Philips 276E8FJAB käyttöohjeet

Katso tuotteen Philips 276E8FJAB allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Philips
  • Tuote: Monitori
  • Malli/nimi: 276E8FJAB
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Saksa, Espanja, Hollantilainen, Ranska, Italialainen, Tanska, Portugali, Ruotsalainen, Suomalainen, Tšekki, Slovakki, Norja, Puola, Unkari, Turkki, Romanialainen, Venäjä, Englanti, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
www.philips.com/welcome
FI	Käyttöopas	 1
	 Asiakaspalvelu ja takuu	 15
	 Vianetsintä ja usein kysyttyä	 19
246E8
276E8
Sivu: 1
Sisällysluettelo
1.	Tärkeää............................................ 1
1.1	 Turvallisuusohjeet ja laitteen
hoito.................................................. 1
1.2	 Oppaassa käytetyt merkinnät... 2
1.3	 Tuotteen ja pakkausmateriaalin
hävittäminen.................................. 3
2.	 Näytön asennus............................ 4
2.1	Asennus........................................... 4
2.2	 Näytön käyttäminen.....................6
3.	 Kuvan optimointi.......................... 8
3.1	SmartImage.................................... 8
3.2	SmartContrast................................9
4.	 Tekniset tiedot.............................10
4.1	 Tarkkuus & esiasetustilat............13
5.	Virranhallinta................................14
6.	 Asiakaspalvelu ja takuu............. 15
6.1	 Philipsin takuu
nestekidenäyttöjen
kuvapistevirheiden tapauksessa..
15
6.2	 Asiakaspalvelu ja takuu..............18
7.	 Vianetsintä ja usein kysyttyä....19
7.1	Ongelmatilanteet.........................19
7.2	 Usein kysyttyä - Yleisiä..............21
Sivu: 2
1
1. Tärkeää
1.	 Tärkeää
Tämä sähköinen käyttöopas on
tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät
Philips-näyttöä. Varaa aikaa lukeaksesi
tämän käyttöoppaan ennen kuin
käytät näyttöä. Se sisältää tärkeitä
näytön käyttöä koskevia tietoja ja
huomautuksia.
Philipsin takuu on voimassa sillä ehdolla,
että tuotetta käytetään käyttöohjeiden
mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon
se on suunniteltu, ja että takuuhuoltoa
pyydettäessä esitetään alkuperäinen
lasku tai ostokuitti, josta ilmenee
ostopäivä ja jälleenmyyjän nimi sekä
tuotteen malli ja valmistenumero.
1.1	 Turvallisuusohjeet ja
laitteen hoito
	 Varoituksia
Tässä oppaassa esitettyjen käyttö-
ja säätöohjeiden sekä muiden
toimintaohjeiden laiminlyönti
voi johtaa sähköiskuvaaraan tai
muuhun sähköiseen tai mekaaniseen
vahingonvaaraan.
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja
noudata niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi
näyttöä.
Käyttö
•	 Pidä näyttö poissa suorasta
auringonvalosta, hyvin voimakkaista
kirkkaista valoista ja poissa
kaikista muista lämmönlähteistä.
Pitkäaikainen altistus tämän
tyyppiselle ympäristölle voi johtaa
näytön värinmuutokseen ja vaurioon.
•	 Poista esineet, jotka voivat pudota
tuuletusaukkoihin tai estää
näytön elektroniikan kunnollisen
jäähdytyksen.
•	 Älä tuki kotelon jäähdytysaukkoja.
•	 Sijoita näyttö siten, että pistorasia ja
virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.
•	 Jos näyttö on suljettu irrottamalla
virtakaapeli tai -johto, on odotettava
kuusi sekuntia ennen sen kytkemistä
takaisin.
•	 Käytä aina Philipsin toimittamaa
hyväksyttyä virtajohtoa. Jos
virtajohto on hävinnyt, ota yhteyttä
paikalliseen huoltopisteeseen.
(Katso lisätiedot kohdasta
Asiakaspalvelukeskus)
•	 Älä kohdista näytölle rajuja tärinöitä
tai iskuja käytön aikana.
•	 Älä kolhi tai pudota näyttöä käytön
tai kuljetuksen aikana.
Kunnossapito
•	 Älä aseta liikaa kuormitusta
nestekidenäytön päälle,
jottei näyttöön tule vaurioita.
Siirrä näyttöä tarttumalla sen
reunukseen. Älä nosta näyttöä
niin, että sormet tai käsi koskettaa
nestekidenäyttöpaneelia.
•	 Kytke näyttö irti, jos se on
käyttämättömänä pitkän aikaa.
•	 Kytke näyttö irti kun puhdistat sitä.
Käytä puhdistamiseen kevyesti
kostutettua liinaa. Näyttöruudun voi
pyyhkiä kuivalla liinalla, kun virta ei
ole päällä. Älä kuitenkaan koskaan
käytä näytön puhdistamiseen
alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia
nesteitä tai muita orgaanisia
liuottimia.
•	 Sähköiskun ja näytön pysyvän
vaurioitumisen estämiseksi älä altista
näyttöä pölylle, sateelle, vedelle tai
käytä sitä paikoissa joiden kosteus
on erittäin suuri.
•	 Jos näyttö kastuu, kuivaa se
mahdollisimman nopeasti kuivalla
liinalla.
•	 Jos jotain ulkopuolista ainetta
tai vettä pääsee näytön sisään,
Sivu: 3
2
1. Tärkeää
sammuta näyttö välittömästi ja irrota
sen virtajohto. Poista sen jälkeen
vieras aine tai vesi ja lähetä näyttö
huoltoon.
•	 Älä säilytä tai käytä näyttöä
paikoissa, jotka ovat alttiina
kosteudelle, suoralle auringonvalolle
tai äärimmäiselle kylmyydelle.
•	 Näyttö toimii parhaiten ja sen
käyttöikä on mahdollisimman pitkä
kun käytät sitä ainoastaan sellaisissa
paikoissa jotka ovat seuraavien
lämpötila- ja kosteusrajojen
mukaisia.
•	 Lämpötila: 0-40°C 32-104°F
•	 Kosteus: 20-80% RH
•	 TÄRKEÄÄ: Aktivoi aina liikkuva
näytönsäästöohjelma, kun
lopetat näytön käyttämisen.
Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma, jos
näytölläsi on muuttumattomia,
staattisia kohteita. Keskeyttämätön
pysäytyskuvien tai liikkumattomien
kuvien näyttäminen pitkiä aikoja voi
aiheuttaa näytöllä "kiinni palamiset",
joka tunnetaan myös "jälkikuvat" tai
"haamukuvat".
•	 "Kiinni palaminen",
"jälkikuvat" tai "haamukuvat"
on yleisesti tunnettu ilmiö
nestekidenäyttöpaneelitekniikassa.
Useimmissa tapauksissa
"kiinnipalamiset" tai "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" häviävät asteittaisesti
jonkin ajan kuluttua, kun virta on
kytketty pois päältä.
	 Varoitus
Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön
säännöllisen virkistämistoiminnon
laiminlyönti voi johtaa vakaviin
"kiinni palaminen"-, "jälkikuva"- tai
"haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä,
ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä
lueteltuja vaurioita.
Huolto
•	 Näytön ulkokuoren saa avata
ainoastaan siihen oikeutettu henkilö.
•	 Jos tarvitset näytön korjaamiseen
tai kytkemiseen liittyviä ohjeita,
ota yhteyttä paikalliseen
huoltopisteeseen. (Katso lisätiedot
kohdasta "Asiakaspalvelukeskus")
•	 Katso kuljetustietojen osalta
"Tekniset tiedot".
•	 Älä jätä näyttöä suoraan
auringonvaloon autoon tai sen
tavaratilaan.
	 Huomautus
Ota yhteyttä huoltoon, jos näyttö ei
toimi normaalisti tai et ole varma miten
jokin tässä käsikirjassa neuvottu toiminto
suoritetaan.
1.2	 Oppaassa käytetyt
merkinnät
Seuraavassa esitetään tässä oppaassa
käytetyt merkinnät.
Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnät
Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu
tai kursivoitu ja varustettu symbolilla.
Nämä kohdat sisältävät ohjeita,
huomautuksia ja varoituksia. Merkkejä
on käytetty seuraavasti:
	 Huomautus
Symboli tarkoittaa tärkeitä tietoja tai
neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat
tietokonejärjestelmän käyttöä.
	 Huomio
Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla
käyttäjä voi estää laitteiston mahdollisen
vahingoittumisen tai tietokoneessa
olevien tietojen häviämisen.
Sivu: 5
4
2. Näytön asennus
2.	 Näytön asennus
2.1	 Asennus
	 Pakkauksen sisältö
246E8
276E8
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
©
2
0
1
7
K
o
n
i
n
k
l
i
j
k
e
P
h
i
l
i
p
s
N
.
V
.
A
l
l
r
i
g
h
t
s
r
eserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and
printed
i
n
C
h
i
n
a
.
V
e
r
s
i
o
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
Contents:
Monitor drivers
User’s Manual
User’s Manual
www.philips.com/welcome
使用产品前请阅读使用说明
保留备用
Monitor
* CD
Verkkolaite * VGA
* HDMI Audiokaapeli
* Erilainen alueen mukaan.
	 Huomautus
Käytä ainoastaan verkkolaitemallia:
Philips ADPC1936(246E8FJS)
Philips ADPC2045(246E8FJA/276E8FJS)
Philips ADPC2065(276E8FJA)
	 Asenna alustan jalka
1.	 Aseta näyttöpuoli alaspäin
tasaiselle, pehmeälle pinnalle
varovasti niin, ettei näyttö
naarmuunnu tai vioitu.
2.	 Pidä näytön alustan jalkaa
molemmin käsin ja laita jalka lujasti
sisään alustapylvääseen.
(1)	
Kiinnitä jalusta varovasti jalustan
pylvääseen, kunnes salpa lukitsee
jalustan.
(2)	
Kiristä sormin jalustan pohjassa
sijaitseva ruuvi ja kiinnitä jalusta
tiukasti pylvääseen.
2
1
Sivu: 6
5
2. Näytön asennus
	 Yhdistäminen tietokoneeseen
2x6E8FJS:
1
6
2 3
1
3
5
4 5
4
2
1 	Vaihtovirta/tasavirtatulo
2 	HDMI-lähtö
3 	DP-tulo
4 	VGA-tulo
5 	Audiolähtö
6 	Kensington-varkaudenestolukko
2x6E8FJA:
6
1
5 7
4
2
1
4
2
3
5
6
3
1 	Vaihtovirta/tasavirtatulo
2 	HDMI-tulo
3 	DP-tulo
4 	VGA-tulo
5 	Audiotulo
6 	Kuulokeliitäntä
7 	Kensington-varkaudenestolukko
Kytke PC:hen
1.	 Kytke virtajohto tiukasti näytön
taakse.
2.	 Katkaise tietokoneesta virta ja irrota
sen virtajohto pistorasiasta.
3.	 Yhdistä näytön signaalijohto
tietokoneen takana olevaan
videoliitäntään.
4.	 Yhdistä tietokoneen ja näytön
virtajohdot lähellä olevaan
pistorasiaan.
5.	 Kytke tietokone ja näyttö päälle. Jos
kuvaruudussa näkyy kuva, asennus
on valmis.
Sivu: 7
6
2. Näytön asennus
2.2	Näytön käyttäminen
	 Etupaneelin säätimet
Kytke virta päälle.
Kytke virta pois päältä
painamalla yli 3 sekunnin
ajan.
Käytä kuvaruutuvalikkoa.
Vahvista
kuvaruutuvalikkosäätö.
Säädä kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
Säädä kuvaruutuvalikkoa.
Käyttäjän asetus -näppäin.
Mukauta haluamasi
toiminto kuvaruutuvalikosta
"käyttäjän näppäimeksi".
(2x6E8FJA)
Muuta signaalitulolähdettä.
(2x6E8FJS)
Säädä kuvaruutuvalikkoa.
SmartImage. Useita
valintoja: Standard (Vakio),
Internet, Game (Peli) ja
LowBlue-tila.
Palaa edelliselle
kuvaruutuvalikkotasolle.
	 Yleistä kuvaruutuvalikoista
Mikä on On-Screen Display (OSD)?
