Philips SHB4305 käyttöohjeet

Katso tuotteen Philips SHB4305 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Philips
  • Tuote: Kuuloke
  • Malli/nimi: SHB4305
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Ranska, Hollantilainen, Saksa, Italialainen, Tanska, Venäjä, Ruotsalainen, Tšekki, Slovakki, Puola, Unkari, Suomalainen, Norja, Englanti, Turkki, Ukrainalainen, Portugali, Espanja

Sisällysluettelo

Sivu: 0
SHB4305
BASS+
Käyttöopas
Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa:
www.philips.com/support
Sivu: 2
1
FI
Sisällysluettelo
1	 Tärkeitä turvallisuusohjeita    2
Kuunteluturvallisuudesta    2
Yleistä    2
2	Bluetooth-nappikuulokkeet    3
Pakkauksen sisältö    3
Muut laitteet    3
Bluetooth-nappikuulokkeiden yleiskuvaus   
4
3	Aloitus    5
Kuulokkeiden lataaminen    5
Pariliitoksen muodostaminen
kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille   5
4	 Kuulokkeiden käyttäminen    7
Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-
laitteeseen    7
Puheluiden ja musiikin hallinta    7
Käyttäminen    8
Varmista valinnallasi jykevä basso    8
5	 Tekniset tiedot    9
6	Huomautus    10
Vaatimustenmukaisuusvakuutus    10
Vanhan tuotteen sekä vanhojen
akkujen ja paristojen hävittäminen    10
Integroidun akun irrottaminen    10
Samsvar med EMF    10
Tavaramerkit    11
7	 Usein kysyttyjä kysymyksiä    12
Sivu: 3
2
FI
1	 Tärkeitä tur-
vallisuusoh-
jeita
Kuunteluturvallisuudesta
Vaara
•
• Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain
rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella
ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus
turvalliselle tasolle. Mitä suurempi
äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on
turvallinen kuunteluaika.
Noudata kuulokkeiden käytössä
seuraavia ohjeita.
•	 Kuuntele kohtuullisella
äänenvoimakkuudella kohtuullisia
aikoja.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta
kuulosi totuttua nykyiseen
äänentasoon.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta
niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
•	 Lopeta tai keskeytä kuunteleminen
vaarallisissa tilanteissa.
•	 Kuulokkeen liiallinen äänenpaine
saattaa vahingoittaa kuuloa.
•	 Kuulokkeiden käyttäminen
molemmat korvat peitettyinä
ajamisen aikana ei ole suositeltavaa
ja voi olla laitonta joillakin alueilla.
•	 Vältä esimerkiksi musiikin tai
puhelujen aiheuttamia häiriöitä
turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja
muissa mahdollisesti vaarallisissa
ympäristöissä.
Yleistä
Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden
ehkäiseminen:
Varoitus
•
• Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
•
• Älä pudota kuulokkeita.
•
• Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai
muita nesteitä.
•
• Älä upota kuulokkeita veteen.
•
• Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät
alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai
hankaavia aineita.
•
• Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla,
jonka voi tarvittaessa kostuttaa kevyesti
vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
•
• Sisäistä akkua ei saa altistaa korkeille
lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
•
• Väärin asennettu akku tai paristo saattaa
aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain
samanlaiseen tai vastaavaan.
Käyttö- ja varastointilämpötilat ja
kosteusolosuhteet
•	 Käytä ja säilytä paikassa, jossa
lämpötila on 0...+55 °C (enintään 90
% suhteellisessa kosteudessa).
•	 Akun käyttöikä voi lyhentyä
matalissa tai korkeissa
lämpötiloissa.
Sivu: 4
3
FI
2	 Bluetooth-nap-
pikuulokkeet
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin
tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.
philips.com/welcome.
Näillä langattomilla Philips-kuulokkeilla voit:
•	 nauttia mukavista langattomista handsf-
ree-puheluista
•	 kuunnella ja hallita musiikkia langatto-
masti
•	 siirtyä puhelujen ja musiikin välillä
Pakkauksen sisältö
Philipsin Bluetooth-nappikuulokkeet
