SilverCrest SPB 2.6 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SPB 2.6 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Kännykän laturi
  • Malli/nimi: SPB 2.6 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 18
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 17
Sisällysluettelo
Johdanto............................................................ 18
Käyttötarkoitus.................................................. 18
Pakkauksen sisältö............................................ 19
Tekniset tiedot ................................................... 19
Turvaohjeet........................................................ 20
Ohjaimien yleiskuvaus....................................... 24
Alkuvalmistelut.................................................. 25
Alkuvalmistelut.................................................. 25
Virtalaturin lataaminen...........................................................25
Lataustilan tarkistaminen........................................................26
Ulkoisten laitteiden lataaminen.............................................26
Vianetsintä......................................................... 27
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen ja
ympäristöstä huolehtiminen .............................. 28
Vaatimustenmukaisuusilmoitus ......................... 28
Takuu- ja huoltotiedot ........................................ 29
Sivu: 19
SilverCrest SPB 2.6 A1
18 - Suomi
Johdanto
Kiitämme SilverCrest-tuotteen valinnasta. SilverCrest Power
Bank SPB 2.6 A1 -laitteella voit ladata tyhjän esimerkiksi
matkapuhelimen akun liikkeellä ollessasi, kun käytettävissä ei
ole pistorasiaa.
Käyttötarkoitus
SilverCrest Power Bank SPB 2.6 A1 on tietotekniikkatuote. Sen
avulla voit ladata mobiililaitteita, joissa on USB-latausliitin.
SilverCrest Power Bank -virtalaturia ei ole tarkoitettu
yrityskäyttöön eikä kaupallisiin sovelluksiin. Käytä laitetta vain
yksityiskäytössä. Muu kuin edellä mainittu käyttö ei vastaa
käyttötarkoitusta. Laite täyttää kaikki CE-vaatimukset ja sen
olennaiset määräykset ja standardit. Jos virtalaturiin tehdään
muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, sitä koskevat
standardit eivät ehkä enää täyty. Valmistaja ei ole vastuussa
mistään sellaisesta aiheutuneista vahingoista tai
toimintahäiriöistä. Noudata käyttömaassa voimassa olevia
määräyksiä.
Sivu: 20
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 19
Pakkauksen sisältö
A Power Bank SPB 2.6 A1
B USB-latauskaapeli
C Nämä käyttöohjeet (piirroskuvitus)
Tekniset tiedot
Kiinteä akku 3,6V / 2600mAh
Tulo 5 V , 0,5 A
Lähtö 5 V , 1 A
Ulkomitat (lev. x kork. x syv.) n. 2,3 x 2,3 x 10,3cm
Paino noin 75 g
Käyttölämpötila 5°C – 45°C
Käyttöympäristön kosteus enintään 85 % suhteellinen
kosteus (ei tiivistyvä)
Varastointi -5 °C – +50 °C, enintään
85 % suhteellinen kosteus
(ei tiivistyvä)
Teknisiä tietoja ja suunnittelua voidaan muuttaa ilman
edeltävää ilmoitusta.
Sivu: 21
SilverCrest SPB 2.6 A1
20 - Suomi
Turvaohjeet
Ennen kuin käytät virtalaturia ensimmäistä kertaa, lue siihen
liittyvät huomautukset tästä käyttöoppaasta, vaikka olisitkin
tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten paikassa josta se on helposti saatavissa
käsille. Jos myyt virtalaturin tai luovutat sen eteenpäin, on
tärkeää, että annat mukana myös tämän käyttöoppaan.
HUOMAA! Tämä kuvake varoittaa mahdollisesta
vaarallisesta tilanteesta. Sen huomioimatta
jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai jopa kuolemaan.
VAROITUS! Tämä kuvake tarkoittaa tärkeitä
virtalaturin turvallista käyttöä ja käyttäjän
turvallisuutta koskevia tietoja.
Tämä kuvake tarkoittaa lisätietoja aiheesta.