Kaikissa Philipsin nestekidenäytöissä
on kuvaruutunäyttövalikko (OSD)
-ominaisuus. Sen avulla käyttäjä voi
säätää näytön ominaisuuksia ja valita
toimintoja näytössä olevien ohjeiden
avulla. Käyttäjäystävällinen näytön
käyttöliittymä näyttää seuraavalta:






 
Säätöpainikkeiden perusohje
Käyttääksesi kuvaruutuvalikkoa tässä
Philips-näytössä, käytä yksittäistä
vaihtopainiketta näytön kehyksen
taustapuolella. Yksittäinen painike
toimii, kuten ohjaussauva. Siirtääksesi
kohdistinta, vaihda painiketta neljään
suuntaan. Paina painiketta valitaksesi
halutun toiminnon.
Sivu: 8
7
2. Näytön asennus
OSD-valikko
Seuraavassa näet yleiskuvan valikkojen
rakenteesta. Kaaviosta näet, miten
pääset säätöjä tehdessäsi siirtymään eri
asetuksiin.
Main menu Sub menu
Picture
OSD Settings
Setup
Language
Color
Input
Picture Format
Brightness
Contrast
Horizontal
Vertical
Transparency
OSD Time Out
H.Position
Auto
V.Position
Phase
Clock
Resolution Notification
Reset
Information
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Color Temperature
sRGB
User Define
VGA
HDMI
DisplayPort
SmartResponse
SmartContrast
Gamma
Over Scan
Pixel Orbiting
Wide Screen, 4:3, 1:1
0~100
0~100
Sharpness 0~100
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
0~100
On, Off
Yes, No
0~100
0~100
0~100
6500K, 9300K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
On, Off
On, Off
LowBlue Mode On
Off
1, 2, 3
Audio
Audio In, HDMI,
DisplayPort
Stand-Alone
(2x6E8FJA)
0~100
On, Off
On, Off
Volume
Audio Source
(2x6E8FJA)
Mute
User Key
(2x6E8FJA)
Audio Source
Input
	 Huomautus tarkkuudesta
Tämä näyttö on suunniteltu
optimaaliseen käyttöön sen
natiiviresoluutiolla 2560×1440 @ 60
Hz. Kun näyttö kytketään päälle eri
tarkkuudella, varoitus näkyy ruudulla:
Use 2560×1440 @ 60 Hz for best results
(Paras tulos tilassa 2560×1440 @ 60 Hz).
Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen
voi kytkeä pois kuvaruutunäytön (OSD)
valikon kohdasta Asetus.
	Säätömahdollisuudet
Kallistus
20
Sivu: 9
8
3. Kuvan optimointi
3.	 Kuvan optimointi
3.1	 SmartImage
	Määritelmä?
SmartImagen esiasetukset optimoivat
näytön eri sisältötyypeille säätämällä
kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä
dynaamisesti reaaliajassa. Philips
SmartImage -näytön suorituskyky
on optimoitu niin tekstipohjaisille
sovelluksille, kuin kuvien ja elokuvien
katseluun.
	 Mihin tarvitsen sitä?
Haluat näytön, joka on optimoitu kaikille
suosikkisisältötyypeillesi. SmartImage
sovellus säätää kirkkautta, kontrastia,
väriä ja terävyyttä dynaamisesti
reaaliajassa ja parantaa näin näytön
katselukokemustasi.
	 Miten se toimii?
Philipsillä on yksinoikeus johtavaan
SmartImage -Philips-teknologiaansa,
joka analysoi näyttösi sisältöä.
Riippuen valitsemastasi vaihtoehdosta
SmartImage parantaa dynaamisesti
näytettävien kuvien ja elokuvien
kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä
- kaikki reaaliajassa yhtä nappia
painamalla.
	 Miten käynnistän SmartImage Liten?
1.	 Paina vasemmalle käynnistääksesi
SmartImagen näyttöruudulla.
2.	 Paina ylös tai alas valitaksesi
Standard (Vakio), Internet, Game
(Peli) ja LowBlue-tila.
3.	 SmartImage näkyy ruudulla 5
sekuntia tai voit jättää sen ruudulle
vaihtamalla vasemmalle.
Useita valintoja: Standard (Vakio),
Internet, Game (Peli) ja LowBlue-tila.



 

•	 Standard (Vakio): Lisää luettavuutta
ja vähentää silmien rasittumista
tekstiä korostamalla ja kirkkautta
himmentämällä. Tämä tila
huomattavasti parantaa luettavuutta
ja tehostaa taulukko-ohjelmien,
PDF-tiedostojen, skannattujen
artikkelien ja muiden yleisten
toimistosovellusten käyttöäsi.
•	 Internet: Tämä profiili yhdistää
värikylläisyyden, dynaamisen
kontrastin ja terävyyden
parantamisen valokuvien ja muiden
kuvien näyttämiseksi erittäin
Sivu: 10
9
3. Kuvan optimointi
3.2	SmartContrast
	Määritelmä?
Ainutlaatuinen teknologia, joka analysoi
dynaamisesti näytön sisällön ja optimoi
automaattisesti nestekidenäytön
kontrastisuhteen, jotta saavutetaan
maksimaalinen visuaalinen selkeys
ja katselunautinto. Tämä teknologia
lisää taustavaloa, jotta kuvat ovat
selkeämpiä, terävämpiä ja kirkkaampia
tai himmentää sitä, jotta kuvat näkyvät
selkeästi tummaa taustaa vasten.
	 Mihin tarvitsen sitä?
Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen
selkeyden ja katselumukavuuden
kaikentyyppiselle sisällölle.
SmartContrast seuraa dynaamisesti
kontrasteja ja säätää taustavaloa, jotta
peli- ja elokuvanäytöt ovat selkeitä,
teräviä ja kirkkaita ja toimistotyön teksti
selkeää ja helposti luettavaa. Näytön
sähkönkulusta vähentämällä säästät
sähkölaskuissa ja pidennät näyttösi
käyttöikää.
	 Miten se toimii?
Aktivoidessasi SmartContrast se analysoi
näyttösi sisältöä reaaliajassa ja säätää
värejä ja taustavalon voimakkuutta.
Tämä toiminto parantaa dynaamisesti
kontrastia videoita katseltaessa tai
pelejä pelattaessa.
selkeinä ja eloisin värein - aina ilman
häiriöitä ja haalistuneita värejä.
