Thule Sapling käyttöohjeet

Katso tuotteen Thule Sapling allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Thule
  • Tuote: Vauva -tuote
  • Malli/nimi: Sapling
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 65
FI
2 506-7095
Thule Inc. | 42 Silvermine Road | Seymour, CT 06483 USA
Thule Sweden AB | Borggatan 2 | SE-330 33 Hillerstorp, Sweden
www.thule.com
info@thule.com
Kiitos Thule Sapling -lastenkantorinkka valitsemisesta.
Lue kaikki ohjeet ennen lastenkantorinkka käyttämistä.
Kielivaihtoehtoja on saatavilla osoitteessa www.thule.com.
TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ
OHJEET TULEVAA
KÄYTTÖÄ VARTEN.
Aloitusopas
Turvalliset kokoamisohjeet	 04
Ylläpito	04
Sovittaminen aikuiselle
Säädettävä lantiovyö	 05
Ylävartalo-osan säätö	 05
Lastenvaljaiden säätäminen
Korkeussäätö lapselle	 06
Olkavaljaiden säätö lapselle	 06
Jalkasilmukoiden säätö	 07
Siivekkeiden kiristys	 07
Juomapullotasku	07
Aurinkosuojan käyttö	 08
Pehmuste	08
JOHDANTO
Sivu: 66
3
506-7095
FI
VAROITUS
Putoamis- ja kuristumisvaara.
Rinkan turvallinen käyttö edellyttää, että lapsi pystyy istumaan suorassa ilman
apua ja että painoa on vähintään 7,3 kg.
Älä jätä lasta vartioimatta rinkkaan.
Älä aseta rinkkaa työtasolle, pöydälle tai muulle korotetulle tasolle.
Kun lapsi on rinkassa, hänen on oltava korkeammalla kuin aikuisen. Muista varoa
esimerkiksi puunoksia, oviaukkoja yms.
Tarkista ennen kutakin käyttökertaa, että kaikki soljet, hihnat ja säädöt on
kiristetty ohjeiden mukaan.
Putoamisesta tai ulos luisumisesta aiheutuvat vakavat vammat voi välttää
käyttämällä lasten turvakiinnitysjärjestelmää ja varmistamalla, että se on säädetty
ja kiinnitetty ohjeiden mukaan.
Rinkkaa käytettäessä aikuisen on huomioitava seuraavaa:
-	
Tasapainon pitäminen saattaa vaikeutua lapsen ja myös aikuisen liikehdinnän
seurauksena.
-	
Nojauduttaessa, eteenpäin nojattaessa tai äkillisiä liikkeitä tehtäessä
on toimittava erityisen huolellisesti.
-	 Rinkka soveltuu päivittäiseen käyttöön, mutta ei urheilullisiin tarkoituksiin.
-	 Rinkkaa kiinnitettäessä ja irrotettaessa on toimittava huolellisesti.
Varmista, että soljet napsahtavat paikalleen. Varmista, että kiinnitys on pitävä
vetämällä soljesta.
Enimmäiskuorma 22 kg (lapsen, rinkan ja varusteiden yhteenlaskettu paino).
Rinkassa oleva lapsi saattaa väsyä. Taukoja kannattaa pitää usein.
Huomaa, että rinkassa oleva lapsi saattaa kokea sään ja lämpötilan vaikutukset
ennen sinua.
Lapsen jaloille aiheutuvat vaarat on huomioitava, kun rinkka on maassa tai lähellä
maata.
Lisä- ja varaosat on hankittava Thule Inc/Sweden AB -yhtiöltä.
Sivu: 67
FI
4 506-7095
ALOITUSOPAS
TURVALLISET KOKOAMISOHJEET
Thule -lastenkantorinkat toimitetaan valmiiksi koottuina. Ennen kuin asetat lapsen
rinkkaan, kiinnitä jalkatuki paikalleen kokonaan avattuna ja varmista, että kuulet sen
lukittuvan kiinni. Toimituspaketoinnin vuoksi siivekkeet on taivutettu rinkan sisään.
Kiristä siivekkeiden sivukiristyshihnat ennen käyttöä.
VAROITUS
Varmista aina, että
jalkatuki on kokonaan
avattuna, ennen kuin
asetat rinkan maahan.
45°
YLLÄPITO
Tarkasta, ettei lastenkantorinkassa ole vikoja eikä kulumia. Jos sinulla on korjattavaa tai
kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluumme sivustossa
www.thule.com.
YLLÄPITOSUOSITUKSIA
•	 Varastoi kuivassa, auringonvalolta suojassa.
•	 Pese rinkka, jos siinä on mutaa, hiekkaa, suolaa jne.
•	 Poista rinkassa kuljetettava tavara jokaisen käyttökerran jälkeen.
•	
Varmista ennen varastointia, että kärry on kuiva, jotta home- tai bakteerikasvustoa
ei pääse syntymään.
•	
Rinkka ja irrotettava kuolakaukalo on pestävä käsin miedolla pesuaineella
lämpimässä vedessä ja asetettava sitten kuivumaan. Älä käytä koskaan vahvoja
pesuaineita tai liuotteita.
Sivu: 68
5
506-7095
FI
SOVITTAMINEN AIKUISELLE
Thule -lastenkantorinkat voi säätää monella tavalla
eri vartalomallien mukaan.
A
YLÄVARTALO-OSAN SÄÄTÖ
Rinkassa on 15 cm säätövaraa, joten siihen
voi asettaa ylävartaloltaan 38–56 cm
mittaisen lapsen.
Säätäminen:
A.	 Paina kahta harmaata painiketta,
jotka sijaitsevat olkasuojan alla olevan
vaakasuuntaisen olkatangon pohjassa.
B.	 Pidä painikkeita painettuna ja liu'uta
tankoa ylös tai alas johonkin neljästä
merkitystä kohdasta. Varmista, että
olkatanko on lukittunut paikalleen,
ennen kuin käytät sitä.
Asianmukainen sovitus - Aseta lantiovyö
suoraan lantiosi yli ja olkasuojan yläpää
niskasi alle.
SÄÄDETTÄVÄ LANTIOVYÖ
Lantiovyön säätövara on 7,5 cm
kummallakin puolella.
Säätäminen:
A.	 Irrota lantiovyötaskun ja -suojan
välissä olevat koukku ja silmukka
ja siirrä lantiovyösuojaa eteen- tai
taaksepäin tarpeen mukaan. Kun
säätö on tehty, liitä koukku ja silmukka
uudelleen.
Asianmukainen sovitus - Varmista,
että suoja on kokonaan lantiosi ympärillä.
A
SÄÄDETTÄVÄ LANTIOVYÖ
S 68-79 cm | 27-31"
M 79-94 cm | 31-37"
L 94-125 cm | 7-49"
YLÄVARTALO-OSAN SÄÄTÖ
S < 41 cm | < 16"
M 41-46 cm | 16-18"
L 46-51 cm | 18-20"
XL > 51 cm | > 20"
Sivu: 69
FI
6 506-7095
LASTENVALJAIDEN
SÄÄTÄMINEN
KORKEUSSÄÄTÖ LAPSELLE
A.	 Irrota kuolakaukalo irrottamalla
takapaneelin yläosassa oleva koukku ja
silmukka.
B.	 Paikanna kuolakaukalon takana oleva,
muusta värityksestä poikkeava suuri
sivukiristyssolki.
C.	 Istuinta voi nostaa vetämällä
sivukiristyssolkeen kiinnitettyä
vyötä. Istuinta voi laskea ottamalla
kiinni sivukiristyssoljen yläosasta,
vetämällä sitä rinkan takaosaa kohti ja
työntämällä lastenistuinta alaspäin.
D.	 Kiinnitä kuolakaukalo uudelleen.
Asianmukainen sovitus - Lapsen leuan
tulisi olla kuolakaukalon tasolla.
OLKAVALJAIDEN SÄÄTÖ
LAPSELLE
A.	 Valjaita voi löysätä lapsen niskatuen
takana olevasta vipusoljesta. Paina
vipua alaspäin ja vedä samalla lapsen
olkahihnoja ylöspäin. Valjaita voi kiristää
vetämällä vipusolkeen kiinnitettyä vyötä
ylöspäin.
B.	 Kiinnitä matkustamon edessä olevat
kaksi sivukiristyssolkea kahteen
olkahihnaan. Säädä olkahihnojen
pituutta siten, että lapsi pysyy
turvallisesti paikallaan.
Asianmukainen sovitus - Olkavaljaat on
hyvä kiristää tiukasti hartioita, rintaa ja vatsaa
vasten, mutta kuitenkin niin, että lapsella on
mukava olla.
A
B
A
B
Sivu: 70
7
506-7095
FI
JALKASILMUKOIDEN SÄÄTÖ
A.	 Kiinnitä sivulla olevat kiristyssoljet
lastenkantorinkan molemmille
puolille ja kiristä vyö.
Asianmukainen sovitus - Jalkasilmukat
on hyvä kiristää tiukasti, mutta kuitenkin
niin, että lapsella on mukava olla.
A
SIIVEKKEIDEN KIRISTYS
A.	 Napsauta sivulla oleva
lastenkantorinkan kiristyssolki kiinni
ja kiristä vyö molemmilta puolilta.
Asianmukainen säätö - Siivekkeet on
suljettava siten, että ne ovat toistensa
päällä ja että lapsi on mukavasti
paikallaan istuimessa.
A
JUOMAPULLOTASKU
A.	 Irrota kuolakaukalo irrottamalla
takapaneelin yläosassa oleva
koukku ja silmukka.
B.	 Paikanna kuolakaukalon takana
oleva, muusta värityksestä
poikkeava suuri sivukiristyssolki ja
irrota se.
C.	 Liu'uta juomasäiliö taskuun
ja irrota sitten sivukiristyssolki
ja kuolakaukalo.
D.	 Johdata letku rinkasta aikuisen
olkahihnaan.
VAROITUS
Tee toimenpide vain, kun lapsi
ei ole rinkassa.
Sivu: 71
FI
8 506-7095
AURINKOSUOJAN KÄYTTÖ
A.	 Vedä aurinkosuoja ylös niskatuen
takaa niin, että aurinkosuojan
koukku ja silmukka kiinnittyvät
lastenkantorinkkaan takana olevaan
koukkuun ja silmukkaan.
B.	 Aseta aurinkosuojan edessä olevat
pystypalkit kärryn takapaneelin
kiinnityspisteisiin.
C.	 Liitä pystypalkkien koukut takapaneelin
joustaviin nauhoihin.
B
C
AURINKOSUOJAN VARASTOINTI
A.	 Irrota pystypalkit kiinnityspisteistä.
B.	 Poista koukku ja silmukka niskatuen ja aurinkosuojan välistä, jotta ne voidaan irrottaa
rinkasta.
C.	 Pakkaa aurinkosuoja taittamalla jalat yhteen.
D.	 Varastoi suoja niskatuen takana olevaan lokeroon.
A B
A
A
PEHMUSTE
A.	 Pehmusteella voi vakauttaa rinkkaa,
kun lapsi nostetaan siitä pois.
A

Kysymykset & vastaukset

Merkin Thule Sapling ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Sapling

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Sapling, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Sapling käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Sapling suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.