Slide-Out Step V18... ohjekirja
Thule Slide-Out Step V18 12V käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Slide-Out Step V18 12V kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 28 sivua.

PDF 28 1.1mb
Thule Slide-Out Step V18 12V käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen Thule Slide-Out Step V18 12V allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Slide-Out Step V18 12V, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Slide-Out Step V18 12V käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Slide-Out Step V18 12V suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Slide-Out Step V18 12V

Sivu: 1
13 FIN OHJEET  Luehuolellisestinämäasennusohjeetjaliitteenturvallisuusohjeet.  Takuueiolekoskevahinkoja,jotkajohtuvatvirheellisestäasennuksestataikäytöstä.  Noudatakytkentäkaaviotakaikissasähköasennuksissa! 1 – Portaan avaus  KytkeThuleStep-moottori12V:nDC-akkuun.Liitäviolettijohdinpositiiviseennapaanjaoranssi johdin negatiiviseen napaan.  Katkaiseyhteys,kunporrasonkokonaanavautunut.  Varoitus:ÄläkuormitaThuleStep-moottoriapidempäänkuin2–3sekuntia! 2 – Vaatimukset  StandardienEN1646-1(matkailuautot)jaEN1645-1(matkailuvaunut)vaatimustentäyttämisek- si portaantäytyyavattunaollaenintään400mmmaanpinnanyläpuolellajaenintään300mm:n  etäisyydelläseuraavastaportaasta. 3 – Thule Stepin asennus  Nämäasennusohjeetovatvainviitteellisiä.Asennusvaatimuksetvoivatvaihdellaajoneuvotyypin  mukaisesti: a. Suoraanajoneuvonpohjanläpi. b. Runkoonkuuluviinkiskoihin. c. Erityiseen rakennelmaan, joka on hitsattu tai ruuvattu kiinni runkoon. • Otayhteyttäpaikalliseenjälleenmyyjäänennenporaamistajavarmistaheiltä,ettärakenteidensisällä eioleesteitä(esimerkiksisähköjohtojataikaasuputkia). • Poraaneljä9mm:nreikäämittapiirustuksenmukaisesti.KäytämolemmillapuolillareikääAtaiB. Huomaathan,ettäastinlautaulottuuvetäytyneenä60mmkehyksenulkopuolelle. • Varmista,ettäasennusonsuoritettuniin,ettäportaanavautuessataivetäytyessäeiaiheudu(esimer- kiksi sormien tai varpaiden) litistymisen vaaraa. • AsennaThuleStepniin,ettäasennusonpurettavissa. 4 – Tarkista portaan toiminta • Porrasvetäytyy,kunliitätvioletinjohtimenakunnegatiiviseennapaanjaoranssinjohtimenakun positiiviseen napaan • Porrasavautuu,kunliitätvioletinjohtimenakunpositiiviseennapaanjaoranssinjohtimenakun negatiiviseen napaan. 5 – Asenna käyttökytkin (S1)  Asennakytkinovenlähellekäytönhelpottamiseksi.Poraakaapinseinään48mm:nreikä(yleisin  tapaus).Kiinnitäkytkinneljälläruuvillajanapsautapeitelevypaikalleen. 6 – Normaali asennus • Asennakaksi2,5mm2:njohdintaakunjakytkimen(S1)välillepositiiviseenjohtimeenliitetyn16A:n sulakkeenkautta.Oikosulunvälttämiseksisulakkeensaaliittääpaikalleenvasta,kunkaikkisähkökyt- kennätontehty. • LiitäThuleStep-moottoristatulevaviolettijaoranssijohdinkytkimeen(S1). • Asennajohtimiinkytkintä(S1)vartenlattaliittimet4,8Fjakytkejohdot. • Kytkin(S2),jokapainautuusisäänportaanvetäytyessä,kuuluuvalmiiksiThuleStepinrakenteeseen. Varoitusvalo(L),jokasyttyy,josporraseiolevetäytynytkokonaanmoottorinollessakäynnissä,onlii- tettävätähänkytkimeen(S2).Liitävirta-avaimen(S3)puristusliitin,asento1,varoitusvalon(L)kautta harmaaseenkytkinjohtimeen.Liitäruskeakytkinjohtosenakunnegatiiviseennapaan,jostapositiivi-nen virta otetaan. • Viimeistelesähköliitännätjaasenna16A:nsulakepidikkeeseensä.ThuleSteponnytkäyttövalmis. 