SilverCrest SFA 30 B1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SFA 30 B1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Autojärjestelmä
  • Malli/nimi: SFA 30 B1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 26
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 25
Sisällysluettelo
Tietoa tavaramerkeistä ............................................................................................................ 27
Johdanto.................................................................................................................................. 27
Määräystenmukainen käyttö................................................................................................... 27
Toimituksen sisältö ................................................................................................................... 28
Käyttöelementit........................................................................................................................ 29
Tekniset tiedot.......................................................................................................................... 30
Handsfree-laite SilverCrest SFA 30 B1............................................................................................................................30
SDC8311-lataussovitin ajoneuvon tupakansytytinliittimeen..........................................................................................30
Tyyppikilpi..........................................................................................................................................................................31
Turvallisuusohjeet .................................................................................................................... 31
Tekijänoikeus ........................................................................................................................... 35
Ennen käyttöönottoa................................................................................................................ 35
Käyttöönotto............................................................................................................................ 35
Litium-ioniakun asentaminen.............................................................................................................................................36
Litium-ioniakun lataaminen................................................................................................................................................37
Handsfree-laitteen käynnistäminen/sammuttaminen......................................................................................................37
Sivu: 27
SilverCrest SFA 30 B1
26 - Suomi
Yhteyden muodostaminen yhteensopivaan matkapuhelimeen .....................................................................................38
Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen..............................................................................................................39
Soittaminen........................................................................................................................................................................39
Soittaminen puheohjauksella ...........................................................................................................................................39
Äänenvoimakkuuden säätäminen....................................................................................................................................40
Mikrofonin mykistäminen..................................................................................................................................................40
Puhelun lopettaminen........................................................................................................................................................40
Valinnan toisto...................................................................................................................................................................40
Kiinnittäminen häikäisysuojaan........................................................................................................................................41
Merkkivalo.........................................................................................................................................................................42
Huolto/puhdistus ..................................................................................................................... 43
Huolto ................................................................................................................................................................................43
Puhdistus ............................................................................................................................................................................43
Vianmääritys ........................................................................................................................... 44
Ympäristöä ja hävittämistä koskevat ohjeet ............................................................................ 45
Vaatimustenmukaisuus ............................................................................................................ 45
Takuu ja huolto ........................................................................................................................ 46
Sivu: 28
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 27
Tietoa tavaramerkeistä
®
ja Bluetooth®
ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
USB on rekisteröity tavaramerkki.
Muut nimet ja tuotteet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Johdanto
Kiitos, että olet päätynyt hankkimaan SilverCrest-tuotteen.
SilverCrest Bluetooth®
3.0 -handsfree-laite SFA 30 B1, jäljempänä handsfree-laite, mahdollistaa matkapuhelimen
käytön ilman käsiä. Virtaa laite saa ajoneuvon 12 V / 24 V tupakansytytinliitännästä.
Määräystenmukainen käyttö
Handsfree-laite on viestintälaite. Sen avulla voit käydä puhelinkeskustelua ajon aikana ilman, että joudut ottamaan
matkapuhelinta käteesi. Handsfree-laitetta ei ole tarkoitettu käyttöön yrityksissä eikä kaupalliseen käyttöön. Käytä
handsfree-laitetta vain henkilökohtaiseen käyttöön. Muu käyttö on määräysten vastaista. Tämä handsfree-laite täyttää
kaikki CE-vaatimustenmukaisuuteen liittyvät olennaiset normit ja standardit. Jos handsfree-laitteeseen tehdään muutos,
jolle ei ole valmistajan hyväksyntää, sen standardienmukaisuutta ei enää taata. Valmistaja ei ole minkäänlaisessa
vastuussa tällaisesta toiminnasta aiheutuvista vahingoista tai vioista.
Noudata käyttömaan määräyksiä ja/tai lakeja.
