Philips 349P7FUBEB käyttöohjeet

Katso tuotteen Philips 349P7FUBEB allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Philips
  • Tuote: Monitori
  • Malli/nimi: 349P7FUBEB
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Espanja, Ranska, Hollantilainen, Suomalainen, Puola, Venäjä, Bulgarialainen, Turkki, Italialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
www.philips.com/welcome
349P7
Brilliance
FI Käyttöopas 1
Asiakaspalvelu ja takuu 24
Vianetsintä ja usein kysyttyä28
Sivu: 1
Sisällysluettelo
1. Tärkeää������������������������������������������� 1
1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen
hoito������������������������������������������������� 1
1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät�� 3
1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin
hävittäminen��������������������������������� 4
2. Näytön asennus��������������������������� 5
2.1 Asennus������������������������������������������ 5
2.2 Näytön käyttäminen���������������������7
2.3 MultiView���������������������������������������11
2.4 Poista jalustakokoonpano
VESA-kiinnitystä varten������������14
3. Kuvan optimointi������������������������ 15
3.1 SmartImage����������������������������������15
3.2 SmartContrast������������������������������16
4. Adaptive Sync����������������������������� 17
5. Tekniset tiedot����������������������������18
5.1 Tarkkuus ja
esiasetustilat�������������������������������21
5.2 Crystalclear ���������������������������������22
6. Virranhallinta������������������������������ 23
7. Asiakaspalvelu ja takuu����������� 24
7.1 Philipsin takuu
nestekidenäyttöjen
kuvapistevirheiden tapauksessa
��������������������������������������������������������24
7.2 Asiakaspalvelu ja takuu������������ 27
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä��28
8.1 Ongelmatilanteet�����������������������28
8.2 Usein kysyttyä - Yleisiä������������29
8.3 Usein kysyttyä MultiViewistä��32
Sivu: 2
1
1. Tärkeää
1. Tärkeää
Tämä sähköinen käyttöopas on
tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät
Philips-näyttöä. Varaa aikaa lukeaksesi
tämän käyttöoppaan ennen kuin
käytät näyttöä. Se sisältää tärkeitä
näytön käyttöä koskevia tietoja ja
huomautuksia.
Philipsin takuu on voimassa sillä
ehdolla, että tuotetta käytetään
käyttöohjeiden mukaisesti siihen
tarkoitukseen, johon se on suunniteltu,
ja että takuuhuoltoa pyydettäessä
esitetään alkuperäinen lasku tai
ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä ja
jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen malli
ja valmistenumero.
1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen
hoito
Varoituksia
Tässä oppaassa esitettyjen käyttö-
ja säätöohjeiden sekä muiden
toimintaohjeiden laiminlyönti
voi johtaa sähköiskuvaaraan tai
muuhun sähköiseen tai mekaaniseen
vahingonvaaraan.
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja
noudata niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi
näyttöä:
Käyttö
• Pidä näyttö poissa suorasta
auringonvalosta, hyvin voimakkaista
kirkkaista valoista ja loitolla
kaikista muista lämmönlähteistä.
Pitkäaikainen altistus tämän
tyyppiselle ympäristölle voi
johtaa näytön värinmuutokseen ja
vaurioon.
• Poista esineet, jotka voivat
pudota tuuletusaukkoihin tai estää
näytön elektroniikan kunnollisen
jäähdytyksen.
• Älä tuki kotelon jäähdytysaukkoja.
• Sijoita näyttö siten, että pistorasia ja
virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.
• Jos näyttö on suljettu irrottamalla
virtakaapeli tai -johto, on
odotettava kuusi sekuntia ennen
sen kytkemistä takaisin.
• Käytä aina Philipsin toimittamaa
hyväksyttyä virtajohtoa. Jos
virtajohto on hävinnyt, ota yhteyttä
paikalliseen huoltopisteeseen.
(Katso lisätiedot kohdasta
Asiakaspalvelukeskus)
• Älä kohdista näytölle rajuja tärinöitä
tai iskuja käytön aikana.
• Älä kolhi tai pudota näyttöä käytön
tai kuljetuksen aikana.
Kunnossapito
• Älä aseta liikaa kuormitusta
näyttöpaneelin päälle, jottei
näyttöön tule vaurioita. Siirrä
näyttöä tarttumalla sen reunukseen.
Älä nosta näyttöä niin, että sormet
tai käsi koskettaa näyttöpaneelia.
• Kytke näyttö irti, jos se on
käyttämättömänä pitkän aikaa.
• Kytke näyttö irti kun puhdistat sitä.
Käytä puhdistamiseen kevyesti
kostutettua liinaa. Näyttöruudun voi
pyyhkiä kuivalla liinalla, kun virta ei
ole päällä. Älä kuitenkaan koskaan
käytä näytön puhdistamiseen
alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia
nesteitä tai muita orgaanisia
liuottimia.
• Sähköiskun ja näytön pysyvän
vaurioitumisen estämiseksi älä
altista näyttöä pölylle, sateelle,
vedelle tai käytä sitä paikoissa
joiden kosteus on erittäin suuri.
Sivu: 3
2
1. Tärkeää
• Jos näyttö kastuu, kuivaa se
mahdollisimman nopeasti kuivalla
liinalla.
• Jos jotain ulkopuolista ainetta
tai vettä pääsee näytön sisään,
sammuta näyttö välittömästi ja
irrota sen virtajohto. Poista sen
jälkeen vieras aine tai vesi ja lähetä
näyttö huoltoon.
• Älä säilytä tai käytä näyttöä
paikoissa, jotka ovat alttiina
kosteudelle, suoralle auringonvalolle
tai äärimmäiselle kylmyydelle.
• Näyttö toimii parhaiten ja sen
käyttöikä on mahdollisimman pitkä
kun käytät sitä ainoastaan sellaisissa
paikoissa jotka ovat seuraavien
lämpötila- ja kosteusrajojen
mukaisia.
• Lämpötila: 0-40°C 32-104°F
• Kosteus: 20-80% RH
Tärkeitä tietoja kiinni palamisesta /
haamukuvista
• Aktivoi aina liikkuva
näytönsäästöohjelma, kun
lopetat näytön käyttämisen.
Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma, jos
näytölläsi on muuttumattomia,
staattisia kohteita. Keskeyttämätön
pysäytyskuvien tai liikkumattomien
kuvien näyttäminen pitkiä aikoja
voi aiheuttaa näytöllä "kiinni
palamiset", joka tunnetaan myös
"jälkikuvat" tai "haamukuvat".
• "Kiinni palamiset", "jälkikuvat"
tai "haamukuvat" on
yleisesti tunnettu ilmiö
nestekidenäyttöpaneelitekniikassa.
Useimmissa tapauksissa
"kiinnipalamiset" tai "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" häviävät asteittaisesti
jonkin ajan kuluttua, kun virta on
kytketty pois päältä.
Varoitus
Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön
säännöllisen virkistämistoiminnon
laiminlyönti voi johtaa vakaviin
"kiinni palaminen"-, "jälkikuva"- tai
"haamukuva"-oireisiin, jotka eivät
häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei
korvaa yllä lueteltuja vaurioita.
Huolto
• Näytön ulkokuoren saa avata
ainoastaan siihen oikeutettu
henkilö.
• Jos tarvitset näytön korjaamiseen
tai kytkemiseen liittyviä ohjeita,
ota yhteyttä paikalliseen
huoltopisteeseen. (Katso lisätiedot
kohdasta "Asiakaspalvelukeskus")
• Katso kuljetustietojen osalta
"Tekniset tiedot".
• Älä jätä näyttöä suoraan
auringonvaloon autoon tai sen
tavaratilaan.
Huomautus
Ota yhteyttä huoltoon, jos näyttö
ei toimi normaalisti tai et ole varma
miten jokin tässä käsikirjassa neuvottu
toiminto suoritetaan.
Sivu: 4
3
1. Tärkeää
1.2 Oppaassa käytetyt
merkinnät
Seuraavassa esitetään tässä oppaassa
käytetyt merkinnät.
Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnät
Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu
tai kursivoitu ja varustettu symbolilla.
Nämä kohdat sisältävät ohjeita,
huomautuksia ja varoituksia. Merkkejä
on käytetty seuraavasti:
Huomautus
Symboli tarkoittaa tärkeitä tietoja tai
neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat
tietokonejärjestelmän käyttöä.
Huomio
Symboli tarkoittaa tietoja, joiden
avulla käyttäjä voi estää laitteiston
mahdollisen vahingoittumisen tai
tietokoneessa olevien tietojen
häviämisen.
Varoitus
Tämä symboli viittaa mahdolliseen
tapaturmavaaraan. Kohdassa
neuvotaan, miten vaara vältetään.
Joissain tapauksissa varoitukset on
merkitty toisella tavalla eikä niiden
ohessa ole symbolia. Tällaiset
varoitukset on esitetty viranomaisten
määräyksien edellyttämässä muodossa.
Sivu: 6
5
2. Näytön asennus
2. Näytön asennus
2.1 Asennus
	Pakkauksen sisältö
* CD
* DP-kaapeli
AC/DC sovitin
* HDMI-kaapeli * Audio
*USB C-C *USB C-A
Monitor
©
2
0
1
8
K
o
n
i
n
k
l
i
j
k
e
P
h
i
l
i
p
s
N
.V. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. M
ade
an
d
p
r
i
n
t
e
d
i
n
C
h
i
n
a
.
V
e
r
s
i
o
n
This product was manufactured and brought to the
market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or
one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the
warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
Contents:
Monitor drivers
User’s Manual
User’s Manual
www.philips.com/welcome
使用产品前请阅读使用说明
保留备用
349P7
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Quick
Start
* Erilainen alueen mukaan
Huomautus
Käytä vain seuraavia verkkolaitteita:
Philips FSP180-AJBN3
	Jalustan asentaminen
1. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle
pinnalle. Varo naarmuttamasta tai
vahingoittamasta näyttöä.
2. Pidä kiinni jalustasta molemmin
käsin.
(1) Liitä jalusta varovasti VESA-
kiinnitysalueelle, kunnes salpa
lukkiutuu jalustaan.
(2) Kiinnitä alusta varovasti
jalustaan.
(3) Kiristä sormin ruuvi, joka
sijaitsee alustan pohjassa ja kiinnitä
alusta tiukasti jalustaan.
1
2
3
Varoitus
Tämä tuote on muotoilultaan kaareva.
Kun kiinnität/irrotat alustan, aseta
monitorin alle suojamateriaalia äläkä
paina monitoria alas välttääksesi sen
vahingoittumisen.
Sivu: 7
6
2. Näytön asennus
	
