Topcom Babytalker 1010 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Babytalker 1010 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Vauvamonitori
  • Malli/nimi: Babytalker 1010
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 119
115
TOPCOM Babytalker 1010
SUOMI
1 Johdanto
Onneksi olkoon Babytalker 1010:n ostamisesta. Laite on lyhyen kantaman (2 km avoimessa
tilassa) matalajännitteinen vauvapuhelinperusasema, johon on yhdistetty 446 MHz PMR -
radiopuhelin (Private Mobile Radio).
2 Käyttötarkoitus
Babytalker 1010:lla voit pitää yhteyttä vauvaasi tai tarkkailla huoneen ääniä etäältä
(enintään 2 km avoimessa tilassa).
Valittavissa oleva VOX-herkkyys varmistaa, että kaikki lastenhuoneesta kuuluvat äänet
vastaanotetaan selvästi.
3 CE-merkin rajoitukset
Laitteen, käyttöohjeiden ja lahjapakkauksen CE-symboli tarkoittaa, että laite noudattaa
R&TTE direktiivin 1995/5/EY määräyksiä.
4 Turvaohjeet
4.1 Yleistä
Lue huolella seuraavat turvallisuutta ja oikeaa käyttöä koskevat tiedot. Tutustu laitteen
kaikkiin toimintoihin. Säilytä tämä ohjekirja varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten.
4.2 Vauvan turvallisuus
• Babytalker 1010 ei korvaa vastuuntuntoista ja kunnollista aikuisen valvontaa, eikä sitä
pitäisi käyttää sellaisena.
• Varmista, ettei vauvalaite tai sen verkkolaite ole vauvan ulottuvilla, ja että se on
vähintään yhden metrin päässä vauvasta.
• Älä koskaan sijoita vauvalaitetta vauvan vuoteeseen tai leikkikehään!
• Älä koskaan peitä vauvamonitoria (pyyhkeellä, huovalla tms.).
4.3 Palovammat
• Älä kosketa antennia, jos sen päällyste on vahingoittunut, sillä joutuessaan kosketuksiin
ihon kanssa antenni saattaa aiheuttaa vähäisen palovamman lähetyksen ollessa päällä.
• Paristot saattavat aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja palovammoja, jos johtava materiaali
kuten esimerkiksi korut, avaimet tai ketjut koskevat päätteisiin. Materiaali saattaa
täydentää sähköpiirin (oikosulun) ja kuumeta erittäin kuumaksi. Noudata varovaisuutta
käsitellessäsi ladattuja paristoja, varsinkin sijoittaessasi ne taskuun, kukkaroon tai
muuhun säilöön, jossa on metalliesineitä.
Rajoitus:
Tarkista paikalliset säädökset, ennen kuin käytät laitetta
muualla kuin maassa, josta se on ostettu.
Standardi saattaa olla kielletty tässä maassa.
Sivu: 120
116 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
4.4 Vammat
• Älä sijoita laitettasi turvatyynyalueen päälle tai alueelle, johon turvatyynyllä on
vaikutusta. Turvatyynyt paisuvat suurella voimalla. Jos PMR-laite on sijoitettu
turvatyynyn vaikutusalueelle ja turvatyyny laukeaa, kommunikaattori saattaa sinkoutua
suurella voimalla ja aiheuttaa vakavia vammoja ajoneuvossa oleville ihmisille.
• Pidä PMR-laite vähintään 15 cm:n päässä sydäntahdistimesta.
• Kytke PMR-laite pois päältä heti, kun tapahtuu häiriö lääkintälaitteen kanssa.
4.5 Räjähdysvaara
• Älä vaihda paristoja räjähdysherkkiä aineita sisältävässä tilassa.
Paristoja asennettaessa tai irrotettaessa saattaa aiheutua kytkentäkipinöintiä,
mikä aiheuttaa räjähdyksen.
