SCD835 ohjekirja
Philips SCD835 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Philips SCD835 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 314 sivua.

PDF 314 1.1mb

Katso tuotteen Philips SCD835 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips SCD835, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips SCD835 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips SCD835 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Philips SCD835

Sivu: 1
Suomi Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips Avent -tuotteen käyttäjäksi! Hyödynnä Philips Aventin kattava tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Videonäytöllinen Philips Avent -itkuhälytin antaa kuvaa ja valvoo ympäri vuorokauden, minkä ansiosta näet lapsesi päivin ja öin missä tahansa kotona. Uusimman digitaalisen tekniikan ansiosta kuulet ja näet lapsesi selkeästi. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta ilman, että häiritset lapsen unta toistuvilla tarkastuskäynneillä lapsen huoneessa. Yleiskuvaus 1 Vanhemman yksikkö 2 Näyttö 3 ECO-merkkivalo 4 Akun tilamerkkivalo 5 Yhteyden merkkivalo 6 Kaiutin 7 Ohjauspainike (valikoissa siirtyminen, äänenvoimakkuus ja kirkkaus) 8 Herkkyyspainike 9 Kehtolaulupainike 10 Puhepainike 11 Liitäntä pienelle liittimelle 12 Tilapainike 13 Virtapainike 14 Antenni 15 Vyöpidike 16 Lapsen yksikkö 17 Kamera 18 Kehtolaulun käynnistyspainike 19 Virtakytkin 20 Antenni 21 Kaiutin 22 Liitäntä pienelle liittimelle 23 Seinäkiinnitysreiät 24 Verkkolaite (2x) 25 Ruuvit Tärkeitä turvallisuustietoja Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle. TÄRKEÄÄ Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena. Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa. 221 Suomi
Sivu: 2
Vastuuvapauslauseke Ota huomioon, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista. Vaara - Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä. - Älä aseta mitään itkuhälyttimen päälle tai peitä laitetta. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. - Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta (yli metrin päässä). Älä aseta itkuhälytintä vauvan sänkyyn tai leikkikehään. Varoitus - Tarkista, että virtajohtosovittimen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon. - Älä muokkaa tai leikkaa mitään verkkolaitteen tai sen sovittimen osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen. - Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdesovitinta. - Jos virtajohtosovitin on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen virtajohtosovitin. - Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. - Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, pistorasiaa ja liitoskohtia. - Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla paikassa, jossa siihen voi kompastua. - Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta. - Älä avaa lapsen yksikön tai vanhemman yksikön koteloa, jotta et saa sähköiskua. Varoitus - Käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötilassa. - Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). - Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet sovittimia, pistokkeita ja virtajohtoa. 222 Suomi
Sivu: 3
- Kaikki lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja virtalähdesovittimen vaadittavat merkinnät ovat lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja virtalähdesovittimen pohjassa. Standardien vaatimustenmukaisuus - Tämä laite on Euroopan yhteisön radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. - Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä itkuhälytin on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen (FHSS: radiotaajuudet 2,4 GHz, suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla: 100 mW EIRP). Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) kopio on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia sähkömagneettisille kentille (EMF) altistumista koskevia standardeja ja säännöksiä. Käyttöönoton valmistelu Lapsen yksikkö Kytke virtalähdesovitin vanhemman yksikköön ja kytke sovittimen toinen pää pistorasiaan. Vanhemman yksikkö Vanhemman yksikössä on sisäinen ladattava litiumioniakku. Lataa vanhemman yksikkö alla olevien ohjeiden mukaisesti: 1 Kytke virtalähde vanhemman yksikköön ja kytke virtalähteen toinen pää pistorasiaan. - Akun merkkivalo muuttuu oranssiksi, kun lataus on käynnissä. 223 Suomi
