Topcom BD-4623 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom BD-4623 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Verenpainemittari
  • Malli/nimi: BD-4623
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Slovakki, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 76
73
SUOMI
TOPCOM BPM Wrist 3500
Hyvä asiakas,
pyydämme, että luet nämä tiedot oppiaksesi nopeasti tuntemaan tämän laitteen ja käyttämään sen
toimintoja.
1 Tietoja tästä käyttöohjeesta
Tämä käyttöohje sisältää tietoja BPM Wrist 3500 -laitteesta (josta jatkossa käytetään nimitystä 'laite')
sekä tärkeitä ohjeita sen käyttöönotosta, turvallisuudesta, asianmukaisesta käytöstä ja
kunnossapidosta. Pidä käyttöohje aina saatavilla laitteen läheisyydessä. Jokaisen laitteen käytöstä,
korjauksesta tai puhdistuksesta vastaavan on luettava käyttöohje ja/tai katsottava siitä neuvoja.
Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa ja luovuta se laitteen seuraavalle omistajalle.
2 Tekijänoikeus
Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuslakien nojalla.
Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeudet täydelliseen tai osittaiseen fotomekaaniseen
jäljentämiseen erityisin keinoin, joita ovat tietojenkäsittely, tietojen tallennusvälineet tai dataverkostot,
sekä oikeudet teknisiin muutoksiin ja sisällön muutoksiin.
3 Varoitukset
4 Yleisiä sääntöjä laitteen käyttöön
Laite mittaa oskillometrisellä menetelmällä systolista ja diastolista verenpainetta sekä sykettä.
Mittari on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Tuotetta suositellaan yli 18-vuotiaille käyttäjille, eikä sitä ole
tarkoitettu lasten käytettäväksi. Mittaria ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärisi tekemiä tutkimuksia.
Kaikki muunlainen käyttö on epäasianmukaista ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Noudata aina tämän käyttöohjeen sisältämiä ohjeita.
Emme ota minkäänlaista vastuuta tappioista tai vahingoista, joita aiheutuu
epäasianmukaisesta käytöstä.
Laitteen käyttäjä vastaa yksin kaikista riskeistä.
VARO
Tämä varoitus viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen.
Ellei vaaratilannetta voida välttää, seurauksena voi olla loukkaantumisia ja/tai
esinevahinkoja.
Tällä symbolilla on merkitty tiedot, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
VARO
• Älä anna mittaria lasten käyttöön vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Laite ei sovi henkilöille, joilla on todettu yleinen rytmihäiriö (atriaalinen tai
ventrikulaarinen lisälyönti tai atriaalinen fibrillaatio), sokeritauti, huono verenkierto,
munuaisvika, tai joilla on ollut halvaus, eikä laitetta pidä käyttää, jos henkilö on tajuton.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä lääkäriisi.
• Laite sisältää hyvin herkkiä osia. Älä sen vuoksi säilytä laitetta äärilämpötiloissa,
kosteassa tai suorassa auringonvalossa. Vältä laitteen pudottamista tai sen
voimakasta kolhimista, ja suojaa se pölyltä.
• Älä paina käynnistyspainiketta, jos mansetti ei ole käsivarren ympärillä.
• Älä pura laitetta tai mansettia
Sivu: 77
74
TOPCOM BPM Wrist 3500
5 Verenpaine
5.1 Mikä on verenpaine?
Verenpaine on paine, joka kohdistuu valtimosuonien seinämiin, kun veri virtaa suonissa. Painetta, joka
mitataan sydämen supistumisen aikana ja jolla veri siirtyy sydämestä suoniin, kutsutaan systoliseksi
(yläpaine). Painetta, joka mitataan, kun sydän täyttyy keuhkoista palaavalla verellä, kutsutaan
diastoliseksi (alapaine) verenpaineeksi.
