Chariaot Cross ohjekirja
Thule Chariaot Cross käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Thule Chariaot Cross kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 88 sivua.

PDF 88 1.1mb

Katso tuotteen Thule Chariaot Cross allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Thule Chariaot Cross, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Thule Chariaot Cross käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Thule Chariaot Cross suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Thule Chariaot Cross

Sivu: 1
51100481 - C 74 lastenkuljetuskärryyn tai noste- taan pois lastenkuljetuskärrystä. 10 Käytä aina paikallisten määräys- ten mukaista kypärää. 11 Älä milloinkaan aja polkupyö- rällä yöaikaan ilman riittävää valaistusta. Noudata valaisussa kaikkia paikallisen lainsäädän- nön määräyksiä. 12 Jos käytät lastenkuljetuskärryä pyöräilyvaununa, toimi äärim- mäisen varovaisesti. Nopeus ei saa koskaan olla yli 25 km/h, ja mutkissa ja hankalilla väylillä on hidastettava alle 10 km/h:n nopeuteen. 13 Vetoaisan kuormituksen on oltava vähintään 0,1 kg ja enin- tään 8 kg. 14 Kiinnitä aina vetolaitteen varaturvahihna. Älä käytä tuo- tetta pyöräilyvaununa, jos et syystä tai toisesta voi kiinnittää vetolaitteen varaturvahihnaa polkupyörän runkoon. Jos veto- laitteen varaturvahihnaa ei ole kiinnitetty, Thule-lastenkuljetus- kärry voi irrota polkupyörästä. Polkupyörän turvallisuus kan- nattaa tarkastuttaa pätevällä polkupyörämekaanikolla, ennen kuin kiinnität sen kuljetusvau- nuun. 15 Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuor- masuositukset ylitetään. Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden paino ylittää pai- norajoitukset. 16 Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen. 17 Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkuljetus- kärryn akselissa. 18 Tämä pyöräilyvaunu ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille ilman hyväksyttyä, vauvoille tar- koitettua Thule-lisävarustetta. a. Lapsen on oltava vähintään 6-vuotias ja osattava istua suorassa ilman apua. b. Pyöräilykäytössä lapsen on oltava riittävän vanha pitä- mään kypärää ja pystyttävä istumaan suorassa omin avuin. Jos lapsi on alle 1-vuotias, kysy ensin neuvoa lastenlääkäriltä. 19 Välty vakavilta loukkaantu- misilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina turvavyötä. 20 Kun tässä lastenkuljetuskärryssä matkustaa vain yksi lapsi, hänet on asetettava istumaan oikealle puolelle. 21 Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän on oltava tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuu- len hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyy- tävyys on otettava huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan on otet- tava huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä. 22 Kun tätä lastenkulje- tuskärryä käytetään pyöräilyvaununa, sääsuoja on suljettava,jottalastenkuljetuskär- ryyneipääseesimerkiksiirtokiviä.
Sivu: 2
51100481 - C 75 23 Tämän lastenkuljetuskärryn takana on käytettävä paikallisten määräysten mukaista heijastinta, kun lastenkuljetuskärryä käyte- tään pyöräilyvaununa. 24 Huolehdi ennen jokaista pyö- rämatkaa, että polkupyörään kiinnitetty lastenkuljetuskärry ei millään tavalla estä polkupyörän jarrujen ja polkimien käyttämistä tai työntöaisan kääntämistä. 25 Vaunu vaikuttaa polkupyörän vakauteen, jarrutusvaatimuksiin ja ajo-ominaisuuksiin. 26 Kun käännyt oikealle, vetävän polkupyörän ja Thule-lastenkul- jetuskärryn välinen kulma saa olla enintään 45 astetta. 27 Kun käännyt vasemmalle, kulma saa olla enintään 90 astetta. 28 Käytä aina turvaviiriä. 29 Pikanuppi on kiristettävä pika- linkkuun kunnolla siten, että vähintään kaksi kierrettä on näkyvissä pikanupin yli. Tämä varmistaa, että polkupyörän takapyörä ei irtoa. Varmista aina, että pikavapautusjärjestelmä on kiinnitetty oikein. Virheellisesti kiristetty pikavapautusjärjes- telmä voi aiheuttaa takapyörän irtoamisen. 30 Taka-akselin mutteria on kiris- tettävä vähintään viisi täyttä kierrosta, jotta kiinnitysvoima on riittävä. Joidenkin akseleiden alkuperäisen aluslevyn voi hävit- tää, jotta ezHitch-mekanismille saadaan tilaa. Varmista asia polkupyöräsi jälleenmyyjältä. Vääntömomenttia tukeva alus- levy on mahdollisesti pidettävä rungossa napavaihteesta riip- puen. Noudata napavaihteen kokoamisohjeita ja valmistajan ilmoittamia vääntömomenttitie- toja, kun kiinnität akselimutterin. • Tuotteesta voi tulla epävakaa, jos muita kuin valmistajan suo- sittelemia laukkuja käytetään. • Tämä tuote ei sovellu luisteluun. • Tämä tuote ei sovi juoksukäyt- töön ilman Thule Juoksupakettia. • Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella. • Sellaisten lisävarusteiden käyt- täminen ei ole turvallista, joilla ei ole Thule Canada Inc:n hyväk- syntää. • Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä. Varomattomuus aiheuttaa tuli- paloja. • Tämän lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja ylläpito vaikuttavat sen suori- tuskykyyn ja turvallisuuteen. • Käytä vain valmistajan/ jakelijan toimittamia tai suosittelemia vaihto-osia. PL OSTRZEŻENIE: 1 Każdy ładunek przymocowany do pałąka kierownicy wpływa na stabilność wózka. 2 Nie należy używać wózka na schodach, również na schodach ruchomych. 3 Nie przewoź dodatkowych
Merkki:
Thule
Tuote:
Lastenrattaat
Malli/nimi:
Chariaot Cross
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Tanska, Kiinalainen