(SHB4305)
Vaihdettavat korvatyynyt
USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)
Pikaopas
Muut laitteet
Matkapuhelin tai Bluetooth-
yhteensopiva laite (kuten kannettava
tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-
sovitin tai MP3-soitin), joka on
yhteensopiva kuulokkeiden kanssa
(katso ”Tekniset tiedot” sivulla 9).
Sivu: 5
4
FI
Bluetooth-
nappikuulokkeiden
yleiskuvaus
a	 Monitoimintopainike
b	 Mikrofoni (taustapuolella)
c	 Äänenvoimakkuus-/ohjauspainike
d	 LED-merkkivalo
e	 Micro-USB-latausliitäntä
R
3
5
1
2
4
Sivu: 6
5
FI
3	 Aloitus
Kuulokkeiden lataaminen
Varoitus
•
• Käytä lataamiseen ainoastaan sertifioitua
USB-sovitinta (DC 5 V / 0,5 A).
Huomautus
•
• Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja
käyttöikä lataamalla akkua 3 tunnin ajan
ennen ensimmäistä käyttökertaa.
•
• Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia,
jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
•
• Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden
lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen
laturiin sammuttaa kuulokkeet.
Liitä laitteen mukana toimitettu USB-
latauskaapeli:
•	 kuulokkeiden micro-USB-
latausliitäntään ja
•	 sertifioituun laturiin tai
tietokoneen USB-liitäntään.
»
» LED-merkkivalo muuttuu
punaiseksi latauksen aikana ja
sammuu, kun kuulokkeet on
ladattu täyteen.
Vihje
•
• Yleensä lataaminen kestää 2 tuntia.
Pariliitoksen
muodostaminen
kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille
Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille, ennen kuin
käytät kuulokkeita matkapuhelimen
kanssa. Onnistuneessa pariliitoksessa
muodostetaan yksilöivä salattu yhteys
kuulokkeiden ja matkapuhelimen
välille. Viimeisimmät 8 pariliitosta
säilyvät kuulokkeiden muistissa.
Jos yrität muodostaa kuulokkeen
kanssa enemmän kuin 8 pariliitosta,
ensimmäinen pariliitos korvataan
uudella.
1	 Varmista, että kuulokkeen akku
on ladattu täyteen, ja katkaise
kuulokkeista virta.
2	 Paina monitoimintopainiketta 6
sekunnin ajan, kunnes sininen ja
valkoinen LED-merkkivalo vilkkuvat
vuorotellen.
»
» Kuulokkeet ovat pariliitostilassa
5 minuuttia.
3	 Varmista, että matkapuhelin
on käynnissä ja sen Bluetooth-
ominaisuus on käytössä.
4	 Muodosta pariliitos kuulokkeiden
ja matkapuhelimen välille.
Lisätietoja on matkapuhelimen
käyttöoppaassa.
Sivu: 7
6
FI
Seuraavassa esimerkissä kuvataan,
miten voit muodostaa pariliitoksen
kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.
1	 Ota matkapuhelimen Bluetooth-
toiminto käyttöön valitsemalla
BASS+ In-Ear.
2	 Anna tarvittaessa kuulokkeiden
salasana 0000 (4 nollaa).
Salasanaa ei tarvita
matkapuhelimissa, jotka tukevat
vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.
BASS+ In-Ear
SHB4405
Sivu: 8
7
FI
4	 Kuulokkeiden
käyttäminen
Kuulokkeiden
yhdistäminen Bluetooth-
laitteeseen
1	 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-
laite.
2	 Kytke kuulokkeisiin virta paina
monitoimintopainiketta 2 sekunnin
ajan.
»
» Sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
»
» Kuulokkeet muodostavat
automaattisesti yhteyden
viimeksi liitettyyn
matkapuhelimeen/Bluetooth-
laitteeseen. Jos viimeksi
liitettyä laitetta ei ole saatavilla,
kuulokkeet yrittävät muodostaa
yhteyden viimeistä edelliseen
liitettyyn laitteeseen.
Vihje
•
• Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-
laitteeseen tai otat sen Bluetooth-
ominaisuuden käyttöön sen jälkeen, kun
olet kytkenyt virran kuulokkeisiin, muodosta
Bluetooth-yhteys manuaalisesti.
Huomautus
•
• Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman
sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei
onnistu 5 minuutin kuluessa, kuulokkeet
sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.
Puheluiden ja musiikin
hallinta
On/off
Tehtävä Painike Toimi
Kytke kuu-
lokkeisiin
virta.
Monitoi-
mintopai-
nike
Paina
painiketta 2
sekuntia.
»
» Sininen
LED-
merkkivalo
vilkkuu.
Katkaise
kuulokkeis-
ta virta.
Monitoi-
mintopai-
nike
