SilverCrest SHBS 1000 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SHBS 1000 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Parranajokone
  • Malli/nimi: SHBS 1000 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 4
5
FI
Sisällysluettelo

Johdanto

Määräystenmukainen käyttö................................................... Sivu 7

Toimitukseen kuuluu................................................................. Sivu 8

Osien kuvaus............................................................................ Sivu 8

Tekniset tiedot........................................................................... Sivu 9

Turvallisuus......................................................................... Sivu 9
Yleiset turvallisuusohjeet.......................................................... Sivu 10

Ennen käyttöönottoa

Akkujen lataus.......................................................................... Sivu 13

Käyttö

Akun käyttöiän pidentäminen.................................................. Sivu 15

Vihjeitä...................................................................................... Sivu 15

Hiusten leikkaaminen............................................................... Sivu 15

Leikkaaminen ilman ohjauskampaa........................................ Sivu 17

Hiusten ohentaminen............................................................... Sivu 17

Ääriviivojen leikkaaminen hiusten rajassa, niskassa ja
pulisongeissa............................................................................ Sivu 18

Parran trimmaus ja ajo............................................................. Sivu 18

Puhdistus ja hoito.......................................................... Sivu 18

Kotelon puhdistaminen............................................................ Sivu 19

Hiustenleikkaus-/parranajokoneen puhdistus....................... Sivu 19

Hävittäminen.................................................................... Sivu 20

Takuu ja huolto............................................................... Sivu 21

Vaatimustenmukaisuus........................................... Sivu 22
Sivu: 5
6 FI
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
kuvakkeita/symboleja:
Lue käyttöohje!
Vaurioitunut laite, verkkojohto tai verkkopistoke merkitsevät
sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Tarkasta säännöllisesti
laitteen, verkkojohdon, verkkopistokkeen kunto.
Huomioi varoitus- ja turvaohjeet!
Varo sähköiskua! Vaarallisia sähköjännitteitä–hengenvaara!
V Vaihtojännite
mA/
mAh
Milliampeeria/Milliampeerituntia
Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla sähkötyökalun käytön aikana.
Suojausluokka II
Hävitä pakkaus, laite ja akut erikseen ympäristöystävällisesti!
Sivu: 6
7
FI
Johdanto
Hiusleikkuri
Q 
Johdanto
Hyvä asiakas,
kiitämme ostoksestasi ja toivomme sinulle paljon iloa uudesta
hiustenleikkaus-/parranajokoneesta.
Tällä hiustenleikikaus-/parranajokoneella ja sen irrotettavilla ohjaus-
kammoilla 6 voit vaivattomasti leikata hiukset halutun pituisiksi ja
aikaansaada puhtaat ääriviivat. Lisäksi käytettävissä on liukukytkin 2
pituus-hienosäätöä varten. Leikkausjärjestelmä koostuu leikkuuterästä 1
titaanipinnoitteisin terälohkoin ja keraamisin terin. Nämä materiaalit
huolehtivat optimaalisesta, perusteellisesta leikkuutehosta ja hellivät
samalla ihoa.
Tämän käyttöohjeen tehtävänä on tutustuttaa sinut uuden laitteesi toimin-
taan ja helpottaa sen käyttöä. Lue tämä käyttöohje läpi ennen uuden
laitteen käyttöönottoa ja säilytä se huolellisesti vastaisuuden varalle.
Q 
Määräystenmukainen käyttö
Tämä hiustenleikkaus- ja parranajokone on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön
ja sitä ei ole hyväksytty ammattimaiseen käyttöön. Laite on tarkoitettu
vain luonnonhiuksien leikkaamiseen. Sitä saadaan käyttää ainoastaan
hiuksiin–ei tekotukkaan eikä eläinten karvoihin. Jos laitetta käytetään
määräysten vastaisesti, takuu raukeaa.
Sivu: 7
8 FI
Johdanto
Q 
Toimitukseen kuuluu
1 hiustenleikkaus-/parranajokone
1 latausasema
1 pistokeverkkolaite
6 ohjauskampa
1 ohennusterä
1 puhdistusharja
1 sakset
1 kampa
1 teränvoiteluöljy
1 säilytyskotelo
1 kampausviitta
1 käyttöohje
Q 
Osien kuvaus
1 Leikkuuterä titaanipinnoitteisin terälohkoin ja keraamisin terin.
2 	Liukukytkin leikkuupituuden säätöön 0,5mm/1,2mm/1,9mm/
2,5mm
3 Päälle-/pois -kytkin (ON/OFF)
4 	Latausmerkkivalo (FULL-CHARGE, 100%/80%/60%/40%/
20%)
5 Latausasema/pidike pistokevirtalähteen liitinpistorasia
6 	Ohjauskammat leikkuupituudet 4-6mm/7-9mm/10-12mm/
16-18mm/22-24mm/28-30mm
7 Ohennusterä
Sivu: 8
9
FI
Johdanto/Turvallisuus
Q 
Tekniset tiedot
Pistokevirtalähde:
Sisäänmeno: 100-240V~, 50/60Hz
Ulostulo: 4,5V , 1.000mA
Suojausluokka:
Ympäristöolosuhteet: hyväksytty vain sisätiloihin
Hiustenleikkaus-/parranajokone:
Tyyppi: SHBS 1000 A1
Tuote-nro: 9133711
Akut: 2x NiMH, HR6 (AA) 1.000mAh
Sisäänmeno: 4,5V , 1.000mA
Sallittu ympäristön lämpötila: +10°C - +40°C
Q 
Turvallisuus
	
