Panasonic Lumix DMC-GH3 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic Lumix DMC-GH3 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Järjestelmäkamera
  • Malli/nimi: Lumix DMC-GH3
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Venäjä, Indonesialainen, Romanialainen, Portugali, Italialainen, Unkari, Suomalainen, Saksa, Tanska, Hollantilainen, Kroatialainen, Kreikka, Kiinalainen, Ranska, Puola, Turkki, Ruotsalainen, Espanja, Tšekki, Slovakki

Sisällysluettelo

Sivu: 0
EC
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
Perusasetukset Käyttöohjeet
Digitaalikamera/
Objektiivisarja/Runko
Mallinro DMC-GH3H/DMC-GH3
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja
säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten.
Jos haluat
tarkempia
ohjeita tämän
kameran käyttöön, katso
“Käyttöohjeet edistyneille
toiminnoille
(PDF-muodossa)”, jotka
löytyvät toimitetulta CD-ROM-
levyltä. Asenna se
tietokoneeseen lukeaksesi se.
until
2013/1/28
VQT4M49
F1012SM0
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 1 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 1
2 VQT4M49 (FIN)
Hyvä asiakas,
Haluamme kiittää sinua siitä, että olet hankkinut tämän Panasonicin digitaalikameran. Ole
hyvä ja lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa tulevaa käyttöä varten. Ole
hyvä ja pidä mielessä, että digitaalikameran tietyt ohjaimet ja osat, valikon kohdat, jne.
voivat hieman erota näiden käyttöohjeiden kuvista.
Noudata huolellisesti tekijänoikeuslakeja.
• Esitallennettujen nauhojen tai levyjen tai muun julkistetun tai lähetettävän materiaalin tallennus
muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöön voi loukata tekijänoikeuslakeja. Tietyn
materiaalin tallennus jopa henkilökohtaiseen käyttöön voi olla rajoitettu.
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
∫ Tuotteen tunniste
VAROITUS:
Tulipalo-, sähköisku- tai tuotteen vahingoittumisvaaran välttämiseksi,
• Älä altista laitetta sateelle, kosteudelle, tipoille tai roiskeille.
• Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita.
• Älä poista suojuksia.
• Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huolto ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.
Pistorasia tulee asentaa lähelle laitteistoa ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.
Tuote Sijaintipaikka
Digitaalikamera Alapuoli
Akkulaturi Alapuoli
Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 2 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 2
3
(FIN) VQT4M49
∫ Tietoja akkupakkauksesta
• Älä altista sitä kuumalle tai liekeille.
• Älä jätä akkua(akkuja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat
ovat kiinni.
∫ Tietoja laturista
• Laturi on valmiustilassa, kun verkkovirtajohto on liitettynä. Ensiöpiiri on aina jännitteen alainen
niin kauan kuin sähköjohto on liitetty pistorasiaan.
∫ Käyttöön liittyviä varoituksia
• Käytä aina aitoa Panasonicin kaukolaukaisinta (DMW-RSL1: lisävaruste).
• Älä käytä synkronointijohtoja, joiden pituus on 3 m tai enemmän.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
Täten “Panasonic Corporation” vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY
keskeisten vaatimusten ja oleellisten säännösten mukainen.
Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen vakuutuksen kopion R&TTE-tuotteillemme
DoC-palvelimelta osoitteesta:
http://www.doc.panasonic.de
Valtuutetun edustajan yhteystiedot:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany
Tämä tuote on tarkoitettu yleiseen kulutuskäyttöön. (Luokka 3)
Tuotteen tarkoitus on kytkeytyä langattomaan liityntäpisteeseen (2,4 GHz WLAN).
VAROITUS
• On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei vaihdeta oikein. Vaihda käyttäen ainoastaan
valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
• Kun hävitetään akkuja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään ja kysy
neuvoja oikeasta hävitystavasta.
Varoitus
Tulipalo-, räjähdys- ja palovammavaara. Älä pura, lämmitä yli 60 xC:en tai polta laitetta.
VAARA!
Tulipalo-, sähköisku- tai tuotteen vahingoittumisvaaran välttämiseksi,
• Älä asenna tai sijoita laitetta kirjahyllyyn, suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen
tilaan. Varmista laitteen hyvä tuuletus.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 3 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 3
4 VQT4M49 (FIN)
Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja
hävittämisestä
Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita
sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely,
talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin
keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja
2006/66/EC mukaisesti.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään
arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja
ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi
aiheuttaa.
Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan
tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen
tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata
kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.
Yrityksille Euroopan unionissa
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat
jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.
[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]
Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella.
Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi
tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.
Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä
merkinnöistä):
Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa.
Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan
direktiivin vaatimuksia.
Cd
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 4 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 4
5
(FIN) VQT4M49
Sisällysluettelo
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja........... 2
Valmistelu
Käyttöohjeiden lukeminen (PDF-
formaatissa).......................................... 7
Kameran hoito...................................... 8
Vakiovarusteet...................................... 9
Osien nimet ja toiminnot....................11
Valmistelu ........................................... 15
• Objektiivin vaihtaminen ................. 15
• Olkahihnan kiinnittäminen ............. 15
• Akun lataaminen ........................... 16
• Akun laittaminen/poistaminen ....... 17
• Kortin (lisävaruste) laitto/poisto ..... 17
• Kortin alustus (initialisointi)............ 18
• Päiväyksen/ajan asettaminen
(Kelloasetus)................................. 18
• Käytä etsintä ................................. 19
Valikon asetus.................................... 20
• Valikon kohtien asetus .................. 20
Usein käytettävien valikoiden
kutsuminen välittömästi
(Pikavalikko)....................................... 21
Usein käytettyjen toimintojen
määrittely painikkeille
(toimintopainikkeet)........................... 22
Perusasetukset
Kiintokuvien ottaminen ..................... 23
Videoiden tallennus ........................... 24
Tallennusnäytöllä näytettävien
tietojen vaihtaminen .......................... 25
Kuvien/videoiden toisto .................... 26
• Kuvien toisto.................................. 26
• Videoiden toisto............................. 28
• Toistonäytöllä näytettävien tietojen
muuttaminen ................................. 29
Kuvien poistaminen........................... 30
Tallennus
Tallennustilan valinta .........................31
Kuvien ottaminen
suosikkiasetuksillasi
(Ohjelmoitu AE-tila)............................32
Kuvien ottaminen määrittelemällä
aukko/suljinaika..................................33
• Aukko-prioriteetti AE-tila ................33
• Suljin-prioriteetti AE-tila .................33
• Manuaalinen valotustila .................34
• Vahvista aukon ja suljinajan
vaikutukset (Esikatselutila)............35
Tallennettavaan erikoiskuvaukseen
sopivien kuvien ottaminen
(Erikoiskuvauksen ohjaustila)...........35
Kuvaaminen eri kuvatehosteilla
(Luova säätötila).................................36
• [Yhden pisteen väri].......................36
Kuvien ottaminen
automaattitoiminnolla
(Älykäs automatiikka) ........................37
• Kuvan ottaminen sumennetulla
taustalla (Epätarkennuksen
säätö) ............................................37
• Kuvien tallentaminen muuttamalla
kirkkautta tai värisävyä (Älykkään
automatiikan plus-tila) ...................38
Ensisijaisten asetusten rekisteröinti
(Mukautettu tila)..................................39
• Henkilökohtaisten
valikkoasetusten rekisteröinti
(Omavalintaisten
asetusten rekisteröinti) ..................39
• Tallennus käyttämällä rekisteröityä
mukautettua sarjaa........................39
Kuvien otto zoomauksen kanssa......40
Kuvien ottaminen salaman kanssa...40
• Salaman tilan muuttaminen ...........41
Valotuksen korjaaminen ....................41
Valoherkkyyden asettaminen ............42
Valkotasapainon säätäminen ............43
Kuvaaminen
automaattitarkennuksella ..................45
• Tietoja tarkennustavasta
(AFS/AFF/AFC).............................46
• Automaattitarkennustavan tyyppi...46
Kuvien ottaminen
manuaalitarkennuksella.....................48
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 5 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 5
6 VQT4M49 (FIN)
Tarkennuksen ja valotuksen
kiinnittäminen (AF/AE-lukitus) ......... 49
Kuvien ottaminen
sarjakuvaustilassa............................. 50
Kuvien ottaminen
automaattihaarukointia käyttäen...... 51
Kuvien ottaminen
itselaukaisimella ................................ 52
Videon tallennus ................................ 52
• Tallentaminen kameran kuvien
tarkastamisen aikana.................... 52
• Äänen tarkastaminen
videokuvauksen aikana ................ 52
Kiintokuvien tallentaminen
videokuvauksen aikana..................... 53
Videoiden tallennus manuaalisesti
asetetulla aukolla/suljinajalla
(Luova videotila) ................................ 53
• Videot hidastettuna ja
nopeutettuna................................. 54
• Toimintoäänien minimointi
videotallennuksen aikana ............. 54
Aikakoodin tallennusmenetelmän
asetus ................................................. 55
Wi-Fi
Mitä voit tehdä Wi-FiR
-toiminnon
kanssa................................................. 56
[Etäkuvaus] ........................................ 57
• Sovelluksen “LUMIX LINK”
asentaminen älypuhelimeen/
tablettiin ........................................ 57
• Yhdistäminen älypuhelimeen/
tablettiin ........................................ 57
• Kuvien ottaminen älypuhelimen/
tabletin avulla (etätallennus) ......... 58
• Kuvien toisto kamerassa............... 59
• Paikkatietojen lähettäminen
kameraan älypuhelimesta/
tabletista........................................ 59
• [Valitse kohde historiasta] ............. 59
• [Valitse kohde suosikeista] ............ 59
Yhteysmenetelmän valitseminen ..... 60
• Yhdistäminen langattoman
tukiaseman kautta......................... 60
• Suora yhdistäminen ...................... 62
[TV-toisto]........................................... 63
• Kuvan näyttäminen televisiossa
heti sen ottamisen jälkeen/Kuvan
näyttäminen televisiossa
toistettaessa se kameralla ............ 63
[Lähetä kuvia tallennettaessa] .......... 64
• Kun lähetetään kuvia
älypuhelimeen/tablettiin................. 64
• Kun lähetetään kuvia
tietokoneeseen.............................. 65
• Kun lähetetään kuvia kohteeseen
[Pilvipalveluun synk.]..................... 66
• Kun lähetetään kuvia
verkkopalveluun ............................ 66
• Kun lähetetään kuvia
AV-laitteeseen ............................... 67
[Lähetä kameraan tallennettuja
kuvia]................................................... 68
• Kun lähetetään kuvia
älypuhelimeen/tablettiin................. 68
• Kun lähetetään kuvia
tietokoneeseen.............................. 69
• Kun lähetetään kuvia kohteeseen
[Pilvipalveluun synk.]..................... 69
• Kun lähetetään kuvia
verkkopalveluun ............................ 70
• Kun lähetetään kuvia
AV-laitteeseen ............................... 71
• Kun lähetetään kuvia
tulostimeen.................................... 72
Toiseen laitteeseen liittäminen
Kuvien toisto televisioruudulla......... 73
Kiintokuvien ja videoiden
tallentaminen tietokoneelle ............... 74
• Tietoja toimitetusta ohjelmistosta... 74
Kuvien tulostaminen.......................... 77
Muita tietoja
Monitorinäyttö/Etsinnäyttö................ 78
Valikkoluettelo.................................... 80
• [Kuvaus]......................................... 80
• [Video] ........................................... 82
• [Oma]............................................. 83
• [Asetukset]..................................... 85
• [Toisto] ........................................... 87
Käyttöön liittyviä varoituksia ............ 88
Tekniset tiedot .................................... 90
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 6 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 6
7
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
Käyttöohjeiden lukeminen (PDF-formaatissa)
Jos haluat tarkempia ohjeita tämän kameran käyttöön, katso “Käyttöohjeet
edistyneille toiminnoille (PDF-muodossa)”, jotka löytyvät toimitetulta
CD-ROM-levyltä. Asenna se tietokoneeseen lukeaksesi se.