Sivu: 4
20°C Eco 1 - Kun akku on ladattu täyteen, akun latauksen ilmaisin palaa jatkuvasti vihreänä. 10 hrs = 3 hrs - Kun lataat vanhemman yksikköä kolme tuntia, voit käyttää sitä ilman latausta noin 10 tuntia. - Jos vanhemman yksikön virta on päällä latauksen aikana, lataus kestää miltei kaksinkertaisen ajan. 20°C Eco 1 - Kun vanhemman yksikön ladattava akku on melkein tyhjä, akun merkki muuttuu punaiseksi ja vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen. - Jos akku on täysin tyhjä ja vanhemman yksikkö ei ole yhteydessä verkkovirtaan, vanhemman yksikön virta katkeaa automaattisesti ja yhteys lapsen yksikköön katkeaa. Huomautus: Sisäistä ladattavaa akkua ei voi irrottaa tuotteesta. Huomautus: Akun lataus purkautuu vähitellen ja erittäin hitaasti, vaikka virta olisi katkaistu vanhemman yksiköstä. Vinkki: Sammuta vanhemman yksikkö, kun et käytä sitä. Näin säästät virtaa. Huomautus: Vanhemman yksikköä kannattaakin käyttää verkkovirralla koko yön kestävissä käyttötilanteissa. Jos vanhemman yksikön akun virta käy vähiin yön aikana, yksikkö antaa varoitusäänen, joka saattaa herättää sinut. Itkuhälyttimen käyttö Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön yhdistäminen 1 Työnnä lapsen yksikön virtakytkin ylös ON-asentoon. 224 Suomi
Sivu: 5
2 Kun lapsen yksikkö on päällä, virran vihreä merkkivalo palaa vihreänä. Huomautus: Lapsen yksikön virran vihreä merkkivalo palaa myös silloin, kun vanhemman yksikköön ei ole muodostettu yhteyttä. >2m/6.7 ft 3 Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 2,5 metriä. Näin vältät kaikuefektin. 4 Käynnistä vanhemman yksikkö painamalla sen käynnistyspainiketta. 20°C Eco 1 - Näytöllä näytetään yhdistämiskuva ja yhteyden merkkivalo palaa punaisena. Vanhemman yksikkö aloittaa lapsen yksikön etsimisen. 20°C Eco 1 - Kun lapsen ja vanhemman yksiköiden välille on muodostettu yhteys, vanhemman yksikön yhteysmerkkivalot palavat vihreänä. Lisäksi näytössä näytetään yksi yhteyspalkki tai useampia yhteyspalkkeja. 225 Suomi
Sivu: 6
20°C Eco 1 Huomautus: Lapsen ja vanhemman yksikön välisen yhteyden muodostaminen kestää alle 10 sekuntia. Kun lapsen yksikkö on sammutettu, vanhemman yksikössä näytetään riittämättömän kantaman kuvake. Varmista, että lapsen yksikkö on päällä. - Jos yhteyttä ei saada, yhteyden merkkivalo muuttuu punaiseksi, vanhemman yksikkö piippaa lyhyesti kolme kertaa 20 sekunnin väleissä. Lisäksi näytöllä näytetään riittämättömän kantaman kuvake. Itkuhälyttimen sijoittaminen Varoitus: Lapsen yksikön johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Varmista, että lapsen yksikkö johtoineen on vähintään metrin päässä vauvasta. Älä aseta itkuhälytintä vauvan sänkyyn tai leikkikehään. >1-1.5m/3.5-5ft 1 Äänet tunnistetaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun lapsen yksikkö on 1,5 metrin säteellä lapsesta. Varmista, että lapsen yksikkö on vähintään metrin päässä lapsesta, sillä laite voi aiheuttaa kuristumisvaaran. >2m/6.7 ft 2 Aseta vanhemman yksikkö lapsen yksikön toimintasäteelle. Varmista, että laitteiden välillä on eroa vähintään 2,5 metriä. Näin vältät kaikuefektin. Huomautus: Jos käytät langatonta puhelinta, langaton videota, Wi-Fi- verkkoa, mikroaaltouunia tai Bluetooth-laitetta 2,4 GHz:n taajuudella ja havaitset häiriöitä joko vanhemman yksikössä tai lapsen yksikössä, siirrä vanhemman yksikköä, kunnes häiriöitä ei enää ole.I 3 Lapsen yksikkö voidaan sijoittaa kahdella tavalla a Aseta lapsen yksikkö tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle. b Kiinnitä lapsen yksikkö seinään mukana toimitetuilla ruuveilla. 226 Suomi
Sivu: 7