Yhdistäminen tietokoneeseen
5 4
8 7 6
3 2
1
9
Fast Charger
USB C-C
USB C-A
USB C
USB C
USB C
OR
Step 1
Step 2
1 	Kensington-varkaudenestolukko
2 	
Kuulokeliitäntä
3 	
Audiotulo
4 	
USB-alavirta
5 	

Nopea USB-laturi
6 SB Type-C-tulo
7 	
DisplayPort-tulo
8 	
HDMI-tulo
9 Vaihtovirta/tasavirtatulo
Kytke PC:hen
1. Kytke virtajohto tiukasti näytön
taakse.
2. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota
sen virtajohto pistorasiasta.
3. Yhdistä näytön signaalijohto
tietokoneen takana olevaan
videoliitäntään.
4. Yhdistä tietokoneen ja näytön
virtajohdot lähellä olevaan
pistorasiaan.
5. Kytke tietokone ja näyttö päälle. Jos
kuvaruudussa näkyy kuva, asennus
on valmis.
USB-keskitin
Kansainvälisten energiastandardien
noudattamiseksi tämän näytön USB-
keskitin/portit ovat pois käytöstä Uni-
ja Virta pois -tiloissa.
Liitetyt USB-laitteet eivät toimi tässä
tilassa.
Asettaaksesi USB-toiminnon pysyvästi
"PÄÄLLÄ"-tilaan, siirry OSD-valikkoon
ja valitse "USB-valmiustila" ja kytke se
PÄÄLLÄ-tilaan.
USB-lataava
Tässä laturissa on USB-portteja, joissa
on vakiovirtalähtö, mukaan lukien
joitakin, joissa on USB-lataustoiminto
(tunnistettavissa -virtakuvakkeesta).
Voit käyttää näitä portteja esimerkiksi
älypuhelimen lataamiseen tai ulkoisen
kiintolevyn virransyöttöön. Näytön on
oltava aina kytkettynä PÄÄLLE tämän
toiminnon käyttämiseksi.
Tietyt Philips-näytöt eivät ehkä syötä
virtaa tai lataa laitettasi ”lepotilaan”
siirryttyään (valkoinen virran LED-
valo vilkkuu). Siirry siinä tapauksessa
Sivu: 8
7
2. Näytön asennus
OSD-valikkoon ja valitse ”USB Standby
Mode”, ja kytke sitten toiminto
”PÄÄLLÄ”-tilaan (oletus=POIS).
Tämä pitää USB-virransyöttö- ja
-lataustoiminnot aktiivisina, kun näyttö
on lepotilassa.

 



 

  



 
Huomautus
Jos kytket milloin tahansa näytön POIS-
tilaan virtakytkimellä, kaikki USB-portit
kytkeytyvät POIS-tilaan.
Varoitus:
USB 2,4 Ghz:in langattomat laitteet,
kuten langaton hiiri, näppäimistö ja
kuulokkeet, saattavat aiheuttaa häiriötä
USB 3.0 -laitteiden suurinopeuksiselle
signaalille, mikä voi johtaa
radiolähetyksen heikentyneeseen
tehokkuuteen. Jos näin käy, kokeile
seuraavia menetelmiä pienentäksesi
häiriön vaikutuksia.
• Yritä pitää USB 2.0 -vastaanotin
etäällä USB 3.0 -yhteysportista.
• Käytä standardi-USB-jatkokaapelia
tai USB-keskitintä etäisyyden
lisäämiseksi langattoman
vastaanottimen ja USB 3.0
-yhteysportin välillä.
2.2 Näytön käyttäminen
	
Ohjauspainikkeiden kuvaus
Katkaise virta pitämällä
painettuna yli kolmen
sekunnin ajan. Kytke
näyttöön virta painamalla.
Siirry kuvaruutuvalikkoon.
Vahvista
kuvaruutuvalikkosäätö.
Käyttäjän asetus -näppäin.
Mukauta haluamasi
toiminto kuvaruutuvalikosta
"käyttäjän näppäimeksi".
Säädä kuvaruutuvalikkoa.
PIP/PBP/Off(Pois)/
Swap(Vaihto)
Säädä kuvaruutuvalikkoa.
SmartImage. Useita
valintoja: Helppolukuinen,
Toimisto, Valokuva, Elokuva,
Peli, Talous, Matala sininen
-tila ja Pois.
Palaa edelliselle
kuvaruutuvalikkotasolle.
Sivu: 9
8
2. Näytön asennus
	

Mukauta oma “USER (KÄYTTÄJÄ)”
-näppäin
“USER (Käyttäjä)” antaa asettaa
suosikkitoimintopainikkeita.
1. Vaihda oikealle siirtyäksesi
kuvaruutuvalikkonäyttöön.





  
 
 
 


2. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
päävalikon [OSD Settings
(Kuvaruutuvalikkoasetukset)] ja
vahvista vaihtamalla oikealle.
3. Vaihda ylös tai alas valitaksesi [User
key(Käyttäjä)] -valinnan ja vahvista
vaihtamalla oikealle.
4. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
ensisijaisen toiminnon: [Audio
Source (Audiolähde)], [Volume
(Äänenvoimakkuus)], [Input (Tulo)].
5. Vahvista valinta vaihtamalla oikealle.

Nyt voit vaihtaa painiketta näytön
kehyksen pohjassa alas [User Key]
(Käyttäjän näppäin) -valintaan suoraan.
Vain edeltäkäsin valittu toiminto tulee
näkyviin nopeaa käyttöä varten.
Jos esimerkiksi valitset toiminnoksi
[Audio Source (Audiolähde)], vaihda
alas, [Audio Source (Audiolähde)]
-valikko tulee näkyviin.