7 – Apureleen asentaminen automaattista vetäytymistä varten  EMC-direktiivin2004/108/EYmääräystentäyttämiseksiasennetaanapurele,jokaestääThuleStepin ajonaikaisenkäytönjapitääsenvetäytyneenä. • Asennakaksi2,5mm2:njohdintaakunjakytkimen(S1)välillepositiiviseenjohtimeenliitetyn16A:n sulakkeenkautta.Oikosulunvälttämiseksisulakkeensaaliittääpaikalleenvasta,kunkaikkisähkökyt- kennätontehty. • Kiinnitärelesopivaanpaikkaan. • LiitäThuleStep-moottoristatulevaviolettijohdinkytkimeen(S1)jaoranssijohdinreleeseen. • Asennajohtimiinkytkintä(S1)vartenlattaliittimet4,8Fjarelettävartenlattaliittimet6,3Fja kytke johdot. • Kytkin(S2),jokapainautuusisäänportaanvetäytyessä,kuuluuvalmiiksiThuleStepinrakenteeseen. Varoitusvalo(L),jokasyttyy,josporraseiolevetäytynytkokonaanmoottorinollessakäynnissä,on  liitettävätähänkytkimeen(S2).Liitävirta-avaimen(S3)puristusliitin,asento1,varoitusvalon(L) kauttaharmaaseenkytkinjohtimeen.Liitäruskeakytkinjohtosenakunnegatiiviseennapaan,josta positiivinen virta otetaan. • Liitäreleeseenelektrolyyttikondensaattori2 200ųF16VDC. • Kondensaattorinansiostaporrasvetäytyypäätepisteeseen,kunThuleStep-kytkin(S2)onkatkaissut virran. • Viimeistelesähköliitännätjaasenna16A:nsulakepidikkeeseensä.ThuleSteponnytkäyttövalmis.
Sivu: 2
SV INSTRUKTIONER Läsinstruktionensamtsäkerhetsinstruktionernaibilagannoggrant.  Ingengarantilämnasvidfelaktigthandhavande. 1 – Handhavande • ThuleStepfällsinochutmedhjälpavströmbrytaren. • Maximalstatiskbelastning:200kg. • Obs!Hållströmbrytarenintryckttilldessattstegetärheltutfällt. • Trampaintepåstegetnärdetärinfälltellerdelvisutfällteftersomdudåkanskadamotorn.  Steget är dessutomendastlåstnärdetärheltutfällt. • Kontrolleraalltidattstegetärheltinfälltinnanavfärd! 2 – Underhåll  SmutsochfrostkanorsakaattThuleStepintefungerarkorrekt.Rengörelleravfrostaderörliga delarnaomdettainträffar.Hålltrappstegetrentochkontrolleraregelbundetströmbrytarens funktion.  Dukanmonteralosstrappstegetomdubehöverrengörastegetsinsida. • Fällinstegetgenomatttryckapåströmbrytaren.Fällinteinstegetheltomdettaärmöjligt. Kopplafråndenelektriskaanslutningentillsteget. • Lossadetvådrivstängernafråntrappstegetgenomattlossamuttrarnapåtrappstegetsundersida. • Lossadetvåsvartastoppengenomattskruvalossskruvarnafrånutsidan. • Lossatrappstegetochrengördet. • Borstarentstegetsinsidaochanvändendammsugareförattfåbortsmutsen.Användaldrigvatten ellerenhögtryckstvättvidrengöringen. • Börjamedattfästadrivstängernaochfästsedanstoppenigen. 