Omnistor 5200 ohjekirja
Thule Omnistor 5200 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Omnistor 5200 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 28 sivua.

PDF 28 1.1mb

Katso tuotteen Thule Omnistor 5200 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Omnistor 5200, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Omnistor 5200 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Omnistor 5200 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Omnistor 5200

Sivu: 1
14 5AT901-05 FI Tekniset tiedot Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Takuu ei kata väärää liitäntää. Sähköisen ohjainyksikön asennus 1. Asenna ohjainyksikkö ruuveilla ajoneuvon sisätiloihin. 2. Jatka moottorin johtoja (+ punainen & - musta) ohjainyksikölle. Liitännät moottorille & ohjainyksikölle on tehtävä Ø 2,5mm² johdoilla jännitehäviöiden välttämiseksi kaapeleiden sisäisten vastusten johdosta. Asentaja voi joutua käyttämään 4mm2 ² johtoa pitkillä etäisyyksillä ohjainyksikön ja markiisin välillä varmistamaan vähintään 9 V jännite 20 A virralla. 3. Kytke moottorin johdot liittimiin 4 & 5 (katso kuva sivulla 6). Johtimien liittäminen: avaa liitin painamalla varovasti ruuvimeisselillä suorakulmioon oikean liittimen alapuolella. Laita kuorittu johto liittimeen. “Auto / open” katkaisijan asennus Tällä kytkimellä markiisi aukeaa yhdellä painalluksella. Huomio: markiisi saa aueta vain, kun ajoneuvon sytytysvirta ei ole kytkettynä. 4. Asenna katkaisija (Ø 40 mm) sopivaan paikkaan. Katkaisijan on oltava palautuva: (ON)-OFF-(ON) / (NC)-NO-(NC) 5. Liitä katkaisija ohjainyksikön liittimiin 1, 2 & 3 kolmella 1,5mm2 ² johdolla. Akun liittäminen On suositeltavaa kytkeä markiisi asunto-osan akkuun eikä käynnistysakkuun, jotta vältetään muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt. 6. Vedä 2 x 2,5mm2 ² kaapeli ohjainyksiköltä akkuun. Asenna 20 A sulake +-johtimeen. Oikosulun välttämiseksi asenna sulake vasta, kun kaikki kytkennät on tehty valmiiksi. 7. Liitä akulta tulevat johdot ohjainyksikön liittimiin 6 & 7. HUOMIO: Ohjainyksikkö ei toimi, jos se on liitetty väärin. Myös liitännät moottorille & ohjainyksikölle on tehtävä Ø 2,5mm² johdoilla jännitehäviöiden välttämiseksi kaapeleiden sisäisten vastusten johdosta. Asentaja voi joutua käyttämään Ø 4mm² johtoa pitkillä etäisyyksillä ohjainyksikön ja markiisin välillä. Jännitelähteen jännitteen on oltava vähintään 12 V. Jos jännite kaapelipituudesta johtuen laskee moottorilla alle 9 V @20,5 A piikkivirralla, moottori saattaa pysähtyä. Thule suosittelee käyttämään 4 mm2 ²(AWG 11) kuparijohtoa 2,5 mm2 ²(AWG 13) sijaan, kun kaapeliveto on pidempi kuin 10 m. Kytkentä virtalukolle Kytke akku ohjainyksikköön siten, ettei markiisia voida käyttää ajoneuvon sytytysvirran ollessa päällä. 8. Liitä plusjohdin ohjainyksikön nastaan 7. Varmista, että sytytysvirta ei ole kytkettynä liittämisen aikana. Toimintojen tarkastus Katkaisija AVAUS-asennossa: Varmista ettei markiisi aukea sytytysvirran ollessa kytkettynä. Turvallisuus Käynnistettäessä ajoneuvoa markiisin tulee olla suljettuna. DK Teknisk information Læs disse instruktioner omhyggeligt. I tilfælde af forkert tilslutning bortfalder garantien. Tilslutning af kontrolboksen 1. Fastspænd boksen sikkert inde i bilen ved hjælp af skruer. 2. Indsæt ledningerne fra TO-markisemotoren (+ rød og - sort) i kontrolboksen. 3. Tilslut motorens ledninger til indgang 4 & 5 (se fig. s.6). Tilslutning af ledningerne: Åbn adgangsdækslet med en skruetrækker og skub forsigtigt firkanten, under den korrekte indgang, ned. Indsæt derefter den blottede elektriske ledning. Tilslutning af"automatic / open"-afbryder. Ved hjælp af denne afbryder åbnes markisen med et tryk på en knap. Note: Markisen kan kun åbnes, når køretøjets tænding er slukket. 4. Montér afbryderen (Ø40) på det ønskede sted. Afbryderen skal være monostabil: (ON) - OFF - (ON) / (NC) - NO - (NC) 5. Tilslut afbryderen med indgang 1, 2 og 3 på kontrolboksen, med 3 ledninger på 1,5 mm2 ². Tilslutning af batteri Det anbefales at tilslutte markisen til køretøjets sekundære batteri, ikke motorbatteriet, for at undgå interferens med andre enheder. 6. Tilslut en elektrisk ledning 2 x 2.5mm2 ² fra kontrolboksen til batteriet. Beskyt + ledningen med en 20A sikring. For at forhindre kortslutninger: Vent med at sætte sikringen i, indtil enheden er helt tilsluttet. 7. Tilslut batteriet til indgang 6 og 7 i kontrolboksen. FORSIGTIG: I tilfælde af forkert tilslutning virker styringen ikke. For at undgå tab af spænding skal ledningerne, for tilslutning af
Sivu: 2