Vinkki: Seinäkiinnitysmalli (katso 'Seinäasennus') lapsen yksikön seinäkiinnitystä varten löytyy tämän käyttöoppaan lopusta. Vinkki: Käytä mukana toimitettua mallia seinän porausreikien tarkan sijainnin merkitsemiseen. Vinkki: Aseta lapsen yksikkö suhteellisen korkealle, jotta näet lapsen sängyn tai leikkikehän hyvin. 4 Säädä lapsen yksikköä niin, että näet lapsen hyvin. Voit kääntää lapsen yksikköä haluamaasi asentoon. Kuuluvuusalue <300m/985ft <50m/165ft Kuuluvuusalue on enintään 50 metriä ulkona ja enintään 300 metriä sisällä. Kuuluvuus vaihtelee ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. Kosteat ja märät materiaalit saattavat estää kuuluvuuden jopa sataprosenttisesti. Kuivat materiaalit Materiaalin paksuus Kuuluvuuden heikkenemi nen Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä) < 30 cm 0-10% Tiili, vaneri < 30 cm 5-35% Vahvistettu betoni < 30 cm 30-100% Metalliristikot tai -tangot < 1 cm 90-100% Metalli- tai alumiinilevyt < 1 cm 100% Toiminnot ja asetukset Äänenvoimakkuus Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle. 227 Suomi
Sivu: 8
1 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa. 20°C 1 Vinkki: Varmista, että äänenvoimakkuus on sopiva tilanteeseen. Jos ympäristö on meluinen, voit ottaa käyttöön myös värinähälytyksen. Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun äänenvoimakkuuden näytössä. Huomautus: Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa. Huomautus: Kun äänenvoimakkuuspalkki on pienimmillään, äänet on mykistetty. Vanhemman yksikön tilarivillä näytetään mykistyskuvake. Saat vanhemman yksikössä vain hälytykset ja videokuvan. Kirkkaus Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkauden haluamallesi tasolle. 1 Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkautta painamalla ohjauspainikkeen oikeaa tai vasenta reunaa. 20°C 1 Kirkkauspalkki näyttää valitun näytön kirkkauden näytössä. Huomautus: Jos kirkkaus on asetettu voimakkaaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa. Tilat Tässä itkuhälyttimessä on neljä eri tilaa, joilla voit seurata lapsen vointia: VIDEO, AUDIO, VOX ja ECO. 228 Suomi
Sivu: 9
Kun itkuhälytin on päällä, voit siirtyä tilasta toiseen (tiloja on yhteensä neljä) painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilapainiketta. Näet valitun tilan näytössä. Valittu tila näytetään myös tilarivillä. Kun käynnistät laitteen, se käynnistyy viimeksi käytettyyn tilaan. VIDEO-tila VIDEO VIDEO Siirry VIDEO-tilaan painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilapainiketta. 20°C 1 VIDEO Kun VIDEO-tila on käytössä, näyttö on aina päällä, jotta näet lapsen. Kaikki äänet lähetetään suoraan vanhemman yksikköön. 20°C 1 VIDEO Huomautus: Jos haluat kuulla äänet jatkuvasti vanhemman yksikössä, ota käyttöön hyvin suuri herkkyys. Saat lisätietoja herkkyystasoja käsittelevästä luvusta. AUDIO-tila AUDIO AUDIO 1 Siirry ÄÄNI-tilaan painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilapainiketta. 229 Suomi
Sivu: 10
20°C 1 AUDIO Kun käytössä on AUDIO-tila, vanhemman yksikön näyttö sammutetaan. Näyttö sammutetaan kokonaan kolmen sekunnin kuluttua, jolloin tilarivikin katoaa näkyvistä. Huomautus: Tilarivi ei ole näkyvissä, kun näyttö on sammutettu. 20°C 1 VOX Huomautus: Yhteysmerkkivalo osoittaa, että vanhemman yksikkö on edelleen päällä ja yhteydessä lapsen yksikköön. Huomautus: Jos haluat kuulla äänet jatkuvasti vanhemman yksikössä, ota käyttöön hyvin suuri herkkyys. Saat lisätietoja herkkyystasoja käsittelevästä luvusta. Kaikki äänet lähetetään jatkuvasti vanhemman yksikköön. Jos lapsi itkee, vanhemman yksikön näyttö pysyy edelleen sammutettuna, vaikka äänitason merkkivalot syttyvät virheinä. Lisäksi lapsen yksikön havaitsemat äänet lähetetään vanhemman yksikköön. VOX-tila VOX VOX 1 Siirry VOX-tilaan painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilapainiketta. Huomautus: Kun näyttö on päällä, näet valitun tilan tilariviltä. Tilarivi ei ole näkyvissä, kun näyttö on sammutettu. 20°C 1 AUDIO Kun käytössä on VOX-tila, vanhemman yksikön näyttö ja äänet poistetaan käytöstä, jos ääniä ei havaita 20 sekuntiin. 20°C 1 ECO Kun lapsen yksikkö havaitsee ääniä, vanhemman yksikön näyttö ja äänet otetaan heti käyttöön. Äänet lähetetään vanhemman yksikköön. Huomautus: Äänten ja näytön käyttöönottoon vaadittava äänien vähimmäistaso määritetään herkkyysasetuksella. 230 Suomi
