Panasonic Lumix DCF-Z10002 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic Lumix DCF-Z10002 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Digikamera
  • Malli/nimi: Lumix DCF-Z10002
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Suomalainen, Saksa, Unkari, Slovakki, Slovenian, Kroatialainen, Englanti, Romanialainen, Hollantilainen, Tšekki, Tanska, Ranska

Sisällysluettelo

Sivu: 0
DVQX1783ZB
M0219KZ1029
EP
Perusasetukset Käyttöohjeet
Digitaalikamera
Mallinumero DC-FZ10002
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja
tulevaa tarvetta varten.
Yksityiskohtaisempia käyttöohjeita on saatavana ”Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille
(PDF-muotoinen)”. Voit lukea sen lataamalla sen verkkosivustolta. (→86)
Web Site: http://www.panasonic.com
Sivu: 1
DVQX1783 (FIN)
2
Hyvä asiakas,
Haluamme kiittää sinua tämän Panasonic-digitaalikameran ostamisesta. Lue nämä
käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Huomaa, että oman
digitaalikamerasi säätimet, osat, valikkovaihtoehdot ja muut ominaisuudet voivat jossain
määrin poiketa tämän käyttöoppaan kuvissa esitetyistä.
Noudata tekijänoikeuslakeja tarkoin.
• Valmiiksi tallennettujen nauhojen tai levyjen tai muun julkaistun tai radiossa tai
televisiossa esitetyn materiaalin kopioiminen muuhun kuin yksityiskäyttöön voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista. Tietyn materiaalin kopioiminen yksityiskäyttöönkin voi olla
rajoitettua.
Tietoja turvallisuudesta
VAARA:
Tulipalon, sähköiskun tai tuotteen vaurioitumisen vaaran välttämiseksi:
• Suojaa tämä laite sateelta, kosteudelta, tippuvedeltä ja roiskevedeltä.
• Käytä suositeltuja lisävarusteita.
• Älä poista kansia.
• Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse. Jätä huoltotoimet valtuutetun huollon
tehtäväksi.
Pistorasian pitää olla laitteen lähellä, eikä sen edessä saa olla esteitä.
■Tuotteen tunnistusmerkintä
Tuote Sijainti
Digitaalikamera Pohja
■Tietoja akusta
VAROITUS
• Vääräntyyppisen akun käyttäminen aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytä vain valmistajan
suosittelemaa akkua.
• Huolehdi akkujen hävittämisestä paikallisten viranomaisten tai lähimmän
jälleenmyyjän ohjeiden mukaisesti.
• Älä kuumenna tai altista liekeille.
• Älä jätä akkuja pitkäksi ajaksi ajoneuvoon, joka on suorassa auringonvalossa ovet ja
ikkunat suljettuina.
Vaara
Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä pura akkua, lämmitä sitä yli 60 °C
tai hävitä sitä polttamalla.
Sivu: 2
DVQX1783 (FIN) 3
■Tietoja verkkolaitteesta (vakiovaruste)
VAROITUS!
Tulipalon, sähköiskun tai tuotteen vaurioitumisen vaaran välttämiseksi:
• Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn, komeroon tai muuhun suljettuun
tilaan. Varmista, että ilma laitteen ympärillä pääsee kiertämään vapaasti.
• Verkkolaite on valmiustilassa, kun verkkopistoke on kytketty. Ensiöpiiri on jännitteinen
aina, kun verkkopistoke on kytketty pistorasiaan.
■Käyttöä koskevia varoituksia
• Älä käytä muita kuin vakiovarusteisiin kuuluvaa USB-kaapelia.
• Käytä ”nopeaa HDMI-mikrokaapelia”, jossa on HDMI-logo.
Kaapeli ei toimi, ellei se ole HDMI-standardien mukainen.
”Nopea HDMI-mikrokaapeli” (D-tyyppinen-A-tyyppinen pistoke, enintään 2 m pitkä)
• Käytä aina alkuperäistä Panasonic-kaukolaukaisinta (DMW-RS2: lisävaruste).
• Älä käytä stereomikrofoneja, joiden johdot ovat 3 m tai pitempiä.
Pidä tämä laite mahdollisimman kaukana sähkömagneettisista laitteista
(esimerkiksi mikrouuneista, televisioista ja videopeleistä).
• Jos käytät tätä laitetta television päällä tai lähellä, sähkömagneettinen säteily voi häiritä
laitteen kuvaa ja/tai ääntä.
• Älä käytä tätä laitetta matkapuhelimen lähellä, koska silloin sähköinen kohina voi
vaikuttaa kuvaan ja/tai ääneen.
• Kaiuttimien ja suurten sähkömoottoreiden vahva magneettikenttä voi vaurioittaa
tallennettuja tietoja tai vääristää kuvaa.
• Sähkömagneettinen säteily voi vaikuttaa haitallisesti tähän laitteeseen ja häiritä kuvaa
ja/tai ääntä.
• Jos sähkömagneettinen säteily häiritsee tätä laitetta ja se lakkaa toimimasta oikein,
katkaise virta ja poista akku tai irrota verkkolaite. Aseta akku tai kytke verkkolaite
takaisin ja kytke tähän laitteeseen virta.
Älä käytä tätä laitetta radiolähettimen tai suurjännitelinjan lähellä.
• Jos kuvaat radiolähettimen tai suurjännitelinjan lähellä, tallentuneissa kuvissa ja/tai
äänissä voi olla häiriöitä.
Sivu: 3
DVQX1783 (FIN)
4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
Täten “Panasonic Corporation” vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU
keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten määräysten mukainen.
Asiakkaat voivat ladata kopion alkuperäisestä DoC:sta kaikille RE-tuotteillemme DoC-
palvelimeltamme:
http://www.ptc.panasonic.eu
Valtuutetun edustajan yhteystiedot:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Saksa
Enimmäisteho ja lähettimen toiminnan taajuuskaistat
Langattoman tyyppi
Taajuuskaista
(keskitaajuus)
Enimmäisteho
(dBm EIRP)
WLAN 2412-2462 MHz 13 dBm
Bluetooth 2402-2480 MHz 10 dBm
Nämä tunnukset osoittavat sähkö- ja
elektroniikkalaiteromujen sekä käytettyjen akkujen ja
paristojen erillisen keräyksen.
Tarkempia tietoja on saatavilla kohdassa ”Käyttöohjeet
edistyneille toiminnoille
(PDF-muotoinen)”.
Sivu: 4
DVQX1783 (FIN) 5
• Kun aiot puhdistaa kameran, poista akku, tasavirtasovitin (DMW-DCC8:
lisävaruste) tai kortti tai irrota virtajohto pistorasiasta. Käytä puhdistamiseen
pehmeää, kuivaa liinaa.
• Älä paina näyttöä kovalla voimalla.
• Älä paina etulinssiä kovalla voimalla.
• Suojaa kamera hyönteismyrkyiltä ja nopeasti haihtuvilta nesteiltä (ne voivat
vahingoittaa pintaa tai aiheuttaa maalin irtoamisen).
• Älä pidä kumi- tai muovituotteita kosketuksissa kameran kanssa pitkään.
• Älä käytä kameran puhdistamiseen liuottimia, kuten esimerkiksi bensiiniä,
tinneriä, alkoholia, pesuaineita, koska ne voivat heikentää kotelon ulkopintaa tai
aiheuttaa pinnoitteen irtoamisen.
• Älä jätä kameraa siten, että etulinssi on aurinkoon päin, koska auringonsäteet
voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
• Käytä aina vakiovarusteisiin kuuluvia virtajohtoja ja kaapeleita.
• Älä jatka vakiovarusteisiin kuuluvaa virtajohtoa tai kaapelia.
• Kun kamera käyttää muistikorttia (esimerkiksi kuvan kirjoittamista, lukemista,
poistamista tai muistin alustamista varten), älä katkaise kamerasta virtaa
äläkä irrota akkua, muistikorttia, verkkolaitetta (DMW-AC10E: lisävaruste) tai
tasavirtasovitinta (DMW-DCC8: lisävaruste).
Lisäksi älä altista kameraa tärinälle, iskuille tai staattiselle sähkölle.
• Muistikortilla olevat tiedot voivat vaurioitua tai hävitä sähkömagneettisen säteilyn,
staattisen sähkön tai kameran tai kortin rikkoutumisen takia. Suosittelemme tärkeiden
tietojen tallentamista tietokoneeseen jne.
• Älä alusta muistikorttia tietokoneessa tai muussa laitteessa. Alusta se vain kamerassa
oikean toiminnan varmistamiseksi.
• Akkua ei ladata ennen kameran lähettämistä tehtaalta. Lataa akku ennen käyttöä.
• Akku on ladattava litium-ioni-akku. Jos lämpötila on liian korkea tai liian matala,
akun käyttöikä lyhenee.
• Akku lämpenee käytön jälkeen sekä lataamisen aikana ja sen jälkeen. Myös kamera
lämpenee käytön aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
• Älä jätä mitään metalliesinettä (kuten paperiliitintä) virtapistokkeen liitäntöjen tai
akkujen lähelle.
