RideAlong Mini ohjekirja
Thule RideAlong Mini käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule RideAlong Mini kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 120 sivua.

PDF 120 1.1mb

Katso tuotteen Thule RideAlong Mini allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule RideAlong Mini, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule RideAlong Mini käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule RideAlong Mini suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule RideAlong Mini

Sivu: 1
Thule RideAlong Mini – Caution – Achtung kahjustada või läheb katki, pöör- duge lähima Thule edasimüüja poole. HOIATUSED Ärge kinnitage lapseistmele lisa- koormat või -varustust. Kogu lisa- koorem tuleks kinnitada jalgratta tagaosale. Ärge muutke toodet mingil viisil. Jalgratta esiosa külge paigal- datud lapseiste vähendab ratta manööverdusvõimet. Kui laps istub lapseistmel, võib jalgratas tavalis- est teistmoodi käituda, eriti mis puudutab tasakaalu, juhtimist ja pidurdamist. Paigaldatud lapseiste võib vähendada juhtraua liikuvust. Kui istme tõttu ei saa juhtrauda kummaski suunas üle 45° pöörata, vahetage see sobiva juhtraua vastu välja. Ärge kunagi jätke jalgratast järelevalveta, kui pargite jalgratta ja laps istub istmel. FI VAARA ASENNUS Säilytä tämä käyttöopas huolellisesti tulevaa käyttöä varten, kun olet asentanut polkupyöräistuimen. Varmista, että polkupyöräsi on yhteensopiva tämän lastenistuimen kanssa. Jos sinulla on kysyttävää tai jos et ole varma asiasta, katso lisä- tietoja polkupyörän mukana toimi- tetuista asiakirjoista tai ota yhteyttä polkupyörän jälleenmyyjään tai valmistajaan. Asenna tuote vain ohjainkan- nattimeen. Tämä tuote sopii ta- vallisiin ohjainkannattimiin, joiden läpimitta on 20–28 mm, ja Ahead- ohjainkannattimiin, joiden läpimitta on 28,6 mm. Varmista, että pidikkeen ruuvit on kiristetty kunnolla. Tarkista niiden kireys säännöllisesti. Tämä tuote ei sovellu asennetta- vaksi mopoon. Lapsen turvallisuuden ja muka- vuuden varmistamiseksi tarkista, että istuin ei ole kallellaan eteenpäin, sillä muuten lapsi voi liukua pois istuimesta. Suosittelemme, että selkänoja kallistetaan hieman taak- sepäin. Tarkista, että kaikki polkupyörän toiminnot toimivat oikein, kun istuin on asennettu. KÄYTTÖ Tämä tuote on hyväksytty lapsil- le, joiden ikä on 9 kuukaudesta 3 vuoteen ja paino 9–15 kg. Älä laita istuimelle lasta, joka on liian pieni istumaan siinä turvallisesti. Jos olet kuljettamassa alle 1 vuoden ikäistä lasta, ota aina ensin yhteyttä las- tenlääkäriin. Lapsen on pystyttävä istumaan avustamattomana pitkiäkin aikoja – vähintään suunnitteilla ole- van matkan ajan. Lapsen iästä riip- pumatta hänen on pystyttävä pitä- mään päänsä pystyssä käyttäessään sopivan kokoista pyöräilykypärää. Tarkista säännöllisesti, että lapsen paino ei ylitä suurinta sallittua painoa. Tarkista kaikkien ruuvien kireys ennen jokaista käyttökertaa, jotta lastenistuin on varmasti tukevasti kiinni polkupyörässä. Varmista, että sekä sinulla että lapsella on hyväksytty pyöräilykypä- rä ajon aikana. Käytä aina valjaita ja varmista, että ne ovat oikein kiinnitetty lapsen ympäri. Varmista, että valjaat ja jal- kahihnat eivät ole irrallisia tai pääse juuttumaan liikkuviin osiin, kuten vanteisiin. Tämä koskee myös tilan- teita, joissa polkupyörää käytetään ilman, että lapsi istuu istuimessa. Varmista, että lapsen vaatteet, kengät, lelut tai ruumiinosat eivät pääse osumaan istuimen tai polku- pyörän liikkuviin osiin, kuten vantei- Ärge kunagi jätke last istmele is- tuma, kui jalgratas on pargitud ja toetub ainult tugijalale. Ärge kunagi sõitke õhtusel ajal ilma piisava valgustuseta. Lapseistme olemasolu tõttu peate võib-olla muutma rattale istumist ja rattalt mahatulekut. Pöörake sellele erilist tähelepanu. Veenduge enne igat sõitu, et paigaldatud iste ei takistaks pidur- damist, pedaalimist ega juhtimist. Ärge kasutage istet, kui mõni selle osa on katki. Turvanõuete rikkumine võib põhjustada lapse või juhi raskeid vigastusi või lõppeda surmaga. Ärge eemaldage kinnitatud võt- merõngast, selle suurus on selline, mis vähendab lämbumisohtu, kui laps selle juhuslikult alla neelab. Ärge kasutage lapseistmel oleva lapse kandmiseks lapse juhtrauda, kui iste on jalgratta küljest lahti võetud.
