SilverCrest SDR 900 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest SDR 900 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Höyrypuhdistin
  • Malli/nimi: SDR 900 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 19
17
SDR 900 A1
FI
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tekijänoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Toimitussisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Laitteen kuvaus/Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Laitteen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Veden täyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Laitteen ottaminen käyttöön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Käyttöalueet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lisäosien kiinnittäminen/irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lapsilukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vian korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Laitteen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Pakkauksen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Maahantuoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 17
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 17 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 20
18 SDR 900 A1
FI
Johdanto
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää
turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuot-
teen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla
tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä tämä käyttöohje hyvässä
tallessa. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat
asiakirjat.
Tekijänoikeus
Tämä asiakirja on tekijänoikeudellisesti suojattu.
Kaikenlainen monistaminen tai jälkipainatus, myös osittainen, sekä kuvien esittä-
minen, myös muutetussa tilassa, on sallittua ainoastaan valmistajan kirjallisella
suostumuksella.
Varoitukset
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:
VAROITUS
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisesti
vaarallisesta tilanteesta.
Jos vaarallista tilannetta ei vältetä, se voi johtaa loukkaantumisiin.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita henkilövahinkojen välttämiseksi.
HUOMIO
Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisista
aineellisista vahingoista.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
► Noudata tämän varoituksen ohjeita aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
OHJE
► Ohje on merkkinä lisätiedoista, jotka helpottavat laitteen käsittelyä.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 18
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 18 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 21
19
SDR 900 A1
FI
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu lian irrottamiseen vesihöyryn avulla yksityisissä kotitalo-
uksissa, esimerkiksi...
– sileät pinnat: työtasot, laatat, kaakelit, ikkunat, peilit
– vaikeapääsyiset alueet: kulmat, saumat, kaihtimet, WC, hanat jne.
– tekstiilit: verhot, verhoilut, vaatteet, autonistuimet.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi:
– ulkotiloissa,
– muiden nesteiden kuin veden kanssa,
– ammattikäytössä tai teollisuudessa.
VAROITUS
Määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuva vaara!
Laite voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään määräysten vastaisesti ja/tai
muihin kuin sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
► Käytä laitetta ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
► Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja.
OHJE
► Laite voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään määräysten vastaisesti ja/tai
muihin kuin sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin. Käytä laitetta ainoastaan
sille suunniteltuihin käyttötarkoituksiin. Noudata tässä käyttöohjeessa kuvat-
tuja toimintatapoja. Emme vastaa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutu-
neet määräystenvastaisesta käytöstä, virheellisesti suoritetuista korjauksista,
luvattomista muutoksista tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä.
Vastuu on yksinomaan käyttäjällä.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 19
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 19 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 22
20 SDR 900 A1
FI
Toimitussisältö
Toimitus sisältää seuraavat osat:
▯ Höyrypesuri
▯ Jatkoletku
▯ Jatkosuutin
▯ Kulmasuutin
▯ Huonekalusuutin
▯ Pyöröharja
▯ Suojakansi
▯ Lasta
▯ Puuvillainen suojus
▯ Suppilo
▯ Mitta-astia
▯ Käyttöohje
‹ Ota kaikki laitteen osat pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit.
VAROITUS
Tukehtumisvaara!
► Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä. On olemassa tukehtumisvaara.
OHJE
► Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole näkyviä vaurioita.
► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka johtuvat puutteel-
lisesta pakkauksesta tai jotka ovat syntyneet kuljetuksen aikana, soita
huollon palvelunumeroon (ks. luku Huolto).