∫ Windows-käyttöjärjestelmälle
1 Käynnistä tietokone ja työnnä levyasemaan CD-ROM-levy, joka
sisältää käyttöohjeet (toimitettu).
2 Valitse haluttu kieli ja napsauta sitten
[Käyttöohjeet] asentamiseksi.
3 Kaksoisnapsauta pikakuvaketta
“Käyttöohjeet” työpöydällä.
∫ Kun käyttöohjeet (PDF-formaatti) eivät aukea
Tarvitset ohjelman Adobe Acrobat Reader 5.0 tai uudemman tai ohjelman Adobe Reader
7.0 tai uudemman, jotta voit selata tai tulostaa käyttöohjeet (PDF-formaatissa).
Laita CD-ROM-levy, joka sisältää käyttöohjeet (toimitettu), napsauta A ja noudata sitten
näytön viestejä asennuksen suorittamiseksi.
(Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
• Voit ladata ja asentaa käyttöjärjestelmääsi sopivan version ohjelmasta Adobe Reader
seuraavalta verkkosivustolta.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• CD-ROM-levyllä toimitettu Adobe Reader on englanninkielinen versio.
• Napsauta B ladataksesi Adobe Reader tietokoneeseesi sopivalla kielellä.
∫ Käyttöohjeiden (PDF-formaatissa) poistaminen
Poista PDF-tiedosto kansiosta “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
∫ Mac-käyttöjärjestelmälle
1 Käynnistä tietokone ja työnnä levyasemaan CD-ROM-levy, joka
sisältää käyttöohjeet (toimitettu).
2 Avaa “Manual”-kansio CD-ROM-levyllä ja kopioi sitten PDF-tiedosto
haluamallasi kielellä kansion sisältä.
3 Kaksoisnapsauta PDF-tiedostoa sen avaamiseksi.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 7 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 7
8
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
Kameran hoito
Älä altista voimakkaalle tärinälle, iskuille tai puristukselle.
• Objektiivi, monitori ja ulkopinta saattavat vahingoittua käytettäessä seuraavissa olosuhteissa.
Saattaa tulla myös toimintahäiriöitä tai kuvaa ei mahdollisesti voida tallentaa, jos:
– Kamera putoaa tai siihen osuu isku.
– Puristat voimakkaasti objektiivia tai monitoria.
Laitteen pöly- ja roisketiiviys ei anna takuuta täydestä suojasta pölyn tai veden
tunkeutumista vastaan. Ota huomioon seuraavat asiat optimoidaksesi pöly- ja
roisketiiviyttä koskevan suorituskyvyn:
– Käytä Panasonicin vaihdettavaa objektiivia, joka tukee pöly- ja roiskesuojattua muotoilua.
Kun käytät vaihdettavaa objektiivia, joka ei tue pöly- ja roisketiiviyttä, tai käytät
kiinnityssovitinta (DMW-MA1: lisävaruste), laitteen pöly- ja roisketiiviys ei ole käytössä.
– Käytä sisäinen salama suljettuna.
– Sulje huolellisesti tämän yksikön luukun kaikki osat, liitintulppa ja liittimen suojus.
– Kun liität/irrotat objektiivin tai suojuksen, tai avaat/suljet luukun, varmista, ettei hiekkaa, pölyä
tai vesipisaroita pääse tämän yksikön sisäpuolelle.
– Jos tämä yksikkö altistuu vedelle tai muille nesteille, pyyhi neste pois pehmeällä kuivalla
kankaalla käytön jälkeen.
Älä laita käsiäsi digitaalikameran rungon tai objektiivin kiinnityskohdan sisään.
Koska anturiyksikkö on erittäin tarkka ja herkkä laite, tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vahingoittumista.
∫ Tietoja tiivistymisestä (Kun objektiivin, etsimen tai monitorin pinnalle tiivistyy
vesihöyryä)
• Tiivistymistä tapahtuu, kun ympäristön lämpötila tai kosteus muuttuu. Varo tiivistymistä, koska
se voi aiheuttaa tahroja objektiiviin, etsimeen ja monitoriin, sienikasvustoja ja kameran
toimintahäiriöitä.
• Jos tiivistymistä tapahtuu, sammuta kamera ja anna sen olla noin 2 tuntia. Huuru häviää
luonnollisesti, kun kameran lämpötila saavuttaa lähes ympäristön lämpötilan.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 8 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 8
9
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
Vakiovarusteet
Tarkista, että kaikki varusteet on toimitettu ennen kameran käyttämistä.
Tuotenumerot lokakuun 2012 mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia.
Digitaalikameran runko
(Siitä käytetään nimeä kameran runko näissä käyttöohjeissa.)
(±: Sisältyy, —: Ei sisälly)
6 Akkupakkaus
(Näissä käyttöohjeissa akkupakkaus tai akku)
Lataa akku ennen käyttöä.
7 Akkulaturi
(Näissä käyttöohjeissa akkulaturi tai laturi)
8 Verkkojohto
9 USB-liitäntäkaapeli
10 CD-ROM
• Ohjelmisto:
Käytä levyä ohjelmiston asentamiseksi tietokoneelle.
11 CD-ROM
• Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille:
Käytä sitä asentaaksesi tietokoneelle.
12 Olkahihna
13 Varustekengän suojus¢3
¢1 Siitä käytetään nimeä objektiivi näissä käyttöohjeissa.
¢2 Se on kiinnitetty vaihdettavaan objektiiviin ostohetkellä.
¢3 Se on kiinnitetty kameran runkoon ostohetkellä.
¢4 Vaihdettava objektiivi (H-VS014140), joka sisältyy tuotteeseen DMC-GH3H, ei ole pöly- ja
roisketiivis.
DMC-GH3H DMC-GH3
1 Vaihdettava objektiivi¢1
± (H-VS014140)¢4
—
2 Objektiivin
vastavalosuoja
± —
3 Linssinsuojus ±¢2
—
4 Linssin takasuojus ±¢2
—
5 Rungon suojus ±¢3
±¢3
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 9 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 9
10
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
• Tekstissä SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja SDXC-muistikortista käytetään nimeä
kortti.
• Kortti on lisävaruste.
• Näiden käyttöohjeiden kuvaus perustuu vaihdettavaan objektiiviin (H-HS12035: lisävaruste).
[Vaihdettavan objektiivin (H-HS12035: lisävaruste) sisältävää objektiivisarjaa ei ole
kaupallisesti saatavilla tietyillä alueilla.]
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun, jos hukkaat toimitetun varusteen.
(Voit ostaa varusteita myös erikseen.)
VKF4971
DMC-GH3H DMC-GH3
1
2
3
4
5
VYC0997
VYF3250
VFC4315
VKF4971
6
7
K1HY08YY0025
8
9
10
VFF1067
11
12
H-VS014140 DMW-BLF19E
DMW-BTC10E VFC4908
13
K2CQ2YY00082 VYF3522
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 10 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 10
11
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
Osien nimet ja toiminnot
∫ Kameran runko
1 Laukaisin (P23)
2 Itselaukaisimen osoitin (P52)/
Automaattitarkennuksen apuvalo
3 Anturi
4 Salama (P40)
5 Salaman synkronointiliitin¢
6 Objektiivin sovitusmerkki
7 Kiinnityskohta
8 Objektiivin lukitusnasta
9 Objektiivin vapautuspainike (P15)
10 [(] (Toisto)-painike (P26)
11 [LVF]-painike (P19)/[Fn5]-painike (P22)
12 Etsin (P19)
13 Silmäsuojus¢
(P89)
14 Silmäntunnistin (P19)
15 Diopterin säätönuppi (P19)
16 [AF/AE LOCK]-painike (P49)
17 Tarkennustavan valintavipu (P45)
18 Takarulla
19 Videopainike (P24)
20 Kaiutin
• Ole varovainen, ettet peitä kaiutinta sormillasi.
Jos teet näin, voi olla vaikea kuulla.
21 Kosketusnäyttö/monitori (P14)
22 [Q.MENU]-painike (P21)/[Fn2]-painike (P22)
23 [ ] (Automaattitarkennus)-painike (P45)/
[Fn3]-painike (P22)
24 [ ] (Poista/Peruuta)-painike (P30)/
[Fn4]-painike (P22)
25 [MENU/SET]-painike (P14, 20)
26 Säätökiekko (P14)/Kohdistinpainikkeet (P14)
27 [DISP.]-painike (P25, 29)
¢ Jos hukkaat salaman synkronointiliittimen tulpan (VKF5108) tai silmäsuojuksen (VYK6B43),
ota yhteyttä kameran jälleenmyyntiliikkeeseen tai Panasoniciin.
2 3 4 5
1
6 7 8 9
10
21
11 12
26 27
22 23 24 25
13 14 19
15 18 20
16 17
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 11 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 11
12
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
28 Kuvaustavan tilavalitsin
Single (P23):
Sarjakuvaus (P50):
Automaattinen haarukointi (P51):
Itselaukaisin (P52):
29 Varustekenkä (Varustekengän suojus)
• Pidä varustekengän suojus lasten
ulottumattomissa, jotta sitä ei nielaista
vahingossa.
30 Tilavalitsin (P31)
31 [Wi-Fi] button (P57)/[Fn1] button (P22)
32 Front dial
33 [ ] (Valkotasapaino)-painike (P43)
34 [ ] (ISO-herkkyys)-painike (P42)
35 [ ] (Valotuksen korjaaminen)-painike (P41)
36 Salaman aukaisupainike (P40)
37 Stereo microphone
• Ole varovainen, ettet peitä mikrofonia sormillasi.