Sivu: 29
SilverCrest SFA 30 B1
28 - Suomi
Toimituksen sisältö
1. SilverCrest Bluetooth®
3.0 -handsfree-
laite SFA 30 B1
2. Litium-ioniakku BL-5B, 3,7 V / 700 mAh
3. SDC8311-lataussovitin ajoneuvon
tupakansytytinliittimeen
4. Pidike
5. Tämä käyttöohje (symbolikuva)
Sivu: 30
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 29
Käyttöelementit
Tämä ohje on varustettu auki taitettavalla kansilehdellä. Kansilehden sisäpuolella on numeroin varustettu kuva
handsfree-laitteesta. Numeroilla on seuraavat merkitykset:
1 Mykistyspainike (mikrofonin mykistys)
2 Monitoimipainike (virtapainike, puheluun vastaaminen tai sen lopettaminen, yhteyden muodostaminen)
3 Mikrofoni
4 Merkkivalo
5 Painike + (äänenvoimakkuuden lisääminen, uudelleenvalinta)
6 Painike - (äänenvoimakkuuden vähentäminen)
7 USB-latausliitäntä
8 Kaiutin
9 Akkulokero
10 Pidikkeen paikka
Sivu: 31
SilverCrest SFA 30 B1
30 - Suomi
Tekniset tiedot
Handsfree-laite SilverCrest SFA 30 B1
Käyttöjännite: 5 V
Akku: Li-Ion-akku BL-5B; Shen Zhen Xin Hong Xing Energy Technology CO.,
LTD; 3,7 V / 700 mAh / 2,59 Wh
Bluetooth®
: V3.0 + EDR
Profiilituki: BT-kuulokemikrofoni, handsfree-profiili
Taajuusalue: 2,402 – 2,480 GHz
Latausaika: enint. 3 tuntia
Puheaika: enint. 6 tuntia
Valmiusaika: enint. 600 tuntia
Mitat (L x K x S): n. 118 x 47 x 17 mm
Paino: n. 76 g
Käyttölämpötila: 0 °C – +45 °C
Varastointilämpötila: -20 °C – +60 °C
SDC8311-lataussovitin ajoneuvon tupakansytytinliittimeen
Sulake: T2A L 250 V
Tulojännite: 12–24 V
Lähtöjännite: 5 V
Lähtövirta: 500 mA
Sivu: 32
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 31
Tyyppikilpi
Tyyppikilpi on handsfree-laitteen akkulokerossa (9).
Teknisiin tietoihin ja malliin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Turvallisuusohjeet
Lue seuraavat ohjeet tarkkaan läpi ennen handsfree-laitteen ensimmäistä käyttöä ja huomioi kaikki varoitukset, vaikka
olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti tulevaa tarvetta varten. Jos myyt tai
lahjoitat handsfree-laitteen eteenpäin, muista luovuttaa tämä käyttöohje sen mukana. Se kuuluu handsfree-laitteeseen.
Tässä ohjeessa käytettyjen merkkien selitykset
VAARA! Tämä merkki varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa vakaviin
vammoihin tai jopa kuolemaan.
VAROITUS! Tämä kuvake ilmaisee tärkeitä, laitteen turvalliseen käyttöön ja käyttäjän
turvallisuuteen liittyviä ohjeita.
Tämä kuvake ilmaisee muita aiheeseen liittyviä ohjeita.
Sivu: 33
SilverCrest SFA 30 B1
32 - Suomi
VAARA! Handsfree-laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajalliset fyysiset,
aistihavaintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole laitteen käyttämiseen vaadittavaa kokemusta tai
tietämystä, sillä edellytyksellä, että heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä handsfree-laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Pidä myös pakkauskalvot poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara!
VAARA! Jos havaitset savua, epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota handsfree-laite välittömästi virtalähteestä ja
poista akku. Tällaisessa tapauksessa handsfree-laitetta ei saa ottaa uudelleen käyttöön, ennen kuin alan
ammattilainen on tarkastanut sen. Älä missään tapauksessa hengitä mahdollisessa laitepalossa syntynyttä savua.
Jos huomaat hengittäneesi savua, ota yhteys lääkäriin. Savun hengittäminen voi olla terveydelle haitallista.