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Huo-
mioi ehdottomasti turvallisuutta koskevat ohjeet tapaturmien,
loukkaantumisten ja vioittumisten välttämiseksi. Käyttöä
koskevien ohjeiden on tarkoitus tutustuttaa. Sinut laitteeseen ja sen osiin
ja helpottaa laitteen käsittelyä. Tuote on varustettu turvatoiminnoilla.
Lue turvallisuusohjeet siitä huolimatta huolellisesti ja käytä tuotetta vain
tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, jotta siitä ei aiheutuisi vahingossa
loukkaantumisia tai vikoja.
Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Anna käyt-
töohje myös tuotteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Sivu: 9
10 FI
Turvallisuus
Yleiset turvallisuusohjeet
J 
Henkilöt (lapset mukaan luettuna), joilla on fyysisiä,
sensorisia tai henkisiä vammoja, tai jotka kokemat-
tomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole
kykeneviä käyttämään laitetta turvallisesti, saavat
käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä
on valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö tai heidät on opastettu laitteen käyttöön.
Lapsia on valvottava, jotta voidaan olla varmoja, etteivät he ala
leikkiä laitteella.
J  	
Säilytä hiustenleikkaus- ja parranajokone sekä verkko-
adapteri lasten ulottumattomissa, koska lapset eivät
useinkaan tunnista mahdollisia uhkaavia vaaroja.
J 
Säilytä hiustenleikkaus- ja parranajokone sekä verkkoadapteri
käytön jälkeen turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
Huomio laitetta pakkauksesta purkaessasi:
m	
VAARA LAPSILLE! TUKEHTUMISEN AIHEUTTAMA
HENGENVAARA! Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
	
Loukkaantumisten välttämiseksi
on huomioitava seuraavaa:
J 
Älä käytä laitetta viallisin ohjauskammoin 6 tai viallisin ohennus-
terin 7 , koska niissä voi ollla teräviä reunoja. Loukkaantumisvaara!
Sivu: 10
11
FI
Turvallisuus
	
Huomioi seuraavat seikat, jotta laite
toimisi moitteettomasti:
J 
Käytä laitetta vain tyyppikilven tietojen mukaisesti, jotta laite toimisi
parhaalla mahdollisella tavalla.
J 
Älä altista hiustenleikkuukonetta alle +10°C:een tai yli +40°C: een
lämpötiloille.
J 
Puhdista laite huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.
	
Hengenvaarallisen sähköiskun välttämiseksi
on huomioitava seuraavaa:
J 
Irrota verkkoadapteri käytön jälkeen tai ennen laitteen puhdistamista.
c	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA! Älä käytä kylvyn aikana.
J 
HUOMIO! Pidä laite kuivana.
J 
Älä koskaan upota laitetta ja verkkoadapteria ja sen johtoa veteen
tai johonkin muuhun nesteeseen.
J 
Älä koskaan anna laitteen olla käynnissä ilman valvontaa ja käytä
sitä vain tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti.
J 
Vedä verkkoadapteri pois pistorasiasta
-kun laitteeseen tulee jokin häiriö,
-ennen kuin puhdistat laitteen,
-jos laite on pitkän aikaa käyttämättä,
-aina kun lopetat käytön.
	
