Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 käyttöohjeet

Galaxy Tab A7

Käyttöopas tuotteelle Samsung Galaxy Tab A7 kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 130 sivua.

Sivu: 1
2 Sisältö Perustoiminnot 4 Lue tämä ensin 6 Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut 9 Laitteen osat ja toiminnot 13 Akku 15 SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti) (SM-T505) 17 Muistikortti (microSD-kortti) 20 Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen 21 Käyttöönotto 21 Samsung-tili 23 Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch) 25 Näytön ymmärtäminen 35 Ilmoituspaneeli 37 Tekstin kirjoittaminen Sovellukset ja ominaisuudet 40 Sovellusten asentaminen tai asennuksen poistaminen 42 Puhelin 46 Yhteystiedot 50 Viestit 53 Internet 55 Kamera 67 Galleria 72 Moni-ikkuna 74 Samsung Members 75 Samsung Galaxy 75 Samsung Notes 76 Kalenteri 77 Reminder 79 Samsung Flow 81 Ääninauhuri 82 Omat tiedostot 82 Kello 84 Laskin 84 Game Launcher 85 Samsung Kids 87 Sisällön jakaminen 89 Google-sovellukset
Sivu: 2
Sisältö 3 113 Google 114 Edistykselliset toiminnot 115 Liikkeet ja eleet 115 Digitaalinen hyvinvointi ja lapsilukko 115 Digitaalinen hyvinvointi 117 Laitteen ylläpito 117 Laitteen optimointi 117 Akku 119 Tallennustila 119 Muisti 119 Suojaus 119 Sovellukset 120 Yleinen hallinta 121 Helppokäyttöisyys 121 Ohjelmistopäivitys 122 Käyttöopas 122 Tietoja tablet-laitteesta Liite 123 Vianmääritys 129 Akun irrottaminen Asetukset 91 Esittely 91 Yhteydet 92 Wi-Fi 94 Bluetooth 95 Datansäästö (SM-T505) 96 Sovellukset vain mobiilidataa (SM-T505) 96 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako (SM-T505) 98 Lisää yhteysasetuksia 99 Ääni 100 Dolby Atmos (tilaääni) 100 Erillinen sovelluksen ääni 100 Ilmoitukset 101 Sovellusten kuvakemerkit 101 Näyttö 102 Tumman tilan asetukset 103 Fonttikoko ja tyyli 103 Näytönsäästäjä 104 Taustakuva 104 Lukitusnäyttö 105 Smart Lock 105 Biometriset tiedot ja suojaus 106 Kasvojentunnistus 108 Yksityisyys 109 Sijainti 109 Tilit ja varmuuskopiointi 110 Käyttäjät 112 Samsung Cloud
Sivu: 3
4 Perustoiminnot Lue tämä ensin Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. • Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin. • Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi. • Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein. • Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista suorituskykyongelmista. • Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan. • Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista.Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä. • Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on suositeltavaa käyttääWi-Fi-toimintoa. (SM-T505) • Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan. • Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
Sivu: 4
Perustoiminnot 5 • Näytönsuojakalvo asennetaan suojaksi tuotannon ja jakelun ajaksi alueen tai palveluntarjoajan mukaan.Takuu ei kata kiinnitettyyn näytönsuojakalvoon tulleita vaurioita. • Kosketusnäyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy automaattisesti ympäristön mukaan.Tuotteen luonteen takia liikkumattomien kuvien näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan "palamisen" näyttöön) tai haamukuvia. – Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan ei suositella. Kosketusnäyttö kannattaa sammuttaa, kun laitetta ei käytetä. – Voit asettaa kosketusnäytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Näytön aikakatkaisu ja valitse sitten aika, jonka haluat laitteen odottavan ennen kuin kosketusnäyttö sammuu. – Jos haluat asettaa kosketusnäytön säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön mukaan, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö ja aktivoi toiminto napauttamalla Mukautuva kirkkaus -kytkintä. • Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tietoja tablet-laitteesta → Tila. Jos laitteellasi ei ole FCC-tunnusta, se tarkoittaa, että laitetta ei ole hyväksytty myytäväksi Yhdysvalloissa tai sen alueilla ja että se voidaan tuodaYhdysvaltoihin vain omistajan henkilökohtaiseen käyttöön. Ohjekuvakkeet Vaara:Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille Varoitus:Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Sivu: 5
Perustoiminnot 6 Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut Jos laite kuumenee akkua ladattaessa Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana.Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, lataaminen voi hidastua ja laturi voi lopettaa lataamisen. Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee: • Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen. • Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on vaurioitunut.Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään kaapeliin. • Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja. Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa. Jos laite kuumenee käytön aikana Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen. Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi. • Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana • Ladattaessa suuria tiedostoja
Sivu: 6
Perustoiminnot 7 • Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään – Tallennettaessa videoita pitkään – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon • Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla) – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana • Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin • Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa • Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa • Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu • Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta • Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille • Verkkovierailun aikana Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee: • Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon. • Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen. Käynnistä laite uudelleen. • PoistaWi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä. • Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et käytä niitä. • Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset. • Vähennä näytön kirkkautta. • Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Sivu: 7