VAROITUS! Handsfree-laitetta ja sen lisävarusteita ei saa vaurioittaa vaaratilanteiden välttämiseksi.
VAARA! Varmista, että handsfree-laitteen päällä tai sen vieressä ei ole avotulen lähteitä (esim. palavia
kynttilöitä). Tulipalovaara!
VAROITUS! Handsfree-laitetta ei saa altistaa suorille lämmönlähteille (esim. lämpöpatterit), suoralle
auringonvalolle tai keinovalolle. Vältä myös laitteen joutumista kosketuksiin vesipisaroiden, roiskeveden ja
syövyttävien nesteiden kanssa. Älä käytä handsfree-laitetta veden läheisyydessä. Handsfree-laitetta ei saa missään
tapauksessa upottaa veteen (älä aseta nesteellä täytettyjä astioita, esim. kukkamaljakoita, laitteen päälle).
Sivu: 34
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 33
Varmista myös, ettei handsfree-laite altistu voimakkaille iskuille ja tärinälle. Handsfree-laitteen sisään ei myöskään
saa päästä vieraita esineitä. Muussa tapauksessa se saattaa vaurioitua.
VAARA! Liikenneturvallisuus on tärkeintä! Sijoita handsfree-laite ajoneuvoon aina siten, että se ei häiritse
ajoneuvon käsittelyä. Häikäisysuoja on ihanteellinen paikka. Handsfree-laitetta ei saa missään tapauksessa
asentaa turvatyynyn laukeamisalueelle.
VAROITUS! Huomaa, että valtuuttamattomilla ulkopuolisilla saattaa olla mahdollisuus kuunnella langattomasti
siirrettäviä tietoja.
VAARA! Akun asiaton käyttö aiheuttaa räjähdys- ja vuotovaaran. Vaihda akku vain toiseen samanlaiseen tai
valmistajan suosittelemaan akkutyyppiin. Älä koskaan vaihda akkua räjähdysvaarallisissa tiloissa. Akun
asentamisen ja poistamisen aikana voi syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Räjähdysvaaralliset
tilat on tavallisesti merkitty, mutta eivät aina yksiselitteisesti. Tällaisia ovat säiliötilat, kuten laivan alakansi;
polttoaineen siirto- ja säilytystilat; tilat, joiden ilma sisältää kemikaaleja ja hiukkasia, esimerkiksi viljaa, pölyä tai
metallijauhetta; sekä muut tilat, joissa tavallisesti kehotetaan sammuttamaan ajoneuvon moottori.
VAARA! Akkua ei saa heittää avotuleen. Räjähdysvaara.
VAARA! Akun liitäntöjä ei saa asettaa oikosulkuun. Akkua ei saa avata, vaurioittaa eikä vääntää.
Räjähdysvaara.
VAARA! Akun nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Sivu: 35
SilverCrest SFA 30 B1
34 - Suomi
VAARA! Handsfree-laitetta saa käyttää vain tyypin BL-5B Li-Ion-akulla, jonka valmistaja on Shen Zhen Xin Hong
Xing Energy Technology CO., LTD. Muiden akkujen käyttö aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
Lataussovitin ajoneuvon tupakansytytinliittimeen
VAROITUS! Ota lataussovittimesta aina kiinni pistokkeen kohdalta, äläkä vedä itse johdosta.
VAROITUS! Älä aseta huonekaluja tai muita painavia esineitä liitäntäjohdon päälle ja varmista, ettei johto taitu.
VAROITUS! Liitäntäjohto on sijoitettava siten, ettei se häiritse ajoneuvon käsittelyä.
VAARA! Älä käytä pistokesovittimia tai jatkojohtoja. Älä myöskään kajoa virtajohtoon! Jos liitäntäjohto
vaurioituu, se on toimitettava valmistajan, asiakaspalvelun tai pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden
välttämiseksi.
