SilverCrest SSM 180 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SSM 180 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Mehupuristin
  • Malli/nimi: SSM 180 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 13
11
SSM 180 A1
FI
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Toimitussisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Mikä on smoothie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ennen ensimmäistä käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ainesten valmisteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Laitteen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Vian korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reseptit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ananas-pinaatti-smoothie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Roomansalaatti-smoothie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Banaani-kiivi-smoothie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Porkkanan lehti - pinaatti -smoothie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trooppinen smoothie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Marja-vanilja-smoothie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ananas-marja-smoothie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Takuu ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Sivu: 14
12 SSM 180 A1
FI
SMOOTHIE-SEKOITIN
SSM 180 A1
Johdanto
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on
osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta,
käyttöä ja hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu
ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvalli-
suusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla
ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kun luovutat
tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta
koskevat asiakirjat.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan smoothien ja
muiden sekajuomien valmistamiseen. Tämä laite on
tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. Älä käytä
sitä ammattitarkoituksiin.
Toimitussisältö
Smoothie-sekoitin
(2 kantta, 2 sekoitusastiaa, 1 runko, 1 teräyksikkö
terineen)
Käyttöohje
OHJE
Tarkista toimituksen täydellisyys ja mahdolliset
vauriot heti, kun olet poistanut laitteen pakkauk-
sesta. Käänny tarvittaessa huollon puoleen.
Laitteen kuvaus
1 Sekoituskulho
2 Kansi
3 Terä
4 Teräyksikkö
5 Runko
6 Start-painike (käynnistys)
Tekniset tiedot
Nimellisjännite: 220–240 V ~/50 Hz
Maksimi ottoteho: 180 W
Suojaluokka: II /
LK-aika: 1 minuutti
LK-aika
LK-aika (lyhytkäyttöaika) ilmoittaa, kuinka kauan lai-
tetta voidaan käyttää niin, ettei moottori ylikuumene
tai vaurioidu. Ilmoitetun lyhytkäyttöajan jälkeen
laite on sammutettava, kunnes moottorin lämpötila
on jäähtynyt huonelämpötilaa vastaavalle tasolle.
Mikä on smoothie?
Smoothie tarkoittaa hedelmistä valmistettua juomaa.
Smoothiet valmistetaan hedelmistä kuorta ja sie-
meniä tai kiveä lukuun ottamatta. Näin saadaan
aikaan paksuhko koostumus. Smoothieita voidaan
muunnella oman maun mukaan lähes rajattomasti:
smootheihin voidaan lisätä jogurttia, jäämurskaa,
yrttejä tai jäätelöä.
Sivu: 15
13
SSM 180 A1
FI
Turvallisuusohjeet
VAARA - SÄHKÖISKU!
► Liitä laite vain määräystenmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasi-
aan. Verkkojännitteen on vastattava laitteen tyyppikilven tietoja.
► Varmista, ettei virtajohto kastu tai altistu kosteudelle käytön aikana.
Vedä johto niin, ettei se jää puristuksiin tai pääse vaurioitumaan.
► Pidä virtajohto poissa kuumien pintojen lähettyviltä.
► Älä suorita laitteelle mitään korjaustöitä. Kaikki korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän ammattihenkilöstön tehtäväksi.
► Vedä pistoke irti pistorasiasta, kun puhdistat laitetta tai jos havaitset laitteessa
vikaa. Pelkkä laitteen sammuttaminen ei riitä, sillä laitteessa on jännitettä
niin kauan kuin pistoke on kiinni pistorasiassa.
► Anna vaarojen välttämiseksi vialliset pistokkeet ja virtajohdot heti valtuutetun
ammattihenkilöstön tai huoltopalvelun vaihdettavaksi.
► Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Älä missään nimessä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Sivu: 16
14 SSM 180 A1
FI
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Irrota laite sähköverkosta aina, kun asennat tai irrotat lisäosia. Näin estät
laitteen tahattoman käynnistymisen.
► Laite on irrotettava sähköverkosta aina, kun sitä ei valvota, sekä ennen
kokoamista, purkamista ja puhdistamista.
► Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön.
► Käytä laitteessa ainoastaan alkuperäisiä lisäosia. Muiden valmistajien lisäosat
eivät välttämättä sovi laitteeseen ja voivat siksi aiheuttaa vaaratilanteita!
► Henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset, tai joilla
ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta
vain valvonnan alaisena, tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyt-
töön, ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
► Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
► Varoitus: terä on erittäin terävä! Ole siksi erittäin varovainen puhdistaessasi
teriä.