Sivu: 2
siin, vaijereihin ja jarruihin. Tarkista tämä säännöllisesti lapsen kasvaessa. Varmista, että lapsen ulottuvilla ei ole yhtään teräviä esineitä, kuten rispaantuneita vaijereita. Istuva lapsi tarvitsee usein läm- pimämpiä vaatteita kuin kuljettaja. Suosittelemme, että pidät mukana vedenpitävät vaatteet odottamatto- mien sateiden varalta. Älä koskaan aja myrskyisissä tai vaarallisissa olo- suhteissa, kuten kylmällä säällä, josta voisi aiheutua lapselle paleltumia. Tarkista istuimen lämpötila ennen kuin asetat lapsen istuimeen, erityi- sesti kuumina ja aurinkoisina päivinä. Irrota lastenistuin, jos pol- kupyörää kuljetetaan autolla. Ilmanvirtaukset voivat muuten vaurioittaa istuinta tai irrottaa sen kiinnikkeistä, mistä voi aiheutua onnettomuuksia. Tarkista ennen istuimen käyt- töä, onko maassa voimassa mitään paikallisia lakeja tai säädöksiä, jotka koskevat lasten kuljetusta polkupyö- räistuimessa. YLLÄPITO Puhdista lastenistuin ainoastaan kädenlämpöisellä saippuavedellä. Katso pehmusteen pesuohjeet koh- dasta 11 – Pehmuste. Jos jokin lastenistuimen osa hajoaa tai vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään Thule-jälleenmyyjään. VAROITUKSET Älä kiinnitä mitään lisävarusteita tai matkatavaroita lastenistuimeen. Kiinnitä mahdollinen kuorma polku- pyörän takaosaan. Älä muokkaa tuotetta millään tavalla. Eteen asennetut lastenistuimet heikentävät polkupyörän ajettavuut- ta. Polkupyörän ajo-ominaisuudet – erityisesti tasapaino, ohjaus ja jarrutus – voivat poiketa tavallisesta, kun lapsi istuu istuimessa. Lastenistuin voi rajoittaa myös ohjaustangon liikerataa. Jos istuin vähentää ohjauskulman kummallakin puolella alle 45 astee- seen, vaihda ohjaustanko paremmin yhteensopivaan malliin. Älä koskaan jätä polkupyörää val- vomatta, kun lapsi istuu istuimessa. Älä koskaan jätä lasta istuimeen, kun polkupyörä on pysäköity ja tuettu vain tukijalalla. Älä koskaan aja polkupyörällä yöllä ilman asianmukaista valaistusta. Lasten polkupyöräistuin saattaa edellyttää muutoksia tapoihin, joilla astut pyörän satulaan tai pois siltä. Kiinnitä tähän erityishuomiota. Varmista ennen ajoon lähtöä, että asennettu polkupyöräistuin ei vaikuta jarrujen, polkimien tai ohja- uksen toimintaan. Älä käytä istuinta, jos jokin sen osa on viallinen. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa lapsen tai kuljettajan vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman. Älä irrota liitettyä avainrengasta, sillä se vähentää tukehtumisvaaraa, jos lapsi nielaisee avaimen. Kun istuin ei ole asennettuna polkupyörään, älä käytä lapsen kädensijaa lapsen ja istuimen kuljet- tamiseen. ‫זהירות‬ HE ‫התקנה‬ ‫בטוח‬ ‫במקום‬ ‫זה‬ ‫מדריך‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הקפידו‬ ‫שאתם‬ ‫ייתכן‬ .