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 20
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 20 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 23
21
SDR 900 A1
FI
Laitteen kuvaus/Lisävarusteet
Höyryvipu
2 "Lapsilukko"-kytkin
3 Vesisäiliö
4 Punainen merkkivalo
5 Vihreä merkkivalo
6 Höyrysuutin
7 Vesisäiliön täyttöaukko
8 Suojakansi
9 Jatkoletku
10 Jatkosuutin
11 Pyöröharja
12 Kulmasuutin
13 Lasta
14 Huonekalusuutin
15 Puuvillainen suojus
16 Mitta-astia
17 Suppilo
Tekniset tiedot
Verkkojännite 220 - 240 V ~, 50 Hz
Nimellisteho 900 - 1050 W
Laitteen suojaluokka IPX4
Vesisäiliön tilavuus
350 ml
250 ml:n vesitäytöllä (MAX)
laite tuottaa höyryä n. 5 minuuttia.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 21
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 21 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 24
22 SDR 900 A1
FI
Turvallisuusohjeet
SÄHKÖISKUN VAARA
► Liitä laite ainoastaan määräysten mukaan asennettuun pistorasiaan,
jonka verkkojännite on 220–240 V ~ / 50 Hz.
► Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä ja
ennen kun puhdistat laitetta.
► Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta, älä koskaan
johdosta.
► Älä taita tai purista virtajohtoa ja vedä se niin, ettei kukaan voi astua sen
päälle tai kompastua siihen.
► Anna vaarojen välttämiseksi vialliset pistokkeet ja virtajohdot heti valtuute-
tun ammattihenkilöstön tai huoltopalvelun vaihdettavaksi.
► Varmista, ettei virtajohto kastu tai altistu kosteudelle käytössä. Vedä johto
niin, ettei se jää puristuksiin tai pääse vaurioitumaan.
► Vältä vaaratilanteet vaihdattamalla vioittunut laite, virtajohto tai pistoke
huollossa uuteen.
► Irrota ensin pistoke pistorasiasta, ennen kuin täytät laitteeseen vettä, puhdis-
tat laitetta tai vaihdat lisäosia.
► Käytä laitetta vain kuivissa tiloissa, älä ulkona.
► Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin!
► Älä koskaan kohdista höyryä suoraan sähkölaitteita tai sähköosia sisältäviä
laitteita kohti, esimerkiksi uunien sisätiloihin.
► Älä koskaan jätä kuumuutta tuottavaa laitetta valvomatta! Irrota pistoke
pistorasiasta aina käytön jälkeen ja keskeyttäessäsi käytön. Laite lämmittää
ja tuottaa höyryä niin kauan, kun pistoke on pistorasiassa!
► Käytä laitetta vain kuivin käsin ja kengät jalassa (ei paljasjaloin). Näin
vähennät toimintahäiriön sattuessa vaarallisia sähköiskuvirtoja kehossa.
► Älä koskaan suuntaa laitetta kosteudelle herkkiä esineitä kohti.
► Tätä laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt ovat rajalliset, tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, kun heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 22
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 22 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 25
23
SDR 900 A1
FI
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Älä koskaan irrota suojakantta 8 , niin kauan kun höyrysuuttimesta tulee
höyryä!
► Älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä. Kun vesisäiliö on tyhjä, irrota
pistoke pistorasiasta, jotta laite ei ylikuumene.
► Lisäosat kuumenevat käytössä! On olemassa palovammavaara!
► Anna lisäosien jäähtyä, ennen kuin irrotat niitä.
► Käytä vain tähän laitteeseen tarkoitettuja alkuperäisiä lisäosia. Muiden
kuin alkuperäisten lisävarusteiden käyttöön voi liittyä turvallisuusriski.
► Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se
vuotaa.
► Pidä laite poissa lasten ulottuvilta laitteen ollessa päällä tai jäähtymässä.
► Käytä käsineitä, suojalaseja ja hengityssuojaa, jos yrität irrottaa terveydelle
vaarallisia aineita.
► Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. Kuuma höyry
voi aiheuttaa huomattavia vammoja!
VAROITUS! PALOVAMMAVAARA!
Tämä symboli varoittaa sinua ulostulevasta höyrystä.
Noudata turvallisuusohjeita!
HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT!
