Tefal Pro Express Turbo GV8461 käyttöohjeet

Katso tuotteen Tefal Pro Express Turbo GV8461 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Tefal
  • Tuote: Silitysrauta
  • Malli/nimi: Pro Express Turbo GV8461
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 16
26
FI
Tärkeitä suosituksia
Turvaohjeet
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttöä: käyttöohjeiden vastainen
käyttö vapauttaa merkin kaikesta vastuusta.
• Älä koskaan irrota laitetta sähköverkosta vetämällä
sähköjohdosta. Irrota laite aina:
- ennen säiliön täyttöä tai höyrykattilan huuhtelua,
- ennen puhdistusta,
- aina käytön jälkeen.
• Laitetta ei saa laittaa lämmönaralle pinnalle. Kun
laitat silitysraudan alustalle, on varmistettava, että
alusta on tukeva. Älä laita koteloa silityslaudan
peitteelle tai pehmeällä alustalla.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset,
aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai
sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilta puuttuu
kokemusta tai tietoja elleivät he ole omasta
turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön
valvonnassa laitteen käytön osalta tai he ovat olleet
käyttöä edeltävässä ohjauksessa.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoja tai joiden
joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page26
Sivu: 17
27
heikentyneet, jos he ovat saaneet ohjausta laitteen
turvallisessa käytössä ja he tuntevat siihen liittyvät
riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa tai hoitaa laitetta elleivät he ole
vähintään 8-vuotiaita tai aikuisen valvonnassa.
Säilytä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta.
• Pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen toimiessa,
mikä voi aiheuttaa palovammoja. Älä kosketa laitteen
kuumia pintoja (avoimia metalliosia tai niiden lähellä
olevia muoviosia).
• Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa:
- kun laite on kytketty sähköverkkoon,
- ennen kuin laite on jäähtynyt noin 1 tunnin.
• Ennen höyrysäiliön tyhjentämistä/kalkinkerääjän
huuhtelemista (riippuu mallista), odota aina, että
höyrykeskus on jäähtynyt ja ollut irtikytkettynä
sähkövirrasta vähintään kahden tunnin ajan. Vasta
sitten voit irrottaa tyhjennys- tai kalkinkerääjän
korkin.
• Ole varovainen: jos höyrysäiliön korkki tai
huuhtelukorkki (riippuu mallista) tippuu tai saa kovan
iskun, pyydä valtuutettua huoltopalvelua vaihtamaan
se, sillä se saattaa olla vioittunut.
• Kun huuhtelet vesisäiliötä, älä koskaan täytä sitä
suoraan hanasta.
• Älä avaa höyrysäiliön korkkia käytön aikana.
• Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut, siinä on
silmin nähtäviä vaurioita, se vuotaa tai siinä on
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page27
Sivu: 18
28
toimintahäiriöitä. Älä koskaan pura laitetta:
tarkastuta se valtuutetussa huoltokeskuksessa
vaarojen välttämiseksi.
• Jos sähkö- tai höyryjohto on vahingoittunut, se on
ehdottomasti annettava valtuutetun huoltopalvelun
vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
• Laite on voimassa olevien käyttöturvallisuutta koskevien standardien ja säännösten mukainen
(pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus ja ympäristödirektiivit...)
• Höyrysilitysrautasi on sähkölaite: sitä saa käyttää vain normaaleissa käyttöolosuhteissa. Se on tarkoitettu vain
kotikäyttöön.
• Se on varustettu 2 turvajärjestelmällä:
- varoventtiilillä, joka estää ylipaineen. Jos laite toimii virheellisesti, venttiili päästää liian höyryn ulos,
- lämpösulake, joka estää ylikuumenemisen.
• Kytke höyrysilitysrautasi aina:
- sähköverkkoon, jonka jännite on välillä 220 ja 240 V.
- maadoitettuun pistorasiaan. Virheellinen sähköliitos voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja ja se kumoaa
takuun. Jos käytät jatkojohtoa, tarkasta, että pistorasia on kaksinapainen 16A ja siinä on maadoitettu johdin.
• Kierrä sähköjohto kokonaan auki ennen sen kytkemistä maadoituspistokkeeseen.
• Silitysraudan pohja ja raudan kotelon alusta voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja, älä koske niihin.
