Thule Urban Glide käyttöohjeet

Katso tuotteen Thule Urban Glide allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Lastenrattaat
  • Malli/nimi: Urban Glide
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 1
2 51100987 - B
1 	 ESITTELY
1.1	 Käyttöoppaan käyttötarkoitus	 04
1.2	 Lastenkuljetuskärryn käyttötarkoitus	 04
1.3	 Tekniset tiedot	 04
2 	 TURVALLISUUS
2.1	 Merkkien selitykset ja käyttöohjeet	 05
2.2	 Yleisiä turvallisuusohjeita	 05
3 	 ALOITTAMINEN
3.1	 Tuotteen osat	 07
3.2	 Lastenkuljetuskärryn taittaminen auki	 08
3.3	 Lastenkuljetuskärryn taittaminen kokoon	 09
3.4	 Pyörien asentaminen	 10
3.5	 Pyörien irrottaminen	 10
3.6	 Etupyörän säätäminen	 11
3.7	 Etupyörän suuntaaminen juoksukäyttöön	 12
3.8	 Työntöaisan säätäminen	 12
3.9	 Kallistettavan istuimen säätäminen	 13
4 	 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET
4.1	 Seisontajarrun asettaminen	 14
4.2	 Lapsen sijoittaminen ja turvavyö	 15
4.3	 Ranteeseen pujotettavan turvahihnan käyttäminen	 16
4.4	 Kuomun käyttäminen	 16
4.5	Säilytys	 17
5 	 LISÄTIETOJA
5.1	Lisävarusteet	 18
5.2	 Huoltaminen ja ylläpito	 18
5.3	Säilytys	 19
5.4	Kuluminen	 19
SISÄLLYS
Sivu: 2
51100987 - B 3
1
ESITTELY
Kiitos, että valitsit Thule Urban Gliden. Se on erittäin laadukas, turvallinen ja mukava.
HUOMAUTUS:
Thule Child Transport Systems Ltd. pidättää kaikki oikeudet tähän omistajan käyttöoppaaseen. Tämän käyttöoppaan tekstejä,
tietoja tai kuvia ei saa jäljentää, jakaa tai käyttää luvattomasti kaupallisiin tarkoituksiin eikä saattaa muiden käyttöön. Tämän
lastenkuljetuskärryn oppaan voi ladata osoitteesta www.thule.com. Tämä käyttöopas on pyritty laatimaan mahdollisimman
huolellisesti. Jos kuitenkin huomaat virheitä, otamme mielellämme palautetta vastaan.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com
Sivu: 3
4 51100987 - B
1.1	 KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖTARKOITUS
Kenelle tämä käyttöopas on tarkoitettu?
Tämä käyttöopas on tarkoitettu lastenkuljetuskärryn
ostajalle ja käyttäjälle, joka myös vastaa sen
pitämisestä asianmukaisessa kunnossa, ohjeiden
mukaisesta huoltamisesta ja korjausten tekemisestä.
1.2	LASTENKULJETUSKÄRRYN
KÄYTTÖTARKOITUS
Tarkoituksen mukainen käyttö
Lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytettäväksi
lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä ja
tasaisilla teillä. Myös matkatavaroita voi kuljettaa niille
tarkoitetuissa säilytyskasseissa sillä edellytyksellä,
että ne eivät aiheuta vaaraa lastenkuljetuskärryssä
matkustaville lapsille.
Jos lastenkuljetuskärryä käytetään näkyvyydeltään
heikossa säässä tai hämärän tai pimeän
aikaan, suosittelemme asentamaan siihen
turvallisuushyväksytyn, toimivan valosarjan.
Suositusten mukaiseen käyttöön kuuluu myös
se, että tätä omistajan käyttöopasta ja ilmoitettuja
huoltovaatimuksia noudatetaan.
