Thule Touring 100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Thule Touring 100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Kattoboksi
  • Malli/nimi: Touring 100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Venäjä, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Kroatialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 5
1801816400 6
FIN	Turvallisuusmääräykset
Tarkasta aina ennen liikkeellelähtöä samoin kuin sopivin väliajoin (ajo-
radan kunnosta riippuen) matkan aikana seuraavat asiat: kuljetuslaatikko
on kiinnitetty moitteettomasti taakkatelineeseen, kuorma on kiinnitetty
paikalleen asianmukaisesti ja kuljetuslaatikko on suljettu sekä avain ir-
rotettu lukosta.
Jos kuormaa ei ole kiinnitetty asianmukaisesti paikalleen tai jos taakkate-
line ja kuljetuslaatikko on kiinnitetty puutteellisesti, nämä voivat irrota
ajon aikana ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden!
Ota huomioon ajoneuvon muuttuneet korkeusmitat. Muista myös, että
ajoneuvon käyttäytyminen (sivutuuliherkkyys, käyttäytyminen kaarteissa
ja jarrutettaessa) muuttuu, kun ajoneuvoon on asennettu taakkateline ja
kuljetuslaatikko - etenkin, jos nämä ovat kuormattuja. Kuljetuslaatikon
ulkopuolelle ei saa kiinnittää minkäänlaista kuormaa.
Moottoriajoneuvon sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Moottoria-
joneuvon valmistajan suurinta kattokuormaa koskevia ohjeita tulee
noudattaa:
Kattokuorman laskeminen:
	 taakkatelineen paino
	 + kuljetuslaatikon paino
	 + kuorman paino
	 = kattokuorma
Nopeus tulee valita siten, että se soveltuu kuljetettavalle kuormalle kaikkia
voimassa olevia nopeusrajoituksia samalla luonnollisestikin noudattaen!
Jollei muita nopeusrajoituksia ole annettu, suosittelemme enimmäisn-
opeudeksi 130 km/h. Ajoneuvon nopeus tulee kuitenkin aina kuormaa
kuljetettaessa sovittaa vallitseviin olosuhteisiin, kuten tien kuntoon, pääl-
lysteen laatuun, liikenteen määrään, tuuliolosuhteisiin jne!
Kuljetuslaatikon huolellinen puhdistus ja hoito on tärkeää, erityis-
esti talvikuukausina. Käytä tarkoitukseen yksinomaan liuosta, joka
sisältää vettä ja jotain yleisesti myytävää puhdistusainetta, joka ei
sisällä alkoholia, klooria tai ammoniakkia. Muutoin kuljetuslaatikon
pinta voi vahingoittua. Älä käytä kuljetuslaatikon puhdistukseen
kaupoissa myytäviä sumutteita, jotka on tarkoitettu kojetaulun
puhdistukseen. Lukot tulee voidella sumutettavalla voiteluaineella
(voiteluainetta eivät saa joutua muovipinnalle).
Muista seuraavat tekijät kuljetuslaatikkoa käyttäessäsi:
–	 Ajoneuvon korkeus voi kasvaa jopa 70 cm (taakkatelineestä riippuen)
–	 Noudata erityistä valppautta, kun ajat mataliin pysäköintihalleihin ja
alikulkutunneleihin tai kun alitat matalalla roikkuvia oksia jne!
–	 Kuljetuslaatikkoa käytettäessä saattaa syntyä tuuliääniä.
–	 Kuljetuslaatikko ja taakkateline tulee irrottaa, ennen kuin ajoneuvo
ajetaan automaattiseen autonpesulaitteistoon.
–	 Noudata tämän käyttöohjeen lisäksi taakkatelineen asennusohjetta
sekä ajoneuvon käyttöohjetta!
–	 Energian säästämiseksi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden
varmistamiseksi kuljetuslaatikko ja teline on syytä irrottaa aina silloin,
kun niitä ei käytetä.