Sivu: 11
ECO-tila ECO ECO 1 Siirry ECO-tilaan painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilapainiketta. Huomautus: Kun näyttö on päällä, näet valitun tilan tilarivillä. Tilarivi ei ole näkyvissä, kun näyttö on sammutettu. 20°C 1 ECO ECO Kun ECO-tila on käytössä, vanhemman yksikön näyttö ja äänet poistetaan käytöstä, jos ääniä ei havaita 20 sekuntiin. ECO -valo palaa vihreänä, kun ECO-tila on käytössä. ECO-tilassa ei lähetetä kuvaa tai ääntä. 20°C 1 ECO Kun lapsen yksikkö havaitsee ääniä, vanhemman yksikön näyttö ja äänet otetaan heti käyttöön. Äänet lähetetään vanhemman yksikköön. Huomautus: Äänten ja näytön käyttöönottoon vaadittava äänien vähimmäistaso määritetään herkkyysasetuksella. Kehtolaulut Voit ottaa kehtolaulun käyttöön joko vanhemman tai lapsen yksiköstä. Voit ottaa kehtolaulutoiminnon käyttöön vanhemman yksiköstä alla olevien ohjeiden mukaisesti.: Kehtolaulun valinta 1 Avaa kehtolauluvalikko painamalla vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta. Huomautus: Voit sulkea kehtolauluvalikon painamalla kehtolaulupainiketta valikon ollessa auki. 231 Suomi
Sivu: 12
2 Pääset kehtolaululuetteloon painamalla ohjauspainikkeen oikeaa reunaa.. Lullaby Songs 1 Rock-a-Bye Baby 2 Twinkle, Twinkle 3 Hush, Little Baby 4 Brahm’s Lullaby 5 Golden Slumbers 3 Voit selata kehtolauluja painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa. Lullaby Songs 1 Rock-a-Bye Baby 2 Twinkle, Twinkle 3 Hush, Little Baby 4 Brahm’s Lullaby 5 Golden Slumbers 4 Jos haluat soittaa tietyn kehtolaulun, paina ohjauspainikkeen oikeaa reunaa. Jos haluat pysäyttää kehtolaulun, paina ohjauspainikkeen oikeaa reunaa uudelleen. 5 Vanhemman yksikön tilariviltä näet toistettavien kehtolaulujen määrän. 15 min Kehtolaulun soittaminen aloitetaan lapsen yksikössä. Sitä soitetaan toistuvasti noin 15 minuutin ajan. Vinkki: Jos haluat toistaa kaikki käytettävissä olevat kehtolaulut, valitse luettelon viimeinen vaihtoehto. Lullaby Songs 1 Rock-a-Bye Baby 2 Twinkle, Twinkle 3 Hush, Little Baby 4 Brahm’s Lullaby 5 Golden Slumbers 6 Jos haluat valita toisen kehtolaulun, valitse toinen kehtolaulu luettelosta. Voit liikkua siinä ohjauspainikkeella. Voit aloittaa valitun kappaleen painamalla ohjauspainikkeen oikeaa reunaa. 7 Jos haluat lopettaa kehtolaulun, paina vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta ja pysäytä sitten sillä hetkellä toistettava kehtolaulu painamalla ohjauspainikkeen oikeaa reunaa vielä kerran. 232 Suomi
Sivu: 13
Kehtolaulun äänenvoimakkuus 1 Avaa kehtolauluvalikko painamalla vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta. Paina ohjauspainikkeen vasenta reunaa ja valitse sitten äänenvoimakkuusasetukset kehtolauluvalikosta painamalla ohjauspainikkeen alaosaa. Voit säätää kehtolaulun äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen oikeaa reunaa. 20°C 1 2 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa. 3 Jos haluat lopettaa kehtolaulun, paina vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta ja pysäytä sitten sillä hetkellä toistettava kehtolaulu painamalla ohjauspainikkeen oikeaa reunaa vielä kerran. Jos haluat ottaa kehtolaulutoiminnon käyttöön lapsen yksiköstä, paina sen kehtolaulupainiketta. 15 min Vanhemman yksikössä viimeksi valitun kehtolaulun soittaminen aloitetaan lapsen yksikössä. Sitä soitetaan toistuvasti noin 15 minuutin ajan. Jos lopettaa kehtolaulun lapsen yksiköstä, paina sen kehtolaulupainiketta. Puhe Voit puhua lapselle puhepainiketta painamalla. 233 Suomi
Sivu: 14