Perustoiminnot 8 Varotoimia laitteen ylikuumenemisen varalta Jos laitteen ylikuumeneminen aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, lopeta laitteen käyttäminen. Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua jäähdyttämisen takia.Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa. • Jos laite ylikuumenee ja saavuttaa tietyn lämpötilan, näyttöön tulee varoitusviesti laitteen vioittumisen, ihoärsytyksen ja -vammojen sekä akun vuotamisen estämisestä. Laitteen lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta rajoitetaan ja akun lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja kaikki puhelutoiminnot ja muut toiminnot hätäpuheluja lukuun ottamatta ovat rajoitettuja, kunnes laite on jäähtynyt. • Jos laitteen lämpötila nousee edelleen, näyttöön tulee toinen viesti ja laite sammuu. Älä käytä laitetta, ennen kuin laitteen lämpötila on laskenut määritetyn tason alapuolelle. Jos toinen ilmoitus tulee näyttöön hätäpuhelun aikana, pakotettua sammutusta ei suoriteta ennen puhelun päättymistä. Käyttöympäristöä koskevia varotoimia Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa.Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa. • Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa. • Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi. • Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa. • Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle. • Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä. • Älä käytä kaapelia, jonka eriste on kuorittu pois tai vahingoittunut, äläkä käytä mitään laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai toimii virheellisesti.
Sivu: 8
Perustoiminnot 9 Laitteen osat ja toiminnot Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa. • Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan. • Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa. • Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. • Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa. • Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata. • Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
Sivu: 9
Perustoiminnot 10 Laitteen osat Monitoimiliitäntä (USB-tyyppi C) Kuulokeliitin Sivunäppäin (virta) Kaiutin Kaiutin Mikrofoni Kosketusnäyttö Äänenvoimakkuusnäppäin SM-T505: SIM-kortti-/ muistikorttikelkka SM-T500: Muistikorttikelkka Mikrofoni Valontunnistin Etukamera GPS-antenni Kaiutin Kaiutin Pääantenni (SM-T505) Takakamera
Sivu: 10
Perustoiminnot 11 • Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai kaiutinpuhelintoiminnon käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle. • Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua.Vahingoittunutta kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan. • Jos käytät laitetta sen lasin tai akryylirungon ollessa rikkoutunut, on olemassa vamman vaara. Käytä laitetta vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa. • Jos mikrofoniin, kaiuttimeen tai vastaanottimeen pääsee pölyä tai vieraita aineita, laitteen ääni voi hiljetä tai tietyt ominaisuudet eivät ehkä toimi. Jos yrität poistaa pölyn tai vieraat aineet terävällä esineellä, laite voi vahingoittua ja sen ulkonäkö voi muuttua. • Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä: – Jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle – Jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen – Jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä (SM-T505) • Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa. Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien virheellisen toiminnan. • Älä peitä valontunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten näytönsuojakalvolla, tarroilla tai suojuksella. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö. • Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
Sivu: 11
Perustoiminnot 12 Fyysiset näppäimet Äänenvoimakkuusnäppäin Sivunäppäin (virta) Näppäin Toiminto Sivunäppäin • Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran. • Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen. • Painamalla kahdesti voit käynnistää määrittämäsi sovelluksen tai toiminnon. Äänenvoimakkuusnäppäin • Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta. Valintanäppäimet Paluunäppäin Kotinäppäin Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin näytön alareunaan. Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin ja paluunäppäin. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki (valintanäppäimet).
Sivu: 12
Perustoiminnot 13 Akku Akun lataaminen Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään käyttämättömänä. Käytä vain sellaista akkua, laturia ja kaapelia, jonka Samsung on nimenomaan suunnitellut laitteeseesi.Yhteensopimaton akku, laturi tai kaapeli voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta. • Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti.Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita. • Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Laite voi vahingoittua, jos käytät Micro USB -kaapelia. Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan. 1 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen. 2 Kytke USB-kaapeli laitteen monitoimiliitäntään. 3 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan. 4 Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta. Irrota sitten laturi pistorasiasta.