► Varoitus: terä on erittäin terävä! Ole varovainen, kun irrotat sekoitusastian.
► Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoi-
tuksiin. Muutoin on olemassa loukkaantumisvaara!
► Vaihda lisäosia vain, kun laite on pysähdyksissä ja pistoke on irrotettu pis-
torasiasta! Laite käy vielä hetken sammuttamisen jälkeen!
► Älä koskaan jätä laitetta valvomatta.
► Ennen kuin vaihdat käytön aikana liikkuvia lisävarusteita tai lisäosia,
sammuta laite ja irrota se sähköverkosta.
Sivu: 17
15
SSM 180 A1
FI
HUOMIO! ESINEVAHINKOJA!
► Älä koskaan työstä laitteessa kovia aineksia, kuten pähkinöitä, hedelmien
kantoja, suuria jyviä tai siemeniä!
► Älä koskaan täytä sekoitusastiaan kuumia aineksia!
► Älä koskaan käytä laitetta jääpalojen murskaamiseen, jos sekoitusastiassa
ei ole nestettä!
Ennen ensimmäistä käyttöä
1) Ota kaikki osat laatikosta ja poista pakkaus-
materiaali ja mahdolliset suojamuovit.
2) Puhdista kaikki osat luvussa "Puhdistus ja hoito"
kuvatulla tavalla. Varmista, että kaikki osat ovat
täysin kuivuneet.
Ainesten valmisteleminen
■ Kuori hedelmät, esimerkiksi appelsiinit tai kiivit.
■ Poista hedelmistä, esimerkiksi persikoista, suuret
siemenet ja kivet.
■ Paloittele hedelmät pieniksi paloiksi
(n. 1–2 cm).
■ Leikkaa yrtit ja salaatit pieniksi paloiksi.
OHJE
► Voit murskata laitteella myös jääpaloja (enint.
50 g/ n. 2-4 jääpalaa). Laita sekoitusastiaan
1 kokonaisia jääpaloja vain, jos työstät sa-
manaikaisesti myös nesteitä. Paina Start-paini-
ketta 6 toistuvasti, kun murskaat kokonaisia
jääpaloja. Suosittelemme tässä laitteessa
kuitenkin valmiiksi murskatun jään käyttämistä.
Laitteen käyttäminen
1) Aseta laitteen runko 5 puhtaalle ja tasaiselle
alustalle.
2) Täytä valmistellut ainekset sekoitusastiaan 1.
Täytä sekoitusastiaan aina ensin nestemäiset
ja vasta sen jälkeen kiinteät ainekset, kuten
hedelmät tai jäämurska.
HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT!
► Täytä sekoitusastia 1 enintään MAX-mer-
kintään asti! Muuten laite ei sekoita aineksia
kunnolla!
3) Aseta teräyksikkö 4 kiinni sekoitusastiaan 1
niin, että terä 3 näkyy sekoitusastiassa 1 ja
kierrä teräyksikkö 4 tiukkaan.
4) Aseta nyt teräyksikkö 4 ja siinä kiinni oleva
sekoituskulho 1 kiinni runkoon 5 niin, että
rungossa 5 oleva nuoli on teräyksikössä 4
olevan symbolin kohdalla.
HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT!
► Kiinnitä teräyksikkö 4 runkoon kiertämällä
vain teräyksikköä 4. Älä pidä kiinni sekoi-
tusastiasta 1! Muuten sekoitusastia 1 voi
irrota ja ainekset valua ulos!
5) Pyöritä sitten teräyksikköä 4 niin, että rungos-
sa 5 oleva nuoli osoittaa kohti teräyksikössä 4
olevaa symbolia . Teräyksikön 4 on asetut-
tava kunnolla kiinni runkoon 5.
6) Työnnä verkkopistoke verkkopistorasiaan.
7) Paina muutaman kerran Start-painiketta 6,
kunnes smoothien koostumus on toivotunlainen!
Sivu: 18
16 SSM 180 A1
FI
OHJE
► Mikäli ainekset eivät sekoitu kunnolla, nosta
laitetta hieman ja ravista. Pidä kiinni teräyksi-
köstä 4 ja sekoitusastiasta 1 sekä rungos-
ta 5, jotta osat eivät irtoa toisistaan.
HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT!
► Älä pidä laitetta käynnissä minuuttia kau-
empaa kerrallaan! Laite ylikuumenee! Anna
laitteen jäähtyä välillä.