Jos teet näin, voi olla vaikea tallentaa ääntä.
38 Tilaosoitin (P18)
39 Kameran ON/OFF-painike (P18)
40 Wi-Fi connection lamp
41 Focus distance reference mark
42 [MIC] socket
43 Headphone socket
44 [HDMI]-liitin (P73)
45 [AV OUT/DIGITAL] socket (P73, 76, 77)
46 [REMOTE] socket
47 Olkahihnan aukko (P15)
• Varmista olkahihnan kunnollinen kiinnitys
kameraan sitä käytettäessä, jotta et pudota
kameraa.
48 Kortin luukku (P17)
36 39 40 41
38
30 31
29 32
37
28
33
34
35
42
43
44
45
46
47
48
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 12 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 12
13
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
49 Kolmijalan liitin
• Kolmijalka ruuvinpituudella 5,5 mm tai enemmän
voi vahingoittaa tätä yksikköä, jos se liitetään.
50 Liittimen suojus¢
• Pidä liittimen suojus lasten ulottumattomissa, jotta
sitä ei voida nielaista.
51 Akun luukku (P17)
52 Vapautusvipu (P17)
53 Tasavirtakytkimen suojus
• Kun käytetään vaihtovirtasovitinta, varmista käyttäväsi Panasonicin tasavirtakytkintä
(DMW-DCC12: lisävaruste) ja vaihtovirtasovitinta (DMW-AC8E: lisävaruste).
• Käytä aina aitoja Panasonicin vaihtovirtasovittimia (DMW-AC8E: lisävaruste).
• Kun käytetään vaihtovirtasovitinta, käytä sen mukana toimitettua vaihtovirtakaapelia.
• Suositellaan käyttämään täysin ladattua akkua tai vaihtovirtasovitinta, kun tallennetaan
videoita.
• Jos vaihtovirtasovittimen avulla videoita tallennettaessa vaihtovirtasovittimen virransyöttö
katkeaa sähkökatkoksen vuoksi tai jos vaihtovirtasovitin irrotetaan jne., tallennettavaa
videota ei tallenneta.
¢ Jos hukkaat liittimen suojuksen (VKF5104), ota yhteyttä kameran jälleenmyyntiliikkeeseen
tai Panasoniciin.
∫ Objektiivi
H-VS014140
(LUMIX G VARIO HD 14–140 mm/
F4.0–5.8 ASPH./MEGA O.I.S.)
1 Objektiivin pinta
2 Tarkennusrengas (P48)
3 Zoomausrengas (P40)
4 [O.I.S.]-kytkin
• Vaihdettava objektiivi (H-VS014140) sisältää O.I.S-kytkimen. Kuvanvakaintoiminto
aktivoidaan, kun objektiivin O.I.S-kytkin asetetaan asentoon [ON]. ([ ] on asetettuna
ostohetkellä)
5 Kosketuskohta
6 Objektiivin sovitusmerkki
ロヰヤレ
ヰヱユワ
53 51
49 50 52
2 3 5 6
1 4
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 13 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 13
14
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
Laitteen kosketusnäyttö on kapasitiivinen. Kosketa näyttöä suoraan paljaalla sormella.
∫ Kosketus
Kosketusnäytön kosketus ja vapautus.
Käytä kohtien tai kuvakkeiden valitsemiseen.
• Kun valitaan ominaisuuksia kosketusnäytön avulla, muista koskettaa
halutun kuvakkeen keskikohtaa.
∫ Vetäminen
Liike vapauttamatta kosketusta kosketusnäytöstä.
Tätä käytetään tarkennusalueen (AF-alue) siirtämiseen, käytä
liukupalkkia jne.
Tätä voidaan käyttää myös, jos haluat siirtyä seuraavaan kuvaan
toiston aikana jne.
∫ Nipistäminen (suurenna/pienennä)
Nipistä kosketusnäyttöä kahdella sormella eri suuntiin (suurenna)
tai yhteen (pienennä).
Käytä, jos haluat suurentaa/pienentää toistettavia kuvia tai
AF-aluetta.
Kohdistinpainikkeen painallus:
Suoritetaan kohtien valinta tai arvojen asetus jne.
Kohdan [MENU/SET] painallus:
Suoritetaan asetettujen sisältöjen vahvistus jne.
• Tässä oppaassa merkitään kohdistinpainikkeita ylös, alas, vasemmalle
ja oikealle seuraavasti 3/4/2/1.
Säätökiekon kääntäminen:
Suoritetaan kohtien valinta tai arvojen asetus jne.
Kosketusnäyttö
Kohdistinpainikkeet/[MENU/SET]-painike
Säätökiekko
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 14 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 14
15
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
Valmistelu
• Tarkista, että kamera on kytketty pois päältä.
• Vaihda objektiivit paikassa, jossa ei ole paljon likaa ja pölyä. Katso P89, jos objektiivi likaantuu
tai pölyyntyy.
• Älä paina objektiivin vapautuspainiketta A, kun kiinnität objektiivia.
∫ Objektiivin irrottaminen
1 Kiinnitä linssinsuojus.
2 Painettaessa objektiivin vapautuspainiketta B käännä
objektiivia nuolen suuntaan, kunnes se pysähtyy, ja
irrota sitten.
• Suosittelemme, että kiinnität olkahihnan kameraan sitä käytettäessä, jotta et pudota
kameraa.
• Suorita vaiheet 1 - 4 ja kiinnitä sitten olkahihnan toinen pää.
• Käytä olkahihnaa olkapäällä.
– Älä kierrä olkahihnaa kaulasi ympärille.
– Siitä voi aiheutua vamma tai onnettomuus.
• Älä jätä olkahihnaa paikkoihin, joissa pikkulapsi voi saavuttaa sen.
– Siitä voi seurata onnettomuus, mikäli se kiertyy vahingossa kaulan ympärille.
Objektiivin vaihtaminen
Objektiivin kiinnittäminen
Olkahihnan kiinnittäminen
1 2 3 4
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 15 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 15
16
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
Tämän laitteen kanssa voidaan käyttää akkumallia DMW-BLF19E.
∫ Tietoja [CHARGE]-osoittimesta
[CHARGE]-osoitin kytkeytyy päälle:
[CHARGE]-osoitin palaa lataamisen aikana.
[CHARGE]-osoitin kytkeytyy pois päältä:
[CHARGE]-osoitin sammuu, kun lataus on suoritettu loppuun ilman ongelmia. (Poista
laturi sähköpistorasiasta ja irrota akku sitten, kun lataus on suoritettu loppuun.)
∫ Latausaika
• Osoitettu latausaika tarkoittaa lähtötilannetta, jossa akku on täysin tyhjä. Latausaika voi
vaihdella sen mukaan, miten akkua on käytetty. Akun latausaika kuumassa/kylmässä
ympäristössä tai pitkään käyttämättömänä olleen akun tapauksessa voi olla tavallista
pidempi.
Akun lataaminen
1 Liitä verkkokaapeli.
2 Liitä akku huolellisesti oikean suuntaisesti, kunnes se
napsahtaa.
• [CHARGE]-osoitin A syttyy ja lataaminen käynnistyy.
Latausaika Noin 220 min

DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 16 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 16
17
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
• Käytä aina aitoja Panasonicin akkuja (DMW-BLF19E).
• Jos käytät muita akkuja, emme takaa tämän tuotteen laatua.
• Ole tarkka akun suunnan kanssa, työnnä se kunnolla paikalleen kunnes kuulet
lukkiutumisäänen. Lopuksi tarkista, että se lukitaan vivun A avulla.
Työnnä vipu A nuolen suuntaan akun poistamiseksi.
• Työnnä se kunnolla pohjaan saakka, kunnes kuulet “napsahduksen” Muista tarkistaa kortin
suunta huolellisesti ennen kuin työnnät sen paikalleen.
Kortin poistamiseksi työnnä korttia, kunnes se napsahtaa ja sitten poista kortti ylöspäin vetäen.
∫ Korteista, joita voidaan käyttää tämän laitteen kanssa
SD-muistikortti (8 Mt sitä 2 Gt)
SDHC-muistikortti (4 Gt sitä 32 Gt)
SDXC-muistikortti (48 Gt, 64 Gt)
∫ Tietoja videotallennuksesta ja SD-nopeusluokasta
Varmista SD-nopeusluokka (jatkuvan kirjoituksen nopeusstandardi) kortin kyltistä jne.
videoita tallennettaessa. Käytä videotallennukselle [AVCHD]/[MP4] korttia, jonka
SD-nopeusluokka on “Luokka 4” tai korkeampi, ja muodolle [MOV] korttia. jonka luokka on
“Luokka 10”.
• Ole hyvä ja tarkista viimeisimmät tiedot seuraavalta verkkosivulta.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tämä sivusto on ainoastaan englanniksi.)
• Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa nielaista.
Akun laittaminen/poistaminen
Kortin (lisävaruste) laitto/poisto
jne.:
ロヰヤレ
ヰヱユワ
ロヰヤレ
ヰヱユワ
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 17 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 17
18
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
Alusta kortti ennen kuin tallennat kuvan tällä laitteella.
Koska tietoja ei voida palauttaa alustuksen jälkeen, muista tehdä varmuuskopio
tarvittavista tiedoista etukäteen.
Valitse kohta [Alusta] valikossa [Asetukset]. (P20)
• Näytetään vahvistusnäyttö. Se suoritetaan, kun valitaan [Kyllä].
• Kelloa ei ole asetettu kameran kuljetuksen ajaksi.
1 Käynnistä digitaalikamera.
• Tilaosoitin syttyy palamaan, kun kytket tämän
laitteen päälle 1.
2 Kosketa kohtaa [Kieliasetus].
3 Valitse kieli.
4 Paina [MENU/SET].
5 Paina 2/1 valitaksesi kohdat (vuosi,
kuukausi, päivä, tunti, minuutti) ja paina
3/4 asettaaksesi.
6 Paina [MENU/SET] suorittaaksesi asetus.
7 Paina [MENU/SET].
Kortin alustus (initialisointi)
Päiväyksen/ajan asettaminen (Kelloasetus)
ON
OFF
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 18 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 18
19
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
∫ Tietoja silmäntunnistimen automaattikytkennästä
Kun kohta [Autom. LVF/näyttö] toiminnolle
[Silmäsensori] valikossa [Oma] asetetaan asentoon
[ON] ja silmäsi tai jokin esine tuodaan lähelle
etsintä, näyttö siirtyy automaattisesti etsinnäyttöön.
A [LVF]/[Fn5]-painike
B Silmäntunnistin
∫ Monitorin/etsimen kytkeminen manuaalisesti
Paina [LVF].
