Topcom Babytalker 2500 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Babytalker 2500 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Vauvamonitori
  • Malli/nimi: Babytalker 2500
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 80
81
Topcom Babytalker 2500
SUOMI
1 Johdanto
Kiitos, että ostit Babytalker 2500 -itkuhälyttimen. Tämä digitaalista viestintää hyödyntävä
itkuhälytin varmistaa, että kuulet lapsesi äänen selvästi ilman häiritsevää kohinaa tai
häiriöitä.
2 Turvaohjeet
VAROITUS:
• Tämä itkuhälytin on kaikkien voimassa olevien sähkömagneettisiin kenttiin liittyvien
standardien vaatimusten mukainen ja käyttöoppaan mukaisesti käytettynä turvallinen
käyttää. Lue siksi aina käyttöoppaan ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
• Aikuisen on huolehdittava laitteen kokoamisesta. Älä jätä pieniä osia lasten ulottuville
laitetta kootessasi.
• Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä.
• Tämä itkuhälytin ei korvaa vastuullisen aikuisen valvontaa.
• Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.
• Älä aseta vauvan laitetta tai johtoja lapsen sänkyyn tai lapsen käden ulottuville (sijoita
ne vähintään 1 metrin päähän).
• Kiinnitä johdot pois lapsen ulottuvilta.
• Älä peitä itkuhälytintä pyyhkeellä tai huovalla.
• Älä koskaan käytä jatkojohtoja laitteen mukana tulevien vaihtovirtamuuntajien
yhteydessä.
• Testaa itkuhälytin ennen käyttöä. Tutustu toimintoihin.
• Älä käytä itkuhälytintä veden lähellä.
• Älä asenna itkuhälytintä lämmönlähteiden päälle.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana tulleita latureita ja muuntajia. Älä käytä muita latureita
tai muuntajia, sillä se voisi vaurioittaa laitetta ja akkujen kennoja.
• Käytä laitteessa ainoastaan samantyyppisiä akkuja. Älä koskaan käytä vanhempien
laitteessa tavallisia, ei-ladattavia akkuja. Aseta akut siten, että ne koskettavat oikeita
napoja (jotka on merkitty akkulokeroon).
• Älä kosketa laturin tai pistokkeen koskettimia terävillä tai metallisilla esineillä.
Sivu: 81
82 Topcom Babytalker 2500
Topcom Babytalker 2500
3 Kuvaus
Katso taitettu kansilehti.
3.1 Vanhempien laite (Kuvat A ja B)
3.2 Vauvan laite (kuvat C ja D)
4 Käytön aloittaminen
4.1 Vauvan laitteen paristojen asentaminen
Vauvan laitteessa voi käyttää joko kolmea AA-paristoa (suositus alkaliparistot) tai kodin
vaihtovirtaa. Vauvan laitteessa ei ole lataustoimintoa!
Suosittelemme kuitenkin paristojen asentamista. Ne toimivat automaattisena varmistuksena
sähkökatkoksen sattuessa.
1. Äänenvoimakkuuden ilmaisevat
LED-valot
2. Virtakatkaisin
3. Push to talk -näppäin (Puhu
vauvalle)
4. Vahvistuspainike
5. Kaiutin
6. Pöytälaturi
7. Latauksen LED-merkkivalo
8. Valikkopainike
9. Yhteyden ilmaiseva LED-valo
10. Äänenvoimakkuuden
pienentämisnäppäin
11. Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
12. Näyttö
13. Vyökiinnike
14. Akkulokeron kannen ruuvi
15. Akkulokeron kansi
16. Yövalonäppäin
17. Virtakatkaisin
18. Hakunäppäin
19. Virran LED-merkkivalo
20. Toistonäppäin
21. Melodianäppäin
22. Mikrofoni
23. Äänenvoimakkuuden
pienentämisnäppäin
24. Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
25. Yövalo
26. Ripustuskahva
27. Akkulokeron kannen ruuvi
28. Akkulokeron kansi
29. Muuntajan liitin
PTT
+
+
+
+
-
A
A
x
1
+
- A
A
x
1
+ -
AA x 1
90° MAX
Sivu: 82
83
Topcom Babytalker 2500
SUOMI
1. Käännä vauvan laitteen takana olevassa paristolokeron kannessa (27) olevaa ruuvia
ruuviavaimella 90° vastapäivään. Irrota paristolokeron kansi (28). Älä yritä kääntää
ruuvia pidemmälle kuin "auki"-asentoon.
