Airfryer XL Essent... ohjekirja
Philips Airfryer XL Essential HD9270 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Philips Airfryer XL Essential HD9270 kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 27 sivua.

PDF 27 1.1mb
Philips Airfryer XL Essential HD9270 käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen Philips Airfryer XL Essential HD9270 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips Airfryer XL Essential HD9270, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips Airfryer XL Essential HD9270 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips Airfryer XL Essential HD9270 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Philips Airfryer XL Essential HD9270

Sivu: 1
Käyttöopas HD928X
Sivu: 2
2 SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää   3 Johdanto   7 Yleiskuvaus   7 Ennen käyttöönottoa   9 NutriU-sovellus   9 Ääniohjaus   10 Käyttöönoton valmistelu   10 Käyttö   11 Ruokataulukko   11 Ilmalla paistaminen   12 Lämpimänäpitotilan valitseminen   16 Esiasetusten käyttö ruoanvalmistuksessa   17 Toiseen esiasetukseen vaihtaminen   19 Reseptin hakeminen NutriU-sovelluksesta   19 Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen   20 Puhdistus   21 Puhdistustaulukko   22 Säilytys   23 Kierrätys   23 Vaatimustenmukaisuusvakuutus   23 Takuu ja tuki   23 Ohjelmistopäivitykset   24 Laitteiden yhteensopivuus   24 Tehdasnollaus   24 Vianmääritys   24
Sivu: 3
3 SUOMI Tärkeää Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle. Vaara - Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla. - Älä päästä laitteeseen vettä tai muuta nestettä, jottet saa sähköiskua. - Aseta aina kypsennettävä ruoka koriin, jotta se ei kosketa lämmityselementtejä. - Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on käynnissä. - Älä kaada kattilaan öljyä, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran. - Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut. - Älä kosketa laitteen sisäpuolta, kun laite on käynnissä. - Täytä ruoka-aineksia paistokoriin enintään MAX-merkkiin asti. - Varmista aina, että lämmitin on vapaa eikä siihen ole tarttunut ruokaa. Varoitus - Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Philips, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö. Viallinen johto saattaa olla vaarallinen. - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista aina, että pistoke on kunnolla seinäliitännässä. - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa. - Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
Sivu: 4
4 SUOMI - Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. - Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. - Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse, molemmille sivuille ja yläpuolelle. Älä aseta mitään laitteen päälle. - Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Suojaa kädet ja kasvot höyryltä ja ilmanpoistoaukoilta. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa myös, kun poistat kattilan laitteesta. - Älä käytä laitteessa keveitä aineksia tai käärepaperia. - Perunoiden säilytys: varmista, että säilytyslämpötila on yli 6 °C, jotta valmistettuun ruokaan ei kerry akryyliamidia. - Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölieden tai keittolevyn päälle tai viereen tai kuumaan uuniin. - Älä koskaan täytä kattilaa öljyllä. - Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 ºC:n lämpötilassa. - Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Sivu: 5
5 SUOMI - Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. - Älä aseta laitetta syttyvien materiaalien (kuten pöytäliina tai verho) päälle tai lähelle. - Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain alkuperäisiä Philips-lisävarusteita. - Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa. - Kattila, kori ja rasvanerotin ovat kuumia laitteen käytön aikana ja sen jälkeen. Käsittele niitä varovasti. - Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen käyttöönottoa. Katso ohjeet käyttöoppaasta. Varoitus - Tämä laite on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu henkilökuntakeittiöihin esimerkiksi kaupoissa, toimistoissa tai maatiloilla tai asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksessa tai muissa majoituslaitoksissa. - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen sen kokoamista, purkamista, asettamista säilytykseen tai puhdistamista ja jos aiot jättää laitteen ilman valvontaa. - Aseta laite vaakasuoralle ja tasaiselle alustalle. - Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-) ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista. - Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
Sivu: 6
6 SUOMI - Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen. - Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen käsittelemistä ja puhdistamista. - Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista palaneet tähteet. Älä kypsennä perunoita yli 180 °C:n lämpötilassa (jottei niihin muodostuisi akryyliamidia). - Älä paina korin vapautuspainiketta ravistamisen aikana. - Ole varovainen, kun puhdistat paistotilan yläosaa. Varo kuumaa lämmitysvastusta ja metalliosien reunoja. - Varmista aina, että ruoka on kypsynyt täysin Airfryerissa. - Varmista aina, että Airfryer on hallinnassasi, myös kun käytät etätoimintoa tai viivästettyä käynnistystä. - Airfryerista saattaa tulla savua, kun valmistat rasvaista ruokaa. Ole erityisen tarkkaavainen, kun käytät kauko-ohjaustoimintoa tai viivästettyä käynnistystä. - Varmista, että vain yksi henkilö käyttää kauko-ohjaustoimintoa kerrallaan. - Ole varovainen, kun valmistat helposti pilaantuvaa ruokaa viivästetyllä käynnistystoiminnolla (bakteerit saattavat lisääntyä). Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä koskevia standardeja ja säännöksiä. Automaattinen virrankatkaisu Tässä laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Jos et paina mitään painiketta 20 minuutin kuluessa, laite sammuu automaattisesti. Sammuta laite manuaalisesti painamalla virtapainiketta.