Tekijänoikeudet
Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot ovat tekijänsuojan alaisia ja
ne on annettu lukijalle vain tiedoksi. Tietojen kopioiminen on
ehdottomasti kiellettyä ilman tekijän etukäteen myöntämää
kirjallista lupaa. Tämä koskee myös kaikkea sisällön ja tietojen
kaupallista käyttöä. Kaikki tekstit ja kuvitukset ovat ajan tasalla
painatuspäivänä.
Sivu: 22
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 21
Käyttöolosuhteet
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kosteassa ympäristössä
(esim. kylpyhuoneessa) tai hyvin pölyisessä paikassa.
Käyttölämpötila ja -ilmankosteus: +5 – 45 ºC, maks. 85 %
suhteellinen kosteus. Huomaa, että kun laitetta käytetään
autossa, erityisesti tuulilasin takana, lämpötila voi olla yli +45
°C.
Pidä aina huolta,
 laite ei altistu suoralle lämmönlähteelle (esim.
lämpöpatterille)
 ettei laite altistu voimakkaalle keinovalolle
 laitetta ei upoteta veteen (älä aseta juomalasia,
kukkamaljakkoa tai mitään muuta nestettä sisältävää astiaa
laitteen päälle tai lähelle).
 laitetta ei koskaan sijoiteta magneettikenttien (esim.
kaiuttimien) läheisyyteen.
 laitetta ei sijoiteta avotulen (esim. palavan kynttilän) lähelle.
 laitteeseen ei voi työntää vieraita esineitä.
 ettei laite altistu suurille lämpötilan muutoksille, jotka voivat
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteeseen ja oikosulun. Jos
laite on altistunut voimakkaille lämpötilan vaihteluille, odota
että se palautuu ympäristön lämpötilaan, ennen kuin kytket
sen päälle (noin 2 tuntia).
 laite ei kolhiudu tai altistu kovalle tärinälle.
Sivu: 23
SilverCrest SPB 2.6 A1
22 - Suomi
 laitetta tai lisävarusteena saatavaa USB-verkkolaitetta ei
käytetä ukonilman aikana, ja valinnainen USB-verkkolaite
kytketään pois verkkovirrasta irrottamalla pistoke.
 USB-verkkolaitetta käytettäessä käytetyn pistorasian tulee
olla helppopääsyisessä paikassa kaikkina aikoina ja
kaapeleiden tulee olla asetettu niin, etteivät ne aiheuta
kompastumisvaaraa
 laitetta ei ole peitetty. Kuumuutta voi kertyä, jos laite on
peitetty ja silloin se aiheuttaa palovaaran.
Edellä olevien varoitusten huomiotta jättäminen saattaa
aiheuttaa laitteen vahingoittumisen tai loukkaantumisen.
Huomio – räjähdysvaara
Älä heitä laitetta tuleen, tai muunna laitetta tai sen kiinteä
akkua, sillä se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
Huomioi akkulaitteiden käyttöä vaarallisissa paikoissa, kuten
huoltoasemilla, lentokoneessa, sairaaloissa jne. koskevat
rajoitukset ja määräykset.
Lapset ja toimintarajoitteiset
henkilöt
Sähkölaitteet eivät sovellu lasten käytettäväksi.
Toimintarajoitteisten henkilöiden tulee käyttää sähkölaitteita
vain asianmukaisissa olosuhteissa. Älä anna lasten tai
Sivu: 24
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 23
toimintarajoitteisten henkilöiden käyttää sähkölaitteita ilman
valvontaa. He eivät ehkä ymmärrä mahdollisia vaaratekijöitä.
Paristot ja muut pienet osat saattavat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Säilytä pakkaus lasten ja vajaakuntoisten
henkilöiden ulottumattomissa.
Vaara tukehtumisesta!
Johdot
Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei koskaan itse
johdosta. Älä aseta laitetta, painavia esineitä tai huonekaluja
johtojen päälle ja huolehdi, ettei johto tai pistoke jää
puristuksiin. Älä tee johtoon solmuja, äläkä sido yhteen muiden
johtojen kanssa. Kaikki johdot tulee sijoittaa niin, ettei kukaan
kompastu niihin, ja etteivät ne ole kenenkään tiellä.