3 - Om elfel uppstår  Dukantalosstrappstegetomduintekanfällaindetmedhjälpavmotorn.Instruktionerför hur du gördettafinnsunder.  Obs!Fällaldriginellerutstegetförhandutanattförstlossastegetmekanisktfrånenheten. 4 - Strömförbrukning  ThuleStep-motornförbrukar2Aviddrift.  Obs!Omströmbrytarenhållsintrycktnärstegetärheltut-ellerinfälltförbrukarmotorn9A. 5 - Tillbehör • Elektroniskstyrenhet(308812)förautomatiskut-ochinfällningnärdörrenöppnasochstängs. • Reläförautomatiskinfällning(x10)(308200)somförhindraranvändningochhållerThuleStep  infällt underfärd. FIN OHJEET Luehuolellisestinämäasennusohjeetjaliitteenturvallisuusohjeet.  Takuueiolekoskevahinkoja,jotkajohtuvatvirheellisestäasennuksestataikäytöstä. 1 – Käyttö • ThuleStepiäkäytetäänvipukytkimellä. • Staattisenkuormanenimmäismääräon200kg. • Huomautus:Pidäkytkinpainettuna,kunnesporrasonkokonaanavautunut. • Äläkoskaankäytäporrasta,josseonvetäytyneenätaivainosittainavautuneena. Muutoinestoeitoimijamoottorivoivahingoittua. • Tarkistaainaennenliikkeellelähtöä,ettäporrasonkokonaanvetäytynyt! 2 – Ylläpito  LikajapakkanenvoivatestääThuleStepinasianmukaisentoiminnan.Silloinsenliikkuvatosattäytyy puhdistaataisulattaajäästä.Pidäastinlautapuhtaanajatarkistakytkimentoimintasäännöllisesti.  Portaansisäosatvoidaanpuhdistaairrottamallaastinlauta. • Painavipukytkintäniin,ettäastinlautavetäytyy–mutteiääriasentoonsaakka,josmahdollista. Katkaiseportaanvirransyöttö. • Kytke2käyttötankoairtiastinlaudastaavaamallaastinlaudanpohjassaolevatpultit. • Irrota2mustaapysäytintäirrottamallaulkopinnanruuvit. • Irrotaastinlautajapuhdistase. • Harjaaportaansisäpuolijairrotalikapölynimurilla.Älämilloinkaankäytäpainepesuriataivettä. • Kiinnitäkäyttötangotensinpaikalleen.Kiinnitäsittenpysäyttimet. 3 - Sähköhäiriön ilmetessä  Josporraseivetäydymoottorinavulla,astinlautavoidaanirrottaa:katsokohtaYlläpito.  Huomautus:Älämilloinkaanliikutaporrastavetäytymis-taiaukeamissuuntaankäsitoimisesti,jos astinlautaa ei ole irrotettu ohjeiden mukaisesti. 4 - Käyttövirta  ThuleStep-moottorikäyttäätoiminnanaikanavirtaa2A.  Huomautus:Joskytkintäpidetäänpainettunaportaanollessakokonaanavattunataivetäytyneenä, moottorikäyttäävirtaa9A. 18
Sivu: 3
5 - Lisävarusteet • Sähköinenohjausyksikkö(308812)automaattistaavautumistajavetäytymistävartenovenavauksen jasulkemisenyhteydessä. • Releautomaattistavetäytymistävarten(x10)(308200)–estääThuleStepinajonaikaisenkäytönja pitääsenvetäytyneenä. MAINTENANCE 1 2 19
Sivu: 4
Cautela! L’installazionediunfusibileerratopuòprovocarel’incendiodelcavoincasodiuncortocircuitoodi  un malfunzionamento.  ThuleNVnonèresponsabiledialcunerroredistampa. Questeistruzionipossonoesseremodificatesenzaalcunpreavviso.Nonaccettiamoalcunarespons a-bilità per alcun possibile errore nel contenuto. SV SÄKERHET SANVISNINGAR LäsSäkerhetsAnvisningarnanoggrant,föredustartaruppenheten.Förvaradenpå säkerplats.  Omproduktenlämnasövertillenannanperson,skadennamanualföljamed. SÄKERHETSANVISNINGAR Observera!  