Urban Glide 2 ohjekirja
Thule Urban Glide 2 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Urban Glide 2 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 64 sivua.

PDF 64 1.1mb

Katso tuotteen Thule Urban Glide 2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Urban Glide 2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Urban Glide 2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Urban Glide 2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Urban Glide 2

Sivu: 1
51100942 - A 34 Barnevognen må ikke brukes hvis noen av metalldelene er skadet. • Undersøk barnevognen for å se om noen av festene er bøyd, ødelagte, mangler eller er løse. Stram til fester som eventuelt er løse, og skift ut skadde eller manglende fester. • Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade. • Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøring- smidler eller løsemidler. • Rengjør hjulakslene, og bruk smøremiddel eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og utført service på minst én gang i året. • Oppbevaring: • Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og ikke i direkte sollys. • Før du skal oppbevare barnevognen, må den være tørr, slik at du unngår mugg og bakter- ievekst. TILBEHØR Thule tilbyr en rekke tilbehør som er kom- patibelt med barnevognen din. Kontakt den lokale forhandleren eller besøk vår hjemmeside www.thule.com for mer informasjon. FI HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO • Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmu- kainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. • On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkul- jetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mah- dollisessa kunnossa. • Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thule-lisä- varustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. • Tarkasta metalliosat kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita. • Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet. • Tarkasta säännöllisesti, ettei kankaassa ole repeämiä, kulumia tai muita merkkejä vaurio- ista. • Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia. • Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa. • Säilytystila: • Säilytä lastenkuljetuskärry ja sen lisävarusteet kuivassa paikassa poissa suorasta auringonva- losta. • Varmista ennen varastointia, että lasten- kuljetuskärry on kuiva, jotta home- tai bakteerikasvustoa ei pääse syntymään. LISÄVARUSTEET Thule-lastenkuljetuskärryyn on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com. PL SERWIS I KONSERWACJA • Utrzymywanie wózka Thule w czystości i właściwa konserwacja odgrywają ważną rolę w zachowaniu wózka w dobrym stanie. • Aby utrzymać wózek w możliwie najlepszym sta- nie, zdecydowanie zaleca się raz na rok dokonać jego przeglądu w autoryzowanym punkcie ser- wisowym. • Regularnie sprawdzaj stan wózka Thule oraz akcesoriów pod kątem uszkodzeń i objawów zużycia: • Sprawdzaj, czy na elementach metalowych nie ma wgnieceń lub pęknięć. Nie należy używać wózka, jeśli jakiekolwiek elementy metalowe są pęknięte lub uszkodzone. • Sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące wózka są na miejscu i czy którekolwiek z nich nie jest zgięte, złamane lub poluzowane. Luźne mocowania należy dokręcić, a uszkodzone lub brakujące wymienić na nowe. • Regularnie sprawdzaj tkaninę pod kątem rozdarć, przetarć i innych uszkodzeń. • Regularnie czyść wózek ciepłą wodą i łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących lub rozpuszczalników.
Sivu: 2
51100942 - A 52 eller hydrering. • Barnets kropp, klær, skolisser eller leker må ikke komme i kon- takt med bevegelige deler. • Et bilsete eller andre seter som ikke er godkjent av Thule Canada Inc., må ikke monteres på bar- nevognen. • Bruk kun produkter som er godkjent av Thule Canada Inc. Barnevognen blir ustabil hvis det brukes andre bager eller stativer. • Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av Thule Canada Inc. • Ikke bruk løsemidler til reng- jøring av barnevognen, kun vann og mild såpe. • Ikke gjør noen endringer på bar- nevognen. • Bruk alltid setebeltet, da dette kan forhindre alvorlig skade som skyldes at barnet faller eller sklir ut. • Bruk alltid sikkerhetsremmen til å feste rundt håndleddet. • Når setet er lagt helt ned i lig- gestilling, er det større fare for tipping bakover. • Produktet kan bli ustabilt hvis du bruker andre bager enn det som produsenten anbefaler. • Ikke bruk barnevognen i nærheten av åpen flamme eller ild. Uforsiktighet fører til brann. FI VAROITUS: 1 Kuorman suurin sallittu paino tavaratelineellä on 4,5 kg. Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 1,4 kg. Suurin sallittu paino sivuverkko- taskussa on 0,5 kg. 2 Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukit- tuneet paikalleen. 3 Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkulje- tuskärryn akselissa. 4 Älä milloinkaan jätä lasta val- vomatta tähän lastenkuljetuskär- ryyn. 5 Kytke aina seisontajarru lapsen asettamisen ja poistamisen ajaksi. 6 Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille. Tätä nuorempien lasten on käytettävä vauvoille tarkoitettua Thule-lisä- varustetta. 7 Käytä aina turvavöitä ja -hihnoja. 8 Tarkista, että vaunukopan, istuinyksikön tai turvakaukalon kiinnitysvälineet ovat lukittuneet oikein paikalleen. 9 Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaes- saan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse teke- misiin liikkuvien osien kanssa, sillä muutoin he saattavat loukkaan- tua. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on loitommalla tuotteen avaamisen ja kokoontaittamisen aikana. • Lue omistajan käyttöopas huolel- lisesti ennen tuotteen käyttöä. Valmistajan ohjeiden noudatta-
Sivu: 3
51100942 - A 53 matta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman- vaaran lapselle tai käyttäjälle. • Älä anna lapsen leikkiä tällä tuot- teella. • Tämä tuote ei sovellu juoksuun eikä luisteluun. • Varmista ennen juoksukäyttöä, että etupyörä on lukittu juok- suasentoon. • Älä milloinkaan jätä lasta val- vomatta tähän lastenkuljetuskär- ryyn. • Kytke aina seisontajarru, kun lastenkuljetuskärry on paikallaan. • Älä kuljeta tällä lastenkulje- tuskärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuormasuositukset ylitetään. • Älä kuljeta lastenkuljetuskär- ryssä lapsia, joiden paino ylittää painorajoitukset. • Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuulen hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy ottaa huo- mioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä. • Älä päästä lasten kehoa, vaate- tusta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. • Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. • Käytä vain Thule Canada Inc:n hyväksymiä telinetuotteita. Lastenkuljetuskärrystä voi tulla epävakaa, jos muita laukkuja tai telineitä käytetään. • Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Thule Canada Inc:n hyväksymiä. • Älä käytä liuottimia tämän lastenkuljetuskärryn puhdista- miseen. Puhdista vain miedolla pesuaineella ja vedellä. • Älä tee muutoksia lastenkulje- tuskärryyn. • Välty vakavilta loukkaantumisilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskär- rystä. Käytä aina turvavyötä. • Käytä aina ranteeseen pujotet- tavaa turvahihnaa. • Lastenkuljetuskärry voi kaatua taaksepäin helpommin, kun istuin on täysin käännetty. • Tuotteesta voi tulla epävakaa, jos muita kuin valmistajan suosittel- emia laukkuja käytetään. • Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä. Varomattomuus aiheuttaa tuli- paloja. PL OSTRZEŻENIE: 1 Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w części bagażowej
Merkki:
Thule
Tuote:
Lastenrattaat
Malli/nimi:
Urban Glide 2
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Norja, Kiinalainen, Korealainen