Lift V16 ohjekirja
Thule Lift V16 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Lift V16 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 24 sivua.

PDF 24 1.1mb
Thule Lift V16 käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen Thule Lift V16 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Lift V16, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Lift V16 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Lift V16 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Lift V16

Sivu: 1
20 OBL906-03 Varning! För att undvika kortslutning, koppla alltid bort minus polen på det elektriska systemet innan du arbetar på fordonet. Om fordonet har ett extra batteri, bör dess minus pol också kopplas bort. Varning! Bristfälliga kabelanslutningar kan resultera i kortslutning och kan orsaka:  kabel bränder  att krockkudden utlöses  att elektroniska anordningar är skadade  att elektriska funktioner felar (indikatorer, bromsljus, signalhorn, tändning, ljus) MONTERING OCH INKOPPLING AV STRÖMKABEL Thule NV rekommenderar att man kopplar strömkabeln via säkringsboxen och inte direkt till batteriet; Välj den säkraste och kortaste vägen för montering av kabeln. Korta kabeln om det behövs. Observera! Använd endast kabel clips som passar ström-kabeln för anslutning till säkringslådan, pol eller batteri. Om fel poler aNVänds kan det orsaka spänningsfall och öka värmen, vid polerna. Använd rätt säkring till anslutning till bilens strömförsörjning enligt kopplingsschemat och enligt EN 1648-1 och EN 1648-2. Observera! Installera fel säkring kan orsaka brand i kabel på grund av kortslutning eller fel! Om längden på den medföljande kabeln inte är tillräcklig, måste anslutningskabeln ersättas med ny, med större kabeldiameter. Thule NV är inte ansvarig för eventuella tryckfel eller fel i innehållet. Denna instruktion kan ändras utan föregående meddelande. FIN Tekninen erittely Polkupyörätelineen paino: 18.1 kg Suurin sallittu kantavuus: 50 kg Turvallisuusohjeet 1. Thule vetäytyy vastuusta henkilövahingoissa tai välillisesti omaisuudelle tai esineille aiheutuneista vaurioista, jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu väärin. 2. Pyöräteline on asennettava huolellisesti ohjeiden mukaan. 3. *) Tarkista aluksi, että seinä johon pyöräteline kiinnitetään, on riittävän tuk eva. Vahvista tarvittaessa. 4. Pyöräteline tai siihen sijoitettu kuorma ei saa peittää ajoneuvon takavaloja eikä rekisterikilpeä. 5. Ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa siitä, että tuote on virheettömässä kunnossa ja kuorma on kiinnitetty huolellisesti. 6. Aseta suurin/painavin polkupyörä aina lähimmäksi ajoneuvon seinää, sen jälkeen pienemmät/kevyemmät pyörät. 7. Ennen matkalle lähtöä on kaikki irtonaiset osat ja tarvikkeet poistettava polkupyöristä, kuten lastenistuimet, korit, lukot, pumput jne. Pyörissä ei saa olla irtonaisia tavaroita kuljetuksen aikana, koska ne voivat tippua ja aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille. 8. Varmista kaikkien pyörien kiinnitys rungon ympäri telineen runkoon mukana toimitetulla pitkällä kuormahihnalla. 9. Varmista, että hihnat ja muut kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni ja kiristä niitä tarvittaessa. 10. Ajoneuvon kokonaispituus kasvaa pyörätelinettä käytettäessä. Polkupyörät voivat lisätä ajoneuvon leveyttä (EI sallittu Suomessa) ja korkeutta. Ole erityisen varovainen esimerkiksi peruuttaessasi ja/tai ajaessasi talleihin tai laivoille. 11. Vaihda kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat välittömästi. 12. Auton ajokäyttäytyminen voi muuttua erityisesti mutkissa ja jarrutuksissa, kun teline on käytössä. 13. Vallitsevia nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä on aina noudatettava. 14. Ajonopeus on aina sovitettava turvalliseksi liikenneolojen ja kuoman mukaan. 15. Perehdy eri maiden mahdollisiin erityisvaatimuksiin mahdollisesti tarvittavista lisävaloista tai merkinnöistä käyttäessäsi polkupyörätelinettä. 16. Autoissa, joiden ensimmäinen tyyppihyväksyntä on tehty 1. lokakuuta 1998 jälkeen, takaseinään asennettu teline tai siinä oleva kuorma ei saa peittää lisäjarruvaloa (ISO). Auton lisäjarruvalon on näyttävä vasemmalta ja oikealta seuraavasti: suhteessa ajoneuvon pituussuuntaiseen akseliin 10 asteen vaakakulmassa, ylöspäin: suhteessa valaisimen yläreunaan 10 astetta vaakatasosta alaspäin, suhteessa valaisimen alareunaan 5 astetta pystykulmassa. Jos nämä arvot eivät toteudu, on asennettava erillinen lisäjarruvalo. Tämä ei koske, jos pyörät ovat kattotelineessä. 17. Teline on suunniteltu vakiorunkoisille polkupyörille. Tandempyörien kuljetus on kielletty. 18. Tuotteen muuttaminen ei ole sallittu.
