SilverCrest EDS - SSM 600 D2 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest EDS - SSM 600 D2 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Mikseri
  • Malli/nimi: EDS - SSM 600 D2
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Ruotsalainen, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 17
15
FI
EDS-SSM 600 D2
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tekijänoikeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toimituslaajuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pakkauksen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Laitteen kuvaus / Varusteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kokoaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Laitteen pitäminen kädessä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Laitteen hävittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita . . . . . . . . . . . . . . 22
Maahantuoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Reseptejä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vihannessosekeitto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kurpitsakeitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Makea marjalevite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Yrttivinegretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jogurtti-banaanipirtelö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sivu: 18
16 EDS-SSM 600 D2
Johdanto
Sydämellinen onnittelumme uuden laitteesi johdosta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää
tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu kaikkiin
käyttö- ja turvaohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä tuotetta vain kuvatulla ta-
valla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Anna myös kaikki asiakirjat edelleen
luovuttaessasi tuotteen eteenpäin.
Tekijänoikeus
Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuden nojalla.
Kaikenlainen monistaminen, esim. kaikenlainen jälkipainanta, myös osittain, sekä
kuvien toistaminen, myös muutetussa muodossa, on sallittua ainoastaan valmistajan
kirjallisella suostumuksella.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan pienten elintarvikemäärien työstämiseen.
Se on tarkoitettu yksinomaan yksityistalouksissa käytettäväksi. Älä käytä sitä
ammattitarkoituksiin!
VAROITUS
Muun kuin määräystenmukaisen käytön aiheuttama vaara!
Laite saattaa aiheuttaa vaaraa, jos sitä käytetään määräystenvastaisesti ja/tai
muulla tavalla.
► Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti.
► Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja.
OHJE
► Laite saattaa aiheuttaa vaaraa, jos sitä käytetään määräystenvastaisesti ja/
tai muulla tavalla. Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti. Noudata
tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja. Valmistaja ei vastaa min-
käänlaisista määräystenvastaisesta käytöstä, virheellisesti suoritetuista kor-
jauksista, luvattomista muutostöistä tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien
käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä.
Sivu: 19
17
FI
EDS-SSM 600 D2
Turvaohjeet
SÄHKÖISKUN VAARA
► Liitä laite ainoastaan määräysten mukaan asennettuun verkkopis-
torasiaan, jonka verkkojännite on 220 - 240 V ~ / 50 Hz.
► Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta, jos laitteen toiminnassa
ilmenee häiriöitä, ja ennen kun puhdistat laitetta.
► Älä altista laitetta kosteudelle, äläkä käytä sitä ulkona.
► Jos laitteen sisään kuitenkin pääsee nestettä, irrota verkkopistoke
heti pistorasiasta ja vie laite korjattavaksi asiantuntevaan huolto-
liikkeeseen
► Kun irrotat virtajohtoa verkkopistorasiasta, vedä aina verkkopis-
tokkeesta, älä koskaan itse johdosta.
► Älä taita tai purista virtajohtoa, ja sijoita se niin, ettei kukaan voi
astua sen päälle tai kompastua siihen.
► Anna vialliset verkkopistokkeet tai virtajohdot heti valtuutetun
ammattihenkilöstön tai huoltopalvelun vaihdettavaksi vaarojen
välttämiseksi.
► Sauvasekoittimen moottorilohkon koteloa ei saa avata. Tämä
vaarantaa turvallisuuden ja aiheuttaa takuun raukeamisen.
► Tätä laitetta voivat käyttää rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai hen-
kiset kyvyt taikka puutteellisen kokemuksen ja/tai tiedot omaavat
henkilöt, kun heitä valvotaan tai kun heitä on opastettu laitteen
turvalliseen käyttöön, ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat
vaarat.
► Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Älä missään tapauksessa upota sauvasekoittimen mootto-
rilohkoa nesteeseen, äläkä päästä nesteitä moottorilohkon
koteloon.
Sivu: 20
18 EDS-SSM 600 D2
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Ennen kuin vaihdat käytön aikana liikkuvia lisävarusteita tai lisäosia,
sammuta laite ja irrota se sähköverkosta.
► Irrota laite sähköverkosta aina,...
– kun laite jätetään ilman valvontaa,
– kun laitetta puhdistetaan,
– kun laitetta kootaan, tai se puretaan.
► Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella.
► Terä on erittäin terävä! Käsittele sitä sen vuoksi aina varovasti.
► Äärimmäisen terävää terää käsiteltäessä on olemassa loukkaantu-
misvaara.