Sivu: 7
7 SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Vain Philips Airfryer -friteerauskeittimessä on ensiluokkainen Rapid Air -tekniikka. Paistoöljyä tarvitaan vähän tai ei ollenkaan, joten rasvaa on jopa 90 % vähemmän. Philips Rapid Air -tekniikka kypsentää ruoan joka puolelta, ja sakaramainen muotoilu takaa täydellisen tuloksen ensipuraisusta viimeiseen muruseen. Airfryerilla kypsennetty ruoka on täydellisen rapeaa päältä ja pehmeää sisältä. Voit valmistaa herkullisia ruokia paistamalla, grillaamalla ja paahtamalla terveellisesti, nopeasti ja helposti. Lisää inspiraatiota, reseptejä ja tietoa Airfryerista saat osoitteesta www.philips.com/kitchen. Voit myös ladata ilmaisen NutriU- sovelluksen* iOS®- tai Android™-käyttöjärjestelmille. *NutriU-sovellusta ei välttämättä ole saatavilla asuinmaassasi. Siinä tapauksessa voit hakea inspiraatiota Philipsin paikalliselta verkkosivulta. Yleiskuvaus 1 Ohjauspaneeli A Lämpötilan lisäyspainike B Lämpötilan vähennyspainike C Valikkopainike D Esiasetusvalikot E Virtapainike F Ajan vähennyspainike G Ajan lisäyspainike H Ajan ilmaisin I Kuvaruutu J Lämpötilan ilmaisin K Wi-Fi-merkkivalo 2 MAX-merkki 3 Kori 4 Korin vapautuspainike 5 Kattila 6 Virtajohto 7 Ilmanpoistoaukot 8 Ilmanottoaukko
Sivu: 8
9 SUOMI WiFi-merkkivalon tila Wi-Fi-merkkivalo ei pala • Airfryer ei ole yhdistettynä kodin WiFi-verkkoon (WiFi-verkon alkumääritystä ei ole vielä tehty) tai yhteys kodin WiFi-verkkoon on katkennut esimerkiksi siksi, että kodin reititin on vaihtunut tai Airfryerin ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri. Wi-Fi-merkkivalo palaa • NutriU-sovelluksen avulla tehty määritys on valmis ja Airfryer on yhdistetty kodin WiFi-verkkoon. Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu • Airfryer on määritystilassa WiFi-verkon määritysprosessin aikana. Kuvaruudussa näkyy kolme viivaa ja Airfryerin painikkeet eivät ole käytössä. Tai jos yhteys on jo muodostettu, vilkkuva merkkivalo osoittaa, että Airfryerin yhdistäminen kodin WiFi-verkkoon on kesken. Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu hitaasti • Airfryerin WiFi-toiminnossa on vikaa. Voit käyttää Airfryeria ilman verkkoyhteyttä, soittaa Philipsin puhelinneuvontaan tai ottaa yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Ennen käyttöönottoa 1 Poista kaikki pakkausmateriaalit. 2 Irrota mahdolliset tarrat tai etiketit laitteesta. 3 Puhdista laite hyvin ennen käyttöönottoa puhdistusta käsittelevän kohdan mukaisesti. NutriU-sovellus Philips Airfryer on WiFi -yhteensopiva. Voit yhdistää sen NutriU- sovellukseen, jotta saat täyden Airfryer-kokemuksen. Voit valita sovelluksesta reseptin, lähettää sen Airfryeriin ja käynnistää valmistuksen älylaitteestasi. Voit käynnistää ruoanvalmistuksen tai seurata ja säätää sitä älylaitteellasi silloinkin, kun et ole kotona. Airfryerin yhdistäminen sovellukseen 1 Aseta Airfryerin pistoke pistorasiaan. 2 Varmista ennen helpon WiFi-määritysprosessin aloittamista, että älylaitteesi on kodin WiFi-verkon kantaman alueella. 3 Lataa Philips NutriU -sovellus älylaitteeseesi sovelluskaupasta tai osoitteesta www.philips.com/nutriu, rekisteröidy käyttäjäksi ja valitse yhdistetty Airfryer yhdistetty Airfryer profiilisi kohdasta My Appliances (Omat laitteet). 4 Yhdistä Airfryer Wi-Fi-verkkoon ja muodosta pariliitos noudattamalla sovelluksen ohjeita. 5 Kun Airfyerin käyttöliittymän WiFi-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, Airfryerin yhteys on muodostettu.