Älä koskaan koske sähköjohtoa silitysraudan pohjalla.
• Laitteesta purkautuu höyryä, joka voi aiheuttaa palovammoja. Käsittele rautaa varoen, erityisesti silittäessäsi
pystysuorassa. Älä koskaa kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.
• Älä koskaan upota höyrykeskusta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitetta koskaan vesihanan alle.
SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page28
Sivu: 39
106
Tuotekuvaus
1. Höyrynsäädin
2. Vedenlämpötilan säätökursori
3. Silitysraudan merkkivalo
4. Ultracord-järjestelmä (mallista riippuen)
5. Raudan teline
6. Virtakytkin
7. Sähköjohdon kelausnäppäin
(mallista riippuen)
8. Sähköjohdon säilytystila
9. Virtajohto
10. Turbo-näppäin (mallista riippuen)*
11. Raudan kiinnityskaari (mallista riippuen) *
12. Vesisäiliö
13. Irrotettavan säiliön kädensija
14. Silityskeskuksen höyrystin (alustassa)
15. Alustan ja raudan välinen johto
16. Säilytystila
17. Kalkinpoistoventtiilin suojus*
18. Kalkinpoistoventtiili (mallista riippuen)*
19. Painikkeet ja merkkivalot
a. Punainen vesisäiliön valo
b. Punainen “auto off”
c. «Restart» -uudelleenkäynnistys-painike
d. Punainen “anti-calc”
e. “Reset” -uudelleenkäynnistys-painike
f. merkkivalo: “laite on käyttövalmis”
g. Alustan höyrynsäädin
h. Eco-alue (mallista riippuen)*
20. Autoclean-pohja (mallista riippuen)*
Raudan lukitusjärjestelmä - Lock – System (mallista riippuen)
• Höyryrautasi on varustettu raudan kiinnityskaarella raudan kuljettamista ja säilytystä varten – fig.1:
- Lukittu – fig.2.
- Ei lukittu – fig.3.
• Kuljeta höyrysilitysrautaa pitäen kiinni kädensijasta:
- laita rauta alustalle ja lukitse silitysraudan kiinnityskaari (kuulet naksahduksen sen lukkiutuessa) – fig.2.
- kuljettaessasi rautaa tartu sen kädensijaan – fig.1.
Valmistelu
Millaista vettä voi käyttää ?
• Vesijohtovesi: Laitteessa voi käyttää vesijohtovettä. Jos vesi on erittäin kalkkipitoista, sekoita keskenään 50 %
vesijohtovettä ja 50 % kaupasta saatavaa demineralisoitua vettä. Joillakin merenranta-alueilla veden
suolapitoisuus voi olla korkea. Siinä tapauksessa käytä silitysraudassa ainoastaan demineralisoitua vettä.
• Vedenpehmennin: On olemassa erilaisia vedenpehmentimiä. Suurin osa vedenpehmentimien puhdistamasta
vedestä sopii käytettäväksi tämän silityskeskuksen kanssa. Jotkut vedenpehmentimet, erityisesti ne jotka käyttävät
kemikaaleja kuten suolaa veden puhdistukseen voivat aiheuttaa valkoista tai ruskeaa vuotoa. Tämä on mahdollista
etenkin suodatinkannujen puhdistaman veden kanssa. Jos tämä ongelma koskee sinua, suosittelemme että käytät
käsittelemätöntä vesijohtovettä tai kaupasta ostettua pullovettä. Kun olet vaihtanut veden, ongelma ei häviä heti,
vaan usean käyttökerran jälkeen. On suositeltavaa kokeilla höyrytoimintoa ensimmäisen kerran veden vaihdon
jälkeen kankaalla, jonka voi heittää pois, jotta et likaa vaatteitasi.
• Muista: Älä koskaan käytä sadevettä tai lisäaineita sisältävää vettä (kuten tärkkelys, parfyymi tai kodinkoneiden
sisältämää vettä). Lisäaineilla voi olla vaikutusta laitteen höyry- ja korkean lämpötilan toimintoihin tai ne voivat
muodostaa höyryä tai liata tekstiilejä.
Säiliön täyttö
• Taita suojakansi raudalle, kunnes automaattinen turvajärjestelmä lukittuu (merkkinä naksahdus) – fig.2. .