• Säilytä akku viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on suhteellisen vakaa lämpötila.
(Suositeltu lämpötila: 15 °C - 25 °C, suositeltu kosteus: 40%RH - 60%RH)
• Älä säilytä akkua pitkiä aikoja täyteen ladattuna. Jos akkua säilytetään pitkiä aikoja,
suosittelemme lataamaan sen kerran vuodessa. Poista akku kamerasta ja aseta se
uudelleen säilytykseen, kun se on täysin purkautunut.
Sivu: 5
DVQX1783 (FIN)
6
Sisällys
■ Tietoja turvallisuudesta...................... 2
Valmistelut/perustiedot
■ Ennen käyttöä ..................................... 7
■ Vakiovarusteet..................................... 8
■ Digitaalikameran
lisälaitejärjestelmä.............................. 9
■ Tärkeimpien osien nimet ja
toiminnot............................................ 10
■ Tietoja muistikortista........................ 12
■ Pika-aloitusopas ............................... 13
Linssinsuojuksen kiinnittäminen..................13
Olkahihnan kiinnittäminen...........................13
Objektiivin vastavalosuojan
kiinnittäminen ..............................................14
Akun ja/tai SD-muistikortin (lisävaruste)
asettaminen.................................................15
Akun lataaminen .........................................16
Näytön avaaminen ......................................18
Kellon asettaminen......................................18
[LVF]-painike
(kuvien tallentaminen etsintä käyttäen).......19
Kameran piteleminen ..................................19
Laukaisin (kuvien ottaminen) ......................20
■ Perustoiminnot.................................. 21
■ Valikkojen asetus.............................. 27
Tallennus
■ Kuvaaminen automaattisia
asetuksia käyttäen
(Älykäs automatiikka)....................... 29
■ Kuvaaminen
automaattitarkennuksella................. 31
■ Manuaalitarkennus kuvia
otettaessa .......................................... 33
■ Tarkennuksen, kirkkauden
(valotuksen) ja värisävyn
asetukset ........................................... 34
■ Kuvaustavan valinta
([Sarjakuvaus] / [Itselaukaisin])....... 38
■ 4K-kuvatoiminnolla tallentaminen... 39
■ Tarkennuksen säätäminen
tallentamisen jälkeen
([Jälkitarkennus] /
[Tarkennuspinoaminen]) .................. 42
■ Kuvaaminen käyttäen
intervallikuvausta/
pysäytysanimaatiota......................... 44
■ Kuvien ottaminen samalla, kun
asetusta säädetään automaattisesti
(haarukointitallennus) ...................... 46
■ Kuvaaminen salamaa käyttäen........ 48
■ Videon/4K-videon tallentaminen ..... 49
Toisto
■ Kuvien katseleminen ........................ 53
■ Kuvien poistaminen.......................... 55
Valikko
■ Valikkoluettelo................................... 56
Wi-Fi/Bluetooth
■ Mitä Wi-Fi®/Bluetooth®-toiminnolla
voi tehdä ............................................ 68
■ Kameran käyttäminen yhdistettynä
älypuhelimeen................................... 69
Muita tietoja
■ Ohjelman lataaminen........................ 75
■ Luettelo näytön/etsimen
näytöistä ............................................ 76
■ Kysymykset&vastaukset
Vianmääritys...................................... 79
■ Tekniset tiedot................................... 83
■ Käyttöohjeiden lukeminen
(PDF-muodossa) ............................... 86
Sivu: 6
DVQX1783 (FIN) 7
Valmistelut/perustiedot
Ennen käyttöä
■Kameran käsitteleminen
Suojaa kamera voimakkaalta tärinältä, iskuilta ja paineelta.
●Vältä kameran käyttämistä seuraavissa tilanteissa, sillä ne voivat vahingoittaa
etulinssiä, näyttöä, etsintä tai kameran koteloa. Ne voivat myös aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai estää tallentamisen.
• Kameran putoaminen tai iskeytyminen kovaa pintaa vasten
• Etulinssin tai näytön painaminen kovalla voimalla
Kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis.
Vältä kameran käyttämistä paikoissa, joissa on runsaasti pölyä tai hiekkaa tai
joissa vettä voi roiskua kameran päälle.
Jos hiekkaa, pölyä tai nesteitä, kuten vesipisaroita, tarttuu näyttöön, pyyhi ne pois
kuivalla pehmeällä liinalla.
●Jos et toimi näin, näyttö voi vastata väärin kosketustoimintoihin.
■Kosteuden tiivistyminen (kun etulinssi, näyttö tai etsin huurtuu)
●Kosteutta voi tiivistyä, jos kamera siirretään nopeasti paikkaan, jonka lämpötila tai
kosteus on aivan erilainen. Vältä tällaisia tilanteita, sillä etulinssi, näyttö tai etsin voi
likaantua, kameraan voi kasvaa hometta tai kamera voi vahingoittua.
●Jos kosteutta tiivistyy, katkaise kamerasta virta ja odota pari tuntia ennen kuin käytät
sitä. Kun kamera on mukautunut ympäristön lämpötilaan, kosteus haihtuu itsestään.
■Kameran käyttäminen
Älä aseta magneeteille herkkiä esineitä, kuten luottokortteja, tämän laitteen lähelle.
Näiden esineiden tiedot saattavat vahingoittua ja tulla käyttökelvottomiksi.
■Tietoja tekstissä olevista symboleista
Ilmaisee, että valikko voidaan valita painamalla [MENU/SET]-painiketta.
Valikkovaihtoehdon valitsemisvaiheet kuvataan seuraavasti:
→ [Kuvaus] → [Laatu] → [ ]
Tallennustiloissa, joissa kuvakkeet näkyvät mustina, voit valita ja suorittaa merkittyjä
valikkoja ja toimintoja.
• (Mukautettu tila) omaa erilaisia toimintoja riippuen rekisteröidystä tallennustilasta.
Tallennustila:
Sivu: 7
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
8
Vakiovarusteet
• Muistikortit ovat lisävarusteita. (Tekstissä käytetään SD-muistikortista,
SDHC-muistikortista ja SDXC-muistikortista nimeä muistikortti.)
• Ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltokeskukseen, jos jokin vakiovarusteista
on kadonnut. (Voit ostaa varusteita erikseen.)
• Huolehdi pakkausmateriaalin hävittämisestä.
• Tämän oppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
Tarkista ennen kameran käyttämistä, että kaikki vakiovarusteet ovat mukana.
Osanumerot ovat helmikuulta 2019. Niitä voidaan muuttaa.
Akku
DMW-BLC12E
• Lataa akku ennen käyttöä.
• Akusta käytetään tekstissä nimeä
akkupakkaus tai akku.
Varustekengän
suojus
SKF0106K
(Kiinnitetty kameraan valmiiksi.)
Verkkolaite
VSK0815K
Olkahihna
DVPW1002Z
Objektiivin
vastavalosuoja
SYQ0081
USB-kaapeli
K1HY04YY0106
Linssinsuojus/
Linssinsuojuksen
lanka
1ZE1DCFZ1000M2Z
Sivu: 8
DVQX1783 (FIN) 9
Valmistelut/perustiedot
Digitaalikameran lisälaitejärjestelmä
Kuvaus Lisävaruste #
Akku DMW-BLC12
Akkulaturi DMW-BTC12
Verkkolaite DMW-AC10
Tasavirtasovitin DMW-DCC8
Salama DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L
Kaukolaukaisin DMW-RS2
LED-videovalo VW-LED1
Stereohaulikkomikrofoni DMW-MS2
Stereomikrofoni VW-VMS10
Monikalvosuoja DMW-LMCH62
Polarisaatiosuodin (pyöreä tyyppi) DMW-LPL62
Olkahihna DMW-SSTG9
 Verkkolaitetta (lisävaruste) voi käyttää vain sille tarkoitetun Panasonic-tasavirtasovittimen
(lisävaruste) kanssa. Verkkolaitetta (lisävaruste) ei voi käyttää yksinään. Kun tarvitset verkkolaitetta
(lisävaruste), käytä vakiovarusteisiin kuuluvaa virtajohtoa.
●Osanumerot ovat helmikuulta 2019. Niitä voidaan muuttaa.
●Kaikki lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.
■Varustekengän suojuksen irrottaminen
Irrota suojus vetämällä sitä nuolen
suuntaan ja painamalla sitä samalla
nuolen suuntaan.