Sivu: 13
Perustoiminnot 14 Akkuvirran kulutuksen pienentäminen Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa. • Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla. • Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla sivunäppäintä. • Ota virransäästötila käyttöön. • Sulje tarpeettomat sovellukset. • Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä. • Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi. • Lyhennä taustavalon kestoaikaa. • Vähennä näytön kirkkautta. Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia • Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä. • Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä. • Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron aikana. • Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia. • Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua. • Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta. • Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana.Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen. Jos näin käy langattoman lataamisen aikana, irrota laite laturista, anna sen jäähtyä ja lataa se sitten uudelleen myöhemmin. • Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista. • Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Sivu: 14
Perustoiminnot 15 Pikalataus Laitteessa on sisäinen pikalataustoiminto. Akku latautuu nopeammin, kun laite tai sen näyttö on sammutettuna. Latausnopeuden suurentaminen Voit suurentaa latausnopeutta sammuttamalla laitteen tai sen näytön, kun lataat akkua. Jos pikalataustoiminto ei ole aktiivinen, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Laitteen ylläpito → Akku → Lataus ja aktivoi sitten Pikalataus-kytkin napauttamalla sitä. • Tätä ominaisuutta ei voi ottaa käyttöön eikä poistaa käytöstä lataamisen aikana. • Sisäistä pikalataustoimintoa ei voi käyttää, kun akkua ladataan tavallisella akkulaturilla. • Jos laite kuumenee tai ympäristön ilman lämpötila nousee, latausnopeus voi pienentyä automaattisesti.Tämä on normaalia toimintaa, joka estää laitteen vahingoittumisen. SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti) (SM-T505) SIM- tai USIM-kortin asentaminen Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti. • Käytä vain nano-SIM-korttia. • Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai varastamisesta. Joidenkin verkkoyhteyttä vaativien palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Sivu: 15
Perustoiminnot 16 1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten. Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua. 2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta. 3 Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin. 4 Paina SIM- tai USIM-kortti varovasti kiinni kelkkaan. Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta. 5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan. • Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua.Varmista aina, että kelkka on kuiva. • Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Sivu: 16
Perustoiminnot 17 Muistikortti (microSD-kortti) Muistikortin asentaminen Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.Voit tarkistaa laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta. • Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai turmella kortille tallennetut tiedot. • Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin. • Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Muistikortin käyttäminen edellyttää sen alustamista. Jos laite ei voi alustaa eikä tunnista muistikorttia, ota yhteys muistikortin valmistajaan tai Samsung-huoltoon. • Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää. • Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa Omat tiedostot → SD-kort. ► SM-T505:
Sivu: 17
Perustoiminnot 18 ► SM-T500: 1 Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten. Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua. 2 Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta. Kun irrotat kelkan laitteesta, mobiilidatayhteys poistuu käytöstä. (SM-T505) 3 Aseta muistikortti kelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin. 4 Paina muistikortti varovasti kiinni kelkkaan. Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, muistikortti voi irrota kelkasta. 5 Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan. • Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua.Varmista aina, että kelkka on kuiva. • Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Sivu: 18
Perustoiminnot 19 Muistikortin poistaminen Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista. Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → Lisäasetukset → SD-kort. → Poista käytöstä. Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun laite siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Muutoin tiedot voivat vioittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten tallennuslaitteiden väärinkäytöstä. Muistikortin alustaminen Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti laitteessa. Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → Lisäasetukset → SD-kort. → Alusta. Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista.Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.
Sivu: 19
Perustoiminnot 20 Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa. Laitteen käynnistäminen Kytke laitteeseen virta painamalla sivunäppäintä muutama sekunti. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti. Laitteen sammuttaminen 1 Kun haluat katkaista laitteen virran, paina sivunäppäintä jonkin aikaa.Vaihtoehtoisesti voit avata ilmoituspaneelin ja napauttaa . 2 Napauta Katkaise virta. Voit käynnistää laitteen uudelleen napauttamalla Käynnistä uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä sivunäppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan. Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin Sivunäppäin
Sivu: 20
Perustoiminnot 21 Käyttöönotto Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti. Jos et muodosta yhteyttäWi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen ominaisuuksia käyttöönoton aikana. Samsung-tili Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Voit tarkistaa Samsung-tilisi kanssa käytettävissä olevien palvelujen luettelon käynnistämällä Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Samsung account → Sovellukset ja palvelut.Vaihtoehtoisesti voit käydä osoitteessa account.samsung.com. Samsung-tilin luominen Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili. 1 Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili → Samsung account. Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa . 2 Napauta Luo tili. 3 Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
Sivu: 21
Perustoiminnot 22 Kirjautuminen sisään Samsung-tilillesi Jos sinulla on jo Samsung-tili, kirjaudu Samsung-tilillesi.Voit kirjautua myös Google-tilisi avulla. 1 Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili → Samsung account. Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa . 2 Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta Kirjaudu. Jos haluat kirjautua Google-tilisi avulla, napauta Jatka Googlella. 3 Vie loppuun kirjautuminen Samsung-tiliisi noudattamalla näytön ohjeita. Tunnuksen etsiminen ja salasanan palauttaminen Jos olet unohtanut Samsung-tilisi tunnuksen tai salasanan, napauta Etsi tunnus tai nollaa salasana Samsung-tilin sisäänkirjautumisnäytössä.Voit etsiä tunnuksesi tai palauttaa salasanasi, kun olet antanut tarvittavat tiedot. Samsung-tilin poistaminen Kun poistat Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut tietosi poistetaan. 1 Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit. 2 Napauta Samsung account → Henkilökohtaiset tiedot → → Kirjaudu ulos. 3 Napauta Kirjaudu ulos, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten OK.