Sivu: 9
10 SUOMI Huomautus • Varmista, että yhdistät Airfryerin kodin WiFi-verkkoon (2,4 GHz, 802.11 b/g/n). • Airfryer yhdistetään kodin WiFi-verkkoon helpon WiFi-määrityksen avulla. • NutriU-sovellus yhdistetään älykkääseen Airfryeriin pariliitosprosessin avulla. • WiFi-määritysprosessin voi peruuttaa sovelluksen kautta tai irrottamalla Airfryerin pistorasiasta. • Airfryerin kanssa voi pariliittää yhden älylaitteen kerrallaan. Jos toinen käyttäjä aloittaa pariliitosprosessin, ensimmäisen käyttäjän yhteys katkaistaan ja hänen on muodostettava Airfryerin pariliitos uudelleen seuraavalla kerralla. • Voit aloittaa pariliitosprosessin painamalla pitkään lämpötilan vähennyspainiketta ja noudattamalla sovelluksen ohjeita tai käynnistämällä sen NutriU-sovelluksen asetuksista. Ääniohjaus 1 Lataa NutriU-sovellus. 2 Yhdistä NutriU-sovellus ja Airfryer. 3 Anna lupa ruoanvalmistukseen etäyhteydellä. 4 Yhdistä NutriU-sovellus ja ääniavustajasovellus. Yhteyden voi muodostaa heti käyttöönoton yhteydessä tai myöhemmin NutriU-sovelluksen asetuksissa. Jos ääniohjaus ei ole valittavissa NutriU-sovelluksessa, voit aktivoida Kitchen+-taidon ääniavustajasovelluksen avulla. Huomautus • Jos käytössäsi ei ole ääniohjaussovellusta, lataa sellainen, jotta voit lähettää komentoja Airfryeriin. • Sovelluksessa on valittavissa yksityiskohtaisia äänikomentoja. Käyttöönoton valmistelu 1 Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle. Huomautus • Älä aseta mitään laitteen päälle tai sivuille. Tämä voi estää ilmankierron ja heikentää paistotulosta. • Älä aseta laitetta sellaisten kohteiden, esimerkiksi seinien tai kaappien, lähelle tai alle, joita höyry voi vahingoittaa. • Jätä kumitulppa kattilaan. Älä poista sitä ennen ruoanvalmistusta.
Sivu: 10
11 SUOMI Käyttö Ruokataulukko Seuraavan taulukon avulla voit valita perusasetukset valmistettavan ruoan mukaan. Huomautus • Muista, että nämä asetukset ovat ohjeellisia. Koska ruoka-aineiden alkuperä, koko, muoto ja merkki saattavat vaihdella, emme voi taata, että jokin tietty asetus on paras valmistamallesi ruoalle. • Kun valmistat suuria määriä ruokaa (kuten ranskanperunoita, jättikatkarapuja, kanankoipia tai pakastettuja välipaloja), saat tasaisen lopputuloksen ravistamalla paistokoria tai sekoittamalla aineksia 2–3 kertaa valmistuksen aikana. Ainekset Pienin–suurin määrä Aika (min) Lämpötila Huomautus Ohuet pakasteranskanperunat (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 in) 200–800 g / 7–28 oz 14–31 180 °C / 350 °F • Ravista, kääntele tai sekoita 2–3 kertaa kypsennyksen aikana Kotitekoiset ranskanperunat (paksuus 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in) 200–800 g / 7–28 oz 20–40 180 °C / 350 °F • Ravista, kääntele tai sekoita 2–3 kertaa kypsennyksen aikana Pakastetut kananugetit 200–600 g / 7–21 oz 9–20 200 °C / 400 °F • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä Pakastekevätkääryleet 200–600 g / 7–21 oz 9–20 200 °C / 400 °F • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä Hampurilainen (noin 150 g / 5 oz) 1–5 pihviä 16–21 200 °C / 400 °F Lihamureke 1 200 g / 42 oz 55–60 150 °C / 300 °F • Käytä leivontalisätarviketta Luuttomat kyljykset (noin 150 g / 5 oz) 1–4 kyljystä 15-20 200 °C / 400 °F • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä Ohuet makkarat (noin 50 g / 1,8 oz) 2–10 kpl 11–15 200 °C / 400 °F • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä Kanankoivet (noin 125 g / 4,5 oz) 2–8 kpl 17–27 180 °C / 350 °F • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä Kananrinta (noin 160 g / 6 oz) 1–5 kpl 15–25 180 °C / 350 °F
Sivu: 11