Sivu: 9
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
10
Tärkeimpien osien nimet ja toiminnot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
11
17
18
19
20
21
14
12 15 16
11
22
23
24
25
26
28
29
27
1 Zoomausvipu (→21)
2 Laukaisin (→20)
3 Eturulla (→23)
4 Videokuvauspainike (→49)
5 [Fn4]-painike (→28) /
[ ] (valotuksen korjaus)-painike (→34)
6 Latauksen merkkivalo (→17) /
LANGATTOMAN yhteyden merkkivalo
(→68)
7 Takavalitsin (→23)
8 [Fn5]-painike (→28)
9 Kameran virtakytkin [ON/OFF] (→18)
10 Tilavalitsin (→22)
11 Olkahihnan aukko (→13)
12 Itselaukaisimen merkkivalo /
Tarkennuksen apuvalo
13 Salama (→48)
14 Stereomikrofoni
15 Varustekenkä (varustekengän suojus)
(→9)
Pidä varustekengän suojus lasten
ulottumattomissa, jotta he eivät voi
nielaista sitä.
16 Salaman aukaisuvipu (→48)
17 Katseentunnistus (→19)
18 Silmäsuojus
19 Etsin (→19)
20 Diopterin säätönuppi (→19)
21 [Fn8]-painike (→28) /
[LVF]-painike (→19)
22 Kuvaustapavalitsin (→38)
23 [MIC]-liitäntä
24 [Fn1]-painike (→28)
25 [Fn2]-painike (→28)
26 [Fn3]-painike (→28) /
[ ] ([Zoomausavustin])-painike (→21)
27 Ohjausrengas (→23)
28 Etulinssi
29 Polttovälin ilmaisin (kuten 35 mm:n
filmikamerassa)
Arvoissa oletetaan kuvasuhteen olevan
[3:2]. (Videokuvia tallennettaessa katso
polttoväli, joka näkyy näytössä.)
Sivu: 10
DVQX1783 (FIN) 11
Valmistelut/perustiedot
Toimintopainikkeet [Fn9] – [Fn13] ovat kosketuskuvakkeita.
Ne näkyvät koskettamalla [ ]-välilehteä tallennusnäytössä.
30 [AF/AE LOCK]-painike (→34)
31 Tarkennustavan valintavipu (→31, 33)
32 [Fn6]-painike (→28) /
[Q.MENU]-painike (→28)
33 Kaiutin
34 [ ] (Toisto) -painike (→53)
35 [DISP.]-painike (→24)
36 [MENU/SET]-painike (→24)
37 Kohdistinpainike (→24)
[ ] (ISO-herkkyys) ( ) (→35)
[ ] (valkotasapaino) ( ) (→36)
[ ] ([Makrokuvaus]) ( ) (→32)
[ ] ([AF-tarkennus]) ( ) (→32)
38 [Fn7]-painike (→28) /
[ ] (Poista)-painike (→55) /
[ ] (Peruuta)-painike (→27)
39 [REMOTE]-liitäntä
40 [HDMI]-liitäntä
Voit katsella kuvia televisiosta, kun
liität kameran televisioon HDMI-
mikrokaapelilla.
41 [USB/CHARGE]-liitäntä (→16)
42 Muistikortin/akun lokeron kansi (→15)
30 31 32 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44 43
45
46
43 Tasavirtasovittimen kansi (→9)
• Käytä aina alkuperäistä Panasonic-
verkkolaitetta (DMW-AC10E:
lisävaruste). (→9)
• Kun tarvitset verkkolaitetta,
varmista, että käytät Panasonicin
tasavirtasovitinta (DMW-DCC8:
lisävaruste) ja verkkolaitetta
(DMW-AC10E: lisävaruste).
44 Vapautusvipu (→15)
45 Jalustakierre
Älä kiinnitä tähän laitteeseen jalustoja,
joiden ruuvit ovat 5,5 mm tai pitempiä.
Tämä laite voi vahingoittua tai laite ei ole
ehkä kunnolla kiinnitetty jalustaan.
46 Kosketusnäyttö (→26) / näyttö (→76)
Sivu: 11
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
12
Seuraavia SD-standardin mukaisia kortteja voi käyttää.
Kortin tyyppi Kapasiteetti Huomautuksia
SD-muistikortit 512 Mt – 2 Gt • Tämä laite on yhteensopiva luokituksen UHS- UHS
Speed Class 3 SDHC/SDXC-muistikorttien kanssa.
• Vasemmalla lueteltujen korttien toiminta on vahvistettu
Panasonic-merkkisellä kortilla.
SDHC-muistikortit 4 Gt – 32 Gt
SDXC-muistikortit 48 Gt – 128 Gt
■Tietoja videoiden/4K-kuvien tallennuksesta ja nopeusluokituksesta
Käytä muistikorttia, jonka luokitus on SD-nopeusluokan tai UHS-nopeusluokan mukainen.
• SD-nopeusluokka ja UHS-nopeusluokka ovat nopeusstandardeja, jotka liittyvät
jatkuvaan tallennukseen. Tarkista SD-nopeus muistikortin tarrasta tai muistikortin
mukana toimitetusta materiaalista.
[Tallennusformaatti] [Kuvan laatu] Nopeusluokka Esimerkkitarra
[AVCHD] Kaikki
Luokka 4 tai korkeampi
[MP4]
[FHD]/[HD]
[4K]/[Nopea video] UHS-nopeusluokka 3
Kun tallennat 4K-kuva-/
[Jälkitarkennus]-muodossa
UHS-nopeusluokka 3
• Viimeisimmät tiedot:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tämä sivusto on ainoastaan englanniksi.)
●Pidä muistikortti lasten ulottumattomissa, jotta he eivät voi nielaista sitä.
Muistikortin formatointi (alustaminen)
Alusta muistikortti tällä laitteella ennen kuin tallennat kuvan.
Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot etukäteen, koska tietoja ei voi palauttaa
alustamisen jälkeen.
→ [Asetukset] → [Alusta]
Tietoja muistikortista
Sivu: 12
DVQX1783 (FIN) 13
Valmistelut/perustiedot
Pika-aloitusopas
Linssinsuojuksen kiinnittäminen
Suojaa etulinssi linssinsuojuksella siksi ajaksi, kun et kuvaa.
• Älä riiputa tai heiluta kameraa linssinsuojuksen langasta.
• Muista irrottaa linssinsuojus, kun kytket laitteeseen virran päälle.
• Ole varovainen, ettei linssinsuojuksen lanka jää kiinni olkahihnaan.
1 Kiinnitä linssinsuojus kameraan linssinsuojuksen langalla (vakiovaruste)
2 Kiinnitä linssinsuojus
Kiinnitä tai irrota linssinsuojus puristamalla tästä.
●Pidä linssinsuojuksen lanka lasten ulottumattomissa, jotta he eivät voi nielaista sitä.
Olkahihnan kiinnittäminen
Suosittelemme kiinnittämään olkahihnan kameran käyttämisen ajaksi, jotta kamera ei
putoa.
• Suorita vaiheet – ja kiinnitä sitten olkahihnan toinen pää.
• Nosta olkahihna olkapäälle.
– Älä kierrä olkahihnaa kaulasi ympärille. Se voi aiheuttaa vammoja tai onnettomuuden.
• Älä jätä olkahihnaa pikkulapsen ulottuville.
– Hän voi vahingossa kiertää sen kaulansa ympärille ja loukata itsensä.
Sivu: 13
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
14
Objektiivin vastavalosuojan kiinnittäminen
• Älä pidä kiinni objektiivin vastavalosuojasta siten, että se taittuu.
• Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
• Muista sulkea salama aikaisemmin.
1 Linjaa objektiivin vastavalosuojan asennusmerkki
hieman objektiivin kärjessä olevan asennusmerkin
yläpuolelle
Objektiivin kärjen asennusmerkki
Objektiivin vastavalosuojan asennusmerkki
2 Käännä vastavalosuojaa nuolen suuntaan sen
kiinnittämiseksi.
3 Jatka objektiivin vastavalosuojan kiertämistä vaikka tuntisit
hieman jäykkyyttä, kunnes kuulet naksahduksen, linjaa
sitten kameran pohjassa oleva merkki.
• Varmista, että objektiivin vastavalosuoja on kiinnitetty kunnolla eikä
sen heijastuma osu kuviin.
Kierrä kunnes merkit kohdistuvat.
●Jos kiinnität objektiivin vastavalosuojan käyttäessäsi salamaa, objektiivin vastavalosuoja
estää salaman valon, jolloin kuvien alaosa on tumma (vinjetointi) ja myös valon modulointi on
mahdotonta. Suosittelemme poistamaan objektiivin vastavalosuojan käytettäessä salamaa.
●Objektiivin vastavalosuojan väliaikainen säilytys
Sivu: 14
DVQX1783 (FIN) 15
Valmistelut/perustiedot
Akun ja/tai SD-muistikortin (lisävaruste) asettaminen
Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
1 Siirrä vapautusvipu ( ) [OPEN]-asentoon ja
avaa muistikortin/akun lokeron kansi
[OPEN] [LOCK]
2 Aseta akku ja muistikortti ja varmista, että
niiden suunta on oikea
• Akku: Työnnä akku lujasti paikalleen ja tarkista, että
vipu ( ) lukitsee sen.
• Muistikortti: Työnnä muistikortti kokonaan sisään,
kunnes kuulet naksahduksen. Älä koske
liitäntöihin.
3 Sulje kansi
Työnnä vapautusvipu [LOCK]-asentoon.