8) Kun smoothie on valmis, pyöritä teräyksikköä 4,
kunnes rungossa 5 oleva nuoli on teräyksikös-
sä 4 olevan symbolin kohdalla ja irrota
teräyksikkö 4 ja siinä kiinni oleva sekoitusas-
tia 1.
9) Käännä sekoitusastia 1 ylösalaisin ja irrota
teräyksikkö 4.
10) Kierrä kansi 2 kiinni sekoitusastiaan 1.
Voit juoda smoothien suoraan kannessa 2
olevasta juoma-aukosta.
Voit nyt valmistaa toisen smoothien toisessa sekoitus-
astiassa 1.
Puhdistus ja hoito
VAARA - SÄHKÖISKU!
► Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdis-
tusta! On olemassa sähköiskun vaara!
Älä koskaan upota runkoa 5 veteen tai
muihin nesteisiin!
■ Puhdista laite mieluiten välittömästi käytön
jälkeen. Silloin elintarvikejäämät irtoavat
helpommin.
HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT!
► Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdis-
tusaineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa!
■ Pyyhi runko 5 kostealla liinalla. Jos kyseessä
on sitkeä lika, laita liinaan mietoa astianpesu-
ainetta. Pyyhi astianpesuainejäämät vedellä
kostutetulla liinalla.
■ Puhdista sekoitusastia 1, teräyksikkö 4 te-
rineen 3 ja kanta 2 lämpimässä miedossa
pesuainevedessä. Huuhtele kaikki osat sen
jälkeen puhtaalla vedellä niin, ettei niihin jää
pesuainetta.
OHJE
Jos puhdistat laitteen välittömästi käytön jälkeen,
saavutat useimmissa tapauksissa puhtaimman
tuloksen, kun puhdistat sekoitusastian 1 ja
teräyksikön 4 seuraavasti:
► Täytä sekoitusastiaan 1 400 ml vettä ja
tipauta joukkoon muutama tippa mietoa
astianpesuainetta.
► Kiinnitä teräyksikkö 4 sekoitusastiaan ja
kierrä molemmat kiinni laitteen runkoon 5.
► Paina muutaman kerran Start-painiketta 6
niin, että vesi huuhtelee terän 3.
► Huuhtele sen jälkeen sekoitusastia 1 ja terä-
yksikkö 4 runsaalla vedellä niin, ettei niihin
jää astianpesuainetta.
■ Kuivaa kaikki osat puhdistuksen jälkeen.
OHJE
► Voit puhdistaa kannen 2, sekoitusastian 1
ja teräyksikön 4 myös astianpesukoneessa.
Jos mahdollista, pese laitteen osat astianpe-
sukoneen yläkorissa ja varmista, etteivät osat
jää puristuksiin. Ne voivat vääntyä!
Säilytys
■ Säilytä puhdistettua laitetta puhtaassa, pölyttö-
mässä ja kuivassa paikassa.
Sivu: 19
17
SSM 180 A1
FI
Reseptit
Ananas-pinaatti-smoothie
Ainekset
100 g tuoretta babypinaattia
75 ml vettä
2 ananasrengasta
♦ Valmistele ananas ja pinaatti kohdassa ”Ainesten
valmisteleminen” kuvatulla tavalla.
♦ Kaada vesi ja sen jälkeen ananaspalat ja pinaatti
sekoitusastiaan 1 ja sulje se teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
Roomansalaatti-smoothie
Ainekset
3 roomansalaatin lehteä
75 ml vettä
1/2 banaani
1/2 mango
1/2 appelsiini
♦ Valmistele hedelmät kappaleessa ”Ainesten
valmisteleminen” kuvatulla tavalla.
♦ Poista kannat roomansalaatin lehdistä ja leikkaa
pienemmiksi paloiksi.
♦ Kaada vesi ja sen jälkeen hedelmät ja salaatti
sekoitusastiaan 1 ja sulje se teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
Vian korjaus
Vika Syy Ratkaisu
Laite ei toimi.
Verkkopistoketta ei ole liitetty sähköverk-
koon.
Työnnä pistoke verkkopistorasi-
aan.
Pistorasia on viallinen. Käytä toista pistorasiaa.
Laite on viallinen. Käänny huollon puoleen.
Laitetta ei ole koottu oikein.
Tarkista laitteen kokoonpano ja
korjaa tarvittaessa.
Jos viat eivät korjaudu yllä annetuilla ohjeilla, tai jos havaitset joitakin muita häiriöitä, käänny huoltom-
me puoleen.