12 SUOMI Ainekset Pienin–suurin määrä Aika (min) Lämpötila Huomautus Kokonainen broileri 1 200 g / 42 oz 60–70 180 °C / 350 °F Kokonainen kala (noin 300–400 g / 11–14 oz) 1–2 kalaa 20–25 200 °C / 400 °F Kalafilee (noin 200 g / 7 oz) 1–5 (1 kerros) 25–32 160 °C / 325 °F Vihannekset (reiluina paloina) 200–800 g / 7–28 oz 9–18 180 °C / 350 °F • Aseta haluamasi kypsennysaika • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen puolivälissä Muffinit (noin 50 g / 1,8 oz) 1–9 13–15 180 °C / 350 °F • Käytä muffinivuokia Kakku 500 g / 18 oz 40–45 160 °C / 325 °F • Käytä kakkuvuokaa Esipaistettu leipä/ sämpylät (noin 60 g / 2 oz) 1–6 kpl 6-8 200 °C / 400 °F Kotitekoinen leipä 800 g / 28 oz 55–65 150 °C / 300 °F • Käytä leivontalisätarviketta • Varmista, että taikina ei noustessaan osu lämmitysvastukseen. Ilmalla paistaminen Varoitus • Tämä Airfryer paistaa kuumalla ilmalla. Älä kaada kattilaan öljyä, paistorasvaa tai muuta nestettä. • Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja tai nuppeja. Käsittele kuumaa kattilaa uunikintailla. • Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. • Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman käryä. Tämä on normaalia. • Laitetta ei tarvitse esilämmittää. 1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Sivu: 12
13 SUOMI 2 Poista kattila ja paistokori laitteesta vetämällä kahvasta. 3 Laita ruoka paistokoriin. Huomautus • Airfryerilla voit valmistaa monenlaista ruokaa. Katso valmistusaineiden oikea määrä ja ohjeelliset kypsennysajat ruokataulukosta. • Älä ylitä ruokataulukossa annettua määrää tai täytä koria MAX- merkin yli, koska tämä voi heikentää paistotulosta. • Tarkista eri ainesosien ohjeelliset kypsennysajat ennen kuin alat valmistaa niitä samanaikaisesti. 4 Aseta kattila ja paistokori takaisin Airfryeriin. Varoitus • Älä koskaan käytä kattilaa ilman koria. • Älä koske kattilaan tai paistokoriin käytön aikana äläkä hetkeen käytön jälkeen, koska ne kuumenevat voimakkaasti. 5 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. 6 Valitse haluamasi lämpötila painamalla lämpötilan lisäys- tai vähennyspainikkeita.
Sivu: 13
14 SUOMI 7 Valitse haluamasi aika painamalla ajan lisäyspainiketta. 8 Käynnistä ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta. Huomautus • Ruoanvalmistuksen aikana lämpötila ja aika näkyvät vuorotellen. • Viimeisen minuutin kesto esitetään sekunteina. • Näet eri ruokalajien valmistusajat oheisessa taulukossa. • Kun ruoanvalmistus käynnistetään ja Airfryer on pariliitetty älylaitteen kanssa, voit tarkastella, valvoa ja muuttaa parametreja myös NutriU- sovelluksessa. • Voit vaihtaa Airfryerin lämpötilayksiköt celsiusasteista fahrenheitasteiksi tai toisin päin painamalla lämpötilan lisäys- ja vähennyspainiketta samaan aikaan noin 10 sekunnin ajan. Vinkki • Voit muuttaa ruoanvalmistusaikaa tai -lämpötilaa milloin tahansa ruoanvalmistuksen aikana painamalla sitä vastaavaa lisäys- tai vähennyspainiketta. • Voit keskeyttää ruoanvalmistuksen painamalla virtapainiketta. Voit jatkaa ruonvalmistusta painamalla virtapainiketta uudelleen. • Laite menee automaattisesti keskeytystilaan, kun kattila ja paistokori vedetään ulos. Ruoanvalmistus jatkuu, kun kattila ja paistokori laitetaan takaisin laitteeseen.
Sivu: 14
15 SUOMI Huomautus • Jos et aseta haluttua valmistusaikaa 30 minuutin sisällä, laitteen virta katkaistaan automaattisesti turvallisuussyistä. • Joitakin ruokia on ravistettava tai käännettävä valmistusajan puolivälissä (katso lisätietoja ruokataulukosta). Vedä kattila ja paistokori ulos ja aseta ne lämmönkestävälle alustalle. Poista kori liu’uttamalla kantta ja painamalla paistokorin vapautuspainiketta ja ravista korissa olevia aineksia pesualtaan yläpuolella. Aseta paistokori kattilaan ja liu'uta se takaisin laitteeseen. • Jos asetat ajastimeen puolet valmistusajasta ja kuulet ajastimen merkkiäänen, sinun on ravistettava tai käännettävä aineksia. Muista asettaa jäljellä oleva valmistusaika ajastimeen. 9 Kun kuulet ajastimen merkkiäänen, asetettu valmistusaika on kulunut. Huomautus • Voit pysäyttää ruoanvalmistuksen manuaalisesti painamalla virtapainiketta. 10 Vedä kattila ulos ja tarkista, ovatko ainekset kypsiä. Varoitus • Airfryer-kattila on käytön jälkeen kuuma. Laita kattila aina lämmönkestävälle alustalle (esim. pannunaluselle), kun poistat sen laitteesta. Huomautus • Jos ainekset eivät ole kypsiä, aseta kattila takaisin Airfryeriin työntämällä kahvasta ja lisää muutama minuutti asetettuun aikaan. 11 Voit poistaa pieniä aineksia (kuten ranskanperunoita), kun nostat korin kattilasta liu’uttamalla ensin kantta ja painamalla sitten korin vapautuspainiketta. Varoitus • Ruoanvalmistuksen jälkeen kattila, paistokori, laitteen sisäpuoli ja ainekset ovat kuumia. Kattilasta saattaa tulla höyryä Airfryerissa kypsennettävän ruoan tyypin mukaan.