Suositusten vastainen käyttö
Mitään sellaista käyttöä ei suositella, joka on edellä
mainitun vastaista. Suositusten vastaista käyttämistä
ovat pääasiassa ihmisten kuljettaminen yhdessä
eläinten kanssa, lastenkuljetuskärryn käyttäminen
maasto-olosuhteissa, käyttäminen kaupalliseen
tarkoitukseen, ylikuormittaminen, liian suuri nopeus
ja vikojen korjaaminen väärin sekä muutostyöt.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
suositusten vastaisesta käytöstä – tämä on käyttäjän
omalla vastuulla.
1.3	 TEKNISET TIEDOT
	 Urban Glide 1 	 Urban Glide 2
Lapsia	1	 2
Kuormakapasiteetti	 34 kg	 45 kg
Paino	 10,5 kg	 14,5 kg
Hartialeveys	 34 cm	 32 cm
Istumakorkeus	 53 cm	 53 cm
Pienin ovileveys	 65 cm	 79,5 cm
Taitettuna 	 87,5 x 53 x 35 cm	 87,5 x 78 x 35 cm
Etupyörän koko	 12"	 12"
Takapyörän koko	 16"	 16"
Istuimen kallistettavuus	 165°	 165°
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Sivu: 4
51100987 - B 5
2
TURVALLISUUS
Tämän lastenkuljetuskärryn turvallinen
käyttäminen on myös käyttömukavuuden
ehdoton edellytys. Siksi on erityisen
tärkeää, että tutustut tarkasti tämän oppaan
turvallisuusohjeisiin ja noudatat niitä aina,
kun käytät lastenkuljetuskärryä.
2.1	 MERKKIEN SELITYKSET
JA KÄYTTÖOHJEET
Tämän omistajan käyttöoppaan eri kohdissa on varoituksia
ja huomautuksia, joissa painotetaan turvallisuutta ja tuotteen
käyttämistä optimaalisella tavalla.
2.2 	 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
•	 Tärkeää – pidä nämä käyttöohjeet tallessa tulevaa
käyttöä varten.
•	 Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.
•	 Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän
lastenkuljetuskärryyn.
•	 Kytke jarru päälle aina, kun pysäköit tämän
lastenkuljetuskärryn.
•	 Älä kuljeta tällä lastenkuljetuskärryllä ylimääräisiä lapsia
tai laukkuja.
•	 Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan
kuormasuositukset ylitetään.
•	 Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden paino
ylittää painorajoitukset.
•	 Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy olla tietoinen
altistumisvaaroista, kuten tuulen hyytävyydestä,
pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta
uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys
täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle
ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden
aiheuttama uupumus puolestaan täytyy ottaa huomioon,
jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää
tuuletusta ja vettä.
HUOMAUTUS
Huomautuksissa on lisäohjeita, jotka
helpottavat tuotteen käyttämistä.
VAROITUS
Varoituksissa on ohjeita, joiden
noudattaminen on tämän Thule-
lastenkuljetuskärryn turvallisen
käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
johtaa onnettomuuteen, joka voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
sinulle ja/tai matkustajille.
Sivu: 5
6 51100987 - B
•	 Älä päästä lasten kehoa, vaatetusta, kengännauhoja
tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
•	 Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan
tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaessaan sitä kokoon,
jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että
lapset eivät pääse tekemisiin liikkuvien osien kanssa,
sillä muutoin he saattavat loukkaantua.
•	 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta
istuinta, jolla ei ole Thule Child Transport Systems Ltd:n
hyväksyntää.
•	 Käytä vain Thule Child Transport Systems Ltd:n
hyväksymiä telinetuotteita. Lastenkuljetuskärrystä voi
tulla epävakaa, jos muita laukkuja tai telineitä käytetään.
•	 Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Thule Child
Transport Systems Ltd:n hyväksymiä.
•	 Älä käytä liuottimia tämän lastenkuljetuskärryn
puhdistamiseen. Puhdista vain miedolla pesuaineella
ja vedellä.
•	 Älä tee muutoksia lastenkuljetuskärryyn.
•	 Älä käytä tätä lastenkuljetuskärryä avotulen tai
suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä.
•	 Älä käytä Thule-lastenkuljetuskärryä, ennen kuin olet
lukenut tämän käyttöoppaan.