• Ota irrotettava vesisäiliö pois kädensijan avulla (sijaitsee generaattorin etuosassa) – fig.4.
• Täytä säiliö vedellä, älä ylitä maksimitasoa – fig.6. ja fig.7.
• Laita säiliö kunnolla takaisin paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen – fig.5.
• Paina suojakannen avausnäppäintä, kunnes kuulet naksahduksen ja taita se säiliölle – Kuva 3.
Ultracord-järjestelmä (mallista riippuen)
• Silitysrautanne on varustettu teleskooppikaapelilla, se estää johtoa sotkeutumasta pyykkiin. Vältä
myös itse sotkeutumasta johtoon.
Ultracord-järjestelmän kanssa silittämiseksi:
- Ultracord-järjestelmä taittuu automaattisesti taaksepäin.
- Aina kun laitat raudan seisomaan alustalle, Ultracord yhdistyy siihen ja aukeaa automaattisesti,
heti kun alat käyttää rautaa.
Laitteen säilytys:
- Laita kaari alustalle.
FI • LUE NÄIDEN KÄYTTÖOHJEIDEN ALUSSA OLEVAT
TURVAOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page106
Sivu: 40
107
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
Silitysraudan käynnistäminen
• Pura johdot kokonaan ulos säilytystilasta – Fig. 19.
• Poista lukitus – laske suojavannetta alemmas – fig.3 (mallista riippuen).
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
• Paina merkkivalollista virtakytkintä. Valo syttyy, höyrystin alkaa lämmetä: vihreä valo
(etupaneelissa) vilkuu ja höyrystin kuumenee – fig.14.
Kahden minuutin kuluttua, kun vihreä valo palaa jatkuvasti, höyry on valmis.
Käyttö
Höyrytys
• Vihreä merkkivalo syttyy. Rauta on lämmin, kun termostaatin merkkivalo on
sammunut (katso alla oleva taulukko).
• Silitysraudan merkkivalo syttyy. Huomio: kun käynnistät silitysjakson tai vähennät
lämpötilaa silityksen aikana, laite on valmis kun silitysraudan merkkivalo sammuu ja
kun ohjaustaulun päällä oleva vihreä merkkivalo palaa vilkkumattomana. Kun lisäät
lämpötilaa silitysjakson aikana, voit jatkaa silitystä välittömästi, mutta lisää
höyrypainetta vasta sitten kun silitysraudan merkkivalo on sammunut.
• Säädä höyryn määrä alustan höyrynsäätimestä.
• Silityksen aikana raudassa oleva merkkivalo syttyy ja sammuu lämmitystarpeiden mukaan. Tällä ei ole vaikutusta
raudan käyttöön.
• Saadaksesi höyryä, paina raudan kahvassa olevaa höyry painiketta ja pidä sitä pohjassa – fig.10. Höyryntulo
lakkaa, kun vapautat säätimen.
• Noin minuutin kuluttua käynnistämisestä ja säännöllisesti käytön aikana silitysraudan sähköpumppu lisää vettä
höyrystimeen.Tästä aiheutuu ääntä, mikä on normaalia.
• Jos käytät tärkkiä, suihkuta tai sirota sitä kankaan nurjalle puolelle ennen silittämistä.
Säädä höyryn lämpö ja virtaama
• Silitysraudan lämpötilan säätäminen:
- Aloita silitys kankaista, jotka silitetään alhaisella lämpötilalla (•) ja silitä viimeiseksi kankaat,jotka kestävät korkean
lämpötilan (••• tai Max).
- Jos silität sekoitekangasta, valitse silityslämpötila alimman materiaalin mukaan.
- Kun silität villavaatetta, paina raudan höyryn säädintä sykäyksittäin. Älä kohdista rautaa vaatteeseen. – fig.10.
Vältät näin sen muuttumisen kiiltäväksi.
• Höyryn määrän säätö:
- Jos silität paksua kangasta, lisää höyryn määrää.
- Mikäli silität matalalla lämpötilalla, säädä höyrypainike alhaisimpaan mahdolliseen ja paina
höyryntuotannon sykäyspainiketta.
• Jos asetat termostaatin asentoon "min’’, silitysrauta ei lämpene.