5.2 Miksi verenpaine pitää mitata?
Erilaisista nykyajan ihmisiä vaivaavista terveysongelmista yleisimpiä ovat korkean verenpaineen
aiheuttamat sairaudet. Korkealla verenpaineella on erittäin selkeä yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin
ja korkeaan kuolleisuuteen, mikä on tehnyt verenpaineen mittauksesta välttämättömän riskiryhmään
kuuluvien henkilöiden löytämiseksi.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden välisistä sähkömagneettisista häiriöistä johtuvien
epätarkkojen tulosten välttämiseksi laitetta ei saa käyttää matkapuhelimen tai
mikroaaltouunin läheisyydessä.
• Jos laitetta säilytetään kylmässä paikassa, anna sen lämmetä
huoneenlämmössä ennen käyttöönottamista.
• Älä mittaa verenpainetta matalassa (alle 10 °C) tai korkeassa (yli 40 °C)
lämpötilassa, sillä muutoin tulosten tarkkuus saattaa kärsiä.
• Odota 30–45 minuuttia kofeiinipitoisten juomien nauttimisen tai tupakoinnin
jälkeen, ennen kuin mittaat verenpainetta.
• Lepää vähintään 5–10 minuuttia ennen mittausta.
• Rentoudu vähintään 3–5 minuuttia mittausten välillä.
• Varmista, että mansetin pistoke on kiinnitetty näyttöön.
• Suosittelemme, että käytät samaa käsivartta (mieluummin vasenta
käsivartta) ja että mittaus suoritetaan samaan aikaan joka päivä,
• Suorita mittaukset hiljaisessa ja rauhallisessa ympäristössä ja
huoneenlämmössä.
• Istu mukavasti ja aseta käsivartesi pöydälle ja jalkasi lattialle.
• Kiinnitä mansetti tiiviisti paljaan olkavarren ympärille ja aseta käsivartesi
pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle sydämesi tasolle. Pidä jalkasi lattialla.
• Älä siirrä tai ravista laitetta mittauksen aikana.
• Verenpainemittausten tulkinta tulee jättää terveystilanteesi tuntevan lääkärin
tai lääketieteen ammattilaisen tehtäväksi.
• Kun käytät laitetta säännöllisesti ja kirjaat tulokset ylös, lääkäri voi seurata
muutoksia verenpaineessasi.
• Jos kärsit verenkierron ongelmista, kuten valtimonkovetustaudista,
diabeteksesta, maksa- tai munuaistaudista, vakavasta hypertensiosta tai
ääreisverenkierron häiriöistä, ota yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttämistä.
• Tuote ei sovellu rytmihäiriöistä kärsiville eikä raskaana oleville naisille.
• Tällä laitteella suoritetut verenpainemittaukset vastaavat lääketieteen
ammattilaisten mansetti- ja stetoskooppiauskultointimenetelmällä suorittamia
mittauksia, ja mittausten tarkkuus on yhdysvaltalaisten standardien
(American National Standard for Electronic or Automated
Sphygmomanometers) tarkkuusrajojen mukainen.
• Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä.
• Pidä laite poissa lasten ulottuvilta kuristumisvaaran välttämiseksi. Älä anna
lasten kietoa letkua kaulansa ympärille.
Sivu: 78
75
SUOMI
TOPCOM BPM Wrist 3500
5.3 Verenpaineen tavoitearvot
Tässä laitteessa on WHO-verenpaineilmaisin (World Health Organisation, Maailman terveysjärjestö),
joka luokittelee verenpainemittauksesi kuudelle eri tasolle (optimaalisesta vakavaan hypertensioon)
WHO:n verenpainetasoluokituksen mukaisesti, kuten alla olevasta taulukosta näkyy.
LCD-näyttö näyttää kunkin mittauksen jälkeen automaattisesti
palkki-ilmaisimen segmenteillä , mihin WHO:n luokituksen mukaiseen luokkaan tulos kuuluu.
5.4 Epäsäännöllisen sykkeen havainnointi (IHB)
-symboli ilmestyy näytölle ilmaisten, että mittauksen aikana havaittiin tiettyä sykkeen
epäsäännöllisyyttä. Puhuminen, liikkuminen, tärinä tai sykkeen epäsäännöllisyys mittauksen aikana voi
johtaa tämän symbolin ilmestymiseen näytölle.