Paina pai-
niketta 6
sekuntia.
»
» Valkoinen
LED-merk-
kivalo
palaa ja
sammuu
sitten vähi-
tellen.
Musiikin säätö
Tehtävä Painike Toimi
Toista
musiikkia
tai keskeytä
sen toisto.
Monitoi-
mintopai-
nike
Paina kerran.
Äänenvoi-
makkuu-
den säätä-
minen.
+/- Paina kerran.
Siirry
eteenpäin.
+ Paina
painiketta 2
sekuntia.
Siirry
taaksepäin.
- Paina
painiketta 2
sekuntia.
Sivu: 9
8
FI
Puhelujen hallinta
Tehtävä Painike Toimi
Vastaa
puheluun
/ katkaise
puhelu.
Monitoi-
minto-
painike
Paina kerran.
»
» 1 äänimerkki.
Vaihda
soittajaa
puhelun
aikana.
Monitoi-
minto-
painike
Paina
-painiketta
kahdesti.
Muut tilailmaisimet
Kuulokkeiden tila Merkkivalo
Kuulokkeet liitetään
Bluetooth-laitteeseen,
kun kuulokkeet ovat
valmiustilassa tai kun
kuuntelet musiikkia.
Sininen LED-
merkkivalo
vilkkuu 8
sekunnin
välein.
Kuulokkeet ovat
valmiina pariliitokseen.
LED-
merkkivalo
vilkkuu
vuorotellen
sinisenä ja
valkoisena.
Kuulokkeisiin on
kytketty virta, mutta
niitä ei ole liitetty
Bluetooth-laitteeseen.
Sininen LED-
merkkivalo
vilkkuu
nopeasti.
Alhainen akun
varaustaso.
Valkoinen
LED-
merkkivalo
välähtää 2
kertaa 150
sekunnin
välein,
kunnes akku
tyhjenee.
Akku on ladattu
täyteen.
Valkoinen
merkkivalo ei
pala.
Käyttäminen
1 2
3 4
Varmista valinnallasi
jykevä basso
Sivu: 10
9
5	 Tekniset
tiedot
•	 Toistoaika: 6 tuntia
•	 Puheaika: 5,5 tuntia
•	 Valmiusaika: 110 tuntia
•	 Täysi lataus tavallisesti 2 tunnissa
•	 Ladattava litiumpolymeeriakku (110
mAh)
•	 Bluetooth 4.1, Bluetooth-monotuki
(kuulokeprofiili – HSP, handsfree-
profiili – HFP), Bluetooth-stereotuki
(Advanced Audio Distribution
-profiili – A2DP; Audio Video
Remote Control -profiili – AVRCP)
•	 Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
•	 Lähettimen teho: < 20 dBm
•	 Toimintasäde: jopa 10 metriä
•	 Digitaalinen kaiun ja melun
vähennys
•	 Automaattinen virrankatkaisu
Huomautus
•
• Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Sivu: 11
10
6	 Huomautus
Vaatimustenmukaisuusva-
kuutus
Gibson Innovations vakuuttaa
täten, että tämä tuote on direktiivin
2014/53/EU oleellisten vaatimusten
ja tuotetta koskevien direktiivin
muiden säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
osoitteessa www.p4c.philips.com.
Vanhan tuotteen sekä
vanhojen akkujen ja
paristojen hävittäminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa
on käytetty laadukkaita materiaaleja ja
osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen.
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa
on akkuja tai paristoja, joita Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja
tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana.
Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen
asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Integroidun akun
irrottaminen
Huomautus
•
• Varmista, että USB-latauskaapeli on irrotettu
kuulokkeista ennen akun poistamista.
Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden
keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit
suojella ympäristöä poistamalla ja
kierrättämällä akun/pariston ennen
kuulokkeiden hävittämistä.
Samsvar med EMF
Dette produktet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering
for elektromagnetiske felt.
Ympäristötietoja
Sivu: 12
11
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali
on jätetty pois. Pyrimme siihen, että
pakkauksen materiaalit on helppo
jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko),
polystyreenimuoviin (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen,
jos järjestelmän hajottamisen hoitaa
siihen erikoistunut yritys. Noudata
paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita
koskevia kierrätysohjeita.
Tavaramerkit
Bluetooth
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joihin Gibson
Innovations Limitedillä on käyttölupa.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Sivu: 13
12
7	 Usein kysyttyjä
kysymyksiä
Bluetooth-kuulokkeet eivät käynnisty.
Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.
 
