Sony ACC-UNQ käyttöohjeet

Katso tuotteen Sony ACC-UNQ allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Sony
  • Tuote: Akkulaturi
  • Malli/nimi: ACC-UNQ
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Venäjä, Suomalainen, Kiinalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 107
2-FI
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran estämiseksi.
VAARA
Noudata seuraavassa olevia ohjeita, jotta vältät tulipalon
tai räjähdyksen vaaran ja siitä mahdollisesti aiheutuvan
kuoleman tai vaikean vammautumisen.
Jotta vältät akkujen vuotamisen, niiden sisäisen kuumenemisen ja räjähdyksen vaaran,
pidä mielessäsi seuraavassa mainitut asiat.
• Älä lataa akkuja muilla kuin Sonyn suosittelemalla akkulaturilla.
• Älä juota tai pura akkuja äläkä tee niihin mitään muutoksia. Älä myöskään yritä
hävittää niitä polttamalla, älä lämmitä niitä äläkä päästä niiden napoja oikosulkuun.
• Jos akuista vuotaa nestettä ja sitä joutuu silmiisi, huuhtele silmäsi puhtaalla vedellä
ja hakeudu heti lääkärin hoitoon.
Jotta vältät tulipalon vaaran ja siitä mahdollisesti aiheutuvan kuoleman tai vaikean
vammautumisen, noudata seuraavassa mainittuja varotoimia.
• Asenna akut niin, että niiden plus- ja miinusnavat (3 ja #) tulevat varmasti oikeille
puolille.
• Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin akkujen plus- ja miinusnapojen (3 ja
#) kanssa. Älä myöskään kuljeta tai säilytä akkuja yhdessä esimerkiksi
kaulakorujen, hiusneulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
• Älä revi, poista tai muutoin vahingoita akkujen ulkokuorta.
• Jos akuista vuotaa nestettä ja sitä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste heti
puhtaalla vedellä.
• Säilytä akkuja poissa lasten ulottuvilta.
• Jos huomaat, että akut ovat vuotaneet, vaihtaneet väriä tai vaihtaneet muotoa, älä
käytä niitä.
Jotta vältät vammautumisen, noudata seuraavassa mainittuja varotoimia.
• Älä käytä kuivaparistoja, kondensaattoreita, muuntyyppisiä akkuja tai paristoja
äläkä muunmerkkisiä akkuja tässä kuvattujen akkujen kanssa.
• Älä jätä akkuja alttiiksi suorille iskuille äläkä heitä niitä muita esineitä vasten.
• Älä käytä vanhoja ja uusia akkuja tai ladattuja ja tyhjiä akkuja yhdessä.
• Jos käytät kahta tai useampaa akkua yhdessä, lataa ne yhtä aikaa ja käytä niitä
yhdessä.
• Jos et aio käyttää akkuja, poista ne laitteesta.
Sivu: 108
3-FI
Osien tunnistaminen
Akkulokero
CHARGE-merkkivalo
Akkujen lataaminen
1 Aseta nikkelimetallihydridiakut Sony HR11/45, HR03 (koko
AAA), NH-AAA tai Sony HR15/51, HR6 (koko AA), NH-AA
akkulaturiin niin, että akkujen merkinnät +/– tulevat
kohdakkoin laturissa olevien merkintöjen +/– kanssa. Sulje
sitten kansi.
Tässä laturissa voi ladata enintään neljä nikkelimetallihydridiakkua
Sony HR11/45, HR03 (koko AAA), NH-AAA tai Sony HR15/51, HR6
(koko AA), NH-AA.
Jatkuu
Sisällysluettelo
• Tässä ohjeessa akku-sanalla tarkoitetaan ladattavia akkuja, ei siis
paristoja.
Osien tunnistaminen ............................................................................................ 3
Akkujen lataaminen ............................................................................................. 3
Varotoimet ............................................................................................................. 5
Nikkelimetallihydridiakkujen käyttäminen ..................................................... 8
Vianmääritys ......................................................................................................... 9
Tekniset tiedot ..................................................................................................... 10
Sivu: 109
4-FI
Akkujen lataaminen (jatkuu)
2 Lataa akut.
– USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa olevat asiakkaat:
– Muissa maissa olevat asiakkaat:
Verkkojohdon päässä olevan pistokkeen muoto voi laitteen ostomaan
mukaan poiketa kuvassa esitetystä.