ECO-TILA:
Silityskeskus on varustettu ECO-tilalla, joka kuluttaa vähemmän energiaa* ja takaa samalla tarpeeksi
korkean höyrypaineen tehokasta silitystä varten. Kun silitysraudan lämpösäädin on oikein säädetty (katso
yllä oleva taulukko), aseta höyrypaineen säädin ECO-asentoon - fig.17. Ekotilaa voidaan käyttää ••
kankaille, jotka on mahdollista silittää vähintään lämpötilassa. Erittäin paksuille tai ryppyisille kankaille
suositellaan kuitenkin suurinta mahdollista höyryntuottoa optimaalisen lopputuloksen takaamiseksi.
Kuivasilitys
- Älä paina kahvassa olevaa höyrynappia.
Ensimmäisellä käyttökerralla
silitysraudasta saattaa lähteä
savua tai hajua.Tämä ei
kuitenkaan ole vaarallista ja
loppuu pian.
Älä aseta rautaa metalliselle
alustalle, sillä se voi vahingoittaa
rautaa. Aseta rauta ennemmin
alustan telineeseen. Siinä on
liukumista estävä alusta ja se
kestää korkeita lämpötiloja.
Jos et ole varma kankaan laa-
dusta, katso etikettiä


Kangastyyppi Silitysraudan lämpösäädin Höyrynmäärän säätöpyörän
liikuttaminen
Pellava, Puuvilla
Villa, Silkki, Viskoosi
Tekokuidut,
Polyesteri, Asetaattikuidut,
Akryylikuidut, Polyamidi
SÄÄDÄ LÄMPÖTILA JA HÖYRYN MÄÄRÄ SOPIVAKSI SILITETTÄVÄLLE KANKAALLE:
Kun käytät rautaa ensimmäistä kertaa
tai kun et ole silittänyt höyryllä
muutamaan minuuttiin, paina höyryn
säädintä useita kertoja peräkkäin
etäällä vaatteista. Näin kylmä vesi
pääsee poistumaan höyrynkierrosta.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page107
Sivu: 41
108
Silitys pystysuunnassa
• Säädä vedenlämpötilan säätökursorisilitysraudan lämpötila sekä paneelissa oleva
höyrynmäärän säätöpyörä maksimiasentoon.
• Ripusta vaate henkarille ja pingota kangasta kevyesti kädellä.
Älä koskaan höyrytä vaatetta, joka ihmisen päällä, sillä höyry on hyvin
kuumaa. Ripusta vaate henkarille höyryttämistä varten.
• Pidä rautaa pystysuorassa asennossa, kallistettuna eteenpäin – fig.10. Paina höyryn
säädintä (sijaitsee kahvan päällä) silloin tällöin ja silitä ylhäältä alaspäin – fig.9.
Vesisäiliön täyttö
• Kun punainen "vesisäiliö tyhjä" -merkkivalo vilkkuu, höyryä ei enää synny - fig.11.
1.Täytä irrotettava vesisäiliö kädensijan avulla (sijaitsee generaattorin etuosassa), täytä se
ylittämättä maksimitasoa.
2. Laita se kunnolla takaisin paikalleen, kunnes kuulet naksahduksen.
3. Kytke silityskeskus pistorasiaan. Paina «RESTART» fig.12 - painiketta seuraavalla käyttökerralla.
Kun vihreä valo lakkaa vilkkumasta, höyry on valmista.
TURBO-käyttö (mallista riippuen)
• Anna 2 - 3 painallusta turbo-näppäimelle, jotta saat hetkellisesti lisää höyryä:
- silittääksesi paksumpia kankaita,
- poistaaksesi hankalia ryppyjä,
- poistaaksesi ryppyjä tehokkaasti pystysuorassa.
Käytä turbo-käyttöä varovasti, sillä hyvin tehokas höyry voi aiheuttaa palovammoja.
Autoclean Catalys-pohja (mallista riippuen)
• Silityskeskuksen rauta on varustettu itsepuhdistuvalla pohjalla, joka toimii katalyysilla.
• Pohjan ainutlaatuinen pinnoite poistaa jatkuvasti kaikki normaalin käytön aiheuttamat epäpuhtaudet.