1 Paina vanhemman yksikön puhepainiketta pitkään. 2 Puhu noin 15–30 sentin etäisyydeltä selvästi mikroniin, joka sijaitsee vanhemman yksikön etupuolella. Ääniyhteys lapsen yksikköön on auki niin kauan kuin painat puhepainiketta. Vanhemman yksikön näytössä näytetään puhekuvake, kun puheyhteys on käytössä. 3 Vapauta puhepainike puhuttuasi. Huomautus: Vanhemman yksikkö ei voi käsitellä ääniä lapsen yksiköstä, kun puhepainiketta painetaan. Herkkyys Lapsen yksikön herkkyystaso määrittää, mitä kuulet vanhemman yksiköstä. Kun herkkyys on suuri, kuulet paljon ääniä, myös hiljaisia taustaääniä. Kun herkkyys on pieni, kuulet vain kovemmat äänet. 1 Voit säätää herkkyystasoja painamalla herkkyyspainiketta. Huomautus: Voit poistua valikosta painamalla herkkyyspainiketta uudelleen. 20°C 1 2 Voit valita haluamasi herkkyystason painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa. 234 Suomi
Sivu: 15
20°C 1 Jos lapsi ääntelee vain hiljaisesti, lapsen yksikön herkkyystaso on määritettävä suureksi vanhemman yksikössä. 20°C 1 Mitä kovemmin lapsi ääntelee, sitä pienemmän herkkyyden voit määrittää vanhemman yksikössä. Huomautus: AUDIO- ja VIDEO-tiloissa äänet lähetetään jatkuvasti, kun käytössä on erittäin suuri herkkyys. Muilla herkkyystasoilla hiljaiset äänet mykistetään. Vinkki: Voit muokata herkkyystaso, jotta kuulet aina lapsesi ilman muiden äänten häiriöitä. Jos taustamelua on paljon, määritä herkkyys pienemmäksi, jotta et kuule meluääniä vanhemman yksikössä. Vyöpidike Voit ottaa vanhemman yksikön mukaasi sisällä tai kodin ulkopuolella, kun kiinnität vanhemman yksikön vyöpidikkeen avulla vyöhön tai vyötärönauhaan. Näin voit seurata lapsen nukkumista liikkuessasi. Huomautus: näyttö on nyt ylösalaisin, jotta näet lapsen näytöltä nostamatta vanhemman yksikköä. Puhdistus ja huolto Varoitus: Älä upota vanhemman tai lapsen yksikköä tai virtalähteitä veteen äläkä puhdista niitä juoksevan veden alla. 235 Suomi
Sivu: 16
Varoitus: Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita. 1 Sammuta lapsen yksikkö, irrota virtalähde lapsen yksiköstä ja virtalähde pistorasiasta. 2 Pyyhi lapsen yksikkö kuivalla liinalla. Huomautus: Sormenjäljet tai lika lapsen yksikön linssissä voivat haitata kameran näkyvyyttä. Vältä linssiin koskemista sormin. 3 Sammuta vanhemman yksikkö, irrota virtalähde siitä ja irrota virtalähde sitten pistorasiasta. 4 Pyyhi vanhemman yksikkö kuivalla liinalla. 236 Suomi
Sivu: 17
5 Pyyhi sovittimet puhtaiksi kuivalla liinalla. Säilytys Kun itkuhälytintä ei käytetä pitkään aikaan, varastoi vanhemman yksikkö, lapsen yksikkö ja virtalähteen viileään ja kuivaan paikkaan. Lisävarusteiden tilaaminen Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta www.philips.com/parts-and- accessories ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisessä takuulehtisessä). Kierrätys - Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). - Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Toimita laite viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun. - Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia. Ladattavan akun irrottaminen Huomautus: Suosittelemme, että ladattavan akun irrottaa vain alan ammattilainen. Poista akku vain laitetta hävitettäessä. Varmista, että akku on täysin tyhjä, kun poistat sen. Vain vanhemman yksikössä on akku. Ohjeet: 1 Irrota vanhemman yksikön pohjassa olevat kaksi kumijalkaa. 2 Irrota kaksi vanhemman yksikön pohjassa nyt näkyvää ruuvia. 237 Suomi
Sivu: 18
3 Nosta antenni yläasentoon ja irrota sitten takakotelosta ruuvi, joka on nyt näkyvissä. 4 Irrota takakotelo etukotelosta työntämällä ruuvimeisseli niiden väliin. 5 Irrota akun liitäntäkaapelit (mustavalkopunainen kaapeli). 6 Irrota akkupidikkeen neljä ruuvia. 7 Poista akku. Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen. Usein kysyttyjä kysymyksiä Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun. KÄYTTÖOHJEET JA YKSIKÖIDEN YHDISTÄMINEN Kysymys Vastaus Miksi lapsen yksikön virran merkkivalo ei syty, kun kytken virran? Lapsen yksikköä ei ole ehkä yhdistetty verkkovirtaan oikein. Liitä lapsen yksikkö verkkovirtaan. Aseta sitten lapsen yksikön virtakytkin ylös ON- asentoon, jotta se saa yhteyden vanhemman yksikköön. Miksi vanhemman yksikkö ei lataudu, kun liitän sen laitteeseen? Ehkä virtalähdettä ei ole liitetty oikein. Tarkista, että virtalähde on liitetty