Kun irrotat verkkoadapterin, tartu kiinni verkkoadapterista
(ei johdosta).
J 
Älä jatka laitteen käyttöä, jos huomaat johdossa, verkkoadapterissa,
kotelossa tai jossakin muussa osassa vikoja.
J 
Anna korjaukset vain ammattiliikkeen tai Service-Center-palvelupis-
teen (katso takuupaperi) suoritettavaksi.
Sivu: 11
12 FI
Turvallisuus
c	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA! Jos laite putoaa veteen,
vedä verkkoadapteri ehdottomasti pois pistorasiasta, ennen kuin
kosket veteen.
c	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA! Älä koskaan tartu kiinni
verkkoadapterista märin käsin varsinkaan, kun laitat sitä pistorasiaan
tai otat sitä pois pistorasiasta.
J 
Tartu kiinni verkkoadapterin rungosta, kun irrotat verkkoadapterin
pistorasiasta.
J 
Vikavirtasuojalaite, jonka mitoituksen laukaisuvirta on enintään
30mA, lisää suojaa sähköiskua vastaan. Asennuta vikavirtasuoja-
kytkin sähköalan ammattilaisella.
J 
Käytä verkkokäytössä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä
verkkoadapteria.
J 
Tarkista hiustenleikkaus- ja parranajokone säännöllisesti, ettei siinä
mahdollisesti ole mekaanisia vaurioita.
J 
Vaihda vialliset osat tarvittaessa alkuperäisiin osiin (saatavilla alan
ammattiliikkeestä), mutta älä koskaan yritä korjata viallista laitetta itse!
J 
Korjauta laite vain alan ammattiliikkeessä tai toimita se Service-
Center-palvelupisteeseemme (Service-Hotline-numero löytyy
takuuliitteestä).
J  	
Varo jättämästä johtoa kaapinovien väliin tai vetämästä
sitä kuumien pintojen yli. Johdon eriste voi vioittua.
	
Tulipalon välttämiseksi on
huomioitava seuraavaa:
J 
Irrota verkkoadapteri käytön jälkeen tai ennen laitteen puhdistamista.
J 
Älä koskaan anna laitteen olla käynnissä ilman valvontaa ja käytä
sitä vain tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti.
Sivu: 12
13
FI
Turvallisuus/Ennen käyttöönottoa
J 
Vedä verkkoadapteri pois pistorasiasta
-kun laitteeseen tulee jokin häiriö,
-ennen kuin puhdistat laitteen,
-jos laite on pitkän aikaa käyttämättä,
-aina kun lopetat käytön.
	
