Parrot MKi9100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Parrot MKi9100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Parrot
  • Tuote: Autojärjestelmä
  • Malli/nimi: MKi9100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Espanja, Saksa, Ranska, Italialainen, Hollantilainen, Ruotsalainen, Tanska, Puola, Venäjä, Turkki, Slovakki, Norja, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 24
Yhteenveto				
Tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot ovat
käytössä vain, jos hakemistosi toimii latinalaisilla
kirjaimilla. On tärkeää noudattaa Parrot MKi9100
-tuotteen käyttämän kielen ääntämystä ja
intonaatiota (alkuperäinen kieli on englanti).
PARROT MKi9100 -tuotteen asennus
Suosittelemme, että annat asiantuntijan asentaa
Parrot MKi9100-tuotteen.
• Ennen kuin kiinnität handsfree-laitteen eri osat autoon,
aloita liittämällä johdot elektroniseen koteloon. Irrota ensin
auton alkuperäisen audiojärjestelmän liittimet.
• Mukana tulevissa johdoissa on ISO-liitännät ja kaksi 		
Line-ulostuloa. Line-ulostuloja voidaan käyttää, jos autosi
audiojärjestelmä on varustettu kyseisellä vaihtoehdolla. On
olemassa siis useita asennusmahdollisuuksia autoradion ja
auton tyypistä riippuen.
• Mute-toiminnon avulla voit katkaista autoradion äänen ja
vaihtaa puhelutoimintoon. Mute-sisäänmenon valinta riippuu
autoradion kokoonpanosta.
Suomi
Tiettyjen toimintojen käyttö riippuu ainoastaan
puhelimestasi.
► Mene nettisivullemme www.parrot.com, kohtaan
Yhteensopivuus, jos haluat lisätietoja.
FI
25
Parrot MKi9100 -tuotteen asennus....................................
Autoradio ISO-liitännällä .............................................
Autoradio Line in-sisäänmenoilla ................................
Autoradio ilman « ISO » -liittimiä ................................
Handsfree-setin virtajohdon asennus...........................
Asennuksen tarkistus...................................................
Audioliittimien asennus.................................................
Elektronisen kotelon asennus .....................................
Kaukosäätimen asennus..............................................
Tuplamikrofonin asennus.............................................
Näytön asennus...........................................................
Parrot MKi9100 -tuotteen ensimmäinen käyttö...............
Kaukosäätimen ja elektronisen
kotelon yhdistäminen....................................................
Valikkojen selaaminen..................................................
Puhelimen paritus ja liittäminen
Parrot MKi9100 -tuotteeseen.......................................
Kännykän paritus ja liittäminen
Parrot MKi9100-tuotteeseen........................................
Puhelin-toiminnon käyttö..................................................
Puhelimen hakemiston synkronointi ............................
Komennot.....................................................................
Puheluun vastaaminen ...............................................
Musiikki-toiminnon käyttö.................................................
Audiolähteen valinta ....................................................
Komennot.....................................................................
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
Sivu: 25
26
• Varmista, että Parrot MKi9100 -tuotteen johdot eivät ole
taitettu tai jumissa asennuksen jälkeen.
Autoradio ISO-liitännällä 		
1. Kytke handsfree-setin urosliittimet autoradioon.
2. Liitä audiojohdot ja auton virtalähde yhteen Parrot
MKi9100-tuotteen naarasliittimien kanssa.
3. Liitä asennuskaapelissa vapaa keltainen johto yhteen
audiojärjestelmää vastaavista mute-sisäämenoista, jos
audiojärjestelmässä on sellainen (mute in1, mute in2 tai
mute in3).
Autoradio Line in-sisäänmenoilla 		
• Käytä tämänkaltaista liitäntää liittämällä « Line » -ulostulo
(ruskea ja valkoinen johto tai punainen ja musta johto)
audiojärjestelmän « Line » -sisäänmenoon.
• Kahden « Line » -ulostuloparin käyttö mahdollistaa 		
Streaming Audio-toiminnon käytön stereo-tilassa
auton kaiuttimissa.
• Liitä asennuskaapelissa vapaa keltainen johdin yhteen
audiojärjestelmää vastaavista mute-sisäämenoista, jos
audiojärjestelmässä on sellainen (mute in1, mute in2 tai
mute in3).
Autoradio ilman « ISO » -liittimiä 		
Asennusta helpottaaksesi sinun tulee hankkia
ISO-adapterijohto. Tutustu ISO-adapterimallistoon
nettisivullamme: www.parrot.com.