Sivu: 22
Perustoiminnot 23 Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch) Smart Switch -sovelluksen avulla voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseen. Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart Switch. • Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa. • Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai jonka siirtämiseen sinulla on oikeus. Tietojen siirtäminen langattomasti Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomastiWi-Fi Direct -toiminnon avulla. 1 Käynnistä Smart Switch aiemmassa laitteessa. Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Store -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta. 2 Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart Switch. 3 Aseta laitteet lähelle toisiaan. 4 Napauta aiemmassa laitteessa Lähetä tiedot → Langaton. 5 Napauta aiemmassa laitteessa Salli. 6 Valitse laitteessasi tuotava kohde ja napauta Siirrä. 7 Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita. Kun tiedot on siirretty, voit tarkastella siirrettyjen tietojen luetteloa laitteessasi.
Sivu: 23
Perustoiminnot 24 Tietojen varmuuskopiointi ja palautus ulkoisen tallennuslaitteen avulla Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen, kuten microSD-kortin, avulla. 1 Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen. 2 Lisää tai liitä ulkoinen tallennuslaite laitteeseesi. 3 Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart Switch → → Palauta. 4 Siirrä tiedot ulkoisesta tallennuslaitteesta noudattamalla näytön ohjeita. Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Lataa Smart Switch -tietokonesovellus osoitteesta www.samsung.com/smartswitch.Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen. 1 Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch. 2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa. Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5. 3 Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla. 4 Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten aiempi laite tietokoneesta. 5 Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla. 6 Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
Sivu: 24
Perustoiminnot 25 Näytön ymmärtäminen Kosketusnäytön käyttäminen • Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti. • Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti sormella, jotta näyttö ei vahingoitu. • Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai haamukuvia. • Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat kosketussyöttöalueen ulkopuolella. • On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla. Napauttaminen Napauta näyttöä. Koskettaminen jonkin aikaa Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia. Vetäminen Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se kohdepaikkaan.
Sivu: 25
Perustoiminnot 26 Kaksoisnapauttaminen Kaksoisnapauta näyttöä. Pyyhkäiseminen Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle. Levittäminen ja nipistäminen Levitä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistä niitä yhteen. Siirtymispalkki (valintanäppäimet) Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin siirtymispalkkiin näytön alareunaan. Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin ja paluunäppäin. Näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän sovelluksen tai käyttöympäristön mukaan.
Sivu: 26
Perustoiminnot 27 Näppäin Toiminto Viimeksi käytettyjen sovellusten näppäin • Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon. Koti • Palaa alkunäyttöön napauttamalla. • Käynnistä Google-sovellus koskettamalla jonkin aikaa. Paluu • Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön. Siirtymispalkin piilottaminen Tarkastele tiedostoja tai käytä sovelluksia isommassa näytössä piilottamalla siirtymispalkki. Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Siirtymispalkki ja napauta sitten Pyyhkäisyeleet kohdassa Siirtymistapa. Siirtymispalkki piilotetaan ja elevihjeet tulevat näkyviin. Napauta Lisää vaihtoehtoja ja valitse haluamasi vaihtoehto. • Pyyhkäise alhaalta: Elevihjeet tulevat näkyviin valintanäppäinten kohdalle. Jos haluat käyttää valintanäppäimiä, vedä halutun näppäimen elevihjettä ylöspäin. • Pyyhkäise sivuilta ja alhaalta: – Siirry alkunäyttöön pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin. – Tarkastele viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa pyyhkäisemällä ylöspäin ja painamalla jonkin aikaa. – Palaa edelliseen näyttöön pyyhkäisemällä näytön jommaltakummalta sivulta sisäänpäin. – Käynnistä Google-sovellus pyyhkäisemällä jommastakummasta alakulmasta sisäänpäin. Pyyhkäise alareunasta Pyyhkäise sivuilta ja alareunasta Jos haluat piilottaa elevihjeet näytön alareunassa, poista Elevihjeet-kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
Sivu: 27
Perustoiminnot 28 Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet. Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset mukaan lukien. Näytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan. Pienoisohjelma Siirtymispalkki (valintanäppäimet) Suosikkisovellukset Näyttöilmaisin Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin. Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin.Voit myös napauttaa kotinäppäintä tai paluunäppäintä. Alkunäyttö Sovellukset-näyttö Finder
Sivu: 28