Sivu: 15
16 SUOMI 12 Tyhjennä paistokorin sisältö kulhoon tai lautaselle. Poista paistokori kattilasta ennen tyhjentämistä, koska kattilan pohjalla voi olla kuumaa öljyä. Huomautus • Suurikokoiset tai hauraat ruoka-aineet kannattaa nostaa pihdeillä. • Ruoasta irronnut ylimääräinen öljy ja sulanut rasva kerääntyy kattilan pohjalle. • Jos mahdollista, kaada ylimääräinen öljy tai sulanut rasva pois kattilasta jokaisen erän jälkeen, ennen ravistusta tai kun irrotat korin kattilasta. Aseta kori lämmönkestävälle alustalle. Käytä uunikintaita ja kaada pois ylimääräinen öljy tai sulanut rasva. Aseta paistokori takaisin kattilaan. Kun yksi ruokaerä on valmis, Airfryer on heti valmis uuden erän valmistamiseen. Huomautus • Toista vaiheet 3–12, jos haluat valmistaa toisen erän. Lämpimänäpitotilan valitseminen 1 Paina valikkopainiketta niin monta kertaa kuin lämpimänäpitokuvake vilkkuu. 2 Käynnistä lämpimänäpitotila painamalla virtapainiketta. Huomautus • Lämpimänäpitoajastimen asetuksena on 30 minuuttia. Voit muuttaa lämpimänäpitoaikaa (1–30 minuuttia) painamalla ajan vähennyspainiketta. Aika hyväksytään automaattisesti. • Lämpötilaa ei voi muuttaa lämpimänäpitotilassa. 3 Voi keskeyttää lämpimänäpitotilan painamalla virtapainiketta. Voit palata lämpimänäpitotilaan painamalla virtapainiketta uudelleen. 4 Voit poistua lämpimänäpitotilasta painamalla virtapainiketta pitkään.
Sivu: 16
17 SUOMI Vinkki • Jos ranskanperunat tai vastaavat ruoat menettävät rapeuttaan lämpimänäpitotilassa, lyhennä lämpimänäpitoaikaa katkaisemalla laitteesta virta tai rapeuta perunat lämmittämällä niitä 2–3 minuutin ajan 180 °C / 350 °F:n lämpötilassa. Huomautus • Lämpimänäpitotilan aikana laitteen tuuletin ja lämmitin käynnistyvät aika ajoin. • Lämpimänäpitotilan tarkoituksena on pitää ruoka lämpimänä heti sen jälkeen, kun se on kypsennetty Airfryerilla. Sitä ei ole tarkoitettu ruoan uudelleenlämmitykseen. Esiasetusten käyttö ruoanvalmistuksessa 1 Noudata kohdan Ilmalla paistaminen vaiheita 1–5. 2 Paina valikkopainiketta. Pakastettujen välipalojen kuvake vilkkuu. Paina valikkopainiketta niin monta kertaa kuin tarvittava esiasetus vilkkuu. 3 Käynnistä ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta. Huomautus • Seuraava taulukko sisältää lisätietoja esiasetuksista.
