SilverCrest 7133016 käyttöohjeet

Katso tuotteen SilverCrest 7133016 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: SilverCrest
  • Tuote: Parranajokone
  • Malli/nimi: 7133016
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 22
23
FI
Johdanto
Määräystenmukainen käyttö.....................................................Sivu 25
Toimituksen sisältö......................................................................Sivu 26
Osat............................................................................................Sivu 26
Tekniset tiedot.............................................................................Sivu 26
Turvallisuus
Yleiset turvallisuusohjeet............................................................Sivu 27
Hengenvaarallisen sähköiskun välttämiseksi
on huomioitava seuraavaa........................................................Sivu 29
Tulipalon välttämiseksi on huomioitava seuraavaa.................Sivu 30
Ennen käyttöönottoa
Käyttö verkkoadapterilla...........................................................Sivu 31
Akkujen lataus ja akkukäyttö.....................................................Sivu 31
Käyttö
Hiusten leikkaaminen.................................................................Sivu 32
Hiusten ohentaminen.................................................................Sivu 33
Parran trimmaus ja ajo...............................................................Sivu 33
Leikkaaminen ilman ohjauskampaa..........................................Sivu 33
Niskan hiusrajan ja pulisonkien leikkaaminen ja siistiminen...Sivu 34
Puhdistus ja hoito............................................................Sivu 34
Kotelon puhdistaminen..............................................................Sivu 35
Hiustenleikkaus- ja parranajokoneen puhdistus.......................Sivu 35
Ajopään öljyäminen..................................................................Sivu 35
Hävittäminen......................................................................Sivu 36
Akkujen poistaminen...................................................Sivu 37
Takuu ja huolto.................................................................Sivu 37
Vaatimustenmukaisuus.............................................Sivu 38
Sisällysluettelo
Sivu: 23
24 FI
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
kuvakkeita/symboleja:
Lue käyttöohje!
Vaurioitunut laite, verkkojohto tai verkkopistoke
merkitsevät sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa.
Tarkasta säännöllisesti laitteen, verkkojohdon,
verkkopistokkeen kunto.
Huomioi varoitus- ja turvaohjeet!
Varo sähköiskua!
Vaarallisia sähköjännitteitä–hengenvaara!
V Vaihtojännite
mA/
mAh
Milliampeeria/Milliampeerituntia
Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla sähkötyökalun
käytön aikana.
Suojausluokka II
Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävällisesti!
Sivu: 24
25
FI
Kotiparturi
Q Johdanto
Hyvä asiakas,
kiitämme valinnastasi. Toivomme, että sinulla on paljon iloa uudesta
hiustenleikkaus- ja parranajokoneestasi.
Tällä hiustenleikkaus- ja parranajokoneella ja sen säädettävillä talloilla
voit leikata eri pituuksia ja saat tulokseksi puhtaat ääriviivat. Lisäksi
käytettävissä on hiusten ohennustoiminto.
Hiustenleikkaus- ja parranajokonetta voidaan käyttää sähköverkosta
riippumatta sekä verkkolaitteena (verkkoadapterilla) tai akkulaitteena
(ladattavat korkeatehoiset akut).
Tämä käyttöohje tutustuttaa sinut hiustenleikkaus- ja parranajokonee-
seesi ja helpottaa sen käyttöä.
Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti vastaisuuden varalta.
Q 
Määräystenmukainen käyttö
Tämä hiustenleikkaus- ja parranajokone on tarkoitettu vain yksityiskäyt-
töön ja sitä ei ole hyväksytty ammattimaiseen käyttöön. Laite on tarkoi-
tettu vain oikeiden hiusten leikkaamiseen. Sillä saa leikata vain ihmisten
hiuksia – ei tekohiuksia tai eläinten turkkia. Takuu raukeaa, jos laitetta
käytetään väärässä käyttötarkoituksessa.
Johdanto
Sivu: 25
26 FI
Q 
Toimituksen sisältö
1x hiustenleikkaus- ja parranajokone
1x verkkoadapteri
1x tallat
1x kampa
1x sakset
1x puhdistusharja
1x leikkuuöljy
1x säilytyslaukku
1x käyttöohje
Q 
Osat
1 Tallat
2 Ajopää ohennustoiminnalla
3 Luistikytkin ohennustoiminnalle
4 Tallojen Kiinnitin
5 PÄÄLLE-/POIS-kytkin
6 Laturin (LED) merkkivalo
7 Liitäntä verkkoadapterin johdolle
8 Leikkuuosa
Q 
Tekniset tiedot
Verkkoadapteri
Tyyppi: SW-030100 EULD malliin 7133016
Tulojännite (INPUT): 100-240V~ 50/60Hz, 0,2A max
Lähtöjännite (OUTPUT): 3,0V , 1.000mA
Johdanto
Sivu: 26
27
FI
Kotelointiluokka: II/
Ympäristön olosuhteet: Käyttö sallittu vain sisätiloissa
Hiustenleikkaus- ja parranajokone
Tuote-nro: 7133016
Tulojännite: 3V , 1.000 mA
Akut, ladattavat	
2x1,2V Ni-MH, 600mAh, Tyyppi AA
(sisäänasennettu)
Käyttöaika
(verkosta riippumaton): 	
vähintään 60 min.
(akun ollessa täyteen ladattu)
Sallittu ympäristön lämpötila: –10°C - +40°C
Q Turvallisuus
	
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Huomioi ehdottomasti turvallisuutta koskevat ohjeet tapatur-
mien, loukkaantumisten ja vioittumisten välttämiseksi. Käyttöä
koskevien ohjeiden on tarkoitus tutustuttaa. Sinut laitteeseen ja sen osiin
ja helpottaa laitteen käsittelyä. Tuote on varustettu turvatoiminnoilla.
Lue turvallisuusohjeet siitä huolimatta huolellisesti ja käytä tuotetta vain
tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, jotta siitä ei aiheutuisi vahingossa
loukkaantumisia tai vikoja.
Säilytä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Anna
käyttöohje myös tuotteen mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Yleiset turvallisuusohjeet
J	
Henkilöt (lapset mukaan luettuna), joilla on fyysisiä,
sensorisia tai henkisiä vammoja, tai jotka kokemat-
Johdanto/Turvallisuus
Sivu: 27
28 FI
Turvallisuus
tomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät ole
kykeneviä käyttämään laitetta turvallisesti, saavat
käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä
on valvomassa heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö tai heidät on opastettu laitteen käyttöön.
Lapsia on valvottava, jotta voidaan olla varmoja, etteivät he ala
leikkiä laitteella.
J 	
Säilytä hiustenleikkaus- ja parranajokone sekä verkko-
adapteri lasten ulottumattomissa, koska lapset eivät
useinkaan tunnista mahdollisia uhkaavia vaaroja.
J	
Säilytä hiustenleikkaus- ja parranajokone sekä verkkoadapteri
käytön jälkeen turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
Huomio laitetta pakkauksesta purkaessasi:
m	
VAARA LAPSILLE!
TUKEHTUMISEN AIHEUTTAMA HENGENVAARA!
Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
	
Loukkaantumisten välttämiseksi on huomioita-
va seuraavaa:
J	
Älä käytä laitetta viallisella ohjauskammalla, sillä siinä voi olla
teräviä reunoja. Loukkaantumisvaara!
	
Huomioi seuraavat seikat, jotta laite
toimisi moitteettomasti:
J	
Käytä laitetta vain tyyppikilven tietojen mukaisesti, jotta laite toimisi
parhaalla mahdollisella tavalla.
J	
Älä altista hiustenleikkuukonetta alle –10°C:een tai yli +40°C:
een lämpötiloille.
J	
Puhdista laite huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.
Sivu: 28
29
FI
Turvallisuus
	
Hengenvaarallisen sähköiskun välttä-
miseksi on huomioitava seuraavaa:
J	
Irrota verkkoadapteri käytön jälkeen tai ennen laitteen puhdistamista.
c	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA! Älä käytä kylvyn aikana.
J	
HUOMIO! Pidä laite kuivana.
J	
Älä koskaan upota laitetta ja verkkoadapteria ja sen johtoa veteen
tai johonkin muuhun nesteeseen.
J	
Älä koskaan anna laitteen olla käynnissä ilman valvontaa ja käytä
sitä vain tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti.
J	
Vedä verkkoadapteri pois pistorasiasta
- kun laitteeseen tulee jokin häiriö,
- ennen kuin puhdistat laitteen,
- jos laite on pitkän aikaa käyttämättä,
- aina kun lopetat käytön.
	
Kun irrotat verkkoadapterin, tartu kiinni verkkoadapterista (ei
johdosta).
J	
Älä jatka laitteen käyttöä, jos huomaat johdossa, verkkoadapterissa,
kotelossa tai jossakin muussa osassa vikoja.
J	
Anna korjaukset vain ammattiliikkeen tai Service-Center-palvelupis-
teen (katso takuupaperi) suoritettavaksi.
c	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA! Jos laite putoaa veteen,
vedä verkkoadapteri ehdottomasti pois pistorasiasta, ennen kuin
kosket veteen.
c	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA! Älä koskaan tartu kiinni verk-
koadapterista märin käsin varsinkaan, kun laitat sitä pistorasiaan
tai otat sitä pois pistorasiasta.
J	
Tartu kiinni verkkoadapterin rungosta, kun irrotat verkkoadapterin
pistorasiasta.
J	
Vikavirtasuojalaite, jonka mitoituksen laukaisuvirta on enintään
30 mA, lisää suojaa sähköiskua vastaan. Asennuta vikavirtasuoja-
kytkin sähköalan ammattilaisella.
Sivu: 29
30 FI
Turvallisuus
J	
Käytä verkkokäytössä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä
verkkoadapteria.
J	
Tarkista hiustenleikkaus- ja parranajokone säännöllisesti, ettei siinä
mahdollisesti ole mekaanisia vaurioita.
J	
Vaihda vialliset osat tarvittaessa alkuperäisiin osiin (saatavilla alan
ammattiliikkeestä), mutta älä koskaan yritä korjata viallista laitetta itse!
J	
Korjauta laite vain alan ammattiliikkeessä tai toimita se Service-
Center-palvelupisteeseemme (Service-Hotline-numero löytyy
takuuliitteestä).
J	 	
Varo jättämästä johtoa kaapinovien väliin tai vetämästä
sitä kuumien pintojen yli. Johdon eriste voi vioittua.
	
Tulipalon välttämiseksi on
huomioitava seuraavaa:
J	
Irrota verkkoadapteri käytön jälkeen tai ennen laitteen puhdistamista.
J	
Älä koskaan anna laitteen olla käynnissä ilman valvontaa ja käytä
sitä vain tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti.
J	
Vedä verkkoadapteri pois pistorasiasta
- kun laitteeseen tulee jokin häiriö,
- ennen kuin puhdistat laitteen,
- jos laite on pitkän aikaa käyttämättä,
- aina kun lopetat käytön.
	
