Perfectcare 7000 Series PSG7040

Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 käyttöohjeet

Perfectcare 7000 Series PSG7040

Käyttöopas tuotteelle Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 52 sivua.

Sivu: 1
16 SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips- tuotteen käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Tärkeää Lue tämä laitteen käyttöopas ja erillinen tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen ennen laitteen käyttöä. Säilytä molemmat asiakirjat myöhempää käyttöä varten. Tämä laite on suunniteltu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen toiminnasta eikä takuu ole voimassa, jos laitetta käytetään kaupallisessa toiminnassa tai laitteen käyttöohjeita ei noudateta. Vaara • Älä upota höyrysilitysrautaa tai höyrylaitetta veteen. Varoitus • Tarkista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan. • Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto, höyryletku tai jokin muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotanut. • Jos virtajohto tai höyryletku on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdatettava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla. • Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty sähköverkkoon. • Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos heille on kerrottu laitteeseen liittyvistä vaaroista. • Älä anna lasten leikkiä laitteella. • Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta, kun laite on käynnissä tai jäähtyy. • Lapset voivat puhdistaa laitteen ja tehdä kalkinpoiston tai käyttää Calc-Clean-toimintoa ainoastaan aikuisen valvonnassa. • Älä anna virtajohdon tai höyryletkun koskettaa silitysraudan kuumaa pohjaa. • Vältä palovammat irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta ja antamalla laitteen jäähtyä vähintään kaksi tuntia ennen kalkinpoistoa tai Calc-Clean-toimintoa. • Älä avaa tai irrota EASY DE-CALC -tulppaa höyrylaitteesta käytön aikana ja/tai kun höyrylaite on vielä kuuma tai siinä on painetta. tekitada veepritsmeid, pruune plekke või seadet kahjustada. • Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. Elektromagnetväljad (EMF) See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. Ümbertöötlus - See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka (2012/19/EL). - Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele. Garantii ja tugi Info või tugiteenuse vajaduse korral külastage veebisaiti www.philips.com/support või lugege vastavat üleilmset garantiilehte.
Sivu: 2
17 SUOMI pirskahtelua ja ruskeita tahroja silitettävään kankaaseen. • Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Kierrätys - Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). - Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen. • Jos EASY DE-CALC -tulpan alta purkautuu höyryä tai kuumia vesipisaroita laitteen kuumentuessa, sammuta laite ja anna sen jäähtyä vähintään kaksi tuntia. Kiristä EASY DE-CALC -tulppa. Jos höyryä vielä purkautuu, sammuta laite ja ota yhteys Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. • Käytä höyrylaitteessa ainoastaan laitteen mukana toimitettua EASY DE-CALC -tulppaa. • Älä koske silitysraudan pohjaan, kun höyrytoiminto on aktivoitu, jotta vältät palovammat. • Älä suuntaa höyryä ihmisiä tai eläimiä kohti. • Koskee Perfect Care Elite Plus- ja Perfect Care 9000 -sarjan tuotteita: älä heiluta tai liikuta silitysrautaa edestakaisin ilmassa, kun automaattinen höyrytoiminto on käytössä, jotta vältät palovammat. VAROITUS: Pinta on kuuma Pinnat voivat kuumentua käytön aikana (silitysraudat, joissa on kuumuudesta varoittava merkki). Varoitus • Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. • Laitetta on käytettävä ja säilytettävä tasaisella ja lämmönkestävällä alustalla. Kun asetat silitysraudan jalustan varaan, varmista, että se on tukevalla alustalla. Jalustalla tarkoitetaan silitysraudan kantaa tai kohtaa, jonka varaan silitysrauta laitetaan, kun sitä ei käytetä. • Tarkista virtajohdon ja liittimen kunto säännöllisesti. • Pistoke on liitettävä pistorasiaan, jonka tekniset ominaisuudet vastaavat pistoketta. • Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät pistokkeen pistorasiaan. • Silitysraudan laskualusta ja pohja kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa kosketettaessa palovamman. Jos haluat siirtää höyrylaitetta, varo koskemasta höyryraudan laskualustaan. • Aseta höyrysilitysrauta telineeseen, katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina, kun lopetat silittämisen, kun puhdistat laitetta, kun täytät tai tyhjennät höyrylaitetta tai kun hetkeksikin poistut höyrysilitysraudan luota. • Vältä palovammat irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta ja antamalla laitteen jäähtyä vähintään kaksi tuntia. Poista höyrylaitteesta kalkki tai käytä Calc-Clean-toimintoa noudattamalla kohdassa Puhdistus ja hoito annettuja ohjeita. • Älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun vettä tai vettä, johon on lisätty etikkaa, tärkkiä, kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa veden

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Philips
  • Tuote: Silitysraudat
  • Malli/nimi: Perfectcare 7000 Series PSG7040
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Bulgarialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen, Albanialainen, Makedonialainen, Kazaksah, Heprealainen, Kiinalainen, Indonesialainen, Arabialainen, Vietnam, Korealainen