•	 Game (Peli): Käännä ohjaimesta
paras vasteaika, vähennä
rosoreunaisuutta näytössä
nopeasti liikkuvien kohteiden
osalta, paranna kirkkaan ja
tumman kontrastisuhdetta, tämä
profiili antaa pelaajille parhaan
pelaamiskokemuksen.
•	 LowBlue-tila: LowBlue-tila on
helppo silmille ja lisää tuottavuutta.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että
samoin kuin ultraviolettisäteily voi
aiheuttaa vahinkoa silmille, LED-
näyttöjen lyhyen aallonpituuden
siniset säteet voivat vahingoittaa
silmiä ja haitata näköä ajan
mittaan. Hyvinvointia varten luotu
Philipsin LowBlue-tila käyttää
lykästä ohjelmistoteknologiaa,
joka vähentää haitallista lyhyen
aallonpituuden sinistä valoa.
Sivu: 11
10
4. Tekniset tiedot
4.	 Tekniset tiedot
Kuva/Näyttö
Näyttöpaneelityyppi IPS Technology
Taustavalo W-LED-järjestelmä
Paneelin koko
246E8: 23.8" (60.5 cm)
276E8: 27" (68.6 cm)
Kuvasuhde 16:9
Pikselikoko
246E8: 0,20535 x 0,20535 mm
276E8: 0,2331 x 0,2331 mm
SmartContrast 20,000,000:1
Kontrastiaika (tyyp.) 15 ms (GtG)
SmartResponse
(tyyp.)
4 ms (GtG)
Optimaalinen
resoluutio
2560x1440, 60 Hz
Katselukulma 178° (V) / 178° (P), C/R > 10 (tyyp.)
Kuvan parannus SmartImage Lite
Väriasteikko CIE1976-NTSC 118%
Välkkymätön Kyllä
Näytön värit 16,7 milj.
Pystyvirkistystaajuus 50Hz-76Hz
Vaakataajuus 30KHz-83KHz
LowBlue-tila KYLLÄ
sRGB KYLLÄ
Liitäntä
Tulosignaali
VGA (analoginen), HDMI 1.4 (digitaalinen), DisplayPort 1.2
(digitaalinen)
Audiotulo/-lähtö
2x6E8FJS: Audiolähtö
2x6E8FJA: Tietokoneaudiotulo, Kuulokeliitäntä
Tulosignaali Erillinen tahdistus, vihreä tahdistus
Mukavuus
Sisäänrakennettu
kaiutin
3 W x 2 (2x6E8FJA)
OSD:n kielet
Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia, Unkari,
Hollanti, Portugali, Brasilian portugali, Puola, Venäjä,
Ruotsi, Suomi, Turkki, Tšekki, Ukraina, Yksinkertaistettu kiina,
Perinteinen kiina, Japani, Korea
Muut
helppokäyttötoiminnot
Kensington-lukko
Plug and Play
-yhteensopivuus
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
Jalusta
Kallistus -5° / +20°
Sivu: 12
11
4. Tekniset tiedot
Virta (246E8FJS/246E8FJA)
Sähkönkulutus
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
AC-ottojännite
115 VAC, 60Hz
AC-ottojännite
230 VAC, 50Hz
Normaalikäyttö 30,31 W (tyyp.) 30,82 W (tyyp.) 30,02 W (tyyp.)
Lepotila (Valmiustila) < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W
Pois päältä < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W
Lämmönhukka*
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
AC-ottojännite
115 VAC, 60Hz
AC-ottojännite
230 VAC, 50Hz
Normaalikäyttö
103,4 BTU/hr
(tyyp.)
105,2 BTU/hr
(tyyp.)
102,5 BTU/hr
(tyyp.)
Lepotila (Valmiustila) <0,853 BTHr/hr <0,819 BTHr/hr <0,922 BTHr/hr
Pois päältä <0,853 BTHr/hr <0,819 BTHr/hr <0,922 BTHr/hr
Virran LED-merkkivalo
Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen
(välkkyy)
Virransyöttö Ulkoinen, 100–240 VAC, 50–60 Hz
Virta (276E8FJS/276E8FJA)
Sähkönkulutus
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
AC-ottojännite
115 VAC, 60Hz
AC-ottojännite
230 VAC, 50Hz
Normaalikäyttö 41,26 W (tyyp.) 40,92 W (tyyp.) 41,69 W (tyyp.)
Lepotila (Valmiustila) < 0,21 W < 0,23 W < 0,28 W
Pois päältä < 0,20 W < 0,22 W < 0,27 W
Lämmönhukka*
AC-ottojännite
100 VAC, 50Hz
AC-ottojännite
115 VAC, 60Hz
AC-ottojännite
230 VAC, 50Hz
Normaalikäyttö
140,8 BTU/hr
(tyyp.)
139,7 BTU/hr
(tyyp.)
142,3 BTU/hr
(tyyp.)
Lepotila (Valmiustila)
<0,717 BTU/hr
(tyyp.)
<0,785 BTU/hr
(tyyp.)
<0,956 BTU/hr
(tyyp.)
Pois päältä
<0,683 BTU/hr
(tyyp.)
<0,751 BTU/hr
(tyyp.)
<0,922 BTU/hr
(tyyp.)
Virran LED-merkkivalo
Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen
(välkkyy)
Virransyöttö Ulkoinen, 100–240 VAC, 50–60 Hz
Koko
Tuote jalustan kanssa
(LxKxS)
541 x 421 x 176 mm(246E8)
613 x 466 x 189 mm(276E8)
Tuote ilman jalustaa
(KxLxS)
541 x 333 x 42 mm(246E8)
613 x 374 x 41 mm(276E8)
Tuotepakkauksen kanssa
(LxKxS)
587 x 482 x 129 mm(246E8)
660 x 523 x 135 mm(276E8)
Paino
Tuote jalustalla
3,79 kg(246E8)
4,69 kg(276E8)
Tuote ilman jalustaa
3,29 kg(246E8)
4,07 kg(276E8)
Sivu: 13
12
4. Tekniset tiedot
Tuotepakkauksen kanssa
5,67 kg(246E8)
6,58 kg(276E8)
Käyttöolosuhteet
Lämpötila-alue (käyttö) 0°C - 40°C
Suhteellinen kosteus
(käyttö)
20% - 80%
Ilmanpaine (käyttö) 700 - 1 060 hPa
Lämpötila-alue
(ei käytössä)
-20°C - 60°C
Suhteellinen kosteus
(ei käytössä)
10% - 90%
Ilmanpaine (ei käytössä) 500 - 1 060 hPa
Ympäristö
ROHS KYLLÄ
EPEAT KYLLÄ (Katso lisätietoja huomautuksesta 1)
Pakkaus 100% kierrätettävä
Erityiset aineet 100% PVC BFR -vapaa kotelo
EnergyStar KYLLÄ
Säädöstenmukaisuus ja standardit
Sääntömääräiset
hyväksynnät
CE Mark, FCC Class B, RCM, CU, EPA, WEEE, TCO
Certified, CCC, CECP
Kaappi
Väri Valkoinen / Musta
Valmis Kiiltävä
	 Huomautus
1.	
