu
14.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi laite
ostetaan. Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Kulutustarvikkeita tai
vikoja, jotka aiheuttavat laitteen mitättömän toimintahäiriön tai arvon laskun, ei korvata.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja
laitteen tyyppi.
14.2 Takuutoimet
Palauta viallinen laite Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimetty palvelukeskus
korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen
tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan uuteen, tilalle annetun laitteen väri ja malli
voivat poiketa alkuperäisen laitteen väristä ja mallista.
Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei pitene,
jos Topcom tai sen nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
14.3 Takuuehdot
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin Topcomin suosittelemien, ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden
käytöstä.
Topcom langattomat puhelimet on suunniteltu toimimaan ainoastaan uudelleenladattavilla
akuilla. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sellaisten paristojen käytöstä, joita ei voi
ladata uudelleen.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.
Takuu ei ole voimassa, jos ostaja tai muu kuin Topcomin virallisesti valtuuttama
palvelukeskus on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Butler 1600 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Butler 1600

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Butler 1600, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Butler 1600 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Butler 1600 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.