■Irrottaminen
• Akun irrottaminen
Siirrä vipua ( ) nuolen suuntaan.
• Muistikortin irrottaminen
Paina muistikortin keskiosaa.
Paina
Vedä ulos
●Käytä aina alkuperäisiä Panasonic-akkuja (DMW-BLC12E).
●Emme voi taata laitteen toimintaa, jos käytät muunlaisia akkuja.
●Katkaise kamerasta virta ja odota, kunnes näytön LUMIX-näkymä sammuu, ennen kuin poistat
muistikortin tai akun.
Sivu: 15
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
16
Akun lataaminen
• Tässä laitteessa voi käyttää akkua DMW-BLC12E.
• Akkua suositellaan ladattavaksi paikassa, jonka lämpötila on 10 °C - 30 °C (tämä
on myös akun suosituslämpötila).
Aseta akku kameraan.
Varmista, että kamerasta on katkaistu virta.
[USB/CHARGE]-liitäntä
• Tämä liitäntä sijaitsee kameran pohjassa, kun kamera on
pystyasennossa.
• Tarkista aina liitännän suunta ja pitele pistoketta suorassa kiinnittäessäsi tai irrottaessasi sen.
(Jos kytket kaapelin väärin, liitäntä voi vahingoittua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.) Älä myöskään
työnnä sitä väärään liitäntään. Muuten tämä laite voi vahingoittua.
Verkkolaite (vakiovaruste)
Pistorasiaan
USB-kaapeli (vakiovaruste)
Tietokone
• Kytke tietokoneeseen virta.
Sivu: 16
DVQX1783 (FIN) 17
Valmistelut/perustiedot
Lataaminen pistorasiasta
Liitä verkkolaite (vakiovaruste) ja tämä kamera toisiinsa USB-kaapelilla (vakiovaruste) ja
työnnä verkkolaitteen (vakiovaruste) pistoke pistorasiaan.
Lataaminen tietokoneesta
Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla (vakiovaruste).
■Latauksen merkkivalon toiminta
Latauksen merkkivalo (punainen)
Palaa Lataaminen kesken
Ei pala
Lataaminen päättynyt (Kun akun lataaminen on päättynyt,
irrota kamera pistorasiasta tai tietokoneesta.)
Vilkkuu Latausvirhe (→79)
■Latausaika
Käytettäessä verkkolaitetta (vakiovaruste) Noin 180 min
• Yllä esitetty latausaika tarkoittaa sitä, kuinka kauan kestää ladata aivan tyhjä
akku täyteen. Lataamiseen tarvittava aika vaihtelee akun käytön mukaan.
Lataaminen kestää kauemmin, jos lämpötila on matala tai korkea tai jos akkua ei
ole käytetty pitkään aikaan.
• Tietokoneen kautta ladattaessa latausaika vaihtelee tietokoneen virtalähteen
kapasiteetin mukaan.
●Älä käytä muita kuin vakiovarusteisiin kuuluvaa USB-kaapelia.
●Älä käytä muita kuin vakiovarusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta.
Sivu: 17
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
18
Näytön avaaminen
1 2 3
1 Aseta sormesi näytön oikeassa sivussa olevaan rakoon ja avaa näyttö
vasemmalle (enintään 180°)
2 Sitä voidaan kääntää 180° etulinssin suuntaan
3 Palauta näyttö sen alkuperäiseen paikkaan
●Käännä näyttöä vasta, kun olet avannut sen riittävästi, ja varo käyttämästä liiallista voimaa.
Muuten tämä laite voi vahingoittua.
●Kun et käytä näyttöä, suosittelemme sulkemaan sen ruutu sisäänpäin likaantumisen ja
naarmuuntumisen välttämiseksi.
Kellon asettaminen
Kelloa ei aseteta aikaan ennen kameran lähettämistä tehtaalta.
1 Kytke kameraan virta
2 Paina [MENU/SET]
3 Valitse kieli painamalla ja paina sitten [MENU/SET]
• Kehotus [Aseta kellonaika] tulee näkyviin.
4 Paina [MENU/SET]
5 Valitse kohde (vuosi, kuukausi, päivä, tunnit, minuutit)
painamalla ja aseta arvo painamalla
6 Paina [MENU/SET]
7 Kun näytössä lukee [Kello on asetettu aikaan.], paina
[MENU/SET]
8 Kun näytössä lukee [Valitse kotipaikka], paina [MENU/SET]
9 Valitse kotipaikan alue painamalla ja paina sitten
[MENU/SET]
Sivu: 18
DVQX1783 (FIN) 19
Valmistelut/perustiedot
[LVF]-painike (kuvien tallentaminen etsintä käyttäen)
1 Paina [LVF] ( ) -painiketta
Automaattinen siirtyminen etsimen ja näytön välillä Etsinnäyttö Näyttö
■Automaattinen siirtyminen etsimen ja näytön välillä
Kun silmäsi tai jokin esine tuodaan lähelle etsintä,
katseentunnistus ( ) siirtää näytön automaattisesti
etsinnäyttöön. Kun silmä tai esine siirretään pois etsimen
läheltä, kamera palaa näyttötilaan.
■Tietoja diopterin säätämisestä
Käännä diopterin säätönuppia, kunnes näet etsimessä
näkyvät merkit tarkkoina.
●Jos [LVF-kuvanopeus] asetetaan asentoon [ECO 30fps], kun
etsin on käytössä, kameraa voidaan käyttää pidempään, koska
akun tyhjentyminen on vähäisempää.
Kameran piteleminen
• Älä peitä salamaa, tarkennuksen
apuvaloa, mikrofonia tai kaiutinta
sormilla tai millään esineillä.
Kaiutin
Tarkennuksen apuvalo
Mikrofoni
• Älä pidä kiinni objektiivista, kun otat kuvia. Sormesi
voivat jäädä kiinni, kun objektiivi vetäytyy.
Sivu: 19
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
20
■Vapaa kuvauskulma
Näyttöä voidaan kääntää tarpeittesi mukaan. Tämä on kätevää, koska siten voit ottaa
kuvia eri kulmista näyttöä säätämällä.
Kuvien ottaminen yläkulmasta Kuvien ottaminen alakulmasta
Laukaisin (kuvien ottaminen)
1 Käännä tilavalitsin asentoon [ ]
• Kamera optimoi automaattisesti pääasetukset.
• Lisätietoja tallennustiloista on kohdassa (→22).
2 Tarkenna kohteeseen painamalla laukaisin
puoliväliin (paina kevyesti)
Suljinaika
Aukkoarvo
Tarkennusnäyttö (vihreä)
(Kun tarkennus on onnistunut: palaa
Kun tarkennus ei ole onnistunut: vilkkuu)
3 Paina laukaisin pohjaan (paina painike alas asti) ja ota kuva
●Kuvia voidaan ottaa vain, jos kuva on oikein tarkennettu, kun [Tark./Vap. esivalinta]-
asetuksena on [FOCUS].
■Tarkista ottamasi kuva
Paina [ ] (Toisto) -painiketta. (→53)
Sivu: 20
DVQX1783 (FIN) 21
Valmistelut/perustiedot
Zoomausvipu (zoomin käyttö)
Zoomausvipu Ohjausrengas
1 Zoomausvivun siirtäminen
Ottaa kuvan
laajemmalta
alueelta
(laajakulma)
Suurentaa
pääkohdetta
(tele)
• Zoomausnopeus vaihtelee sen mukaan,
kuinka pitkälle käännät vivun.
1 Käännä ohjausrengasta
←
Ottaa kuvan
laajemmalta
alueelta
(laajakulma)
→
Suurentaa
pääkohdetta
(tele)
 ”Ohjausrengas”(→23)
Optinen zoom:
Voit käyttää zoomausta ilman, että heikennät kuvanlaatua.
Enimmäissuurennos: 16x
Laajennettu optinen zoom:
Tämä toiminto toimii, kun valittuna on kuvakoot [ ] kohdasta [Kuvakoko]. Laajennettu
optinen zoom mahdollistaa zoomauksen suuremmalla zoomauskertoimella kuin optinen
zoom, eikä se heikennä kuvanlaatua.
Enimmäissuurennos: 32x1
1 Sisältäen optisen zoomauskertoimen. Suurin zoomauskerroin vaihtelee kuvan koosta riippuen.
[i.Zoom]:
Valitse [i.Zoom]-asetukseksi [Kuvaus]/[Video]-valikossa [ON].
Voit käyttää kameran älykästä resoluutiotekniikkaa ja muuttaa zoomaussuhteen jopa
2 kertaa2 alkuperäistä suuremmaksi ilman, että kuvanlaatu merkittävästi heikkenee.
2 Jopa 1,5 kertaa alkuperäistä suuremmaksi, jos [Kuvakoko] asetuksena on [S]
[Dig. zoomi]:
Valitse [Dig. zoomi]-asetukseksi [Kuvaus]/[Video]-valikossa [ON].