Sivu: 17
18 SUOMI Esiasetus Esiasetettu aika (min) Esiasetettu lämpötila Paino (enint.) Tiedot Pakastetut perunavälipalat 31 180 °C / 350 °F 800 g / 28 oz • Pakastetut perunavälipalat, kuten pakastetut ranskanperunat, lohkoperunat, ristikkoperunat jne. • Ravista, kääntele tai sekoita 2–3 kertaa kypsennyksen aikana Tuoreet ranskanperunat 38 180 °C / 350 °F 800 g / 28 oz • Käytä jauhoisia perunoita • paksuja 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in suikaleita • Liota 30 minuuttia vedessä, kuivaa ja lisää ¼–1 rkl öljyä • Ravista, kääntele tai sekoita 2–3 kertaa kypsennyksen aikana Kanankoivet 27 180 °C / 350 °F 1000 g / 35 oz • Enintään 8 kanankoipea • Ravista, kääntele tai sekoita kypsennyksen aikana Kokonainen kala (noin 300 g / 11 oz) 20 200 °C / 400 °F 600 g / 21 oz Kakku 45 160 °C / 325 °F 500 g / 18 oz • Käytä XL- leivontalisätarviketta (199 x 189 x 80 mm) Kyljykset 20 200 °C / 400 °F 600 g / 21 oz • Enintään 4 luutonta kyljystä Vihannekset 18 180 °C / 350 °F 800 g / 28 oz • Reiluina paloina • Käytä XL- leivontalisätarviketta Lämpimänäpito 30 80 °C / 175 °F – • Lämpötilaa ei voi säätää
Sivu: 18
19 SUOMI Toiseen esiasetukseen vaihtaminen 1 Keskeytä ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta pitkään ruoanvalmistuksen aikana. Laite on tällöin stand- by-tilassa. 2 Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta. 3 Paina valikkopainiketta niin monta kertaa kuin tarvittava esiasetus vilkkuu. 4 Käynnistä ruoanvalmistus painamalla virtapainiketta. Reseptin hakeminen NutriU-sovelluksesta 1 Käynnistä Airfryer painamalla virtapainiketta. 2 Avaa NutriU-sovellus älylaitteessa ja etsi haluamasi resepti. 3 Avaa resepti ja käynnistä ruoanvalmistus sovelluksessa.
Sivu: 19
20 SUOMI Huomautus • Varmista, että käytät resepteissä mainitun määrän ruoka-aineksia, kun valmistat Airfryerille kehitettyjä reseptejä. Kun käytät muita aineksia tai eri määrän ruokatarvikkeita, säädä kypsennysaikaa. Kun valmistat reseptejä, joita ei ole kehitetty Airfryerille, pidä mielessä, että aikaa ja lämpötilaa pitää ehkä säätää. Vinkki • Reseptihaun suodattimen avulla voit suodattaa älykkään Airfryerin vastaanottamaan laitteellesi kehitettyjä reseptejä. • Kun ruoanvalmistus käynnistetään sovelluksesta, voit nähdä ruoanvalmistusasetukset myös Airfryerin näytössä. • Voit keskeyttää ruoanvalmistusprosessin tai vaihtaa asetuksia Airfryerissa tai sovelluksessa. • Kun ruoanvalmistus on päättynyt, voit käynnistää lämpimänäpitotilan sovelluksessa tai käyttämällä Airfryerin lämpimänäpitotilan esiasetusta. • Jos ruoka ei ole vielä valmista, voit pidentää ruoanvalmistusprosessia sovelluksessa tai Airfryerissa. • Voit päättää ruoanvalmistuksen ennen kuin aika on päättynyt painamalla Airfryerin virtapainiketta pitkään tai painamalla sovelluksessa keskeytyspainiketta ja sen jälkeen lopetuspainiketta. • Voit myös käynnistää itse valitun ajan ja lämpötilan NutriU- sovelluksessa. • Aloitusnäytön alareunassa on painike, jolla voi siirtyä aloitusnäyttöön, resepteihin, manuaaliseen tilaan, artikkeleihin tai omaan profiiliin. Painamalla manuaalisen tilan painiketta voit lähettää itse valitun ajan ja lämpötilan Airfryeriin. Kotitekoisten ranskanperunoiden valmistaminen Erinomaisten ranskanperunoiden valmistaminen Airfryerilla: - Valitse ranskanperunoiden valmistukseen sopiva perunalajike. Esimerkiksi hieman jauhoiset perunat sopivat tähän tarkoitukseen. - Ranskanperunat kannattaa valmistaa enintään 800 gramman (28 oz) erissä, jotta ne kypsyvät tasaisesti. Pienet ranskanperunat ovat yleensä rapeampia kuin suuret ranskanperunat. 1 Kuori perunat ja leikkaa ne suikaleiksi (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in). 2 Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia.
Sivu: 20
21 SUOMI 3 Kaada vesi pois ja kuivaa perunasuikaleet pyyhkeellä tai talouspaperilla. 4 Kaada kulhoon ruokalusikallinen ruokaöljyä, lisää perunasuikaleet ja sekoita, kunnes perunat ovat öljyn peitossa. 5 Nosta perunasuikaleet kulhosta sormin tai reikäkauhalla, jotta ylimääräinen öljy jää kulhoon. Huomautus • Älä kaada kaikkia perunasuikaleita koriin kerralla, jotta kattilaan ei valu ylimääräistä öljyä. 6 Laita perunasuikaleet koriin. 7 Paista perunasuikaleita ja ravista koria 2–3 kertaa kypsennyksen aikana. Puhdistus Varoitus • Anna korin, kattilan ja laitteen sisäpuolen jäähtyä kokonaan ennen niiden puhdistamista. • Kattilassa, korissa ja laitteen sisäpuolella on tarttumaton pinnoite. Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tarttumatonta pinnoitetta. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Poista öljy ja rasva kattilan pohjasta jokaisen käyttökerran jälkeen. 1 Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta virtapainiketta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Vinkki • Airfryer jäähtyy nopeammin, kun poistat siitä kattilan ja korin. 2 Poista ylimääräinen öljy tai sulanut rasva kattilan alaosasta. 3 Puhdista kattila ja paistokori astianpesukoneessa. Voit pestä ne myös kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla sienellä (katso lisätietoja puhdistustaulukosta). Huomautus • Laita kattila, jossa on kumitulppa, astianpesukoneeseen. Älä poista kumitulppaa ennen puhdistusta.
Sivu: 21
22 SUOMI Vinkki • Jos kattilaan tai paistokoriin on tarttunut ruoantähteitä, liota niitä kuumassa tiskiaineliuoksessa 10–15 minuuttia. Liottaminen irrottaa ruoantähteitä ja helpottaa niiden poistamista. Varmista, että käytät astianpesuainetta, joka poistaa öljyn ja rasvan. Jos kattilassa tai korissa on rasvatahroja, jotka eivät ole irronneet kuumalla vedellä ja astianpesuaineella, käytä nestemäistä rasvanpoistoainetta. • Lämmitysvastukseen tarttuneet ruokajäämät voi tarvittaessa poistaa pehmeällä tai puolikovalla harjalla. Älä käytä teräsharjaa tai kovaa harjaa, jotta lämmitysvastus ei vaurioidu. 4 Pyyhi laitteen ulkopuoli kostealla liinalla. Huomautus • Varmista, että ohjauspaneeliin ei jää kosteutta. Kuivaa ohjauspaneeli liinalla puhdistamisen jälkeen. 5 Irrota loput ruoan jäämät lämmitysvastuksesta puhdistusharjalla. 6 Puhdista laitteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja hankaamattomalla sienellä. Puhdistustaulukko
Sivu: 22
23 SUOMI Säilytys 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. 2 Varmista ennen varastointia, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia. Huomautus • Kanna Airfryeria aina vaakasuorassa. Varmista, että pidät kiinni kattilasta laitteen etupuolella, koska kattila ja paistokori voivat irrota, jos laitetta kallistetaan vahingossa alaspäin. Tämä saattaa vaurioittaa osia. • Ennen kuin siirrät laitetta tai varastoit sen, varmista aina, että Airfryerin irrotettavat osat on kiinnitetty paikalleen. Kierrätys - Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). - Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Täten DAP B.V. vakuuttaa, että Airfryer HD928x on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.philips.com. Airfryer HD928x -laitteessa on WiFi-moduuli (2,4 GHz 802.11 b/g/n), jonka enimmäislähtöteho on 92,9 mW (EIRP). Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Sivu: 23
24 SUOMI Ohjelmistopäivitykset Pidä sovellusohjelmisto ajan tasalla, jotta voit suojata tietosi ja jotta Airfryer ja sovellus toimivat mahdollisimman hyvin yhdessä. Sovellus päivittyy ajoittain automaattisesti uusimpaan versioon. Myös Airfryer päivittää laiteohjelmiston automaattisesti. Huomautus • Varmista, että Airfryer on yhdistetty kodin WiFi-verkkoon, kun päivitystä asennetaan. Älylaitteen voi yhdistää mihin tahansa verkkoon. • Käytä aina sovelluksen ja tehosekoittimen uusinta ohjelmistoversiota. • Päivityksiä on saatavana, kun ohjelmistoon on tehty muutoksia tai sen tietoturvaa on parannettu. • Laiteohjelmistopäivitys käynnistyy automaattisesti, kun Airfryer on valmiustilassa. Päivitys kestää enintään 1 minuutin, ja sen aikana Airfryerin näytössä vilkkuu ---. Airfryeria ei voi käyttää sen aikana. Laitteiden yhteensopivuus Yksityiskohtaiset tiedot sovelluksen yhteensopivuudesta ovat sovelluskaupassa. Tehdasnollaus Voit tehdä Airfryerin tehdasnollauksen painamalla lämpötila- ja aikapainiketta samanaikaisesti 10 sekunnin ajan. Sen jälkeen Airfryer ei ole enää yhteydessä kodin WiFi-verkkoon eikä pariliitetty älylaitteeseesi. Vianmääritys Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.