► Puhdista sauvasekoitin erittäin varovasti.
Terä on erittäin terävä!
Toimituslaajuus
Laite toimitetaan vakiona seuraavin osin:
▯ Sauvasekoitin
▯ Käyttöohje
1) Ota kaikki laitteen osat ja käyttöohje pakkauksesta.
2) Poista koko pakkausmateriaali.
3) Puhdista kaikki laitteen osat luvussa ”Puhdistus” kuvatulla tavalla.
OHJE
► Tarkista toimituksen täydellisyys ja osat näkyvien vaurioiden varalta.
► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai puutteellisen pakkauksen tai kulje-
tuksen aiheuttamia vaurioita, käänny huoltomme palvelunumeron puoleen
(katso luku Huolto).
Sivu: 21
19
FI
EDS-SSM 600 D2
Pakkauksen hävittäminen
Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalit on valittu ympäris-
töystävällisyys ja jätehuoltotekniset näkökohdat huomioiden ja siksi ne voidaan
kierrättää.
Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää
syntyvien jätteiden määrää. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten
voimassa olevien määräysten mukaisesti.
OHJE
► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan,
jotta voit pakata laitteen asianmukaisesti mahdollisen takuutapahtuman
sattuessa.
Tekniset tiedot
Verkkojännite 220 - 240 V ~, 50 Hz
Nimellisteho 600 W
Suojaluokka II
Suosittelemme, että sauvasekoittimen annetaan jäähtyä n. 2 minuutin ajan 1
minuutin käytön jälkeen.
Laitteen kuvaus / Varusteet
Kuva A:
1 Nopeudensäädin
2 Kytkin (normaali nopeus)
3 Turbo-kytkin (nopea nopeus)
4 Moottorilohko
5 Sekoitinosa
Käyttö
■ Sauvasekoittimella 5 voidaan valmistaa dippejä, kastikkeita, keittoja tai
vauvanruokaa. Suosittelemme, että sauvasekoitinta 5 käytetään kork.
1 minuutti kerrallaan ja että sen annetaan sitten jäähtyä.
HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT!
► Älä käytä sekoitinosaa 5 kiinteiden elintarvikkeiden käsittelyyn. Se johtaa
laitteessa korjauskelvottomiin vaurioihin!
Sivu: 22
20 EDS-SSM 600 D2
Kokoaminen
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Työnnä verkkopistoke pistorasiaan vasta, kun olet koonnut laitteen.
OHJE
► Puhdista ennen käyttöä kaikki osat luvussa „Puhdistus“ kuvatulla tavalla.
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Terä on erittäin terävä! Käsittele sitä sen vuoksi varovasti.
■ Aseta sauvasekoitin 5 moottorilohkolle 4 niin, että nuoli osoittaa symboliin .
Käännä sauvasekoitinta 5, kunnes moottorilohkon 4 nuoli osoittaa symbo-
liin .
Laitteen pitäminen kädessä
Pitele laitetta käyttöä varten seuraavasti:
Sivu: 23
21
FI
EDS-SSM 600 D2
Käyttö
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
► Elintarvikkeet eivät saa olla liian kuumia! Astiasta roiskuva sisältö saattaa
aiheuttaa palovammoja.
OHJE
► Suosittelemme, että sauvasekoittimen 5 annetaan jäähtyä 1 minuutin
käytön jälkeen n. 2 minuutin ajan.
Kun olet koonnut sauvasekoitinsetin 5 halutulla tavalla:
1) Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
2) Pidä kytkintä 2 painettuna työstääksesi elintarvikkeita normaalilla nopeudella.
Työnnä nopeudensäädintä 1 asetuksen "5" suuntaan lisätäksesi nopeutta.
Työnnä nopeudensäädintä 1 asetuksen "1" suuntaan alentaaksesi nopeutta.
3) Pidä Turbo-kytkintä 3 painettuna työstääksesi elintarvikkeita suurella
nopeudella. Turbo-kytkintä 3 painettaessa käytössä on välittömästi suurin
mahdollinen työstönopeus.
4) Kun olet saanut elintarvikkeet työstettyä, sinun tarvitsee vain vapauttaa alas
painettu kytkin.
OHJE
► Jos käytön aikana kuuluu epätavallisia ääniä, kuten nitinää tai vastaavaa,
voitele tehosekoittimen 5 pääakseli muutamalla tipalla neutraalia ruokaöljyä:
Sivu: 24
22 EDS-SSM 600 D2
Puhdistus
SÄHKÖISKUN VAARA!