Perustoiminnot 29 Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta Alkunäytön asetukset ja ota sitten Sovellukset-painike-kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Sovellukset-näppäin lisätään alkunäytön alareunaan. Sovellukset-näppäin Finder-toiminnon käynnistäminen Hae sisältöä laitteesta nopeasti. 1 Napauta Sovellukset-näytössä .Voit myös avata ilmoituspaneelin, pyyhkäistä alaspäin ja napauttaa sitten . 2 Kirjoita hakusana. Hakusanaa etsitään laitteessa olevista sovelluksista ja sisällöstä. Jos napautat näppäimistössä, voit etsiä lisää sisältöä. Kohteiden siirtäminen Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan. Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa Sovellukset-näytössä ja napauttamalla sitten Lisää alkun. Sovelluksen pikavalinta lisätään alkunäyttöön. Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Sivu: 29
Perustoiminnot 30 Kansioiden luominen Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten käyttöä ja käynnistämistä. Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle. Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Kansion nimi ja anna kansion nimi. • Uusien sovellusten lisääminen Napauta kansion kohdalla.Valitse sovellukset ja napauta Valmis.Voit lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansioon. • Sovellusten siirtäminen kansiosta Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. • Kansion poistaminen Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio.Vain kansio poistetaan. Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
Sivu: 30
Perustoiminnot 31 Alkunäytön muokkaaminen Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä tai nipistämällä sormia yhteen näytössä.Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä pienoisohjelmia.Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä. • Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten . • Paneelien siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. • Paneelien poistaminen: Napauta paneelissa. • Taustakuva: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia. • Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön. • Alkunäytön asetukset: Määritä alkunäytön asetukset, kuten näyttöruudukko tai asettelu. Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovellukset- näyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → Käytä. Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
Sivu: 31
Perustoiminnot 32 Ilmoituskuvakkeet Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä.Taulukossa on lueteltu yleisimmät kuvakkeet. • Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin vetämällä alas näytön yläreunasta. • Osa ilmoituskuvakkeista näkyy vain, kun avaat ilmoituspaneelin. • Ilmoituskuvakkeiden ulkoasu voi vaihdella palveluntarjoajan tai mallin mukaan. Kuvake Merkitys Ei signaalia Signaalin voimakkuus Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella) GPRS-verkkoyhteys EDGE-verkkoyhteys UMTS-verkkoyhteys HSDPA-verkkoyhteys HSPA+-verkkoyhteys / LTE-verkkoyhteys Wi-Fi-yhteys Bluetooth-toiminto käytössä Sijaintipalvelut käytössä Puhelu meneillään Vastaamatta jäänyt puhelu Uusi teksti- tai multimediaviesti Hälytys käytössä Mykistystila käytössä Lentotila käytössä Virhe tai varoitus Akun lataus Akun varaustaso
Sivu: 32
Perustoiminnot 33 Lukitusnäyttö Sivunäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy. Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla sivunäppäintä.Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä. Lukitusnäyttö Näytön lukitustavan muuttaminen Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla Lukitusnäyttö → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla sitten tavan. Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan tai biometriset tietosi näytönlukitusmenetelmäksi, voit estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata. • Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä. • Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio. • PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi. • Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai erikoismerkin pituinen salasana.
Sivu: 33
Perustoiminnot 34 • Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää. • Kasvot: Rekisteröi kasvosi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa Kasvojentunnistus. Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan. Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Suojatun lukituksen asetukset, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja aktivoi sitten Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä. Ruudunkaappaus Voit kaapata ruudunkaappauskuvan laitteen käytön aikana ja kirjoittaa tai piirtää kaapattuun kuvaan, rajata sitä tai jakaa sen.Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen. Paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja sivunäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti. Voit tarkastella otettuja ruudunkaappauskuvia Galleria-sovelluksessa. Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön aikana. Kun olet kaapannut ruudunkaappauskuvan, voit käyttää seuraavia näytön alareunan työkalurivin toimintoja: • : Kaappaa nykyinen sisältö ja piilotettu sisältö pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla. Kun napautat , näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin, jolloin lisää sisältöä kaapataan. • : Kirjoita tai piirrä ruudunkaappauskuvaan tai rajaa osa ruudunkaappauskuvasta.Voit tarkastella rajattua aluetta Galleria-sovelluksessa. • : Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa. Jos toiminnot eivät näy kaapatussa ruudunkaappauskuvassa, käynnistä Asetukset- sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Näyttökuvat ja aktivoi sitten Näyttökuvien työkalupalkki -kytkin napauttamalla sitä.