Sivu: 36
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 35
Tekijänoikeus
Tämän ohjeen sisältö on tekijänoikeuden alaista ja tarjotaan käyttäjälle ainoastaan tiedoksi. Kaikenlainen tietojen
kopiointi tai monistaminen on kielletty ilman tekijän nimenomaista, kirjallista lupaa. Tämä koskee myös sisällön ja
tietojen kaupallista käyttöä. Teksti ja kuvat vastaavat laitteen teknistä tilaa painohetkellä. Oikeus muutoksiin
pidätetään.
Ennen käyttöönottoa
Poista handsfree-laite ja lisävarusteet pakkauksesta. Tarkista toimituksen täydellisyys.
Tarkasta handsfree-laite ja lisävarusteet vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, älä ota handsfree-laitetta käyttöön.
Käyttöönotto
Aseta handsfree-laitteen mukana tuleva litium-ioniakku paikalleen ja lataa se täyteen ennen laitteen käytön
aloittamista.
VAROITUS! Säästä ajoneuvon akkua irrottamalla lataussovitin silloin kun ajoneuvon moottori on sammutettuna.
Sivu: 37
SilverCrest SFA 30 B1
36 - Suomi
Litium-ioniakun asentaminen
Avaa akkulokero (9) painamalla sen kantta keskeltä ja vetämällä nuolen suuntaan. Aseta litium-ioniakku akkulokeroon
(9) oheisen kuvan osoittamalla tavalla. Akkua ei sen rakenteen vuoksi ole mahdollista asentaa väärin. Sulje lopuksi
akkulokero (9) kannella.
Sivu: 38
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 37
Litium-ioniakun lataaminen
Lataa litium-ioniakku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä lataussovittimen USB-liitin handsfree-laitteen USB-
latausliitäntään (7). Liitä sitten lataussovitin ajoneuvon tupakansytytinliitäntään. Merkkivalo (4) palaa oranssina
latauksen ajan. Täydellinen lataus kestää noin 3 tuntia. Kun akku on täynnä, merkkivalo (4) sammuu. Irrota
lataussovitin ajoneuvon liittimestä ja handsfree-laitteesta.
VAROITUS! Säästä ajoneuvon akkua lataamalla akku vain kun ajoneuvon moottori on käynnissä.
Akku voidaan ladata myös tietokoneen tai erillisen verkkolaitteen avulla. Tähän tarvitaan kaapeli, jossa on sopiva
USB-liitäntä.
Handsfree-laitteen käynnistäminen/sammuttaminen
Paina monitoimipainiketta (2) n. 5 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja merkkivalo (4) alkaa vilkkua sinisenä.
Handsfree-laite on nyt käyttövalmis.
Sammuta handsfree-laite painamalla monitoimipainiketta (2) n. 4 sekunnin ajan. Kuuluu äänimerkki. Merkkivalo (4)
vilkkuu useita kertoja oranssina ja sammuu sitten kokonaan.
Sivu: 39
SilverCrest SFA 30 B1
38 - Suomi
Yhteyden muodostaminen yhteensopivaan matkapuhelimeen
Yhdistäminen (Pairing)
Paina sammutetun handsfree-laitteen monitoimipainiketta (2) n. 9 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja merkkivalo (4)
alkaa vilkkua vuorotellen oranssina ja sinisenä. Handsfree-laite on nyt hakutilassa. Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth®
-
toiminto ja etsi lähellä sijaitsevia Bluetooth®
-laitteita. Noudata matkapuhelimen ohjeita. Valitse löytyneiden laitteiden
luettelosta "SFA 30 B1" ja muodosta yhteys.
Jos yhdistämisen aikana laite pyytää PIN-koodia, anna "0000".
Handsfree-laitteen nimi "SFA 30 B1" ilmestyy nyt matkapuhelimen yhdistettyjen laitteiden luetteloon. Handsfree-laite on
nyt valmiustilassa, ja merkkivalo (4) vilkkuu säännöllisesti sinisenä. Kun yhteys katkeaa, se vilkkuu kaksi kertaa sinisenä.