VAROITUS
Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
Tämä tuote ei sovellu juoksuun eikä
luisteluun.
Varmista ennen juoksukäyttöä, että
etupyörä on lukittu juoksuasentoon.
Sivu: 6
51100987 - B 7
3
ALOITTAMINEN
3.1	 TUOTTEEN OSAT
Varmista, että pakkauksessa lastenkuljetuskärryn mukana
on seuraavat nimikkeet:
•	 Urban Glide 1 tai 2 etupyörä asennettuna
•	 2 takapyörää
HUOMAUTUS
Säilytä lastenkuljetuskärryä ja sen osia
turvallisessa ja kuivassa paikassa, jotta
ne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa,
kun niitä tarvitaan.
Urban Glide
1
Urban Glide
2
Sivu: 7
8 51100987 - B
3.2	LASTENKULJETUSKÄRRYN
TAITTAMINEN AUKI
A.	 Avaa kokoontaitoksen lukitushihna (kuva 1).
B.	 Nosta lastenkuljetuskärryn ylärunkoa (kuva 2).
C.	 Työnnä lastenkuljetuskärryn etupyörää ylöspäin,
kunnes se naksahtaa paikalleen (kuva 3).
VAROITUS
Varmista ennen käyttämistä, että kaikki
lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen.
2
1 3
Sivu: 8
51100987 - B 9
3.3	LASTENKULJETUSKÄRRYN
TAITTAMINEN KOKOON
A.	 Avaa etuosan suoja (kuva 1).
B.	 Liu'uta sitten taittokahvaa, kunnes runko taittuu
kasaan (kuva 2).
C.	 Kiinnitä lukitushihna paikalleen (kuva 3).
VAROITUS
Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta
avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai
taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet
eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että
lapset eivät pääse tekemisiin liikkuvien
osien kanssa, sillä muutoin he saattavat
loukkaantua. Huolehdi loukkaantumisten
välttämiseksi siitä, että lapsi on
loitommalla tuotteen avaamisen
ja kokoontaittamisen aikana.
2
1 3
Sivu: 9
10 51100987 - B
3.4	 PYÖRIEN ASENTAMINEN
1
VAROITUS
Tarkista ennen jokaista matkaa, että
molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan
lastenkuljetuskärryn akselissa.
A.	 Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 1).
B.	 Aseta pyörän akseli lastenkuljetuskärryn akseliin.
C.	 Vapauta pyörän vapautuspainike.
D.	 Paina pyörä kokonaan lastenkuljetuskärryn akseliin.
E.	 Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen
lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää napakasti.
F.	 Tee samat toimet toiselle pyörälle.
G.	 Tarkista kunkin renkaan ilmanpaine rengaspaineen
mittarilla. Vähimmäissuosituspaine on 20 psi
(1,4 baaria) ja suurin 25 psi (1,7 baaria). Jos
jommankumman renkaan ilmanpaine on liian pieni,
täytä se polkupyörän rengaspumpulla.
3.5	 PYÖRIEN IRROTTAMINEN
2
A.	 Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 2).
B.	 Irrota pyörä lastenkuljetuskärryn akselista.
C.	 Tee samat toimet toiselle pyörälle.
Sivu: 10
51100987 - B 11
3.6	 ETUPYÖRÄN SÄÄTÄMINEN
A.	 Kävely – kääntyvä etupyörä (kuva 1).
B.	 Juoksu – lukitsee etupyörän joko eteen- tai
taakseajoasentoon (kuva 2).
1
2
Sivu: 11
12 51100987 - B
3.8	 TYÖNTÖAISAN SÄÄTÄMINEN
A.	 Paina irrotuspainikkeita (kuva 2).
B.	 Käännä työntöaisa käyttömukavaan asentoon
(kuva 3).
3.7	 ETUPYÖRÄN SUUNTAAMINEN
LENKKEILYKÄYTTÖÖN
	 A.	
Säädä lastenkuljetuskärry puoltamaan enemmän
vasemmalle (kuva 1).
	 B.	
Säädä lastenkuljetuskärry puoltamaan enemmän
oikealle (kuva 1).