2. Aseta laitteeseen kolme AA-alkaliparistoa siten, että niiden navat tulevat kuvan
mukaisiin kohtiin.
3. Sulje paristolokero.
4. Paina -näppäintä (17). Virran LED-merkkivalo (19) syttyy.
5. Paina -näppäintä (17) ja pidä sitä pohjassa muutama sekunti katkaistaksesi vaa'asta
vauvan laitteen.
Kun paristojen virta on vähissä, virran merkkivalo (19) vilkkuu.
Älä sekoita vanhoja paristoja uusiin.
Pidä paristot ja akut poissa pienten lasten ulottuvilta.
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä niitä tuleen.
Poista paristot tai akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
4.2 Vauvan laitteen virtalähde
1. Kytke vaihtovirtamuuntajan pieni pistoke vauvan laitteen virtaliittimeen (29) ja muuntajan
johdon toinen pää sähköpistorasiaan (230 V / 50 Hz).
Käytä vain mukana tullutta muuntajaa (6 V DC / 300 mA).
2. Paina -näppäintä (17). Virran LED-merkkivalo syttyy.
3. Paina -näppäintä (17) ja pidä sitä pohjassa muutama sekunti katkaistaksesi vaa'asta
vauvan laitteen.
4.3 Vanhempien laitteen akkujen asentaminen
1. Käännä vyökiinnike ylöspäin.
2. Käännä vauvan laitteen takana olevassa paristolokeron
kannessa (14) olevaa ruuvia ruuviavaimella 90° vastapäivään.
Irrota paristolokeron kansi (15). Älä yritä kääntää ruuvia
pidemmälle kuin "auki"-asentoon.
3. Aseta laitteen mukana tulleet kaksi AAA-kokoista ladattavaa
akkua siten, että niiden navat tulevat kuvan mukaisiin kohtiin.
Älä asenna alkaliparistoja!
4. Sulje akkulokero.
5. Paina -näppäintä (2). LCD-näyttöön (12) tulee valo.
6. Paina -näppäintä (2) ja pidä sitä pohjassa muutama sekunti
katkaistaksesi vaa'asta Vanhempien laitteen.
+
-
+ -
Sivu: 83
84 Topcom Babytalker 2500
Topcom Babytalker 2500
4.4 Vanhempien laitteen virtalähde
1. Kytke muuntajan johto sähköverkon pistorasiaan
(230 V / 50 Hz).
Käytä vain mukana tullutta muuntajaa
(6 V DC / 200 mA).
2. Aseta vanhempien laite laturiin (6). Punainen
latausvalo (7) syttyy.
3. Laitteen lataaminen kestää noin 13 tuntia.
4. Paina -näppäintä (2). LCD-näyttöön (12)
tulee valo.
5. Paina -näppäintä (2) ja pidä sitä pohjassa muutama sekunti katkaistaksesi vaa'asta
Vanhempien laitteen.
4.5 Yhteys
Älä aseta vauvan laitetta tai johtoja lapsen sänkyyn tai lapsen käden ulottuville (sijoita
ne vähintään 1 metrin päähän).
Kun käytät Babytalkeria ensimmäistä kertaa, suosittelemme yhteyden testaamista.
• Asenna vanhempien laite samaan huoneeseen vauvan laitteen kanssa, mutta pidä
laitteet ainakin 1 metrin päässä toisistaan.
• Kun molemmat laitteet ovat päällä, vanhempien laite alkaa etsiä vauvan laitetta.
• Vanhempien laitteen vihreä yhteyden merkkivalo (9) vilkkuu, kunnes yhteys toimii. Kun
yhteys on muodostettu, LED-valo palaa jatkuvasti.
• Mikrofoniin tuleva ääni kuuluu vanhempien laitteesta.
• Havaitun äänen voimakkuutta osoittavat vanhempien laitteen päällä olevat LED-
merkkivalot (1).
• Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu piippaus.
• Kun yhteys on muodostunut, siirrä vanhempien laite tarkkailuhuoneeseen mutta
kuitenkin sen käyttöalueen sisälle.
• Kun yhteyttä ei ole, kuuluu varoitusääni (kaksi piippausta) (varoitus alueelta
poistumisesta) ja vihreä yhteyden merkkivalo vilkkuu.