► Kokeile ensin huomaamattomaan kohtaan, soveltuuko höyrypesuri puhdis-
tettavan materiaalin puhdistamiseen, esimerkiksi:
– Maalattu puu tai nahka saattaa menettää väriään höyryn vaikutuksesta.
– Käsittelemätön puu saattaa turvota.
– Höyry saattaa irrottaa vahasuojapintaa.
– Muovit saattavat värjääntyä höyryn vaikutuksesta.
– Pehmeät muovit saattavat vääntyä höyryn vaikutuksesta.
– Kylmät lasi- ja peilipinnat saattavat haljeta kuuman höyryn vaikutuksesta.
► Jos haluat puhdistaa ikkunoita, lämmitä niitä ensin kohdistamalla niihin
höyryä suurialaisesti aluksi kauempaa ja lähestymällä vähitellen.
► Akryyli, sametti ja silkki reagoivat herkästi kuumaan höyryyn, samoin
keinokuidut.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 23
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 23 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 26
24 SDR 900 A1
FI
Laitteen käyttäminen
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
Noudata seuraavia ohjeita, jotta laite toimisi moitteettomasti
ja sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
► Paina höyryvipua vasta, kun vihreä merkkivalo 5 palaa. Muuten laittee-
seen voi kerääntyä kuumaa vettä, joka tippuu tai roiskuu höyrysuuttimesta 6 .
On olemassa palovammavaara.
► Päästä kaikki höyry ulos laitteesta, ennen kuin sammutat laitteen. Paina
höyryvipua , kunnes höyrysuuttimesta 6 ei enää tule höyryä.
► Jos laitetta on käytetty yhtäjaksoisesti, paina ennen laitteen sammuttamista
"lapsilukko"-kytkintä 2 , joka on merkitty symbolilla .
Veden täyttäminen
SÄHKÖISKUN VAARA
► Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin täytät vettä vesisäiliöön 3 !
‹ Avaa suojakansi 8 .
HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT!
► Älä lisää vesisäiliöön mitään lisä- tai puhdistusaineita 3 !
OHJE
► Varmista, että laitteen vesisäiliöön 3 täytetään n. 250 ml vettä.
‹ Täytä vettä vesisäiliöön 3 täyttöaukon 7 kautta.
‹ Täytä vettä toimituksessa mukana tulevan mitta-astian 16 ja suppilon 17
avulla (ks. kuva). Täytä mitta-astiaan 16 vettä merkkiviivaan asti (n. 250 ml).
‹ Sulje tämän jälkeen suojakansi 8 uudelleen.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 24
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 24 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 27
25
SDR 900 A1
FI
■ Jos vesisäiliössä 3 ei ole enää vettä, laitteesta ei tule höyryä, vaikka
höyryvipua painetaan. Täytä laitteeseen vettä seuraavasti:
‹ Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
‹ Odota n. 10 sekuntia.
‹ Pyöritä suojakantta 8 hitaasti auki ja odota ennen täydellistä avaamista
muutama sekunti, kunnes vesihöyryn ulostulo on loppunut.
‹ Täytä sen jälkeen vesisäiliöön 3 lisää vettä.
‹ Sulje tämän jälkeen suojakansi 8 uudelleen.
Jos asuinpaikkakuntasi vesi on erittäin kovaa, on suositeltavaa sekoittaa vesi-
johtoveteen tislattua vettä. Muuten laite saattaa kalkkeutua ja höyrysuutin 6
tukkeutua.
Jotta laite toimisi moitteettomasti mahdollisimman pitkään, sekoita vesijohtovettä
ja tislattua vettä seuraavan taulukon mukaisessa suhteessa.
Veden kovuus
Tislatun veden ja
vesijohtoveden suhde
erittäin pehmeä/pehmeä 0
keskinkertainen 1:1
kova 2:1
erittäin kova 3:1
Voit tiedustella paikkakuntasi veden kovuutta paikkakunnan vesilaitokselta.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 25
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 25 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 28
26 SDR 900 A1
FI
Laitteen ottaminen käyttöön
1) Työnnä verkkopistoke verkkopistorasiaan.