kunnolla pistorasiaan. Vanhemman yksikön akku saattaa olla täynnä. Akun merkkivalo palaa vihreänä, kun akku on täynnä tai laite on liitetty verkkovirtaan. Miksi lapsen yksikkö ei lataudu, kun kytken sen virtalähteeseen? Lapsen yksikössä ei ole lataustoimintoa. Lapsen yksikkö toimii vain silloin, kun se on liitetty verkkovirtaan. Miksi yhteyden muodostaminen ei onnistu? Miksi yhteys katkeaa välillä? Miksi äänissä on häiriöitä? Lapsen ja vanhemman yksikkö ovat luultavasti lähellä kantaman äärirajaa. Häiriöt saattavat johtua myös muista 2,4 GHz:n taajuutta käyttävistä langattomista laitteista. Kokeile laitteita eri paikassa, siirrä laitteita lähemmäs toisiaan tai sammuta muut 2,4 GHz:n langattomat laitteet (kannettavat, matkapuhelimet, mikroaaltouunit ja muut vastaavat). Yksiköiden välisen yhteyden muodostaminen uudelleen saattaa viedä jopa 10 sekuntia. Jos yhteys katkeaa, vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen (kolme nopeaa piippausta 20 sekunnin välein). Yksiköt voivat olla liian lähellä toisiaan. Vältät häiriöt varmistamalla, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 1,5 metriä. 238 Suomi
Sivu: 19
KÄYTTÖOHJEET JA YKSIKÖIDEN YHDISTÄMINEN Mitä sähkökatkoksen aikana tapahtuu? Koska vanhemman yksikössä on ladattava akku, se jatkaa toimintaansa niin kauan kuin akussa riittää virtaa. Lapsen yksikössä ei kuitenkaan ole ladattavaa akkua, vaan se toimii pelkällä verkkovirralla, joten se lakkaa toimimasta. Vanhemman yksikkö antaa merkkiäänen merkiksi siitä, että yhteys lapsen yksikköön on katkennut. Kun sähköt palautuvat, yhteys laitteiden välillä muodostetaan uudelleen. Miksi vanhemman yksikön lataamiseen kuluu yli 3 tuntia? Vanhemman yksikkö saattaa kytkeytyä päälle latauksen yhteydessä. Voit nopeuttaa latausta sammuttamalla vanhemman yksikön. Kun vanhemman yksikön näyttö on koko ajan päällä, sen lataaminen kestää kauemmin. Miksi minun täytyy pitää lapsen yksikkö ja sen johto vähintään metrin etäisyydellä lapsestani? Aseta lapsen yksikkö ja sen johto aina vähintään metrin päähän lapsesta. Tällä tavoin lapsi ei voi kuristua johtoon. Lisäksi tämä takaa äänten parhaan havaitsemisen. Mitä eroa vanhemman yksikön eri tiloilla (Video, Audio, VOX ja ECO) on? Alla on annettu lisätietoja itkuhälyttimen eri tiloista. * Video-tila: näyttö ja äänet ovat aina käytössä vanhemman yksikössä. * Audio-tila: Vain äänet ovat käytössä. Kun käytössä on AUDIO-tila, vanhemman yksikön näyttö sammutetaan. Yhteysmerkkivalo osoittaa, että vanhemman yksikkö on edelleen päällä ja yhteydessä lapsen yksikköön. Vain SCD630: Näytön yläpuolella olevat äänitason merkkivalot palavat vihreinä, kun lapsen yksikkö havaitsee ääniä. Yhteydet lapsen yksikköön ovat mahdollisia normaalisti puhepainikkeella, kehtolaulupainikkeella, menu-valikkopainikkeella ja herkkyyspainikkeilla. * VOX-tila: Vanhemman yksikön näyttö ja äänet poistetaan käytöstä, jos ääniä ei havaita 20 sekuntiin (tai herkkyystason ylittäviä ääniä ei havaita). Sekä näyttö että äänet otetaan käyttöön heti, kun lapsi itkee ja herkkyyskynnys ylitetään. Kun äänet palaavat herkkyystason alapuolella, kuvayhteys näytetään vielä 20 sekunnin ajan. Kun painat jotain ohjauspainiketta (kirkkaus tai äänenvoimakkuus), laite näyttää kuvaa noin viiden sekunnin ajan. Myös kehtolauluvalikko on käytettävissä. * ECO-tila: Vanhemman yksikön äänet ja näyttö sammutetaan, kun ääniä ei havaita 20 sekuntiin. Eco-tila pienentää virrankulutusta hiljaisina aikoina, vaikka olet jatkuvasti yhteydessä lapseesi. ECO-tilassa sen merkkivalo palaa vihreänä. Lisäksi laite toimii erilaisessa yhteystilassa. ECO-tilassa vanhemman yksikkö hyödyntää kahden sekunnin välein lähetettäviä ping- kutsuja, joilla se on yhteydessä lapsen yksikköön jatkuvan radioyhteyden asemesta. Siksi myös lapsen yksikkö käyttää vähemmän virtaa ECO-tilassa. Miten voin sytyttää yövalon? Sytytä yövalo painamalla lapsen yksikön yövalon käynnistyspainiketta. Yövaloa ei voi hallita vanhemman yksiköstä. Yövalo ei sammu automaattisesti. Voit sammuttaa sen painamalla lapsen yksikön yövalopainiketta uudelleen. 239 Suomi