Handsfree-laitteeseen voidaan yhdistää muita laitteita samalla tavalla. Jokaisen laitteen yhdistäminen aloitetaan
handsfree-laite sammutettuna.
Tämän jälkeen handsfree-laitteella on useita "tunnettuja" laitteita. Tämä tila on handsfree-laitteen ja muiden laitteiden
välisen aktiivisen yhteyden edellytys. Tunnettuja laitteita voidaan tallentaa enintään 3.
Enintään kaksi laitetta voi olla samanaikaisesti aktiivisessa yhteydessä handsfree-laitteeseen. Kun yksi tai kaksi
tunnettua laitetta tulee handsfree-laitteen lähelle, niihin muodostetaan yhteys automaattisesti. Yhteys on ehkä
vahvistettava matkapuhelimessa. Jos handsfree-laitteen lähelle tulee vielä kolmas tunnettu laite, sen yhteys estetään,
kunnes jompikumpi aktiivisista yhteyksistä katkaistaan tai toinen laitteista poistuu kantoalueelta. Kun toinen aktiivisista
yhteyksistä on katkennut, voidaan yhdistää kolmas (odottava) laite. Kun handsfree-laitteella on muodostettu
Sivu: 40
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 39
puhelinyhteys yhdellä kahdesta yhdistetystä matkapuhelimesta, puhelinyhteyttä handsfree-laitteesta toiseen laitteeseen
ei voida muodostaa. Esto poistuu käytöstä, kun ensimmäinen puhelinyhteys katkaistaan.
Yhdistäminen voi käytettävästä matkapuhelimesta riippuen kestää n. 30 sekuntia.
Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen
Puhelun saapuessa handsfree-laite soi. Kun yhteyttä muodostetaan, merkkivalo (4) vilkkuu nopeasti sinisenä. Voit
vastata puheluun painamalla lyhyesti monitoimipainiketta (2). Kun puhelinyhteys on muodostettu, merkkivalo (4)
vilkkuu kerran sinisenä ja sammuu sitten joksikin aikaa.
Saapuvan puhelun voi hylätä painamalla monitoimipainiketta (2) noin kaksi sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki.
Soittaminen
Kun haluat soittaa puhelun, valitse numero matkapuhelimella tavalliseen tapaan. Kun yhteyttä muodostetaan,
merkkivalo (4) vilkkuu vuorotellen oranssina ja sinisenä. Kun puhelinyhteys on muodostettu, merkkivalo (4) vilkkuu
kerran sinisenä ja sammuu sitten joksikin aikaa.
Soittaminen puheohjauksella
Handsfree-laitteella voidaan soittaa puheluita puheohjauksella, jos matkapuhelin tukee tätä toimintoa ja se on
aktivoitu. Kun haluat muodostaa yhteyden puheohjauksella, paina valmiustilassa kerran lyhyesti handsfree-laitteen
Sivu: 41
SilverCrest SFA 30 B1
40 - Suomi
monitoimipainiketta (2) ja sano sitten selvästi puhelun vastaanottajan nimi. Lisätietoja matkapuhelimen
puheohjaustoiminnosta on puhelimen käyttöohjeessa.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Äänenvoimakkuutta voi lisätä puhelun aikana painamalla painiketta + (5). Kun ääni säädetään suurimmalle
voimakkuudelle, kuuluu äänimerkki. Äänenvoimakkuutta voi vähentää painikkeella - (6). Kun ääni säädetään
pienimmälle voimakkuudelle, kuuluu äänimerkki.
Mikrofonin mykistäminen
Mykistyspainikkeella (1) voit mykistää mikrofonin (3) väliaikaisesti puhelun aikana, jotta puhelukumppanisi ei kuule
sinua. Paina mykistyspainiketta (1) n. 2 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki ja merkkivalo (4) vilkkuu kerran oranssina.
Mikrofoni on nyt mykistetty. Mykistyksen aikana kuuluu säännöllisin väliajoin 2 äänimerkkiä muistutukseksi siitä, että
mykistys on käytössä. Kun haluat poistaa mykistyksen käytöstä, paina mykistyspainiketta (1) uudelleen n. 2 sekunnin
ajan. Kuuluu äänimerkki, ja puhelukumppanisi kuulee taas äänesi normaalisti.