Kunnossapito ja puhdistaminen
Laite on toimitettava huoltoon, jos se on millään tavalla
vahingoittunut, esimerkiksi jos laitekotelo on vaurioitunut,
laitteeseen on joutunut nestettä tai jokin vieras esine tai laite on
altistunut sateelle tai kosteudelle. Korjauksia tarvitaan myös
silloin, kun laite ei toimi normaalisti tai jos se on pudonnut. Jos
huomaat savua, epätavallisia ääniä tai kummallisia hajuja,
Sivu: 25
SilverCrest SPB 2.6 A1
24 - Suomi
irrota kaikki johdot välittömästi ja kytke valinnaisesta USB-
verkkolaitteesta virta pois välittömästi. Jos näin käy, älä jatka
laitteen käyttöä ja anna asiantuntijan tarkistaa se. Vain
valtuutettu huolto saa suorittaa huoltotyöt. Älä avaa itse
laitekoteloa. Käytä puhdistamiseen puhdasta, kuivaa liinaa.
Älä käytä syövyttäviä nesteitä. Älä yritä avata laitteen koteloa,
sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
Ohjaimien yleiskuvaus
Tämän käyttöoppaan ulostaittuvan kannen sisäsivulla on
lisäkuva osista ja hallintalaitteista ja niitä vastaavista
numeroista.
1 Latauksen tila / START
-painike
2 LED
3 LED
4 LED
5 LED
6 USB-liitäntä (anto):
Ladattava laite liitetään
tähän.
7 Micro USB -portti:
Latausliitäntä (tulo)
Sivu: 26
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 25
Alkuvalmistelut
Ota virtalaturi ja sen varusteet pois pakkauksesta ja irrota
suojakalvot.
Alkuvalmistelut
Virtalaturia ei saa koskaan ladata ja käyttää
samanaikaisesti ulkoisen laitteen latauksessa.
Virtalaturin lataaminen
Lataa virtalaturisi kiinteä akku käyttämällä mukana toimitettua
USB-virtajohtoa (B) virtalaturin liittämiseen käynnissä olevan
tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Tee se liittämällä USB-
latauskaapelin (B) Micro USB -liitin virtalaturin Micro USB –
liitäntään (7) ja liitä sitten USB-liitin tietokoneen vapaaseen
USB-liitäntään. Latauksen aikana LED-merkkivalot (2, 3, 4, 5)
kertovat sinulle virtalaturin nykyisen lataustilan.
Merkkivalo Lataustapa
LED 2 vilkkuu, 0 - 25%
LED 2 palaa, LED 5 vilkkuu 25 - 50%
LEDit 2 ja 5 palavat, LED 4 vilkkuu 50 - 75%
LEDit 2, 5 ja 4 palavat, LED 3 vilkkuu 75 - 100%
LEDit 2, 5, 4, 3 palavat 100%
Sivu: 27
SilverCrest SPB 2.6 A1
26 - Suomi
Vaihtoehtoisesti voit käyttää ulkoista USB-
verkkolaitetta (ei mukana) virtalaturin akun
lataamiseen.
Lataustilan tarkistaminen
Voit tarkistaa virtalaturin lataustilan myös kun sitä ei ladata tai
kun sen varaus on tyhjentynyt. Suorita se painamalla Latauksen
tila / START -painiketta (1) hetken. LED-merkkivalot (2, 3, 4, 5)
näyttävät virtalaturin lataustilan noin 5 sekunnin ajan.
LED-merkkivalo Lataustapa
LEDit 2, 5, 4, 3 palavat 75 - 100%
LEDit 2, 5, 4 palavat 50 - 75%
LEDit 2, 5 palavat 25 - 50%
LED 2 palaa 0 - 25%
Kaikki LED-valot ovat sammuksissa 0%
Ulkoisten laitteiden lataaminen
 Lataa ulkoinen laite virtalaturilla käyttämällä mukana
toimitettua USB-virtajohtoa (B) virtalaturin liittämiseen
ulkoiseen laitteeseen. Tee se liittämällä USB-latauskaapelin
(B) Micro USB -liitin ulkoisen laitteen Micro USB -liitäntään ja
liitä sitten USB-liitin virtalaturin USB-liitäntään (6). Jos
latausprosessi ei käynnisty automaattisesti, paina Latauksen
tila / START -painiketta (1) hetken käynnistääksesi
latausprosessin. Voit myös käyttää ulkoisen laitteen
valmistajan latauskaapelia (USB-liitäntä).