Sivu: 24
25 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteen ulkopuoli kuumenee käytön aikana. Sisäpuolen lämpö säteilee myös ulkopuoleen. Tämä on normaalia. Kaikki kahvat ja nupit, joihin on voitava koskea käytön aikana, pysyvät riittävän viileinä. Kattila, paistokori ja laitteen sisäpuoli kuumenevat aina kun laite on käynnissä, jotta ruoka kypsentyy kunnolla. Nämä osat kuumenevat aina niin paljon, että niihin ei voi koskea. Jos laite on käytössä pitkään, jotkin osat kuumenevat niin paljon, että niihin ei voi koskea. Nämä alueet on merkitty laitteeseen tällä kuvakkeella: Laitetta on turvallista käyttää, kun tiedät kuumat osat etkä koske niihin. Itsetehdyt ranskanperunat eivät onnistu. Et käyttänyt oikeanlaista perunalajiketta. Saat parhaan tuloksen käyttämällä tuoreita, jauhoisia perunoita. Jos joudut säilyttämään perunoita, älä säilytä niitä kylmässä paikassa, kuten jääkaapissa. Valitse perunalajike, joka soveltuu friteeraukseen. Korissa on liian paljon aineksia. Valmista kotitekoiset ranskanperunat tämän käyttöoppaan sivulla 20 olevien ohjeiden mukaisesti. Tiettyjä ruokia on ravistettava valmistusajan puolivälissä. Valmista kotitekoiset ranskanperunat tämän käyttöoppaan sivulla 20 olevien ohjeiden mukaisesti. Airfryer ei käynnisty. Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Tarkista, että pistoke on liitetty kunnolla pistorasiaan. Yhteen pistorasiaan on liitetty useampia laitteita. Airfryerin wattiluku on suuri. Kokeile toista pistorasiaa ja tarkista sulakkeet. Pinnoite on irronnut joistakin kohdista Airfryerin sisäpuolella. Airfryerin kattilan sisäpuolen pinnoite voi irrota joistakin kohdista, jos sitä on vahingossa kosketettu tai naarmutettu (esimerkiksi puhdistettaessa karkealla puhdistusvälineellä ja/ tai koria asetettaessa). Voit ehkäistä vaurioita laskemalla korin kattilaan oikein. Jos asetat korin vinosti kattilaan, sen reuna voi osua kattilan seinään ja irrottaa pieniä paloja pinnoitteesta. Tämä ei kuitenkaan ole vaarallista, koska kaikki käytetyt materiaalit ovat turvallisia elintarvikekäytössä.
Sivu: 25
26 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteesta tulee valkoista savua. Valmistettava ruoka on rasvaista. Kaada ylimääräinen öljy tai rasva varovasti pois kattilasta ja jatka ruoan valmistusta. Kattilassa on vielä rasvajäämiä edellisestä paistokerrasta. Kattilassa kuumenevat rasvajäämät aiheuttavat valkoista savua. Puhdista kattila ja kori aina perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Leivityspinta tai kuorrute ei tarttunut ruokaan kunnolla. Pienet määrät kiertoilman mukana kulkevaa leivitettä voivat aiheuttaa valkoista savua. Paina leivite tai kuorrute tiukasti ruokaan, jotta se pysyy kiinni. Marinadi, neste tai lihan nesteet roiskuvat sulaneessa rasvassa. Pyyhi ylimääräiset nesteet aineksista ennen niiden asettamista paistokoriin. Airfryerin WiFi- merkkivalo ei enää pala. • Airfryer ei ole enää yhdistettynä kodin WiFi-verkkoon. • Kodin WiFi-verkkoa on muutettu. Käynnistä WiFi-määritysprosessi painamalla pitkään valikkopainiketta ja noudattamalla sovelluksen ohjeita. Sovellus ilmoittaa, että pariliitosprosessi ei onnistunut. Toinen käyttäjä on pariliittänyt Airfryerin muuhun älylaitteeseen ja ruoanvalmistus on kesken. Odota, että käyttäjä saa ruoanvalmistusprosessin valmiiksi ja pariliitä älylaite Airfryerin kanssa uudelleen. Näytössä vilkkuu ---. Airfryer päivittää laiteohjelmistoa. Odota noin yksi minuutti, että laiteohjelmiston päivitysprosessi tulee valmiiksi. Et voi käyttää Airfryeria laiteohjelmistopäivityksen aikana. Airfryerin näytössä lukee E1. Laite on rikki tai siinä on vikaa. Soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Airfryerin säilytyspaikka saattaa olla liian kylmä. Jos laitetta on säilytetty matalassa lämpötilassa, anna sen lämmetä huoneenlämpötilaan vähintään 15 minuutin ajan ennen verkkovirtaan liittämistä. Jos näytössä lukee edelleen E1, soita Philipsin puhelinneuvontaan tai ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Sivu: 26
© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään.
Merkki:
Philips
Tuote:
Rasvakeittimet
Malli/nimi:
Airfryer XL Essential HD9270
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Suomalainen