Säkerhetsinstruktion:underlåtenhetattföljadennaaNVisningkanorsakamateriellaskadorellerper- sonskadorochförsämrardenfungerandeenheten. Observera!  Säkerhetsinstruktionomfarasomhärrörfrånelektriskaströmmarellerspänning:underlåtenhetatt följadennauppmaningkanorsakamateriellaskadorellerpersonskadorochförsämrarvälfungeran de enhet.  Tillverkarenkanintehållasansvarigförersättningtillskada,tillföljdav: • Felaktigmonteringelleranslutning • Skadorpåapparatensomföljeravmekaniskpåverkanochöverspänning • Ändringarpåenhetenutanuttryckligttillståndfråntillverkaren • ANVändningförandraändamåländesombeskrivsibruksaNVisningen Varning!  Förattundvikakortslutning,kopplaalltidbortminuspolenpådetelektriskasystemetinnanduar- betarpåfordonet.Omfordonetharettextrabatteri,bördessminuspolocksåkopplasbort. Varning!  Bristfälligakabelanslutningarkanresulteraikortslutningochkanorsaka: • kabelbränder • attkrockkuddenutlöses • attelektroniskaanordningarärskadade • attelektriskafunktionerfelar(indikatorer,bromsljus,signalhorn,tändning,ljus) Observera!  Installerafelsäkringkanorsakabrandikabelpågrundavkortslutningellerfel!  ThuleNVärinteansvarigföreventuellatryckfelellerfeliinnehållet.  Dennainstruktionkanändrasutanföregåendemeddelande. FIN TURVAOHJEET Luenämäturvaohjeettarkoinennenlaitteenasennustajakäyttöönottoa.Talletanehuolellisesti.  Joslaiteluovutetaantoisellehenkilölle,nämäohjeetonluovutettavalait-teenmukana. TURVAOHJEET Varoitus!  Turvaohje:näidenohjeidennoudattamattajättäminenvoijohtaaaineellisiintaihenkilövahinkoihinja vaarantaa laitteen asianmukaisen toiminnan. Varoitus!  Turvaohje,jokakoskeesähkövirrastataijännitteestäaiheutuvaavaaraa:näidenohjeidennoudat- tamattajättäminenvoijohtaaesine-taihenkilövahi-nkoihinjavaarantaalaitteenasianmukaisen toiminnan.  Valmistaaeivoidapitääkorvausvelvollisenavahingoista,joidensyynäon • laitteenvirheellinenkokoaminentaikytkeminen • laitteenvahingoittuminenmekaanistenkolhujentaiylijännitteenvuoksi • laitteeseentehdytmuutoksetilmanvalmistajannimenomaistalupaa • laitteenkäyttömuihinkuinkäyttöohjeessamainittuihintarkoituksiin Varoitus!  Oikosulkujenvälttämiseksionsähköjärjestelmännegatiivinenliitosnapaainairrotettavasähköjärjest- elmästäennenajoneuvonkorjaustöidensuori- tamista.Josajoneuvossaonylimääräinenakku,sen negatiivinennapaonmyöskytkettäväirti.  26
Sivu: 5
Varoitus!  Virheellisetsyöttökaapelikytkennätvoivataiheuttaaoikosulun,jokasaattaajohtaa • kaapelipaloihin • ilmatyynynlaukeamiseen • sähköistenhallintalaitteidenvahingoittumiseen • sähköistentoimintojenhäiriöihin(mittaristo,jarruvalot,äänimerkki,vir-talukko,valot) Varoitus!  Vääränlaisensulakkeenkäyttövoijohtaaoikosuluntaitoimintahäiriönsat-tuessakaapelipaloon!  ThuleNVeivastaamahdollisistapainovirheistä.  Näitäohjeitavoidaanmuuttaailmanennakkoilmoitusta.Emmevastaaohjeensisällössä mahdollisesti esiintyvistävirheistä. 27
Merkki:
Thule
Tuote:
Ei luokiteltu
Malli/nimi:
Slide-Out Step V18 12V
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Italialainen