Yleensä tästä ei tarvitse huolestua, mutta jos kuvake ilmestyy usein, suosittelemme, että otat yhteyttä
lääkäriin.
Verenpainetasoluokat Ilmaisin Systoline
n
mmHg
Diastoline
n
mmHg
Suosituksemme
Luokka 3 – Huomattavasti
kohonnut
Punainen 180 110 Välittömän lääkehoidon tarve
Luokka 2 – Kohtalaisesti
kohonnut
Oranssi 160 ~ 179 100 ~109 Ota yhteyttä lääkäriin
Luokka 1 – Lievästi
kohonnut
Keltainen 140 ~ 159 90 ~ 99 Tarkista verenpaine
säännöllisesti lääkärillä
Korkea - Normaali Vihreä 3 130 ~ 139 85 ~ 89 Tarkista verenpaine
säännöllisesti lääkärillä
Normaali Vihreä 2 120 ~ 129 80 ~ 84 Tarkista itse
Optimaalinen Vihreä 1 < 120 < 80 Tarkista itse
• Epäsäännöllisen sykkeen havaintomittaus tallennetaan muistiin.
• Pulssinäyttö ei sovellu sydämentahdistimen taajuuden tarkistamiseen. Jos
mittauksen aikana havaitaan pulssin epäsäännöllisyyttä usein,
suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkäriin.
• Suosittelemme kuitenkin varmuuden vuoksi yhteydenottoa lääkäriin ennen
laitteen käyttämistä, jos sinulla on rytmihäiriöitä, kuten atriaalinen tai
ventrikulaarinen lisälyönti, atriaalinen fibrillaatio tai muita sairauksia.
8
Sivu: 79
76
TOPCOM BPM Wrist 3500
6 Paristojen asentaminen
• Avaa paristokotelo työntämällä kantta ulospäin.
• Aseta koteloon 2 tavallista (AAA)-paristoa. Aseta
paristot paristokoteloon napamerkintöjen
mukaisesti.
7 Painikkeet
VARO
Paristojen käyttö ohjeiden vastaisesti voi olla vaarallista.
• Käytä aina samantyyppisiä paristoja (tavallisia tai ladattavia).
• Varmista, että paristot on asennettu oikein päin. Paristojen ja laitteiden vaurioituminen
voi olla seurausta paristojen asentamisesta väärin päin.
• Räjähdysvaaran vuoksi paristoja ei saa koskaan heittää tuleen.
• Älä koskaan anna paristojen napojen joutua kosketuksiin toistensa tai
metalliesineiden kanssa tahallaan tai vahingossa. Tämä voi johtaa
ylikuumenemiseen, tulipaloon tai räjähdykseen.
• Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos joku nielaisee
pariston.
• Vuotavista paristoista tuleva neste voi vaurioittaa laitetta pysyvästi. Ole erityisen
varovainen käsitellessäsi vaurioituneita tai vuotavia paristoja, koska tällöin on
olemassa korroosioriski. Käytä suojakäsineitä.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättömänä.
1. Diastolinen verenpaine
2. Päälle/pois-painike
3. Muistipainike
4. Rannemansetti
5. Syke
6. Paristolokero
7. Systolinen verenpaine
8. WHO-ilmaisin
9. Aika
10. Päiväys
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä niitä
tuleen. Poista paristo, jos laite on
käyttämättä pidemmän aikaa.
10
Sivu: 80
77
SUOMI
TOPCOM BPM Wrist 3500
8 Mansetin käyttö
• Poista kaikki korut.
Vaatteiden hihat tulee kääriä ylös ja mansetti
kääriä paljaalle iholle, jotta mittaustulokset
olisivat oikeat. Aseta laite vasempaan
ranteeseen ja pidä kämmen ylöspäin.
• Varmista oikeiden mittaustulosten saamiseksi,
että mansetin reuna on noin 1 cm:n etäisyydellä
kämmenestä.