Punainen merkkivalo 4 palaa merkkinä siitä, että laite on liitetty sähköverk-
koon.
2) Kun laite on käyttövalmis, vihreä merkkivalo 5 syttyy. Punainen merkkivalo 4
palaa edelleen.
OHJE
► Lämmitysvaiheen aikana höyrysuuttimesta 6 voi välillä tulla höyryä.
3) Paina höyryvipu alas. Höyrysuuttimesta 6 tulee höyryä. Kun höyrysuihku
heikkenee, vihreä merkkivalo 5 sammuu.
Vapauta höyryvipu , kunnes vihreä merkkivalo 5 on jälleen syttynyt.
4) Jos haluat työskennellä laitteella yhtäjaksoisesti pidempään, paina höyryvipu
alas ja paina samanaikaisesti symbolilla merkittyä "lapsilukko"-kytkintä 2 .
5) Voit lopettaa pidempikestoisen käytön painamalla symbolilla merkittyä
"lapsilukko"-kytkintä 2 .
OHJE
► Jos höyrysuuttimesta 6 tippuu vettä käytön aikana tai ulostuleva höyrysuihku
heikkenee, vapauta höyryvipu . Laitteen on lämmettävä uudelleen.
Odota, kunnes vihreä merkkivalo 5 syttyy uudelleen palamaan.
► Höyrypesurissa on ylikuumenemissuoja. Se sammuu ylikuumetessaan (esim.
vesisäiliön ollessa tyhjä) automaattisesti. Irrota tällöin pistoke pistorasiasta
ja täytä vesisäiliö 3 .
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Jos laite on asetettu pidemmäksi aikaa sivuun sen ollessa päällä, laitteesta
saattaa haihtua vesihöyryä, vaikkei höyryvipua painettaisi.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 26
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 26 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 29
27
SDR 900 A1
FI
Käyttöalueet
Voit puhdistaa laitteella käyttämällä suoraan höyrysuuttimesta 6 tulevaa höyryä
tai käyttää jotakin lisäosista.
■ Älä käytä lisäosia puhdistaessasi WC:tä ja pesuallasta, hanoja ja viemäri-
aukkoja, ikkunoita, kalustekankaita, ikkunaluukkuja tai peilejä.
Jos puhdistat sileitä pintoja, voit puhdistamisen jälkeen poistaa veden ja
irronneen lian helposti laitteeseen liitettävällä lastalla 13.
OHJE
► Mitä lähempänä puhdistettavaa pintaa höyrysuutin 6 on, sitä parempi
on sen puhdistusteho. Höyryn paine ja lämpötila ovat suurimmat aivan
höyrysuuttimen 6 suulla.
► Piintynyttä likaa on pehmitettävä etukäteen vedellä.
■ Käytä kulmasuutinta 12 ahtaiden kulmien, saumojen ja vaikeapääsyisten
paikkojen puhdistamiseen.
■ Käytä pyöröharjaa 11 piintyneen lian puhdistamiseen, esimerkiksi vanteista.
Lisäosien kiinnittäminen/irrottaminen
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Irrota pistoke pistorasiasta aina, ennen kuin kiinnität tai irrotat lisäosia.
► Odota, kunnes laite on jäähtynyt, ennen kuin kiinnität tai irrotat lisäosia.
► Odota, kunnes kaikki höyry on tullut ulos laitteesta, ennen kuin kiinnität tai
irrotat lisäosia.
Jatkoletku
‹ Työnnä jatkoletku 9 höyrysuuttimeen 6 vasteeseen asti. Tällöin jatkolet-
kussa 9 olevan merkkiviivan ja laitteessa olevien merkkiviivojen on oltava
kohdakkain (ks. kääntösivun kuva A).
‹ Pyöritä jatkoletkua myötäpäivään, kunnes molemmat jatkoletkussa 9 olevat
merkkiviivat ovat laitteen merkkiviivojen kohdalla. Jatkoletku 9 kiinnittyy
tähän asemaan (ks. kääntösivun kuva B).