Pariliitoksen muodostaminen
matkapuhelimen ja Bluetooth-
kuulokkeiden välille ei onnistu.
Bluetooth ei ole käytössä. Ota
matkapuhelimen Bluetooth-ominaisuus
käyttöön ja käynnistä matkapuhelin,
ennen kuin käynnistät kuulokkeet.
 
Pariliitos ei onnistu.
Varmista, että kuulokkeet ovat
pariliitostilassa.
•	 Toimi käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti (katso ”Pariliitoksen
muodostaminen kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille” sivulla
5).
•	 Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu
vuorotellen sinisenä ja valkoisena
ennen monitoimintopainikkeen
vapauttamista. Jatka painikkeen
painamista, jos LED-merkkivalo palaa
vain sinisenä.
 
Matkapuhelin ei havaitse kuulokkeita.
•
• Kuulokkeista on ehkä yhteys
laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin
muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn
laitteen virta tai vie laite toimintasäteen
ulkopuolelle.
•
• Pariliitos on ehkä nollattu, tai
kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen
välille on aiemmin muodostettu
pariliitos. Muodosta uusi pariliitos
kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti
(katso ”Pariliitoksen muodostaminen
kuulokkeiden ja matkapuhelimen
välille” sivulla 5).
 Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-
stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki
kuuluu ainoastaan matkapuhelimen
kaiuttimesta.
Lisätietoja on matkapuhelimen
käyttöoppaassa. Valitse asetukseksi
musiikin kuuntelu kuulokkeilla.
 
Äänenlaatu on heikko, ja kuulokkeista
kuuluu rätinää.
Bluetooth-laite ei ole toiminta-alueella.
Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite
lähemmäs toisiaan tai poista niiden välillä
olevat esteet.
 
Äänenlaatu on heikko, kun
matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai
äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.
Varmista, että matkapuhelin tukee sekä
HSP/HFP-profiilia (mono) että A2DP-
profiilia (katso ”Tekniset tiedot” sivulla
9).
 
Voin kuunnella laitteen musiikkia, mutta
en käyttää hallintatoimintoja (kuten
toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry
taaksepäin).
Varmista, että Bluetooth-äänilähde
tukeeAVRCP-profiilia (katso ”Tekniset
tiedot” sivulla 9).
 
Sivu: 14
13
Kuinka saan kuulokkeista parhaan
bassoäänen laadun?
Hyvä bassoääni edellyttää, että
kuulokkeet ovat tiiviisti korvakanavaa
vasten.
Kaikki ihmiskorvat ovat ainutlaatuisia.
Niiden koko ja muoto vaihtelee
yksilöllisesti, ja siksi kuulokkeiden
mukana toimitetaan kolmet erilaiset
korvatyynyt. Kokeile niitä kuunnellessasi
musiikkia ja valitse pari, jolla saat parhaan
käyttömukavuuden ja bassotoiston.
Huomaat myös, että sopivat korvatyynyt
vaimentavat taustahälyä tehokkaimmin.
Lisätietoja tuotetuesta on osoitteessa
www.philips.com/support.
Sivu: 15
2017 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen,
on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke
Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
käytetäänKoninklijke Philips N.V.:n luvalla..
UM_SHB4305_00_FI_V1.0
WK1732

Kysymykset & vastaukset

Merkin Philips SHB4305 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Philips SHB4305

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips SHB4305, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips SHB4305 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips SHB4305 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.