–	 Oman turvallisuutesi varmistamiseksi sinun on syytä käyttää
ainoastaan tyyppihyväksyttyjä (esim. saksalainen GS-hyväksyntä)
taakkatelineitä, jotka on hyväksytty myös käytettäväksi ajoneuvosi
yhteydessä.
–	 Ylimääräisen nostevaikutuksen välttämiseksi kuljetuslaatikko tulee
asentaa ilman kiilakulmaa (ajoradan suuntaisesti).
–	 Jos ajoneuvovalmistaja ei ole toisenlaisia ohjeita antanut ja ajoneuvo-
kohtaiset tekijät sen sallivat, taakkatelineen tukiosien etäisyys tulee
valita mahdollisimman suureksi - kiinnikkeen säätöalueen rajoissa.
Muista, että muutokset (esim. lisäreikien poraaminen) kuljetuslaatikon
kiinnitysjärjestelmään eivät ole sallittuja.
Tätä käyttöohjetta tulee säilyttää ajoneuvon käyttöohjeen yhteydessä.
Kaikki asennussarjoihin ja kuljetuslaatikkoon tehdyt muutokset sekä
muiden kuin valmistajan varaosien ja lisävarusteiden käyttö johtavat
valmistajan takuun ja vastuun raukeamiseen materiaalivahinkojen ja onnet-
tomuuksien tapauksessa! Noudata tämän vuoksi tarkoin tätä käyttöohjetta
ja käytä ainoastaan mukana toimitettuja alkuperäisosia. Kadonneet tai
kuluneet osat tulee aina korvata alkuperäisillä varaosilla, joita voi tilata
jälleenmyyjältä tai valmistajalta.
Varaosien nopean toimituksen varmistamiseksi ja aikaa vievien tiedustelu-
iden välttämiseksi kaikkien varaosatilausten tai tiedustelujen yhteydessä
on syytä ilmoittaa numero „BA-NR.:”. „BA-Nr.:” on merkitty kuljetus-
laatikon yläosaan kiinnitettyyn tarraan.
Suosittelemme sinua merkitsemään muistiin lukon ja avaimen numeron.
Siten voit tilata viipymättä vara-avaimen, jos nykyinen avain sattuisi
katoamaan tai rikkoutumaan.
Valmistaja ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka ovat
seurausta käyttöohjeen laiminlyömisestä, osiin tehdyistä muutoksista
tai muiden kuin valmistajan alkuperäisvaraosien käytöstä!
EST	Ohutusnõuded
Kontrollige alati enne sõidu alustamist ja sõidu ajal sobivate vahe-
mike järel (sõltuvalt maantee seisukorrast), kas katuseboks on kind-
lalt pakiraamile kinnitatud, laadung piisavalt kinnitatud, katuseboks
suletud ja võtmed välja tõmmatud.
Ebapiisavalt kinnitatud laadung või ebaõigesti kinnitatud katusepa-
kiraam ja katuseboks võivad sõidu ajal vabaneda ja raskeid õnnetusi
põhjustada!
Pidage silmas sõiduki muutunud kõrgust, samuti muutunud sõidu-
omadusi (tundlikkus külgtuulele, käitumine kurvides ja pidurdam-
isel) paigaldatud ja eriti koormatud pakiraamide või katusebokside
puhul. Katuseboksi välisküljele ei tohi paigaldada mingeid täienda-
vaid koormusi.
Mootorsõiduki lubatavat täismassi ei tohi ületada. Arvestada tuleb
mootorsõiduki valmistaja juhistega suurima koormuse kohta katusel:
Olemasoleva katusekoormuse väljaselgitamine:
	 pakiraami raskus
	 + katuseboksi raskus
	 + laadungi raskus
	 = olemasolev k3atusekoormus
Kiiruse valikul tuleb arvestada transporditavate pakkide raskuse ja
muidugi ka kõigi kehtivate kiirusepiirangutega! Muude kiirusepiiran-
gute puudumisel soovitame me suurimaks kiiruseks 130 km/h. Igasu-
guste koormuste transportimisel tuleb sõiduki kiirus siiski kohandada
valitsevatele tingimustele nagu maantee seisukord, teekate, liiklus,
tuulisus jne!