Kun lataus alkaa, akkupaikkojen vieressä olevat CHARGE-merkkivalot
syttyvät. Kun lataus päättyy, CHARGE-merkkivalot sammuvat.
Jos CHARGE-merkkivalo ei syty tai se vilkkuu, katso kohtaa
“Vianmääritys” sivulla 9 (FI).
3 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota verkkopistoke, avaa
kansi ja poista paristot.
– USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa olevat asiakkaat:
Kun lataus on päättynyt, käännä virtapistoke laitteen sisään.
– Muissa maissa olevat asiakkaat:
Kun irrotat virtapistokkeen, vedä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Käännä virtapistoke ulos
ja työnnä se pistorasiaan.
Liitä verkkojohdon asianmukainen pää
akkulaturiin ja toinen pää pistorasiaan.
Sivu: 110
5-FI
Pikalataus
Tätä laturia voi käyttää pikalataukseen, kun siihen on asetettu enintään
kaksi nikkelimetallihydridiakkua Sony HR11/45, HR03 (koko AAA), NH-
AAA tai Sony HR15/51, HR6 (koko AA), NH-AA.
Latausajat
Nopea pikalataus Normaali pikalataus
(yksi tai kaksi akkua) (kolme tai neljä akkua)
Sony HR11/45, HR03
(koko AAA), NH-AAA- noin 1 h 15 min noin 2 h 30 min
akut
Sony HR15/51, HR6
(koko AA), NH-AA- noin 1 h 55 min noin 3 h 50 min
akut
Ilmoitetut ajat koskevat akkuja, joiden kapasiteetit ovat alla mainitut.
Sony HR11/45, HR03 (koko AAA), NH-AAA-akut: 750 mAh (tyypill.)
Sony HR15/51, HR6 (koko AA), NH-AA-akut: 1 750 mAh (tyypill.)
Älä liitä akkulaturia verkkojännitemuuntimiin (matkamuuntimiin).
Muutoin laturi voi ylikuumeta tai muuten vioittua.
Varotoimet
•Käytä laturia lähellä pistorasiaa. Vaikka CHARGE-merkkivalo ei palaisi,
laturiin on silti virta kytkettynä. Jos laturi vioittuu, irrota virtapistoke
pistorasiasta.
•Varo kolhimasta, pudottamasta ja muutoin vahingoittamasta
akkulaturia.
•Älä pura akkulaturia tai tee siihen muutoksia.
•Älä jätä akkulaturia alttiiksi vedelle. Älä sijoita akkulaturiin vieraita
esineitä.
•Älä sijoita laturia veden läheisyyteen.
•Älä jätä latautumassa olevia akkuja pienten lasten lähelle.
•Älä käytä akkulaturia paikoissa, joiden ilmassa on paljon kosteutta,
rasvaista savua tai höyryä.
•Käytä vain oikeantyyppisiä akkuja.
Jatkuu
Sivu: 111
6-FI
Varotoimet (jatkuu)
•Varmista, että kätesi ovat täysin kuivat, ennen kuin kosketat akkulaturia.
•Sijoita akkulaturi vakaalle alustalle.
•Älä kosketa akkulaturia tai akkuja, kun akut latautuvat laturissa.
•Älä peitä akkulaturia esimerkiksi liinalla tai tyynyllä.
•Älä lataa täyteen ladattuja akkuja.
•Älä lataa akkuja, kun ne ovat laturissa väärin päin.
Akkulaturin ja akkujen käyttöä koskevia huomautuksia
Lataaminen
•Älä lataa mitään muita kuin ladattavia Sony-nikkelimetallihydridiakkuja.
Jos käytät esimerkiksi mangaani- tai alkaliakkuja, ne voivat vuotaa tai
räjähtää.
mangaani alkali
•Aseta akut akkulaturin lokeroihin oikein.
Jos akut eivät ole oikein paikoillaan, akkulaturin koskettimet voivat
vahingoittua tai akut eivät välttämättä lataudu asianmukaisesti.
•Lataa akut täyteen ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa.
•Kun ladattavat akut ovat latautuneet täyteen, poista ne nopeasti laturista.
Jos jätät akut laturiin pitkäksi ajaksi, niiden suorituskyky voi heikentyä.
•Akut voivat olla kuumia heti latausmerkkivalon sammuttua. Ole
varovainen.
•Saat akuista parhaan suorituskyvyn, kun käytät varauksen täysin
loppuun, lataat akut sitten täyteen ja toistat tämän menettelyn useita
kertoja.