► Irrota aina verkkopistoke pistorasiasta ennen sekoitussauvasetin 5 puhdis-
tamista.
► Moottorilohkoa 4 ei saa missään tapauksessa upottaa puhdistuksen
aikana veteen tai pitää juoksevan veden alla.
VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA!
► Erittäin terävää terää käsiteltäessä on olemassa loukkaantumisvaara.
HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT!
► Laitteen osia ei saa pestä astianpesukoneessa, sillä se vahingoittaa niitä.
► Älä käytä aggressiivisia, kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita!
Ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi!
1) Irrota verkkopistoke.
2) Puhdista moottorilohko 4 kostealla liinalla.
Varmista, ettei vettä pääse moottorilohkon 4 aukkoihin. Lisää liinaan mietoa
astianpesuainetta, jos lika on pinttynyttä. Pyyhi astianpesuainejäämät pois
kostealla liinalla.
3) Puhdista sauvasekoitin 5 perusteellisesti saippuavedessä ja poista sen
jälkeen astianpesuainejäämät puhtaalla vedellä.
4) Kuivaa kaikki hyvin astiapyyhkeellä ja varmista, että laite on täysin kuiva
ennen seuraavaa käyttökertaa.
Laitteen hävittäminen
Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen
sekaan.
Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU alainen.
Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitet-
täväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epävarmoissa tilanteissa
yhteyttä jätelaitokseen.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta
koskevia ohjeita
Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta kos-
kevan eurooppalaisen direktiivin 2004/108/EC, ekologista
suunnittelua käsittelevän direktiivin 2009/125/EC sekä
pienjännitedirektiivin 2006/95/EC perustavia vaatimuksia ja
muita asianmukaisia määräyksiä.
Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavana maahantuojalta.
Sivu: 25
23
FI
EDS-SSM 600 D2
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Laite on valmistettu huolella ja
tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.
Säilytä ostokuitti tositteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä
lähimpään huoltopisteeseen. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksuton lähettä-
minen huoltoon.
OHJE
► Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja tuotantovirheitä, ei kuitenkaan
kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai helposti rikkoutuvien osien, esim. kytkinten
tai akkujen vaurioita.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Väärä tai
asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat
korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.
Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Takuukorjaus ei pidennä
takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.
Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoi-
tettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden
päivän sisällä ostopäiväyksestä.
Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia.
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 100105
Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
Sivu: 26
24 EDS-SSM 600 D2
Reseptejä
Vihannessosekeitto
2 - 4 hengelle
Ainekset
■ 2 - 3 rkl öljyä
■ 200 g sipulia
■ 200 g perunoita (erityisen sopivia ovat jauhoiset perunat)
■ 200 g porkkanoita
■ 3,5 - 4 dl kasvislientä (tuoretta tai jauheesta)
■ suolaa, pippuria, muskottipähkinää
■ 5 g persiljaa
Valmistus
1) Kuori sipuli ja leikkaa se pieniksi kuutioiksi. Pese porkkanat, kuori ja leikkaa
viipaleiksi. Kuori perunat, huuhtele ja leikkaa n. 2 cm:n kokoisiksi kuutioiksi.
2) Kuumenna öljy kattilassa, hauduta sipulit siinä kuultaviksi. Lisää porkkanat ja
perunat, hauduta. Lisää niin paljon lientä, että vihannekset ovat hyvin peitossa
ja anna kaiken kypsentyä 10-15 minuuttia. Lisää välillä tarvittaessa lientä,
jos vihannekset eivät ole enää liemen peitossa.
3) Pese persilja, ravistele kuivaksi ja poista varret. Revi persilja paloiksi ja lisää
keittoon. Soseuta kaikki sauvasekoittimella 5 noin 1 minuutin ajan. Mausta
suolalla, pippurilla ja raastetulla muskottipähkinällä.
Sivu: 27
25
FI
EDS-SSM 600 D2
Kurpitsakeitto
4 hengelle
Ainekset
■ 1 keskikokoinen sipuli
■ 2 valkosipulinkynttä
■ 10 - 20 g tuoretta inkivääriä
■ 3 rkl rapsiöljyä
■ 400 g kurpitsan hedelmälihaa (parhaiten sopii hokkaido-kurpitsa,
koska sen kuori pehmenee keitettäessä eikä sitä tarvitse kuoria)
■ 2,5 - 3 dl kookosmaitoa
■ 2,5 - 5 dl kasvislientä
■ ½ appelsiinin mehu
■ hieman kuivaa valkoviiniä
■ 1 tl sokeria
■ suolaa, pippuria
Valmistus
1) Kuori sipuli ja leikkaa se kuutioiksi, samoin valkosipuli.Kuori inkivääri ja leikkaa
pieniksi kuutioiksi. Hauduta ensiksi sipuli ja inkivääri kuumassa öljyssä. Lisää
2 minuutin kuluttua myös valkosipuli ja jatka haudutusta.