Handsfree-setin virtajohdon asennus
• Tutustu autoradiosi kytkentäkaavioon.
• Setin kaapelin punaisen johtimen tulee vastata kiinteää
+12V jännitettä, oranssin johtimen katkottavaa 12V
jännitettä ja mustan johtimen auton runkoa.
• Varmista että oranssi johdin ei ole kytkettynä kiinteään12V
jännitteeseen. Muuten auton akku saattaa tyhjentyä ja
handsfree-laite saattaa vaurioitua.
• Joissakin autoissa punainen ja oranssi johdin on
vaihdettava keskenään. Tämä toimenpide käy helposti
vaihtamalla Parrot MKi9100 -tuotteen asennuskaapelissa
olevat sulakepesät keskenään.
Joidenkin autojen autoliittimissä ei ole katkottavaa
+12V jännitettä. Silloin on syytä kytkeä oranssi
johdin sulakerasiaan tai muuhun katkottavaan
virtalähteeseen.
Sivu: 26
Asennuksen tarkistus
Tarkista handsfree-laitteen virtalähteen polaarisuus.
Tarkistusta varten sammuta auton moottori sen jälkeen kun
olet asentanut Parrot MKi9100 -tuotteen: «Good bye» -viestin
tulisi näkyä näytössä.
Jos viestiä ei näy, sinun tulee vaihtaa punaisen ja oranssin
johtimen paikat. Virtajohdon punaisen johtimen tulee olla
liitettynä kiinteään 12V jännitteeseen, oranssin johtimen
katkottavaan 12V jännitteeseen ja mustan johtimen auton
runkoon. Tämä toimenpide suoritetaan helposti vaihtamalla
Parrotin kytkennässä olevien kahden kaapelikengän paikkaa.
Audioliittimien asennus
• Liitä audioliittimet elektroniseen koteloon ja asenna
audioliittimet (USB / iPod/ Jack) hansikaslokeroon, keskiko
teloon tai ovilokeroon riippuen kojelaudan konfiguraatiosta.
• Käytä mukana tulevaa suojakorkkia.
Elektronisen kotelon asennus 		
Vältä kotelon asentamista:
- lähelle lämmitystä tai ilmastointilaitetta
- suoraan auringonvaloon
- metallisen sisäseinän taakse.
Kaukosäätimen asennus 		
• Valitse kaukosäätimen paikka auton sisällä. Suosittelemme
kaukosäätimen asennusta kojelaudan keskelle tai
lähelle kuljettajaa.
• Jos asennat kaukosäätimen rattiin, tarkista että se on
tiukasti kiinni, niin ettei se liiku autoa ajaessasi. Älä asenna
kaukosäädintä ratin ulkopuolelle, muuten se saattaa häiritä
autolla ajoa.
• Jos käytät toista telinettä, käytä telineen selkäpuolella
olevaa kaksipuolista teippiä telineen kiinnittämiseen
kojelautaan. Sen jälkeen voit kiinnittää kaukosäätimen
telineeseen.
Ennen käyttöä odota noin 2 tuntia tarratelineen
kiinnityksen jälkeen, ja varmista että sen on tiukasti
kiinni kojelaudassa.
Tuplamikrofonin asennus 		
Tuplamikrofonin tulee olla käännettynä kuljettajaan päin,
ja sen tulee olla asennettuna mielellään häikäisysuojan ja
taustapeilin välissä. Suosittelemme mikrofonin asennusta
keskelle kojelautaa.
Näytön asennus
Muista irrottaa näyttö, kun lähdet pois autosta. Näin vältät
varkausyritykset ja näytön liiallisen pitämisen suorassa
auringonvalossa.
FI
27
Sivu: 27
PARROT MKi9100 -tuotteen ensimmäinen käyttö
Kaukosäätimen ja elektronisen
kotelon yhdistäminen 		
Jos ensimmäisen kerran Parrot MKi9100 -tuotetta käyttäes-
säsi kaukosäädin ei näytä olevan yhteydessä elektroniseen
koteloon, paina punaista nappia useaan kertaan samalla
kun pidät Play- ja vihreää nappia alhaalla. Suorita tämä
toimenpide 30 sekuntia auton käynnistyksen jälkeen, ja niin
kauan kunnes Parrot MKi9100 -tuotteessa lukee «Pairing
remote control».
Valikkojen selaaminen		
• Mene valikkoihin painamalla keskivierityspyörää.
> Setti ilmoittaa ja näyttää valitun valikon nimen.