EPEAT Kulta tai Hopea kelpaa vain alueilla, joilla Philips rekisteröi tuotteen. Siirry
osoitteeseen www.epeat.net nähdäksesi rekisteröinnin tilan maassasi.
2.	
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Siirry sivulle www.philips.
com/support ja lataa esitteen viimeisin versio.
3.	
Älykäs vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeissä.
4.	
CIE 1931-NTSC 95%, sRGB: 133%
Sivu: 14
13
4. Tekniset tiedot
	 Huomautus
Huomaa, että näyttö toimii parhaiten
natiiviresoluutiolla 2560x1440 @ 60 Hz.
Varmistaaksesi parhaan kuvanlaadun,
noudata tätä resoluutiosuositusta.
4.1	 Tarkkuus & esiasetustilat
	Maksimitarkkuus
	
1920x1080@60 Hz (analoginen tulo)
	
2560x1440@60 Hz (digitaalinen
tulo)
	 Suositeltava resoluutio
	
2560x1440@60 Hz (digitaalinen
tulo)
vaakataajuus
(kHz)
Tarkkuus pystytaajuus
(Hz)
31.47 720x400 70.09
31.47 640x480 59.94
35.00 640x480 66.67
37.86 640x480 72.81
37.50 640x480 75.00
35.16 800x600 56.25
37.88 800x600 60.32
48.08 800x600 72.19
46.88 800x600 75.00
47.73 832x624 74.55
48.36 1024x768 60.00
56.48 1024x768 70.07
60.02 1024x768 75.03
44.77 1280x720 59.86
60.00 1280x960 60.00
63.89 1280x1024 60.02
79.98 1280x1024 75.03
55.94 1440x900 59.89
65.29 1680x1050 59.95
67.50 1920x1080 60.00
88.79 2560x1440 60.00
59.95 2560x1440 60.00
Sivu: 15
14
5. Virranhallinta
5.	 Virranhallinta
Jos sinulla on VESA:n DPM-
yhteensopiva näyttökortti tai sovellus
asennettuna PC-tietokoneellesi,
näyttö vähentää automaattisesti
sähkönkulutustaan, silloin kun se ei ole
käytössä. Jos näyttö havaitsee signaalin
näppäimistöltä, hiirestä tai muusta
laitteesta, se "herää" automaattisesti.
Seuraava taulukko sisältää
virrankäyttöarvot ja automaattisen
virransäästötoiminnot signaalit:
246E8FJS/246E8FJA:
Virta-asetusten tiedot
VESA-tila Video H-sync V-sync Sähkönkäyttö LED-Väri
Aktiivi PÄÄLLÄ Kyllä Kyllä
32,07 W (tyyp.)
38,68 W (maks.)
Valkoinen
Lepo POIS Ei Ei 0,5 W (tyyp.)
Valkoinen
(vilkkuu)
Sammuta POIS - - 0,3 W (tyyp.) POIS
276E8FJS/276E8FJA:
Virta-asetusten tiedot
VESA-tila Video H-sync V-sync Sähkönkäyttö LED-Väri
Aktiivi PÄÄLLÄ Kyllä Kyllä
42 W (tyyp.)
52 W (maks.)
Valkoinen
Lepo POIS Ei Ei 0,5 W (tyyp.)
Valkoinen
(vilkkuu)
Sammuta POIS - - 0,3 W (tyyp.) POIS
Seuraavaa asetusta käytetään
mittaamaan tämän näytön
virrankulutusta.
•	 Alkuperäinen resoluutio:
2560x1440
•	 Kontrasti: 50%
•	 Kirkkaus: 100%
•	 Värilämpötila: 6500K puhtaan
valkoisella kuviolla
	 Huomautus
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman
etukäteisilmoitusta.
Sivu: 16
15
6. Asiakaspalvelu ja takuu
6.	 Asiakaspalvelu ja
takuu
6.1	 Philipsin takuu
nestekidenäyttöjen
kuvapistevirheiden
tapauksessa
Philipsin pyrkimyksenä on tarjota
tuotteita, joiden laatu on paras
mahdollinen. Käytämme uusimpia
valmistusmenetelmiä ja tiukkaa
laadunvalvontaa. Nestekidenäyttöjen
kuvapisteiden tai osaväripisteiden
vikoja ei kuitenkaan voida aina välttää.
Kukaan valmistaja ei pysty takaamaan,
että kaikkien TFT-näyttöjen kaikki
kuvapisteet olisivat virheettömiä. Philips
takaa kuitenkin, että jos virheiden
määrä on liian suuri, näyttö korjataan
tai vaihdetaan takuun puitteissa.
Seuraavassa selitetään erilaiset
kuvapistevirheet ja määritellään, milloin
niiden määrä katsotaan liian suureksi.
Takuu kattaa korjauksen tai vaihdon,
jos TFT-näytön kuvapistevirheiden
määrä ylittää määritellyt raja-arvot.
Esimerkiksi näytön osaväripisteistä saa
vain 0,0004 % olla virheellisiä. Lisäksi
Philips määrittelee vielä tiukemmat rajat
tietyille virheyhdistelmille, jotka ovat
muita näkyvämpiä. Takuu on voimassa
kaikkialla maailmassa.
osaväripisteestä
kuvapiste
Kuvapisteet ja osaväripisteet
Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta
osaväripisteestä (subpixel): punaisesta
(R), vihreästä (G) ja sinisestä (B). Kaikki
kuvapisteet yhdessä muodostavat
kuvan. Kun kaikki kolme osaväripistettä
palavat, ne näkyvät yhtenä valkoisena
kuvapisteenä. Kun kaikki kolme
osaväripistettä ovat sammuksissa, ne
näkyvät yhtenä mustana kuvapisteenä.