2) Puhdista kurpitsa juuresharjalla perusteellisesti lämpimässä vedessä, leikkaa
sitten 2-3 cm:n kokoisiksi kuutioiksi. (Jos käytetään muuta kuin hokkaido-kur-
pitsaa, kurpitsa on lisäksi kuorittava). Lisää kurpitsakuutiot sipulien ja inkivää-
rin sekaan ja jatka hauduttamista. Lisää puolet kookosmaidosta ja niin paljon
kasvislientä, että kurpitsa peittyy hyvin. Keitä pehmeäksi n. 20-25 minuuttia
kansi suljettuna. Sekoita kaikki sauvasekoittimella 5 tasaiseksi. Lisää tällöin
kookosmaitoa niin paljon, että keitosta tulee sopivan pehmeän sosemaista.
3) Mausta keitto appelsiinimehulla, valkoviinillä, sokerilla, suolalla ja pippurilla
niin, että keitto saa mausteisen aromin lisäksi myös makean ja tasapainoisen
happamensuolaisen aromin.
Sivu: 28
26 EDS-SSM 600 D2
Makea marjalevite
Ainekset
■ 250 g mansikoita tai muita marjoja tai hedelmiä (tuoreita tai pakasteita)
■ 1 pussillinen (n. 125 g) hyytelösokeria, jota ei tarvitse keittää
■ 1 tilkka sitruunamehua
■ 1 veitsenkärjellinen vaniljatangon ydintä
Valmistus
1) Pese ja perkaa mansikat, poista vihreät kannat. Anna valua hyvin siivilässä,
jotta ylimääräinen vesi pääsee poistumaan eikä levitteestä tule liian valuvaa.
Paloittele suuremmat mansikat.
2) Punnitse 250 g mansikoita ja aseta ne sopivaan sekoituskulhoon.
3) Lisää tilkka sitruunamehua.
4) Kaavi tarvittaessa yhden vaniljatangon ydin ja lisää se joukkoon.
5) Lisää hyytelösokeripakkauksen sisältö ja sekoita sauvasekoittimella 5 perus-
teellisesti 45-60 sekunnin ajan. Jos seassa on vielä suurempia paloja, anna
seoksen seistä 2 minuutin ajan ja soseuta sitten uudelleen 60 sekuntia.
6) Nauti heti tai täytä marjalevite kierrekorkilla varustettuun tölkkiin ja sulje se
hyvin.
Sivu: 29
27
FI
EDS-SSM 600 D2
Yrttivinegretti
Ainekset
■ 3 - 4 vartta sileää persiljaa
■ 3 - 4 vartta basilikaa
■ n. 100 ml oliiviöljyä
■ 1 käsittelemätön sitruuna
■ 1 kukkurallinen tl sinappia (Dijon-sinappia)
■ 1 valkosipulin kynsi
■ suolaa, pippuria, sokeria
Valmistus
1) Irrota yrttien lehdet varsista ja lisää ne korkeaan sekoitusastiaan.
2) Lisää sitruunan mehu ja hieman raastettua kuorta.
3) Kuori valkosipulinkynsi ja leikkaa pieniksi kuutioiksi.
4) Lisää sinappi, kuutioitu valkosipulinkynsi, suola ja pippuri sekoitusastiaan.
5) Hienonna ainekset sauvasekoittimella 5 ja valuta oliiviöljy hitaasti sekaan.
6) Maista vinegrettiä ja lisää tarvittaessa hyppysellinen sokeria.
Jogurtti-banaanipirtelö
Ainekset
■ 250 g jogurttia (vanilja)
■ 1 banaani
■ 2 dl maitoa
■ 1 pussillinen vaniljasokeria
Valmistus
1) Kuori banaani ja leikkaa se pieniksi paloiksi.
2) Laita kaikki ainesosat sekoitusastiaan.
3) Soseuta ja sekoita sauvasekoittimella 5.

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest EDS - SSM 600 D2 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest EDS - SSM 600 D2

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest EDS - SSM 600 D2, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest EDS - SSM 600 D2 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest EDS - SSM 600 D2 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.