• Kytke PMR-laite pois päältä kaikissa räjähdysherkkiä aineita sisältävissä tiloissa.
Kipinöinti sellaisella alueella saattaa aiheutta räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa
fyysisen vammautumisen tai jopa kuoleman.
• Älä heitä paristoja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
4.6 Myrkytysvaara
• Pidä paristot pienten lasten ulottumattomilla.
4.7 Laillisuusseikat
• Kytke PMR-laite pois päältä kaikissa tiloissa, joissa esillä olevat ilmoitukset niin
kehoittavat. Sairaaloissa tai terveydenhoitokiinteistöissä saatetaan käyttää laitteita,
jotka ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuusenergialle.
• Antennin vaihtaminen tai muuttaminen saattaa aiheuttaa PMR-radion määrityksiin ja
rikkoa EN-säännöksiä. Luvaton antenni voi myös vahingoittaa radiota.
4.8 Ota huomioon
• Älä kosketa antennia lähetyksen ollessa päällä, sillä se saattaa vaikuttaa
kuuluvuusalueeseen.
• Irrota paristo, jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
5 Puhdistus ja huolto
• Puhdista laite pyyhkimällä pehmeällä, veteen kastetulla liinalla. Älä käytä laitteeseen
puhdistusaineita tai liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa runkoa ja vuotaa sisäpuolelle
aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
• Paristoliitännät voidaan pyyhkiä pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
Räjähdysherkkiä aineita sisältävät tilat ovat usein, mutta ei aina,
selvästi merkittyjä. Sellaisia ovat polttoaineen tankkausalueet,
esimerkiksi veneen kannen alla, polttoaineiden tai kemikaalioiden siirto-
tai säilytystilat, tilat joiden ilmassa on kemikaalioita tai hiukkasia,
kuten pölyä tai metallipurua, ja mikä tahansa tila, jossa normaalisti
kehoitetaan sammuttamaan moottori.
Sivu: 121
117
TOPCOM Babytalker 1010
SUOMI
• Jos laite kastuu, sammuta se ja poista paristot välittömästi. Kuivaa paristolokero
pehmeällä liinalla mahdollisten vesivahinkojen minimoimiseksi. Jätä paristolokeron
kansi auki yöksi tai kunnes paristolokero on täysin kuiva. Älä käytä laitetta, ennen kuin
se on täysin kuiva.
6 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan
vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on
tästä kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
7 Babytalker 1010:n käyttö
Jotta Babyphonen ja PMR-laitteen välille syntyisi viestiyhteys, ne pitää molemmat asettaa
samalle kanavalle ja kuuluvuusalueelle (korkeintaan 2 km avoimessa tilassa). Koska nämä
laitteet käyttävät vapaita kaistoja (kanavia), kaikki käytössä olevat laitteet jakavat nämä
kanavat (kaikkiaan 8 kanavaa). Siksi yksityisyyttä ei voi taata.
Babytalker toimii VOX-tilassa. Tämä tarkoittaa, että laite aloittaa lähetyksen heti,
kun mikrofoni havaitsee ääntä. Käyttäjä voi muuttaa äänenhavaitsemisherkkyyttä.
Kaikki samalla kanavalla ja kuuluvuusalueella olevat PMR-laitteet, jotka ovat lepotilassa
(ei lähetystilassa), vastaanottavat lähetetyn signaalin.
8 Pakkaus sisältää:
• 1 x Vauvayksikkö
• 1 x Vanhempien yksikkö
• 1 x Vyökiinnitin
• 1 x Verkkolaite
• 1 x Akkulaturi
• Käyttöopas
• 1 x Paristopakkaus
Jätä paristot tarkoitukseen varattuun paristojen keräyspisteeseen,
älä kotitalousjätteen sekaan.
Puhuminen PMR-yksiköstä vauvayksikköön on estetty. Tällä
estetään tuntemattomien henkilöiden vauvojen yöunen häirintä.
Sivu: 122
118 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
9 Asennus
9.1 Vauvayksikkö
9.1.1 Verkkolaitteen käyttö
Kytke sovittimen toinen pää (tasavirta
10 V/300 mA) pistorasiaan ja toinen
pää vauvayksikön sivulla olevaan
sovitinliitäntään. Naksahdus osoittaa,
että liitäntä on lukkiutunut paikoilleen.
9.1.2 Paristojen käyttö
Verkkolaitteen sijaan vauvayksikköä voidaan käyttää LR03-alkaliparistoilla (ei-
uudelleenladattavilla).
1 Vedä paristolokeron liuskaa ja irrota paristolokeron kansi varovasti.
2 Aseta 4 AAA LR03-alkaliparistoa seuraavassa esitetyn napaisuuden mukaan.
3 Laita paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.
Vauvayksikkö toimii joko verkkolaitteella TAI ei-uudelleen
ladattavilla LR03-alkaliparistoilla. Sillä ei ole lataustoimintoa.
Vanhempien yksikköön ON asennettava paristot, muutoin laite ei
toimi oikein. Voit käyttää 4 x ladattavaa LR03-alkaliparistoa
(ei mukana).
7
+
-
1
x
AAA
+
-
1
x
AAA
+
-
+
-
1
x
AAA
1
x
A
A
A
Sivu: 123
119
TOPCOM Babytalker 1010
SUOMI
9.2 Vanhempien yksikkö
9.2.3 Paristojen uudelleen lataus
Jos asennettuna on umpinainen uudelleenladattava akusto tai 3 x AAA NiMh
uudelleenladattava paristo (eivät kuuluu toimitukseen), akut/paristot voi ladata toimitukseen
kuuluvalla laturilla (DC 7,5V/200 mA).
• Liitä sovittimen pieni liitin laturiliitäntään ja toinen pää
pistorasiaan.
HUOMIO: Paristojen täydellinen uudelleenlataus kestää
noin 12-14 tuntia (600 mAh).
9.2.1 Vyöpidikkeen poistaminen/
asentaminen
1 Irrota vyöpidike laitteesta työntämällä
vyöpidikettä (B) antennia kohti samalla,
kun vedät pidikkeen irti laitteesta (A).
2 Kun vyöpidike asennetaan uudelleen
paikoilleen, naksahdus osoittaa,
että vyöpidike on lukkiutunut
paikoilleen.
9.2.2 Paristojen asentaminen
1 Irrota vyöpidike (Katso luku 9.2.1 1).
2 Vedä paristolokeron kannen liuskasta
(C) ja liu’uta kantta antennista poispäin.
(D)
3 Aseta ladattava akku paikalleen siten,
että sen navat ovat kuvan mukaisesti.
4 Varmista, että metallianturit osoittavat
radiopuhelimesta ulospäin, jotta ne
osuisivat akkutilan kanteen.
5 Laita akkukotelon kansi ja vyöpidike
takaisin paikalleen (Katso luku 9.2.1 2).
Huom: Mukana tulevan akun sijasta PMR-
radiopuhelimessa voidaan käyttää neljää
tavallista NiMh AAA-akkua. Aseta akut
paikoilleen akkukotelossa olevien
napamerkintöjen mukaisesti.
A
D
B
C
-
+ -
+ -
+ -
+
E
Käytä vain mukana tullutta AC/DC-verkkolaitetta
uudelleenladattavien AAA-paristojen kanssa. Älä lataa laitetta, jos
siihen on asennettu tavalliset AAA LR03 -alkaliparistot.
Älä käytä muita latureita. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
12
12
Sivu: 124
120 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
10 Tukilaite seinäkiinnitykseen
Vauvayksikkö on seinään kiinnitettävä. Sopivaa ruuvia ei ole toimitettu. Kierrä 3 mm ruuvi
seinään. Ruuvin kannan pitää olla noin 3 mm ulkona seinästä, niin että ruuvi voidaan
kiinnittää oikein ripustusreikään vauvalaitteen takana. Ripusta vauvalaite ripustusreiästä
huolellisesti tähän ruuviin.
