Ocean 600 ohjekirja
Thule Ocean 600 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Ocean 600 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 16 sivua.

PDF 16 1.1mb
Thule Ocean 600 käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen Thule Ocean 600 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Ocean 600, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Ocean 600 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Ocean 600 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Ocean 600

Sivu: 1
1801816400 6 FIN Turvallisuusmääräykset Tarkasta aina ennen liikkeellelähtöä samoin kuin sopivin väliajoin (ajo- radan kunnosta riippuen) matkan aikana seuraavat asiat: kuljetuslaatikko on kiinnitetty moitteettomasti taakkatelineeseen, kuorma on kiinnitetty paikalleen asianmukaisesti ja kuljetuslaatikko on suljettu sekä avain ir- rotettu lukosta. Jos kuormaa ei ole kiinnitetty asianmukaisesti paikalleen tai jos taakkate- line ja kuljetuslaatikko on kiinnitetty puutteellisesti, nämä voivat irrota ajon aikana ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden! Ota huomioon ajoneuvon muuttuneet korkeusmitat. Muista myös, että ajoneuvon käyttäytyminen (sivutuuliherkkyys, käyttäytyminen kaarteissa ja jarrutettaessa) muuttuu, kun ajoneuvoon on asennettu taakkateline ja kuljetuslaatikko - etenkin, jos nämä ovat kuormattuja. Kuljetuslaatikon ulkopuolelle ei saa kiinnittää minkäänlaista kuormaa. Moottoriajoneuvon sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Moottoria- joneuvon valmistajan suurinta kattokuormaa koskevia ohjeita tulee noudattaa: Kattokuorman laskeminen: taakkatelineen paino + kuljetuslaatikon paino + kuorman paino = kattokuorma Nopeus tulee valita siten, että se soveltuu kuljetettavalle kuormalle kaikkia voimassa olevia nopeusrajoituksia samalla luonnollisestikin noudattaen! Jollei muita nopeusrajoituksia ole annettu, suosittelemme enimmäisn- opeudeksi 130 km/h. Ajoneuvon nopeus tulee kuitenkin aina kuormaa kuljetettaessa sovittaa vallitseviin olosuhteisiin, kuten tien kuntoon, pääl- lysteen laatuun, liikenteen määrään, tuuliolosuhteisiin jne! Kuljetuslaatikon huolellinen puhdistus ja hoito on tärkeää, erityis- esti talvikuukausina. Käytä tarkoitukseen yksinomaan liuosta, joka sisältää vettä ja jotain yleisesti myytävää puhdistusainetta, joka ei sisällä alkoholia, klooria tai ammoniakkia. Muutoin kuljetuslaatikon pinta voi vahingoittua. Älä käytä kuljetuslaatikon puhdistukseen kaupoissa myytäviä sumutteita, jotka on tarkoitettu kojetaulun puhdistukseen. Lukot tulee voidella sumutettavalla voiteluaineella (voiteluainetta eivät saa joutua muovipinnalle). Muista seuraavat tekijät kuljetuslaatikkoa käyttäessäsi: – Ajoneuvon korkeus voi kasvaa jopa 70 cm (taakkatelineestä riippuen) – Noudata erityistä valppautta, kun ajat mataliin pysäköintihalleihin ja alikulkutunneleihin tai kun alitat matalalla roikkuvia oksia jne! – Kuljetuslaatikkoa käytettäessä saattaa syntyä tuuliääniä. – Kuljetuslaatikko ja taakkateline tulee irrottaa, ennen kuin ajoneuvo ajetaan automaattiseen autonpesulaitteistoon. – Noudata tämän käyttöohjeen lisäksi taakkatelineen asennusohjetta sekä ajoneuvon käyttöohjetta! – Energian säästämiseksi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi kuljetuslaatikko ja teline on syytä irrottaa aina silloin, kun niitä ei käytetä. – Oman turvallisuutesi varmistamiseksi sinun on syytä käyttää ainoastaan tyyppihyväksyttyjä (esim. saksalainen GS-hyväksyntä) taakkatelineitä, jotka on hyväksytty myös käytettäväksi ajoneuvosi yhteydessä. – Ylimääräisen nostevaikutuksen välttämiseksi kuljetuslaatikko tulee asentaa ilman kiilakulmaa (ajoradan suuntaisesti). – Jos ajoneuvovalmistaja ei ole toisenlaisia ohjeita antanut ja ajoneuvo- kohtaiset tekijät sen sallivat, taakkatelineen tukiosien etäisyys tulee valita mahdollisimman suureksi - kiinnikkeen säätöalueen rajoissa. Muista, että muutokset (esim. lisäreikien poraaminen) kuljetuslaatikon kiinnitysjärjestelmään eivät ole sallittuja. Tätä käyttöohjetta tulee säilyttää ajoneuvon käyttöohjeen yhteydessä. Kaikki asennussarjoihin ja kuljetuslaatikkoon tehdyt muutokset sekä muiden kuin valmistajan varaosien ja lisävarusteiden käyttö johtavat valmistajan takuun ja vastuun raukeamiseen materiaalivahinkojen ja onnet- tomuuksien tapauksessa! Noudata tämän vuoksi tarkoin tätä käyttöohjetta ja käytä ainoastaan mukana toimitettuja alkuperäisosia. Kadonneet tai kuluneet osat tulee aina korvata alkuperäisillä varaosilla, joita voi tilata jälleenmyyjältä tai valmistajalta. Varaosien nopean toimituksen varmistamiseksi ja aikaa vievien tiedustelu- iden välttämiseksi kaikkien varaosatilausten tai tiedustelujen yhteydessä on syytä ilmoittaa numero „BA-NR.:”. „BA-Nr.:” on