• Selaa valikkoja vierityspyörää kääntämällä, ja vahvista
valintasi vihreällä napilla tai painamalla vierityspyörää.
• Kun haluat poistua valikosta, paina punaista nappia tai
odotamuutama sekunti.
Puhelimen paritus ja liittäminen
Parrot MKi9100 -tuotteeseen
Kun käytät puhelintasi ensimmäisen kerran Parrot MKi9100
-tuotteen kanssa, sinun tulee parittaa molemmat laitteet
keskenään: kun laitteet ovat tunnistaneet toisensa, tätä
toimenpidettä ei tarvitse enää suorittaa. Mitä tehdä:
1. Tarkista että Parrot MKi9100 -tuote on säädetty niin, että
kaikki Bluetooth®-tuotteet näkevät sen. Sitä varten paina
vierityspyörää ja valitse Settings > Bluetooth > Visibility
> Visible.
Parrot MKi9100 näkyy automaattisesti.
2. Paina vierityspyörää ja valitse Settings > Pair with...
> Jos puhelimesi malli näkyy luettelossa, valitse se ja
paina vierityspyörää.
> Jos puhelimesi mallia ei näy luettelossa, valitse
vaihtoehto Other phones...
3. Etsi puhelimen avulla Bluetooth-oheislaitteet.
> Bluetooth -oheislaitteiden luettelo ilmestyy laitteeseen.
> Kun haku on päättynyt, valitse «Parrot MKi9100».
4. Kun puhelin kysyy Bluetooth PIN-koodia, näppäile
« 0 0 0 0 ».
> Parrot MKi9100 -tuotteen näyttöön ilmestyy « Pairing
successfull».
Kännykän paritus ja liittäminen
Parrot MKi9100-tuotteeseen			
Kun käytät puhelintasi ensimmäisen kerran Parrot MKi9100
-tuotteen kanssa, sinun tulee parittaa molemmat laitteet
keskenään: kun laitteet ovat tunnistaneet toisensa, tätä
toimenpidettä ei enää tarvitse suorittaa. Mitä tehdä:
28
Sivu: 28
1. Etsi puhelimen avulla Bluetooth®-oheislaitteet. Katso
lisätietoja puhelimen käyttöohjeista.
> Bluetooth-oheislaitteiden luettelo näkyy puhelimessa.
2. Kun haku on päättynyt, valitse « Parrot MKi9100 ».
3. Näppäile « 0000 », kun puhelin kysyy PIN-koodia.
> Parrot MKi9100 ilmoittaa « Pairing successful ».
> Kun puhelin on yhdistetty Parrot MKi9100 -tuotteeseen,
liitäntä kahden laitteen välillä tapahtuu automaattisesti joka
kerta, kun menet sisään autoon.
Puhelin-toiminnon käyttö
Ennen kuin käytät Parrot MKi9100:n puhelin-toimintoa, sinun
tulee liittää puhelin/PDA handsfree-laitteeseen.
► Katso lisätietoja kohdasta Kännykän paritus ja liittäminen
Bluetoothin avulla.
Puhelimen hakemiston synkronointi
Joidenkin Bluetooth-puhelimien kanssa puhelimen yhteystie-
tojen synkronointi Parrot-laitteeseen tapahtuu
automaattisesti.
Jos puhelin ei tue automaattista synkronointia, voit myös
lähettää puhelimen yhteystiedot Parrot MKi9100 -tuotteeseen
Bluetoothin kautta.
Mitä tehdä:
1. Paina vierityspyörää ja valitse Phone > Receive contacts.
2. Katso puhelimen käyttöohjeista lisätietoja yhteystietojen
lähettämisprosessista Object Pushin avulla.
Vain puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot
synkronoituvat laitteen kanssa.
Komennot
Lyhyt painallus:
- Vastaa tulevaan puheluun
- Käynnistää äänentunnistustilan
- Siirtää puhelun puhelimeen (hiljainen tila)
- Poistu hiljaisesta tilasta
- Vastaa toiseen tulevaan puheluun /
vuorottelee useiden puhelujen välillä
Pitkä painallus : Soittaa viimeiseen
soitettuun numeroon
- Kieltäytyy tulevasta puhelusta (tai toisesta
tulevasta puhelusta)
- Lopettaa puhelun
Säätää puhelun äänenvoimakkuuden
Lyhyt painallus :Aktivoi DTMF-toiminnon
(interaktiivisten äänipalvelimien hallinta)
Sulkee / aktivoi mikrofonin (secret-tila)
FI
29
Sivu: 29
Puheluun vastaaminen 		
Soittoääni ilmoittaa tulevasta puhelusta.
Laite näyttää soittajan nimen, jos soittajan numero on Parrot
MKi9100 -tuotteeseen liitetyn puhelimen hakemistossa.
• Jos haluat vastata puheluun, paina vihreää nappia. Paina
punaista nappia, kun haluat lopettaa puhelun.
• Jos et halua vastata puheluun, paina punaista nappia.
Musiikki-toiminnon käyttö
Audiolähteen valinta 		
• Liitä Parrot MKi9100 musiikkisoittimeen / MP3-soittimeen /
USB-tikkuun käyttämällä USB-, Jack- tai iPod-liitintä.
$*
Liitä iPod-soitin Parrot MKi9100 -tuotteeseen
jack-johdon avulla, jos haluat käyttää seuraavia
iPod-soittimia: iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G ja
iPod Shuffle.
Varmista että iPod-soittimesi on päivitetty ennen
kuin käytät sitä Parrot MKi9100 -tuotteen kanssa.
• Paina Play-nappia ja käynnistä Musiikki-toiminto.
• Kun haluat vaihtaa musiikkilähteen, paina vierityspyörää
ja mene valikkoon. Valitse audiolähde seuraavassa
järjestyksessä:
- iPod,
- USB-laite,
- Bluetooth-liitetty laite,
- Jack-ulostulolla varustettu laite.
Jos Parrot MKi9100 on liitetty iPhoneen ja USB-
tikkuun, iPhone on etuoikeutettu laite: voit käyttää
vain iPhonen sisältöä.
Komennot 		
Lyhyt painallus:
- Käynnistää musiikkitilan
- Sammuttaa / aloittaa uudestaan musiikintoiston
Pitkä painallus: Audioefektivalikkojen käyttö
Lyhyt painallus: Palaa kappaleen alkuun /
palaa edelliseen kappaleeseen
Pitkä painallus: Pikakelaus taaksepäin
- Lyhyt painallus: Menee seuraavaan
kappaleeseen
- Pitkä painallus: Pikakelaus eteenpäin
Äänenvoimakkuuden säätö
30
Sivu: 40
Eftersom vi hela tiden förbättrar våra
produkter, kan det hända att produkten
som du har köpt skiljer sig en aning
från den modell som beskrivs i denna
manual. I så fall kan en senare version
av instruktionsboken vara tillgänglig i
elektroniskt format på Parrots webb-
plats www.parrot.com.
Varumärken
Namnet och loggan Bluetooth är
varumärken som tillhör Bluetooth ®
SIG, Inc. och all användning av de
sistnämnda av Parrot S.A. sker under
licens.
iPod är ett märke som tillhör d’Apple
Inc., registrerat i USA och i andra
länder.
Etiketten «Made for iPod» betyder att
ett elektroniskt tillbehör har utvecklats
speciellt för iPod och att utvecklaren
certifierar att det uppfyller Apples
standarder i fråga om prestanda.
Alla andra kommersiella märken och
varumärken som nämns i detta doku-
ment är copyrightskyddade och tillhör
sina respektive ägare.
Takuu
Haittaamatta laillista takuuta, Parrot-
tuotteilla sekä niiden osilla ja huol-
lolla on 1 vuoden takuu ostopäivästä
lähtien, lukuunottamatta tuotteen
kulumista. Takuun voi todistaa osto-
tositteella (ostopäivä ja -paikka sekä
tuotteen sarjanumero) jälleenmyyjän
luona tai suoraan Parrot-yrityksessä.
Takuu ei kata Bluetooth® kännyköiden
kanssa toimivien Parrot-tuotteiden
sisältävien ohjelmistojen päivitystä
seuraavissa tarkoituksissa: yhteensopi-
vuus, tietojen talteenotto, tuotteen ulk-
oinen kuluminen joka johtuu tuotteen
normaalista käytöstä, mikä tahansa
onnettomuuden, tuotteen epänormaa-
lin tai luvattoman käytön tai muun kuin
Parrot-tuotteen aiheuttama vahinko.
Parrot ei ole vastuussa kuljetuksen
tai korjauksen aikana tapahtuvasta
tuotteen säilytyksestä, katoamisesta tai
tietojen vahingoittamisesta.