∫ Diopterin säätö
Säädä dioptria näköösi sopivaksi siten, että voit
nähdä etsimessä näytettävät merkit selkeästi.
C Diopterin säätönuppi
Käytä etsintä
[LVF]/[Fn5]-painikkeella on kaksi eri toimintatapaa, [LVF] ja [Fn5] (toiminto 5).
Ostohetkellä se on alustavasti asetettu asentoon [LVF/Näyttö-kytk.].
• Katso P22, jos haluat lisätietoja toimintopainikkeesta.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 19 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 19
20
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
Valikon asetus
1 Paina [MENU/SET].
Valikon kohtien asetus
Valikko Asetusten kuvaus
[Kuvaus] (P80) Tämän valikon avulla voit asettaa tallennettavien kuvien
kuvasuhteen, pikselimäärän ja muut tekijät.
[Video] (P82) Tämän valikon avulla voit asettaa [Kuvaustila], [Kuvan laatu]
sekä muut videotallennukseen liittyvät kohdat.
[Oma] (P83) Laitteen toiminta kuten näytön esitysmuoto ja painikkeiden
toimenpiteet voidaan asettaa tarpeittesi mukaisesti.
[Asetukset] (P85) Tämän valikon avulla voit suorittaa kelloasetukset, valita
toimintoäänen sävyasetukset ja suorittaa muut asetukset,
joiden avulla sinun on helpompi käyttää kameraa.
Voit konfiguroida myös asetukset toiminnoille, jotka liittyvät
Wi-Fi:hin.
[Toisto] (P87) Tämän valikon avulla voit tehdä tallennettujen kuvien
suojauksen, leikkauksen, tulostusasetukset, jne.
2 Paina 3/4 kohdistinpainikkeessa valitaksesi
valikon kohta ja paina 1.
3 Paina 3/4 kohdistinpainikkeessa valitaksesi
asetus ja paina [MENU/SET].
• Valikon kohdasta riippuen sen asetus ei mahdollisesti näy tai
se näkyy eri tavalla.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 20 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 20
21
Valmistelu
(FIN) VQT4M49
Usein käytettävien valikoiden kutsuminen
välittömästi (Pikavalikko)
Pikavalikon avulla tietyt valikkoasetukset löydetään helposti.
• Pikavalikon avulla säädettävissä olevat ominaisuudet määräytyvät kamerassa päällä olevan
tilan ja näyttötyylin mukaan.
1 Paina [Q.MENU] näyttääksesi pikavalikko.
2 Käännä eturullaa valitaksesi valikon kohdan.
A Kohta
3 Käännä takarullaa valitaksesi asetuksen.
4 Paina [Q.MENU] poistuaksesi valikosta, kun
asetus on suoritettu loppuun.
• Voit myös sulkea valikon painamalla laukaisimen puoliväliin.
∫ Sulje valikko
Paina [ ] tai paina laukaisin puoliväliin.
∫ Siirtyminen muihin valikoihin
esim. siirtyminen [Asetukset]-valikkoon [Kuvaus]-valikosta.
1 Paina 2.
2 Paina 3/4 valitaksesi [ ] tai muu valikon vaihdon
kuvake A.
3 Paina 1.
• Valitse valikon seuraava kohta ja aseta se.
[Q.MENU]/[Fn2] -painikkeella on kaksi eri toimintatapaa, [Q.MENU] ja [Fn2]
(toiminto 2). Ostohetkellä se on esiasetettu asentoon [Q.MENU].
• Katso P22, jos haluat lisätietoja toimintopainikkeesta.
A
ヲハヮユワヶ
ョㄏビ
AUTO
60
2.8 0 AWB
AFS
AFS
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 21 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 21
22
Valmistelu
VQT4M49 (FIN)
Usein käytettyjen toimintojen määrittely
painikkeille (toimintopainikkeet)
Voit määritellä tallennustoimintoja jne. erityisille painikkeille ja kuvakkeille.
Kyseisten toimintojen käyttämiseksi paina [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] tai [Fn5] tai kosketa
[Fn6] tai [Fn7].
1 Valitse toimintopainikkeet, joille haluat määritellä toiminnon
kohdasta [Fn-painikkeen asetus] valikossa [Oma]. (P20)
2 Paina 3/4 valitaksesi määriteltävä toiminto ja paina sitten [MENU/
SET].
• Määrittele suosikkitoiminnot kaikille toimintopainikkeille.
• Poistu valikosta asetuksen jälkeen.
ロヷョ
ョㄏブ
ヲハヮユワヶ
ョㄏビ
ョㄏフ
ョㄏピ
Fn6
Fn7
Fn6
Fn6
Fn6
Fn6
Fn7
Fn7
Fn7
Fn7
ョㄏヒ
ヸㄊノョㄊ
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 22 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 22
23
Perusasetukset
(FIN) VQT4M49
Kiintokuvien ottaminen
• Aseta kuvaustavan valitsin asentoon [ ] (yksi kuva).
1 Valitse tallennustila. (P31)
2 Paina laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi.
A Aukko
B Suljinaika
• Näytetään aukko ja suljinaika. (Se välähtää
punaisena, jos ei saavuteta oikeaa valotusta paisti,
kun asetetaan salama.)
• Kun kuva on oikein tarkennettu, otetaan kuva,
koska [Tark./Vap. esivalinta] on asetettu alkujaan
asentoon [FOCUS].
3 Paina laukaisin kokonaan (pohjaan
saakka) ja ota kuva.
60
60
60
2.8
2.8
2.8
AB
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 23 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 23
24
Perusasetukset
VQT4M49 (FIN)
Videoiden tallennus
Tämä voi tallentaa täysteräväpiirtoisia AVCHD-muodon kanssa yhteensopivia videoita tai
muodossa MP4, MOV tallennettuja videoita.
Ääni tallennetaan stereofonisena.
• Enimmäistallennusaika videoiden tallentamiseksi jatkuvasti toiminnolla [AVCHD] on
29 minuuttia 59 sekuntia.
• Enimmäistallennusaika videoiden tallentamiseksi jatkuvasti toiminnolla [MP4] on
29 minuuttia 59 sekuntia tai 4 Gt.
• Enimmäistallennusaika videoiden tallentamiseksi jatkuvasti toiminnolla [MOV] on
29 minuuttia 59 sekuntia.
Vaikka [MOV] video voidaan tallentaa jatkuvasti tauotta jopa silloin, kun sen
tiedostokoko ylittää 4 Gt, tallennettu sisältö toistetaan useina tiedostoina.
Kohta Muoto
[AVCHD]
Valitse tämä formaatti, jos haluat tallentaa teräväpiirtolaatuista (HD)
videota, jota voit toistaa teräväpiirtotelevisiossa HDMI-liitännän avulla.
[MP4]
Valitse tämä formaatti, jos haluat tallentaa peruslaatuista videota, jota
voit toistaa tietokoneella.
[MOV] Tiedostomuoto kuvankäsittelylle.
1 Käynnistä tallennus painamalla
elokuvapainiketta.
A Kulunut tallennusaika
B Käytettävissä oleva tallennusaika
• Tallennustilan osoitin (punainen) C vilkkuu, kun
tallennetaan elokuvia.
• Jos kuluu noin 10 sekuntia ilman, että suoritetaan
yhtään toimenpidettä, osa näytöstä häviää. Paina
[DISP.] tai kosketa monitoria, jotta näyttö tulee
uudelleen näkyviin.
• Vapauta elokuvapainike heti sen painamisen jälkeen.
2 Pysäytä tallennus painamalla
elokuvapainiketta uudelleen.
R1m37
37s
R1m37s
3s
3s
3s
A
B
C
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 24 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 24
25
Perusasetukset
(FIN) VQT4M49
Tallennusnäytöllä näytettävien tietojen
vaihtaminen
Paina [DISP.] vaihtaaksesi.
• Näyttö vaihtuu seuraavasti:
(Esimerkki monitorinäytöstä)
A Tietojen kanssa
B Ilman tietoja
C Tietojen kanssa (kaltevuusmittarinäyttö)
D Ilman tietoja (kaltevuusmittarinäyttö)
E Monitorilla näytettävät tallennustiedot¢1
F Sammutettu
¢1 Se näytetään, kun kohta [Näytön ulkoasu] valikossa [Oma] asetetaan asentoon [ON].
Asetuksia voidaan säätää koskettamalla suoraan kutakin ruudulla näytettävää kohtaa.
• Jos kuluu noin 10 sekuntia ilman, että suoritetaan yhtään toimenpidettä, osa näytöstä häviää.
Paina [DISP.] tai kosketa monitoria, jotta näyttö tulee uudelleen näkyviin.

98
98
98
0
AFS
AFS
AVCHD
FHD 50i
 
98
98
98
0
AFS
AFS
AVCHD
FHD 50i

 
AFS
AFS
98
AWB
0 0
0
Fn
ISO
AUTO
Wi-Fi
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 25 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 25
26
Perusasetukset
VQT4M49 (FIN)
Kuvien/videoiden toisto
1 Paina [(].
2 Paina 2 tai 1.
Kuvien toisto
2: Toista edellinen kuva
1: Toista seuraava kuva
Toistozoomauksen käyttö
Käännä takarullaa oikealle.
1k 2k 4k 8k 16k
• Voit liikuttaa suurennettua osaa painamalla 3/4/2/1
kohdistinpainikkeessa tai vetämällä ruutua. (P14)
• Voit myös suurentaa (2k) kuvaa kaksoiskoskettamalla osaa,
jonka haluat suurentaa. Jos kaksoiskosketat suurennettua
kuvaa, suurennus palautuu asentoon 1k.
• Voit myös suurentaa/pienentää kuvaa nipistämällä eri suuntiin/
samaan suuntaan (P14) osaa, jonka haluat suurentaa/pienentää.
1/98
1/98
1/98
1/98
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 26 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 26
27
Perusasetukset
(FIN) VQT4M49
Useiden näyttöjen toisto (Monitoisto)
Käännä takarullaa vasemmalle.
1 näyttö 12 näyttöä 30 näyttöä kalenteritilanäyttö
• Voidaan siirtyä toistonäyttöön koskettamalla seuraavia
kuvakkeita.
– [ ]: 1 näyttö
– [ ]: 12 näyttöä
– [ ]: 30 näyttöä
– [ ]: kalenteritilanäyttö
• Näyttö voidaan vaihtaa vetämällä liukupalkkia ylös tai alas.
A Liukupalkki
B Valittujen kuvien lukumäärä ja tallennettujen kuvien
kokonaismäärä
Kuvien näyttäminen tallennuspäivän mukaan (Kalenteritoisto)
1 Käännä takarullaa vasemmalle näyttääksesi
kalenterinäyttö.
2 Paina 3/4/2/1 valitaksesi toistettava päivä.
• Jos jossain kuukaudessa ei ole tallennettuja kuvia, sitä ei
näytetä.
3 Paina [MENU/SET] näyttääksesi kuvat, jotka on
tallennettu valittuna päivänä.
• Käännä takarullaa vasemmalle palataksesi
kalenteritilanäyttöön.
4 Paina 3/4/2/1 valitaksesi kuva ja paina sitten
[MENU/SET].
CAL
1/96
A
B
201212
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
5 6
14 15
19 20 21 22
4
11
18
25 26
7
12
1
10
17
24
3
29
8
13
9
16
23
31
30
2
27 28
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 27 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 27
28
Perusasetukset
VQT4M49 (FIN)
Laite on suunniteltu toistamaan videoita käyttäen muotoja AVCHD, MP4, MOV ja
QuickTime Motion JPEG.
Toistotilassa valitse kuva videokuvakkeen kanssa
([ ]) ja paina sitten 3 toistaaksesi.
A Elokuvakuvake
B Elokuvan tallennusaika
• Toiston käynnistymisen jälkeen kulunut toistoaika tulee näkyviin
näytölle.
• Koskettamalla [ ] ruudun keskellä voit toistaa videoita.
∫ Elokuvatoiston kuluessa suoritettavat toimenpiteet
Videoiden toisto
3 Toista/Tauko 4 Stop
2
Nopeasti taaksepäin
1
Nopeasti eteenpäin
Kuva kerrallaan
taaksepäin
(taukotilan aikana)
Kuva kerrallaan
eteenpäin
(taukotilan aikana)
Säätökiekko
(vasemmalle)
Vähennä
äänenvoimakkuutta
Säätökiekko
(oikealla)
Lisää
äänenvoimakkuutta
12s
12s
12s
12s
A B
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 28 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 28
29
Perusasetukset
(FIN) VQT4M49
Paina [DISP.] näyttöruudun kytkemiseksi päälle.
• Näyttö vaihtuu seuraavasti:
A Tietojen kanssa¢1
B Yksityiskohtaisten tietojen näyttö
C Histogramminäyttö
D Ilman tietoja (Korostusnäyttö)¢1, 2
E Ilman tietoja
¢1 Jos kuluu noin 10 sekuntia ilman, että suoritetaan yhtään toimenpidettä, osa näytöstä
häviää. Paina [DISP.] tai kosketa monitoria, jotta näyttö tulee uudelleen näkyviin.
¢2 Tämä näytetään, jos kohta [Ylival.varot.] valikossa [Oma] asetetaan asentoon [ON].
Toistonäytöllä näytettävien tietojen muuttaminen

60
F2.8 0 AWB
AWB
1/98
98
1/98
200

100-0001
F2.8 60
P
s
RGB
AFS
200
0
WB
WB
ISO
ISO
AWB
STD.
STD.
STD.
-28
F2.8 60
1/98
ISO200
0
100-0001
 

DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 29 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 29
30
Perusasetukset
VQT4M49 (FIN)
Kuvien poistaminen
Poistamisen jälkeen kuvia ei voida palauttaa.
¢ Kuvaryhmiä käsitellään kuten yhtä kuvaa. (Kaikki valitun kuvaryhmän kuvat poistetaan.)
Yksittäisen kuvan poistaminen
1 Toistotilassa valitse poistettava kuva ja paina
sitten [ ].
• Sama toimenpide voidaan suorittaa koskettamalla
[ ].
2 Paina 3 valitaksesi [Poista kuva] ja paina
sitten [MENU/SET].
• Näytetään vahvistusnäyttö.
Kuvat poistetaan valitsemalla [Kyllä].
Useiden kuvien (jopa 100¢
) tai kaikkien kuvien poistaminen
1 Toistotilassa paina [ ].
2 Paina 3/4 valitaksesi [Poista useita] tai [Poista kaikki] ja paina sitten
[MENU/SET].
• [Poista kaikki] Näytetään vahvistusnäyttö.
Kuvat poistetaan valitsemalla [Kyllä].
• Voidaan poistaa kaikki kuvat lukuun ottamatta niitä, jotka on asetettu suosikeiksi, kun
valitaan [Pois kaikki paitsi Suosikit] kohta [Poista kaikki] asetettuna.
3 (Kun valitaan [Poista useita]) Paina 3/4/2/1
valitaksesi kuva ja paina sitten [MENU/SET]
asettaaksesi. (Toista tämä vaihe.)
• [‚] tulee näkyviin valittuihin kuviin. Jos painetaan uudelleen
[MENU/SET], asetus peruutetaan.
4 (Kun valitaan [Poista useita]) Paina 2 valitaksesi [Suorita] ja paina
sitten [MENU/SET] suorittaaksesi.
• Näytetään vahvistusnäyttö.
Kuvat poistetaan valitsemalla [Kyllä].
ョㄏフ
3RLVWDNXYD
3RLVWDXVHLWD
3RLVWDNDLNNL
6XRULWD
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 30 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 30
31
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Tallennustilan valinta
Valitse tila kääntämällä tilavalitsinta.
• Käännä tilavalitsinta hitaasti valitaksesi
haluttu tila A.
Ohjelmoitu AE-tila (P32)
Tallentaa kameran asettamilla aukolla ja suljinajalla.
Aukko-prioriteetti AE-tila (P33)
Suljinaika päätellään automaattisesti asettamasi aukon arvon avulla.
Suljin-prioriteetti AE-tila (P33)
Aukon arvo päätellään automaattisesti asettamasi suljinajan avulla.
Manuaalinen valotustila (P34)
Valotus säädetään manuaalisesti säädettävien aukon arvon ja suljinajan mukaan.
Luova videotila (P53)
Sallii sinun asettaa aukon ja suljinajan sekä tallentaa videoita hitailla ja nopeilla
tehosteilla.
¢ Et voi ottaa kiintokuvia.
Mukautettu tila (P39)
Käytä tätä tilaa kuvataksesi aiemmin rekisteröidyillä asetuksilla.
Erikoiskuvauksen ohjaustila (P35)
Tämän tilan avulla voit ottaa kuvia, jotka sopivat tallennettavaan näkymään.
Luova säätötila (P36)
Tallenna ja tarkista samalla kuvatehoste.
Älykäs automatiikka (P37)
Kohteet tallennetaan käyttäen kameran automaattiasetuksia.
Älykkään automatiikan plus-tila (P38)
Sallii sinun säätää kirkkautta ja värisävyä älykkäässä automaattitilassa.
3
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 31 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 31
32
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Kuvien ottaminen suosikkiasetuksillasi
(Ohjelmoitu AE-tila)
Tallennustila:
Kamera asettaa automaattisesti suljinajan ja aukon arvon kohteen kirkkauden mukaan.
Voit ottaa kuvia vapaammin muuttamalla useita asetuksia [Kuvaus]-valikossa.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ].
2 Paina laukaisin puoliväliin ja näytä aukko ja
suljinaika näytöllä.
3 Samalla kun näytetään arvot (noin 10 sekuntia),
suorita ohjelman muokkaus kääntämällä takarullaa tai eturullaa.
• Käännä etu-/takarullaa näyttääksesi [Valotusmitt.] B.
• Ohjelman muokkauksen osoitin A tulee näkyviin ruudulle.
• Ohjelman muokkauksen peruuttamiseksi sammuta tämä yksikkö tai käännä etu-/
takarullaa, kunnes ohjelman muokkauksen osoitin häviää.
Ohjelmoidussa AV-tilassa voit muuttaa esiasetettua aukkoa ja suljinaikaa muuttamatta
valotusta. Tätä kutsutaan ohjelman muokkaukseksi.
Voit tehdä taustan epätarkemmaksi vähentämällä aukon arvoa tai tallentamalla liikkuvan
kohteen dynaamisemmin pidentämällä suljinaikaa kuvattaessa ohjelmoidussa AV tilassa.
Ohjelman muokkaus
60
4.0 200
250 15
4.0
2.8 5.6 8.0
30
60
125
0
SS
SS
F
B
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 32 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 32
33
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Kuvien ottaminen määrittelemällä aukko/
suljinaika
Tallennustila:
Aseta aukon arvoksi suurempi numero, jos haluat taustan tarkentuvan teräväksi. Aseta
aukon arvoksi pienempi numero, jos haluat taustan tarkentuvan pehmeäksi.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ].
2 Aseta aukko kääntämällä takarullaa tai eturullaa.
A Aukko
B Valotusmittaus
• Aukon asetuksen vaikutukset eivät näy tallennusnäytöllä.
Tarkistaaksesi tallennusnäytöllä käytä kohtaa [Esikatselu].
(P35)
Kun haluat ottaa terävän kuvan nopeasti liikkuvasta kohteesta, aseta lyhyempi suljinaika.
Kun haluat luoda jälkivaikutuksen, aseta pidempi suljinaika.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ].
2 Aseta suljinaika kääntämällä takarullaa tai
eturullaa.
A Suljinaika
B Valotusmittaus
• Suljinajan asetuksen vaikutukset eivät näy tallennusnäytöllä.
Tarkistaaksesi tallennusnäytöllä käytä kohtaa [Esikatselu].
(P35)
Aukko-prioriteetti AE-tila
Suljin-prioriteetti AE-tila
SS
SS
F
60 4
4.0 5.6 8.0 11 16
8
15
30
8.0
A B
SS
SS
F
60
11 8.0 5.6 4.0 2.8
250 500 1000
125
250
B
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 33 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 33
34
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Määrittele valotus manuaalisesti asettamalla aukon arvo ja suljinaika.
Manuaalinen valotuksen avustustoiminto tulee näkyviin näytön alaosaan osoittamaan
valotusta.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ].
2 Paina takarullaa suljinajan asettamiseksi ja
käännä eturullaa aukon asettamiseksi.
A Valotusmittaus
B Aukko
C Suljinaika
D Manuaalisen valotuksen avustustoiminto
∫ Manuaalisen valotuksen avustustoiminto
∫ Tietoja toiminnosta [B] (Lamppu)
Jos asetat suljinajan asentoon [B], suljin pysyy auki sen ajan kun laukaisin painetaan
kokonaan (jopa noin 60 minuuttia).
Suljin sulkeutuu, jos vapautat laukaisimen.
Käytä tätä toimintoa, kun haluat pitää sulkimen auki pitkän aikaa ottaaksesi kuvia
ilotulituksesta, yömaisemasta, jne.
• Kun otat kuvia suljinaika asennossa [B], kohina saattaa tulla näkyväksi. Kuvakohinan
välttämiseksi suosittelemme asettamaan kohdan [Pitkän val.kv] valikossa [Kuvaus] asentoon
[ON] ennen kuvien ottamista.
• Manuaalisen valotuksen avustustoiminto ei tule näkyviin.