• On suositeltavaa asettaa rauta aina kantansa tai säilytystelineen päälle, jotta sen itsepuhdistuva pinnoite ei
vaurioidu.
Huolto ja puhdistus
Höyrykeskuksen puhdistus
• Älä käytä höyrystimen tai silitysraudan pohjan puhdistukseen puhdistus-tai kalkinpoistoainetta.
• Älä koskaan laita silitysrautaa tai sen alustaa vesihanan alle.
• Pohjan puhdistus (mallista riippuen): Silityskeskuksen rauta on varustettu itsepuhdistuvalla
pohjalla, joka toimii katalyysilla. Pohjan ainutlaatuinen aktiivinen pinnoite poistaa jatkuvasti
kaikki normaalin käytön aiheuttamat epäpuhtaudet. Jos silität tekstiilejä epäsopivalla
lämpötilalla, se saattaa jättää pohjaan jälkiä, jotka voi puhdistaa vain käsin.
Siinä tapauksessa on suositeltavaa puhdistaa viileä pohja pehmeällä ja kostealla liinalla, jotta
pohjan pinnoite ei vaurioidu.
• Puhdista silloin tällöin laitteen muoviset osat pehmeällä, kevyesti kostutetulla rievulla.
Puhdista kalkki helposti generaattorista - Fig. A
Generaattorin käyttöiän pidentämiseksi ja kalkin kerääntymisen välttämiseksi laite on
varustettu kiinteällä kalkinkerääjällä. Tämä kerääjä on sijoitettu altaaseen ja se kerää
automaattisesti säiliön sisällä muodostuvan kalkin.
Toimintaperiaate :
• Kalkinpoiston merkkivalo vilkkuu näytössä, jotta huomaat, että on aika huuhdella
kerääjä - fig.14
Huomio, tätä toimenpidettä ei pidä tehdä, ennen kuin generaattori on
ollut irrotettuna sähköverkosta ainakin kahden tunnin ajan ja se on täysin jäähtynyt.
Tämän toimenpiteen tekemiseksi generaattorin on oltava tiskialtaan luona, sillä
säiliöstä voi valua vettä avauksen yhteydessä.
• Irrota kalkinkerääjän suojus, kun generaattori on täysin jäähtynyt.
• Kierrä kerääjä kokonaan auki ja irrota rasia, se sisältää säiliöön kerääntynyttä kalkkia ja.
• Kerääjän puhdistamiseksi se tulee vain huuhtoa sen sisällön poistamiseksi.
• Laita kerääjä takaisin lokeroonsa ja kierrä se kiinni tiiviyden takaamiseksi.
• Laita korkin suojus paikoilleen.
• Säännöllisen huollon lisäksi on suositeltavaa suorittaa säiliölle kunnollinen huuhtelu puolen vuoden välein tai aina
25 käyttökerran jälkeen. Ohjeet:
Vinkkejä : Jos silität jotain
muuta kuin pellava- tai
puuvillakangasta, pidä
rauta muutaman
senttimetrin etäisyydellä
kankaasta, ettei se pala.
Vinkki : Jotta
puhdistus olisi
helpompaa ja
vähemmän rasittavaa
laitteen pohjalle,
käytä kosteaa sientä
viileällä pohjalla.
Älä laita kalkinpoistoaineita
(etikkaa, teollisia
kalkinpoistoaineita) säiliöön:
ne voivat vahingoittaa
laitetta. Ennen laitteen
tyhjentämistä sen on
ehdottomasti annettava
jäähtyä yli 2 tuntia
palovammojen vaaran
välttämiseksi.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page108
Sivu: 42
109
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
• Tarkista, että generaattori on kylmä ja kytketty irti verkkovirrasta vähintään kahden tunnin ajan
• Aseta höyrygeneraattori lavuaarin reunalle ja silitysrauta pystyasentoon kantansa päälle
generaattorin viereen
• Poista kalkkikarstan kerääjän luukku ja irrota kerääjä kiertämällä sitä
• Pidä höyrygeneraattori kaltevassa asennossa. Kaada kuumavesisäiliöön neljänneslitra
vesijohtovettä vesikannun avulla
• Heiluta koteloa hetken ja kaada vesi pois lavuaarin yläpuolella
• Aseta kalkkikarstan kerääjä paikoilleen ruuvaamalla se kunnolla kiinni, jotta se pysyy tiiviinä
• Aseta kalkkikarstan kerääjän luukku takaisin paikoilleen.