merkitty kuljetus- laatikon yläosaan kiinnitettyyn tarraan. Suosittelemme sinua merkitsemään muistiin lukon ja avaimen numeron. Siten voit tilata viipymättä vara-avaimen, jos nykyinen avain sattuisi katoamaan tai rikkoutumaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka ovat seurausta käyttöohjeen laiminlyömisestä, osiin tehdyistä muutoksista tai muiden kuin valmistajan alkuperäisvaraosien käytöstä! EST Ohutusnõuded Kontrollige alati enne sõidu alustamist ja sõidu ajal sobivate vahe- mike järel (sõltuvalt maantee seisukorrast), kas katuseboks on kind- lalt pakiraamile kinnitatud, laadung piisavalt kinnitatud, katuseboks suletud ja võtmed välja tõmmatud. Ebapiisavalt kinnitatud laadung või ebaõigesti kinnitatud katusepa- kiraam ja katuseboks võivad sõidu ajal vabaneda ja raskeid õnnetusi põhjustada! Pidage silmas sõiduki muutunud kõrgust, samuti muutunud sõidu- omadusi (tundlikkus külgtuulele, käitumine kurvides ja pidurdam- isel) paigaldatud ja eriti koormatud pakiraamide või katusebokside puhul. Katuseboksi välisküljele ei tohi paigaldada mingeid täienda- vaid koormusi. Mootorsõiduki lubatavat täismassi ei tohi ületada. Arvestada tuleb mootorsõiduki valmistaja juhistega suurima koormuse kohta katusel: Olemasoleva katusekoormuse väljaselgitamine: pakiraami raskus + katuseboksi raskus + laadungi raskus = olemasolev k3atusekoormus Kiiruse valikul tuleb arvestada transporditavate pakkide raskuse ja muidugi ka kõigi kehtivate kiirusepiirangutega! Muude kiirusepiiran- gute puudumisel soovitame me suurimaks kiiruseks 130 km/h. Igasu- guste koormuste transportimisel tuleb sõiduki kiirus siiski kohandada valitsevatele tingimustele nagu maantee seisukord, teekate, liiklus, tuulisus jne! Katuseboksi tuleb hoolikalt puhastada ja hooldada, seda eriti talvekuudel. Kasutage selleks eranditult lahust veest ja standardsest loputusvahendist, mis ei sisalda alkoholi-, kloori- ega ammoniaak- lisandeid, kuna need kahjustaks katuseboksi pealispinda. Ärge palun kasutage katuseboksi puhastamiseks mingeid standardseid esikonsooli puhastusaerosoole. Lukke tuleks määrida pihustatava määrdeainega (määrdeained ei tohi plastikpinnale sattuda). Palun arvestage katuseboksi kasutamisel, et: – Sõiduki kõrgus võib kuni 70 cm suureneda (sõltuvalt paki- raamist). – Tähelepanu sügavate garaaži sissesõitude või madalate läbisõi- tude, madalalt rippuvate okste jne. juures! – Võib tekkida tuulemüra. – Automaat-autopesula kasutamisel tuleb katuseboks ja pakiraam eemaldada. – Palun järgige peale käesolevas kasutusjuhendis toodud nõuan- nete ka pakiraami paigaldusjuhendis ja sõiduki kasutusjuhendis toodud andmeid! – Energia säästmise ja kaasliiklejate turvalisuse huvides tuleks katuseboks ja kandurid mittekasutamise korral maha võtta. – Teie enda turvalisuse huvides peaksite Te kasutama üksnes kontrollitud (näiteks GS-tähisega) ja teie sõiduki jaoks lubatud katusepakiraame. – Kõrgendatud ülestõukejõudude vältimiseks tuleb katuseboks paigaldada ilma seadenurgata (võimalikult paralleelselt sõidutee suhtes). – Kui sõiduki valmistaja ei ole teisiti ette näinud ja kui sõidukispet- siifilised tingimused seda võimaldavad, tuleks valida kandurvar- raste vahel reguleerpiirkonnas võimalikult suur vahemaa.Arve- stage palun sellega, et katuseboksi kinnituselementide muutmine (näiteks lisaaukude puurimine) ei ole lubatud. See kasutusjuhend tuleks koos sõiduki kasutusjuhendiga alal hoida ja kaasas kanda. Iga muudatus paigalduskomplektide ja katuse- boksi juures, samuti muude, kui valmistaja varuosade või tarvikute kasutamine muudab igasuguse valmistajapoolse garantii ja vastutuse materjalivigade või õnnetuste eest kehtetuks! Seetõttu järgige täpselt neid kasutusjuhiseid, kasutage üksnes kaasasolevaid originaalosi. Kui Te peaksite mõne osa kaotama või osad peaks kuluma, kasutage palun üksnes originaal-varuosi, mida on võimalik saada kas eri- alakauplusest või valmistajalt. Kiire varuosadega varustamise kindlustamiseks ja aeganõudvate teadetepärimiste vältimiseks palume me Teil kõigi varuosatellimiste või järelepärimiste puhul teatada „BA-NR.:“ . See „BA-NR.:“ asub ühel katuseboksi ülaküljele paigaldatud kleebisel. Et Te kaotatud või defektsete võtmete korral võimalikult kiiresti asenduse tellida saaks, soovitame me Teil luku- ja võtmenumber üles kirjutada. Valmistaja ei vastuta kahjude ja õnnetuste eest, mis on põhjustatud kasutusjuhendi eiramise, osade muutmise või muude osade, kui valm- istaja originaal-varuosade kasutamise tõttu!
Merkki:
Thule
Tuote:
Kattoboksit
Malli/nimi:
Ocean 600
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Venäjä, Suomalainen, Tšekki, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Kroatialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen, Korealainen