Siemens iQ500 käyttöohjeet

Katso tuotteen Siemens iQ500 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Siemens
  • Tuote: Pyykinpesukone
  • Malli/nimi: iQ500
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Italialainen, Tšekki, Slovakki, Espanja, Turkki, Tanska, Norja, Portugali, Ruotsalainen, Puola, Venäjä, Suomalainen, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Romanialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 6
sv
ó Monteringsanvisning
Det här är viktigt!
Elanslutning: får bara utföras av behörig elektriker. Vid felaktig
anslutning gäller inte garantin.
Montering: måste utföras fackmässigt korrekt, installatören är
ansvarig för skador.
Anslutning: spisen uppfyller kraven för skyddsklass I och får
bara användas med ansluten skyddsjord.
Installation: i den fasta elinstallationen måste en fasavskiljare
enligt anläggningsföreskrifterna anordnas.
Underbyggnad: ingen underbyggnad i form av kylskåp,
diskmaskin, oventilerad ugn eller tvättmaskin.
En modul-/kompakt-diskmaskin av samma märke får användas
som underbyggnad. Arbetsbänkens tjocklek måste då vara
minst 40 mm.
Om en ugn monteras under spishällen måste arbetsbänken
vara minst 20 mm tjock, i många fall mer. Följ anvisningarna i
ugnens monteringsinstruktion.
Se noga till att utskjutande delar , t.ex. nätanslutningsdosan eller
nätanslutningkabeln, inte kolliderar med t.ex. en utdragslåda.
Mellanbotten: om det går att vidröra hällens undersida måste
en mellanbotten monteras.
Fråga återförsäljaren om en mellanbotten som tillbehör.
Om du använder en egen mellanbotten måste avståndet till
spishällens nätanslutning vara minst 10 mm.
Arbetsbänk: plan, vågrät, stabil.
m Om du har elektroniska implantat!
Enheten kan innehålla permanentmagneter som kan påverka
elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar.
Håll 10 cm minimiavstånd vid installation om du har elektroniska
implantat.
Förberedelse av möbel - bild 1
Inbyggnadsmöbel: ska tåla minst 90°C.
Urtag: Ta bort sågspånen när du gjort urtag.
Snittytor: värmebeständig försegling.
Montera fästskenor - bild 2
Kaklade arbetsbänkar: använd de nedre skruvhålen.
Bänkskivor av stenmaterial: Montera fästskenor.
Anslutning och montering av häll - bild 3
Kontrollera avsäkringarna innan du ansluter enheten.
A: enhet med jordad 3-ledarsladd: elanslutningens
färgkodning: grön-gul = skyddsjord <, blå = (nolla) nolledare,
brun = fas (ytterledare).
Kontrollera att avsäkringen räcker till för installationen. Byt till
trefasanslutning, om det behövs. Sladdbyte, se B:
B: enhet utan förmonterad sladd: anslut bara som
kopplingsschemat anger.Montera de medföljande
kopparbyglingarna, om det behövs. Elanslutning: typ H05 VV-F
eller bättre; se till så att ledararean matchar strömbelastningen.
Ledararea < 1,5 mm2 är inte tillåten!
Montering: kläm inte sladden och dra den inte över vassa
kanter. Vid underbyggd ugn, dra sladden till vägguttaget via
ugnens bakre hörn.
Tips: får du upp —…‹‹ på enhetens display, så är den
felansluten.Dra ur kontakten och kontrollera anslutningen.
Demontering av häll: koppla bort enheten från elnätet. Tryck ut
hällen underifrån.
fi
Ý Asennusohje
Ota seuraavat seikat huomioon
Sähköliitäntä: teetä vain valtuutetulla asentajalla. Jos liitäntä on
virheellinen, takuu raukeaa.
Asennus: vain ammattimainen, vaurioista vastaa asentaja.
Liitäntä: laitteen suojaluokka on I, ja laitteen käyttö on sallittu
vain maadoitusliitännän kanssa.
Asennus: kiinteä sähköliitäntä on varustettava
asennusmääräysten mukaisella vaihejohtojen katkaisimella.
Asennus alapuolelle: älä asenna alapuolelle kylmälaitetta,
astianpesukonetta, ilman omaa ilmanvaihtoa olevaa uunia,
pyykinpesukonetta.
Alapuolelle voidaan asentaa samanmerkkinen
moduulirakenteinen/kompakti astianpesukone. Työtason
vahvuuden on silloin oltava vähintään 40 mm.
Jos keittotason alle asennetaan uuni, työtason vahvuuden on
oltava vähintään 20 mm ja joissakin tapauksessa myös
enemmän. Noudata uunin asennusohjeessa olevia ohjeita.
Huolehti siitä, että ulkonevat osat (kuten esimerkiksi
verkkoliitäntäkotelo tai verkkokaapeli) eivät törmää esim.
vetolaatikkoon.
Välipohja: jos keittotason alapuoleen pääsee käsiksi, on
asennettava välipohja.
Kysy alan liikkeestä varusteena saatavaa välipohjaa.
Jos käytät omaa välipohjaa, etäisyyden laitteen verkkoliitäntään
pitää olla vähintään 10 mm.
Työtaso: tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.
m Elektronisten implanttien käyttäjät!
Laitteessa voi olla kestomagneetteja, jotka voivat vaikuttaa
elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai
insuliinipumppuihin. Pidä sen tähden asennuksen yhteydessä
vähintään 10 cm:n etäisyys elektronisiin implantteihin.
Kalusteen valmistelu - kuva 1
Kaluste: kestettävä vähintään 90 °C lämpötilaa.
Aukko: Poista lastut aukon tekemisen jälkeen.
Aukon reunat: käsittele kuumuutta kestäviksi.
Kiinnityskiskojen asennus - kuva 2
Laatoitetut työtasot: käytä alempia ruuvireikiä.
Kiveä ovet työtasot: liimaa kiinnityskiskot.
Keittotason liittäminen ja asentaminen - kuva 3
Varmista ennen laitteen asentamista taloverkossa oleva
sulakekoko.
A: Laite, jossa 3-johtiminen liitäntäjohto: Verkkoliitäntäjohdon
värikoodit: vihreä-keltainen = suojajohdin <, sininen = (nolla)
nollajohdin, ruskea = vaihe (vaihejohdin).
Varmista, että taloverkossa oleva sulakekoko on riittävä.
Tarvittaessa korvaa johto monivaiheliitäntäjohdolla. Johdon
vaihdon yhteydessä ks. B:
B: Laite ilman esiasennettua liitäntäjohtoa: liitä laite vain
liitäntäkuvan mukaan. Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja
kupariliittimiä. Verkkoliitäntäjohto: tyyppi H05 VV-F tai
korkeampiarvoinen; määritä tarvittava johtimen halkaisija virran
kuormituksen mukaan. Halkaisija ei saa olla < 1,5 mm2!
Asentaminen: varmista, että liitäntäjohto ei jää puristuksiin tai
kulje terävien kulmien yli. Jos keittotason alla on uuni, vie
verkkoliitäntäjohto uunin takakulmista liitäntärasiaan.
Huomautus: Jos laitteen näyttöön ilmestyy —…‹‹, laite on
liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liitäntä.
Keittotason irrotus: Kytke laitteesta virta pois. Paina keittotaso
alhaalta päin pois paikaltaan.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Siemens iQ500 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Siemens iQ500

Onko sinulla kysymys tuotteesta Siemens iQ500, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Siemens iQ500 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Siemens iQ500 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.