•Kun ostat uudet akut tai jos et ole käyttänyt akkuja pitkään aikaan, ne
eivät välttämättä lataudu niin täyteen kuin olisi oletettavaa. Tämä on
tämäntyyppisten akkujen ominaisuus. Jos käytät akkujen varauksen
täysin loppuun, lataat akut sitten uudelleen ja toistat tämän menettelyn
muutaman kerran, akut latautuvat jälleen täyteen.
Latausympäristön lämpötila
Akkujen latauskapasiteetti on suurin, kun latausympäristön lämpötila on
välillä 10°C - 30°C. Jos ympäristön lämpötila on alueen 10°C - 30°C
ulkopuolella, akut eivät välttämättä lataudu tehokkaasti.
Sivu: 112
7-FI
Sijoittaminen
Älä asenna tai varastoi akkulaturia seuraavassa kuvattujen kaltaisiin
paikkoihin:
•Paikat, joissa on hyvin kuumaa tai kylmää
Laitteen jättäminen suoraan auringonvaloon, suljettuun autoon tai
lähelle lämpöä tuottavia laitteita voi johtaa laitteen kotelon muodon
muuttumiseen tai laitteen vioittumiseen.
•Paikat, jotka ovat alttiita tärinälle
•Paikat, jotka ovat alttiita voimakkaille magneettikentille
•Paikat, jotka ovat alttiita pölylle tai hiekalle
Jos käytät akkulaturia esimerkiksi hiekkarannalla, suojaa akkulaturi
varmasti hiekalta. Jos akkulaturin päälle pääsee hiekkaa, laturi voi
vioittua.
Käyttö
•Varo kolhimasta ja pudottamasta akkulaturia.
•Älä käytä akkulaturia television tai AM-radion lähellä, sillä laturi voi
aiheuttaa häiriöitä.
•Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin tämän laitteen
kosketusnapojen kanssa. Muutoin voi seurata oikosulku.
Akkulaturin hoitaminen ja ylläpito
•Puhdista akkulaturi pehmeällä liinalla tai paperilla.
•Puhdista laitteen pinta tarvittaessa vedellä laimennettuun mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Pyyhi pinta sitten
kuivalla liinalla.
•Älä käytä akkulaturin puhdistukseen esimerkiksi alkoholia tai
bentseeniä. Tällaiset kemikaalit voivat vahingoittaa akkulaturia.
•Jos käytät puhdistuksessa kemiallisesti käsiteltyä liinaa, noudata sen
käyttöohjeita.
•Älä suihkuta akkulaturin lähellä hyönteismyrkkyjä tai muita haihtuvia
aineita. Estä kumi- ja vinyylimuoviesineitä pääsemästä kosketuksiin
akkulaturin kanssa. Muutoin laturi voi vahingoittua.
Virtapistoketta koskevia huomautuksia
•Älä kosketa virtapistoketta ukonilman aikana.
•Liitä virtapistoke pistorasiaan oikein.
•Pidä akkulaturi irrotettuna pistorasiasta, kun et käytä laturia.
•Irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin alat puhdistaa laturia.
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelma, irrota laite pistorasiasta ja ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Sivu: 113
8-FI
Nikkelimetallihydridiakkujen käyttäminen
Lataaminen
•Käytä akkuja vasta, kun olet ladannut ne täyteen.
Akuissa on vain pieni varaus, kun ne lähetetään tehtaalta.
•Lataa akut, kun olet käyttänyt niiden aiemman varauksen loppuun.
•Varmista, että lataat akut juuri ennen niiden käyttöä.
Jos täyteen ladattuja akkuja ei käytetä, niiden varaus purkautuu
vähitellen itsestään. Siksi on suositeltavaa, että lataat akut juuri ennen
niiden aiottua käyttöajankohtaa.
•Jos lataat akut useita kertoja kuluttamatta niiden edellistä varausta täysin
loppuun, akut eivät enää lataudu täyteen, ja niiden käyttöaika lyhenee
vähitellen. Tätä kutsutaan “muisti-ilmiöksi”. Jos huomaat “muisti-
ilmiön”, käytä akkujen varaus täysin loppuun ja lataa akut sitten
uudelleen. Toista tämä menettely muutamia kertoja, niin “muisti-ilmiö”
katoaa.