Voit suurentaa jopa 4 kertaa alkuperäisen zoomaussuhteen. Kun [Dig. zoomi] ja
[i.Zoom] on valittu samanaikaisesti, yhdistetty zoomaussuhde voidaan suurentaa jopa
4-kertaiseksi.
Huomaa, että digitaalizoomilla suurentaminen heikentää kuvanlaatua.
• Kun [Näytön kuvanopeus] asetetaan asentoon [ECO 30fps] digitaalizoomi ei ole
käytettävissä (asetus ostohetkellä).
• Kun [LVF-kuvanopeus] asetetaan asentoon [ECO 30fps], digitaalizoomi ei ole
käytettävissä.
■[Zoomausavustin]-painike (zoomauksen
sommitteluaputoiminnon käyttäminen)
Jos kadotat kohteen suurentaessasi:
Paina ja pidä painettuna [ ] ([Zoomausavustin])-painiketta
• Näyttöön ilmestyy kehys, jossa on alkuperäinen zoomaussuhde
(kuvakulma).
Kun löydät kohteen:
Suuntaa kehys kohteeseen ja vapauta sormesi painikkeelta
Perustoiminnot
Sivu: 21
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
22
Tilavalitsin (valitse tallennustila)
1 Valitse haluamasi tallennustila
• Valitse haluamasi tila kiertämällä tilavalitsinta hitaasti.
Älykäs automatiikka (→29)
Älykkään automatiikan plus-tila (→29)
Ohjelmoitu AE-tila
Ota kuvia käyttäen automaattista suljinajan ja aukkoarvon säätöä.
Aukko-prioriteetti AE-tila
Valitse aukko ja ota sitten kuvia.
Suljin-prioriteetti AE-tila
Valitse suljinaika ja ota sitten kuvia.
Manuaalinen valotustila
Valitse aukko ja suljinaika ja ota sitten kuvia.
Luova videotila (→50)
Valitse aukko, suljinaika ja ISO-herkkyys, tallenna sitten videoita.
• Et voi ottaa yksittäiskuvia.
Mukautettu tila
Ota kuvia käyttäen aiemmin rekisteröityjä asetuksia.
Panoraamakuvaustila
Ota panoraamakuvia.
Erikoiskuvauksen ohjaustila
Ota tallennettavaan kuvaustilaan sopivia kuvia.
Luova säätötila
Valitse haluamasi kuvatehoste ja lisää se kuviin.
Sivu: 22
DVQX1783 (FIN) 23
Valmistelut/perustiedot
Ohjausrengas
Voit muuttaa laitteen tallennusasetuksia käyttämällä ohjausrengasta.
Tilavalitsin Ohjausrengas
Askelzoomaus
/ Kuvatehosteiden muutos
Askelzoomaus

 Kun manuaalitarkennus on valittu, ohjausrengas on määritetty tarkennuksen säätöön.
●Voit muuttaa halutuiksi asetuksiksi käyttämällä [Ohjausrengas] valikosta [Oma] ([Käyttö]).
Eturulla/takavalitsin
Kiertäminen:
Kohteiden valinnan tai arvojen asettamisen suorittaminen eri
asetusten aikana.
Eturulla
Takavalitsin
Sallii sinun asettaa aukon, suljinajan ja muut asetukset tiloissa [ ] / [ ] / [ ] / [ ].
Tilavalitsin Eturulla Takavalitsin
Ohjelman muokkaus Ohjelman muokkaus
Aukkoarvo Aukkoarvo
Suljinaika Suljinaika
Aukkoarvo Suljinaika
• Näissä käyttöohjeissa kuvataan eturullan/takavalitsimen toiminnot seuraavasti:
Käännä eturullaa Kierrä takavalitsinta
Sivu: 23
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
24
Kohdistinpainike / [MENU/SET]-painike (kohteiden valinta/
asettaminen)
Painamalla kohdistinpainiketta:
Kohteiden valinnan tai arvojen asettamisen jne.
suorittaminen.
Painamalla [MENU/SET]:
Asetusten sisällön vahvistamisen jne. suorittaminen.
• Näissä käyttöohjeissa ilmaistaan kohdistinpainikkeen liikkeet ylös, alas, vasemmalle ja
oikealle merkeillä .
[DISP.]-painike (näytettävien tietojen vaihtaminen)
1 Vaihda näyttöä painamalla [DISP.]-painiketta
Tallentamisen aikana
Voit vaihtaa etsimen/näytön näyttötapaa.
→ [Oma] → [Monitori/näyttö] → [Live-etsin-/näyttöasetus]
→ [Live-etsimen asetus] tai [Näytön asetus]
[ ] (etsintyyli) Pienentää kuvia hieman, jotta voit tarkistaa paremmin kuvien sommitelman.
[ ] (näyttötyyli) Muuttaa kuvien kokoa siten, että täytetään koko näyttö yksityiskohtien
näkemiseksi.
■[ ] Live-etsimen näytön asettelu (esimerkki etsimen näytöstä)
Tietojen kanssa Tiedot eivät näkyvissä
Tietojen kanssa
+
vesivaaka
Tiedot eivät näkyvissä
+
vesivaaka
50p 50p
Sivu: 24
DVQX1783 (FIN) 25
Valmistelut/perustiedot
■[ ] Näytön asettelu (esimerkki näytöstä)
Tietojen kanssa Tiedot eivät näkyvissä
Tietojen kanssa
+
vesivaaka
Tiedot eivät näkyvissä
+
vesivaaka
50p 50p
Virta katkaistu
Näytön
tallennustietojen
näyttö
 Tämä näyttö näkyy vain, kun kohta [Näytön ulkoasu] valikossa [Oma] ([Monitori/näyttö]) asetetaan
asentoon [ON]. Asetuksia voidaan säätää suoraan koskettamalla kutakin kohdetta näytössä.
●Painikkeella [Fn-painikkeen asetus] valikossa [Oma] ([Käyttö]) voit määrittää [Live-etsin-/näyttötyyli]
toimintopainikkeeseen. Joka kerta kun painat määritetyn toiminnon painiketta, voit muuttaa
näyttötyylin näyttöön tai etsimeen ([ ]/[ ]) käytössä olevan mukaan.
Toiston aikana
Tietojen kanssa
Yksityiskohtaisten
tietojen näyttö1
Ilman tietoja
([Ylival.varot.])2
Tiedot eivät
näkyvissä
1/5
100-0001
10:00 1.JOU.2019
1 Paina siirtyäksesi seuraavien näyttötilojen välillä:
– Yksityiskohtaisten tietojen näyttö
– Histogramminäyttö
– Kuvatyyli, varjon korostusnäyttö
– Valkotasapainonäyttö
– Objektiivin tietojen näyttö
2 Tämä näyttö näkyy vain, kun kohta [Ylival.varot.] valikossa [Oma] ([Monitori/näyttö]) asetetaan
asentoon [ON].
Sivu: 25
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
26
Kosketusnäyttö (kosketustoiminnot)
Koskettaa
Kosketa kosketusnäyttöä ja vapauta se.
Vetää
Kosketa kosketusnäyttöä ja liu’uta sormea sen yli.
Nipistää (erilleen/yhteen)
Voit suurentaa kosketusnäytön sisältöä nipistämällä
kaksi sormea yhteen tai pienentää sitä levittämällä
kaksi sormea erilleen toisistaan.
Kuvien ottaminen kosketustoiminnolla
1 Kosketa [ ]
2 Kosketa kuvaketta
■Kosketus-AF, kosketussuljin
Kuvake vaihtuu joka kerta, kun kosketat sitä.
[ ] (kosketus-AF) Tarkentaa kohtaan, jota kosketat.
[ ] (kosketussuljin) Tarkentaa kosketettuun kohtaan ennen kuin tallennus tapahtuu.
[ ] (OFF) Kosketus-AF ja kosketussuljin ovat poissa käytöstä.
■[Kosketus-AE]
Voit helposti optimoida kosketetun kohdan kirkkauden.
[ ] ([Kosketus-AE])
Kosketa kohdetta, jonka kirkkauden haluat optimoida
Kosketa [Aseta]
• Peruuta toiminto koskettamalla [ ].
Sivu: 26
DVQX1783 (FIN) 27
Valmistelut/perustiedot
Valikkojen asetus
1 Avaa valikko painamalla [MENU/SET]-painiketta
2 Vaihda valikkotyyppi
Paina
Paina ja valitse välilehti, kuten esimerkiksi [ ]
• Voit myös valita valikon vaihtokuvakkeet kääntämällä
eturullaa.
Paina [MENU/SET]
■Valikkotyypit
• [Kuvaus]
• [Asetukset]
• [Video]
• [Oma valikko]
• [Oma]
• [Toisto]
• Valikot, jotka näkyvät jokaisessa tallennustilassa (→56)
3 Valitse valikkovaihtoehto painamalla ja paina [MENU/SET]
• Valikkovaihtoehdon voi valita myös kiertämällä takavalitsinta.
• Voit myös siirtyä seuraavalle sivulle kiertämällä zoomausvipua.