Kun irrotat verkkoadapterin, tartu kiinni verkkoadapterista
(ei johdosta).
J	
Älä jatka laitteen käyttöä, jos huomaat johdossa, verkkoadapterissa,
kotelossa tai jossakin muussa osassa vikoja.
J	
Käytä verkkokäytössä vain laitteen mukana toimitettua alkuperäistä
verkkoadapteria.
Sivu: 30
31
FI
Turvallisuus/Ennen käyttöönottoa
J	
Liitä verkkoadapteri pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi.
J	
Älä peitä verkkoadapteria, sillä se voi muuten kuumentua liikaa.
Q Ennen käyttöönottoa
Hiustenleikkaus- ja parranajokonetta voidaan käyttää sekä akku- että
verkkolaitteena (verkkoadapterilla).
Q 
Käyttö verkkoadapterilla
j	
Liitä ensin verkkoadapterin johto liitäntään 7 hiustenleikkaus- ja
parranajokoneella ja pistä verkkoadapteri määräysten mukaisesti
asennettuun pistorasiaan (230V~).
Hiustenleikkaus- ja parranajokone on heti käyttövalmis
verkkokäytössä.
Q 
Akkujen lataus ja akkukäyttö
Ohje: Hiustenleikkaus- ja parranajokoneen akut saavuttavat optimaa-
lisen tehonsa 3-kertaisen latauksen ja tyhjentymisen jälkeen. Lataa hius- ja
partaleikkuria ennen ensimmäistä käyttöä ja seuraavalle 3 lataukselle
12 tuntia.
j	Työnnä Päälle-/Pois-kytkin 5 laitteen latausta varten alas
asentoon OFF.
j	
Liitä ensin verkkoadapterin johto liitäntään 7 hiustenleikkaus- ja
parranajokoneella ja pistä verkkoadapteri sopivaan pistorasiaan
(230V~).
Sivu: 31
32 FI
Ennen käyttöönottoa/Käyttö
j	
Latauksen merkkivalo (LED) 6 syttyy punaisena ja näyttää latauk-
sen kulun. Kun akku on täyteen ladattu, hiustenleikkaus- ja parran-
ajokonetta voidaan käyttää vähintään 60 minuuttia verkosta
riippumatta.
j	
Tyhjennä akut ennen uutta latausta aina täysin, näin akut kestävät
kauan.
Q Käyttö
Vinkki: Leikattavien hiusten tulisi olla puhtaita ja kuivia.
j	
Kampaa hiukset huolellisesti, jotta niissä ei olisi takkuja.
j	
Aseta leikkauskappa tai pyyhe kaulan ja niskan ympärille, jotta
estäisit hiusten putoamisen kauluksen sisään.
Q 
Hiusten leikkaaminen
Vinkki: Käytä ensin pitempää leikkuupituutta ja lyhennä hiukset
asteittain haluamaasi pituuteen.
j	Pistä ohjauskampa 1 paikoilleen.
j	
Työnnä tämä sivuilla oleviin ohjauskiskoihin hiustenleikkaus- ja
parranajokoneella.
j	
Tarkista, että kamman molemmat kiinnitysurat lukkiutuvat tuntuvasti
sivulla oleviin kiinnityksiin 4 .
j	
Säädä haluttu leikkauspituus (4-32 mm) siirtämällä.
j	
Käynnistä hiustenleikkaus- ja parranajokone työntämällä PÄÄLLE-/
POIS –kytkin 5 ylös.
j	
Vie hiustenleikkaus- ja parranajokone hitaasti hiusten läpi.
Sivu: 32
33
FI
Käyttö
j	
Pidä hiustenleikkaus- ja parranajokonetta tällöin niin, että talla 1
on mahdollisimman latteana.
j	
Leikkaa aina niskasta ylöspäin tai otsalta ja ohimoilta pään keskelle.
Huomautus: Tiputa tippa öljyä ajopäähän 2 , tämä parantaa leik-
kuutehoa. Tämä on suositeltavaa erityisesti puhdistuksen jälkeen. Pyyhi
liika öljy pois laitteesta liinalla (katso kappale ”Puhdistus ja hoito”).
Q 
Hiusten ohentaminen
Tällä toiminnolla saat vähennettyä hiusten tilavuutta. Saat
aikaan modernin, hapsumaisen lookin hiusten pituutta muuttamatta.
j	Työnnä luistikytkin 3 vasemmalle hiusten ohennusta varten; tällöin
ajopäähän integroitu ohennustoiminto 2 ajetaan ylhäälle ulos.
Q 
Parran trimmaus ja ajo
Valitse pituusporras aina halutun parran pituuden mukaan. Lyhennä
parta nyt portaittain.
Q 
Leikkaaminen ilman ohjauskampaa
	