Sivu: 2
21 OBL906-03 19. Pese pyöräteline säännöllisesti lämpimällä vedellä ja autoshampoolla, erityisesti käytettäessä/käytettyäsi telinettä merenrannoilla (suolavesi) tai talviaikaan suolatuilla teillä. 20. Tarkista, että teline ja kuorma on jämäkästi kiinni ajettuasi lyhyen matkan (50 km) ja sen jälkeen säännöllisesti. 21. Säilytä ohjeet autossa myöhempää tarvetta varten. TURVAOHJEET Lue nämä turvaohjeet tarkoin ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Talleta ne huolellisesti. Jos laite luovutetaan toiselle henkilölle, nämä ohjeet on luovutettava lait-teen mukana. Takuu ei ole koske vahinkoja, Jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Noudata kytkentäkaaviota kaikissa sähköasennuksissa! Portaan avaus Kytke Lift in moottori 12 V:n DC-akkuun. Liitä violetti johdin positiiviseen napaan ja oranssi johdin negatiiviseen napaan. Katkaise yhteys, kun porras on kokonaan avautunut. Varoitus: Älä kuormita Thule Lift in moottoria pitempään kuin 2–3 sekuntia! ASENNUS Sähkölaitteen saa asentaa vain pätevä ammattihenkilö, joka edustaa alaan erikoistunutta yritystä (Saksassa noudatetaan standardia VDE 0100, osa 721). Seuraavat tiedot on tarkoitettu ammattihenkilöille, jotka tuntevat noudatet -tavat ohjeet ja varotoimet. Varoitus! Turvaohje, joka koskee sähkövirrasta tai jännitteestä aiheutuvaa vaaraa: näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa esine- tai henkilövahi-nkoihin ja vaarantaa laitteen asianmukaisen toiminnan. Valmistaa ei voida pitää korvausvelvollisena vahingoista, joiden syynä on  laitteen virheellinen kokoaminen tai kytkeminen  laitteen vahingoittuminen mekaanisten kolhujen tai ylijännitteen vuoksi  laitteeseen tehdyt muutokset ilman valmistajan nimenomaista lupaa  laitteen käyttö muihin kuin käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin Varoitus! Oikosulkujen välttämiseksi on sähköjärjestelmän negatiivinen liitosnapa aina irrotettava sähköjärjestelmästä ennen ajoneuvon korjaustöiden suorit-tamista. Jos ajoneuvossa on ylimääräinen akku, sen negatiivinen napa on myös kytkettävä irti. Varoitus! Virheelliset syöttökaapelikytkennät voivat aiheuttaa oikosulun, joka saattaa johtaa  kaapelipaloihin  ilmatyynyn laukeamiseen  sähköisten hallintalaitteiden vahingoittumiseen  sähköisten toimintojen häiriöihin (mittaristo, jarruvalot, äänimerkki, vir-talukko, valot) SÄHKÖKAAPELIN ASENNUS JA KYTKEMINEN Thule NV suosittelee sähkökaapelin kytkemistä sulakerasiaan tai päätera-siaan, ei suoraan akkuun. Valitse sähkökaapelille turvallisin ja lyhin asennusreitti. Lyhennä sähkökaapelia tarvittaessa. Varoitus! Käytä vain sellaisia kaapelikenkiä, joiden koko vastaa laitteen sulakera-siaan, pääterasiaan tai akkuun yhdistävän kaapelin halkaisijaa. Vääränlais-en päätekytkennän käyttö voi aiheuttaa jännitteen laskua ja päätteen kuumenemista. Käytä liitännässä ajoneuvon virtalähteeseen oikeanlaista sulaketta sähkökaavion ja standardien EN 1648-1 ja EN 1648- 2 mukaisesti. Varoitus! Vääränlaisen sulakkeen käyttö voi johtaa oikosulun tai toimintahäiriön sat -tuessa kaapelipaloon! Jos toimitettu sähkökaapeli on liian lyhyt, liitäntäkaapeli on vaihdettava uuteen, halkaisijaltaan suurempaan kaapeliin. Thule NV ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Näitä ohjeita voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa ohjeen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä
Merkki:
Thule
Tuote:
Polkupyörätelineet
Malli/nimi:
Lift V16
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen