Topcom BD-4627 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom BD-4627 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Verenpainemittari
  • Malli/nimi: BD-4627
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 74
75
TOPCOM BPM Wrist 7500
SUOMI
1 Johdanto
Onnittelut Topcom BPM Wrist 7500 -verenpainemittarin hankinnasta. Tämä täysin
automaattinen rannemittari on helppokäyttöinen ja sopii erinomaisesti päivittäiseen
mittaukseen. Suurelta näytöltä näet selkeästi systolisen ja diastolisen verenpaineen ja
pulssin jokaisen mittauksen jälkeen.
Jokaiselle muistialueelle voi lisäksi tallentaa jopa 40 mittaustulosta, joten laite sopii
erinomaisesti henkilöille, jotka haluavat seurata verenpainettaan säännöllisesti. BPM
Wrist 7500 -verenpainemittari on pienikokoinen ja kannettava, joten sitä on helppo
käyttää niin kotona kuin matkoillakin.
2 Turvaohjeet
1. Mittari on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Mittaria ei ole tarkoitettu korvaamaan
lääkärisi tekemiä tutkimuksia.
2. Laite ei sovi henkilöille, joilla on todettu yleinen rytmihäiriö (atriaalinen tai
ventrikulaarinen lisälyönti tai atriaalinen fibrillaatio), sokeritauti, huono
verenkierto, munuaisvika, tai jos hänellä on ollut halvaus, eikä laitetta pidä
käyttää, jos henkilö on tajuton. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä lääkäriisi.
3. Älä anna mittaria lasten käyttöön vaaratilanteiden välttämiseksi.
4. Laite sisältää hyvin herkkiä osia. Älä sen vuoksi säilytä laitetta
äärilämpötiloissa, kosteassa tai suorassa auringonvalossa. Vältä laitteen
pudottamista tai sen voimakasta kolhimista, ja suojaa se pölyltä.
5. Vuotavat paristot saattavat vaurioittaa laitetta. Poista paristot, jos laite on
käyttämättä pidemmän aikaa.
6. Älä paina käynnistyspainiketta, jos mansetti ei ole ranteen ympärillä.
7. Älä pura laitetta tai mansettia.
8. Jos laitetta säilytetään kylmässä paikassa, anna sen lämmetä
huoneenlämmössä ennen käyttöönottamista.
9. Puhdista verenpainemittarin näyttö ja mansetti huolellisesti hieman kostealla ja
pehmeällä kankaalla. Älä paina voimakkaasti. Älä käännä valmiiksi muotoiltua
mansettia toisinpäin. Älä pese mansettia äläkä puhdista sitä kemiallisella
puhdistusaineella. Älä koskaan puhdista laitetta tinnerillä, alkoholilla tai
polttoaineella (bensiini).
Lue nämä käyttöohjeet tarkasti ennen kuin ryhdyt
käyttämään laitetta. Jotta saisit tarkat tiedot
verenpaineestasi, ota yhteyttä lääkäriisi. Säilytä käyttöohje
hyvässä tallessa, jotta voisit käyttää sitä tarpeen vaatiessa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden välisistä
sähkömagneettisista häiriöistä johtuvien epätarkkojen
tulosten välttämiseksi laitetta ei saa käyttää
matkapuhelimen tai mikroaaltouunin läheisyydessä.
Sivu: 75
76
TOPCOM BPM Wrist 7500
3 Hyödyllisiä vinkkejä
Tässä muutamia hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla saat tarkempia mittaustuloksia:
• Älä mittaa verenpainetta välittömästi raskaan aterian jälkeen. Jotta mittaustulokset
olisivat mahdollisimman oikeat, odota tunti ennen mittausta.
• Älä tupakoi tai nauti alkoholia ennen verenpaineen mittausta.
• Älä mittaa verenpainetta, jos olet fyysisesti väsynyt.
• Muista olla rentona mittauksen aikana. Yritä levätä 15 minuuttia ennen mittausta.
• Älä mittaa verenpainetta, jos olet stressaantunut tai jännität.
• Älä mittaa verenpainetta kuumeessa. Jos sinua paleltaa tai sinulla on kuuma, odota
hetki ennen mittausta.
• Jos mittaria säilytetään hyvin kylmässä (lähes jäätymispisteessä), pidä mittaria
lämpimässä ainakin tunti ennen käyttöönottamista.
• Pidä mittausten välillä noin 5 minuutin tauko.
4 Laitteen hävittäminen
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan
vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tästä kertoo tuotteessa, käyttöohjeessa ja/tai
pakkauksessa oleva symboli.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos viet tuotteen
kierrätyspisteeseen. Kun käytät uudelleen joitakin käytettyjen tuotteiden raaka-aineita,
osallistut tärkeällä tavalla ympäristön suojelemiseen. Ota yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.
5 Verenpaine
5.1 Mikä on verenpaine?
Verenpaine on paine, joka kohdistuu valtimosuonien seinämiin, kun veri virtaa suonissa.
Painetta, joka mitataan sydämen supistumisen aikana ja jolla veri siirtyy sydämestä
suoniin, kutsutaan systoliseksi (yläpaine). Painetta, joka mitataan, kun sydän täyttyy
keuhkoista palaavalla verellä, kutsutaan diastoliseksi (alapaine) verenpaineeksi.
5.2 Miksi verenpaine pitää mitata?
Erilaisista nykyajan ihmisiä vaivaavista terveysongelmista yleisimpiä ovat korkean
verenpaineen aiheuttamat sairaudet. Korkealla verenpaineella on erittäin selkeä yhteys
sydän- ja verisuonisairauksiin ja korkeaan kuolleisuuteen, mikä on tehnyt verenpaineen
mittauksesta välttämättömän riskiryhmään kuuluvien henkilöiden löytämiseksi.
Sivu: 76
77
TOPCOM BPM Wrist 7500
SUOMI
5.3 Verenpaineen tavoitearvot
Matalan ja korkean verenpaineen tunnistamiseen liittyvät verenpaineen tavoitearvot on
määritelty Maailman terveysjärjestön (WHO) ja National High Blood Pressure Education
Program -ohjelman avulla. Nämä tavoitearvot ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä
verenpaine vaihtelee eri ihmisillä, eri ikäryhmissä jne.
On tärkeää, että käyt säännöllisesti lääkärisi vastaanotolla. Lääkärisi kertoo sinulle
normaalin verenpaineesi sekä sen, milloin verenpaineesi on riskialueella.
5.4 Verenpaineen vaihtelu
Verenpaine vaihtelee koko ajan!
Sinun ei pidä huolestua, jos muutama mittaustulos on korkea. Verenpaine vaihtelee
kuukauden ja jopa vuorokauden eri vaiheissa tilanteiden (mielen, kehon lämpötilan jne.)
mukaan.
6 Paristojen asettaminen
• Avaa paristokotelo työntämällä kantta ulospäin.
• Aseta koteloon 2 tavallista (AAA)-paristoa. Aseta paristojen navat kuvan mukaan.
• Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Systolic over 160
Diastolic over 95
Hypertension
Systolic 140 ~159
Diastolic 90 ~ 94
Borderline
Systolic under 139
Diastolic under 89
Normal
Systolic
under 99
Hypotension
Systolic (mmHg) !
140
100
90
95
160
Diastolic
(mmHg)!
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä paristoja tuleen. Poista paristo,
jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
Paristot on vaihdettava, kun näytöllä näkyy paristojen heikosta
latauksesta kertova kuvake .
Sivu: 77
78
TOPCOM BPM Wrist 7500
7 Painikkeet
8 Näyttö
1. Nestekidenäyttö
2. Ylös/alas (Up/Down) -painike
3. MUISTI (MEMORY) -näppäin
4. Rannemansetti
5. Paristolokero
6. PÄÄLLE/POIS (START/
STOP) -painike
7. MODE-painike
1. Systolinen verenpaine
2. Hymyilevät kasvot
3. Diastolinen verenpaine
4. Pulssin tiheys
5. Pulssin kuvake
6. Verenpaineen yksikkö
7. Ranteen asennon ilmaisin
8. Muistinumero
9. Virheen kuvake
10. Virta vähissä -kuvake
11. Epätasaisen sykkeen kuvake
12. Päiväys
13. Aika
MODE
START
STOP
MEMORY
1
2
3
4
6
7
5
2
1
6
7
8
3
5
4
9
10
11
12
13
Sivu: 78
79
TOPCOM BPM Wrist 7500
SUOMI
9 Asetukset
9.1 Kellonajan ja päiväyksen asetus
Valmiustilassa:
• Paina MODE-painiketta, niin kuukausi alkaa vilkkua
näytössä.
• Paina YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -painiketta
muuttaaksesi kuukautta.
• Vahvista kuukauden valinta painamalla MODE-painiketta.
Päivämäärä vilkkuu näytössä.
• Muuta päivämäärää, tunteja ja minuutteja edellä
mainitulla tavalla, toisin sanoen muuta lukemia YLÖS- tai
ALAS (UP/DOWN) -painikkeen avulla ja vahvista valinta MODE-painikkeella.
Minuuttien asetuksen jälkeen laite on käyttövalmis.
9.2 Itsehallintatoiminto
Näytön avulla voit määrittää etukäteen henkilökohtaiset verenpainearvosi, joita lääkärisi
tai lääketieteen ammattilainen suosittelee tai jotka hän määrittelee.
Jos mittauksen systolinen tai diastolinen arvo on suurempi kuin ennalta määritetty
henkilökohtainen arvosi, näytöllä oleva tulos vilkkuu varoitukseksi.
Lisäksi jos mittauksen systolinen tai diastolinen arvo on yhtä suurempi tai pienempi kuin
ennalta määritetty henkilökohtainen suositusarvosi tai jos et määritä henkilökohtaisia
suositusarvoja, hymyilevien kasvojen kuvake tulee näkyviin ja vilkkuu näytöllä
jokaisen mittauksen jälkeen.
Voit määrittää 3 erilaista henkilökohtaista suositustasoa. Tasot liittyvät muistialueeseen
(katso lukua 14)
Henkilökohtaisten verenpainetasojen määrittäminen:
Kun minuutit on asetettu, henkilökohtaisten verenpainetasorajojen asetus ei ole
aktiivinen. (--) tulee näytölle.
• Paina MODE-painiketta, systolisen paineen raja vilkkuu.
• Paina YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -painiketta asettaaksesi henkilökohtaisen
systolisen paineen rajasi.
• Vahvista valinta painamalla MODE-painiketta. Diastolisen paineen taso vilkkuu.
• Paina YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -painiketta asettaaksesi henkilökohtaisen
diastolisen paineen rajasi.
• Vahvista valinta painamalla MODE-painiketta.
Toista edelliset vaiheet määrittääksesi tasot muistialueille 2 ja 3.
Kun olet määrittänyt henkilökohtaisen verenpainetasosi, 3-paikkajärjestelmän voi ottaa
käyttöön (poistaa käytöstä).
Sivu: 79
80
TOPCOM BPM Wrist 7500
9.3 3D Wrist -paikanmääritysjärjestelmä
On erittäin tärkeää pitää ranne mittauksen aikana sydämen korkeudella, jotta
verenpainelukemat ovat oikeat.
Tässä monitorissa on ranteen asennon ilmaisin, joka neuvoo asennon muuttamisessa
näytöllä näkyvän RANTEEN ASENNON ILMAISIMEN symbolien mukaan ja auttaa
määrittämään ranteesi optimaalisen korkeuden mittausta varten.
Ranteen paikan ilmaisutoiminto mittauksessa
3d-kohdistuksen kytkeminen päälle tai pois.
Henkilökohtaisten verenpainetasojen määrittämisen jälkeen:
• Paina MODE-näppäintä, näytölle tulee teksti ‘3d On’.
• Kytke toiminto päälle tai pois painamalla YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -näppäintä.
• Vahvista valinta painamalla MODE-painiketta.
• Näyttö on käyttövalmis.
10 Mansetin käyttö
1. Poista kaikki kellot, korut jne. ennen rannenäytön
kiinnittämistä. Vaatteiden hihat tulee kääriä ylös ja
mansetti kääriä paljaalle iholle, jotta mittaustulokset
olisivat oikeat. Laita mansetti vasempaan ranteeseen
ja pidä kämmen ylöspäin.
2. Varmista, että mansetin reuna on noin 1 cm:n
etäisyydellä kämmenestä. Jotta saisit oikeat
mittaustulokset:
3. Kiinnitä tarranauha tiukasti ranteesi ympärille, jottei
mansetin ja ranteen väliin jäisi ilmaa. Jos mansettia ei
ole kiinnitetty kunnolla, mittaustulokset ovat väärät.
4. Jos lääkärisi on todennut, että vasemman kätesi
verenkierto on heikentynyt, laita mansetti oikeaan
ranteeseen.
Nosta rannetta
ylemmäs
Laske rannetta
alemmas
Kierrä rannetta
vastapäivään
Kierrä rannetta
myötäpäivään
1cm
MOD
E
STAR
T
STO
P
MEM
ORY
Sivu: 80
81
TOPCOM BPM Wrist 7500
SUOMI
11 Mittausasento
1. Rentouta koko kehosi, erityisesti kyynärpään ja sormien
välinen osa. Aseta kyynärpää pöydälle siten, että
mansetti on sydämesi tasolla.
2. Jos mansetti ei ole sydämesi tasolla tai jos et voi pitää
käsivarttasi täysin liikkumatta mittauksen aikana, tue
kättäsi jollakin pehmeällä, kuten pyyhkeellä.
3. Käännä kämmenesi ylöspäin. Istu tuolilla suorassa ja
vedä 5-6 kertaa syvään henkeä. Vältä nojaamasta
taaksepäin mittauksen aikana.
12 Mittaus
12.1 Tärkeää
1. Näyttö sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta
ei ole painettu minuuttiin.
2. Jos haluat keskeyttää mittauksen, paina jotakin painiketta. Mansetti tyhjenee
välittömästi painikkeen painalluksen jälkeen.
3. Älä puhu tai liikuta käsivarttasi tai käden lihaksia mittauksen aikana.
4. Tulos tallentuu automaattisesti valitulle muistialueelle. Valitse haluamai
muistialue ennen mittausta (katso lukua 14).
13 Menettely
• Aktivoi näyttö painamalla PÄÄLLE/POIS (START/STOP) -
painiketta.
• Paina YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -painiketta valitaksesi
haluamasi muistialueen.
• Aloita mittaus painamalla PÄÄLLE/POIS (START/STOP) -
painiketta.
• 3d-paikoitusjärjestelmän avulla voit asettaa ranteesi
oikealle tasolle.
• Kun ranne on oikealla kohdalla, mansetti täyttyy sinulle sopivalle tasolle.
• Kun sopiva taso on saavutettu, mansetti tyhjenee.
Mansetin paine korotetaan automaattisesti noin 220 mmHg:n tasolle, jos
järjestelmä huomaa, että verenpaineesi mittaamiseen tarvittava paine ei ole
riittävä.
(X)
Sydämesi sijaitsee hieman kainalosi
alapuolella.
Sivu: 81
82
TOPCOM BPM Wrist 7500
• Kun mittaus on tehty, systolinen ja diastolinen paine sekä
pulssi näkyvät yhtä aikaa nestekidenäytössä.
13.1 Näytön kuvakkeet
• Jos tuloksen systolinen tai diastolinen taso on korkeampi
kuin ennalta määritelty henkilökohtainen suosituksesi
(katso lukua 9.3), systolisen tai diastolisen tason lukema vilkkuu.
• Jos tuloksen systolinen tai diastolinen lukema on sama tai alhaisempi kuin ennalta
määritetty henkilökohtainen suosituksesi, näytöllä vilkkuu hymyilevien kasvojen
kuvake .
• Jos mittauksen aikana havaitaan virhe, näytölle tulee virheen kuvake .
13.2 Epäsäännöllinen pulssi (IHB)
Tämän kuvakkeen, , ilmestyminen näytölle tarkoittaa, että mittauksen aikana
havaittiin pulssin epäsäännöllisyyttä.
Puhuminen, liikkuminen, ravistelu tai pulssin epäsäännöllisyys mittauksen aikana voi
johtaa tämän kuvakkeen ilmestymiseen näytölle.
Yleensä tästä ei tarvitse huolestua, mutta jos kuvake ilmestyy usein, suosittelemme, että
otat yhteyttä lääkäriin.
Ja huomaa, ettei laite korvaa sydämen tutkimusta vaan auttaa vain pulssin
epäsäännöllisyyden havaitsemisessa varhaisessa vaiheessa.
14 Muisti
BPM Wrist 7500 -laitteessa on kolme muistialuetta. Jokaiseen
mahtuu jopa 40 mittaustulosta sekä mittausta koskevat
päivämäärä- ja kellonaikatiedot. Tulos tallentuu automaattisesti
valitulle muistialueelle mittauksen jälkeen.
Mittaustulosten katsominen:
• Aktivoi näyttö painamalla PÄÄLLE/POIS (START/STOP) -
painiketta.
• Paina YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -painiketta valitaksesi
haluamasi muistialueen.
• Paina MUISTI (MEMORY) -painiketta nähdäksesi kaikkien mittaustulosten
keskiarvon [A]
• Paina YLÖS (UP) -painiketta useita kertoja nähdäksesi aiemmin tallennetut
mittaustulokset.
Havaintoa epäsäännöllisestä pulssista ei tallenneta muistiin.
Sivu: 82
83
TOPCOM BPM Wrist 7500
SUOMI
• Kun haluat lopettaa tietojen katsomisen, palaa valmiustilaan painamalla PÄÄLLE/
POIS (START/STOP) -painiketta.
Kaikkien tietojen poistaminen yhdeltä muistialueelta:
• Aktivoi näyttö painamalla PÄÄLLE/POIS (START/STOP) -
painiketta.
• Paina YLÖS- tai ALAS (UP/DOWN) -painiketta valitaksesi
haluamasi muistialueen.
• Paina MUISTI (MEMORY) -painiketta nähdäksesi kaikkien
mittaustulosten keskiarvon.
• Poista kaikki tiedot valitulta muistialueelta painamalla
MODE- ja ALAS (DOWN) -painikkeita samanaikaisesti.
15 Tekniset tiedot
*Tiedot voivat muuttua.
Virtalähde
Mittaustapa
Mittausalue
Tarkkuus
Painesensori
Täyttyminen
Tyhjentyminen
Muistin laajuus
Automaattinen
kytkeytyminen pois päältä
Käyttöympäristö
Säilytysympäristö
Paino
Ranteen ympärysmitta
Käyttörajoitus
Mitat
Keskimääräinen käyttöaika
Luokitus
3V DC: Kaksi LR03 (AAA) -paristoa
Oskillometrinen
Paine: 0 ~ 300 mmHg
Syke: 40 ~ 199 sykäystä/minuutti
Paine: ±3 mmHg
Syke: ±5 % lukemasta
Puolijohde
Pumppukäyttöinen
Automaattinen paineen tyhjennysventtiili
3 muistialuetta, joista kullekin sopii 40 muistilukemaa
1 minuutti viimeisen painikkeen painamisen jälkeen
+10°C ~ 40°C - 85% RH
-20°C ~ + 70°C - 85% RH
148 g (sisältää paristot)
135 ~ 195 mm
Yli 18-vuotiaille
74 (pituus) x 84 (leveys) x 32 (korkeus) mm
Lyhyt käyttöaika 2 minuuttia
• Omalla virtalähteellä varustettu laite
• BF-tyypin luokittelu (käytettävä osa)
• IPX0
• Ei saa käyttää, jos ympäristössä on helposti syttyvää
anesteettista, ilmaa, happea tai typpioksidia
sisältävää seosta.
• Jatkuva käyttö lyhyellä latauksella
≤
≤
Sivu: 83
84
TOPCOM BPM Wrist 7500
16 Topcom-takuu
16.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä.
Takuu ei kata tavallisia paristoja eikä ladattavia akkuja (AA/AAA-tyyppi).
Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman
laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on
mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
16.2 Takuumenettely
Viallinen laite on palautettava Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin ja täytetyn
huoltokortin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä
palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta,
korjaamalla tai vaihtamalla vialliset laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite vaihdetaan,
väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom
tai nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
16.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita,
jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen
aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.
Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa direktiivin 93/42/EEC
olennaisia vaatimuksia.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom BD-4627 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom BD-4627

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom BD-4627, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom BD-4627 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom BD-4627 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.