FI Takuu - Thule Omnistor markiisin takuu on ensikäyttäjälle kaksi vuotta alkuperäisestä ostopäivästä. - Takuu kattaa viallisten tai väärin toimivien osien vaihdon. - Takuutapauksissa ota yhteys jälleenmyyjään ostotositteen kanssa. - Vauriot, jotka johtuvat väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos tuote on asennettu virheellisesti, sitä on käytetty väärin, siihen on tehty muutoksia, sitä on korjattu virheellisesti tai sen tunnistetiedot on poistettu tai muutettu. - Jos alkuperäinen ostaja haluaa lähettää vaurioituneita osia tarkistettavaksi, on ne lähettävä rahtikulut maksettuina. Jos osat todetaan vaurioituneiksi ja takuunalaisiksi, ne korjataan tai vaihdetaan sekä palautetaan. Jos takuu ei kata osaa tai takuuaika on päättynyt, veloitetaan osista normaalisti. Rahtikulut peritään omistajalta. - Palautettavat osat on pakattava huolellisesti. - Muuta takuuta ei anneta. Edustajilla ei ole oikeutta muutoksiin tai vastuunottoon suullisesti tai muulla tavoin tässä mainitusta poiketen. Tämä takuu korvaa kaikki aiemmin voimassa olleet takuut ja täten irtisanoudumme kaikesta muuta vastuusta. Yleisiä Huomioita - Tuotteen saa asentaa vain koulutettu asentaja. - Varmista, että markiisin asennusadapteri asennetaan tukevaan taustaan. Kiinnitys on tehtävä pulteilla, muttereilla ja vastalevyillä, sekä tiivistettävä SIKA 252 liimalla. Ota yhteys jälleenmyyjääsi tai ajoneuvon valmistajaan. Ennen poraamista varmista, ettei reiän takana ole mitään (esimerkiksi sähköjohtoja, kaasuputkia jne). - Asianmukaisen ja vakaan kokoonpano vaati , että sovittimet täytyy tukia teltta tukivarsista. Jos tämä ei ole mahdollista , käyttää täyspitkää sovitinta. - Saadaksesi vesitiiviin asennuksen käytä hapotonta silikonia tai SIKA 221 liimaa reikien tiivistämiseen. - Jotta et vahingoita markiisikangasta poratessasi koteloon, avaa se kokonaan ja aseta tukijalat siten, että markiisi on vaakatasossa. - Kysy jälleenmyyjältä oikea asennuskorkeus tukijalkojen seinäkiinnikkeille. - Markiisi on aurinko eikä jokasään suoja. Markiisi tulisi olla suljettu, kun on myrsky-, lumi – tai rankkasaden vaara (vältä lätäköitä kankaalle). 24 DA Garanti -Garantien for Thule Omnistor markisen til den oprindelige køber er to år fra fakturadato. -Garantien dækker udskiftning af dele som følge af fejl og gør markisen ude af stand til, at udføre den tilsigtede funktion. -I tilfælde af fejl eller defekt skal du kontakte din forhandler medbringende den originale faktura. -Fejl, som ud fra vores bedømmelse, er opstået opstår ved misbrug, uagtsomhed eller ulykke, er ikke dækket af garantien. Derudover gælder garantien ikke, hvis produktet er installeret eller håndteret forkert, eller hvis markisen på nogen måde er ændret, eller er blevet repareret af ukvalificerede personer, eller hvis serienummer og / eller dato er blevet ændret eller fjernet. -Hvis den oprindelige køber ønsker at returnere dele til os, der anses for at være defekte, skal delene sendes for købers regning. Hvis vi finder dele defekt og dækket af garanti, bliver de repareret og returneret. Hvis garantien ikke dækker eller er udløbet, vil der blive beregnet en nominal beregning. Eventuelle transportomkostninger er for ejerens konto. -Returvarer skal være pakket i fast og stabil emballage. -Der gives ingen anden garanti, og ingen Thule repræsentant er autoriseret til at give nogen garanti eller påtage sig ansvar ved ord eller handling under en anden garanti end den, der er indeholdt heri. -Denne garanti er udtrykkeligt i stedet for enhver anden udtrykkelig eller underforstået garanti af uanset art og udelukker udtrykkeligt ethvert andet eller yderligere ansvar. Generelle bemærkninger -Installationen skal udføres af en kvalificeret person. -Kontroller, at du har et solidt underlag til installation af markisens adaptere / monteringsbeslag. -Fastgørelsen skal udføres med bolte og møtrikker og plade og foretrækkes også med SIKA 252. Kontakt din forhandler eller fabrikant af køretøjet. Før du borer, skal du være sikker på, at der ikke er nogen hindring indefra (f.eks. elkabler, gasrør osv.). -Adaptere skal understøtte markisen ved markisens arme for en korrekt og stabil montering. Når dette ikke er muligt, skal du bruge en fuld længde adapter. -For at få en vandtæt installation, brug syrefri silikone eller SIKA 252 til at fylde de borede huller. -For at undgå at beskadige markisedugen, når markisen boltes til beslagene i kassen, rulles markisen helt ud og støttebenene sættes i jorden, så markisedugen er helt strammet ud. -For placering af de nederste monterings-bundbeslag spørg din forhandler eller producenten af køretøjet. -En markise er en solbeskyttelse, og ikke et produkt til beskyttelse mod alt slags vejr. -Markisen skal lukkes i tilfælde af storm, sne eller kraftigt regnfald (undgå dannelse af vandlomme).
Merkki:
Thule
Tuote:
Telttailu
Malli/nimi:
Omnistor 5200
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen