Siemens EQ.5 TE503201RW käyttöohjeet

Katso tuotteen Siemens EQ.5 TE503201RW allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Siemens
  • Tuote: Kahvinkeitin
  • Malli/nimi: EQ.5 TE503201RW
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Ranska, Puola, Venäjä, Tšekki, Slovakki, Espanja, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 65
62
fi
Hyvä kahvin ystävä!
Olet tehnyt hyvän päätöksen ostamalla
tämän täysautomaattisen Siemens
espresso-/kahvinkeittimen.
Lue myös oheinen pikaohje.
Se voidaan säilyttää erillisessä säilytysloke-
rossa (5c) seuraavaa käyttökertaa varten.
Pakkauksen sisältö
(Katso käyttöohjeen alussa oleva kuva)
a Täysautomaattinen espressokeitin
TE503
b Pikaopas
c Käyttöohje
d Maidonvaahdotin/Kiertovalitsin
e 
Liuska veden kovuuden mittaamista
varten
f Mittalusikka kahvijauhoille
Sisältö
Pakkauksen sisältö....................................62
Turvallisuusohjeet......................................63
Yleiskuvaus...............................................65
Laitteen osat..............................................65
Näytön ilmoitukset.....................................66
­aromaDouble Shot....................................66
Ennen ensimmäistä käyttöä......................67
Vedensuodatin...........................................68
Valikkoasetukset........................................69
Jauhatuskarkeuden asetus.......................70
Kahvin valmistaminen pavuista.................70
Kahvin valmistaminen kahvijauhoista........71
Kuuman veden valmistus..........................71
Maitovaahdon ja lämpimän
maidon valmistus.......................................71
Huolto ja päivittäinen puhdistus.................72
Energiansäästöohjeita...............................75
Huolto-ohjelmat.........................................75
Jäätymissuoja............................................78
Lisävarusteet.............................................79
Jätehuolto..................................................79
Takuu.........................................................79
Tekniset tiedot...........................................79
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen....80
Sivu: 66
63
fi
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita.
Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna
mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu
kotitalouksille yleisten määrien käsittelyyn kotitalouksissa tai
vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan
esim. käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa,
toimistoissa, maatiloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten
pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden
käytössä.
¡ Sähköiskun vaara!
Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain
tyyppikilven merkintöjen mukaisesti� Laitteen saa korjata (esim�
viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu,
jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta�
Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä
valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat
henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen
turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin� Alle
8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä
he saa käyttää laitetta� Lapset eivät saa leikkiä laitteella� Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he
ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan�
Sivu: 67
64
fi
Älä koskaan upota laitetta tai verkkojohtoa veteen� Käytä laitetta
vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa� Vikatapauksissa
vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite�
¡ Tukehtumisvaara!
Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla�
¡
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdottimen ulostulo (6c) kuumenee käytettäessä.
Maitovaahto tai kuuma maito tulee ulos maidonvaahdottimesta (6)
suurella paineella. Maitoroiskeet voivat aiheuttaa palovammoja.
Älä koske ulostuloon (6c) tai osoita sitä ketään kohden. Anna sen
jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen. Käytä laitetta vain,
kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.
¡
¡ Loukkaantumisvaara!
Älä koske kahvimyllyn sisään.
Sivu: 68
65
fi
Laitteen osat
Verkkokytkin O/I
Laite kytketään päälle tai kokonaan pois
päältä (virransyöttö katkaistaan) verkkokyt-
kimellä O/I (9).
Tärkeää: Suorita huuhteluohjelma ennen
laitteen kytkemistä pois päältä tai kytke laite
pois päältä painikkeella eoff / j (12).
Painike eoff / j
Kun painiketta eoff / j  (12) painetaan lyhy-
esti, laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy
pois päältä. Kun painiketta eoff / j  (12)
painetaan pitkään, näytöllä näkyvät käyt-
täjäkohtaiset asetukset tai laite käynnistää
kalkinpoisto- ja puhdistustoiminnon.
Painike h
Painamalla painiketta h (11) muodostetaan
maitovaahdon tai kuuman maidon valmis-
tuksessa tarvittava höyry.
Painike start
Juomien valmistus tai huolto-ohjelma käyn-
nistetään painamalla käynnistyspainiketta
start (10). Painamalla uudelleen käynnis-
tyspainiketta start (10) juoman valmistu-
misen aikana voidaan juoman valmistus
pysäyttää ennenaikaisesti.
”Kahvin vahvuuden” kiertovalitsin
Kiertonapilla (13) asetetaan
kahvin vahvuus.
h
…
g
Erittäin mieto
Mieto
Normaali
Vahva
DoubleShot Vahva +
DoubleShot Vahva ++
Näillä kahvin vahvuuksilla
kahvi keitetään 2 vaiheessa.
”­aromaDouble Shot”.
Yleiskuvaus
(Katso kuvat A, B, C, D ja E käyttöohjeen
alussa)
1 Papusäiliö
2 Aromakansi
3 Kiertovalitsin jauhatuskarkeuden
valitsemista varten
4 Säiliö kahvijahoille
(kahvijauhoja/puhdistustablettia varten)
5 Keittoyksikkö (kuva E)
a) Keittoyksikkö
b) Ovi
c) Pikaohjeen säilytyslokero
d) Poistovipu keittoyksikölle
e) Lukitus
f) Suojus
6 Maidonvaahdotin (kuva C) irrotettava
a) Höyryventtiili
b) Ilmasuutin
c) Ulostulo
d) Kuuman maidon/maitovaahdon
kiertovalitsin
e) Maitoletku
7 
Kahvin ulostuloaukon korkeus
säädettävissä
8 Tiputusastia (kuva D)
a) Tiputusalustan suojus
b) Astia kahvinporoille
c) Tiputusastia kahvin ulostulon alla
d) Laskusäleikkö kahvin ulostulon alla
e) Anturi
9 Verkkokytkin O/I
10 Painike start
11 Painike h
12 Painike eoff / j
13 ”Kahvin vahvuuden” kiertonappi
14 ”Juomavalikoiman” kiertonappi
15 Näyttö
16 Irrotettava vesisäiliö
17 Vesisäiliön kansi
18 
Mittalusikka kahvijauhoille (voidaan
käyttää apuvälineenä vedensuodatinta
paikalleen asetettaessa)
19 Jauhelusikan säilytys
20 Virtajohto ja säilytyslokero
Sivu: 69
66
fi
”Juomavalikoiman” kiertovalitsin
Kiertonapilla (14) valitaan
haluttu juoma ja määrä.
Napilla muutetaan myös
käyttäjäkohtaisia asetuksia.
a
…
c
Pieni espresso
Espresso
Pieni café crème
Café crème
Iso café crème
b
…
d
2 pientä espressoa
2 espressoa
2 pientä café crèmeä
2 café crèmeä
2 isoa café crèmeä
e Huuhtele laite
f Huuhtele maitosäiliö
Huomaa: Jos valittua juomaa ei voida
valmistaa, näytöllä näkyy Virheellinen
­yhdistelmä. Muuta kahvin vahvuutta tai
juomavalintaa.
Maidonvaahdotin
Maidonvaahdotin (6) voidaan avata vetä-
mällä ulos ja sulkea työntämällä sisään.
Maidon/maitovaahdon kiertovalitsin
Valmista maitovaahtoa – esimerkiksi latte
macchiatoa tai cappuccinoa varten – kiertä-
mällä symbolia jeteenpäin.
Valmista kuumaa maitoa kiertämällä
symbolia ieteenpäin.
Valmista kuumaa vettä asettamalla kierto-
valitsin vaakasuoraan.
Näytön ilmoitukset
Näytöllä (15) näytetään laitteen tilan lisäksi
eri ilmoituksia, jotka antavat tarvittaessa
lisäinformaatiota toimenpiteistä. Kun tarvit-
tavat toimenpiteet on suoritettu, ilmoitus
poistuu näytöltä automaattisesti ja näytöllä
näkyy jälleen valikko juomien valintaa varten.
­aromaDouble Shot
Mitä pitempään kahvia keitetään, sitä
enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epä-
toivottuja aromeja. Tämä vaikuttaa kahvin
makuun ja terveellisyyteen. TE503:ssa
on erittäin vahvaa kahvia varten erityinen
­
aromaDouble Shot-toiminto. Kun määrästä
on valmistettu puolet, kahvijauhe jauhetaan
ja kahvi vavalmistetaan siten, että vain täy-
teläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.
aromaDouble Shot-toiminto on käytössä
vain seuraavissa asetuksissa:
Sivu: 70
67
fi
Ennen ensimmäistä
käyttöä
Yleistä
Täytä laitteen säiliöihin vain puhdasta,
kylmää, hiilihapotonta vettä ja ainoastaan
paahdettuja papuja (mieluiten espresso-
tai kahviautomaatteihin soveltuvia
papusekoituksia). Älä käytä kuorrutettuja,
karamellisoituja tai muuten sokeripitoisilla
lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne
tukkivat kahvimyllyn. Tämä laite voidaan
säätää siinä käytettävän veden kovuudelle.
Vedenkovuuden tehdasasetus on 4. Mittaa
käytettävän veden kovuus oheisella testi-
lapulla. Jos testin tuloksena on muu arvo
kuin 4, muuta laitteen asetusta käyttöönoton
jälkeen vastaavasti (katso Vedenkovuus
luvussa ”Valikkoasetukset”).
Laitteen käyttöönotto
1.	 Ota suojamuovi pois.
2.	 Aseta täysautomaattinen espressokeitin
veden- ja laitteen painon kestävälle
tasaiselle alustalle. Varmista, että laitteen
ilmastointiaukot pysyvät esteettöminä.
Tärkeää: Käytä laitetta vain huoneissa,
joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
Jos laitetta on kuljetettu tai varastoitu alle
0°C:een lämpötilassa, odota vähintään
3 tuntia, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
3.	 Vedä verkkopistokkeen johtoa johtolo-
kerosta (20) ja työnnä pistoke pistora-
siaan. Pituutta voidaan säätää työntä-
mällä ylöspäin ja vetämällä alaspäin.
Aseta laite niin että sen takasivu on
esim pöydän reunan yläpuolella ja voit
joko vetää johtoa alaspäin tai ­
työntää
ylöspäin.
4.	 Asenna maidonvaahdotin. Käytä laitetta
vain, kun maidonvaahdotin (6) on
­asennettu kokonaan.
5.	 Käännä vesisäiliön (17) kansi ylös.
6.	 Irrota vesisäiliö (16), huuhtele ja täytä
puhtaalla, kylmällä vedellä. Huomaa
täyttömäärän merkintä max jota ei saa
ylittää.
7.	 Aseta vesisäiliö (16) pystysuorassa
asennossa paikalleen ja paina alas.
8.	 Sulje vesisäiliön (17) kansi.
9.	 Täytä papusäiliöön (1) kahvipapuja.
Kahvin valmistus kahvijauheella,
katso luku ”Kahvin valmistaminen
kahvijauhoista”.
10.	Paina verkkokytkintä O/I (9). Näytölle
(15) avautuu valikko näytön kielen
­asetusta varten.
11.	Valitse haluttu kieli ylemmällä
­kiertonapilla (14).
Voit valita seuraavista kielistä:
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
12.	Paina käynnistyspainiketta start (10).
Valitsemasi kieli on nyt tallennettu muis-
tiin. Näytöllä näkyy Irrota ­vaahdotin.
13.	Aseta astia ulostulon (6c) alle.
Sivu: 71
68
fi
14.	Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä
se varovasti ulos. Laite huuhtelee mai-
donvaahdottimen (6) vedellä. Näytöllä
näkyy Aseta vaahdotin.
15.	Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
Laite kuumenee ja suorittaa huuhtelun.
Kahvin ulostulosta valuu hieman vettä.
Kun näytöllä näkyy juomavalikko, laite on
käyttövalmis.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Täysautomaattiseen espressokeittimeen
on tehtaalla ohjelmoitu vakioasetukset,
jotka vastaavat optimaalisia käyttöomi-
naisuuksia. Laite kytkeytyy valitun ajan
kuluttua automaattisesti pois päältä (viive
asetettavissa, katso Pois päältä luvussa
”Valikkoasetukset”).
Poikkeus: Jos laitteessa valmistettiin vain
kuumaa vettä tai höyryä, laite kytkeytyy pois
päältä ilman huuhtelua.
Kytke laite pois päältä jo aikaisemmin
painamalla painiketta eoff / j (12). Laite
suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.
Huomaa: Laitteen ensimmäisellä käyt-
tökerralla, huolto-ohjelman jälkeen tai
pitkän käyttötauon jälkeen ensimmäisessä
kahviannoksessa ei ole täyttä aromia, eikä
sitä tulisi juoda.
Espresso-/kahviautomaatin käyttöönoton
jälkeen laitteella täytyy keittää ensin
useampia kupillisia kahvia, ennen kuin
kahvin pinnalle muodostuu vaaleanruskea
ja pysyvä vaahtokerros eli crema.
Jos laite on käytössä pitkään, ilmastoin-
tiaukkoihin voi muodostua vesipisaroita.
Tämä on normaalia.
Vedensuodatin
Vedensuodatin voi vähentää kalkkikerrostu-
mien muodostumista.
Ennen uuden vedensuodattimen
­
käyttämistä se on huuhdeltava.
Toimi näin:
1.	 Paina vedensuodatin jauhelusikan (18)
avulla tiiviisti vesisäiliöön.
2.	 Täytä vesisäiliöön (16) vettä merkintään
max asti.
3.	 Paina painiketta eoff / j (12) vähintään
3 sekunnin ajan. Valikko avautuu.
4.	 Paina painiketta eoff / j (12) niin
monta kertaa, että näytöllä näkyy teksti
Suodatin vanha/ei ole.
5.	 Valitse ylemmällä kiertonapilla (14)
Aktivoi suodatin.
6.	 Paina käynnistyspainiketta start (10).
7.	 Aseta 0,5 litran vetoinen astia ulostulon
(6c) alle.
8.	 Paina käynnistyspainiketta start (10).
9.	 Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
10.	Vesi virtaa nyt suodattimen läpi ja
­huuhtelee sen.
11.	Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
12.	Tyhjennä astia sen jälkeen.
Laite on taas käyttövalmis.
Info: Kun suodatin huuhdotaan, aktivoituu
samalla asetus suodattimen vaihdon
­näyttöä varten.
Sivu: 72
69
fi
Kun näytöllä näkyy Vaihda suodatin
tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua on
suodattimen vaikutus heikentynyt. Hygieni-
sistä syistä ja laitteen kalkkeutumisen estä-
miseksi suodatin on vaihdettava (laite voi
muussa tapauksessa vahingoittua). Vara-
suodattimia voidaan ostaa alan liikkeis­
tä
tai tilata asiakaspalvelusta (katso luku
”Lisävarusteet”). Jos uutta suodatinta ei
aseteta paikalleen, kierrä asetus Suodatin
­asentoon vanha/ei ole.
Info: Suodatinmerkillä voidaan merkitä
kuukausi, jolloin suodatin on otettu käyt-
töön. Voit myös merkitä kuukauden, jolloin
suodatin on seuraavan kerran vaihdettava
(viimeistään kahden kuukauden kuluttua).
Info: Jos laite on pitemmän aikaa käyttä-
mättömänä (esim. loman aikana), suosit-
telemme huuhtelemaan laitteessa olevan
suodattimen ennen laitteen seuraavaa
käyttöä. Valmista laitteella kupillinen
kuumaa vettä, mikä samanaikaisesti
puhdistaa suodattimen.
Valikkoasetukset
Valikkoasetuksissa voidaan laitteen
­
asetuksia muokata yksilöllisesti.
1.	 Pidä painiketta eoff / j (12) painettuna
vähintään 3 sekunnin ajan.
2.	 Paina painiketta eoff / j (12) ­useasti,
kunnes näytöllä näkyy haluttu
valikkokohta.
3.	 Valitse haluamasi asetus ylemmällä
kiertonapilla (14).
4.	 Vahvista painikkeella start (10).
Poistu valikosta tekemättä muutoksia aset-
tamalla kiertovalitsin asentoon Takaisin ja
painamalla painiketta start (10).
Voit tehdä seuraavat asetukset:
Pois päältä
Tässä voidaan asettaa aika, jonka jälkeen
laite kytkeytyy pois päältä viimeisen
juomanvalmistuksen päätyttyä. Asetus on
mahdollista tehdä 15 minuutista 4 tuntiin
saakka. Esiasetettua aikaa on mahdollista
lyhentää energian säästämiseksi.
Suodatin
Tässä voidaan valita, käytetäänkö veden-
suodatinta. Jos vedensuodatinta ei käytetä,
valitse asetus Suodatin vanha/ei ole.
Jos vedensuodatinta käytetään, valitse
asetus Aktivoi suodatin. Ennen kuin uutta
vedensuodatinta voidaan käyttää, se on
huuhdeltava (katso luku ”Vedensuodatin”).
Käynnistä Calc‘n‘Clean
Tässä voidaan valita käsin huolto-
ohjelmat (Calc‘n‘Clean  / Kalkinpoisto
/ Puhdistus). Paina painiketta start
(10) ja suorita valittu ohjelma (katso luku
”Huolto-ohjelmat”).
Lämpötila
Tässä voidaan asettaa veden/kahvin
valmistuslämpötila (korkea / keskitaso /
alhainen).
Kieli
Tässä voidaan asettaa näytön kieli.
Vedenkovuus
Tässä laitteessa on veden kovuuden
säätömahdollisuus. Veden kovuuden oikea
asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa
oikeaan aikaan, milloin on suoritettava
kalkinpoisto. Veden kovuuden tehdasa-
setus on 4. Veden kovuus voidaan mitata
oheisella testitikulla tai kysyä paikalliselta
vesilaitokselta. Pidä testitikkua lyhyen aikaa
vedessä, ravistele kevyesti ja lue tulos noin
minuutin kuluttua.
Sivu: 73
70
fi
Veden kovuusasteikko ja asetukset:
Asteikko Veden kovuus
Saksa (°dH) Ranska (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Jauhatuskarkeuden
asetus
Kahvipapujen jauhatus karkeutta voidaan
säätää kierrettävällä jauhatuskarkeuden
valitsimella (3).
¡
¡ Huomio!
Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn
ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa
laite voi vaurioitua. Älä tartu käsin
kahvimyllyyn.
●
● Säädä kahvimyllyn ollessa käynnissä
haluamasi kahvijauhojen karkeus kiertä-
mällä valitsimen (3) asentoa hienon jau-
hatuskarkeuden (a: kierrä vastapäivään)
ja karkean jauhatuskarkeuden (b: kierrä
myötäpäivään) välillä.
a b
Info: Uusi asetus on huomattavissa vasta
toisen kahvikupillisen valmistumisesta
lähtien.
Vihje: Valitse tummaksi paahdetuille
pavuille hienompi jauhatuskarkeus,
vaaleammille pavuille karkeampi
jauhatuskarkeus.
Kahvin valmistaminen
pavuista
Espresso-/kahviautomaatti jauhaa tuoreen
kahvin jokaisella keittokerralla.
Vihje: Käytä laitteessa mieluiten ­
espresso-
tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja sekoi-
tuksia. Kahvipavut on suositeltavaa joko
säilyttää viileässä paikassa, suljetussa asti-
assa tai pakastimessa. Kahvipavut ­
voidaan
jauhaa myös pakastettuina.
Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä
vesisäiliöön (16). Vesisäiliössä (16) tulee
aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä
varten.
Voit valita erilaisia kahvijuomia yksinkertai-
sesti nappia painamalla.
Valmistus
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
1.	 Aseta esilämmitetyt kupit kahvin
­
ulostulokohdan (7) alle.
Vihje: Kun valmistat pienen espresson,
esilämmitä kuppi aina esim. kuumalla
vedellä.
2.	 Valitse haluttu kahvi ja määrä kiertä-
mällä ylempää kiertonappia (14). Valittu
kahvi ja määrä näkyvät näytöllä.
3.	 Valitse haluttu kahvin vahvuus kiertä-
mällä alempaa kiertonappia (13). Valittu
vahvuus näkyy näytöllä.
4.	 Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin/kuppeihin.
Huomaa: Joissakin asetuksissa kahvi
valmistetaan kahdessa eri vaiheessa (katso
luku ”­
aromaDouble Shot”). Odota, kunnes
toiminto on päättynyt kokonaan.
Keittäminen voidaan lopettaa ennenai-
kaisesti painamalla uudelleen painiketta
start (10).
Sivu: 74
71
fi
Kahvin valmistaminen
kahvijauhoista
Tällä espresso-/kahviautomaatilla voidaan
valmistaa kahvia myös kahvijauhoista (ei
instant-jauheesta).
Ohje: aromaDouble Shot-toiminto ei ole
käytettävissä, kun kahvia valmistetaan
jauhekahvista.
Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä
vesisäiliöön (16). Vesisäiliössä (16) tulee
aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä
varten.
Valmistus
1.	 Avaa kahvijauholaatikko (4).
2.	 Täytä laitteeseen enintään
2 ­
mittalusikallista kahvijauhoja.
Varoitus: Älä täytä kokonaisia papuja
tai instant-kahvijauhetta.
3.	 Sulje kahvijauholaatikko (4).
4.	 Valitse haluttu juoma kiertämällä
­
ylempää kiertonappia (14) (vain yksi
kuppi mahdollinen).
5.	 Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin.
Huomaa: Toista toimenpide jos haluat
valmistaa uuden kupillisen kahvia. Jos
kahvia ei valmisteta 90 sekunnin sisällä,
kahvin­
keittokammio tyhjenee automaat-
tisesti estäen siten ylitäyttymisen. Laite
huuhtelee.
Kuuman veden valmistus
¡
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella
paljon. Kosketa maidonvaahdotinta (6)
ainoastaan sen muoviosasta.
Maidonvaahdotin on puhdistettava, ennen
kuin laitteesta otetaan kuumaa vettä.
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
1.	 Aseta esilämmitetty kuppi tai lasi
­maidonvaahdottimen ulostulokohdan
(6c) alle.
2.	 Aseta kiertovalitsin (6d) vaakasuoraan.
3.	 Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos. Laite kuumenee. Kuumaa vettä
valuu noin 40 sekunnin ajan maidon-
vaahdottimen (6c) ulostulosta.
4.	 Lopeta toiminto työntämällä maidon-
vaahdotin (6) sisään.
Maitovaahdon ja lämpimän
maidon valmistus
¡
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella
paljon. Kosketa maidonvaahdotinta (6)
ainoastaan sen muoviosasta.
Vihje: Vaahdota ensin maito ja keitä sitten
kahvi tai vaahdota maito erikseen ja kaada
se kahvin päälle.
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
1.	 Aseta esilämmitetty kuppi/astia
­
ulostulon (6c) alle.
2.	 Ohjaa maitoletku (6e) maitosäiliöön
Sivu: 75
72
fi
3.	 Aseta kiertovalitsin (6d) kuuman maidon
itai maitovaahdon jkohdalle.
4.	 Paina painiketta h (11).
Painike h (11) vilkkuu, laite ­
kuumenee
nyt noin 20 sekunnin ajan. Tämän jäl-
keen näytöllä näkyy Irrota ­vaahdotin.
5.	 Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
¡
¡ Palovammojen vaara!
Maitovaahto tai kuuma maito tulee ulos
maidonvaahdottimesta (6) suurella
paineella. Maitoroiskeet voivat aiheuttaa
palovammoja. Avaa maidonvaahdotin (6)
varovasti. Älä ­
koske ulostuloon (6c) tai
osoita sitä ketään kohden.
6.	 Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
Vihje: Valmistat maitovaahdon parhaiten
käyttämällä kylmää maitoa, jonka rasvapi-
toisuus on vähintään 1,5%.
Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea
poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaah-
dotin (6) ehdottomasti jokaisen käyttö-
kerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele
Huuhtele maitosäiliö-ohjelmaa käyttäen.
Huolto ja päivittäinen
puhdistus
¡
¡ Sähköiskun vaara!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
Älä koskaan upota laitetta veteen.
Älä käytä höyrypesuria.
●
● Puhdista laitteen ulkokuori pyyhkimällä
pehmeällä, kostealla pyyhkeellä.
●
● Älä käytä hankaavia pyyhkeitä tai
­puhdistusaineita.
●
● Pyyhi välittömästi kalkin, kahvin, maidon
ja kalkinpoistoaineen jäämät. Ne voivat
aiheuttaa korroosiota.
●
● Uusissa puhdistussienissä voi olla suo-
laa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan
teräkseen lentoruostetta, joten sieni on
ennen ­
käyttöä ehdottomasti pestävä
hyvin.
●
● Vedä tippa-astiaa (8c) ja kahvinporoastiaa
(8b) eteenpäin. Irrota suojus (8a) ja tippa-
levy (8d). Tyhjennä ja puhdista tippa-astia
ja kahvinporoastia.
●
● Irrota ja puhdista kahvijauhelaatikko (4).
Sivu: 76
73
fi
●
● Irrota uimuri (8e) ja puhdista kostealla
liinalla.
O
O Älä pese seuraavia osia astianpe-
sukoneessa: Tippa-astian suojus
(8a), uimuri (8e), kahvijauhelaatikko
(4), keittoyksikkö (5a).
N
N Seuraavat osat voidaan pestä asti-
anpesukoneessa: Tippa-astia (8c),
kahvijauheastia (8b), tippalevy (8d),
aromikansi (2) ja jauhelusikka (18).
●
● Pyyhi laitteen sisäpuoli (ei astioita eikä
kahvijauhelaatikkoa).
Tärkeää: Tippa-alusta (8c) ja kahvinpo-
roastia (8b) täytyy tyhjentää ja puhdistaa
päivittäin, jotta vältetään homeen
muodostuminen.
Huomaa: Jos laite kytketään päälle
kylmänä verkkokytkimellä O/I (9) tai laite
kytkeytyy pois päältä automaattisesti
kahvinkeiton jälkeen, laite suorittaa
huuhtelun automaattisesti. Näin ollen laite
puhdistuu itsestään.
Tärkeää: Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan (esim. loma), koko laite tulee
puhdistaa perusteellisesti, mukaan lukien
maidonvaahdotin ja keittoyksikkö.
Maitojärjestelmän puhdistaminen
Jos maitojärjestelmää ei puhdisteta
maidonvalmistuksen jälkeen, näytöllä näkyy
tietyn ajan kuluttua ilmoitus Puhdista
­maitosäiliö!
Puhdista maitojärjestelmä jokaisen käyt-
tökerran jälkeen! Jätä kiertovalitsin (6d)
puhdistusta varten viimeisen käyttökerran
mukaiseen asentoon.
Maitojärjestelmän automaattinen
­esipuhdistus:
1.	 Valitse kiertonapilla (14) f .
2.	 Aseta tyhjä, mahdollisimman korkea
astia ulostulon (6c) alle.
3.	 Työnnä kahvin ulostulo mahdollisimman
lähelle astiaa.
4.	 Aseta maitoletkun (6e) pää astiaan.
5.	 Paina käynnistyspainiketta start (10).
6.	 Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä
se ulos.
Laite täyttää nyt astian automaattisesti
vedellä ja imee veden takaisin maitoletkuun
(6e) huuhtelun suorittamista varten.
Huuhtelutoimenpide päättyy automaattisesti
noin 1 minuutin kuluttua.
7.	 Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
8.	 Tyhjennä astia ja puhdista maitoletku (6e).
Puhdista lisäksi suutinosa huolellisesti
säännöllisin väliajoin (astianpesukoneessa
tai käsipesussa).
Maitojärjestelmän purkaminen
­puhdistamista varten:
1.	 Irrota ulostulo (6c) höyryventtiilistä (6a)
(kuva C).
Sivu: 77
74
fi
2.	 Puhdista yksittäiset osat astianpesu-
aineella ja pehmeällä harjalla. Liota
­
tarvittaessa lämpimässä pesuvedessä.
3.	 Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä ja
kuivaa.
4.	 Kokoa kaikki osat ja aseta paikalleen
vasteeseen asti.
¡
¡ Palovammojen vaara!
Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6)
on asennettu kokonaan.
Keittoyksikön puhdistaminen
Puhdista keittoyksikkö säännöllisesti!
Keittoyksikön automaattinen esipuhdistus:
1.	 Valitse kiertonapilla (14) e .
2.	 Aseta ulostulon (7) alle tyhjä lasi.
3.	 Paina käynnistyspainiketta start (10).
Laite huuhtelee.
Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi
voidaan keittoyksikkö (5a) irrottaa säännöl-
lisin väliajoin puhdistamista varten (kuva E
ohjeen alussa).
1.	 Kytke laite pois päältä verkkokatkai-
sijalla O/I (9). Minkään painikkeen
­
merkkivalo ei saa palaa.
2.	 Avaa ovi (5b) keittoyksikköön.
3.	 Työnnä keittoyksikön (5a) punainen
lukitsin (5e) aivan vasemmalle.
4.	 Paina poistovipu (5d) aivan alas. Keitto-
yksikkö irtoaa.
5.	 Tartu kiinni keittoyksikön (5a) syvennyk-
sistä ja ota varovasti ulos.
6.	 Irrota keittoyksikön suojus (5f) ja
puhdista keittoyksikkö (5a) huolellisesti
juoksevan veden alla.
7.	 Puhdista keittoyksikön sihti huolellisesti
juoksevan veden alla.
Tärkeää: Älä käytä puhdistukseen huuh-
telu- ja puhdistusaineita. Älä pese laitetta
astianpesukoneessa.
8.	 Puhdista laitteen sisäosat kostealla lii-
nalla ja poista mahdolliset kahvijäämät.
9.	 Anna keittoyksikön (5a) ja laitteen
­sisäosan kuivua.
10.	Laita suojus (5f) takaisin keittoyksikköön
ja työnnä keittoyksikkö (5a) laitteeseen
vasteeseen saakka.
11.	Paina poistovipu (5d) aivan ylös.
12.	Työnnä punainen lukitus (5e) kokonaan
oikealle ja sulje ovi (5b).
Sivu: 78
75
fi
Energiansäästöohjeita
●
● Jos täysautomaattista espressokeitintä
ei käytetä, kytke laite pois päältä. Paina
painiketta eoff / j (12). Laite suorittaa
huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.
●
● Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon
valmistumista. Ennenaikainen kahvin tai
maitovaahdon valmistumisen keskeyttä­
minen lisää energiankulutusta ja jäämä-
veden määrää tiputusastiassa.
●
● Suorita kalkinpoisto ja puhdistus
säännöllisin väliajoin välttääksesi kalkin
kovettumista kiinni laitteeseen. Kuivunut
kalkki lisää energiankulutusta.
Huolto-ohjelmat
Vihje: Katso myös pikaohje
­säilytyslokerossa (5c).
Käytöstä riippuen näytöllä näkyvät tietyin
väliajoin seuraavat ilmoitukset:
Suorita kalkinpoisto! tai
Suorita puhdistus! tai
Suorita Calc‘n‘Clean!
Puhdista laite tai poista kalkki tällöin välittö­
mästi vastaavalla ohjelmalla. Valinnaisesti
voidaan molemmat toimenpiteet suorittaa
myös yhdessä Calc‘n‘Clean-puhdistusohjel­
malla (katso luku ”Calc‘n‘Clean”). Ellei
huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti,
laite voi rikkoontua.
¡
¡ Huomio!
Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä
kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden
mukaisesti. Noudata puhdistusainepak­
kauksen turvallisuusohjeita.
Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa
saa keskeyttää!
Älä juo puhdistunesteitä tai puhdistuksen
aikana valmistuvia nesteitä!
Älä milloinkaan käytä etikkaa tai etikkapoh­
jaisia puhdistusaineita, sitruunahappoa tai
sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita!
Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoisto-
aineita ei saa missään tapauksessa laittaa
kahvijauholokeroon (4)!
Käyttötarkoitukseen erityisesti suunni­
teltuja ja tähän laitteeseen soveltuvia
kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja
voidaan ostaa alan liikkeistä ja
tilata asiakaspalvelusta (katso luku
”Lisävarusteet”).
Kalkinpoisto
Kesto: noin 25 minuuttia
Tärkeää: Jos vesisäiliöön (16) on asetettu
vedensuodatin, se on ehdottomasti poistet-
tava ennen kalkinpoistoa.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
­kalkinpoisto!, paina painiketta eoff / j
(12) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi paini-
ketta start (10). Kalkinpoisto aloitetaan.
Kalkinpoisto voidaan suorittaa ajoittain
painamalla painiketta eoff / j (12) vähin-
tään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
eoff / j (12) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä
kiertonappia (14) niin pitkään, kunnes
näytöllä näkyy Käynnistä kalkinpoisto.
Käynnistä kalkinpoisto painamalla paini-
ketta start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
●
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä,
näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään
poistamaan suodatin ja painamaan paini-
ketta start (10) uudelleen. Poista suodatin
nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.
Paina käynnistyspainiketta start (10).
Sivu: 79
76
fi
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
●
● Täytä tyhjään vesisäiliöön (16) haaleaa
vettä ”0,5l”-merkintään asti, lisää
1 ­
Siemens kalkinpoistotabletti TZ80002
ja anna sen liuota. Jos käytät TZ60002-
tabletteja, liuota veteen ehdottomasti
2 tablettia.
●
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 10 minuutin
ajan.
Aseta säiliö
Irrota ­vaahdotin
●
● Aseta vähintään 0,5 litran vetoinen astia
ulostulon (6c) alle.
●
● Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 12 minuutin
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
●
● Huuhtele vesisäiliö (16) ja täytä puhdasta
vettä merkintään max asti.
●
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 30
sekunnin ajan ja huuhtelee laitteen.
Aseta vaahdotin
●
● Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä se
sisään.
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 1 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
●
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt
takaisin paikalleen. Laitteesta on nyt pois-
tettu kalkki ja laite on taas käyttövalmis.
Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät
pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla
kankaalla. Laitteeseen jäänyt kalkinpois-
toaine voi aiheuttaa korroosiota. Uusissa
puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola
voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen
lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä
ehdottomasti pestävä hyvin.
Puhdistus
Kesto: noin 10 minuuttia
Tärkeää: Puhdista keittoyksikkö ennen
huolto-ohjelman käynnistämistä, ks. luku
”Keittoyksikön puhdistaminen”.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
­puhdistus!, paina painiketta eoff / j (12)
3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta
start (10). Puhdistustoiminto aloitetaan.
Laitteen puhdistus voidaan suorittaa ajoit-
tain painamalla painiketta eoff / j (12)
vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
eoff / j (12) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä
kiertonappia (14) niin pitkään, kunnes
näytöllä näkyy Käynnistä puhdistus.
Käynnistä puhdistus painamalla painiketta
start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
●
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Puhdistus käynnissä
Laite huuhtelee kahdesti.
Avaa laatikko
●
● Avaa kahvijauholaatikko (4).
Sivu: 80
77
fi
Lisää puhdistusta.
●
● Lisää yksi Siemens puhdistustabletti ja
sulje lokero (4).
Puhdistus käynnissä
Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
●
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Laite on nyt puhdistettu ja taas
käyttövalmis.
Calc‘n‘Clean
Kesto: noin 35 minuuttia
Calc‘n‘Clean toiminnolla suoritetaan saman-
aikaisesti sekä kalkinpoisto että laitteen
puhdistaminen. Jos näiden ohjelmien
suoritusajankohdat ovat lähellä toisiaan,
espresso-/kahviautomaatti ehdottaa auto-
maattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä.
Tärkeää: Jos vesisäiliössä (16) on
vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti
poistaa sieltä ennen huolto-ohjelman käyn-
nistämistä. Puhdista keittoyksikkö ennen
huolto-ohjelman käynnistämistä, ks. luku
”Keittoyksikön puhdistaminen”.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
Calc‘n‘Clean!, paina painiketta eoff / j
(12) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi
­painiketta start (10).
Huolto-ohjelma aloitetaan.
Calc‘n‘Clean-toiminto voidaan suorittaa
ajoittain painamalla painiketta eoff / j (12)
vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
eoff / j (12) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä
kiertonappia (14) niin pitkään, kunnes
näytöllä näkyy Käynnistä Calc‘n‘Clean.
Käynnistä Calc‘n‘Clean-toiminto painamalla
painiketta start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
●
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Laite huuhtelee kahdesti.
Avaa laatikko
●
● Avaa kahvijauholaatikko (4).
Lisää puhdistusta.
●
● Lisää yksi Siemens puhdistustabletti ja
sulje lokero (4).
Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä,
näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään
poistamaan suodatin ja painamaan paini-
ketta start (10) uudelleen. Poista suodatin
nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.
Paina käynnistyspainiketta start (10).
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
●
● Täytä tyhjään vesisäiliöön (16) haaleaa
vettä ”0,5l”-merkintään asti, lisää
1 ­
Siemens kalkinpoistotabletti TZ80002
ja anna sen liuota. Jos käytät TZ60002-
tabletteja, liuota veteen ehdottomasti
2 tablettia.
●
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 10 minuutin
ajan.
Aseta säiliö
Irrota ­vaahdotin
●
● Aseta vähintään 1 l vetoinen astia
­
ulostulon (6c) alle.
●
● Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
Sivu: 81
78
fi
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 12 minuutin
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
●
● Huuhtele vesisäiliö (16) ja täytä puhdasta
vettä merkintään max asti.
●
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 30
sekunnin ajan ja huuhtelee laitteen.
Aseta vaahdotin
●
● Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä se
sisään.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
●
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt
takaisin paikalleen. Laite on nyt puhdistettu
ja taas käyttövalmis.
Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen
jäämät pyyhkimällä laite heti pehmeällä,
kostealla kankaalla. Laitteeseen jäänyt
kalkin­
poistoaine voi aiheuttaa korroosiota.
Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa.
Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräk-
seen lentoruostetta, joten sieni on ennen
käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.
Jäätymissuoja
¡
¡ Mahdollisten jäätymisvaurioiden
estämiseksi kuljetuksen tai säilyt-
tämisen aikana laite on sitä ennen
tyhjennettävä huolellisesti.
Info: Laitteen tulee olla käyttövalmis ja
vesisäiliön (16) täytettynä.
1.	 Aseta suuri astia ulostulon (6c) alle.
2.	 Paina painiketta h (11) .
Painike h (11) vilkkuu, laite kuumenee
nyt noin 20 sekunnin ajan. Tämän jäl-
keen näytöllä näkyy Irrota ­vaahdotin.
3.	 Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos ja anna höyrytä noin 15 sekunnin
ajan.
4.	 Kytke laite pois päältä
­verkkokatkaisijalla O/I (9).
5.	 Tyhjennä vesisäiliö (16) ja tiputusastia (8).
Sivu: 82
79
fi
Lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet voidaan ostaa alan
liikkeistä tai tilata asiakaspalvelusta:
Lisävarusteet Tilausnumero
Alan liike /
Asiakaspalvelu
Puhdistustabletit TZ60001
00310575
Kalkinpoistotabletit TZ80002
00576693
Vedensuodatin TZ70003
00575491
Hoitosarja TZ80004
00576330
Maitoastia ”Fresh Lock”
-kannella
TZ80009N
00576166
Jätehuolto
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Tämän laitteen merkintä perustuu
käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalait-
teita (waste electrical and electronic
­
equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin
2012/19/EG. Tämä direktiivi määrittää
käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-
säännökset koko EU:n alueella. Tietoja
oikeasta jätehuollosta saa myyjältä tai
kunnalliselta jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahan-
tuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset
takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet
ostanut laitteen. Takuutapauksessa on
näytettävä ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
A
Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä (jännite – taajuus) 220-240 V – 50/60 Hz
Teho 1600 W
Pumpun maksimipaine (staattinen) 15 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta) 1,7 l
Kahvipapusäiliön maksimitilavuus 300 g
Johdon pituus 100 cm
Mitat (K x L x S) 385 x 280 x 479 mm
Paino, tyhjänä 9,3 kg
Kahvimylly Keraaminen
Sivu: 83
80
fi
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Häiriö Syy Apu
Näytöllä näkyy teksti
Lisää kahvipapuja!
vaikka papusäiliö (1) on
täysi tai kahvimylly ei
jauha papuja.
Pavut eivät putoa
kahvimyllyyn (liian öljyiset
pavut).
Koputa papusäiliötä (1) kevyesti.
Vaihda kahvin laatua.
Kun papusäiliö (1) on tyhjä, pyyhi se
kuivalla pyyhkellä.
Kuuman veden
valmistaminen ei
onnistu.
Maidonvaahdotin (6) tai
maidonvaahdottimen
kiinnitys likainen.
Puhdista maidonvaahdotin (6) tai
maidonvaahdottimen kiinnitys,
katso luku ”Huolto ja päivittäinen
puhdistus”.
Liian vähän tai ei
ollenkaan maitovaahtoa
tai
maidonvaahdotin (6) ei
ime maitoa.
Maidonvaahdotin (6) tai
maidonvaahdottimen
kiinnitys likainen.
Puhdista maidonvaahdotin (6) tai
maidonvaahdottimen kiinnitys,
katso luku ”Huolto ja päivittäinen
puhdistus”.
Sopimaton maidon laatu. Käytä maitoa jonka ­
rasvapitoisuus
on 1,5%.
Maidonvaahdotin (6)
on koottu tai asetettu
paikalleen väärin.
Kostuta maidonvaahdottimen osat
ja paina ne tiukasti yhteen.
Laitteeseen on kerääntynyt
kalkkia.
Poista kalkki ohjeita noudattaen.
Kahvia tulee vain
tiputellen tai ei
ollenkaan.
Liian hieno jauhatus.
Kahvijauho liian hienoa.
Säädä jauhatus karkeammaksi.
Käytä karkeampaa kahvijauhoa.
Laite kalkkeentunut. Poista kalkki ohjeita noudattaen.
Kahvissa ei ole
”Cremaa”.
Sopimaton kahvin laatu. Käytä kahvilaatua, jossa on
enemmän robusta-papuja.
Pavut eivät ole enää
paahtotuoreita.
Käytä tuoreita papuja.
Jauhatusta ei ole sovitettu
kahvipapuihin.
Säädä jauhatus hienommaksi.
Kahvi on liian ”hapanta”. Jauhatus asetettu liian
karkeaksi tai kahvijauho on
liian karkeaa.
Säädä jauhatus hienommaksi tai
käytä hienompaa kahvijauhoa.
Sopimaton kahvilaatu. Käytä tummemmaksi paahdettua
kahvia.
Kahvi on liian ”väkevää”. Jauhatus säädetty liian
hienoksi tai kahvijauho on
liian hienoa.
Säädä jauhatus karkeammaksi tai
käytä karkeampaa kahvijauhoa.
Sopimaton kahvin laatu. Vaihda kahvin laatua.
Näytöllä näkyy teksti
Häiriö. Soita
Hotlineen
Laitteessa on
toimintahäiriö.
Ota yhteys Hotlineen.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.
Sivu: 84
81
fi
Häiriö Syy Apu
Vedensuodatin ei pysy
vesisäiliössä (16).
Vedensuodatinta ei ole
kiinnitetty oikein.
Kiinnitä vedensuodatin vesisäiliöön
lujasti painamalla.
Näytöllä näkyy teksti
Tarkista vesisäiliö
Vesisäiliö on laitettu
väärin paikoilleen tai
uutta vedensuodatinta ei
ole huuhdeltu ohjeiden
mukaisesti.
Laita vesisäiliö oikein paikoilleen tai
huuhtele vedensuodatin ohjeiden
mukaisesti ja ota käyttöön.
Vesisäiliössä on
hiilihapollista vettä.
Täytä säiliö raikkaalla
vesijohtovedellä.
Kahvinporot eivät ole
kiinteässä muodossa ja
ne ovat liian märkiä.
Jauhatus on asetettu liian
hienoksi tai karkeaksi tai
käytettävissä on liian vähän
kahvijauhoja.
Säädä jauhatus karkeammaksi tai
hienommaksi tai mittaa 2 tasapäistä
mittalusikallista kahvijauhoja.
Näytöllä näkyy teksti
Puhdista keittoyksikk.
Keittoyksikkö (5) likainen. Puhdista keittoyksikkö (5).
Keittoyksikössä (5) on liian
paljon jauhokahvia.
Puhdista keittoyksikkö (5).
Mittaa enintään 2 tasapäistä
mittalusikallista kahvijauhoja.
Keittoyksikön mekanismi
on jäykkä.
Ota keittoyksikkö pois ja puhdista
se, katso luku ”Huolto ja päivittäinen
puhdistus”.
Kahvin tai maitovaahdon
laatu vaihtelee
huomattavasti.
Laite kalkkeentunut. Poista kalkki ohjeita noudattaen.
Kun tiputusastia (8)
irrotetaan, laitteen
sisäpohjalla näkyy sille
tippunutta vettä.
Tiputusastia (8) on irrotettu
liian aikaisin.
Irrota tiputusastia (8) vasta kun
viimeisestä juoman valmistumisesta
on kulunut muutama sekunti.
Näytöllä näkyy teksti
Aseta keittoyksikk.
Keittoyksikkö (5) puuttuu tai
sitä ei tunnisteta.
Kytke laite pois päältä, kun
keittoyksikkö (5) on asetettu
paikalleen. Odota 3 sekuntia ja
kytke laite takaisin päälle.
Tehdasasetuksia on
muutettu ja ne halutaan
ottaa uudelleen käyttöön
(”Nollaus”).
Käyttäjä on tehnyt
asetuksia, joita hän ei enää
halua käyttää.
Kytke verkkokytkimellä O/I (9)
varustettu laite pois päältä. Paina
painiketta eoff/j  (12) ja painiketta
h (11) ja kytke verkkokytkimellä
O/I (9) varustettu laite takaisin
päälle. Vahvista sitten painikkeella
start (10). Tehdasasetukset on
otettu käyttöön.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!
Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Siemens EQ.5 TE503201RW ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Siemens EQ.5 TE503201RW

Onko sinulla kysymys tuotteesta Siemens EQ.5 TE503201RW, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Siemens EQ.5 TE503201RW käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Siemens EQ.5 TE503201RW suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.