Jos vain yksi tai kaksi osaväripistettä
palaa, yhteistuloksena näkyy yksi
muunvärinen kuvapiste.
Erityyppiset kuvapistevirheet
Kuvapisteiden ja osaväripisteiden
virheet näkyvät kuvaruudussa eri tavoin.
Kuvapistevirheitä on kahta tyyppiä
ja kumpikin tyyppi käsittää erilaisia
osaväripistevirheitä.
Kirkkaat pisteet
Kirkkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai
alipisteitä, jotka ovat aina valaistuina tai
"päällä". Kirkas piste on alipiste, joka jää
näyttöön kun näytössä on tumma kuvio.
Kirkkaiden pisteiden tyypit.
Yksi palava punainen, vihreä tai sininen
osaväripiste.
Kaksi vierekkäistä palavaa
osaväripistettä:
-	 punainen + sininen = violetti
-	 punainen + vihreä = keltainen
Sivu: 17
16
6. Asiakaspalvelu ja takuu
-	
vihreä + sininen = syaani
(vaaleansininen)
Kolme vierekkäistä palavaa
osaväripistettä (yksi valkoinen
kuvapiste).
	Huomautus
Punaiset tai siniset kirkkaat pisteet
ovat 50 prosenttia kirkkaampia kuin
ympäröivät pisteet, kun taas vihreät
kirkkaat pisteet ovat 30 prosenttia
naapuripisteitä kirkkaampia.
Mustat kirkkaat pisteet
Mustat kirkkaat pisteet ovat
näyttöpisteitä tai alipisteitä, jotka ovat
aina pimeinä tai "pois päältä". Tumma
piste on alipiste, joka jää näyttöön
kun näytössä on vaalea kuvio. Mustien
pisteiden tyypit.
Kuvapistevirheiden etäisyys
Koska samantyyppiset lähekkäiset
kuvapiste- ja osaväripistevirheet voivat
näkyä erityisen häiritsevinä, Philips
määrittelee myös kuvapistevirheiden
etäisyydelle toleranssit.
Kuvapistevirheiden toleranssit
Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat
TFT-näytön korjaamiseen tai
vaihtoon takuukauden aikana,
Philipsin litteän näytön kuvapiste-
tai osaväripistevirheiden määrän on
ylitettävä seuraavissa taulukoissa
annetut toleranssit.
Sivu: 18
17
6. Asiakaspalvelu ja takuu
KIRKASPISTEVIRHEET HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
1 palava osaväripiste 3
2 vierekkäistä palavaa osaväripistettä 1
3 vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen
kuvapiste)
0
Kahden kirkaspistevirheen välinen etäisyys* >15 mm
Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismäärä 3
MUSTAPISTEVIRHEET HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
1 musta osaväripiste 5 tai vähemmän
2 vierekkäistä mustaa osaväripistettä 2 tai vähemmän
3 vierekkäistä mustaa osaväripistettä 0
Kahden mustapistevirheen välinen etäisyys* >15 mm
Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismäärä 5 tai vähemmän
KUVAPISTEVIRHEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ HYVÄKSYTTÄVÄ TASO
Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden
kokonaismäärä
5 tai vähemmän
	 Huomautus
1.	
1 osaväripistevirhe tai 2 vierekkäistä osaväripistevirhettä = 1 kuvapistevirhe
Sivu: 19
18
6. Asiakaspalvelu ja takuu
6.2	Asiakaspalvelu ja takuu
Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisätukea alueellasi
voimassaolevista vaatimuksista osoitteesta www.philips.com/support tai ota yhteyttä
paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.
Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleistä takuuaikaa, sertifioidulla
huoltokeskuksellamme on tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.
Jos haluat käyttää tätä palvelua, varmista, että ostat tämän palvelun 30
kalenteripäivän sisällä alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Palveluun kuuluu jatkettuna
takuuaikana nouto-, korjaus- ja palautuspalvelu, käyttäjä on kuitenkin vastuussa
kaikista kertyneistä kustannuksista.
Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun
laajennetun takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli
mahdollista, ostamasi jatketun takuuajan sisällä.
Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteyttä paikalliseen
huoltokeskukseen (asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisätietoja.
Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.
Paikallinen
vakiotakuuaika
Jatkettu takuuaika Kokonaistakuuaika
Vaihtelee
alueittain
+ 1 vuosi Paikallinen vakiotakuuaika +1
+ 2 vuotta Paikallinen vakiotakuuaika +2
+ 3 vuotta Paikallinen vakiotakuuaika +3
**Alkuperäinen ostotosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.
	Huomautus
Katso paikallinen huoltonumero tärkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla Philips-
tukisivustolla.
Sivu: 20
19
7. Vianetsintä ja usein kysyttyä
7.	 Vianetsintä ja usein
kysyttyä
7.1	 Ongelmatilanteet
Tämän sivun ongelmat ovat sellaisia,
että käyttäjä voi itse korjata ne. Jos
tämän sivun ratkaisut eivät korjaa
ongelmaa, ota yhteyttä Philips-
asiakaspalveluun.
	 Yleisiä ongelmia
Ei kuvaa (virran LED ei pala)
•	 Varmista, että virtajohto on liitetty
sekä pistorasiaan että näytön taakse.
•	 Varmista ensin, että näytön
etuosassa oleva näppäin on POIS
PÄÄLTÄ -asennossa. Paina näppäin
sen jälkeen PÄÄLLÄ -asentoon.
Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)
•	 Varmista, että tietokone on päällä.
•	 Varmista, että signaalikaapeli on
liitetty tietokoneeseesi.
•	 Varmista, että näytön kaapelin
liittimet eivät ole vääntyneet. Jos
liittimet ovat vääntyneet, vaihda
kaapeli uuteen.
•	 Energiansäästötoiminto on ehkä
aktivoitu
Näytöllä lukee
Attention
Check cable connection
•	 Varmista, että näytön kaapeli on
yhdistetty tietokoneeseesi. (Katso
myös pikaopas).
•	 Tarkista, ovatko näytön kaapelin
liittimet vääntyneet.
•	 Varmista, että tietokone on päällä.