Seuraavalla käyttökerralla on painettava “reset”-näppäintä käyttötaulussa , jotta
kalkinpoiston oranssi merkkivalo sammuu - fig.13
Höyrystimen huuhtelu - Fig. B
• Jotta silitysrautasi toimisi tehokkaasti pidempään ja vältettäisiin kalkkikarstan
muodostuminen, silitysrauta on varustettu oranssinvärisellä merkkivalolla ”höyrystimen
tyhjennys”, joka vilkkuu kojetaulussa noin 10 käytön jälkeen.
• Jos oranssi ”höyrystimen tyhjennys” -merkkivalo vilkkuu, voit jatkaa silittämistä normaaliin
tapaan, mutta muista huuhdella höyrystin ennen seuraavaa käyttöä.
• Tarkista että laite on varmasti viileä ja se on ollut irti sähköverkosta ainakin kaksi tuntia.
• Aseta höyrynkehitin tiskipöydän reunalle ja laita rauta pystyyn sen viereen.
• Käännä höyrystimen säiliön korkin suojaa 1/4 kierros.
• Kierrä höyrystyminen säiliön korkki kolikolla varovasti auki.
• Pidä höyrynkehitintä kallellaan ja täytä säiliö karahvin avulla neljänneslitralla
vesijohtovettä.
• Liikuttele säiliötä jonkin aikaa ja tyhjennä se sitten täydellisesti tiskialtaaseen - fig.17.
Jotta huuhtelun tulos on hyvä, on suositeltavaa, että toimenpide toistetaan.
• Kierrä höyrystimen tyhjennyskorkki takaisin paikoilleen ja kiristä se kolikon avulla.
• Laita höyrystimen tyhjennyskorkin suoja takaisin paikalleen.
• Paina “Reset” -painiketta seuraavalla käyttökerralla, jotta oranssi merkkivalo sammuu - fig.13.
“Auto off”-järjestelmä
• Oman turvallisuutesi vuoksi generaattori on varustettu “auto off”-järjestelmällä, joka laittaa
generaattorin valmiustilaan 8 minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä 8 minuutin aikana tai se on
unohdettu päälle- fig.16.
• Generaattorin uudelleen käynnistämiseksi:
- Paina "Restart"-painiketta tai höyrypainiketta.
- Odota, että höyryn valmiuden merkkivalo ei enää vilku, ennen kuin jatkat silitystä.
• Jos et käytä höyrypainiketta 8 minuutin aikana, generaattorin “auto off” –järjestelmä sammuttaa
generaattorin.
Silityskeskuksen säilytys
• Laita rauta alustalle.
• Sammuta laite virtakytkimen ”O/I” avulla ja irrota laite pistokkeesta
• Lukitse kiinnityskaari kiinni rautaan (kuulet naksahduksen sen lukkiutuessa) – fig.2 (mallista
riippuen). Rautasi on nyt turvallisesti kiinni alustassa.
• Säilytä silityskeskuksen johtoa sille tarkoitetussa säilytystilassa. Katso ohjeet kuvasta – fig.19.
• Taita ultracord-järjestelmä alustalle - fig.8.
• Anna höyrygeneraattorin jäähtyä, ennen kuin laitat sen säilytykseen tai pieneen tilaan.
• Voit laittaa silitysraudan säilytyspaikkaan, kuljeta sitä pitäen kiinni kädensijasta.
Huolehtikaamme ympäristöstä !
Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen,
jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.
Älä käytä kalkinpoistoai-
neita huuhdellessasi höyrys-
tintä: ne voivat
vahingoittaa sitä. Ennen
laitteen tyhjentämistä sen
on ehdottomasti annettava
jäähtyä ainakin 2 tuntia,
jotta vältetään vaara saada
palovammoja.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page109
Sivu: 43
110
ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU
Silityskeskuksen merkkivalo ei
pala. Silitysraudan merkkivalo
ja virrankatkaisijan
merkkivalo eivät pala.
Laitteeseen ei ole kytketty virtaa. Tarkista, että virtajohto on kunnolla kytketty
pistorasiaan ja paina merkkivalollista virrankatkaisijaa
(sijaitsee alustan sivulla).