• Siirrä vanhempien laitetta lähemmäs, kunnes yhteys jälleen toimii.
4.6 Haku
Jos vanhempien laite on hukassa, voit etsiä sitä painamalla vauvan laitteen -näppäintä
(18) 2 sekunnin ajan.
Vanhempien laitteesta kuuluu 30 sekunnin ajan korkeaa piippausta, jonka avulla löydät sen
helposti.
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (2) nopeasti lopettaaksesi piippauksen.
5 Babytalker 2500 -itkuhälyttimen käyttö
5.1 Äänenvoimakkuuden säätäminen
5.1.1 Vanhempien laite
Vanhempien laitteessa on 5 äänenvoimakkuustasoa.
• Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä (11).
• Voit pienentää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä (10).
• Kun näytöllä on teksti ‘OFF’, lapsen itku näkyy vain laitteen päällä olevista LED-valoista.
PTT
Sivu: 84
85
Topcom Babytalker 2500
SUOMI
5.1.2 Vauvan laite
• Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä (24).
• Voit pienentää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä (23).
Vauvan laitteen äänenvoimakkuus vaikuttaa vauvalle puhumisen tilaan ja melodian
voimakkuuteen.
5.2 Puhu vauvalle
Babytalker 2500 -itkuhälyttimen kautta voit puhua vauvalle.
• Paina ja pidä pohjassa vanhempien laitteen -näppäintä (3) puhuaksesi vauvalle.
• Lopeta puhuminen vapauttamalla näppäin.
Tutustuta lapsi puhetoimintoon. Jos lapsi ei tiedä siitä, se voi hämmentyä.
5.3 Valikkotoiminto
• Pääset valikkoon painamalla vanhempien laitteen -näppäintä (8).
• Voit selata valikkoa painamalla näppäintä (11) tai (10).
• Valitse haluamasi asetus painamalla -näppäintä (4).
• Poistu asetuksesta painamalla -näppäintä (8).
5.4 Näytön kieli
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Night Light’
(yövalo).
• Paina -näppäintä (11) valitaksesi vaihtoehdon ‘Language’ (kieli).
• Paina -näppäintä (4). Näytölle tulee käytössä oleva kieli.
• Valitse haluamasi kieli painamalla näppäintä (11) tai (10).
• Paina -näppäintä (4).
• Poistu valikosta painamalla -näppäintä (8).
5.5 Yövalo
5.5.1 Aktivointi etäohjauksella:
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (4). ‘Päällä?’-teksti tulee näytölle.
• Ota vauvan laitteen yövalo käyttöön painamalla uudelleen -näppäintä (4).
• Poistu valikosta painamalla -näppäintä (8).
• Jos haluat poistaa yövalon käytöstä etäohjauksella, noudata samoja ohjeita mutta
valitse ‘Pois?’.
5.5.2 Aktivointi paikallisesti:
Voit kytkeä yövalon päälle tai pois päältä painamalla vauvan laitteen -näppäintä (16).
PTT
Sivu: 85
86 Topcom Babytalker 2500
Topcom Babytalker 2500
5.6 Kehtolaulu
Vauvan laitteella voi soittaa 5 kehtolaulua.
5.6.1 Aktivointi etäohjauksella:
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Kehtolaulu’.
• Paina -näppäintä (4). ‘Toista?’ -teksti tulee näytölle.
• Paina -näppäintä (11) valitaksesi vaihtoehdon ‘Valitse uusi’.
• Paina -näppäintä (4).
• Paina -näppäintä (11) valitaksesi haluamasi melodian tai valitse ‘Soita kaikki’
soittaaksesi kaikki kehtolaulut peräkkäin.
• Poistu melodian asetuksesta painamalla -näppäintä (8).
• Valitse ‘Toista’ ja paina -näppäintä (4) aloittaaksesi kehtolaulun.
• Jos haluat lopettaa kehtolaulun soittamisen etäohjauksella, noudata samoja ohjeita
mutta valitse ‘Seis?’.
Soitettavan kehtolaulun äänenvoimakkuutta voi säätää vain vauvan laitteesta.
Vauvan laite muistaa asetetun äänenvoimakkuuden.
Jos painat vanhempien laitteen -näppäintä (3), kehtolaulu lakkaa automaattisesti.