 
 
 
 
	
Videotulosta riippumaton itsenäinen
audiotoisto
Philips-monitori pystyy PIP/PBP-
tilassa toistamaan videolähteestä
riippumatonta itsenäistä audiolähdettä.
Voit esimerkiksi toistaa MP3-soitinta
audiolähteestä, joka on liitetty
monitorin [Audio In (Audiotulo)]
-porttiin ja katsoa silti videolähdettä,
joka on liitetty [HDMI 1.4]-, [HDMI 2.0]-
[DisplayPort] tai [USB C] -porttiin.
1. Vaihda oikealle siirtyäksesi
kuvaruutuvalikkonäyttöön.



 




 
 
 

 

2. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
päävalikon [Audio] ja vahvista
vaihtamalla oikealle.
3. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
[Audio Source (Audiolähde)]
-valinnan ja vahvista vaihtamalla
oikealle.
Sivu: 10
9
2. Näytön asennus
4. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
ensisijaisen audiolähteen: [Audio
In (Audiotulo)], [HDMI 2.0]-,
[DisplayPort]- tai [USB C].
5. Vahvista valinta vaihtamalla oikealle.
Huomautus
Jos valitset audiotulon, kun seuraavan
kerran käynnistät tämän näytön, se
valitsee oletuksena aiemmin valitsemasi
audiolähteen.Jos haluat vaihtaa
sen, sinun on käytävä läpi uudelleen
samat valintavaiheet valitaksesi uuden
ensisijaisen oletusaudiolähteen.Tätä ei
tapahdu, jos valittuna on DP tai HDMI.
	Yleistä kuvaruutuvalikoista
Mikä on On-Screen Display (OSD)?
Kaikissa Philipsin nestekidenäytöissä
on kuvaruutunäyttövalikko (OSD)
-ominaisuus. Sen avulla käyttäjä voi
säätää näytön ominaisuuksia ja valita
toimintoja näytössä olevien ohjeiden
avulla. Käyttäjäystävällinen näytön
käyttöliittymä näyttää seuraavalta:





 


Säätöpainikkeiden perusohje
Käyttääksesi kuvaruutuvalikkoa tässä
Philips-näytössä, käytä yksittäistä
vaihtopainiketta näytön kehyksen
alapuolella.Yksittäinen painike
toimii, kuten ohjaussauva.Siirtääksesi
kohdistinta, vaihda painiketta neljään
suuntaan.Paina painiketta valitaksesi
halutun toiminnon.
Sivu: 11
10
2. Näytön asennus
OSD-valikko
Seuraavassa näet yleiskuvan valikkojen
rakenteesta. Kaaviosta näet, miten
pääset säätöjä tehdessäsi siirtymään eri
asetuksiin.
Main menu Sub menu
Picture
OSD Settings
Setup
Language
Color
Input
Audio
LowBlue Mode
Horizontal
Vertical
Transparency
OSD Time Out
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Color Temperature
sRGB
User Define
HDMI 2.0
DisplayPort
SmartResponse
SmartContrast
Contrast
Sharpness
Brightness
Mute
Gamma
Pixel Orbiting
Over Scan
Audio Source
USB C
User Key
On
Off
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
On, Off
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
0~100
0~100
Audio In, HDMI 2.0,DisplayPort,USB C
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
0~100
0~100
On, Off
On, Off
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Resolution Notification
DisplayPort
Reset
Information
1.1,1.2
Yes, No
PIP/PBP
PIP Position
PIP/PBP Mode
Swap
PIP Size
PIP/PBP Input
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
HDMI 2.0, DisplayPort,USB C
Off, PIP, PBP
Volume
Stand-Alone On, Off
On, Off
Audio Source,Volume,Input
Power LED 0, 1, 2, 3, 4
1,2,3,4
USB 3.0, USB 2.0
USB
On, Off
USB Standby Mode
Picture Format Wide Screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2,1:1

Huomautus tarkkuudesta
Tämä monitori on suunniteltu
optimaaliseen suoritukseen
natiivitarkkuudella 3440 x 1440, 60
Hz. Kun näyttöön kytketään virta eri
tarkkuudella, ruudulla näkyy varoitus:
Parhaat tulokset saat tarkkuudella 3440
x 1440, 60 Hz.
Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen
voi kytkeä pois kuvaruutunäytön (OSD)
valikon kohdasta Asetus.
Säätömahdollisuudet
Kallistus
20° -5°
Swivel
-170˚ 170˚
Sivu: 12
11
2. Näytön asennus
Korkeuden säätö
180mm
2.3 MultiView
	Määritelmä?
MultiView mahdollistaa aktiivisen,
vaihtelevan yhteyden ja näkymän
niin, että voit työskennellä useilla
laitteilla, kuten pöytätietokoneella ja
kannettavalla vierekkäin yhtä aikaa,
mikä tekee mutkikkaasta moniajotyöstä
helppoa.
	Mihin tarvitsen sitä?
Ultra-korkean resoluution Philips
MultiView -näytöllä voit kokea
liitettävyyden maailman mukavalla
tavalla toimistossa tai kotona. Tällä
näytöllä voi nauttia mukavasti useista
sisältölähteistä yhdellä näytöllä.
Esimerkiksi: Voit haluta pitää silmällä
reaaliaikaista uutisvideosyötettä
ja audiota pienessä ikkunassa
työskennellessäsi samalla uusimman
blogisi parissa tai voit haluta muokata
Ultrabookin Excel-tiedostoa ollessasi
kirjautuneena yrityksen suojattuun
intranetiin käyttääksesi tiedostoja
työpöydältä.
Sivu: 13
12
2. Näytön asennus
	
Kuinka MultiView otetaan käyttöön
pikanäppäimellä?
1. Vaihda painike näytön kehyksessä
ylös.
2. MultiView-valintavalikko tulee
näkyviin. Vaihda ylös tai alas
valitaksesi.




 
3. Vahvista valinta vaihtamalla oikealle.
	
Kuinka MultiView otetaan käyttöön
kuvaruutuvalikolla?
MultiView-toiminnon voi valita myös
kuvaruutuvalikossa.
1. Vaihda oikealle siirtyäksesi
kuvaruutuvalikkonäyttöön.


 


   
 
 

    



2. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
päävalikon [PIP / PBP] ja vahvista
vaihtamalla oikealle.
3. Vaihda ylös tai alas valitaksesi [PIP /
PBP Mode (PIP/PBP-tila)] -valinnan
ja vahvista vaihtamalla oikealle.
4. Vaihda ylös tai alas valitaksesi [Off
(Pois)], [PIP] tai [PBP] ja vaihda sitten
oikealle.
5. Nyt voit siirtyä taaksepäin
asettaaksesi [PIP / PBP Input], [PIP
Size], [PIP Position] tai [Swap].
6. Vahvista valinta vaihtamalla oikealle.
MultiView kuvaruutuvalikossa
• PIP / PBP Mode (PIP/PBP-tila):
MultiViewillä on kaksi tilaa: [PIP] ja
[PBP].
[PIP]: 
Kuva kuvassa
Avaa toisen
signaalilähteen
alaikkuna.
B
A(main)
Kun alalähdettä ei
tunnisteta: A(main)
[PBP]: 
Kuva kuvan vieressä
Avaa toisen
signaalilähteen
kuva kuvan vieressä
-alaikkuna.
A(main) B
Kun alalähdettä ei
tunnisteta: A(main)
Huomautus
Näytön ylä- ja alaosassa näkyvät mustat
nauhat näyttävät oikean kuvasuhteen
PBP-tilassa oltaessa.
• PIP / PBP Input (PIP/PBP-tulo):
Alanäyttölähteeksi on valittavissa
kolme eri videotuloa: [HDMI 2.0],
[DisplayPort] ja [USB C].
Sivu: 14
13
2. Näytön asennus
Katso seuraavasta taulukosta pää-/
alalähteen yhteensopivuus.
ALALÄHDEMAHDOLLISUUS
(xl)
Tulot HDMI2.0 DP USB C
PÄÄLÄHDE
(xl)
HDMI2.0 ● ●
DP ● ● ●
USB C ● ●
• PIP Size (PIP-koko): Kun PIP on
aktivoitu, valittavissa on kolme
alaikkunakokoa: [Small] (Pieni),
[Middle] (Keskikoko), [Large] (Suuri).
Small
Middle
Large
B
A(main)
• PIP Position (PIP-sijainti): Kun PIP
on aktivoitu, valittavissa on neljä
alaikkunan sijaintia.
Ylä-oikea Ala-oikea
B
A(main)
B
A(main)
Ylä-vasen Ala-vasen
B
A(main)
B
A(main)
• Swap (Vaihto): Pääkuvalähde
ja alakuvalähde
vaihtuvat keskenään
näytössä.
Vaihda A- ja B-lähde [PIP]-tilassa:
B
A(main) ↔
A
B(main)
Vaihda A- ja B-lähde [PBP]-tilassa:
A(main) B ↔ B(main) A
• Off (Pois päältä): Pysäytä
MultiView-
toiminto.
A(main)
Huomautus
• Kun käytät SWAP (VAIHTO)
-toimintoa, video ja sen audiolähde
vaihtuvat samanaikaisesti.
(Katso lisätietoja sivulta 8
"Videotulosta riippumaton
itsenäinen audiotoisto".)
Sivu: 15
14
2. Näytön asennus
2.4 Poista jalustakokoonpano
VESA-kiinnitystä varten
Noudata ennen näytön jalustan
irrottamista alla olevia ohjeita vaurion
tai vamman välttämiseksi.
1. Pidennä näytön jalusta
maksimikorkeuteen.
2. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle
pinnalle. Varo naarmuttamasta tai
vahingoittamasta näyttöä. Nosta
sitten näytön jalkaa.
3. Kallista alustaa pitäen
vapautuspainiketta painettuna ja
liu'uta alusta ulos.
Huomautus
Tämä näyttö sallii 100 mm x 100 mm
VESA-yhteensopivan asennusliitännän.
100mm
100mm
Sivu: 16
15
3. Kuvan optimointi
3. Kuvan optimointi
3.1 SmartImage
	Määritelmä?
SmartImagen esiasetukset optimoivat
näytön eri sisältötyypeille säätämällä
kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä
dynaamisesti reaaliajassa. Philips
SmartImage -näytön suorituskyky
on optimoitu niin tekstipohjaisille
sovelluksille, kuin kuvien ja elokuvien
katseluun.
	Mihin tarvitsen sitä?
Haluat näytön, joka on optimoitu kaikille
suosikkisisältötyypeillesi. SmartImage
sovellus säätää kirkkautta, kontrastia,
väriä ja terävyyttä dynaamisesti
reaaliajassa ja parantaa näin näytön
katselukokemustasi.
	Miten se toimii?
Philipsillä on yksinoikeus johtavaan
SmartImage-Philips-teknologiaansa,
joka analysoi näyttösi sisältöä.
Riippuen valitsemastasi vaihtoehdosta
SmartImage parantaa dynaamisesti
näytettävien kuvien ja elokuvien
kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä
- kaikki reaaliajassa yhtä nappia
painamalla.
	
Miten käynnistän SmartImagen?
1. Käynnistä SmartImage
näyttöruudulla napauttamalla
painiketta vasemmalle.
2. Vaihda ylös tai alas valitaksesi
vaihtoehdoista Helppolukuinen,
Toimisto, Valokuva, Elokuva, Peli,
Talous, Matala sininen -tila ja Pois.
3. SmartImage näkyy ruudulla 5
sekuntia tai voit myös vahvistaa
valinnan napauttamalla vasemmalle.
Valittavissa on seitsemän tilaa:
Helppolukuinen, Toimisto, Valokuva,
Elokuva, Peli, Talous, Matala sininen
-tila ja Pois.