Sivu: 28
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 27
Latauksen aikana LED-merkkivalot (2, 3, 4, 5) kertovat sinulle
virtalaturin nykyisen lataustilan.
Merkkivalo Lataustapa
LEDit 2, 5, 4, 3 palavat 75 - 100%
LEDit 2, 5, 4 palavat 50 - 75%
LEDit 2, 5 palavat 25 - 50%
LED 2 palaa 0 - 25%
Kaikki LED-valot ovat sammuksissa 0%
 Voit lopettaa latauksen milloin tahansa irrottamalla USB-
latauskaapelin (B) tai pitämällä Latauksen tila / START -
painiketta (1) painettuna (noin 3 sekunnin ajan).
Vianetsintä
Virtalaturia ei ole ladattu
 Viallinen liitäntä, tarkista liitäntä uudelleen.
 Jotkin tietokoneet eivät syötä USB-tehoa, kun ne on
sammutettu. Jos virtalaturin akku ei lataudu, varmista että
tietokoneen virta on kytketty päälle.
Liitetty laite ei lataudu.
 Virtalaturin akku on tyhjä, lataa se ensin.
 Ei liitäntää ulkoisen laitteen kanssa, tarkista liitäntä
uudelleen.
 Paina Latauksen tila / START -painiketta (1) hetken
käynnistääksesi latausprosessin.
Sivu: 29
SilverCrest SPB 2.6 A1
28 - Suomi
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen
ja ympäristöstä huolehtiminen
Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat
Eurooppa-direktiivin 2012/19/EU piiriin.
Sähkö- ja elektroniikkaromu on toimitettava
viralliseen kierrätyspisteeseen erillään
kotitalousjätteistä. Käytöstä poistettujen
laitteiden oikealla hävittämisellä estetään
vahingot ympäristölle ja omalle terveydelle. Lisätietoja oikeasta
hävitystavasta saa viranomaisilta, kierrätyspisteistä tai
myymälästä, josta laite on ostettu.
Valaisimen kiinteää akkua ei voi irrottaa erikseen
hävitettäväksi.
Menettele pakkausten hävittämisessä ympäristöystävällisesti.
Pahviset pakkauslaatikot voidaan viedä niille tarkoitettuihin
keräyspaikkoihin tai julkisiin kierrätyspisteisiin. Pakkauksen
sisältämät kalvot ja muovit kuuluvat yleisiin
jätteenkeräyspisteisiin.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Tämä laite on EMC-direktiivin 2004/108/EC
ja RoHs II -direktiivin 2011/65/EU
perusvaatimusten ja muiden vaatimusten
mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävänä tämän
käyttöoppaan lopussa.
Sivu: 30
SilverCrest SPB 2.6 A1
Suomi - 29
Takuu- ja huoltotiedot
TARGA GmbH:n takuu
Tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Säilytä
alkuperäinen ostokuitti tallessa. Se toimii ostotodistuksena. Lue
tuotteen mukana tuleva dokumentaatio ennen tuotteen
käyttöönottoa. Ongelmatilanteissa, jotka eivät ratkea ohjeita
noudattamalla, soita asiakaspalveluumme. Pidä tuotenumero
tai mahd. sarjanumero saatavilla tiedustelujen yhteydessä. Jos
ongelma ei ratkea puhelimitse, asiakaspalvelumme järjestää
tarvittaessa jatkopalvelun virheen syyn mukaan. Jos tuotteessa
ilmenee takuuaikana materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme
tai vaihdamme tuotteen valintamme mukaan veloituksetta.
Tuotteen korjaus tai vaihto ei aloita uutta takuuaikaa. Takuu ei
koske kuluvia osia, kuten paristoja, akkuja ja valoja.
Ostajan lainmukaiset oikeudet pätevät tämän takuun rinnalla,
eikä takuu rajoita niitä.

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SPB 2.6 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SPB 2.6 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SPB 2.6 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SPB 2.6 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SPB 2.6 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.