Katuseboksi tuleb hoolikalt puhastada ja hooldada, seda eriti
talvekuudel. Kasutage selleks eranditult lahust veest ja standardsest
loputusvahendist, mis ei sisalda alkoholi-, kloori- ega ammoniaak-
lisandeid, kuna need kahjustaks katuseboksi pealispinda. Ärge
palun kasutage katuseboksi puhastamiseks mingeid standardseid
esikonsooli puhastusaerosoole. Lukke tuleks määrida pihustatava
määrdeainega (määrdeained ei tohi plastikpinnale sattuda).
Palun arvestage katuseboksi kasutamisel, et:
–	 Sõiduki kõrgus võib kuni 70 cm suureneda (sõltuvalt paki-
raamist).
–	 Tähelepanu sügavate garaaži sissesõitude või madalate läbisõi-
tude, madalalt rippuvate okste jne. juures!
–	 Võib tekkida tuulemüra.
–	 Automaat-autopesula kasutamisel tuleb katuseboks ja pakiraam
eemaldada.
–	 Palun järgige peale käesolevas kasutusjuhendis toodud nõuan-
nete ka pakiraami paigaldusjuhendis ja sõiduki kasutusjuhendis
toodud andmeid!
–	 Energia säästmise ja kaasliiklejate turvalisuse huvides tuleks
katuseboks ja kandurid mittekasutamise korral maha võtta.
–	 Teie enda turvalisuse huvides peaksite Te kasutama üksnes
kontrollitud (näiteks GS-tähisega) ja teie sõiduki jaoks lubatud
katusepakiraame.
–	 Kõrgendatud ülestõukejõudude vältimiseks tuleb katuseboks
paigaldada ilma seadenurgata (võimalikult paralleelselt sõidutee
suhtes).
–	 Kui sõiduki valmistaja ei ole teisiti ette näinud ja kui sõidukispet-
siifilised tingimused seda võimaldavad, tuleks valida kandurvar-
raste vahel reguleerpiirkonnas võimalikult suur vahemaa.Arve-
stage palun sellega, et katuseboksi kinnituselementide muutmine
(näiteks lisaaukude puurimine) ei ole lubatud.
See kasutusjuhend tuleks koos sõiduki kasutusjuhendiga alal hoida
ja kaasas kanda. Iga muudatus paigalduskomplektide ja katuse-
boksi juures, samuti muude, kui valmistaja varuosade või tarvikute
kasutamine muudab igasuguse valmistajapoolse garantii ja vastutuse
materjalivigade või õnnetuste eest kehtetuks! Seetõttu järgige täpselt
neid kasutusjuhiseid, kasutage üksnes kaasasolevaid originaalosi.
Kui Te peaksite mõne osa kaotama või osad peaks kuluma, kasutage
palun üksnes originaal-varuosi, mida on võimalik saada kas eri-
alakauplusest või valmistajalt.
Kiire varuosadega varustamise kindlustamiseks ja aeganõudvate
teadetepärimiste vältimiseks palume me Teil kõigi varuosatellimiste
või järelepärimiste puhul teatada „BA-NR.:“
. See „BA-NR.:“ asub
ühel katuseboksi ülaküljele paigaldatud kleebisel.
Et Te kaotatud või defektsete võtmete korral võimalikult kiiresti
asenduse tellida saaks, soovitame me Teil luku- ja võtmenumber üles
kirjutada.
Valmistaja ei vastuta kahjude ja õnnetuste eest, mis on põhjustatud
kasutusjuhendi eiramise, osade muutmise või muude osade, kui valm-
istaja originaal-varuosade kasutamise tõttu!

Kysymykset & vastaukset

Merkin Thule Touring 100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Touring 100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Touring 100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Touring 100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Touring 100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.