 
• EasyRead (Helppolukuinen):
Helpottaa tekstiin pohjautuvien
sovellusten, kuten sähköisten PDF-
kirjojen, lukemista. Käyttämällä
erikoisalgoritmia, joka lisää
tekstisisällön kontrastia ja reunojen
terävyyttä, näyttö on optimoitu
rasittamatonta lukemista varten
säätämällä monitorin kirkkautta,
kontrastia ja värilämpötilaa.
• Office (Toimisto): Lisää luettavuutta
ja vähentää silmien rasittumista
tekstiä korostamalla ja kirkkautta
himmentämällä. Tämä tila
huomattavasti parantaa luettavuutta
ja tehostaa taulukko-ohjelmien,
PDF-tiedostojen, skannattujen
artikkeleiden ja muiden yleisten
toimistosovellusten käyttöäsi.
• Photo (Valokuva): Tämä profiili
yhdistää värikylläisyyden,
dynaamisen kontrastin ja
terävyyden parantamisen
Sivu: 17
16
3. Kuvan optimointi
valokuvien ja muiden kuvien
näyttämiseksi erittäin selkeinä ja
eloisin värein - aina ilman häiriöitä
ja haalistuneita värejä.
• Movie (Elokuva): Tehostetun
valotiheyden, tavallista suuremman
värikylläisyyden, dynaamisen
kontrastin ja veitsenterävien kuvien
ansiosta elokuvissasi on dynaamiset
luonnolliset värit, pimeimpien
kohtien jokainen yksityiskohta
näkyy ja valoisammat kohdat ovat
kirkkaita.
• Game (Peli): Käännä ohjaimesta
paras vasteaika, vähennä
rosoreunaisuutta näytössä
nopeasti liikkuvien kohteiden
osalta, paranna kirkkaan ja
tumman kontrastisuhdetta, tämä
profiili antaa pelaajille parhaan
pelaamiskokemuksen.
• Economy (Virransäästö): Tämän
profiilin kirkkautta, kontrasteja ja
taustavaloa on säädetty siten, että
ne soveltuvat päivittäin käytettäville
toimistosovelluksille ja vähentävät
sähkönkulutusta.
• LowBlue-tila: LowBlue-tila on
helppo silmille ja lisää tuottavuutta.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että
samoin kuin ultraviolettisäteily voi
aiheuttaa vahinkoa silmille, LED-
näyttöjen lyhyen aallonpituuden
siniset säteet voivat vahingoittaa
silmiä ja haitata näköä ajan
mittaan. Hyvinvointia varten luotu
Philipsin LowBlue-tila käyttää
lykästä ohjelmistoteknologiaa,
joka vähentää haitallista lyhyen
aallonpituuden sinistä valoa.
• Off (Pois päältä): Ei SmartImage
optimointia.
3.2 SmartContrast
	Määritelmä?
Ainutlaatuinen teknologia, joka
analysoi dynaamisesti näytön sisällön
ja optimoi automaattisesti näytön
kontrastisuhteen, jotta saavutetaan
maksimaalinen visuaalinen selkeys
ja katselunautinto. Tämä teknologia
lisää taustavaloa, jotta kuvat ovat
selkeämpiä, terävämpiä ja kirkkaampia
tai himmentää sitä, jotta kuvat näkyvät
selkeästi tummaa taustaa vasten.
	Mihin tarvitsen sitä?
Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen
selkeyden ja katselumukavuuden
kaikentyyppiselle sisällölle.
SmartContrast seuraa dynaamisesti
kontrasteja ja säätää taustavaloa, jotta
peli- ja elokuvanäytöt ovat selkeitä,
teräviä ja kirkkaita ja toimistotyön teksti
selkeää ja helposti luettavaa. Näytön
sähkönkulusta vähentämällä säästät
sähkölaskuissa ja pidennät näyttösi
käyttöikää.
	Miten se toimii?
Aktivoidessasi SmartContrast se
analysoi näyttösi sisältöä reaaliajassa
ja säätää värejä ja taustavalon
voimakkuutta. Tämä toiminto parantaa
dynaamisesti kontrastia videoita
katseltaessa tai pelejä pelattaessa.
Sivu: 18
17
4. Adaptive Sync
4. Adaptive Sync
AdaptiveSync
Tietokonepelien visuaalisuus on pitkään
ollut haaste, sillä grafiikkaprosessorit
(GPU) ja näytöt päivittyvät eri
nopeudella. Grafiikkaprosessori saattaa
renderöidä monta uutta kuvaa siinä
ajassa, kun näyttö päivittyy kerran.
Näytössä näkyvä kuva on yhdistelmä
GPU:n renderöimien kuvien osista. Tästä
käytetään nimitystä "tearing". Pelaajat
voivat korjata tämän ongelman v-sync-
nimisellä toiminnolla, mutta siinäkin
on haittapuolensa: kuva saattaa pätkiä,
sillä GPU ei toimita uusia kuvia ennen
näytön antamaa päivityspyyntöä.
V-sync vähentää myös kuvien määrää
sekunnissa ja heikentää hiiren
reagointia. AMD:n Adaptive Sync™-
teknologia antaa grafiikkaprosessorin
päivittää näytön heti, kun uusi kuva on
valmis. Näin tearing-ongelmat poistuvat
ja pelaajat saavat nauttia sulavista ja
toimivista grafiikoista.
Lista yhteensopivista näytönohjaimista.
• Käyttöjärjestelmä
• Windows 7 tai 8.x
• Näytönohjain: R9 290 -sarja & R7
260 -sarja
• AMD Radeon R9 295X2
• AMD Radeon R9 290X
• AMD Radeon R9 290
• AMD Radeon R9 285
• AMD Radeon R7 260X
• AMD Radeon R7 260
• Prosessori: 2014 A-sarjan Desktop ja
Mobility APU:t
• AMD A10-7850K
• AMD A10-7800
• AMD A10-7700K
• AMD A8-7600
• AMD A6-7400K
Sivu: 19
18
5. Tekniset tiedot
5. Tekniset tiedot
Kuva/Näyttö
Näyttöpaneelityyppi MVA
Taustavalo LED
Paneelin koko 34'' W (86,36 cm)
Kuvasuhde 21:9
Pikselikoko 0,232 (V) mm x 0,232 (P) mm
SmartContrast 50.000.000:1
Kontrastiaika (tyyp.) 16 ms(GtG)
SmartResponse-aika
(tyyp.)
4 ms(GtG)
Optimaalinen resoluutio Displayport/HDMI 2.0/USB C: 3440x1440 @ 60Hz
Katselukulma (tyyp.) 178° (V) / 178° (P), C/R > 10
Kuvan parannus SmartImage
Pystyvirkistystaajuus
40 Hz-102 Hz (DisplayPort , USB-C);
23 Hz-102 Hz (HDMI)
Vaakataajuus 30 KHz-160 KHz
sRGB KYLLÄ
LowBlue-tila KYLLÄ
Monitorin värit 16,7 M
Välkkymätön KYLLÄ
Väriasteikko KYLLÄ
Adaptive Sync KYLLÄ
Liitäntä
Tulosignaali
DisplayPort, 1.2x1
HDMI 2.0x1 (digitaalinen, HDCP)
USB USB type-Cx1, USB3,0x3 (mukaan lukien 1 lataava)
USB C-virransyöttö
USB C up to 60W
( 5V/3A 7V/3A 9V/3A 10V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A)
Tulosignaali Erillinen tahdistus, vihreä tahdistus
Audiotulo/-lähtö Audiotulo, kuulokelähtö
Mukavuus
Sisäänrakennettu kaiutin
(tyyp.)
5 W x 2
OSD:n kielet
Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia,
Unkari, Hollanti, Portugali, Brasilian portugali,
Puola, Venäjä, Ruotsi, Suomi, Turkki, Tšekki, Ukraina,
Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Japani,
Korea
Muut
helppokäyttötoiminnot
VESA-kiinnitys (100×100 mm), Kensington-lukko
Plug and Play
-yhteensopivuus
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
Sivu: 20
19
5. Tekniset tiedot
Jalusta
Kallistus -5 / +20 astetta
Käännä -170 / +170 astetta
Korkeuden säätö 180mm
Virta
Sähkönkulutus
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
AC-ottojännite
115 VAC, 60Hz
AC-ottojännite
230 VAC, 50Hz
Normaalikäyttö 66,99W (tyyp.) 67,09W (tyyp.) 67,19W (tyyp.)
Lepotila (Valmiustila) 0,5W (tyyp.) 0,5W (tyyp.) 0,5W (tyyp.)
Pois päältä 0,3W (tyyp.) 0,3W (tyyp.) 0,3W (tyyp.)
Lämmönhukka*
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
AC-ottojännite
115 VAC, 60Hz
AC-ottojännite
230 VAC, 50Hz
Normaalikäyttö
228,63 BTU/h
(tyyp.)
228,98 BTU/h
(tyyp.)
229,32 BTU/h
(tyyp.)
Lepotila (Valmiustila)
1,71 BTU/h
(tyyp.)
1,71 BTU/h
(tyyp.)
1,71 BTU/h
(tyyp.)
Pois päältä
1,02 BTU/h
(tyyp.)
1,02 BTU/h
(tyyp.)
1,02 BTU/h
(tyyp.)
Virran LED-merkkivalo
Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen
(välkkyy)
Virransyöttö Ulkoinen, 100–240 VAC, 50–60Hz
Mitat
Tuote jalustan kanssa
(LxKxS)
810 x 621 x 311 mm
Tuote ilman jalustaa
(LxKxS)
810 x 369 x 98 mm
Tuotepakkauksen kanssa
(LxKxS)
944 x 578 x 224 mm
Paino
Tuote jalustalla 9,60 kg
Tuote ilman jalustaa 6,60 kg
Tuotepakkauksen kanssa 14,88 kg
Käyttöolosuhteet
Lämpötila-alue (käyttö) 0°C - 40°C
Suhteellinen kosteus
(käytössä)
20–80 %
Ilmanpaine (käytössä) 700–1060 hPa
Lämpötila-alue (ei
käytössä)
-20°C to 60°C
Suhteellinen kosteus
(ei käytössä)
10–90 %
Ilmanpaine
(ei käytössä)
500–1060 hPa
Sivu: 21
20
5. Tekniset tiedot
Ympäristö ja energia
ROHS KYLLÄ
Pakkaus 100% kierrätettävä
Erityiset aineet 100% PVC BFR -vapaa kotelo
Säädöstenmukaisuus ja standardit
Sääntömääräiset
hyväksynnät
CE Mark, CU-EAC, RCM, CB,GS,ISO 9241-307, SEMKO,
MEPS
Kaappi
Väri Valkoinen
Valmis Kiiltävä
Huomautus
1. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Lataa esitteen viimeisin versio
osoitteesta www.philips.com/support.
2. Älykäs vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeissä.
Sivu: 22
21
5. Tekniset tiedot
5.1 Tarkkuus ja
esiasetustilat
Maksimitarkkuus
	