Puhelun lopettaminen
Puhelu lopetetaan painamalla kerran monitoimipainiketta (2), kunnes kuuluu äänimerkki.
Valinnan toisto
Handsfree-laitteella voidaan uudelleenvalita numero, johon on soitettu viimeksi. Paina valmiustilassa painiketta + (5) n.
2 sekuntia, kunnes kuuluu äänimerkki.
Sivu: 42
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 41
Kiinnittäminen häikäisysuojaan
Handsfree-laite voidaan kiinnittää ajoneuvon
häikäisysuojaan toimitukseen sisältyvällä pidikkeellä.
Liitä ensin pidike handsfree-laitteen takana olevaan
paikkaan (10).
Nyt voit kiinnittää handsfree-laitteen helposti häikäisysuojaan.
VAROITUS! Handsfree-laite on kiinnitettävä siten, ettei se heikennä näkyvyyttä.
Sivu: 43
SilverCrest SFA 30 B1
42 - Suomi
Merkkivalo
Seuraavassa taulukossa kuvataan merkkivalon (4) ilmaisemat tilat:
Merkkivalon (4) tila Merkitys
vilkkuu 5 kertaa sinisenä laite käynnistyy
vilkkuu vuorotellen oranssina ja sinisenä laite muodostaa yhteyttä
vilkkuu 3 sekunnin välein sinisenä 2 kertaa laite valmiustilassa (Bluetooth®
-yhteyttä ei muodostettu)
vilkkuu 4 sekunnin välein kerran sinisenä laite valmiustilassa (Bluetooth®
-yhteys muodostettu) tai
puhelu meneillään
vilkkuu nopeasti sinisenä (saapuvan puhelun aikana
kuuluu lisäksi soittoääni)
saapuva/lähtevä puhelu
vilkkuu kerran oranssina (säännöllisin väliajoin kuuluu
2 äänimerkkiä)
mikrofoni on mykistetty
palaa oranssina akku latautuu (merkkivalo sammuu latauksen päätyttyä)
vilkkuu kerran oranssina, lisäksi äänimerkki handsfree-laitetta ei ole liitetty lataussovittimella
ajoneuvoon, ja akun varaus on vähissä
vilkkuu 5 kertaa oranssina laite sammuu
Sivu: 44
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 43
Huolto/puhdistus
Huolto
VAARA! Korjaus on tarpeen, jos handsfree-laite on vaurioitunut, esim. jos laitteen kotelo on rikki, laitteen sisälle
on joutunut vettä tai esineitä tai handsfree-laite on altistunut sateelle tai kosteudelle. Korjaus on tarpeen myös
silloin kun laite ei toimi moitteettomasti tai se lakkaa toimimasta. Jos havaitset savua, epätavallisia ääniä tai
hajuja, irrota laite välittömästi ajoneuvosovittimesta ja poista akku. Tällaisessa tapauksessa handsfree-laitetta ei
saa ottaa uudelleen käyttöön, ennen kuin alan ammattilainen on tarkastanut sen. Jätä kaikki korjaustyöt aina
valtuutetun, pätevän ammattihenkilöstön suoritettaviksi. Älä koskaan avaa handsfree-laitteen runkoa. Handsfree-
laite voi vaurioitua avattaessa, ja takuu voi mitätöityä.
Puhdistus
VAROITUS! Irrota handsfree-laite virtalähteestä ennen puhdistusta vaarojen välttämiseksi. Puhdista laite kuivalla
liinalla. Älä missään tapauksessa käytä liuottimia tai muovia vahingoittavia puhdistusaineita. Varmista, että
koteloon ei pääse nestettä. Jos lika on sitkeää, puhdista se kevyesti kostutetulla liinalla.
Sivu: 45
SilverCrest SFA 30 B1
44 - Suomi
Vianmääritys
Handsfree-laite ei tee mitään.