AUTO-painike ei toimi
•	 Auto-toiminto toimii ainoastaan
Analogisessa VGA -tilassa. Jos tulos
ei tyydytä, voit säätää manuaalisesti
OSD-valikosta.
	 Huomautus
Auto-toiminto ei toimi DVI-digitaali
-tilassa, koska sitä ei tarvita.
Näkyvää savua tai kipinöintiä
•	 Älä suorita mitään
vianetsintävaihetta
•	 Irrota näyttö verkkovirrasta
välittömästi turvallisuussyistä
•	 Ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun välittömästi.
	 Kuvaan liittyviä ongelmia
Kuva ei ole keskellä
•	 Säädä kuvan paikkaa käyttäen OSD:n
pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
•	 Säädä kuvan paikkaa OSD-valikon
Asetus -vaihtoehdon Tila/Kello
-säädöillä. Se on voimassa vain
VGA-tilassa.
Näytön kuva värähtelee
•	 Varmista, että signaalikaapeli on
yhdistetty näytönohjaimeen tai
PC-tietokoneeseen.
Näytöllä on pystysuora värinä
•	 Säädä kuvaa käyttäen OSD:n
pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
•	 Poista vaakasuorat juovat OSD-
valikon Asetus -vaihtoehdon Tila/
Kello -säädöillä. Se on voimassa
vain VGA-tilassa.
Sivu: 21
20
7. Vianetsintä ja usein kysyttyä
Näytöllä on vaakasuoraa värinää
•	 Säädä kuvaa käyttäen OSD:n
pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
•	 Poista vaakasuorat juovat OSD-
valikon Asetus -vaihtoehdon Tila/
Kello -säädöillä. Se on voimassa
vain VGA-tilassa.
Näytön kuva on epäselvä, huonosti
erottuva tai liian tumma
•	 Säädä kontrastia ja kirkkautta
kuvaruutunäytöllä.
"Jlkikuvien", "kiinni palamisen" tai
"haamukuvien" jää ruudulle, kun virta
on sammutettu.
•	 Pidemmän aikaa näytöllä oleva
pysäytyskuva saattaa aiheuttaa
näytölläsi "kiinni palaminen"-
ilmiön, josta käytetään
myös termejä "jälkikuva" ja
"haamukuva". "Kiinni palaminen",
"jälkikuvat" tai "haamukuvat"
on yleisesti tunnettu ilmiö
nestekidenäyttöpaneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia "kiinni
palaminen" tai "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" katoavat vähitellen
tietyn ajan kuluttua siitä, kun virta on
sammutettu.
•	 Aktivoi aina liikkuva
näytönsäästöohjelma, kun lopetat
näytön käyttämisen.
•	 Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma,
jos nestekidenäytölläsi on
muuttumattomia, staattisia kohteita.
•	 Näytönsäästäjän aktivoinnin
tai näytön säännöllisen
virkistämistoiminnon laiminlyönti voi
johtaa vakaviin "kiinni palaminen"-,
"jälkikuva"- tai "haamukuva"-
oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita
ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä
lueteltuja vaurioita.
Kuva on vääristynyt. Teksti on
epäselvää.
•	 Aseta PC-tietokoneen
näyttötarkkuus samaksi kuin näytön
suositeltu natiivitarkkuus.
Näytöllä on vihreitä, punaisia, sinisiä,
tummia ja valkoisia pisteitä
•	 Jäljellä olevat pisteet ovat
normaaleja nestekiteen
nykyteknologiaan kuuluvia
ominaisuuksia, katso lisätietoja
pikselitakuusta.
* "Virta päällä" -valo on häiritsevän
kirkas.
•	 Voit säätää "virta päällä"
-valoa Virran LED-astuksella
kuvaruutunäytön pääohjaimilla.
Lisätietoja löydät
Asiakaspalvelukeskuslistalta ja ottamalla
yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.
* Toiminnallisuus poikkeaa näytön
mukaan.
Sivu: 22
21
7. Vianetsintä ja usein kysyttyä
7.2	 Usein kysyttyä - Yleisiä
Kysymys 1:	
Mitä minun tulee tehdä,
kun näytölle ilmestyy
viesti "Tätä videotilaa
ei voi näyttää" näyttöä
asentaessani?
Vastaus:	 
Suositeltu tarkkuus tälle
näytölle: 2560x1440,
60 Hz.
•	 Irrota kaikki kaapelit ja liitä
PC-tietokoneesi aikaisemmin
käyttämääsi näyttöön.
•	 Valitse Windows Käynnistys
-valikossa Asetukset/Ohjauspaneeli.
Valitse Ohjauspaneeli
-ikkunassa Näyttö -kuvake.
Valitse ohjauspaneelin Näytössä
"Asetukset"-välilehti. Siirrä
asetukset-välilehdellä olevan
"Työpöytäalue" -laatikon
vierityspalkki 2560x1440 pikseliä
kohdalle.
•	 Avaa "Lisäominaisuudet" ja aseta
virkistystaajuus 60Hz:iin ja napsauta
OK.
•	 Käynnistä tietokone uudelleen
ja tee kohdat 2 ja 3 uudelleen
tarkistaaksesi, että PC-tietokoneen
asetukset ovat 2560x1440, 60 Hz.
•	 Sammuta tietokone, irrota vanha
näyttö ja liitä Philips nestekidenäyttö
uudelleen tietokoneeseen.
•	 Käynnistä näyttö ja sen jälkeen
PC-tietokone.
Kysymys 2:	
Mikä on nestekidenäytön
suositeltu virkistystaajuus?
Vastaus:	LCD-näytön suositeltu
virkistystaajuus on 60Hz.
Jos näytöllä ilmenee
häiriöitä, voit yrittää
poistaa ne muuttamalla
virkistystaajuuden
75Hz:ksi.
Kysymys 3:	
Mitä ovat käyttöoppaan
.inf- ja .icm-tiedostot?
Miten asennan ajurit (.inf
ja .icm)?
Vastaus:	 
Nämä ovat näyttösi
ajuritiedostoja. Asenna
ajurit käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneesi saattaa
pyytää näyttösi ajureita
(drivers) (.inf ja .icm
tiedostot) tai ajurin levyä
(driver disk), kun asennat
näyttösi ensimmäistä
kertaa.
Kysymys 4:	
Miten säädän tarkkuutta?