• Kiinnitä tarranauha tiukasti ranteesi ympärille,
jottei mansetin ja ranteen väliin jäisi ilmaa.
Jos mansettia ei ole kiinnitetty kunnolla,
mittaustulokset ovat väärät.
• Jos lääkärisi on todennut, että vasemman kätesi verenkierto on heikentynyt, laita mansetti
oikeaan ranteeseen.
9 Mittausasento
• Rentouta koko kehosi, erityisesti kyynärpään ja sormien välinen
osa. Aseta kyynärpää pöydälle siten, että mansetti on
sydämesi tasolla.
• Jos mansetti ei ole sydämesi tasolla tai jos et voi pitää
käsivarttasi täysin liikkumatta mittauksen aikana, tue kättäsi
jollakin pehmeällä, kuten pyyhkeellä.
• Käännä kämmenesi ylöspäin. Istu suorassa tuolilla ja hengitä
syvään 5-6 kertaa. Vältä nojaamasta taaksepäin mittauksen
aikana.
10 Mittaus
10.1 Tärkeitä ohjeita
• Näyttö sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei ole
painettu minuuttiin.
• Voit keskeyttää mittauksen helposti painamalla päälle/pois-painiketta . Mansetti tyhjenee
välittömästi painikkeen painalluksen jälkeen.
• Älä mittaa verenpainetta välittömästi raskaan aterian jälkeen. Jotta mittaustulokset olisivat
mahdollisimman oikeat, odota tunti ennen mittausta.
• Älä tupakoi tai nauti alkoholia ennen verenpaineen mittausta.
• Älä mittaa verenpainetta, jos olet fyysisesti väsynyt.
• Muista olla rentona mittauksen aikana. Yritä levätä 15 minuuttia ennen mittausta.
• Älä mittaa verenpainetta, jos olet stressaantunut tai jännität.
• Älä mittaa verenpainetta kuumeessa. Jos sinua paleltaa tai sinulla on kuuma, odota hetki ennen
mittausta.
• Jos mittaria säilytetään hyvin kylmässä (lähes jäätymispisteessä), pidä mittaria lämpimässä
ainakin tunti ennen käyttöönottamista.
• Pidä mittausten välillä noin 5 minuutin tauko.
• Älä puhu tai liikuta käsivarttasi tai käden lihaksia mittauksen aikana.
Sydämesi sijaitsee hieman kainalosi alapuolella.
Sivu: 81
78
TOPCOM BPM Wrist 3500
10.2 Menettely
• Aktivoi laite painamalla päälle/pois-painiketta . Näkyviin tulevat kaikki
alueet.
• Kun näytöllä on aktiivinen muistialue (U1-3), valitse haluamasi muistialue
painamalla muistinäppäintä .
• Aloita mittaus painamalla päälle/pois-painiketta . Jos mitään näppäintä
ei paineta 5 sekuntiin, mittaus käynnistyy automaattisesti.
• Näytöllä näkyy edellisen mittauksen tulos ennen mansetin täyttymistä
sinulle sopivalle tasolle.
• Kun sopiva taso on saavutettu, mansetti tyhjenee.
Mansetin paine korotetaan automaattisesti noin 220 mmHg:n tasolle, jos
järjestelmä huomaa, että verenpaineesi mittaamiseen tarvittava paine ei
ole riittävä.
• Kun mittaus on tehty, systolinen ja diastolinen paine sekä pulssi näkyvät
yhtä aikaa nestekidenäytössä.
• Jos mittauksen aikana esiintyy virhe, näyttöön ilmestyy virheen kuvake
'EE'
10.3 Muisti
BPM Wrist 3500 -laitteessa on kolme muistialuetta. Jokaiseen mahtuu jopa
40 mittaustulosta sekä mittausta koskevat päivämäärä- ja kellonaikatiedot
Tulos tallentuu automaattisesti valitulle muistialueelle mittauksen jälkeen.
Mittaustulosten katsominen:
Kun näytöllä näkyy kello:
• Siirry muistitilaan painamalla muistipainiketta .