‫לאופניים‬ ‫המושב‬ ‫הרכבת‬ ‫לאחר‬ .‫בעתיד‬ ‫בו‬ ‫לעיין‬ ‫תצטרכו‬ ‫אחרים‬ ‫משתמשים‬ ‫או‬ ‫למושב‬ ‫תואמים‬ ‫שלכם‬ ‫שהאופניים‬ ‫ודאו‬ ‫במידע‬ ‫עיינו‬ ,‫שאלות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫הזה‬ ‫הילד‬ ‫האופניים‬ ‫מוכר‬ ‫את‬ ‫שאלו‬ ‫או‬ ,‫לאופניים‬ ‫המצורף‬ .‫היצרן‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫מוצר‬ .‫בלבד‬ ‫הכידון‬ ‫מוט‬ ‫על‬ ‫‫הרכיבו‬ ‫‏‬ ‫מ”מ‬ 28-20 ‫בקוטר‬ ‫קצרים‬ ‫למוטות‬ ‫מתאים‬ ‫בקוטר‬ ‫ארוכים‬ ‫ולמוטות‬ )’‫אינץ‬ 1.10-0.78( .)’‫אינץ‬ 1‎⅛‎ ( ‫מ”מ‬ 28.6 ,‫לגמרי‬ ‫מהודקים‬ ‫התופסן‬ ‫של‬ ‫שהברגים‬ ‫ודאו‬ .‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫אותם‬ ‫ובדקו‬ .‫בקטנועים‬ ‫לשימוש‬ ‫מתאים‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫‫מוצר‬ ‫‏‬ ‫ודאו‬ ,‫הילד‬ ‫של‬ ‫מירבית‬ ‫ובטיחות‬ ‫לנוחות‬ ‫לילד‬ ‫שיאפשר‬ ‫מה‬ ,‫קדימה‬ ‫נוטה‬ ‫לא‬ ‫שהמושב‬ ‫הגב‬ ‫שמשענת‬ ‫עדיף‬ .‫החוצה‬ ‫ממנו‬ ‫להחליק‬ .‫אחורה‬ ‫מעט‬ ‫תוטה‬ ‫כראוי‬ ‫מתפקדים‬ ‫האופניים‬ ‫חלקי‬ ‫שכל‬ ‫ודאו‬ .‫עליהם‬ ‫מורכב‬ ‫כשהמושב‬ ‫שימוש‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ 9 ‫בני‬ ‫לילדים‬ ‫מאושר‬ ‫זה‬ ‫מוצר‬ ‫תרכיבו‬ ‫אל‬ .‫ק”ג‬ 15-9 ‫של‬ ‫במשקל‬ ,‫שנים‬ 3 ‫ישיבה‬ ‫מאפשר‬ ‫שאינו‬ ‫יותר‬ ‫קטן‬ ‫בגיל‬ ‫פעוטות‬ ‫לפני‬ ‫ילדים‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫התייעצו‬ ‫ותמיד‬ ,‫בטוחה‬ ‫רק‬ ‫להרכיב‬ ‫יש‬ .‫משנה‬ ‫פחות‬ ‫בן‬ ‫פעוט‬ ‫הרכבת‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫למשך‬ ‫עזרה‬ ‫ללא‬ ‫לשבת‬ ‫שיכולים‬ ‫ילדים‬ .‫המתוכנן‬ ‫הרכיבה‬ ‫זמן‬ ‫למשך‬ ‫לפחות‬ ,‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫אופניים‬ ‫קסדת‬ ‫חבישת‬ ‫בעת‬ ,‫לגיל‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫להחזיק‬ ‫מסוגל‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הילד‬ ‫המתאים‬ ‫בגודל‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫בדקו‬ .‫עצמו‬ ‫בכוחות‬ ‫הראש‬ ‫את‬ .‫המרבי‬ ‫מהמשקל‬ ‫חורג‬ ‫אינו‬ ‫הילד‬ ‫שמשקל‬ ‫כדי‬ ‫הברגים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בדקו‬ ,‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ .‫לאופניים‬ ‫היטב‬ ‫מחוזק‬ ‫הילד‬ ‫שמושב‬ ‫לוודא‬ ‫קסדת‬ ‫לחבוש‬ ‫הקפידו‬ ,‫הרכיבה‬ ‫במהלך‬ ‫לחבוש‬ ‫והקפידו‬ ‫לשימוש‬ ‫מאושרת‬ ‫אופניים‬ .‫לילד‬ ‫גם‬ ‫קסדה‬ ‫להדק‬ ‫והקפידו‬ ‫ברתמה‬ ‫תמיד‬ ‫השתמשו‬
Merkki:
Thule
Tuote:
Pyörän istuimet
Malli/nimi:
RideAlong Mini
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen, Heprealainen, Korealainen