Sivu: 20
18 SSM 180 A1
FI
Banaani-kiivi-smoothie
Ainekset
200 ml appelsiinimehua (tuorepuristettua)
1 kiivi
1/2 banaani
♦ Valmistele hedelmät kappaleessa ”Ainesten
valmisteleminen” kuvatulla tavalla.
♦ Kaada appelsiinimehu ja sen jälkeen hedelmät
sekoitusastiaan 1 ja sulje se teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
Porkkanan lehti - pinaatti -smoothie
Ainekset
150 ml vettä
15 g tuoretta babypinaattia
15 g porkkanan lehtiä
1/2 appelsiini
50 g mangoa
1/2 banaani
1 rkl pellavansiemenöljyä
♦ Valmistele hedelmät kappaleessa ”Ainesten
valmisteleminen” kuvatulla tavalla.
♦ Leikkaa porkkanan lehdet ja pinaatti pieneksi.
♦ Kaada ensin vesi ja sen jälkeen pinaatti ja
porkkanan lehdet sekoitusastiaan 1 ja sulje
sekoitusastia teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
Trooppinen smoothie
Ainekset
100 g kookosmaitoa
2 ananasrengasta
1 kiivi
1/2 banaani
♦ Valmistele hedelmät kappaleessa ”Ainesten
valmisteleminen” kuvatulla tavalla.
♦ Kaada kookosmaito ja sen jälkeen hedelmät
sekoitusastiaan 1 ja sulje astia teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
Marja-vanilja-smoothie
Ainekset
100 ml omenamehua
150 g marjoja (jäisiä, esim. mansikoita, vadelmia,
mustikoita jne.)
100 g vaniljajogurttia
♦ Kaada ensin omenamehu ja vaniljajogurtti ja
sen jälkeen marjat sekoitusastiaan 1 ja sulje
sekoitusastia teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
Sivu: 21
19
SSM 180 A1
FI
Ananas-marja-smoothie
Ainekset
50 ml appelsiinimehua
50 ml ananasmehua
100 g marjoja (jäisiä, esim. mansikoita, vadelmia,
mustikoita jne.)
1 ananasrengas
100 g luonnonjogurttia
♦ Valmistele ananas kappaleessa ”Ainesten
valmisteleminen” kuvatulla tavalla.
♦ Kaada ensin appelsiinimehu, ananasmehu ja
luonnonjogurtti ja sen jälkeen marjat sekoitusas-
tiaan 1.
♦ Sulje sekoitusastia teräyksiköllä 4.
♦ Sekoita, kunnes seos on tasaista.
OHJE
► Emme vastaa resepteistä. Kaikki ruoka-aineita
ja valmistusta koskevat tiedot ovat ohjeellisia.
Täydennä tai muuta näitä reseptiehdotuksia
henkilökohtaisten toiveidesi ja tottumustesi
mukaan.
Takuu ja huolto
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien.
Laite on valmistettu huolella ja tarkastettu perus-
teellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti tositteeksi ostosta. Ota takuuta-
pauksessa puhelimitse yhteyttä lähimpään huol-
topisteeseen. Vain näin voidaan taata tuotteesi
maksuton lähettäminen huoltoon.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja tuotantovir-
heitä, ei kuitenkaan kuljetusvaurioita, kuluvia osia
tai helposti rikkoutuvien osien, esim. kytkinten tai
akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei
kaupalliseen käyttöön. Väärä tai asiaton käyttö,
väkivallan käyttö ja muut kuin valtuutetun huolto-
pisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun
raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oi-
keuksia. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä
koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista
vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi
pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuiten-
kin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset
ovat maksullisia.
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 104065
Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo
8:00–20:00 (CET)
Sivu: 22
20 SSM 180 A1
FI
Hävittäminen
Älä missään nimessä hävitä
laitetta tavallisen kotitalous-
jätteen mukana. Tämä tuote
on sähkö- ja elektroniikka-
romusta annetun direktiivin
2012/19/EU alainen.
Anna laite valtuutetun jätehuoltoyrityksen tai kun-
nallisen jätehuoltolaitoksen hävitettäväksi. Noudata
voimassa olevia määräyksiä. Jos olet epävarma,
ota yhteyttä jätehuoltolaitokseen.
Pakkaus on valmistettu ympäristöystä-
vällisistä materiaaleista, jotka voidaan
toimittaa paikallisiin kierrätyspisteisiin.
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SSM 180 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SSM 180 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SSM 180 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SSM 180 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SSM 180 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.