4 Valitse asetus painamalla ja paina
[MENU/SET]
• Asetuksen voi valita myös kiertämällä takavalitsinta.
• Asetusten määritystapa vaihtelee valikkovaihtoehdon
mukaan.
5 Paina [ ]-painiketta toistuvasti, kunnes tallennusnäyttö tai
toistonäyttö ilmestyy uudelleen
• Valikkonäyttö voidaan sulkea myös painamalla laukaisin puoliväliin.
●Voit näyttää selityksen valikossa painamalla [DISP.]-painiketta, kun
valitset valikkokohdan tai asetuksen.
●Valikkokohdat, joita ei voi asettaa, näkyvät harmaina. Joissakin
asetuksissa syy, miksi asetusta ei voi käyttää, näkyy painettaessa
[MENU/SET], jos valitset harmaan valikkokohdan.
Sivu: 27
Valmistelut/perustiedot
DVQX1783 (FIN)
28
Usein käytettävien valikoiden kutsuminen välittömästi
(pikavalikko)
Voit helposti valita valikkovaihtoehtoja ja asettaa ne tallennuksen aikana.
1 Paina [Q.MENU]-painiketta 50p
50p
2 Käännä eturullaa valitaksesi valikon kohdan
3 Käännä takavalitsinta valitaksesi asetuksen
4 Sulje pikavalikko painamalla [Q.MENU]-painiketta
Usein käytettyjen toimintojen määrittely painikkeille
(toimintopainikkeet)
Voit määrittää usein käytetyt toiminnot tiettyihin painikkeisiin ([Fn1] – [Fn8]) tai näytössä
näkyviin kuvakkeisiin ([Fn9] – [Fn13]).
1 Valitse valikko
→ [Oma] → [Käyttö] → [Fn-painikkeen asetus]
Asetukset: [Kuvaustilan asetukset] / [Toistotilan asetukset]
2 Paina valitaksesi toimintopainikkeen, jolle haluat
määritellä toiminnon, ja paina sitten [MENU/SET]
• Voit vaihtaa sivua painamalla [DISP.]-painiketta.
3 Paina valitaksesi määriteltävän toiminnon ja paina
sitten [MENU/SET]
●Edellä vaiheessa 3 näkyvä näyttö voidaan saada näkyviin pitämällä toimintopainikkeita ([Fn1]–
[Fn8]) alhaalla 2 sekunnin ajan.
●Tiettyjä toimintoja ei voi määritellä joillekin toimintopainikkeille.
Sivu: 28
DVQX1783 (FIN) 29
Tallennus
Kuvaaminen automaattisia asetuksia käyttäen
(Älykäs automatiikka)
Tätä tilaa suositellaan näppäilijöille, koska kamera säätää asetukset kohteeseen ja
kuvausympäristöön sopiviksi.
1 Käännä tilavalitsin asentoon [ ]
• Ostohetkellä tila on aina asetettuna Älykkään
automatiikan plus-tilaan.
2 Suuntaa kamera kohteeseen
• Kun kamera tunnistaa optimaalisen aiheen, kuvake muuttuu tämän
aiheen mukaiseksi. (Automaattinen aiheen tunnistus)
■Siirtyminen Älykkään automatiikan plus-tilan ja Älykäs automatiikka -tilan välillä
→ / [Älykäs kuvaustila] → [Älykäs kuvaustila]
Asetukset: [ ] (Älykäs automatiikka -tila) / [ ] (Älykkään automatiikan plus -tila)
• [ ] mahdollistaa joidenkin asetusten, kuten kirkkauden ja värisävyn, säätämisen
samalla kun käytät myös [ ] muihin asetuksiin, jotta voit tallentaa paremmin
mieltymyksiisi sopivia kuvia. (→30)
●Kun [i-Yökuva käsivar.]-asetuksena on [ON] ja [ ] havaitaan kuvattaessa käsivaralla yöllä,
yömaisemakuvat otetaan korkealla sarjakuvausnopeudella ja ne yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
●Kun [iHDR]-asetuksena on [ON] ja kuvassa on esimerkiksi voimakas kontrasti taustan ja kohteen
välillä, kamera ottaa useita kuvia eri valotusarvoilla ja kokoaa niistä yhden, sävykkään kuvan.
■Automaattitarkennus (Kasvojen/silmien havaitseminen)
[AF-tarkennus]-asetuksena on automaattisesti [ ].
Jos kosket kohdetta, kamera siirtyy [ ]-tilaan ja
seurantatarkennustoiminto käynnistyy.
• Voit myös siirtyä [ ]-tilaan painamalla [ ]-painiketta ( ).
Suuntaa seurantatarkennusalue kohteeseen ja käytä
seurantatarkennustoimintoa painamalla laukaisin puoliväliin.
Sivu: 29
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
30
Kuvaaminen mukautetuilla väreillä, taustan sumennuksella ja
kirkkaudella
Tallennustila:
■Värien asettaminen
Saat asetusnäytön näkyviin painamalla [ ]-painiketta ( )
Säädä väriä kiertämällä takavalitsinta
• Palaat tallennusnäyttöön painamalla [MENU/SET].
■Taustan sumentaminen (sumennustoiminto)
Saat asetusnäytön näkyviin painamalla [Fn7]-painiketta
5.6
4.0
2.8
250 125 60 30 15
Aseta taustan sumennus kiertämällä takavalitsinta
• Palaat tallennusnäyttöön painamalla [MENU/SET].
• [Fn7]-painikkeen painaminen asetusnäytössä peruuttaa
asetuksen.
■Kirkkauden asettaminen
Paina [ ]-painiketta
Korjaa kirkkaus kiertämällä takavalitsinta
• Voit muuttaa valotuksen korjauksen asetussisältöä kohdasta
[Valot. komp.näyttöaset.] valikossa [Oma] ([Käyttö]).
• Palaat tallennusnäyttöön painamalla [ ]-painiketta uudelleen.
■Käyttämällä kosketusnäyttöä
Kosketa [ ]
Kosketa kohtaa, jonka haluat asettaa
[ ]: Värisävy / [ ]: Epäterävyyden aste / [ ]: Kirkkaus
Voit tehdä asetuksen liukupalkista tai valotusmittarista
vetämällä
• Palaat tallennusnäyttöön painamalla [MENU/SET].
Sivu: 30
DVQX1783 (FIN) 31
Tallennus
Kuvaaminen automaattitarkennuksella
Tallennustila:
Aseta suoritettava tarkennustoiminto, kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin.
1 Aseta tarkennustavan valintavipu
asentoon [AFS/AFF] tai [AFC]
• Se on aina [AFS], kun panoraamatila on asetettuna.
Asetukset Kohteen ja kuvausaiheen liikkuminen
[AFS/AFF]
[AFS]
(Yksi
automaattitarkennus)
Kohde pysyy paikallaan (maisema, vuosijuhlakuva jne.)
Tarkennus asetetaan automaattisesti, kun laukaisin painetaan
puoliväliin. Tarkennus kiinnitetään samalla, kun laukaisin
painetaan puoliväliin.
[AFF]
(Joustava
automaattitarkennus)
Liikettä ei voida ennustaa (lapset, eläimet jne.)
Jos kohde liikkuu samalla, kun laukaisin on puoliväliin painettuna,
tarkennus korjataan liikkeeseen sopivaksi automaattisesti.
Voit muuttaa asetusta kohdan [AFS/AFF] avulla valikossa
[Kuvaus]/[Video].
[AFC]
(Jatkuva automaattitarkennus)
Kohde liikkuu (urheilu, junat jne.)
Kun laukaisin on puoliväliin painettuna, tarkennusta muutetaan
jatkuvasti siten, että se sopii kohteen liikkeeseen.
 Kun kohde liikkuu, tarkennus suoritetaan ennustamalla kohteen sijainti tallennushetkellä. (Liikkeen
ennustaminen)
■Tarkennuskohdan seurantaherkkyyden asettaminen
Tallennustila:
Tämä kohde toimii vain, kun tarkennustilan asetuksena on [AFF] tai [AFC].
→ [Kuvaus] → [AF-herkkyys(kuva)]
Asetukset: [-2] - [+2]
+
Kun etäisyys kohteeseen muuttuu merkittävästi, kamera säätää tarkennuksen uudelleen
välittömästi. Voit tarkentaa eri kohteita peräkkäin.
–
Kun etäisyys kohteeseen muuttuu merkittävästi, kamera odottaa pienen hetken ennen
tarkennuksen uudelleen säätämistä. Tällä tavoin voit estää tarkennuksen uudelleen
säätämisen vahingossa, kun esimerkiksi kohde ylittää kameran.
Sivu: 31
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
32
[AF-tarkennus]-tilan valitseminen
Tallennustila:
Tämän tilan avulla voit valita tarkennusmenetelmän, joka sopii valittavien kohteiden
asentoihin ja määrään.