11 Akun lataustaso
AKUN VARAUSTASO vanhempien laitteessa ja myös vauvalaitteessa osoitetaan neliöiden
määrällä nestekidenäytön AKKU-symbolin sisällä.
• Akku täynnä
• Akku 2/3 ladattu
• Akku 1/3 ladattu
• Akku tyhjä
12 Painikkeet
12.1 Vauvayksikkö
(Katso kuva 1 taitetussa kansilehdessä)
1 VOX-herkkyysohjaus
2 Mikrofoni
3 On/Off-kytkin
4 Valikko alas -painike: Valitsee valikosta edellisen arvon
5 Ulkoinen mikrofoniliitin (mikrofoni ei kuulu toimitukseen)
6 Valikkopainike: Siirry asetusvalikkoon
7 Verkkolaitteen liitäntä
8 Valikko ylös -painike - Valitsee valikosta seuraavan arvon
9 Nestekidenäyttö
10 Ripustusreikä seinään kiinnittämistä varten
11 ON/OFF-MERKKIVALO
12.2 Vanhempien yksikkö
(Katso kuva 2 taitetussa kansilehdessä)
12 Laturiliitäntä
13 Nestekidenäyttö
14 Puhelupainike
15 Valikkopainike - Siirry asetusvalikkoon
16 Kaiutin
17 Mikrofoni
18 Valikko alas -painike
– Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta
– Valitsee valikosta edellisen arvon
19 Valikko ylös -painike
– Valitsee valikosta seuraavan arvon
– Nostaa kaiuttimen äänenvoimakkuutta
20 Paina ja puhu -painike PTT
21 On/Off-painike
10
Sivu: 125
121
TOPCOM Babytalker 1010
SUOMI
22 Lukituspainike
23 Antenni
13 Nestekidenäytön tiedot
14 Babytalker 1010:n päälle/pois päältä (ON/OFF) kytkeminen
14.1 Vauvayksikkö
14.2 Vanhempien yksikkö
15 Kanavamuistin asettaminen
Jotta vauva- ja vanhempien yksikön välillä muodostuisi yhteys, ne pitää asettaa samaan
kanavamuistiin. Käytettävissä on 15 kanavamuistia (Katso luku 23).
13.1 Vauvayksikkö
(Katso kuva 3 taitetussa kansilehdessä)
A Soittoäänikuvake
B Kanavan osoitin
C Automaattinen tarkkailutoiminto -
kuvake
D Äänimerkkitoiminto-kuvake
E Akun varaustason ilmaisin
F Verkkolaite liitetty -kuvake
G Kanavamuistin osoitin
H Lähetyskuvake
I Kanavan/Muistin kanavanumero
13.2 Vanhempien yksikkö
(Katso kuva 4 taitetussa kansilehdessä)
a Vastaanottokuvake
b Kanavan/Muistin kanavanumero
c Näppäimistölukon kuvake
d Kaiuttimen äänenvoimakkuus
e Akun varaustason ilmaisin
f Kanavamuistin osoitin
g VOX-kuvake
h Hakukuvake
i Lähetyskuvake
Päälle kytkeminen:
• Käännä On/Off-kytkin yläasentoon, jolloin nestekidenäyttö
osoittaa nykyisen kanavan tai muistipaikan.
Pois päältä kytkeminen
• Käännä On/Off-kytkin ala-asentoon, jolloin nestekidenäyttö
tyhjenee.
Päälle kytkeminen:
• Paina ja pidä alhaalla -painiketta . Laite antaa äänimerkin
ja nestekidenäytössä näkyy nykyinen kanava.
Pois päältä kytkeminen
• Paina ja pidä alhaalla -painiketta . Laite antaa äänimerkin
ja nestekidenäyttö tyhjenee.
3
3
21
21
Kaikki PMR-laitteet samalla kanavalla voivat vastaanottaa ja
kuunnella keskustelua.
Sivu: 126
122 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
15.1 Vauvayksikkö
15.2 Vanhempien yksikkö
16 Vauvayksikön VOX-herkkyyden säätäminen
Vauvayksikön lähetys aktivoituu vauvan äänestä tai muusta ympäristön äänestä (VOX).
VOX-herkkyyttä voidaan säätää kääntämällä VOX-herkkyyskytkintä ;
– Ylös = korkein herkkyysasento
– Alas = matalin herkkyysasento
17 Vanhempien yksikön kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö
• Paina -painiketta kahdesti, nykyinen kanavamuisti vilkkuu
näytöllä.
• Paina - painiketta tai - painiketta kanavamuistin
muuttamiseksi.
Valitse OF poistaaksesi kanavamuistitoiminnon aktivoinnin
• Yksikkö palaa valmiustilaan, jollei mitään painiketta paineta
viiteen sekuntiin.
• Paina -painiketta kahdesti, nykyinen kanavamuisti vilkkuu
näytöllä.
• Paina - painiketta tai - painiketta kanavamuistin
muuttamiseksi.
Valitse OF poistaaksesi kanavamuistitoiminnon aktivoinnin
• Paina PTT-painiketta valinnan vahvistamiseksi ja palaa
valmiustilaan.
• Paina -painiketta valmiustilassa kaiuttimen
äänenvoimakkuuden lisäämiseksi. Äänenvoimakkuuden taso
tulee näyttöön.
• Paina -painiketta kaiuttimen äänenvoimakkuuden
vähentämiseksi.
6
8 4
15
19 18
20
1
Kokeile VOX-herkkyyttä ja harjoittele riittävästi, ennen kuin
käytät Babytalker 1010 -laitetta.
19
18
Sivu: 127
123
TOPCOM Babytalker 1010
SUOMI
18 Äänimerkki ON/OFF
Vauvayksikkö voi lähettää automaattisesti 1 kHz:in äänimerkkiä joka 30 sekunti, kun laite on
kuuntelutilassa. Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun halutaan varmistua, että Babytalker on
aina toiminnassa.
19 Automaattinen näyttö ON/OFF
Vauvayksikkö voi avata mikrofonin automaattisesti viiden minuutin välein ja lähettää
huoneen ääntä viisi sekuntia.
20 Hälytysäänimerkki ON/OFF
Vauvayksikkö lähettää hälytysäänimerkin, kun aktivoit VOX-toiminnon. Hälytysäänen
jälkeen se lähettää havaitun äänisignaalin.
21 Vanhempien yksikön käyttäminen PMR-laitteena
Sen lisäksi, että vanhempien yksikköä voidaan käyttää vauvayksikön lähetyksen
vastaanottamiseen, voit käyttää sitä yhteyden pitoon toisten PMR (Private Mobile Radio) -
laitteiden kanssa, jotka ovat samalla kanavalla.
21.1 Kanavien vaihtaminen
• Paina -painiketta 3 kertaa.
• Paina - painiketta vahvistusmerkkiäänen kytkemiseksi
päälle (ON) tai - painiketta toiminnon kytkemiseksi pois
päältä (OFF).
• Paina -painiketta valinnan vahvistamiseksi.
• Paina -painiketta 4 kertaa.
• Paina - painiketta vahvistusmerkkiäänen kytkemiseksi
päälle (ON) tai - painiketta toiminnon kytkemiseksi pois
päältä (OFF).
• Paina -painiketta valinnan vahvistamiseksi.
• Paina -painiketta 5 kertaa.
• Paina - painiketta vahvistusmerkkiäänen kytkemiseksi
päälle (ON) tai - painiketta toiminnon kytkemiseksi pois
päältä (OFF).
• Paina -painiketta valinnan vahvistamiseksi.
6
8
4
6
6
8
4
6
6
8
4
6
Käytettäessä vanhempien yksikköä vakio-PMR-laitteena,
kanavamuistitoiminnon aktivointi pitää poistaa (Katso luku 15.2) ja
yksikkö pitää asettaa samalle kanavalle kuin vastaava PMR-laite.
Sivu: 128
124 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
21.2 Signaalin vastaanottaminen
21.3 Signaalin lähettäminen
21.4 VOX-valinta
PMR-laite pystyy äänellä aktivoitavaan (VOX)–lähetykseen. VOX-toiminnossa radio lähettää
signaalin, kun äänesi tai jokin ympäristön ääni aktivoi sen. VOX-toimintoa ei suositella,
jos radiota käytetään äänekkäässä tai tuulisessa ympäristössä.
• Paina -painiketta kerran, nykyinen kanavanumero vilkkuu
näytöllä.
• Paina - painiketta tai - painiketta kanavan
vaihtamiseksi.
• Paina PTT-painiketta valinnan vahvistamiseksi ja palaa
valmiustilaan.
Vanhempien yksikkö on jatkuvasti VASTAANOTTO-tilassa,
kun yksikkö on kytketty päälle, eikä se lähetä. Kun signaali on
havaittu, RX-symboli tulee näyttöön.
• Paina ja pidä alhaalla PTT-painiketta LÄHETTÄMISEN
aktivoimiseksi. TX-symboli tulee näyttöön.
• Pidä yksikköä pystysuorassa mikrofonin ollessa 10 cm
etäisyydellä suusta ja puhu mikrofoniin.
• Vapauta PTT-painike , kun haluat lopettaa lähetyksen.
• Paina -painiketta 3 kertaa, nykyinen VOX-asetus vilkkuu
näytössä ja VOX-kuvake tulee näkyviin.
• Paina -painiketta VOX-ominaisuuden päälle (ON)
kytkemiseksi. Paina -painiketta uudelleen valitaksesi
näytetyn VOX-herkkyyden tason. Paina -painiketta
kunnes OF tulee näyttöön VOX:in kytkemiseksi pois päältä.
• Paina PTT-painiketta valinnan vahvistamiseksi ja palaa
valmiustilaan.
15
19 18
20
20
20
Käytä näyttötoimintoa tarkistaaksesi kanavan aktiivisuuden
(Katso luku 21.6).
15
19
19
18
20
Sivu: 129
125
TOPCOM Babytalker 1010
SUOMI
21.5 Soittoäänet
Soittoääni ilmoittaa muille, että haluat puhua.
Paina -painiketta lyhyesti. Soittoääntä lähetetään 3 sekuntia asetetulla kanavalla.
21.6 Valvonta
MONITOR (Valvonta) -toiminnolla voit tarkistaa nykyisen kanavan heikommat signaalit.
• Paina ja pidä alhaalla -painiketta ja -painiketta yhtäaikaa 3 sekuntia
kanavan valvonnan aktivoimiseksi.
• Paina -painiketta valvonnan lopettamiseksi.
21.7 Kanavahaku
CHANNEL SCAN (kanavahaku) suorittaa aktiivisten signaalien hakua päättymättömänä
silmukkana kanavasta 1 kanavaan 8 mukaan lukien
21.8 Näppäinlukko
21.9 Näytön taustavalo
Aktivoi nestekidenäytön taustavalo painamalla -painiketta hetken.
Nestekidenäytön taustavalo palaa 5 sekunnin ajan.
21.10 Lisävarusteena toimitettavan kuulokkeen liittäminen
Vanhempien yksikköä voidaan käyttää lisävarusteena toimitettavan ulkoisen kuulokkeen
kanssa (ei mukana).
• Paina ja pidä alhaalla -painiketta . Paina -painiketta
lyhyesti kanavahaun aktivoimiseksi.
• Vapauta painikkeet.
• Kun aktiivinen signaali (yksi 8:sta kanavasta) on havaittu,
CHANNEL SCAN (kanavahaku) pysähtyy, ja kuulet aktiivisen
signaalin.
• Paina PTT-painiketta yhteyden saamiseksi aktiivisen
signaalikanavan kautta.
TAI
• Paina -painiketta poistaaksesi kanavahaun aktivoinnin.
TAI
• Paina -painiketta tai -painiketta nykyisen kanavan
ohittamiseksi ja toisen aktiivisen kanavan hakemiseksi.
• Pidä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan BUTTON
LOCK (näppäinlukko) -tilan käyttöönottamiseksi. LCD-näyttöön
tulee BUTTON LOCK (näppäinlukko) -kuvake.
• Pidä uudelleen -painiketta painettuna 3 sekuntia
BUTTON LOCK (näppäinlukko) -toiminnon käytöstä
poistamiseksi
14
15 18
15
19
15
20
15
19 18
22
22
Sivu: 130
126 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
22 Vianetsintä
23 Tekniset tiedot
Ei virtaa Puhdista akkukontaktit pehmeällä liinalla.
Vaihda akut
Ei lähetystä Varmista, että PTT-painike painettu pohjaan,
ennen kuin puhut.
Seuraa kanava-aktiviteettiä ja kytke toiselle
kanavalle, jos nykyinen on käytössä.
Ei vastaanottoa. Tarkista kaiuttimen äänenvoimakkuus
Varmista, että olet lähettäjän vastaanottoalueella
ja vaihda tarvittaessa paikkaa.
Rajoitettu kantoalue ja kohina
lähetyksen aikana
Puhealue riippuu maastosta.
Teräsrakenteet, betonirakennukset tai käyttö
ajoneuvossa vaikuttavat haitallisesti
kantoalueeseen.
Pyri välttämään esteitä mahdollisimman paljon ja
viestimään selvässä näköyhteydessä.
Vaihtakaa paikkoja.
Häiriö Vastaanotin ja lähetin ovat liian lähellä.
Minimivälimatka kahden laitteen välillä on 1,5 m.
Kanavat
Alakoodi
Taajuus
Alue
Paristot
Lähetysvirta
Modulointityyppi
Kanavien väli
Verkkolaite
8
CTCTSS
446,00625 MHz - 446,09375 MHz
Enintään 2 km (avoin tila)
Vauvayksikkö: 4 x AAA LR03-alkaliparistoa
Vanhempien yksikkö: 4 x AAA uudelleenladattavaa
paristoa
TAI: 4 x LR03-alkaliparistoa
=< 500 mW ERP
FM - F3E
12,5 kHz
Vauvayksikkö: Tasavirta 10 V/300 mA
Vanhempien yksikkö: Tasavirta 7,5 V/200 mA
20
Sivu: 132
128 TOPCOM Babytalker 1010
TOPCOM Babytalker 1010
24 Takuu
24.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi laite
ostetaan. Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat
aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintohäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei
korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja
laitteen tyyppi.
24.2 Takuutoimet
Palauta viallinen laite Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimetty palvelukeskus
korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen
tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan uuteen, tilalle annetun laitteen väri ja malli
voivat poiketa alkuperäisen laitteen väristä ja mallista.
Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei pitene,
jos Topcom tai sen nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
24.3 Takuuehdot
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita, eikä vaurioita,
jotka johtuvat muiden kuin Topcomin suosittelemien, ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden
käytöstä.
Langattomat Topcom-puhelimet on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan
uudelleenladattavien paristojen kanssa. Takuu ei korvaa muiden kuin uudelleenladattavien
paristojen käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukemattomiksi.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen omistaja tai epäpätevä, muu kuin virallisesti nimetty
Topcom-palvelukeskus on korjannut tai muutellut laitetta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Babytalker 1010 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Babytalker 1010

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Babytalker 1010, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Babytalker 1010 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Babytalker 1010 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.