Akkujen käyttöaika
•Pidä käyttövalmiina vara-akkuja niin, että akut riittävät aikomaasi
laitteen käyttöaikaa kaksi tai kolme kertaa pitemmäksi ajaksi.
•Mitä kylmempää on, sitä enemmän akkujen suorituskyky heikkenee ja
sitä lyhyempi niiden käyttöaika on.
Kun et käytä laitetta
•Suojele akkuja poistamalla ne laitteesta. Jos jätät akut paikoilleen, ne
voivat vuotaa.
Hoito ja kunnossapito
•Pidä akkujen navat puhtaina.
Jos et ole käyttänyt akkuja pitkään aikaan tai niiden navat ovat
likaantuneet, pyyhi akkujen plus- ja miinusnavat (3 ja #) puhtaiksi
esimerkiksi paperinenäliinalla.
Akkujen varastoiminen
•Kun olet käyttänyt varauksen täysin loppuun, poista akut laitteesta ja
varastoi ne viileään paikkaan.
•Jos et aio käyttää akkuja pitkän aikaan, sinun on turvallisinta säilyttää
niitä akkukotelossa (sisältyy vakiovarusteisiin).
Sivu: 114
9-FI
Vianmääritys
CHARGE-merkkivalon tila: ( : vilkkuu, : palaa, : sammuneena)
Häiriö Korjaus
Toimivat normaalisti.
Merkkivalot eivät syty, kun
akut asetetaan laturiin.
Ne merkkivalot vilkkuvat,
joita vastaavissa lokeroissa
on akku.
Merkkivalot vilkkuvat
riippumatta siitä, onko
vastaavissa lokeroissa akku.
Jokaisen neljän laturiin
asetetun akun merkkivalo
vilkkuu.
t Poista yksi akku.
• Merkkivalot
• Poistamaasi akkua
vastaava merkkivalo
sammuu.
Lataus
valmis.
Latautuu.
• Akuissa tai laturissa on jokin
ongelma.
tYritä paikallistaa ongelma
seuraavassa olevien
vianmääritysohjeiden avulla.
• Ympäristön lämpötila on
sopimaton lataukseen.
tLataa akut sopivassa
ympäristössä.
• Ympäristön lämpötila on
sopimaton lataukseen.
tLataa akut sopivassa
ympäristössä.
• Akuissa tai laturissa on jokin
ongelma.
tYritä paikallistaa ongelma
seuraavassa olevien
vianmääritysohjeiden avulla.
Jatkuu
Sivu: 115
10-FI
Tekniset tiedot
Akkulaturi BC-CSQ2
Tulojännite 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
7 W, 12 VA - 15 VA
Lähtöjännite 1,2 V DC, 460 mA × 4 / 920 mA × 2
Käyttölämpötila 0°C - +40°C
Mitat Noin 65 × 32 × 106 mm (l/k/s)
Paino Noin 120 g
Käytettävät akut Ladattavat Sony-nikkelimetallihydridiakut
HR11/45, HR03 (koko AAA), NH-AAA
HR15/51, HR6 (koko AA), NH-AA
Ladattava akku NH-AAA-DI
Nimellisjännite 1,2 V
Kapasiteetti 750 mAh (tyypill.)
Käyttölämpötila 0°C - +40°C
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen mallia ja
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Poista akut ja
asenna samat
akut sitten
takaisin
laturiin.
Jos merkkivalo
vilkkuu uudelleen
tai ei syty:
Asenna laturiin
toiset akut.
Jos merkkivalo
vilkkuu uudelleen tai
ei syty:
Laturissa voi olla vika.
Ota yhteys
lähimpään
Sony-
jälleenmyy-
jään, jos
uskot, että
akussa on
vika.
Jos merkkivalo ei
sytyttyään vilku:
Jos merkkivalo
sammuu latausajan
päätyttyä, ongelmaa
ei ole.
Jos merkkivalo ei
sytyttyään vilku:
Jos merkkivalo
sammuu latausajan
päätyttyä,
ensimmäisessä
akkusarjassa on vika
tai ne ovat ylittäneet
normaalin
käyttöikänsä.
Vianmääritystoimet
Vianmääritys (jatkuu)

Kysymykset & vastaukset

Merkin Sony ACC-UNQ ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Sony ACC-UNQ

Onko sinulla kysymys tuotteesta Sony ACC-UNQ, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Sony ACC-UNQ käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Sony ACC-UNQ suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.