1 Paina [ ]-painiketta ( )
2 Valitse automaattitarkennustila painamalla ja paina [MENU/SET]
Asetukset: [ ] (Kasvojen-/katseentunnistus) / [ ] (Seuranta) /
[ ] (49 alueen tarkennus) / [ ] jne. (Mukautettu joukko) /
[ ] (1 alueen tarkennus) / [ ] (neulankärkitarkennus)
Lähikuvien ottaminen (makrokuvaus)
Tallennustila:
Tämä mahdollistaa lähikuvien ottamisen kohteesta, esim. kuvattaessa kukkia.
1 Paina [ ]-painiketta ( )
2 Valitse vaihtoehto painamalla ja paina sitten [MENU/SET]
[ ]
([Makro])
Voit ottaa kuvia kohteesta jopa vain 3 cm:n päästä objektiivista kiertämällä
zoomausvivun laajakulma-asentoon.
[ ]
([Makrozoomi])
Käytä tätä asetusta päästäksesi kohteen lähelle ja kohteen edelleen
suurentamiseen kuvaa otettaessa. Voit ottaa kuvan digitaalisella zoomilla
enintään 3-kertaisena pitäen samalla etäisyyden kohteeseen äärimmäisessä
laajakulma-asennossa (3 cm).
• Ota huomioon, että suurentaminen heikentää kuvanlaatua.
• Zoomausalue näkyy sinisenä (digitaalizoomin alue).
●Et ehkä voi valita näitä tiloja tallennustilan ja muiden asetusten takia.
Sivu: 32
DVQX1783 (FIN) 33
Tallennus
Manuaalitarkennus kuvia otettaessa
Tallennustila:
Manuaalitarkennus on hyödyllinen, kun haluat lukita tarkennuksen kuvaamista varten tai
kun automaattitarkennus ei onnistu.
1 Aseta tarkennustavan valintavipu
asentoon [MF]
2 Paina [ ]-painiketta ( )
3 Paina tarkennusasennon
säätämiseksi ja paina [MENU/SET]
• Näyttö muuttuu apunäytöksi ja suurennettu näyttö
ilmestyy näkyviin. (MF-apu)
• Tarkennusasennon palauttaminen keskelle, paina
[DISP.]-painiketta.
4 Säädä tarkennusta ohjausrengasta
kääntämällä
Käännä -puolelle: Tarkentaa lähellä olevaan
kohteeseen
Käännä -puolelle: Tarkentaa kaukana olevaan
kohteeseen
• Tarkennetut osat korostetaan värillä. (Korostus)
• Voit tarkistaa onko tarkennuspiste kohti
lähietäisyydellä olevaa puolta tai kohti kauempana
olevaa puolta. (MF-liukupalkki)
MF-apu (Suurennettu näyttö)
Tarkennuksen korostus
MF-liukupalkki
5 Paina laukaisin puoliväliin
• Tallennusnäyttö tulee esiin.
Sivu: 33
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
34
Tarkennuksen, kirkkauden (valotuksen) ja värisävyn
asetukset
Valotuksen ja/tai tarkennuksen lukitseminen kuvia otettaessa
(AF/AE-lukitus)
Tallennustila:
Voit käyttää tarkennuksen/valotuksen lukitustoimintoa kiinnittääksesi tarkennuksen ja
valotuksen etukäteen ja muuttaaksesi kuvan sommittelun tallennuksen aikana. Tämä
toiminto on kätevä, kun haluat tarkentaa näytön reunaan tai kohteen tausta on valaistu.
1 Suuntaa kamera kohteeseen
2 Lukitse tarkennus ja/tai valotus samalla kun pidät
[AF/AE LOCK]-painiketta painettuna
• Kun vapautat [AF/AE LOCK]-painikkeen, tarkennuksen ja/tai
valotuksen lukitus kumoutuu.
3 Samalla kun pidät [AF/AE LOCK]-painiketta painettuna, sommittele kuva
haluamallasi tavalla liikuttelemalla kameraa ja paina laukaisin alas asti
■[AF/AE LOCK]-painikkeen toiminnon asettaminen
→ [Oma] → [Tarkenna/vapauta suljin] → [Lukitukset]
Valotuksen korjaaminen kuvattaessa
Tallennustila:
Korjaa valotuksen, jos kohde on vastavalossa tai se on liian tumma tai kirkas.
1 Paina [ ]-painiketta
2 Korjaa valotus kiertämällä takavalitsinta tai eturullaa
Valotuksen korjaus
• Voit muuttaa valotuksen korjauksen asetussisältöä kohdasta
[Valot. komp.näyttöaset.] valikossa [Oma] ([Käyttö]).
3 Aseta painamalla [ ]
• Voit myös asettaa painamalla laukaisimen puoliväliin.
●Manuaalisessa valotustilassa voit korjata valotusta vain, kun ISO-herkkyyden asetuksena on
[AUTO].
Sivu: 34
DVQX1783 (FIN) 35
Tallennus
ISO-herkkyyden valitseminen
Tallennustila:
Aseta ISO-herkkyys (valoherkkyys).
1 Paina [ ]-painiketta ( )
125 20
2 Valitse ISO-herkkyys kiertämällä takavalitsinta tai
eturullaa
ISO-herkkyys
• Voit muuttaa ISO-herkkyyden asetusnäytön sisältöä kohdasta
[ISO-näyttöasetukset] valikossa [Oma] ([Käyttö]).
AUTOM.
ISO-herkkyys saa automaattisesti arvokseen jopa 32001 kohteen
kirkkauden mukaan.
(Älykäs herkkyys)
ISO-herkkyys saa automaattisesti arvokseen jopa 32001 kohteen
liikkeiden ja kirkkauden mukaan.
[L.80]2 / [L.100]2 /
[125]–[12800] /
[H.25600]2
ISO-herkkyys kiinnitetään valittuun asetukseen.
1 Kun [Autom. ISO-yläraja (Valokuva)]-asetuksena [Kuvaus]-valikossa on [AUTO].
2 Vain kun [Laajennettu ISO]-asetuksena [Oma] ([Valotus]) -valikossa on [ON].
3 Aseta painamalla [MENU/SET]
• Voit myös asettaa painamalla laukaisimen puoliväliin.
●[ ]-asetusta ei voi valita seuraavissa tilanteissa:
• Suljin-prioriteetti AE-tila
• Manuaalinen valotustila
●Voit käyttää seuraavia ISO-herkkyysasetuksia, kun tallennat luovassa videotilassa, kun tallennat
4K-kuvia tai tallennat käyttäen [Jälkitarkennus]-asetusta.
• [AUTO], [125]–[6400] ([L.80]–[6400], kun [Laajennettu ISO] asetuksena on [ON])
Sivu: 35
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
36
Valkotasapainon säätäminen
Tallennustila:
Tämä kohta säätää valkoisen värin lähimmäksi sitä väriä, jonka silmä näkee valolähteen
mukaisesti.
1 Paina [ ]-painiketta ( )
2 Valitse valkotasapaino kiertämällä eturullaa tai takavalitsinta
[AWB]/
[AWBc]/
[AWBw]
Automaattinen säätö valolähteen mukaisesti.
• Valolähteessä (kuten hehkulamppu), jossa syntyy punertavia kuvia:
– [AWBc] asettaa etusijalle kohteen alkuperäiset värit ja vähentää punertavaa
vivahdetta.
– [AWBw] asettaa etusijalle sen, minkä silmä näkee ja säilyttää punertavan
vivahteen.
• Kun valkotasapainon asetuksena on [AWBc] tai [AWBw], säädön vaikutus
saattaa olla samanlainen kuin [AWB]-asetuksessa valolähteen takia.
[ ] Säädä väri kirkkaan taivaan alla.
[ ] Säädä väri pilvisen taivaan alla.
[ ] Säädä väri varjossa.
[ ] Säädä väri hehkulamppujen alla.
[ ] Säädä väri, joka sopii parhaiten kuvien ottamiseen salamalla.
[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]
Käytä valkotasapainoarvoa, joka asetettiin manuaalisesti.
[ ] Voit asettaa valkotasapainon käyttämällä värilämpötilaa.
 [AWB]-asetusta käytetään videoiden tallennuksen tai 4K-kuvien tallennuksen aikana tai
tallennettaessa [Jälkitarkennus]-tilassa.
3 Aseta painamalla [MENU/SET]
• Voit myös asettaa painamalla laukaisimen puoliväliin.
Sivu: 36
DVQX1783 (FIN) 37
Tallennus
■Valkotasapainon hienosäätäminen
Valkotasapainoasetuksia voidaan hienosäätää erikseen, jos värit eivät sittenkään vastaa
odotuksia.
Valitse kohdan ”Valkotasapainon säätäminen” vaiheessa 2
(→36) valkotasapaino ja paina
Suorita valkotasapainon hienosäätö käyttämällä
• Painamalla [DISP.]-painiketta palautat asennon takaisin keskelle.
Viimeistele asetus painamalla [MENU/SET]-painiketta
• Palaa tallennusnäyttöön painamalla laukaisin puoliväliin.