3440x1440@100Hz (DP/HDMI 2.0/
USB C)
Suositeltava resoluutio
	
3440x1440@60Hz (DP/HDMI 2.0/
USB C)
Vaakataajuus
(kHz)
Tarkkuus
Pystytaajuus
(Hz)
31,47 720 x 400 70,09
31,47 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
50,90 640 x 480 100,00
35,16 800 x 600 56,00
37,88 800 x 600 60,32
48,08 800 x 600 72,00
46,88 800 x 600 75,00
63,60 800 x 600 100,00
47,73 832x624 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
56,48 1024 x 768 70,00
60,02 1024 x 768 75,03
81,40 1024 x 768 100,00
44,77 1280x 720 59,86
63,89 1280 x 1024 60,02
79,98 1280 x 1024 75,03
55,94 1440 x 900 59,89
65,29 1680 x 1050 59,95
89,48 1720 x 1440 59,94
67,50 1920 x 1080 60,00
44,74 3440 x 1440 29,97
89,48 3440 x 1440 59,94
150,97 3440 x 1400 100,00
Sivu: 23
22
5. Tekniset tiedot
5.2 Crystalclear
Tämä Philips-näyttö tuottaa
laadukkaan Crystalclear-kuvan
tarkkuudella 3440 x 1440. Suuri
pikselitiheys, 178/178-katselukulmat
ja korkealuokkaiset tulot kuten
Displayport ja HDMI herättävät
kuvat ja grafiikan eloon. Tarkan
Crystalclear-kuvanlaatunsa ansiosta
tämä näyttö sopii vaativaan käyttöön
niin yksityiskohtaisiin CAD-CAM-
ratkaisuihin, 3D-grafiikoiden
käsittelemiseen kuin suurien
taulukoiden tarkasteluunkin.
Sivu: 24
23
6. Virranhallinta
6. Virranhallinta
Jos sinulla on VESA:n DPM-
yhteensopiva näyttökortti tai sovellus
asennettuna PC-tietokoneellesi,
näyttö vähentää automaattisesti
sähkönkulutustaan, silloin kun se ei ole
käytössä. Jos näyttö havaitsee signaalin
näppäimistöltä, hiirestä tai muusta
laitteesta, se "herää" automaattisesti.
Seuraava taulukko sisältää
virrankäyttöarvot ja automaattisen
virransäästötoiminnot signaalit:
Virta-asetusten tiedot
VESA-tila Video H-sync V-sync Sähkönkäyttö LED-Väri
Aktiivi PÄÄLLÄ Kyllä Kyllä
67,09 W
(tyyp.),
180 W (maks.)
Valkoinen
Lepotila
(Valmiustila)
POIS Ei Ei 0,5 W (tyyp.)
Valkoinen
(vilkkuu)
Pois päältä POIS - - 0,3 W (tyyp.) POIS
Seuraavaa asetusta käytetään
mittaamaan tämän näytön
virrankulutusta.
• Alkuperäinen resoluutio: 3440 x
1440
• Kontrasti: 50%
• Kirkkaus: 100%
• Värilämpötila: 6500K puhtaan
valkoisella kuviolla
Huomautus
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman
etukäteisilmoitusta.
Sivu: 25
24
7 Asiakaspalvelu ja takuu
7. Asiakaspalvelu ja
takuu
7.1 Philipsin takuu
nestekidenäyttöjen
kuvapistevirheiden
tapauksessa
Philipsin pyrkimyksenä on tarjota
tuotteita, joiden laatu on paras
mahdollinen. Käytämme uusimpia
valmistusmenetelmiä ja tiukkaa
laadunvalvontaa. Nestekidenäyttöjen
kuvapisteiden tai osaväripisteiden
vikoja ei kuitenkaan voida aina välttää.
Kukaan valmistaja ei pysty takaamaan,
että kaikkien TFT-näyttöjen kaikki
kuvapisteet olisivat virheettömiä. Philips
takaa kuitenkin, että jos virheiden
määrä on liian suuri, näyttö korjataan
tai vaihdetaan takuun puitteissa.
Seuraavassa selitetään erilaiset
kuvapistevirheet ja määritellään, milloin
niiden määrä katsotaan liian suureksi.
Takuu kattaa korjauksen tai vaihdon,
jos TFT-näytön kuvapistevirheiden
määrä ylittää määritellyt raja-arvot.
Esimerkiksi näytön osaväripisteistä saa
vain 0,0004 % olla virheellisiä. Lisäksi
Philips määrittelee vielä tiukemmat rajat
tietyille virheyhdistelmille, jotka ovat
muita näkyvämpiä. Takuu on voimassa
kaikkialla maailmassa.
osaväripisteestä
kuvapiste
Kuvapisteet ja osaväripisteet
Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta
osaväripisteestä (subpixel): punaisesta
(R), vihreästä (G) ja sinisestä (B). Kaikki
kuvapisteet yhdessä muodostavat
kuvan. Kun kaikki kolme osaväripistettä
palavat, ne näkyvät yhtenä valkoisena
kuvapisteenä. Kun kaikki kolme
osaväripistettä ovat sammuksissa, ne
näkyvät yhtenä mustana kuvapisteenä.
Jos vain yksi tai kaksi osaväripistettä
palaa, yhteistuloksena näkyy yksi
muunvärinen kuvapiste.
Erityyppiset kuvapistevirheet
Kuvapisteiden ja osaväripisteiden
virheet näkyvät kuvaruudussa eri tavoin.
Kuvapistevirheitä on kahta tyyppiä
ja kumpikin tyyppi käsittää erilaisia
osaväripistevirheitä.
Kirkkaat pisteet
Kirkkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai
alipisteitä, jotka ovat aina valaistuina tai
päällä. Kirkas piste on alipiste, joka jää
näyttöön kun näytössä on tumma kuvio.
Kirkkaiden pisteiden tyypit.
Yksi palava punainen, vihreä tai sininen
osaväripiste.
Kaksi vierekkäistä palavaa
osaväripistettä:
- punainen + sininen = violetti
- punainen + vihreä = keltainen
Sivu: 26
25
7. Asiakaspalvelu ja takuu
- vihreä + sininen = syaani
(vaaleansininen)
Kolme vierekkäistä palavaa
osaväripistettä (yksi valkoinen
kuvapiste).
Huomautus
Punaiset tai siniset kirkkaat pisteet ovat
50 prosenttia kirkkaampia kuin
ympäröivät pisteet, kun taas vihreät
kirkkaat pisteet ovat
30 prosenttia naapuripisteitä
kirkkaampia.
Mustat kirkkaat pisteet
Mustat kirkkaat pisteet ovat
näyttöpisteitä tai alipisteitä, jotka ovat
aina pimeinä tai "pois päältä". Tumma
piste on alipiste, joka jää näyttöön
kun näytössä on vaalea kuvio. Mustien
pisteiden tyypit.
Kuvapistevirheiden etäisyys
Koska samantyyppiset lähekkäiset
kuvapiste- ja osaväripistevirheet voivat
näkyä erityisen häiritsevinä, Philips
määrittelee myös kuvapistevirheiden
etäisyydelle toleranssit.
Kuvapistevirheiden toleranssit
Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat
TFT-näytön korjaamiseen tai
vaihtoon takuukauden aikana,
Philipsin litteän näytön kuvapiste-
tai osaväripistevirheiden määrän on
ylitettävä seuraavissa taulukoissa
annetut toleranssit.
Sivu: 27
26
7 Asiakaspalvelu ja takuu
KIRKASPISTEVIRHEET HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
1 palava osaväripiste 3
2 vierekkäistä palavaa osaväripistettä 1
3 vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen
kuvapiste)
0
Kahden kirkaspistevirheen välinen etäisyys* >15 mm
Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismäärä 3
MUSTAPISTEVIRHEET HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
1 musta osaväripiste 5 tai vähemmän
2 vierekkäistä mustaa osaväripistettä 2 tai vähemmän
3 vierekkäistä mustaa osaväripistettä 0
Kahden mustapistevirheen välinen etäisyys* >15 mm
Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismäärä 5 tai vähemmän
KUVAPISTEVIRHEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden
kokonaismäärä
5 tai vähemmän
Huomautus
1. 1 osaväripistevirhe tai 2 vierekkäistä osaväripistevirhettä = 1 kuvapistevirhe
Sivu: 28
27
7. Asiakaspalvelu ja takuu
7.2 Asiakaspalvelu ja takuu
Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisätukea alueellasi
voimassaolevista vaatimuksista osoitteesta www.philips.com/support tai ota yhteyttä
paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.
Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleistä takuuaikaa, sertifioidulla
huoltokeskuksellamme on tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.
Jos haluat käyttää tätä palvelua, varmista, että ostat tämän palvelun 30
kalenteripäivän sisällä alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Palveluun kuuluu jatkettuna
takuuaikana nouto-, korjaus- ja palautuspalvelu, käyttäjä on kuitenkin vastuussa
kaikista kertyneistä kustannuksista.
Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun
laajennetun takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli
mahdollista, ostamasi jatketun takuuajan sisällä.
Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteyttä paikalliseen
huoltokeskukseen (asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisätietoja.
Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.
• Paikallinen
vakiotakuuaika
• Jatkettu takuuaika • Kokonaistakuuaika
• Vaihtelee
alueittain
• + 1 vuosi • Paikallinen vakiotakuuaika +1
• + 2 vuotta • Paikallinen vakiotakuuaika +2
• + 3 vuotta • Paikallinen vakiotakuuaika +3
**Alkuperäinen ostotosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.
Ohje
Katso paikallinen huoltonumero tärkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla
Philips-tukisivustolla.
Sivu: 29
28
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä
8. Vianetsintä ja usein
kysyttyä
8.1 Ongelmatilanteet
Tämän sivun ongelmat ovat sellaisia,
että käyttäjä voi itse korjata ne. Jos
tämän sivun ratkaisut eivät korjaa
ongelmaa, ota yhteyttä Philips-
asiakaspalveluun.
Yleisiä ongelmia
Ei kuvaa (virran LED ei pala)
• Varmista, että virtajohto on liitetty
sekä pistorasiaan että näytön
taakse.
• Varmista ensin, että näytön
etuosassa oleva näppäin on OFF
(Pois) -asennossa. Paina näppäin
sen jälkeen ON (Päällä) -asentoon.
Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)
• Varmista, että tietokone on päällä.
• Varmista, että signaalikaapeli on
liitetty tietokoneeseesi.
• Varmista, että näytön kaapelin
liittimet eivät ole vääntyneet. Jos
liittimet ovat vääntyneet, vaihda
kaapeli uuteen.
• Energiansäästötoiminto on ehkä
aktivoitu
Näytöllä lukee
  