Tuote, josta ei löydy minkäänlaista
vahinkoa tai vikaa palautetaan lähet-
täjälle. Lähettäjä maksaa käsittely-,
tarkastus- ja kuljetuskulut. Tuotteen
teknisten ominaisuuksien takia suosit-
telemme, että annat huoltomiehen
asentaa sen. Parrotia ei voi missään
tapauksessa pitää vastuussa tuotteen
toimintahäiriöstä, joka johtuu asen-
nuksesta, jossa ei ole otettu huomioon
käyttöoppaan ohjeita ja/tai käyttäjän
itsensä suorittamasta vääränlaisesta
asennuksesta.
Tuotteen kierrätys
Sähköiset ja elektroniset
laitteistojätteet
Tuotteessa ja sen käyttöoppaassa
oleva tunnus merkitsee, että tuotetta
ei saa hävittää tavallisten kotitalousjät-
teiden kanssa tuotteen käyttöajan
loputtua. Jätteiden valvomaton
hävittäminen voi aiheuttaa vahinkoa
ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Älä
sekoita tuotetta muiden tyyppisten jät-
teiden kanssa, vaan kierrätä se oikealla
ja vastuullisella tavalla. Näin edistät
Yleiset tiedot
Sivu: 41
42
materiaalisten aineiden kestävää
uudelleenkäyttöä.
Yksityiset kuluttajat voivat ottaa
yhteyttä siihen jälleenmyyjään, joka on
myynyt tuotteen heille tai oman kunnan
palveluihin saadakseen tietoja tuotteen
hävittämisestä ja sen ympäristöys-
tävällisestä kierrätyksestä. Yritykset
voivat ottaa yhteyttä tavaratoimitta-
jaansa ja hakea lisätietoja tuotteen
myyntisopimuksen ehdoista. Tuotetta
ei saa hävittää muiden kaupallisten
jätteiden kanssa.
Muutokset
Käyttöoppaan sisältämät ohjeet ja
tiedot ovat viitteellisiä ja niitä voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Käyttöoppaan tiedot ovat oikeita
oppaan tulostushetkellä. Tiedot on
kirjoitettu suurella huolella, jotta käyt-
täjä saisi käyttöönsä mahdollisimman
tarkat tiedot.
Parrot S.A. yritystä ei voida kuitenkaan
pitää vastuullisena suorasti tai
epäsuorasti mahdollisesta tahattomas-
ta vahingosta tai tietojen katoamisesta,
joka johtuu kyseisestä käyttöoppaasta
puuttuvasta tai virheellisestä tiedosta.
Parrot S.A.
pidättää oikeuden korjata tai parantaa
tuotetta sekä sen käyttöopasta ilman
rajoituksia tai varoittamatta käyttäjää
siitä etukäteen.
Parrot S.A. kehittää jatkuvasti
tuotteitaan, joten ostamasi tuote
saattaa olla hieman erilainen kuin
käyttöoppaassa esitelty tuote. Siinä
tapauksessa voit yrittää hakea uuden
elektronisen version käyttöoppaasta
nettisivulla www.parrot.com.
Rekisteröity tavaramerkki
Bluetooth nimi ja logo ovat Bluetooth ®
SIG, Inc.in rekisteröimiä tavaramerk-
kejä.
Parrot S.A. käyttää edellä mainittuja
tavaramerkkejä luvanalaisesti.
iPod on Apple Inc. yrityksen tavarame-
rkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
« Made for iPod » -logo ilmaisee, että
elektroninen lisätarvike on kehitetty
erityisesti iPodia varten, ja että sen ke-
hittäjä vahvistaa, että lisätarvike vastaa
Applen suorituskykynormeja.
« Works with iPhone » -logo ilmaisee,
että elektroninen lisätarvike on kehitetty
erityisesti iPhonea varten, ja että sen
kehittäjä vahvistaa, että lisätarvike
vastaa Applen suorituskykynormeja.
Kaikki muut käyttöoppaassa mainitut
kaupalliset merkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit on suojeltu tekijänoikeuk-
silla (Copyright), ja ne ovat jokaisen
omistajan omaa omaisuutta.
Yhteensopivuusongelmat
Jotkut rajoitetusti valmistetut automallit
voivat sisältää hieman eroavaisuuksia
alkuperäiseen automalliin verrattuna.
Se voi aiheuttaa tiettyjä yhteensopi-
vuusongelmia tämän tuotteen kanssa.
Parrot S.A. ei ole vastuussa mahdolli-
sista yhteensopivuusongelmista
jotka johtuvat lisätyistä laitteistoista,
joista valmistaja ei ole etukäteen
ilmoittanut.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Parrot MKi9100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Parrot MKi9100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Parrot MKi9100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Parrot MKi9100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Parrot MKi9100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.