• Tätä ei voida käyttää, kun asetetaan toiminto [Sähköinen suljin] asentoon [ON].
• Sitä voidaan käyttää ainoastaan manuaalisessa valotustilassa.
∫ Jatkuva esikatselu
Manuaalisessa valotustilassa kun [Jatk. esikatselu] valikossa [Oma] on asennossa [ON],
voit vahvistaa aukon ja suljinajan vaikutukset näytöllä. (P35)
• Sulje salama.
• Sitä voidaan käyttää ainoastaan manuaalisessa valotustilassa.
Manuaalinen valotustila
Valotus on sopiva.
Aseta lyhyempi suljinaika tai suurempi aukon arvo.
Aseta pidempi suljinaika tai pienempi aukon arvo.
SS
SS
F
125
8
5.6
4.0
2.8 8.0 11
60
30
15
30
5.6
0
0
-3
-3
A
D
C
B
0
0
0
+
+3
0 +3
0
0
0
0
−3
−3
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 34 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 34
35
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Käytettävissä olevat tilat:
1 Aseta kohta [Fn-painikkeen asetus] valikossa [Oma] asentoon [Esikatselu].
(P22)
• Seuraava vaihe on esimerkki, jossa [Esikatselu] määritellään painikkeelle [Fn4].
2 Siirry vahvistusnäyttöön painamalla [Fn4].
• Näyttö vaihdetaan joka kerta, kun painetaan [Fn4].
Tallennettavaan erikoiskuvaukseen sopivien
kuvien ottaminen (Erikoiskuvauksen ohjaustila)
Tallennustila:
Jos valitset kohteeseen ja tallennusolosuhteisiin sopivan erikoiskuvaustilan
esimerkkikuvien viitteen mukaisesti, kamera asettaa optimaalisen valotuksen, värin ja
tarkennuksen taaten sopivan tallennustavan.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ].
2 Paina 2/1 valitaksesi kohtaus.
• Voit valita kohtauksen myös vetämällä esimerkkikuvia.
3 Paina [MENU/SET] suorittaaksesi asetus.
∫ Nauttiaksesi erilaisista kuvatehosteista
Paina [DISP.] tai kosketa [ ] erikoiskuvauksen valintaruudulla näyttääksesi selitykset
jne. kuvatehosteille, jotka sopivat kohtaukseen. Jotta voit hyödynnät parhaiten
kuvatehosteita, suosittelemme, että luet selitykset ja kokeilet kuvia tallentamalla.
Vahvista aukon ja suljinajan vaikutukset (Esikatselutila)
Normaalitallennus
näyttö
Aukon vaikutukset
Suljinajan
vaikutukset
DISP.
DISP.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 35 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 35
36
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Kuvaaminen eri kuvatehosteilla (Luova säätötila)
Tallennustila:
Tämä tila tallentaa lisäkuvatehosteiden kanssa. Voit asettaa lisättävät tehosteet
valitsemalla esimerkkikuvat ja tarkistamalla ne näytöltä.
Tehosteiden voimakkuus ja värit voidaan säätää helposti sopimaan toiveisiisi.
∫ Valitse jätettävä väri
1 Paina 3 asetusnäytön näyttämiseksi.
2 Valitse jätettävä väri liikuttamalla kehikkoa kohdilla 3/4/2/1.
3 Paina [MENU/SET] suorittaaksesi asetus.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ].
2 Paina 3/4 valitaksesi kuvatehosteet
(suodattimet).
• Voit valita kuvatehosteet (suodattimet) myös
koskettamalla esimerkkikuvia.
• Paina [DISP.] tai kosketa [ ] näyttääksesi selitys
valitulle kuvatehosteelle.
3 Paina [MENU/SET] suorittaaksesi asetus.
Säädä tehoste toiveittesi mukaiseksi.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa säätääksesi.
• Asetettavissa olevat kohdat vaihtelevat riippuen siitä, mihin
luova säätötila on parhaillaan asetettu.
• Kun tehdään tehosteen asetus, näytöllä näytetään [ ].
• Jos et voi muuttaa asetuksia, valitse keskikohta
(perusasetus).
• Paina [ ] uudelleen palataksesi tallennusruutuun.
[Yhden pisteen väri]
DISP.
DISP.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 36 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 36
37
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Kuvien ottaminen automaattitoiminnolla
(Älykäs automatiikka)
Tallennustila:
Tässä tilassa kamera suorittaa optimaaliset asetukset kohdetta ja erikoiskuvaustilaa
varten, suosittelemme käyttämään sitä, kun haluat jättää asetukset kameran tehtäväksi ja
kuvata asetuksia miettimättä.
1 Aseta tilavalitsin asentoon [¦].
• Kamera siirtyy joko viimeksi käytettyyn älykkääseen automaattitilaan tai älykkään
automatiikan plus-tilaan. (P38)
Ostohetkellä tila on asetettu älykkään automatiikan plus-tilaan.
2 Sovita näyttö kohteeseen.
• Kun kamera tunnistaa optimaalisen erikoiskuvaustilan, kyseinen
kuvake näytetään sinisenä 2 sekunnin ajan, jonka jälkeen sen
väri muuttuu tavanomaiseksi punaiseksi.
• Kun kosketetaan kohdetta, AF-seurantatoiminto toimii. Se on mahdollista myös
painamalla [ ] ja painamalla sitten laukaisin puoliväliin.
Voit asettaa helposti taustan epäterävyyden näytöstä tarkistamalla.
1 Paina [Fn4].
2 Aseta sumeus kääntämällä takarullaa.
• Jos painat [MENU/SET], voit palata tallennusnäytölle.
(Epätarkennuksen säätötoiminnon lopettamiseksi paina [Fn4].)
Kuvan ottaminen sumennetulla taustalla (Epätarkennuksen säätö)
AVCHD
FHD 50i
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 37 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 37
38
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Tallennustila:
Tämän tilan avulla voit muuttaa ensisijaisten asetusten kirkkautta ja värisävyä verrattuna
kameran asetuksiin älykkäässä automatiikassa.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa värin säätämiseksi.
• Tämä säätää kuvan väriä punertavasta väristä sinertävään
väriin.
• Paina [ ] uudelleen palataksesi tallennusruutuun.
Kuvien tallentaminen muuttamalla kirkkautta tai värisävyä (Älykkään
automatiikan plus-tila)
1 Paina [MENU/SET], kun olet älykkäässä
automaattitilassa.
2 Paina 1 valitaksesi [ ] ja paina sitten
[MENU/SET].
• Paina [DISP.] tai kosketa [ ] näyttääksesi valitun
tilan kuvaus.
• Kun valikko ei tule näkyviin, valitse kohta [¦]
valikkoruudulla.
Kirkkauden asetus
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa kirkkauden säätämiseksi.
• Paina [ ] uudelleen palataksesi tallennusruutuun.
Värin asetus
DISP.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 38 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 38
39
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Ensisijaisten asetusten rekisteröinti
(Mukautettu tila)
Tallennustila:
Voit rekisteröidä tämänhetkiset kameran asetukset mukautetuiksi asetuksiksi. Jos
tallennat sitten mukautetussa tilassa, voit käyttää rekisteröityjä asetuksia.
• Alkujaan rekisteröidään ohjelmoidun AV-tilan alkuperäiset asetukset omavalintaisina
asetuksina.
Jotta mahdollistetaan tallennus samoja asetuksia käyttäen, voidaan rekisteröidä jopa 5
sarjaa kameran tämänhetkisiä asetuksia toiminnolla [Omat asetukset]. ( , , ,
, )
1 Valitse kohta [Omat asetukset] valikossa [Oma]. (P20)
2 Paina 3/4valitaksesi omat asetukset, jotka halutaan rekisteröidä, ja
paina sitten [MENU/SET].
• Näytetään vahvistusnäyttö. Se suoritetaan, kun valitaan [Kyllä].
Poistu valikosta sen suorittamisen jälkeen.
Voit kutsua helposti asetukset, jotka olet rekisteröinyt toiminnolla [Omat asetukset].
1 Aseta tilavalitsin asentoon [ ], [ ] tai [ ].
• Jos asetat tilavalitsimen asentoon [ ], kamera kutsuu kohtaan [ ], [ ] tai
[ ] rekisteröidyn oman asetuksen. Kutsutaan viimeksi käytetty oma asetus.
Mukautetun asetuksen muuttamiseksi
> vaihe 2, 3
2 Paina [MENU/SET] näyttääksesi valikko.
3 Paina 2/1 valitaksesi oma asetus, jota haluat käyttää, ja paina sitten
[MENU/SET].
∫ Asetusten muuttaminen
Rekisteröityjä sisältöjä ei muuteta, kun valikkoasetusta muutetaan väliaikaisesti tilavalitsin
asetettuna asentoon , tai . Rekisteröityjen asetusten muuttamiseksi kirjoita
rekisteröityjen sisältöjen päälle käyttäen kohtaa [Omat asetukset] valikossa [Oma].
Henkilökohtaisten valikkoasetusten rekisteröinti (Omavalintaisten
asetusten rekisteröinti)
Valmistelut: Aseta etukäteen tallennustila, jonka haluat tallentaa, ja valitse halutut
valikkoasetukset kamerassa.
Tallennus käyttämällä rekisteröityä mukautettua sarjaa
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 39 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 39
40
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Kuvien otto zoomauksen kanssa
Käytettävissä olevat tilat:
∫ Zoomaustyypit ja tallennuksen suurennus
¢1 Kun kuvakoko [S] (4 M) tai valitaan kuvasuhde [X].
Suurennussuhde vaihtelee riippuen [Kuvakoko]- ja [Kuvasuhde]-asetuksista.
¢2 Kun valitaan tallennuksen laatuasetus [FHD/25p], [FHD/24p], [FHD/25p/ ] tai
[FHD/24p/ ]:
Kuvien ottaminen salaman kanssa
Käytettävissä olevat tilat:
∫ Avaa/sulje sisäinen salama
Kuvan ottaminen salaman kanssa on
mahdollista, kun avataan sisäinen salama.
A Sisäisen salaman avaaminen
Kytke kamera päälle ja paina salaman
aukaisupainiketta.
B Sisäisen salaman sulkeminen
Paina sisäistä salamaa, kunnes se
napsahtaa.
• Salaman sulkeminen pakottamalla voi vahingoittaa kameraa.
• Muista sulkea sisäinen salama, kun et käytä sitä.
Ominaisuus Optinen zoomaus
Extratelelisäoptiikka
(EX) (P81, 82)
Digitaalinen zoomaus
(P81)
Tallennuksen
suurennus
Erilainen käytettävän
objektiivin mukaan.