Sivu: 20
KÄYTTÖOHJEET JA YKSIKÖIDEN YHDISTÄMINEN Miten voin palauttaa vanhemman yksikön? Voit palauttaa vanhemman yksikön painamalla samanaikaisesti virtapainiketta ja pyöreää alaspäin siirtymisen painiketta laitteen etuosasta noin sekunnin ajan. Vanhemman yksikkö sammuu. Käynnistä vanhemman yksikkö uudelleen painamalla virtapainiketta. Et menetä vanhemman yksikön muistiin tallennettuja tietojasi, kuten käyttäjätilaa, kirkkausasetusta, äänenvoimakkuutta, kehtolauluvalintaa tai zoomaus- ja värinäasetuksia. VANHEMMAN YKSIKÖN MERKKIVALOT Kysymys Vastaus Vanhemman yksikön akun merkkivalo muuttuu punaiseksi. Mitä voin tehdä? Akun virta on vähissä. Jos et liitä vanhemman yksikköä verkkovirtaan, kun sen akun merkkivalo on muuttunut punaiseksi ja se antanut merkkiäänen, laite lakkaa toimimasta noin 60 minuutin kuluttua. Pienennä näytön kirkkautta tai äänenvoimakkuutta säästääksesi akkua ja yhdistä vanhemman yksikkö verkkovirtaan virtalähteen avulla. Saat lisätietoja käyttöönottoa käsittelevästä luvusta. Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu merkkiääni? Itkuhälytin piippaa tietyllä tavalla tietyissä ongelmatilanteissa. Yksi äänimerkki: vanhemman yksikkö on sammutettu. Yksi äänimerkki 20 sekunnin välein kolmen minuutin ja sitten yksi äänimerkki minuutin välein: vanhemman yksikön akun virta on vähissä. Kaksi nopeaa äänimerkkiä 20 sekunnin välein: lapsen huoneen lämpötila on käyttäjän määrittämän sallitun alueen ulkopuolella (SCD630:ssa näytetään myös lämpötilakuvake vanhemman yksikön näytöllä). Kolme nopeaa äänimerkkiä 20 sekunnin välein. Yhteys yksiköiden välillä on kadonnut. Vanhemman yksikön näytöllä näytetään yhteyskuvake. Lisäksi yhteyden merkkivalo on punainen. Mitä akun merkkivalon eri värit (vihreä, oranssi ja punainen) tarkoittavat? Entä mitä palamaton merkkivalo tarkoittaa? Kun vanhemman yksikkö on liitettynä verkkovirtaan, akun merkkivalo palaa seuraavasti: * Vihreä: akku on täynnä. * Oranssi: akkua ladataan. Kun vanhemman yksikkö ei ole yhteydessä verkkovirtaan, akun merkkivalo palaa seuraavasti: * Punainen: akku on melkein tyhjä (alle 10 % jäljellä). * Merkkivalo ei pala: vanhemman yksikkö ei ole liitettynä verkkovirtaan. MELU JA ÄÄNET Kysymys Vastaus 240 Suomi
Sivu: 21
MELU JA ÄÄNET Miksi vanhemman yksiköstä ja/tai lapsen yksiköstä kuuluu kimeä ääni? Lapsen ja vanhemman yksikkö saattavat olla liian lähellä toisiaan. Varmista, että lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välinen etäisyys on vähintään 2,5 metriä. Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus saattaa olla liian suuri. Vähennä vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta. Saat lisätietoja vanhemman yksikön merkkiäänistä usein kysyttyjen kysymysten tähän liittyvästä kysymyksestä. Kuinka voin mykistää äänet? Voit mykistää laitteen painamalla ohjauspainikkeen alaosaa. Kun näytössä näkyvä äänenvoimakkuuspalkki on täysin tyhjä, äänet on mykistetty. Miksi laitteesta ei kuulu ääntä tai miksi lapsen itkua ei kuulu? Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on ehkä liian matala tai se on määritetty äänettömään tilaan. Suurenna äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa. Vanhemman yksikkö on ehkä mykistetty. Voit poistaa mykistyksen painamalla ohjauspainikkeen yläosaa ja säätämällä äänenvoimakkuutta. Herkkyystaso on määritetty liian alhaiseksi. Nosta herkkyystasoa vanhemman yksikön valikossa. Lapsen yksikkö voi olla liian kaukana vauvasta. Äänet tunnistetaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun lapsen yksikkö on enintään 1,5 metrin säteellä lapsesta. Jos lapsen yksikkö on alle metrin päässä lapsesta, johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Miksi vanhemman yksikkö reagoi liian nopeasti taustaääniin? Lapsen yksikkö saattaa havaita muita ääniä, jotka eivät ole lapsesi ääniä. Siirrä lapsen yksikköä lähemmäs lasta, mutta muista metrin vähimmäisetäisyys. Herkkyystaso voi olla liian suuri. Jos lapsesi ääntelee hiljaa, herkkyystason täytyy olla suurempi. Mitä