Sivu: 34
Perustoiminnot 35 Ilmoituspaneeli Kun saat uuden ilmoituksen, tilariville tulee ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot. Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin.Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä. Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa. Näytä ilmoituksen tiedot ja suorita eri toimintoja. Poista kaikki ilmoitukset. Hallitse laitteen mediatiedostoja ja lähellä olevia yhdistettyjä laitteita. Käytä virta-asetuksia. Avaa Asetukset. Avaa ilmoitusasetukset. Pika- asetusnäppäimet Ohjaa yhdistettyjä lähellä olevia laitteita.
Sivu: 35
Perustoiminnot 36 Pika-asetusnäppäinten käyttäminen Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin. Käytä lisävaihtoehtoja. Säädä näytön kirkkautta. Finder Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa. Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan. Median toiston ohjaaminen Voit hallita musiikin tai videon toistoa helposti Media-toiminnolla.Voit myös jatkaa toistoa toisessa laitteessa. 1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Media. 2 Ohjaa toistoa napauttamalla ohjaimen kuvakkeita. Jos haluat jatkaa toistoa toisessa laitteessa, napauta ja valitse haluamasi laite. Lähellä olevien laitteiden hallinta Voit käynnistää nopeasti ja hallita lähellä olevia yhdistettyjä laitteita ilmoituspaneelissa. 1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Laitteet. Lähellä olevat yhdistetyt laitteet tulevat näkyviin. 2 Valitse lähellä oleva laite, jota haluat ohjata.
Sivu: 36
Perustoiminnot 37 Tekstin kirjoittaminen Näppäimistöasettelu Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi sähköpostiviestien lähettämistä ja muistiinpanojen luontia varten. Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä.Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi kieleksi tekstin syöttämistä varten. Siirry seuraavalle riville. Poista edellinen merkki. Syötä erikoismerkkejä. Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia, napauta kahdesti. Muita näppäimistötoi- mintoja Siirrä osoitinta. Syötä välilyönti. Näytä lisää näppäimistötoi- mintoja. Syöttökielen vaihtaminen Napauta → Kielet ja tyypit → Syöttökielten hallinta ja valitse käytettävät kielet. Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä vasemmalle tai oikealle.
Sivu: 37
Perustoiminnot 38 Näppäimistön vaihtaminen Voit vaihtaa näppäimistöä napauttamalla siirtymispalkissa . Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta → Kielet ja tyypit, valitse kieli ja valitse sitten haluamasi näppäimistötyyppi. Jos näppäimistönäppäintä ( ) ei näy siirtymispalkissa, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Näyttönäppäimistö ja aktivoi sitten Näytä Näppäimistö-painike -kytkin napauttamalla sitä. Muita näppäimistötoimintoja Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan. • : Syötä hymiöitä. • : Syötä tarroja. • : Lisää animoituja GIF-tiedostoja.
Sivu: 38
Perustoiminnot 39 • : Siirry käsinkirjoitustilaan. Vaihda vakionäppäimistöön. • :Vaihda näppäimistötilaa. • : Syötä tekstiä puhumalla. • : Muuta näppäimistön asetuksia. • → : Hae sisältöä ja syötä se. • → : Käännä tekstiä ja syötä se. • → : Avaa tekstinmuokkauspaneeli. • → : Muuta näppäimistön kokoa. Kopioiminen ja liittäminen 1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa. 2 Valitse haluamasi teksti vetämällä - tai -kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla Valitse kaikki. 3 Napauta Kopioi tai Leikkaa. Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle. 4 Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Sivu: 39
40 Sovellukset ja ominaisuudet Sovellusten asentaminen tai asennuksen poistaminen Galaxy Store Voit ostaa ja ladata sovelluksia.Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan Samsung Galaxy -laitteisiin. Käynnistä Galaxy Store -sovellus. Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan. Sovellusten asentaminen Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla . Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen.Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla Asenna.Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla näytön ohjeita. Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → → Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten asetuksen. Play Kauppa Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Käynnistä Play Kauppa -sovellus. Sovellusten asentaminen Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla. Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen.Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla Asenna.Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla näytön ohjeita. Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset → Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten asetuksen.