VARO! LOUKKAANTUMISVAARA!
LEIKKAUSPÄÄ ON HYVIN TERÄVÄ!
Ota kampa 1 pois paikoiltaan:
j	
Käännä laite nurin ja työnnä kampa 1 varovasti peukalolla ylös
sivulla olevien lukitussokkien yli (viimeinen säätömahdollisuus
32mm), katso myös kuva A. Nyt voit poistaa kamman 1 .
Sivu: 33
34 FI
Käyttö/Puhdistus ja hoito
Voit leikata hiukset ilman ohjauskampaa 1 tasaisesti 1-2mm pituisiksi.
Q 
Niskan hiusrajan ja pulisonkien
leikkaaminen ja siistiminen
j	
Käännä laite ympäri siten, että taustapuoli näyttää ylöspäin.
j	
Aseta leikkauspään reuna 2 ilman ohjauskampaa 1 hiusrajan
haluttuun korkeuteen.
j	
Liikuta käynnissä olevaa hiustenleikkaus- ja parranajokonetta
alaspäin.
Q Puhdistus ja hoito
	
VARO! SÄHKÖISKUN VAARA!
Varoltus! Koska laite ei ole vesitiivis, hiustenleikkaus- ja
parranajokonetta ei saa puhdistettaessa upottaa veteen eikä muihin
nesteisiin. Tämä voi vahingoittaa virtaa johtavia osia (akkuja).
J	
Irrota verkkoadapteri pistorasiasta ennen kuin ryhdyt puhdistamaan
hiustenleikkaus- ja parranajokonetta.
J	
Älä koskaan tartu kiinni verkkoadapterista märin käsin laittaessasi
sitä pistorasiaan tai ottaessasi sitä pois pistorasiasta.
J	
Pidä verkkoadapteri ja johto aina kuivina.
Sivu: 34
35
FI
Puhdistus ja hoito
Q 
Kotelon puhdistaminen
j	
Puhdista kotelo hieman kostealla kankaalla.
Q 
Hiustenleikkaus- ja
parranajokoneen puhdistus
j	
Kytke hiustenleikkaus- ja parranajokone pois päältä.
j	
Irrota johto hiustenleikkaus- ja parranajokoneesta ja vedä
verkkoadapteri pistorasiasta.
j	Ota kampa 1 pois paikoiltaan ja puhdista se.
HUOMAUTUS: Käännä laite nurin ja työnnä kampa 1 varo-
vasti peukalolla ylös sivulla olevien lukitussokkien yli (viimeinen
säätömahdollisuus 32mm), katso myös kuva A. Nyt voit poistaa
kamman 1 .
j	
Pidä hiustenleikkaus- ja parranajokonetta etupuoli ylöspäin.
j	
Paina vähän voimaa käyttäen terät alas (katso kuva B+C).
j	
Puhdista hiustenleikkaus- ja parranajokone puhdistusharjalla.
j	
Vie terän kärki kotelon 8 reunan alle (katso kuva D).
j	
Paina talla terillä alas, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.
Huomautus: Ajopään 2 puhdistukseen saadaan käyttää vain
lääkealkoholia. Älä käytä puhdistukseen vettä äläkä muita nesteitä.
Q 
Ajopään öljyäminen
j	
Käytä vai hapotonta öljyä, esim. ompelukoneöljyä.
j	Ota kampa 1 pois laitteesta kuten kappaleessa ”Leikkaus ilman
lisäosaa” on kuvattu.
Sivu: 35
36 FI
Puhdistus ja hoito/Hävittäminen
j	Paina ajopää 2 alas (katso kuva B+C) ja ota se pois.
j	
Tiputa yksi tai kaksi tippaa öljyä leikkuuhampaiden väliin ja levitä
öljy tasaisesti.
j	Aseta ajopää 2 ja kampa 1 takaisin paikoilleen.
j	
Pyyhi liika öljy pois liinalla.
Q Hävittäminen
Suojele ympäristöä!
Tässä hiustenleikkaus- ja parranajokoneessa on laitteen sisällä kaksi
kiinteästi asennettua Ni-MH –akkua.
	