 Varmista, että litium-ioniakku on ladattu. Lataa se tarvittaessa.
 Tarkista, että handsfree-laite on käynnistetty ja yhteys matkapuhelimeen on muodostettu.
Litium-ioniakku ei lataudu.
 Varmista, että lataussovitin on liitetty oikein tupakansytytinliittimeen.
 Varmista, että lataussovittimen USB-liitin on asetettu oikein handsfree-laitteen USB-latausliitäntään (7).
 Kytke ajoneuvon sytytys päälle. Monet ajoneuvot syöttävät virtaa tupakansytytinliittimeen vain sytytyksen ollessa
päällä.
 Tarkista, onko lataussovittimen sulake viallinen ja vaihda se tarvittaessa. Irrota lataussovittimen kontaktisuojus
kääntämällä sitä vastapäivään. Vaihda viallinen sulake toiseen samantyyppiseen (ks. tekniset tiedot) ja sulje sitten
kontaktisuojus kääntämällä sitä myötäpäivään.
Sivu: 46
SilverCrest SFA 30 B1
Suomi - 45
Ympäristöä ja hävittämistä koskevat ohjeet
Tällä symbolilla merkityt laitteet ovat Euroopan direktiivin 2012/19/EU alaisia. Kaikki sähkö- ja
elektroniikkaromu on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä ja toimitettava kyseisenlaisen jätteen
virallisiin keräyspaikkoihin. Hävittämällä vanhan laitteen asianmukaisesti säästät ympäristöä ja
suojelet myös omaa terveyttäsi. Saat lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä kaupungin/kunnan
hallintoviranomaisilta, jäteviranomaisilta tai liikkeestä, josta hankit tuotteen.
Suojele ympäristöä. Loppuun kuluneet akut eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen paristojen
keräyspisteeseen. Käytettyjen paristojen/akkujen keräyspisteeseen saa toimittaa vain täysin tyhjiä akkuja. Jos akut
eivät ole kokonaan tyhjiä, on varmistettava, etteivät ne voi aiheuttaa oikosulkua. Jos akut/paristot eivät ole kokonaan
tyhjentyneet, peitä kosketuspinnat teipillä oikosulun estämiseksi.
Hävitä myös pakkaus ympäristöystävällisesti. Pahvilaatikot voidaan viedä pahvinkeräykseen tai julkisiin keräyspisteisiin
kierrätystä varten. Pakkauskalvot ja -muovi voidaan jättää paikallisen jätehuoltopalvelun kerättäväksi ja hävitettäväksi.
Vaatimustenmukaisuus
Tämä handsfree-laite on radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EC, EMC-direktiivin
2004/108/EC ja vaarallisia aineita koskevan direktiivin 2011/65/EU perusvaatimusten ja muiden
olennaisten määräysten mukainen. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy tämän käyttöohjeen
lopusta.
Sivu: 47
SilverCrest SFA 30 B1
46 - Suomi
Takuu ja huolto
TARGA GmbH:n takuu
Tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Säilytä alkuperäinen ostokuitti tallessa. Se toimii
ostotodistuksena. Lue tuotteen mukana tuleva dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Ongelmatilanteissa, jotka
eivät ratkea ohjeita noudattamalla, soita asiakaspalveluumme. Pidä tuotenumero tai mahd. sarjanumero saatavilla
tiedustelujen yhteydessä. Jos ongelma ei ratkea puhelimitse, asiakaspalvelumme järjestää tarvittaessa jatkopalvelun
virheen syyn mukaan. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tai vaihdamme
tuotteen valintamme mukaan veloituksetta. Tuotteen korjaus tai vaihto ei aloita uutta takuuaikaa. Takuu ei koske kuluvia
osia, kuten paristoja, akkuja ja valoja.
Ostajan lainmukaiset oikeudet pätevät tämän takuun rinnalla, eikä takuu rajoita niitä.

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SFA 30 B1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SFA 30 B1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SFA 30 B1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SFA 30 B1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SFA 30 B1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.