Kun otetaan
kiintokuvia: Enint. 2k¢1
Kun tallennetaan
videoita: 2,4k¢2
Kun valitaan [2k]
Kun valitaan [4k]
Kuvan laatu Ei huonontumista Ei huonontumista
Mitä korkeampi
suurennussuhde, sitä
enemmän
huonontumista.
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 40 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 40
41
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Käytettävissä olevat tilat:
Aseta sisäinen salama siten, että se soveltuu tallennukseen.
• Avaa salama.
1 Valitse kohta [Salama] valikossa [Kuvaus]. (P20)
2 Paina 3/4 valitaksesi [Salamatila] ja paina sitten [MENU/SET].
3 Paina 3/4 valitaksesi kohta ja sitten paina [MENU/SET].
Valotuksen korjaaminen
Käytettävissä olevat tilat:
Käytä tätä toimintoa, kun et voi saavuttaa asianmukaista valotusta kohteen ja taustan
kirkkauserojen vuoksi.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa valotuksen korjaamiseksi.
A Valotuksen korjausarvo
B Salaman säätäminen
• Voit siirtyä takarullan ja eturullan toimintojen välillä painamalla
[DISP.].
• Valitse [n0] palataksesi alkuperäiseen valotukseen.
3 Käännä eturullaa säätääksesi salaman voimakkuutta.
• Saatavilla ainoastaan, kun asetetaan kohta [Aut.valot.kompensaatio] toiminnossa
[Salama] valikossa [Kuvaus] asentoon [ON] ja kohta [Laukaisutila] toiminnossa
[Salama] asentoon [TTL] tai [WIRELESS].
4 Paina [ ] suorittaaksesi asetus.
• Voit myös painaa laukaisimen puoliväliin asetuksen suorittamiseksi.
Salaman tilan muuttaminen
+1
+1
+1
+1 +2
+2 +3
+3 +4
+4 +5
+5
-5
-5 -4
-4 -3
-3 -2
-2 -1
-1 0
0
0
A B
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 41 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 41
42
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Valoherkkyyden asettaminen
Käytettävissä olevat tilat:
Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa valoherkkyys (ISO-herkkyys). Suuremman arvon
valinta mahdollistaa kuvien ottamisen myös pimeissä paikoissa ilman, että tallennettava
kuva tulee liian tummaksi.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa valitaksesi ISO-herkkyyden.
A ISO-herkkyys
B ISO rajan asetus
• Voit siirtyä takarullan ja eturullan toimintojen välillä painamalla
[DISP.].
3 Käännä eturullaa asettaaksesi ISO-herkkyyden
ylärajan.
• Se toimii, kun [Herkkyys] on asetettu asentoon [AUTO] tai [ ].
4 Paina [ ] suorittaaksesi asetus.
• Voit myös asettaa painamalla laukaisimen puoliväliin.
¢1 Kun [Herk. raja] asetetaan asentoon [OFF].
Kun [Herk. raja] asetetaan asentoon [400], [800], [1600], [3200], [6400] tai [12800], kamera
optimoi ISO-herkkyyden kohteen kirkkauden mukaan alueella, joka ei ylitä valittua ylärajaa.
¢2 Saatavilla ainoastaan, kun asetetaan [Laajennettu ISO].
ISO-herkkyys Asetukset
AUTO
ISO-herkkyys säädetään automaattisesti kirkkauden mukaan.
• Enintään [ISO3200] (Salaman kanssa [ISO1600])¢1
(Älykäs)
ISO-herkkyys säädetään kohteen liikkeen ja kirkkauden
mukaan.
• Enintään [ISO3200] (Salaman kanssa [ISO1600])¢1
• Suljinaikaa ei kiinnitetä, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Sitä säädetään jatkuvasti, jotta se sopeutetaan kohteen
liikkeeseen, kunnes laukaisin painetaan kokonaan.
L.125¢2
/200/400/800/1600/
3200/6400/12800/H.25600¢2
ISO-herkkyys kiinnitetään useisiin eri asetuksiin.
• Kun kohta [Herk. askel] valikossa [Kuvaus] asetetaan
asentoon [1/3 EV], ISO-herkkyyden asetettavissa olevat
kohdat lisääntyvät.
ISO
ISO
LIMIT
LIMIT OFF
OFF
AUTO
AUTO
200
200 40
40
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
AUTO
AUTO
B
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 42 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 42
43
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Valkotasapainon säätäminen
Käytettävissä olevat tilat:
Auringonvalossa, hehkulampun valossa tai muissa sellaisissa olosuhteissa, joissa
valkoinen väri punertuu tai sinistyy, tämä kohta säätää valkoisen värin lähimmäksi sitä
väriä, jonka silmä näkee valolähteen mukaisesti.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa tai eturullaa valitaksesi
valkotasapainon.
• Asetus voidaan suorittaa myös säätökiekkoa kääntämällä.
3 Paina 4 ja paina sitten 2/1 tai 3/4 tehdäksesi
hienosäätöjä valkotasapainoon.
• Voit tehdä hienosäädöt myös koskettamalla valkotasapainon kaaviota.
• Nollataksesi paina [DISP.].
4 Paina [ ] suorittaaksesi asetus.
• Voit myös painaa laukaisimen puoliväliin asetuksen suorittamiseksi.
¢Se toimii kuten [AWB] videotallennuksen aikana.
2 : A (MERIPIHKA: ORANSSI)
1 : B (SININEN: SINERTÄVÄ)
3 : G (VIHREÄ: VIHERTÄVÄ)
4 : M (MAGENTA: PUNERTAVA)
Kohta Tallennuksen olosuhteet
[AWB] Automaattisäätö
[V] Otettaessa kuvia ulkona, kun taivas on kirkas
[Ð] Otettaessa kuvia ulkona, kun taivas on pilvinen
[î] Otettaessa kuvia ulkona varjossa
[Ñ] Otettaessa kuvia hehkulampun valossa
[ ]¢
Kun otetaan kuvia ainoastaan salamalla
[ ]/[ ]/[ ]/[ ] Käytetään manuaalisesti tallennettua asetusta
[ ] Käytettäessä esiasetettua värilämpötila-asetusta
AWB
AWB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
WB
1 2 3 4
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 43 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 43
44
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Haarukointiasetus suoritetaan käyttäen säätöarvoja valkotasapainon hienosäädölle ja
3 kuvaa eri väreillä tallennetaan automaattisesti, kun laukaisinta painetaan kerran.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa tai eturullaa valitaksesi valkotasapainon
ja paina sitten 4.
3 Käännä säätökiekkoa asettaaksesi haarukoinnin.
Käännä säätökiekkoa oikealle: Vaakasuora ([A] - [B])
Käännä säätökiekkoa vasemmalle: Pystysuora ([G] - [M])
• Voit asettaa haarukoinnin myös koskettamalla [ ]/[ ].
• Nollataksesi paina [DISP.].
4 Paina [MENU/SET].
Aseta valkotasapainon arvo. Käytä olosuhteiden mukaisesti, kun otetaan valokuvia.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa tai eturullaa valitaksesi [ ], [ ], [ ] tai [ ] ja paina
sitten 3.
3 Tähtää kameralla valkoiselle paperiarkille tms., jotta
otoksen keskellä on ainoastaan valkoista kohdetta ja paina
sitten [MENU/SET].
Voit asettaa värilämpötilan manuaalisesti ottaaksesi luonnollisia kuvia erilaisissa
valo-olosuhteissa. Valon väriä mitataan Kelvin-asteilla. Kun värilämpötila nousee, kuva
tulee sinisemmäksi. Kun värilämpötila laskee, kuva tulee punaisemmaksi.
1 Paina [ ].
2 Käännä takarullaa tai eturullaa valitaksesi [ ] ja paina
sitten 3.
3 Paina 3/4 valitaksesi värilämpötila ja paina sitten [MENU/
SET].
• Voit asettaa värilämpötilat välillä [2500K] - [10000K].
Valkotasapainon haarukointi
Valkotasapainon asettaminen käsin
Värilämpötilan asettaminen
G
G
G
G
G
G
A
A
A
A
A
A B
B
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
1 2 3 4
6500K
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 44 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 44
45
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Kuvaaminen automaattitarkennuksella
Käytettävissä olevat tilat:
Tämän tilan avulla voit valita tarkennusmenetelmän, joka sopii valittavien kohteiden
asentoihin ja määrään.
Lisäksi tarkennus voidaan asettaa kohteeseen, joka määritellään kosketusnäytöllä.
(Aseta toiminto [Kosketus-AF] kohdassa [Kosketusaset.] valikossa [Oma] asentoon [ON].)
1 Aseta tarkennustavan valintavipu asentoon
[AFS/AFF] tai [AFC] (P46).
2 Paina [ ].
3 Paina 2/1 valitaksesi AF-tila ja paina sitten
[MENU/SET].
• Näytetään tarkennusalueen (AF-alue) valintanäyttö, kun
painetaan 4 kohdan [š], [ ], [Ø] tai [ ] ollessa valittuna.
[ ]/[Fn3]-painikkeella on kaksi eri toimintatapaa, [ ] (AF-tila) tai [Fn3] (toiminto 3).
Ostohetkellä se on alustavasti asetettu asentoon [Tarkennus].
• Katso P22, jos haluat lisätietoja toimintopainikkeesta.
AFC
AFS/
AFF
MF
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 45 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 45
46
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
¢ Toiminnossa [AFS/AFF] valikossa [Oma] voit määritellä joko kohdan [AFS] tai [AFF]
tarkennustavan valintavivun kohdalle [AFS/AFF].
Kamera tunnistaa automaattisesti kasvot. Tarkennus ja valotus voidaan siten säätää
sopimaan kyseisiin kasvoihin riippumatta niiden sijaintipaikasta kuvassa. (enint.
15 aluetta)
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, näytetään AT-alue.
Keltainen:
Kun laukaisin painetaan puoliväliin, otos muuttuu vihreäksi, kun kamera on tarkennettu.
Valkoinen:
Näytetään, kun havaitaan enemmän kuin yhdet kasvot. Tarkennetaan myös muut kasvot,
jotka ovat samalla etäisyydellä kuin keltaisen AT-alueen sisällä olevat kasvot.
Tietoja tarkennustavasta (AFS/AFF/AFC)
Kohta
Kohteen liike ja
erikoiskuvaustila
(suositeltu)
Asetusten kuvaus
AFS¢
Kohde pysyy paikallaan
(Maisema,
vuosijuhlakuva, jne.)
“AFS” on lyhenne sanoista “Auto Focus Single”.
Tarkennus asetetaan automaattisesti, kun laukaisin
painetaan puoliväliin. Tarkennus kiinnitetään samalla,
kun se painetaan puoliväliin.
AFF¢
Liikettä ei voida
ennustaa
(Lapset, kotieläimet,
jne.)
“AFF” on lyhenne sanoista “Auto Focus Flexible”.