Älä hävitä akkuja ja laitetta tavallisen kotitalousjätteen muka-
na. Kysy kaupungin- tai kunnanvirastosta tietoja laitteen
(”sähköromu”) ympäristöystävällisestä ja asianmukaisesta
hävittämisestä. Noudata paikallisia ja kansallisia materiaalien
erottelua ja jätekeräystä koskevia määräyksiä.
	
Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleis-
ta, ja voit toimittaa sen paikallisiin kierrätyspisteisiin.
Seuraavat osat on erotettava:
- moottori, metalliosat, piirilevyt
- verkkoadapteri
- muoviosat
- akut
Vie nämä osat kierrätyspisteeseen.
Sivu: 36
37
FI
Akkujen poistaminen/Takuu ja huolto
Q 
Akkujen poistaminen
m VARO! Älä ota osiin purettua hiustenleikkaus- ja parranajokonetta
enää käyttöön! Älä oikosulje purettuja akkuja, ne voivat kuumentua
voimakkaasti, jos niissä mahdollisesti on vielä virtaa!
Näin purat laitteen osiin ympäristöystävällistä hävittämistä varten:
j	
Irrota johto hiustenleikkaus- ja parranajokoneesta.
j	
Tyhjennä akut täysin antamalla käynnistetyn hiustenleikkaus- ja
parranajokoneen pysähtyä ilman verkkoadapterin johtoa
täydellisesti.
j	Poista talla 1 ajopäästä 2 .
j	
Avaa pienellä ristipääruuviavaimella kolme ruuvia laitteen takapuo-
lelta (katso kuva E).
j	
Käännä laitteen puoliskot auki.
j	
Avaa pienellä ristipääruuviavaimella piirikortin kiinnityksen kaksi
ruuvia (katso kuva F).
j	
Katkaise kaikki johdot pihdeillä.
j	
Irrota akut kortilta (katso kuva G) ja toimita sopivaan keräyspistee-
seen.
Q Takuu ja huolto
Huoltoliikkeiden tiedot löytyvät koneen mukana toimitetusta takuutodis-
tuksesta.
Laite on valmistettu suurella huolellisuudella. Takuumme kattaa luonnol-
lisestikin laitteidemme moitteettoman rakenteen ja toiminnan takuumme
yleisten takuuehtojen puitteissa. Takuu on voimassa 36 kuukautta ja alkaa
laitteen hankintapäivänä. Säilytä kassakuitti ostotodistuksena. Tämä
takuu ei rajoita lakisääteistä takuuta.
Sivu: 37
38 FI
Takuu ja huolto/Vaatimustenmukaisuus
Takuu ei kata:
- Kuluvat osat, esim. kaikki ajo- ja leikkuuosat.
- Helposti särkyvien osien vaurioita.
- Luvattomien toimenpiteiden aiheuttamia vaurioita.
- 
Muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuvia vaurioita.
- Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvia vaurioita.
- Ylivoimaisista esteistä aiheutuvia vaurioita.
- Hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vaurioita.
- Paristoja.
Emme myöskään voi ottaa vastuuta laitteen epäasianmukaiseen käyt-
töön kuuluvista seuraamuksista.
Q Vaatimustenmukaisuus
Tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä seuraavien direktiivien mukaisesti:
Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC)
EMC-direktiivi (2004/108/EC)
Vaatimustenmukaisuustodistus on laitteen markkinoijan hallussa:
LUTTER & PARTNER GmbH
Schleissheimer Strasse 93a
85748 Garching bei München
HUOMAUTUS:
Säilytämme tuoteparannusten puitteissa oikeuden hiustenleikkaus- ja
parranajokoneen ja sen osien teknisiin ja optisiin muutoksiin.

Kysymykset & vastaukset

Merkin SilverCrest 7133016 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta SilverCrest 7133016

Onko sinulla kysymys tuotteesta SilverCrest 7133016, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen SilverCrest 7133016 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen SilverCrest 7133016 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.