Kun irrotat verkkoadapterin, tartu kiinni verkkoadapterista
(ei johdosta).
J 
Älä jatka laitteen käyttöä, jos huomaat johdossa, verkkoadapterissa,
kotelossa tai jossakin muussa osassa vikoja.
J 
Käytä verkkokäytössä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä
verkkoadapteria.
J 
Liitä verkkoadapteri pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
J 
Älä peitä verkkoadapteria, sillä se voi muuten kuumentua liikaa.
Q 
Ennen käyttöönottoa
Hiustenleikkaus-/parranajokonetta voidaan käyttää akku- tai
verkkolaitteena.
Q 
Akkujen lataus
Hiustenleikkaus-/parranajokoneen akkua tulisi ladata vähintään
3 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Sitä seuraavia latauskertoja
varten riittää 90 minuutin latausaika.
Varmistaudu, että laite on täysin ladattu ennen kuin käytät sitä ilman
pistokevirtalähdettä.
Laite on varustettu 2 NiMH-akulla ja ylilataussuojalla, näin akut
voidaan ladata ilman ylilatausvaaraa.
Sivu: 13
14 FI
Ennen käyttöönottoa
j 
Yhdistä pistokevirtalähteen johto hiustenleikikaus-/parranajokoneen
latausasemaan 5 .
j 
Varo, loukkaantumisvaara ja laitteen vaurioitumis-
vaara! Tarkista ennen akkujen latausta, että tuote on kytketty
pois päältä.
j 
Liitä pistokevirtalähde (jännitealue 100-240V) laitetietoja vastaa-
vaan pistorasiaan.
j 
Latausmerkkivalo 4 laitteen etupuolella syttyy punaisena ja
akkusymboli, verkkoliitännän symboli sekä %-arvot saavutettavalle
lataustilalle tulevat näyttöön. Kun noin 20% latauskapasiteetista on
saavutettu, latausmerkkivalo 4 muuttuu siniseksi ja kulloinenkin
latauskapasiteetin %-arvo vilkkuu, kunnes se on saavuttanut vas-
taavan lataustilan. Akut on ladattu täyteen, kun100%-merkki ei
enää vilku, vaan se näytetään jatkuvana.
j 
Latausmerkkivalo 4 sammuu vasta muutaman sekunnin kuluttua,
kun lataus on päättynyt.
j 
Täyteen ladatulla akulla laitetta voidaan käyttää jopa noin
60 minuuttia ilman sähköverkkoon liittämistä.
Käyttö virtalähteellä:
Mikäli hiustenleikkaus-/parranajokone pysähtyy tyhjän tai heikon akun
vuoksi parranajon aikana, voit jatkaa parranajoa, kun pistät laitteen
virtalähteeseen.
j 
Pistä virtalähteen johtopistoke pistorasiaan hiustenleikkaus-/
parranajokoneen alapuolella.
j 
Jotta välttäisit loukkaantumiset ja laitteen vahingoittumisen,
sammuta laite aina ennen kuin liität sen sähköverkkoon.
j 
Liitä pistokevirtalähde (jännitealue 100-240V) laitetietoja
vastaavaan pistorasiaan.
Sivu: 14
15
FI
Ennen käyttöönottoa/Käyttö
j 
Voit noin 1-2 sekunnin kuluttua käynnistää laitteen painamalla
PÄÄLLE-/POIS -kytkintä 3 . Ellei laite käynnisty heti, kytke se
vielä kerran pois ja odota noin minuutin ajan ennen kuin kytket sen
uudelleen päälle.
j 
Jos haluat ladata akut tällä tavoin latausasemaa 5 käyttämättä,
tee se vain, kun laite on kytketty pois.
Q 
Käyttö
Q 
Akun käyttöiän pidentäminen
Akkujen käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa tyhjentää akut täysin
ennen uutta latausta. Käytä laitetta kunnes se on täysin pysähtynyt,
näin se tyhjentyy täydellisesti.
Q 
Vihjeitä
Leikattavien hiusten tulisi olla puhtaita ja kuivia.
j 
Kampaa hiukset huolellisesti, jotta niissä ei olisi takkuja.
j 
Aseta leikkauskappa tai pyyhe kaulan ja niskan ympärille,
jotta estäisit hiusten putoamisen kauluksen sisään.
Q 
Hiusten leikkaaminen
Ohje: Aloita ensin pidemmällä ohjauskammalla ja lyhennä hiukset
portaittain haluttuun pituuteen.
Sivu: 15
16 FI
Käyttö
Leikkuupituuksien ohjauskammat 6 :
j 
Valitse haluttua leikkauspituutta varten sopiva ohjauskampa 6
(4-6mm/7-9mm/10-12mm/16-18mm/22-24mm/
28-30mm).
j 
Pistä valittu leikkauspituuden ohjauskampa 6 takaa leikkuuterälle
1 . Varmistaudu, että kamman kumpikin sokka lukkiutuu kunnolla
ajopään pidikkeen sivulla oleviin uriin.
Huomautus: Liukukytkimen 2 avulla voidaan ohjauskamman 6