Tässä tilassa tarkennus suoritetaan automaattisesti,
kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Jos kohde liikkuu samalla, kun laukaisin on puoliväliin
painettuna, tarkennus korjataan liikkeeseen sopivaksi
automaattisesti.
AFC
Kohde liikkuu
(Urheilu, junat, jne.)
“AFC” on lyhenne sanoista “Auto Focus Continuous”.
Tässä tilassa samalla kun laukaisin on puoliväliin
painettuna, tarkennusta muutetaan jatkuvasti siten,
että se sopii kohteen liikkeeseen. Kun kohde liikkuu,
tarkennus suoritetaan ennustamalla kohteen sijainti
tallennushetkellä. (Liikkeen ennustaminen)
MF Tarkenna käsin. (P48)
Automaattitarkennustavan tyyppi
Tietoja toiminnosta [ ] ([Kasvojen tunnistus])
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 46 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 46
47
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Tarkennus ja valotus voidaan sovittaa määriteltyyn kohteeseen. Tarkennus ja valotus
seuraavat kohdetta, vaikka se liikkuu. (Dynaaminen seuranta)
∫ Kun käytetään painikkeita
Sijoita kohde AT-seurannan kehikkoon ja paina laukaisin puoliväliin
kohteen lukitsemiseksi.
A AT-seurantakehikko
• AF-alue muuttuu vihreäksi, kun kamera havaitsee kohteen.
• AF-alue muuttuu keltaiseksi, kun laukaisin vapautetaan.
• Lukitus peruutetaan, kun painetaan [MENU/SET].
Voidaan tarkentaa jopa 23 pistettä jokaiselle AT-alueelle. Toiminto on kätevä, kun kohde ei
ole näyttöruudun keskellä.
(Tarkennusalueen kehys on sama kuin kuvan kuvasuhdeasetus)
Kamera tarkentaa kohteeseen AT-alueella näyttöruudun keskellä.
Voit saada tarkemman tarkennuksen pisteeseen, joka on pienempi kuin [Ø].
∫ AT-alueen sijainnin valmistelu
• Suorita toimenpide sen jälkeen, kun kosketuslaukaisintoiminto on peruutettu.
1 Valitse [ ] ja paina 4.
2 Paina 3/4/2/1 asettaaksesi tarkennusasento ja paina
sitten [MENU/SET].
• Apunäyttö suurennetaan noin 5-kertaiseksi alkuperäiseen
kokoon verrattuna.
• Apuruutu voidaan näyttää myös koskettamalla kohdetta.
3 Paina 3/4/2/1 linjataksesi kohde tähtäinristikon leikkauspisteeseen näytön
keskellä.
• Tarkennusasento voidaan asettaa myös vetämällä ruutua.
• Paina [DISP.] palauttaaksesi tarkennusasento ruudun keskelle.
• Apunäytöllä voidaan tallentaa kuva myös koskettamalla [ ].
Valmistelu [ ] ([Seurantatark.])
Tietoja toiminnosta [ ] ([23 aluetta])
Tietoja toiminnosta [ ] ([1 alue])
Tietoja toiminnosta [ ] ([Neulankärki])
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 47 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 47
48
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Kuvien ottaminen manuaalitarkennuksella
Käytettävissä olevat tilat:
Käytä tätä toimintoa, kun haluat kiinnittää tarkennuksen tai kun objektiivin ja kohteen
välinen etäisyys on kiinteä ja et halua käyttää automaattitarkennusta.
1 Aseta tarkennustavan valintavipu asentoon [MF].
2 Käännä tarkennusrengasta tarkentaaksesi kohteeseen.
A Likimääräinen osoitin kohdalle ¶ (ääretön)
• Kun käännetään tarkennusrengasta, näyttö kytketään
apuruutuun ja kuva suurennetaan (MF-tarkennusapu B). Voit
muuttaa MF-tarkennusavun näyttötavan kohdassa [Tark. apu]
valikossa [Oma].
• Näytöllä näytetään MT-säätöpalkki C tarkennusrengasta
käännettäessä, jos [MF-säätöpalkki] valikossa [Oma]
asetetaan asentoon [ON]. Voit tarkistaa, onko
tarkennusrenkaan kiertosuunta kohti lähempää puolta vai
kauempaa puolta.
∫ MT-tarkennusavun näyttö
• Se näytetään kääntämällä tarkennusrengasta tai koskettamalla näyttöä. (Luovassa
säätötilassa [Miniatyyritehoste], MF-aputoimintoaa ei voida näyttää koskettamalla näyttöä)
• Se voidaan näyttää myös painamalla [ ] näyttääksesi asetusnäyttö laajennetulle alueelle,
jolloin voit määritellä laajennettavan alueen kohdistinpainikkeen avulla ja painaen sitten
[MENU/SET].
• Siirrytään suurennetun alueen asetusnäyttöön painamalla kohdistinpainiketta, kun kohta
[Suoratark.alue] valikossa [Oma] asetetaan asentoon [ON].
∫ MF-tarkennusavun näytön muuttaminen
Voit siirtyä seuraavien suurennuskertoimien välillä eli noin 4-kertainen, 5-kertainen tai
10-kertainen. Jos käytät 4-kertaista suurennusta, suurennetaan keskialue. Jos käytät 5- tai
10-kertaista suurennusta, suurennetaan koko näyttö.
• Muuttaaksesi suurennusta käännä takarullaa tai kosketa [ ]/[ ].
∫ Suurennetun alueen siirtäminen
• Suurennettu alue voidaan siirtää vetämällä näyttöä (P14) tai painamalla kohdistinpainiketta.
• Seuraava palauttaa MT-tarkennusavun alkuperäiselle paikalleen.
– Kun asetetaan [Tarkennustapa] muuhun asentoon kuin [MF]
– Kun muutetaan [Kuvasuhde] tai [Kuvakoko]
– Kameran pois päältä kytkeminen
– Painamalla [DISP.], kun näytetään asetusruutu, joka määrittelee suurennettavan alueen.
∫ MT-tarkennusavun sulkeminen
• Se suljetaan, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
• Voit sulkea MF-tarkennusavun myös painamalla [MENU/SET] tai koskettamalla [Palaa].
• Kun se näytetään kääntämällä tarkennusrengasta, se sulkeutuu noin 10 sekunnin kuluttua
siitä, kun toimenpide pysäytettiin.
MT-APU
B
A C
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 48 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 48
49
Tallennus
(FIN) VQT4M49
Tarkennuksen ja valotuksen kiinnittäminen (AF/
AE-lukitus)
Käytettävissä olevat tilat:
Tämä on hyödyllinen toiminto, kun haluat ottaa kuvan AT-alueen ulkopuolisesta kohteesta
tai kontrastin ollessa liian suuri, jolloin et voi saavuttaa sopivaa valotusta.
1 Sovita näyttö kohteeseen.
2 Paina ja pidä painettuna [AF/AE LOCK] kiinnittääksesi tarkennus tai
valotus.
• Jos vapautat [AF/AE LOCK]-painikkeen, AF/AE-lukitus peruutetaan.
• Ainoastaan valotus on lukittu oletusasetuksessa.
3 Samalla kun painetaan painiketta [AF/AE LOCK], siirrä
kamera haluamaasi asentoon ja paina sitten laukaisin
pohjaan saakka.
A AE-lukituksen osoitin
• Kun asetetaan [AE LOCK], paina ensin laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi ja paina
sitten laukaisin pohjaan saakka.
∫ AF/AE-lukitus
Tarkennuksen ja valotuksen lukitus voidaan asettaa kohdassa [Lukitukset] valikossa
[Oma].
Kohta Asetukset
[AE LOCK]
Ainoastaan valotus lukitaan.
• [AEL], aukko ja suljinaika syttyvät, kun valotus asetetaan.
[AF LOCK]
Ainoastaan tarkennus lukitaan.
• [AFL], tarkennuksen osoitin, aukko ja suljinaika syttyvät, kun kohde
tarkennetaan.
[AF/AE LOCK]
Sekä tarkennus että valotus lukitaan.
• [AFL], [AEL], tarkennuksen osoitin, aukko ja suljinaika syttyvät, kun kohde
tarkennetaan ja valotus asetetaan.
[AF-ON] Automaattinen tarkennustila on aktivoitu.
AEL
AEL
60
2.8
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 49 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分
Sivu: 49
50
Tallennus
VQT4M49 (FIN)
Kuvien ottaminen sarjakuvaustilassa
Käytettävissä olevat tilat:
Kuvia otetaan jatkuvasti, kun laukaisin on painettu pohjaan saakka.
Sarjakuvausnopeudella [SH] otetut kuvat tallennetaan yhdeksi sarjakuvausryhmäksi.
1 Aseta kuvauksen tilavalitsin asentoon [ ].
2 Tarkenna kohteeseen ja ota kuva.
A Kun sarjakuvaus asetetaan asentoon nopea [H].
• Pidä laukaisin täysin painettuna sarjakuvaustilan kytkemiseksi päälle.
∫ Sarjakuvausnopeuden muuttaminen
1 Valitse kohta [Purskenopeus] valikossa [Kuvaus]. (P20)
2 Paina 3/4 valitaksesi sarjakuvausnopeuden ja paina sitten [MENU/SET].
[SH]
(Erittäin
nopea)
[H]
(Nopea)
[M]
(Keskinopea)
[L]
(Hidas)
Sarjakuvausnopeus
(kuvaa/sekunti)
20 6 4 2
Live View
sarjakuvauksen aikana
Ei mitään Ei mitään Käytettävissä Käytettävissä
¢1
RAW-tiedostojen
kanssa
— 18¢2, 3
Ilman
RAW-tiedostoja
Enint. 80 Riippuu kortin muistitilasta¢3
¢1 Tallennettavissa olevien kuvien määrä
¢2 Tallennusolosuhteista riippuen sarjakuvauksen otosten määrää saatetaan vähentää.
(Esimerkiksi kun tallennusvalikon kohta [Älykäs resol.] asetetaan asentoon
[EXTENDED], sarjakuvauksen otosten määrää saatetaan vähentää)
¢3 Kuvia voidaan ottaa kunnes kortin muisti tulee täyteen. Sarjakuvausnopeus hidastuu
kuitenkin puolivälissä. Toiminnon tarkka aika riippuu kuvasuhteesta, kuvakoosta ja
kuvanlaadun asetuksesta sekä käytetyn kortin tyypistä.
AFS
AFS H
A
DMC-GH3H&GH3EC-VQT4M49_fin.book 50 ページ 2012年10月25日 木曜日 午後6時21分

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic Lumix DMC-GH3 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic Lumix DMC-GH3

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic Lumix DMC-GH3, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic Lumix DMC-GH3 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic Lumix DMC-GH3 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.