• Varmista, että näytön kaapeli on
liitetty oikein tietokoneeseen.
(Katso myös pikaopas).
• Tarkista, ovatko näytön kaapelin
liittimet vääntyneet.
• Varmista, että tietokone on päällä.
Näkyvää savua tai kipinöintiä
• Älä suorita mitään
vianetsintävaihetta
• Irrota näyttö verkkovirrasta
välittömästi turvallisuussyistä
• Ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun välittömästi.
Kuvaan liittyviä ongelmia
Näytön kuva värähtelee
• Varmista, että signaalikaapeli on
yhdistetty näytönohjaimeen tai
PC-tietokoneeseen.
Näytön kuva on epäselvä, huonosti
erottuva tai liian tumma
• Säädä kontrastia ja kirkkautta
kuvaruutunäytöllä.
“Jlkikuvien”, “kiinni palamisen” tai
“haamukuvien” jää ruudulle, kun virta
on sammutettu.
• Pidemmän aikaa näytöllä oleva
pysäytyskuva saattaa aiheuttaa
näytölläsi “kiinni palaminen”-
ilmiön, josta käytetään
myös termejä “jälkikuva” ja
“haamukuva”. “Kiinni palaminen”,
“jälkikuvat” tai “haamukuvat”
on yleisesti tunnettu ilmiö
nestekidenäyttöpaneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia “kiinni
palaminen” tai “jälkikuvat” tai
“haamukuvat” katoavat vähitellen
tietyn ajan kuluttua siitä, kun virta
on sammutettu.
• Aktivoi aina liikkuva
näytönsäästöohjelma, kun lopetat
näytön käyttämisen.
• Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma, jos
näytölläsi on muuttumattomia,
staattisia kohteita.
• Näytönsäästäjän aktivoinnin
tai näytön säännöllisen
virkistämistoiminnon laiminlyönti
Sivu: 30
29
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä
voi johtaa vakaviin “kiinni
palaminen”-, “jälkikuva”- tai
“haamukuva”-oireisiin, jotka eivät
häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei
korvaa yllä lueteltuja vaurioita.
Kuva on vääristynyt. Teksti on
epäselvää.
• Aseta PC-tietokoneen
näyttötarkkuus samaksi kuin näytön
suositeltu natiivitarkkuus.
Näytöllä on vihreitä, punaisia, sinisiä,
tummia ja valkoisia pisteitä
• Jäljellä olevat pisteet ovat
normaaleja nestekiteen
nykyteknologiaan kuuluvia
ominaisuuksia, katso lisätietoja
pikselitakuusta.
Lisätietoja löydät
Asiakaspalvelukeskuslistalta ja ottamalla
yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.
Ääniongelma
Ei ääntä
• Tarkista, onko äänikaapeli kytketty
PC:hen ja näyttöön oikein.
• Varmista, ettei ääntä ole mykistetty.
Paina OSD "Menu (Valikko)", valitse
"Audio" ja sen jälkeen "Mute
(Mykistä)". Tarkasta, onko se "Off
(Pois päältä)" -asennossa.
• Paina OSD:n pääohjauksen
toimintoa “Volume
(Äänenvoimakkuus)”
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
8.2 Usein kysyttyä - Yleisiä
Kysymys 1:

Mitä minun tulee tehdä, kun
näytölle ilmestyy viesti “Cannot
display this video mode (Tätä
videotilaa ei voi näyttää)” näyt-
töä asentaessani?
Vastaus:

Suositeltu tarkkuus tälle näytölle:
3440 x 1440, 60Hz.
• Irrota kaikki kaapelit ja liitä
PC-tietokoneesi aikaisemmin
käyttämääsi näyttöön.
• Valitse Windows Start
(Käynnistys) -valikossa Settings
(Asetukset)/Control Panel
(Ohjauspaneeli). Valitse Control
Panel (Ohjauspaneeli) -ikkunassa
Display (Näyttö) -kuvake.
Valitse ohjauspaneelin Display
(Näytössä) “Settings (Asetukset)”-
välilehti. Siirrä Setting (Asetukset)
-välilehdellä olevan “desktop
area (työpöytäalue)” -laatikon
vierityspalkki 3440 x 1440 pikseliä
kohdalle.
• Avaa “Advanced Properties
(Lisäominaisuudet)” ja aseta
virkistystaajuus 60 Hz:iin ja
napsauta OK.
• Käynnistä tietokone uudelleen
ja tee kohdat 2 ja 3 uudelleen
tarkistaaksesi, että PC-tietokoneen
asetukset ovat 3440 x 1440, 60Hz.
• Sammuta tietokone, irrota
vanha näyttö ja liitä Philips
nestekidenäyttö uudelleen
tietokoneeseen.
• Käynnistä näyttö ja sen jälkeen
PC-tietokone.
Kysymys 2:

Mikä on nestekidenäytön su-
ositeltu virkistystaajuus?
Vastaus:
Nestekidenäytön suositeltu
virkistystaajuus on 60 Hz. Jos
näytöllä ilmenee häiriöitä, voit
yrittää poistaa ne muuttamalla
virkistystaajuuden 75 Hz:ksi.
Kysymys 3:

Mitä ovat käyttöoppaan .inf- ja
.icm-tiedostot? Miten asennan
ajurit (.inf ja .icm)?
Vastaus:	Nämä ovat näyttösi
ajuritiedostoja. Asenna
ajurit käyttöoppaan
Sivu: 31
30
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä
ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneesi saattaa
pyytää näyttösi ajureita
(drivers) (.inf ja .icm
tiedostot) tai ajurin levyä
(driver disk), kun asennat
näyttösi ensimmäistä
kertaa.
Kysymys 4:
Miten säädän tarkkuutta?
Vastaus:

Videokortti/graafinen ajuri ja
näyttö määräävät käytössä ole-
vat tarkkuudet. Valitse haluamasi
tarkkuus Windows® Control Panel
(Ohjauspaneelin) “Display prop-
erties (Näytössä)”.
Kysymys 5:

Mitä teen, jos en ole varma
tekemistäni näytön säädöistä
kuvaruutuvalikossa?
Vastaus:

Vaihda oikealle siirtyäksesi ku-
varuutuvalikkonäyttöön ja valitse
Reset (Palauta) palauttaaksesi
kaikki tehdasasetukset.
Kysymys 6:

Onko LCD-näyttöruutu naar-
munkestävä?
Vastaus:

Yleinen suositus on, että panee-
lin pintaa ei altisteta voimak-
kaille iskuille, ja että se suojataan
teräviltä ja tylpiltä esineiltä.
Käsitellessäsi näyttöä, varmista,
että paneelin pintaan ei kohdistu
painetta. Tämä saattaisi vaikuttaa
näytön takuuseen.
Kysymys 7:

Miten puhdistan LCD-näytön?
Vastaus:

Käytä normaaliin puhdistukseen
puhdasta, pehmeää liinaa. Käytä
isopropanolia vaativaan puhdis-
tukseen. Älä käytä muita liuottei-
ta, kuten etyylialkoholia, etanolia,
asetonia, heksaania jne.
Kysymys 8:

Voinko muuttaa näyttöni väria-
setuksia?
Vastaus:

Kyllä, voit muuttaa näyttösi väria-
setuksia kuvaruutunäytöllä (OSD)
seuraavien ohjeiden mukaisesti,
• Vaihda oikealle siirtyäksesi
kuvaruutuvalikkonäyttöön.
• Paina “Down Arrow (Alas-nuolta)”
valitaksesi vaihtoehdon “Color
(Väri)”, paina sitten “OK” päästäksesi
värin asetukseen, asetuksia on
kolme kuten alla.
1. Color Temperature
(Värilämpötila): Native, 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K
ja 11500K. Valitessasi 5000K,
paneeli vaikuttaa “punavalkoisen
sävyisenä lämpimältä”, kun taas
11500K lämpötila on “kylmä ja
sinivalkoinen”.
2. sRGB: Tämä on standardiasetus,
joka varmistaa oikeiden värien
vaihdon laitteesta toiseen (esim.
digitaaliset kamerat, näytöt,
tulostimet, skannerit jne).
3. User Define (Käyttäjän
määrittämä): Käyttäjä voi valita
haluamansa väriasetukset
säätämällä punaista, vihreää ja
sinistä.
Huomautus
Mittayksikkö lämmitettävästä
kohteesta säteilevälle valon värille.
Tähän käytetään absoluuttisia arvoja
(Kelvin-asteita). Alemmat Kelvin-
lämpötilat, kuten 2004K ovat punaisia;
korkeammat lämpötilat, kuten 9300K
ovat sinisiä. Neutraali lämpötila, 6504K,
on valkoinen.
Sivu: 32
31
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä
Kysymys 9:

Voinko liittää nestekidenäyttöni
mihin tahansa PC-, workstation-
tai Mac-tietokoneeseen?
Vastaus:

Kyllä. Kaikki Philips nest-
ekidenäytöt ovat täysin yhteen-
sopivia standardien PC-, Mac-
ja workstation-tietokoneiden
kanssa. Joudut ehkä käyttämään
kaapeliadapteria liittäessäsi näyt-
tösi Mac-järjestelmään. Suosit-
telemme, että pyydät lisätietoja
Philips-myyntiedustajaltasi.
Kysymys 10:
Onko Philips-nestekidenäytöissä
Plug and Play-toiminto?
Vastaus:

Kyllä, näytöt ovat Plug-and-
Play -yhteensopivia Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX -järjestelm-
ien kanssa
Kysymys 11:

Mitä nestekidenäytön kiinni juut-
tuminen, kiinni palaminen, jälki-
kuva ja haamukuva tarkoittavat?
Vastaus:

Pidemmän aikaa näytöllä oleva
pysäytyskuva saattaa aiheuttaa
näytölläsi “kiinni palaminen”-
ilmiön, josta käytetään myös ter-
mejä “jälkikuva” ja “haamukuva”.
“Kiinni palaminen”, “jälkikuvat”
tai “haamukuvat” on yleisesti
tunnettu ilmiö nestekidenäyt-
töpaneelitekniikassa. Valtaosassa
tapauksia “kiinni palaminen” tai
“jälkikuvat” tai “haamukuvat”
katoavat vähitellen, kun virta on
sammutettu.
Aktivoi aina liikkuva näytön-
säästöohjelma, kun lopetat
näytön käyttämisen.
Aktivoi aina määräaikainen ruu-
dunpäivitysohjelma, jos näytöllä-
si on muuttumattomia, staattisia
kohteita.
Varoitus
Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön
säännöllisen virkistämistoiminnon
laiminlyönti voi johtaa vakaviin
“kiinni palaminen”-, “jälkikuva”- tai
“haamukuva”-oireisiin, jotka eivät häviä,
ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä
lueteltuja vaurioita.
Kysymys 12:

Minkä vuoksi näyttöni teksti ei ole
selvää ja näytöllä on epäselviä
merkkejä?
Vastaus:
Nestekidenäyttösi toimii parhaiten
natiiviresoluutiolla 3440 x 1440,
60 Hz. Käytä tätä tarkkuutta
saadaksesi parhaan mahdollisen
kuvan.
Kysymys 13:

Kun projisoin kannettavasta
tietokoneesta "USB type C"-
liitännän kautta tähän näyttöön,
en näe näytössä mitään?
Vastaus:

Tämän näytön USB C -portti
pystyy vastaanottamaan ja
lähettämään virtaa, dataa
ja videota. Varmista, että
kannettavan/laitteen USB type
C -liitin tukee datan lähetystä ja
DP ALT -tilaa videolähtöä varten.
Tarkista, onko sinun otettava
käyttöön toimintoja kannettavan
bios-ohjelmalla tai muilla
ohjelmistoyhdistelmillä ottaaksesi
käyttöön lähetyksen/vastaanoton.
Kysymys 14:

Miksi tämä näyttö ei lataa
kannettavaa USB type C -portista?
Vastaus:

Tämän näytön USB C -portilla voi
syöttää virtaa kannetavan/laitteen
lataamiseen.Kaikkia kannettavia
tai laitteita ei kuitenkaan pysty
lataamaan USB type C -portista.
Sivu: 33
32
8. Vianetsintä ja usein kysyttyä
Tarkista, onko kannettavassa/
laitteessa käytettävissä
virranlataustoiminto. Laitteessasi
ehkä on USB type C -portti,
mutta se voi olla rajoitettu vain
tietojen lähetystoimintoon.
Jos kannettava/laite tukee
lataustoimintoa USB type
C -portin kautta, varmista,
että tämä toiminto on otettu
käyttöön järjestelmän bios-
ohjelmassa tai muussa
ohjelmistoyhdistelmässä, jos
on tarpeen.On mahdollista, että
kannettavan/laitteen kaupallinen
käytäntö vaatii sinua ostamaan
omia tuotemerkkikohtaisia
virtalisävarusteita. Siinä
tapauksessa se ei ehkä pysty
tunnistamaan Philips USB type
C -virranlataustoimintoa ja
estää sen. Tämä ei ole Philips-
näytön virhetoiminto. Katso
lisätietoja kannettavan tai
laitteen yksityiskohtaisesta
käyttöoppaasta ja ota yhteyttä
toimittajaan.
Kysymys 15:

Kun liitän USB C-A -kaapelin
tehostamaan keskittimeni
toimintaa, näkyviin tulee aina
ponnahdusikkuna. Miten
saan lopetettua tämän viestin
näyttämisen?
Vastaus:

Tämä viesti on USB Billboard
-laiteluokan viesti. Keskittimesi
toimii kuitenkin edelleen, mutta
jos haluat lopettaa viestin
näyttämisen, ota yhteyttä
lähdelaitteen myyjään.
8.3 Usein kysyttyä MultiViewistä
Kysymys 1:
Voinko laajentaa PIP-alaikkunaa?
Vastaus:
Kyllä. Valittavissa on kolme
kokoa: [Small] (Pieni), [Middle]
(Keskikoko), [Large] (Suuri).
Vaihda oikealle siirtyäksesi ku-
varuutuvalikkonäyttöön. Valitse
haluamasi [PIP Size] (PIP-koko)
-valinta [PIP/PBP]-päävalikosta.
Kysymys 2:
Kuinka kuunnellaan videosta
riippumatonta itsenäistä
audiota?
Vastaus:
Normaalisti audiolähde on
linkitetty pääkuvalähteeseen. Jos
haluat vaihtaa audiolähdetuloa
(esimerkiksi:kuunnella MP3-
soitinta itsenäisesti riippumatta
videolähdetulosta), vaihda oikealle
siirtyäksesi kuvaruutuvalikkonäyt-
töön. Valitse haluamasi [Audio
Source] (Audiolähde) -valinta
[Audio]-päävalikosta.
Huomaa, että jos valitset
audiotulon, kun seuraavan kerran
käynnistät tämän monitorin, se
valitsee oletuksena aiemmin
valitsemasi audiolähteen.Jos
haluat vaihtaa sen, sinun on
käytävä läpi uudelleen samat
valintavaiheet valitaksesi uuden
ensisijaisen oletusaudiolähteen.
Tätä ei tapahdu, jos valittuna on
DP tai HDMI.

 
 
 
 
Sivu: 34
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.
Top Victory Investments Ltd. tai jokin sen tytäryhtiöistä on
valmistanut, tai se on niiden puolesta valmistettu, ja tuonut
tämän tuotteen markkinoille. Top Victory Investments Ltd.
on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Philips ja Philips
Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Versio: M7349PF1T

Kysymykset & vastaukset

Merkin Philips 349P7FUBEB ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Philips 349P7FUBEB

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips 349P7FUBEB, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips 349P7FUBEB käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips 349P7FUBEB suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.