• Valitse haluamasi muistialue painamalla päälle/pois-painiketta .
• Katso viimeisin mittaustulos painamalla muistipainiketta .
• Voit selata aiempia tallennettuja mittaustuloksia painamalla
muistipainiketta useampaan kertaan.
• Näytettyään vanhimman tuloksen laite palaa normaaliin aikaan.
Kaikkien tietojen poistaminen yhdeltä muistialueelta:
• Siirry muistitilaan painamalla muistipainiketta .
• Valitse haluamasi muistialue painamalla päälle/pois-painiketta .
• Katso viimeisin mittaustulos painamalla muistipainiketta .
• Poista kaikki tiedot valitulta muistialueelta painamalla ja pitämällä pohjassa
muistipainiketta 3 sekunnin ajan.
Sivu: 82
79
SUOMI
TOPCOM BPM Wrist 3500
10.4 Ajan asetus
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen:
• Paina samanaikaisesti päälle/pois- ja muistipainikkeita. Kuukausi
vilkkuu näytössä.
• Paina muistipainiketta useamman kerran muuttaaksesi kuukautta.
• Vahvista kuukausi painamalla päälle/pois-painiketta . Päivämäärä
vilkkuu näytössä.
• Muuta päivämäärää, tunteja ja minuutteja edellä mainitulla tavalla, toisin
sanoen muuta lukemia muistipainikkeen avulla ja vahvista jokainen
asetus päälle/pois-painikkeella .
• Minuuttien asetuksen jälkeen laite on käyttövalmis.
11 Tekniset tiedot
*Tiedot voivat muuttua.
Malli nro
Mittaus
Täyttyminen
Muistin laajuus
Alue
Tarkkuus
Virtalähde
Automaattinen virran katkaisu
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Paino (ilman paristoja)
Ulkomitat
Mansetin koko
Käyttörajoitus
Luokitus
BPM Wrist 3500
Oskillometrinen
Automaattinen täyttö pumpulla
3 muistialuetta jokaiselle 40 muistille päiväyksineen ja
kellonaikoineen
Paine: 0 ~ 300 mmHg
Pulssi: 30 ~ 180 sykäystä/minuutti
Paine: ±3 mmHg
Pulssi: ±5 % lukemasta
2 kpl "AAA"-alkaliparistoja (3 V)
1 minuutti viimeisen painikkeen painamisen jälkeen
+5°C...+40°C
< 85 % RH
-20°C...+55°C
< 95% RH
Noin 130 g
91 (pituus) x 72 (leveys) x 29 (korkeus) mm
70 mm x 300 mm
Yli 18-vuotiaille
• Omalla virtalähteellä varustettu laite
• Luokka II
• Luokittelutyyppi B
• IPX0
• Ei saa käyttää, jos ympäristössä on helposti
syttyvää anesteettista, ilmaa, happea tai
typpioksidia sisältävää seosta.
• Jatkuva käyttö lyhyellä latauksella
Sivu: 83
80
TOPCOM BPM Wrist 3500
12 Laitteen hävittäminen
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen. Tästä
kertoo tuotteessa, käyttöohjeessa ja/tai pakkauksessa oleva symboli.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos viet tuotteen kierrätyspisteeseen.
Kun käytät uudelleen joitakin käytettyjen tuotteiden raaka-aineita, osallistut tärkeällä
tavalla ympäristön suojelemiseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset
lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.
13 Topcom-takuu
13.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Jos tarvikkeet
tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa
tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäisen kuitin jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja
laitteen tyyppi.
13.2 Takuumenettely
Palauta viallinen laite valtuutettuun Topcom-palvelukeskukseen ostokuitin kera. Jos laitteeseen tulee
vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa materiaali- tai
valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom täyttää takuuvelvoitteensa oman valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset
laitteet tai niiden osat. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin ostetussa
laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai nimetty
palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
13.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat
muiden kuin alkuperäisten tai Topcomin suosittelemien osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia vaurioita
eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom BD-4623 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom BD-4623

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom BD-4623, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom BD-4623 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom BD-4623 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.