3
2
1
Sivu: 12
51100987 - B 13
3.9 	 KALLISTETTAVAN ISTUIMEN
SÄÄTÄMINEN
A.	 Kytke seisontajarru päälle.
B.	 Purista säätöpidikettä (kuva 1).
C.	 Säädä istuimen kallistettavuus sopivaksi siirtämällä
istuimen takana olevaa säätöpidikettä ylös- tai
alaspäin hihnalla (kuva 2).
D.	 Tuuletusaukon avaaminen: Kun istuin on kallistettuna,
avaa takaosan tuuletusaukko ja rullaa se päällä
olevaan taskuun (kuva 3).
3
1
2 4
Sivu: 13
14 51100987 - B
4
KÄYTTÄMINEN JA
OMINAISUUDET
4.1	 SEISONTAJARRUN ASETTAMINEN
A.	 Kytke seisontajarru päälle painamalla punaista
poljinta (kuva 1).
B.	 Kun seisontajarru on kytketty, tarkista aina,
että jarru toimii. Lastenkuljetuskärryn ei pitäisi
päästä rullaamaan eteen- tai taaksepäin.
C.	 Vapauta seisontajarru nostamalla punaista
poljinta (kuva 2).
1 2
VAROITUS
Älä jätä lasta milloinkaan valvomatta tähän
Thule-lastenkuljetuskärryyn.
Seisontajarrun täytyy aina olla kytkettynä,
kun lapsia asetetaan lastenkuljetuskärryyn
tai nostetaan pois lastenkuljetuskärrystä.
HUOMAUTUS
Seisontajarrua ei tarvitse säätää.
Sivu: 14
51100987 - B 15
VAROITUS
Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuukauden
ikäisille lapsille. Tätä nuorempien lasten
on käytettävä vauvoille tarkoitettua
Thule-lisävarustetta.
Käytä aina turvavöitä ja -hihnoja.
Tarkista, että vaunukopan, istuinyksikön
tai turvakaukalon kiinnitysvälineet ovat
lukittuneet oikein paikalleen.
4.2 	LAPSEN SIJOITTAMINEN JA TURVAVYÖ
A.	 Kytke seisontajarru päälle.
B.	 Löysää vöiden kaikki säädöt.
C.	 Avaa olkavöiden haarahihnan solki painamalla
punaisia vapautuspainikkeita ja puristamalla soljen
reunoista (kuva 1).
D.	 Aseta lapsi tai lapset istumaan.
E.	 Siirrä istuimen takana pystysuuntaisissa hihnoissa
olevaa olkavöiden korkeussäädintä niin, että korkeus
on lasten hartioiden tasalla (kuva 2).
F.	 Nosta haarahihnaa ja kytke kaksi olkavöiden solkea
haarahihnan solkeen.
G.	 Kiristä kaksi olkavyötä tiiviisti vetämällä olkahihnojen
vapaita päitä alaspäin. Varmista, että vöissä ei
ole löysää lapsen vyötärön ja hartioiden kohdalla.
Varmista, että olkapehmikkeet ovat lapsen hartioiden
päällä kaulan vieressä (katso kuvat 3 ja 4).
3
1
2 3
4
Sivu: 15
16 51100987 - B
4.4	 KUOMUN KÄYTTÄMINEN
A.	 Jos haluat suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat
auringolta, vedä kuomu alas (kuva 2).
B.	 Jos haluat avata päälliosan aukon; irrota tarranauha
ja rullaa aurinkosuoja päällä olevaan taskuun (kuva 3).
4.3	 RANTEESEEN PUJOTETTAVAN
TURVAHIHNAN KÄYTTÄMINEN
1
A.	 Pujota turvahihnan vapaa pää ranteesi ympärille,
jotta lastenkuljetuskärry ei varmasti pääse karkaamaan
(kuva 1).
3
2
Sivu: 16
51100987 - B 17
4.5	SÄILYTYS
A.	 Lastenkuljetuskärry on varustettu seuraavilla
säilytysratkaisuilla:
•	 Yksi suuri verkkotasku takana ylhäällä (kuva 1).