Vastaus:	
Videokortti/graafinen
ajuri ja näyttö
määräävät käytössä
olevat tarkkuudet.
Valitse haluamasi
tarkkuus Windows®:in
Ohjauspaneelin kohdassa
Näytön ominaisuudet.
Kysymys 5:	
Mitä teen, jos en ole
varma tekemistäni näytön
säädöistä kuvaruutunäyttö
(OSD) -valikossa?
Vastaus:	
Paina painiketta
ja valitse "Palauta"
palauttaaksesi kaikki
tehdasasetukset.
Kysymys 6:	
Onko LCD-näyttöruutu
naarmunkestävä?
Vastaus:	 
Yleinen suositus on, että
paneelin pintaa ei altisteta
voimakkaille iskuille,
ja että se suojataan
teräviltä ja tylpiltä
esineiltä. Koskiessasi
näyttöön, varmista, että
paneelin pintaan ei
kohdistu painetta. Tämä
saattaisi vaikuttaa näytön
takuuseen.
Sivu: 23
22
7. Vianetsintä ja usein kysyttyä
Kysymys 7:	
Miten puhdistan LCD-
näytön?
Vastaus:	 Käytä normaaliin
puhdistukseen puhdasta,
pehmeää liinaa. Käytä
isopropanolia vaativaan
puhdistukseen. Älä käytä
muita liuotteita, kuten
etyylialkoholia, etanolia,
asetonia, heksaania jne.
Kysymys 8: 	
Voinko muuttaa näyttöni
väriasetuksia?
Vastaus:	 Kyllä, voit muuttaa
näyttösi väriasetuksia
kuvaruutunäytöllä (OSD)
seuraavien ohjeiden
mukaisesti,
•	 Paina saadaksesi näkyviin OSD
(On Screen Display) -valikon
•	 Paina "Alas-nuolta" valitaksesi
vaihtoehdon "Väri", paina sitten
päästäksesi värin asetukseen,
asetuksia on kolme kuten alla.
1.	 Värilämpötila: Asetuksella 6500K
paneeli vaikuttaa "punavalkoisen
sävyiseltä ja lämpimältä", kun taas
lämpötila 9300K on "kylmä ja
sinivalkoinen".
2.	 sRGB: tämä on standardiasetus,
joka varmistaa oikeiden värien
vaihdon laitteesta toiseen (esim.
digitaaliset kamerat, näytöt,
tulostimet, skannerit, jne).
3.	 Käyttäjän määräämä: käyttäjä voi
valita haluamansa väriasetukset
säätämällä punaista, vihreää ja
sinistä.
	 Huomautus
Mittayksikkö lämmitettävästä kohteesta
säteilevälle valon värille. Tähän käytetään
absoluuttisia arvoja (Kelvin-asteita).
Alemmat Kelvin-lämpötilat, kuten 2004K
ovat punaisia; korkeammat lämpötilat,
kuten 9300K ovat sinisiä. Neutraali
lämpötila, 6504K, on valkoinen.
Kysymys 9: 	
Voinko liittää
nestekidenäyttöni mihin
tahansa PC-, workstation-
tai Mac-tietokoneeseen?
Vastaus:	
Kyllä. Kaikki Philips
nestekidenäytöt ovat
täysin yhteensopivia
standardien PC-,
Mac- ja workstation-
tietokoneiden kanssa.
Joudut ehkä käyttämään
kaapeliadapteria
liittäessäsi näyttösi
Mac-järjestelmään.
Suosittelemme, että
pyydät lisätietoja Philips-
myyntiedustajaltasi.
Kysymys 10:	
Onko Philips-
nestekidenäytöissä Plug
and Play-toiminto?
Vastaus:	 
Kyllä, näytöt ovat Plug-
and-Play -yhteensopivia
Windows 10/8.1/8/7- ja
Mac OSX -järjestelmien
kanssa.
Kysymys 11:	
Mitä nestekidenäytön
kiinni juuttuminen, kiinni
palaminen, jälkikuva ja
haamukuva tarkoittavat?
Vastaus:	
Pidemmän aikaa näytöllä
oleva pysäytyskuva
saattaa aiheuttaa
näytölläsi "kiinni
palaminen"-ilmiön,
josta käytetään myös
termejä "jälkikuva" ja
"haamukuva". "Kiinni
palaminen", "jälkikuvat"
tai "haamukuvat"
on yleisesti tunnettu
ilmiö nestekidenäyttö-
paneelitekniikassa.
Valtaosassa tapauksia
"kiinni palaminen"
Sivu: 24
23
7. Vianetsintä ja usein kysyttyä
tai "jälkikuvat" tai
"haamukuvat" katoavat
vähitellen, kun virta on
sammutettu.
Aktivoi aina liikkuva
näytönsäästöohjelma,
kun lopetat näytön
käyttämisen.
Aktivoi aina määräaikainen
ruudunpäivitysohjelma,
jos nestekidenäytölläsi on
muuttumattomia, staattisia
kohteita.
	 Varoitus
Vakavat "kiinni-palaminen"- tai
"jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireet
eivät katoa eikä niitä voi korjata. Takuu
ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.
Kysymys 12: 	
Minkä vuoksi näyttöni
teksti ei ole selvää ja
näytöllä on epäselviä
merkkejä?
Vastaus:	 Tämä LCD-näyttö
toimii parhaiten
natiiviresoluutiolla
2560x1440, 60 Hz. Käytä
tätä tarkkuutta saadaksesi
parhaan mahdollisen
kuvan.
Kysymys 13: 	
Kuinka avaan/lukitsen
pikanäppäimen?
Vastaus:	 Paina 10 sekuntia
avataksesi/lukitaksesi
pikanäppäimen. Kun teet
niin, monitoriin ponnahtaa
näkyviin "Huomio"-viesti
osoittamaan avauksen/
lukituksen tilan, kuten alla
olevissa kuvissa.

  

  
Sivu: 25
© 2017 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.
Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips
N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään Koninklijke
Philips N.V:n lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Versio: M82x6EF1T

Kysymykset & vastaukset

Merkin Philips 276E8FJAB ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Philips 276E8FJAB

Onko sinulla kysymys tuotteesta Philips 276E8FJAB, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Philips 276E8FJAB käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Philips 276E8FJAB suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.