kovemmin lapsi ääntelee, sitä pienemmän herkkyyden voit määrittää. Voit muokata itkuhälyttimen herkkyyttä vanhemman yksikön valikossa. Miksi vanhemman yksiköstä kuuluu surinaa? Häiriöitä saattaa esiintyä, kun lapsen ja vanhemman yksikkö ovat toistensa kantaman ulkopuolella. Häiriöitä voi esiintyä myös silloin, jos yksiköiden välillä on liikaa seiniä tai kattoja tai lähistöllä on päällä olevia 2,4 GHz:n langattomia laitteita (esimerkiksi mikroaaltouuni tai Wi-Fi-reititin). Aseta vanhemman yksikkö toiseen paikkaan tai lähemmäs lapsen yksikköä tai sammuta muut langattomat laitteet. Jos tämä vastaus ei auta, tutustu myös kysymykseen Miksi vanhemman yksiköstä ja/tai lapsen yksiköstä kuuluu kimeä ääni? Kuinka kauan kehtolaulu soi lapsen yksikössä? Kun valitset kehtolaulun, sitä toistetaan noin 15 minuutin ajan. Jos haluat soittaa kaikki saatavilla oleva kehtolaulut, valitse kehtolaululuettelon viimeinen vaihtoehto. Miten voin lisätä kehtolaulun äänenvoimakkuutta? Voit säätää kehtolaulun äänenvoimakkuutta vanhemman yksikössä, ei lapsen yksikössä. Avaa kehtolauluvalikko painamalla vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta ja säädä sitten äänenvoimakkuutta. 241 Suomi
Sivu: 22
KÄYTTÖAIKA JA KUULUVUUSALUE Kysymys Vastaus Miksi oman itkuhälyttimeni kuuluvuusalue on merkittävästi tässä käyttöoppaassa määritettyä pienempi? 300 metrin ilmoitettu kuuluvuusalue on voimassa vain ulkona tilanteissa, joissa yksiköillä on suora yhteys toisiinsa. Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan (lisätietoja on myös lapsen ja vanhemman yksikön sijaintia koskevissa ohjeissa). Sisällä kuuluvuusalue on enintään 50 metriä, mutta siihen vaikuttaa myös se, millaisia seiniä ja/tai kattoja yksiköiden välillä on. Vanhemman yksikön käyttöajan pitäisi olla 10 tuntia. Miksi oman vanhemman yksikön käyttöaikani on lyhyempi? Vanhemman yksikön näytön kirkkaus on ehkä liian suuri, jolloin vanhemman yksikkö kuluttaa paljon virtaa. Pienennä vanhemman yksikön näytön kirkkautta. Vanhemman yksikkö käyttää paljon virtaa, kun näyttö on koko ajan käytössä. Ota vanhemman yksikön valikosta käyttöön AUDIO-, VOX- tai ECO-tila, jotka pidentävät käyttöaikaa (saat lisätietoja näiden tilojen luvuista). Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on ehkä liian suuri, jolloin vanhemman yksikkö kuluttaa paljon virtaa. Vähennä vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta. Kaikkien ladattavien sähköisten laitteiden akkujen suorituskyky heikkenee kovassa käytössä. VIDEONÄYTTÖ Kysymys Vastaus Miksi vanhemman yksikössä on häiriöitä? Miksi vanhemman yksikön näytön kuva välkkyy? Häiriöitä saattaa esiintyä, kun lapsen ja vanhemman yksikkö ovat toistensa kantaman ulkopuolella. Häiriöitä voi esiintyä myös silloin, jos yksiköiden välillä on liikaa seiniä tai kattoja tai lähistöllä on päällä olevia 2,4 GHz:n langattomia laitteita (esimerkiksi mikroaaltouuni tai Wi-Fi-reititin). Aseta vanhemman yksikkö toiseen paikkaan tai lähemmäs lapsen yksikköä tai sammuta muut langattomat laitteet. Vanhemman yksikön akku on ehkä ladattava. Miksi videonäytössä ei ole kuvaa, kun yhteyden merkkivalo palaa? Vanhemman yksikkö voi olla AUDIO-, VOX- tai ECO-tilassa. Vaihda tilaa (katso 'Tilat') painamalla vanhemman yksikön sivussa olevaa tilapainiketta. Miksi videonäytön kuva ei ole selkeä? Näytön kirkkaus on ehkä liian pieni. Suurenna vanhemman yksikön näytön kirkkautta painamalla ohjauspainiketta keskeltä. Lapsen yksikön linssi on ehkä likainen. Puhdista se kuivalla liinalla. 242 Suomi
Sivu: 23
VIDEONÄYTTÖ Lapsen yksikkö voi olla liian kaukana vauvasta. Kuvanlaatu on paras, kun lapsen yksikkö on enintään 1,5 metrin säteellä lapsesta. Jos lapsen yksikkö on alle metrin päässä lapsesta, johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Seinäasennus Tulostusohjeet: tulosta tämä sivu täydessä koossa ja merkitse mallin avulla ruuvien reikien paikat seinällä tarkasti. 243 Suomi
Merkki:
Philips
Tuote:
Ei luokiteltu
Malli/nimi:
SCD835
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Arabialainen