Sivu: 40
Sovellukset ja ominaisuudet 41 Sovellusten hallinta Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto. • Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus. • Poista käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa laitteesta. Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa. Sovellusten ottaminen käyttöön Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Sovellukset → → Poistettu käytöstä, valitse sovellus ja napauta sitten Ota käyttöön. Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat laitteessa. Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia käynnistämällä Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Sovellukset.Valitse sovellus ja napauta Luvat.Voit tarkastella sovelluksen käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia. Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan käynnistämällä Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Sovellukset → → Käyttöoikeuksien hallinta.Valitse kohde ja sovellus. Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi oikein.
Sivu: 41
Sovellukset ja ominaisuudet 42 Puhelin Esittely Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja. Jos haluat soittaa puhelun ja lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten Soita ja viesti muilla laitteilla -kytkin napauttamalla sitä. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa laitteessa. Jotkin puhelu- ja viestiominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä. Puhelujen soittaminen 1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim. 2 Anna puhelinnumero. 3 Soita äänipuhelu napauttamalla tai videopuhelu napauttamalla . Esikatsele puhelinnumeroa. Poista edellinen merkki. Käytä lisävaihtoehtoja. Etsi yhteystietoa. Lisää numero yhteystietoluet- teloon.
Sivu: 42
Sovellukset ja ominaisuudet 43 Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta Käynnistä Puhelin-sovellus, napauta Viimeis. tai Yhteystiedot ja soita puhelu pyyhkäisemällä oikealle haluamasi yhteystiedon tai puhelinnumeron kohdalla. Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Liikkeet ja eleet ja aktivoi sitten Soita / lähetä viestejä pyyhk. -kytkin napauttamalla sitä. Pikavalintojen käyttäminen Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita. Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, käynnistä Puhelin-sovellus, napauta Näppäim. tai Yhteystiedot → → Pikavalintanumerot, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero. Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä. Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa. Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten jonkin aikaa 3. Soittaminen ulkomaille 1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim. 2 Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin. 3 Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten . Puhelujen vastaanottaminen Puheluun vastaaminen Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Sivu: 43
Sovellukset ja ominaisuudet 44 Puhelun hylkääminen Kun puhelu saapuu, vedä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle. Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä Lähetä viesti -palkkia ylöspäin ja valitse lähetettävä viesti. Jos Lisää muistutus -kytkin aktivoidaan, laite tallentaa muistutuksen ja muistuttaa sinua hylätystä puhelusta tunnin kuluttua. Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä käynnistämällä Puhelin-sovelluksen, napauttamalla → Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten . Vastaamattomat puhelut Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin.Voit myös tarkastella vastaamattomia puheluja käynnistämällä Puhelin-sovelluksen ja napauttamalla Viimeis. Puhelinnumerojen estäminen Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista. 1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot. 2 Napauta Viimeis. tai Yhteystiedot, valitse yhteystiedot tai puhelinnumerot ja napauta sitten Valmis. Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Lisää puhelinnumero, kirjoittamalla puhelinnumeron ja napauttamalla sitten . Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä puhelulokiin. Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan tunnusta. Ota Estä tuntem./piilotetut numerot -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
Sivu: 44
Sovellukset ja ominaisuudet 45 Toiminnot puhelujen aikana • : Käytä lisävaihtoehtoja. • Lisää puhelu: Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu. • Viesti: Lähetä viesti soittajalle. • Bluetooth:Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen. • Puhelu pitoon: Aseta puhelu pitoon.Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla Jatka puhelua. • Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua. • Näppäim./Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö. • : Lopeta nykyinen puhelu. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan. Puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin Puhelinnumeron lisääminenYhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä 1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim. 2 Näppäile numero. 3 Napauta Lisää yhteystietoihin. 4 Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo uusi yhteyshenkilö tai lisää numero aiemmin luotuun yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyinen yhteyshenkilö. Puhelinnumeron lisääminenYhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta 1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis. 2 Napauta puhelinnumeroa ja napauta Lisää. 3 Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo uusi yhteyshenkilö tai lisää numero aiemmin luotuun yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyinen yhteyshenkilö.
Sivu: 45
Sovellukset ja ominaisuudet 46 Merkinnän lisääminen puhelinnumeroon Voit lisätä merkintöjä numeroihin tallentamatta niitäYhteystiedot-luetteloon. Siten näet soittavan henkilön tiedot, vaikka häntä ei olisi tallennettuYhteystiedot-luetteloon. 1 Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis. 2 Napauta puhelinnumeroa. 3 Napauta Lisää muistiinpano, kirjoita merkintä ja napauta sitten Lisää. Kun kyseisestä numerosta soitetaan, merkintä näkyy numeron alapuolella. Yhteystiedot Esittely Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja. Yhteystietojen lisääminen Uuden yhteystiedon luominen 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta . 2 Valitse tallennussijainti.
