Roller 334 ohjekirja
Thule Roller 334 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Roller 334 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 64 sivua.

PDF 64 1.1mb

Katso tuotteen Thule Roller 334 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Roller 334, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Roller 334 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Roller 334 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Roller 334

Sivu: 1
21 501-6620-11 viktig når du kjører på ujevnt underlag). D.0 Vedlikehold D.1 Kontroller og bytt ut utslitte eller skadde deler. D.2 Lastholderen må rengjøres og vedlikeholdes etter bruk, spesielt om vinteren. D.3 Skruer, muttere og låser (hvis aktuelt) må smøres med jevne mellomrom. D.4 Når produktet ikke er i bruk, bør det fjernes fra bilen. D.5 Når produktet fjernes fra bilen, må alle løse deler oppbevares på forsvarlig måte. FI A.0 Asennus A.1 Tarkista asennusohjeista, että kaikki osat ovat mukana. A.2 Puhdista auton katto sekä tuotteen ne osat, jotka koskettavat kattoa. A.3 Käy asennusohje läpi ja noudata sitä huolellisesti. Käy myös mahdollinen suosi tuslista läpi huolellisesti. Asenna tämän jälkeen vaiheittain järjestyk- sessä 1, 2 ja niin edelleen. A.4 Jos asennusohjeissa ei ole annettu mitään erityisiä asennuskohtia, taakkate lineputkien keskinäinen väli on pyrittävä jättämään ainakin 700 mm:n. A.5 Pitkiä esineitä kuljetettaessa taakkatelineiden välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm. Kuorman sallitut ylitykset ovat edessä yhden metrin ja takana kaksi metriä (AjonAs 45§ 2. mom.) A.6 Tarkista jokaisen asennuksen jälkeen, että taakkateline on tukevasti katolla. Yritä irrottaa taakkateline heiluttamalla sitä. Yritä myös vetää ki- innityspelti irti katon reunasta. Jos taakkateline irtoaa, se on kiinnitettävä lujemmin paikalleen. Tämä testi on suoritettava säännöllisesti. A.7 Tietyntyyppisiä kattoluukkuja ja antenneja ei voi käyttää tuotteen ollessa asen nettuna. A.8 Kattotelineen saa asentaa lasikatolla varustettuihin autoihin, jos asennu- sohjeissa ei ole erikseen toisin sanottu. A.9 Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. A.10 Tuotetta ei saa muuttaa. A.11 Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on tuotteiden käyttämiseen ja rajoituksiin liittyvää kysyttävää. Lue kaikki ohjeet ja takuutiedot huolellis- esti. B.0 Kuormaaminen B.1 Asennusohjeissa annettua suurinta kuormaa ei saa ylittää. Noudata myös auton valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua kattokuormaa. Jos suos- itellut suurimmat kuormat eroavat toisistaan, noudata pienempää arvoa. Suurin kattokuorma = taakkatelineiden paino + mahdolliset tarvikkeet + kuorman paino.
Sivu: 2
22 501-6620-11 B.2 Kuorma ei saa ylittää taakkatelineen leveyttä merkittävästi. Kuorma on jaettava mahdollisimman tasaisesti taakkatelineen päälle. Ajoneuvoa- setuksen 45§ mukaan kuorma ei saa ulottua sivusuunnassa korin ulkop- uolelle. Tätä ei sovelleta veneen kuljetukseen. B.3 Suurin sallittu kuorma pätee sekä autolla ajettaessa että auton ollessa pysäköitynä. B.4 Jos kuljetat useita purjelautoja, ne on kuljetettava päällekkäin. Purjelauto- ja ei saa kuljettaa vierekkäin. B.5 Purjelaudat ja muut pitkät kuljetettavat esineet on kiinnitettävä ajoneuv- on etu- ja takaosaan. B.6 Sukset on kuljetettava kärjet taaksepäin. B.7 Kaikki kuorman irtonaiset tai irrotettavat osat, kuten lastenistuimet, polkupyörän pumput, siivekkeet jne., on irrotettava. B.8 Kuorma on kiinnitettävä kunnolla. Älä käytä kiinnittämiseen kuminauhoja (nk. “mustekaloja”). B.9 Tarkista kuorman kiinnityksen kireys lyhyen ajomatkan jälkeen. Tarkista kireys aina sopivin väliajoin. Kiristä kuorman kiinnitys tarvittaessa UOMAUTUS! Kuorman kiinnitys on aina tarkistettava. C.0 Ajo-ominaisuudet ja määräykset C.1 Nopeus on valittava kuljetettavan kuorman mukaan. Lisäksi on otettava huo mioon voimassa olevat olosuhteet, kuten tielainsäädäntö, tien kunto, liikenteen vilkkaus sekä voimassa olevat nopeusrajoitukset (tilanneno- peus). C.2 Ajoneuvon nopeus täytyy aina suhteuttaa kuljetettavaan kuormaan ja vallitseviin ajo-olosuhteisiin, joihin vaikuttavat esimerkiksi tien tyyppi, tien kunto, tuuliolosuhteet, liikenteen vilkkaus ja nopeusrajoitukset. Nopeus ei kuitenkaan missään oloissa saa olla suurempi kuin 130 km/h. Nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä täytyy aina noudattaa. C.3 Ylitä hidastustöyssyt rauhallisesti, enintään nopeudella 10 km/h. C.4 Muista, että ajoneuvon korkeus lisääntyy kuljetettaessa pystykuormia. C.5 Kattokuorma muuttaa ajoneuvon ajo- ja jarrutusominaisuuksia sekä sen sivutu uliherkkyyttä. C.6 Lukolliset tuotteet on lukittava aina matkan ajaksi. C.7 Kattotelinettä saa käyttää maastoajossa vain ilman kuormaa ja lisävarusteita. C.8 Sovita nopeutesi tieolosuhteiden ja kuljetettavan kuorman mukaan ja tarkista kuormalavan kiinnitys säännöllisesti erityisesti epätasaisilla teillä. D.0 Hoito D.1 Tarkista tuotteen osat. Vaihda kuluneet tai vialliset osat. D.2 Taakkateline on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti etenkin talvi- saikaan. D.3 Ruuvit, mutterit ja mahdolliset lukitukset on voideltava tasaisin väliajoin. D.4 Kun tuote ei ole käytössä, poista se autosta. D.5 Kun tuote puretaan, muista säilyttää mahdolliset irto-osat turvallisessa
Merkki:
Thule
Tuote:
Kattotelineet
Malli/nimi:
Roller 334
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen, Heprealainen, Korealainen