OHJE
► Laitteen kiinnityskohdissa on nivel, jonka avulla lisäosa voidaan asemoida
käyttöä varten parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei ole mahdollista, jos
käytetään jatkoletkua 9 .
■ Jatkoletkun 9 irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 27
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 27 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 30
28 SDR 900 A1
FI
Jatkosuutin
‹ Työnnä jatkosuutin 10 höyrysuuttimeen 6 vasteeseen asti. Tällöin jatkosuut-
timessa 10 olevan merkkiviivan ja laitteessa olevien merkkiviivojen on oltava
kohdakkain (ks. kääntösivun kuva A).
‹ Pyöritä jatkosuutinta myötäpäivään, kunnes molemmat jatkosuuttimessa 10
olevat merkkiviivat ovat laitteen merkkiviivojen kohdalla. Jatkosuutin 10
kiinnittyy tähän asemaan (ks. kääntösivun kuva B).
OHJE
► Laitteen kiinnityskohdissa on nivel, jonka avulla lisäosa voidaan asemoida
käyttöä varten parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei ole mahdollista,
kun käytetään jatkosuutinta 10.
■ Jatkosuuttimen 10 irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Lastan kiinnittäminen
‹ Ota huonekalusuutin 14 ja kiinnitä se molemmilla pidikkeillä ensin lastaan 13.
‹ Paina huonekalusuutin 14 lastassa 13 olevan pidikkeen alle (ks. kääntösivu).
Huonekalusuutin
‹ Työnnä huonekalusuutin 14 kiinni höyrysuuttimeen 6 vasteeseen asti.
Tällöin huonekalusuuttimessa 14 olevan merkkiviivan ja laitteessa olevien
merkkiviivojen on oltava kohdakkain (ks. kääntösivun kuva A).
‹ Pyöritä huonekalusuutinta myötäpäivään, kunnes molemmat huonekalusuutti-
messa 14 olevat merkkiviivat ovat laitteen merkkiviivojen kohdalla. Huoneka-
lusuutin 14 kiinnittyy tähän asemaan (ks. kääntösivun kuva B).
■ Huonekalusuuttimen 14 kanssa käytettäväksi toimitukseen kuuluu myös puu-
villainen suojus 15. Tätä voidaan käyttää herkkien pintojen, kuten sohvien ja
nojatuolien, puhdistamiseen.
OHJE
► Laitteen kiinnityskohdissa on nivel, jonka avulla lisäosa voidaan asemoida
käyttöä varten parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei ole mahdollista, jos
käytetään huonekalusuutinta 14.
■ Huonekalusuuttimen 14 irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 28
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 28 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 31
29
SDR 900 A1
FI
Kulmasuutin ja pyöröharja
■ Molemmat lisäosat voidaan kiinnittää sekä jatkosuuttimeen 10 että jatkolet-
kuun 9 tai suoraan höyrysuuttimeen 6 .
‹ Työnnä lisäosa kiinni kuusikantaan.
OHJE
► Laitteessa on nivel, jonka avulla lisäosa voidaan asemoida käyttöä varten
parhaalla mahdollisella tavalla.
► Näin kulloinenkin lisäosa voidaan kääntää haluttuun asentoon.
Lapsilukko
Tässä laitteessa on lapsilukko 2 .
■ Voit aktivoida lapsilukon 2 painamalla symbolilla merkittyä "lapsilukko"-
kytkintä 2 . Tämän jälkeen höyryvipua ei voida painaa alas.
■ Voit vapauttaa lapsilukon 2 painamalla symbolilla merkittyä
"lapsilukko"-kytkintä 2 uudelleen. Tämän jälkeen höyryvipu on jälleen
käytettävissä.
Puhdistaminen
SÄHKÖISKUN VAARA
► Irrota verkkopistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
► Älä missään nimessä puhdista laitetta upottamalla sitä veteen tai
pitämällä sitä juoksevan veden alla.
VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA!
► Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista!
HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT!
► Älä käytä aggressiivisia, kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita!
Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa vakavasti!
‹ Irrota pistoke pistorasiasta.
‹ Anna laitteen jäähtyä.
‹ Tyhjennä vesisäiliö 3 .
‹ Puhdista laite ja lisäosat kostealla liinalla. Jos lika on piintynyt kiinni, lisää
liinaan mietoa astianpesuainetta.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 29
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 29 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 32
30 SDR 900 A1
FI
■ Hyvin likainen puuvillainen suojus 15 voidaan pestä etiketissä olevien
pesuohjeiden mukaan seuraavasti:
Puuvillainen suojus 15 voidaan pestä pesukoneessa
korkeintaan 60 °C:ssa.
Puuvillainen suojus 15 voidaan kuivata rumpukuivaimessa
alhaisessa lämpötilassa.
Älä silitä puuvillaista suojusta 15.
Säilytys
‹ Säilytä puhdistettu ja kuiva laite puhtaassa ja pölyttömässä tilassa.
Vian korjaus
ONGELMA
MAHDOLLINEN
SYY
MAHDOLLISET
RATKAISUT
Laite ei toimi.
Pistoke ei ole kiinni
pistorasiassa.
Liitä laite verkkopistora-
siaan.
Laite on vaurioitunut. Käänny huollon puoleen.
Laite ei tuota höyryä.
Vesisäiliö 3 on tyhjä. Täytä vettä vesisäiliöön 3 .
Laite ei ole vielä läm-
mennyt.
Odota, kunnes vihreä
merkkivalo 5 palaa.
Vihreä merkkivalo 5
syttyy ja sammuu
sitten jälleen.
Tämä ei ole häiriö:
laitteen lämpötila on
laskenut hetkeksi liian
alhaiseksi, minkä vuoksi
laite lämmitti uudelleen.
-
Höyryn määrä
vähenee.
Lämpötila on liian
alhainen.
Odota, kunnes laite on
lämmennyt uudelleen.
Höyrysuuttimesta 6
tippuu vettä.
Lämpötila on liian
alhainen.
Odota, kunnes laite on
lämmennyt uudelleen.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 30
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 30 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 33
31
SDR 900 A1
FI
Laitteen hävittäminen
Älä missään tapauksessa hävitä laitetta tavallisen kotitalous-
jätteen mukana. Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkaromusta
annetun direktiivin 2012/19/EU alainen.
Anna laite valtuutetun jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätehuoltolaitoksen hä-
vitettäväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tapauksissa
yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen.
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalit on valittu ympä-
ristöystävälliset ja jätehuoltotekniset näkökulmat huomioiden ja ne voidaan
kierrättää.
Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää
jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimas-
sa olevien määräysten mukaisesti.
OHJE
► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan,
jotta voit takuutapauksessa pakata tuotteen asianmukaisesti.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia
ohjeita
Tämä laite vastaa eurooppalaisen sähkömagneettista yhteenso-
pivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EC, pienjännitedirektii-
vin 2006/95/EC sekä RoHS-direktiivin 2011/65/EU perustavia
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavana maahantuojalta.
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 31
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 31 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46
Sivu: 34
32 SDR 900 A1
FI
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Laite on valmistettu huolella ja
tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti tositteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä
lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettä-
minen huoltoon.
OHJE
► Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja tuotantovirheitä, ei kuitenkaan
kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai helposti rikkoutuvien osien, esim. kytkinten
tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Väärä tai
asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat
korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Takuukorjaus ei pidennä
takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoi-
tettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden
päivän sisällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia.
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 103808
Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 32
IB_103808_SDR900A1_LB3.indb 32 10.11.14 08:46
10.11.14 08:46

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest SDR 900 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest SDR 900 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest SDR 900 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest SDR 900 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest SDR 900 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.