Pohjan rei’istä vuotaa vettä. Vettä on tiivistynyt putkiin, koska
rautaa käytetään ensimmäistä kertaa
tai viimeisestä käyttökerrasta on
kulunut kauan.
Käytä höyryn säädintä vasta kun silitysraudan
merkkivalo on sammunut. Paina höyrypainiketta
poispäin silityslaudasta, kunnes raudasta tulee höyryä.
Käytät höyryn säädintä, vaikka
silitysrauta ei ole tarpeeksi kuuma.
Vähennä höyryn määrää, kun silität alhaisella lämmöllä
(Höyrynsäädin säätötaulussa).
Termostaatti ei toimi – rauta ei ole
tarpeeksi kuuuma.
Ota yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluun.
Vesijuovia ilmestyy tiettyihin
kankaisiin.
Silityslauta ei ole oikeanlainen. Tarkista, että lauta on tarkoitettu silityskeskukselle.
Pohjasta valuu vaaleaa
nestettä.
Höyrystimessä irtoaa kkalkkia,
koska sitä ei ole huuhdeltu
säännöllisesti.
Huuhtele kerääjä ( katso § “kalkinpoisto
höyrygeneraattorista”).
Silitysraudan pohjan rei’istä
vuotaa ruskeaa nestettä,
joka likaa silitettävän
vaatteen.
Olet käyttänyt kemiallista
kalkinpoistoainetta tai lisäaineita säiliön
vedessä.
Älä lisää mitään aineita irrotettavaan
vesisäiliöön äläkä höyrystimeen (katso suosituksia
käytettävästä vedestä).
Silitysraudan pohja on
likainen tai ruskea ja likaa
silitettävän vaatteen.
Raudan lämpötila on liian korkea. Säädä raudan lämpötila ohjeiden mukaisesti.
Vaatetta ei ole huuhdeltu riittävän hyvin
tai olet silittänyt uutta vaatetta ennen
sen pesemistä.
Varmista että pyykki on kunnolla huuhdeltu jottei
pesuaineen jäämät tai muut kemikaalit pala kiiinni
uuteen vaatteeseen.
Käytät tärkkiä. Sirottele tärkki silitettävän vaatteen nurjalle
puolelle.
Ongelmia silityskeskuksen kanssa?
Höyryä tulee vähän tai ei
ollenkaan.
Vesisäiliö on tyhjä (vesisäiliön
merkkivalo syttyy).
Täytä irrotettava vesisäiliö. Varmista, että irrotettava
vesisäiliö on kunnolla paikoillaan.
Höyryn määrä on säädetty minimiin. Lisää hyöryn määrää (rungon painike).
Olet täyttänyt vesisäiliön,
mutta höyryä ei muodostu.
Vesisäiliö on huonosti paikoillaan. Varmista, että irrotettava vesisäiliö on kunnolla
paikoillaan.
Punainen « irrotettava
vesisäiliö on tyhjä» -
merkkivalo palaa.
Vesisäiliö on tyhjä . Täytä irrotettava vesisäiliö.
Höyrystimen pohjatulpasta
tulee höyryä.
Pohjatulppa on huonosti kiinni. Kiristä pohjatulppa.
Korkin tiiviste on vahingoittunut. Ota yhteys valtuutettuun jälkimyyntipalveluun
saadaksesi uuden tiivisteen.
Laitteen alta tulee höyryä.
Pohja on naarmuuntunut tai
pilaantunut.
Laite on viallinen.
Silitysrauta on laskettu silityslaudan
metallialustalle.
Olet puhdistanut pohjan
hankaussienellä tai
metallisienellä.
Älä käytä rautaa enää ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoon.
Laita rauta aina pystyasentoon.
Katso kappaletta « Pohjan puhdistus ».
Muiden ongelmien ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka tarkastaa silitysrautasi.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page110

Kysymykset & vastaukset

Merkin Tefal Pro Express Turbo GV8461 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Tefal Pro Express Turbo GV8461

Onko sinulla kysymys tuotteesta Tefal Pro Express Turbo GV8461, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Tefal Pro Express Turbo GV8461 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Tefal Pro Express Turbo GV8461 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.