•	 Kaksi pientä verkkotaskua edessä lastenkuljetuskärryn
sisällä (kuva 2).
•	 Yksi suuri tavaratila istuimen alla (kuva 3). Jos haluat
pitää tavaratilan auki, avaa suojan vetoketju ja aseta
suoja etuosan taskuun (kuva 4).
VAROITUS
Kuorman suurin sallittu paino
tavaratelineellä on 4,5 kg.
Kuorman suurin sallittu paino takaosan
verkkotaskussa on 1,4 kg.
Suurin sallittu paino sivuverkkotaskussa
on 0,5 kg.
4
3
2
1
Sivu: 17
18 51100987 - B
5
LISÄTIETOJA
5.1 	 LISÄVARUSTEET
Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko joukko
yhteensopivia lisävarusteita:
•	Thule-turvakaukalosovitin
•	Thule-evästaso
•	Thule-konsoli
•	Thule-juomapulloteline
•	Thule-mukinpidike
•	Thule-suojapussi
•	 Thule Vauvan istuintuki
•	Thule-sadesuoja
•	Thule-verkkosuoja
Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä
verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.
5.2 	 HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO
Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisävarustepaketit
ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.
Metalliosat
Tarkasta kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä
lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita.
Kiinnikkeet
Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden,
rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden
varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet
tai puuttuvat kiinnikkeet.
Tekstiili
Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole repeämiä,
kulumia tai muita merkkejä vaurioista.
Pyörät
Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat
osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät
vähintään kerran vuodessa. On erittäin suositeltavaa, että
viet lastenkuljetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mahdollisessa
kunnossa. Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti
lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan
käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia.
VAROITUS
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn
asianmukainen huoltaminen ja ylläpito
vaikuttavat sen suorituskykyyn ja
turvallisuuteen.
Sivu: 18
51100987 - B 19
5.3 	 SÄILYTYS
Säilytä lastenkuljetuskärryä ja lisävarusteita kuivassa
paikassa suoran auringonvalon ulottumattomissa. Jos
mahdollista, ripusta lastenkuljetuskärry maanpinnan
yläpuolelle. Ennen kuin viet lastenkuljetuskärryn säilytykseen,
sen täytyy olla kuiva home- tai bakteerikasvustojen
välttämiseksi.
5.4 	 KULUMINEN
Lastenkuljetuskärry on erittäin kestävä, ja voit kuljettaa siinä
lapsia pitkiä aikoja. Vaikka lastenkuljetuskärry kuluu ajan
mittaan, kulumisen määrä määräytyy usean tekijän mukaan.
Käyttömäärä ja ajomatkat
Mitä useammin Thule-lastenkuljetuskärryä käytetään ja mitä
enemmän sille kertyy ajomatkaa, sitä enemmän se kuluu.
Huoltaminen ja ylläpito
Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen
huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta
lastenkuljetuskärry pysyy hyvässä kunnossa.
Säilytys
Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen säilytys vähentää
etenkin tekstiiliosien kulumista.
Käyttötapa
Jyrkät kaarrokset, nopeat kiihdytykset ja jarrutukset
kuluttavat eri osia, erityisesti jarruja ja renkaita,
ennenaikaisesti.
Sää
Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat eri osiin eri tavalla.
Suora auringonpaiste kuluttaa tekstiiliä ja kumirenkaita
ennenaikaisesti. Ilman tai tien suola vaikuttaa vanteisiin ja
tekstiilin väriin. Lika ja kura voivat päästä liikkuviin osiin ja
myös nopeuttaa kulumista. Osien ennenaikainen kuluminen
ei välttämättä ole merkki siitä, että tuote on viallinen.
Tapa, jolla tätä lastenkuljetuskärryä käytetään, vaikuttaa
merkittävästi siihen, kuinka nopeasti lastenkuljetuskärry
kuluu.
Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
www.thule.com
info@thule.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin Thule Urban Glide ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Urban Glide

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Urban Glide, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Urban Glide käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Urban Glide suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.