5.6.2 Aktivointi paikallisesti:
• Paina vauvan laitteen -näppäintä (20). Laite toistaa valittuna olevan kehtolaulun.
• Lisää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä (24) tai pienennä sitä painamalla
-näppäintä (23).
• Valitse haluamasi kehtolaulu painamalla -näppäintä (21).
• Lopeta toisto painamalla -näppäintä (20).
5.7 Lämpötila
Valmiustilassa vauvan huoneen lämpötila näkyy vanhempien laitteessa.
5.7.1 Lämpötila-alue
Näytöltä näkyy, jos huoneen lämpötila on ylittänyt ylärajan tai alittanut alarajan.
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Lämpötila’.
• Paina -näppäintä (4). Näytölle tulee ‘Aseta alue’.
• Paina -näppäintä (4).
• Valitse haluamasi yläraja (maks. 26°C) painamalla näppäintä (11) tai (10).
• Paina -näppäintä (4).
• Valitse haluamasi alaraja (min. 14°C) painamalla näppäintä (11) tai (10).
• Poistu alueen asetuksesta painamalla -näppäintä (8).
Rajojen ylittyessä näytölle tulee teksti ‘Korkea’ tai ‘Matala’ ja lämpötila vilkkuu.
PTT
Sivu: 86
87
Topcom Babytalker 2500
SUOMI
5.7.2 Lämpötilavaroitus
Lämpötilarajojen ylittyessä siitä varoittaa kaksoispiippaus.
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Lämpötila’.
• Paina -näppäintä (4).
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Lämpövaroitus’.
• Paina -näppäintä (4). ‘Päällä?’ -teksti tulee näytölle.
• Ota lämpötilavaroitus käyttöön painamalla -näppäintä (4).
• Valitse haluamasi äänenvoimakkuus painamalla näppäintä (11) tai (10).
• Vahvista painamalla -näppäintä (4).
• Poistu valikosta painamalla -näppäintä (8).
Jos haluat poistaa varoituksen käytöstä, noudata samoja ohjeita mutta valitse ‘Pois?’.
5.7.3 Lämpötilan yksikkö (°C tai °F)
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Lämpötila’.
• Paina -näppäintä (4).
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘F-aste?’.
• Vahvista painamalla -näppäintä (4).
• Poistu valikosta painamalla -näppäintä (8).
Jos haluat valita yksiköksi °C, noudata samoja ohjeita mutta valitse ‘C-aste?’.
5.8 VOX-herkkyys
Vauvan laitteen äänentunnistuksen (VOX) herkkyyttä voi muuttaa. Jos vauva nukkuu hiljaa,
herkkyyttä voi lisätä niin, että pienet häiriöt voidaan tunnistaa ja lähettää vanhempien
laitteeseen.
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Herkkyys’.
• Vahvista painamalla -näppäintä (4).
• Valitse haluamasi VOX-herkkyys painamalla näppäintä (11) tai (10).
• Vahvista painamalla -näppäintä (4).
• Poistu valikosta painamalla -näppäintä (8).
Sivu: 87
88 Topcom Babytalker 2500
Topcom Babytalker 2500
5.9 Äänimerkki
Vauvan äänen tunnistuksen taso käy ilmi näytön yläreunassa olevien äänenvoimakkuutta
ilmaisevien LED-valojen (1) määrästä.
Vain silloin, kun vanhempien laitteen äänenvoimakkuuden asetuksena on ‘Pois’, piippaus
voi ilmoittaa, kun äänenvoimakkuus on saavuttanut punaisen led-alueen.
• Paina vanhempien laitteen -näppäintä (8), niin näytölle tulee teksti ‘Yövalo’.
• Paina -näppäintä (11), kunnes näytölle tulee ‘Äänimerkki’.
• Paina -näppäintä (4). ‘Päällä?’ -teksti tulee näytölle.
• Vahvista painamalla -näppäintä (4).
• Valitse piippauksen äänenvoimakkuuden taso painamalla näppäintä (11) tai (10)
• Vahvista painamalla -näppäintä (4).
• Poistu valikosta painamalla -näppäintä (8).
Jos haluat poistaa käytöstä varoituksen äänenvoimakkuudesta, noudata samoja ohjeita
mutta valitse ‘Pois?’.