haluttu leikkauspituus säätää tarkemmin. Valitse esimerkiksi ohjaus-
kampa 6 hiuspituuksille 22-24mm ja jos haluat leikata hiukset
22mm pituisiksi, työnnä liukukytkin 2 pituuden hienosäätöä varten
niin ylös kuin mahdollista (0,5mm). Hienosäädön portaittainen
säätö alas kohottaa leikkauspituuden 22,7millimetriin (hienosää-
dössä 1,2mm); 23,4mm (hienosäädössä 1,9mm) tai 24mm
(hienosäädössä 2,5mm).
Leikkuupituus
ohjauskampa 6
(mm)
Leikkuupituus*
pituushienosäädössä (mm)
0,5 1,2 1,9 2,5
4-6 4,0 4,7 5,4 6,0
7-9 7,0 7,7 8,4 9,0
10-12 10,0 10,7 11,4 12,0
16-18 16,0 16,7 17,4 18,0
22-24 22,0 22,7 23,4 24,0
28-30 28,0 28,7 29,4 30,0
* 
Ota huomioon, että leikkauspituus voi poiketa leikkauskulmasta
riippuen ilmoitetusta leikkauspituudesta.
Sivu: 16
17
FI
Käyttö
j 
Leikkaa aina vain pienempiä osia kerrallaan.
j 
Vie hiustenleikkaus- ja parranajokone hitaasti hiusten läpi.
j 
Pidä laitetta tällöin niin, että valittu ohjainkamman 6 tasainen
osa kulkee päätä myöten.
j 
Leikkaa aina niskasta päälakea kohti tai otsalta ja ohimoilta
pään keskelle.
Q 
Leikkaaminen ilman ohjauskampaa
	VARO! LOUKKAANTUMISVAARA!
Ajopää on erittäin terävä.
Ilman ohjauskampaa 6 hiukset voidaan leikata 0,5mm-2,5mm pituisiksi.
Työnnä leikkauspituuden hienosäätöä varten liukukytkin 2 halutulle
pituudelle.
Huomautus: Riippuen hiustenleikkaajan asennosta ja siitä seuraavasta
kulmasta voivat leikkuupituudet vaihdella tässä käyttöohjeessa ilmoitetuista
tai ohjauskammalle/laitteelle merkityistä pituuksista.
Q 
Hiusten ohentaminen
Tällä toiminnalla vähennetään hiusten rtuuheutta leikkaamalla vain
osa hiuksista.
j 
Pistä hiusten ohennusta varten ohennusterä 7 edestä leikkuuterälle
1 . Tällä toiminnolla vähennetään hiusten tuuheutta.
Sivu: 17
18 FI
Käyttö/Puhdistus ja hoito
Q 
Ääriviivojen leikkaaminen hiusten rajassa,
niskassa ja pulisongeissa
j 
Käännä laite niin, että takaosa näyttää ylöspäin.
j 
Aseta leikkuuterän 1 reuna ilman ohjauskampaa 6 halutulle
korkeudelle hiusrajassa.
j 
Liikuta käynnistettyä hiustenleikkaus- ja parranajokonetta alaspäin.
Q 
Parran trimmaus ja ajo
j 
Valitse pituusporras aina halutun parran pituuden mukaan.
j 
Lyhennä parta nyt portaittain
Q 
Puhdistus ja hoito
HENGENVAARALLINEN SÄHKÖISKU!
j 
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin ryhdyt puhdistamaan
laitetta.
j 
Älä milloinkaan kosketa jännitelähdettä märin käsin, etenkin
silloin, kun pistät sen pistorasiaan tai vedät sen siitä pois.
j 
Pidä jännitelähde ja verkkojohto aina kuivina.
Varoltus! Hiustenleikkaus- ja parranajokonetta ei puhdistettaessa
saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin, koska laite ei ole vesitiivis.
Tämä voi vahingoittaa virtaa johtavia osia (akkuja).
Sivu: 18
19
FI
Puhdistus ja hoito
Q 
Kotelon puhdistaminen
j 
Puhdista kotelo hieman kostealla kankaalla.
Q 
Hiustenleikkaus-/
parranajokoneen puhdistus
j 
Kytke hiustenleikkaus-/parranajokone pois päältä painamalla
PÄÄLLE-/POIS-kytkintä 3 .
j 
Irrota johto laitteesta ja vedä virtalähde pistorasiasta.
j 
Ota ohjauskampa 6 laitteesta.
j 
Pese ohjauskampa 6 tarvittaessa juoksevan veden alla.
j 
Kuivaa ohjauskammat tämän jälkeen huolellisesti.
j 
Paina edestä peukalolla ajopään hampaita vasten, jotta leikkuuterä
1 irtoaa pidikkeestään (katso kuva B).
j 
Poista toimitukseen kuuluvalla puhdistusharjalla leikkuuterästä 1
siihen tarttuneet hiukset.
j 
Pistä leikkuuterän 1 kieleke puhdistuksen jälkeen ajopään
kiinnitysaukkoon (katso kuva C).
j 
Anna leikkuuterän 1 lukkiutua taas kevyesti takaa painamalla
(katso kuva D).
Ohje: Tiputa kitkan välttämiseksi silloin tällöin yksi tai kaksi tippaa
terän voiteluöljyä (lisätarvike) terien väliin ja levitä se tasaisesti. Voit
käyttää myös kaikkia hapottomia öljyjä (kuten esim. ompelukoneöljyä).
Pyyhi liika öljy pois liinalla.
Sivu: 19
20 FI
Hävittäminen
Q 
Hävittäminen
	