Sivu: 46
Sovellukset ja ominaisuudet 47 3 Anna yhteystiedot. Valitse tallennussijainti. Lisää kuva. Avaa lisää tietokenttiä. Anna yhteystiedot. Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin mukaan. 4 Napauta Tallenna. Yhteystietojen tuominen Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi. 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo tai vie yhteystietoja → Tuo. 2 Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan. 3 Valitse tuotavatVCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta Valmis. 4 Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta Tuo.
Sivu: 47
Sovellukset ja ominaisuudet 48 Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen verkkoyhteystietojen kanssa. 1 Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan. 2 Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin napauttamalla sitä. Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin napauttamalla sitä. Yhteystietojen etsiminen Käynnistä Yhteystiedot-sovellus. Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista: • Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas. • Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella olevassa hakemistossa. • Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna hakuehdot. Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista: • : Lisää suosikkiyhteystietoihin. • / : Soita ääni- tai videopuhelu. • : Luo viesti. • : Luo sähköpostiviesti. Yhteystietojen jakaminen Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla. 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta yhteystietoluettelon yläosassa ja napauta sitten Jaa. 2 Valitse yhteystiedot ja napauta Jaa. 3 Valitse jakotapa.
Sivu: 48
Sovellukset ja ominaisuudet 49 Profiilin tallentaminen ja jakaminen (SM-T505) Voit tallentaa ja jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä profiilinjakamistoimintoa. • Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille. • Profiilinjakamistoiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan. • Profiilinjakamistoiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat ottaneet profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan. 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja valitse profiilisi. 2 Napauta Jaa profiilisi napauttamalla tätä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä. • Profiilinjakamistoiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.Voit tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa. • Jos haluat muuttaa niiden yhteyshenkilöiden määrää, joiden kanssa profiilisi jaetaan, napauta Valitse, mitä jaetaan, valitse jaettava kohde ja valitse sitten vaihtoehto. Ryhmien luominen Voit luoda ryhmiä esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä varten ja hallita yhteystietoja ryhmittäin. 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Ryhmät → Luo ryhmä. 2 Anna ryhmän nimi. Voit määrittää ryhmän soittoäänen napauttamalla Ryhmäsoittoääni ja valitsemalla soittoäänen. 3 Napauta Lisää jäsen, valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis. 4 Napauta Tallenna. Ryhmäviestin lähettäminen Voit lähettää ryhmäviestin ryhmän jäsenille samanaikaisesti. Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta → Ryhmät, valitse ryhmä ja napauta sitten → Lähetä viesti.
Sivu: 49
Sovellukset ja ominaisuudet 50 Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit yhteystietoja muiden tilien kanssa, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa.Voit lyhentää yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot. 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä yhteyshenkilöt. 2 Valitse yhteystiedot ja napauta Yhdistä. Yhteystietojen poistaminen 1 Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta yhteystietoluettelon yläosassa ja napauta sitten Poista. 2 Valitse yhteystiedot ja napauta Poista. Jos haluat poistaa yhteystietoja yksi kerrallaan, napauta yhteystietoa. Napauta sitten → Poista. Viestit Esittely Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa. Jos haluat soittaa puhelun ja lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten Soita ja viesti muilla laitteilla -kytkin napauttamalla sitä. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa laitteessa. Jotkin puhelu- ja viestiominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä.
Sivu: 50
Sovellukset ja ominaisuudet 51 Viestien lähettäminen Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana. 1 Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta . 2 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti. Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla jonkin aikaa, sanelemalla viestin ja vapauttamalla sitten sormesi.Tallennuskuvake on näkyvissä vain, kun viestin syöttökenttä on tyhjä. Anna vastaanottajat. Syötä tarroja. Kirjoita viesti. Liitä tiedostoja. Vastaanottaja Lähetä viesti. 3 Lähetä viesti napauttamalla . Viestien näyttäminen Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan. Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana. 1 Käynnistä Viestit-sovellus. 2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto tai puhelinnumero. • Voit vastata viestiin napauttamalla syöttökenttää, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten . • Voit muuttaa fonttikokoa levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistämällä niitä yhteen.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Samsung Galaxy Tab A7, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Samsung Galaxy Tab A7 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Samsung Galaxy Tab A7 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Samsung Galaxy Tab A7

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Samsung Galaxy Tab A7 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Samsung
  • Tuote: Tabletit
  • Malli/nimi: Galaxy Tab A7
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Espanja, Portugali, Kiinalainen, Kroatialainen, Arabialainen, Bulgarialainen, Hindi, Hollantilainen, Vietnam, Ranska, Saksa, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen, Norja