6 Rekisteröinti
Kun vauvan laitteen yövalot vilkkuvat ja/tai vauvan ja vanhempien laitteiden välille ei saada
yhteyttä (vanhempien laitteen vihreä yhteyden merkkivalo vilkkuu), vanhempien laite on
rekisteröitävä vauvan laitteeseen.
6.1 Rekisteröinti
• Kun vauvan laitteesta on katkaistu virta, paina sen virtakatkaisinta ja pidä sitä pohjassa
kytkiessäsi virta-adapteria.
• Vauvan laite käynnistyy ja siirtyy rekisteröintitilaan.
• Vapauta virtakatkaisin. Vauvan laitteen rekisteröintitilassa yövalo vilkkuu 60 sekunnin
ajan.
• Kun laite on rekisteröintitilassa, paina vanhempien laitteen virtakatkaisinta ja pidä sitä
pohjassa asettaessasi laitteeseen ladatut paristot.
• Vanhempien laite käynnistyy ja 3 punaista äänenvoimakkuuden merkkivaloa vilkkuu.
• Jos rekisteröinti onnistuu, vauvan laitteen yövalo lakkaa vilkkumasta ja poistuu
rekisteröintitilasta.
• Vanhempien laitteen 3 punaista äänenvoimakkuuden merkkivaloa sammuvat ja laite
poistuu rekisteröintitilasta, jolloin kuuluu vahvistusääni (1 pitkä piippaus).
• Jos rekisteröinti epäonnistuu tai rekisteröintitilan aika on päättynyt, vauvan laitteen
yövalo lakkaa vilkkumasta ja laite poistuu rekisteröintitilasta.
• Vanhempien laitteen 3 punaista äänenvoimakkuuden merkkivaloa sammuvat ja laite
poistuu rekisteröintitilasta, jolloin kuuluu virheestä kertova ääni (3 lyhyttä piippausta).
• Yritä uudelleen.
Vanhempien ja vauvan laitteen yhteyden tarkistaminen:
• Paina vauvan laitteen hakunäppäintä 2 sekunnin ajan.
• Vanhempien laitteesta kuuluu pitkä, 30 sekuntia kestävä piippaus.
• Katkaise piippaus painamalla mitä tahansa vanhempien laitteen näppäintä.
Sivu: 88
89
Topcom Babytalker 2500
SUOMI
7 Laitteen hävittäminen (ympäristö)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan
vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tästä kertoo tuotteessa, käyttöohjeessa ja/tai pakkauksessa
oleva symboli.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos viet tuotteen kierrätyspisteeseen. Kun
käytät uudelleen joitakin käytettyjen tuotteiden raaka-aineita, osallistut tärkeällä tavalla
ympäristön suojelemiseen.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
Hävitä paristot ja akut ympäristöystävällisesti maasi määräysten mukaisesti.
8 Puhdistus
Puhdista itkuhälytin hieman kostutetulla liinalla tai sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä
koskaan käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.
9 Tekniset tiedot
10 Topcom-takuu
10.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä.
Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat
laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia
menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäisen kuitin jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
Taajuus
Maksimitoiminta-alue
Virtalähde
Akut ja paristot
1,880 GHz – 1,900 Ghz
Ulkona: enintään 300 m
Sisällä: enintään 50m
Vanhempien laitteen laturi: 6 V / 200 mA DC
Vauvan laite: 6 V / 300 mA DC
Vanhempien laite: 1,2 V x 2 AAA-kokoista ladattavaa akkua
Vauvan laite: 3 kpl AA-alkaliparistoa (ei lataustoimintoa)
Tämä Tuote on R&TTE-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa:
http://www.topcom.net/cedeclarations.php
Sivu: 89
90 Topcom Babytalker 2500
Topcom Babytalker 2500
10.2 Takuumenettely
Palauta viallinen laite valtuutettuun Topcom-palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus
korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen
tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin
ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai
nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
10.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperäisten tai Topcomin suosittelemien osien tai lisälaitteiden
käytöstä.
Topcom langattomat puhelimet on suunniteltu toimimaan ainoastaan uudelleenladattavilla
akuilla. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat sellaisten paristojen käytöstä, joita ei voi
ladata uudelleen.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.
Takuu ei ole voimassa, jos ostaja tai muu kuin Topcomin virallisesti valtuuttama
palvelukeskus on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Babytalker 2500 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Babytalker 2500

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Babytalker 2500, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Babytalker 2500 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Babytalker 2500 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.