Tässä hiustenleikkuu-/parranajokoneessa on kaksi NiMH
-akkua.
Akkujen on hävitettäessä oltava tyhjiä.
j 
Irrota laite virransyötöstä.
j 
Kytke laite päälle ja anna sen olla käytössä, kunnes se kytkeytyy
pois itsestään.
j 
Paina lukituksen vapautuspainiketta laitteen takana (alhaalla) ja
voit ottaa akut pois laitteesta (katso kuva E-G).
Tämän jälkeen voit hävittää kaikki komponentit määräysten mukaisesti.
	
Lain mukaan on kiellettyä hävittää akut ja paristot talousjättee-
nä. Toimita akut/paristot hävitettäviksi palautusjärjestelmään
tai niille varattuihin kaupan keruuastioihin.
	
Älä heitä laitetta (ilman paristoja/akkuja) jätekontiin sen
käyttöiän päätyttyä. Tiedustele kaupunkisi tai kuntasi
vastaavasta virastosta mahdollisuuksista, miten voit hävittää
elektroniikkaromun ympäristöystävällisesti ja määräysten
mukaisesti.
	
Pakkausmateriaalit ovat raaka-aineita ja uusiokäyttökelpoisia.
Hävitä nämä ympäristösuojelua ajatellen määräystenmukaisesti.
Sivu: 20
21
FI
Takuu ja huolto
Q 
Takuu ja huolto
Huoltoliikkeiden tiedot löytyvät koneen mukana toimitetusta
takuutodistuksesta.
Laite on valmistettu suurella huolellisuudella. Takuumme kattaa
luonnollisestikin laitteidemme moitteettoman rakenteen ja toiminnan
takuumme yleisten takuuehtojen puitteissa.
Takuu on voimassa 36 kuukautta ja alkaa laitteen hankintapäivänä.
Säilytä kassakuitti ostotodistuksena. Tämä takuu ei rajoita lakisääteistä
takuuta.
Takuu ei kata:
- Kuluvat osat, esim. kaikki ajo- ja leikkuuosat.
- Helposti särkyvien osien vaurioita.
- Luvattomien toimenpiteiden aiheuttamia vaurioita.
- 
Muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuvia vaurioita.
- Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvia vaurioita.
- Ylivoimaisista esteistä aiheutuvia vaurioita.
- Hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vaurioita.
- Paristoja.
Emme myöskään voi ottaa vastuuta laitteen epäasianmukaiseen
käyttöön kuuluvista seuraamuksista.
Sivu: 21
22 FI
Vaatimustenmukaisuus
Q 
Vaatimustenmukaisuus
Tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä seuraavien direktiivien mukaisesti:
Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC)
EMC-direktiivi (2004/108/EC)
Vaatimustenmukaisuustodistus on laitteen markkinoijan hallussa:
LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93a
D-85748 Garching bei München
HUOMAUTUS:
Tuoteparannusten puitteissa pidätämme oikeuden tuotteen teknisiin ja
optisiin muutoksiin ja sen toimituslaajuuteen.

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SHBS 1000 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SHBS 1000 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SHBS 1000 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SHBS 1000 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SHBS 1000 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.