■Valkotasapainon haarukoiminen
Kamera käyttää valkotasapainon hienosäätöarvoihin perustuvia haarukointiasetuksia ja
ottaa automaattisesti kolme eriväristä kuvaa, kun laukaisinta painetaan kerran.
Suorita valkotasapainon hienosäädöt kohdan
”Valkotasapainon hienosäätäminen” (edellä) vaiheen
mukaan ja tee haarukoinnin asetus kiertämällä
takavalitsinta
Haar.
Haar.
Viimeistele asetus painamalla [MENU/SET]-painiketta
• Palaa tallennusnäyttöön painamalla laukaisin puoliväliin.
Sivu: 37
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
38
Kuvaustavan valinta ([Sarjakuvaus] / [Itselaukaisin])
Tallennustila:
Voit muuttaa sitä mitä kamera tekee, kun painat laukaisinta.
1 Kuvaustapavalitsimen kiertäminen
[Yksi] Kun laukaisinta painetaan, vain yksi kuva tallentuu.
[Sarjakuvaus] Tallennukset tehdään peräkkäin, samalla kun laukaisinta painetaan.
[4K-kuva] (→39) / [Jälkitarkennus] (→42) / [Intervalli/Animaatio] (→44)
[Itselaukaisin] Kun laukaisinta painetaan, tallennus tapahtuu asetetun ajan kuluttua.
Sarjakuvaustoiminto
■[Purskenopeus]-asetus
→ [Kuvaus] → [Purskenopeus]
[H]
(nopea)
[K]
(keskinopea)
[L]
(hidas)
Nopeus
(kuvaa/sekunti)
[AFS] / [MF] 12
7 2
[AFF] / [AFC] 7
Live View
sarjakuvauksen aikana
[AFS] / [MF] Ei
Käytettävissä Käytettävissä
[AFF] / [AFC] Käytettävissä
Tallennettavien kuvien
määrä
RAW-tiedostojen
kanssa
26 tai yli
Ilman RAW-
tiedostoja
100 tai yli
Kuvaaminen itselaukaisimella
■Itselaukaisintoiminnon asettaminen
→ [Kuvaus] → [Itselaukaisin]
Suljin avautuu 10 sekunnin kuluttua.
Suljin avautuu 10 sekunnin kuluttua, ja kamera ottaa kolme kuvaa noin 2 sekunnin välein.
Suljin avautuu 2 sekunnin kuluttua.
Sivu: 38
DVQX1783 (FIN) 39
Tallennus
4K-kuvatoiminnolla tallentaminen
Tallennustila:
Voit ottaa noin 8 miljoonan pikselin sarjakuvauskuvia, joiden sarjakuvausnopeus on
30 kuvaa/s. Voit valita ja tallentaa kehyksen sarjakuvaustiedostosta.
• Käytä videoiden tallentamiseen UHS-nopeusluokan 3 muistikorttia.
• Kun tallennat, katselukulma kapenee hieman.
1 Aseta kuvaustapavalitsin kohtaan [ ]
2 Tallennusmenetelmän valinta
→ [Kuvaus] → [4K-kuva]
[4K-sarjakuvaus]
Parhaan kuvan ottaminen nopeasti liikkuvasta kohteesta
Voit ottaa sarjakuvauskuvia, kun painat laukaisimen pohjaan asti
ja pidät sen painettuna.
• Tallennus alkaa noin 0,5 sekuntia laukaisimen pohjaan
painamisen jälkeen. Tästä syystä paina painike pohjaan hieman
etukäteen.
Paina ja pidä painettuna
Tallentaminen on suoritettu
[4K-sarjakuvaus(S/S)]
”S/S” on lyhenne sanoista ”Start/Stop”.
Ennakoimattomien kuvaustilanteiden kuvaaminen
Sarjakuvaus alkaa, kun laukaisinta painetaan ja pysähtyy, kun sitä
painetaan uudelleen.
Aloita (ensimmäinen)
Pysäytä (toinen)
Tallentaminen on suoritettu
●Kun painat [Fn6]-painiketta tallennuksen aikana, voit lisätä merkin. (Enintään 40 merkkiä
kutakin tallennusta kohti.) Kun valitset ja tallennat kuvia 4K-sarjakuvaustiedostosta, voit
ohittaa kohdat, joihin olet lisännyt merkit.
[4K-etuk. sarjakuvaus]
Tallentamiseen tarpeen mukaan aina, kun
kuvausmahdollisuus tulee
Sarjakuvaus suoritetaan noin 1 sekunti ennen laukaisimen
painamista ja laukaisimen painamisen jälkeen.
Noin 1 sekunti
Tallentaminen on suoritettu
Sivu: 39
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
40
3 Poistu valikosta painamalla laukaisin puoliväliin
4 Tallenna painamalla laukaisinta
• Sarjakuvauskuvat tallennetaan yhtenä 4K-sarjakuvaustiedostona MP4-muotoon.
• Kun [Esikatselu] on käytössä, kuvien valitsemisnäyttö näkyy automaattisesti.
●Jos ympäristön lämpötila on korkea tai 4K-kuvia tallennetaan jatkuvasti, näyttöön voi tulla [ ] ja
tallentaminen voi keskeytyä. Odota kameran jäähtymistä.
●Kun [ ] ([4K-etuk. sarjakuvaus]) on asetettuna, akku tyhjenee nopeammin ja kameran
lämpötila nousee. (itseään suojatakseen kamera voi kytkeytyä tilaan [ ] ([4K-sarjakuvaus]))
Valitse [ ] ([4K-etuk. sarjakuvaus]) vain tallennettaessa.
●Tallennus pysähtyy, kun jatkuvan tallennuksen aika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
Käyttäessäsi SDHC-muistikorttia tiedostot jaetaan pienempiin kuvatiedostoihin tallennusta ja toistoa
varten, kun tiedoston koko on yli 4 Gt. (Voit jatkaa kuvien tallennusta ilman keskeytystä.)
Jos käytät SDXC-muistikorttia, voit tallentaa kuvat yhteen tiedostoon, vaikka koko olisi yli 4 Gt.
●Kun käytät [Valosommittelu] tai [Sarjasommittelu], suosittelemme käyttämään kolmijalkaa ja
kaukolaukaisinta (DMW-RS2, lisävaruste) kameran tärinän välttämiseksi. (→9)
Kuvien valitseminen 4K-sarjakuvaustiedostosta ja niiden
tallentaminen
1 Valitse kuva, jonka toistonäytössä näkyy [ ] ja
paina
• Jos tallennat [ ] ([4K-etuk. sarjakuvaus])-toiminnolla, siirry
vaiheeseen 3.
2 Voit tehdä karkean aiheen valinnan liukupalkista
vetämällä
• Kun kosketat [ ], tekijän toimintonäyttö ilmestyy. (→41)
3 Valitse vetämällä ruutu, jonka haluat tallentaa kuvana
• Voit siirtyä kuvaustilassa jatkuvasti taaksepäin/eteenpäin tai kuva
kerrallaan, koskettamalla ja painamalla pitkään [ ]/[ ].
Sivu: 40
DVQX1783 (FIN) 41
Tallennus
4 Tallenna kuva koskettamalla [ ]
• Valittu kuva tallennetaan uutena kuvana JPEG-muodossa erilleen 4K-sarjakuvaustiedostosta.
●Jos käytät [4K-kuvan joukkotallen.]-asetusta [Toisto]-valikossa, voit tallentaa joukkotallennuksena
5 sekuntia 4K-kuvausta.
■Merkki
Kun valitset ja tallennat kuvia 4K-sarjakuvaustiedostosta, voit helposti valita kuvia
ohittamalla merkittyjen kohtien välit.
Valkoinen merkki: tämä asetetaan manuaalisesti
tallennuksen tai toiston aikana.
Vihreä merkki: tämän kamera asettaa automaattisesti
tallennuksen aikana. (Automaattinen
merkintätoiminto1)
1 Kamera asettaa automaattisesti merkit kuvaustilanteissa, jossa
kohteen kasvot tai liike tunnistetaan. (Jokaisessa tiedostossa
voidaan näyttää enintään 10 merkkiä.)
(Esimerkki: kuvaustilanteessa, jossa ajoneuvo ajaa ohi, ilmapallo
hajoaa tai henkilö kääntyy ympäri)
Merkkitoimintonäyttö
■Ohittaminen merkittyihin kohtiin
Kun kosketat [ ], tekijän toimintonäyttö ilmestyy. Valitse kuva käyttämällä , jolloin
ohitat merkittyyn kohtaan.
Palaat alkuperäiseen toimintoon koskettamalla [ ].
• Seuraavissa tapauksissa merkkiä ei voi asettaa automaattisella merkintätoiminnolla
tallennusolosuhteista ja kohteiden tilasta johtuen.
– Kamera liikkuu panoroinnin tai tärinän takia
– Kohteen liike on hidasta/pientä tai kohde on pieni
– Kasvot eivät katso eteenpäin
■Siirtyminen näytettävään merkkiin
Kosketa [ ]
Asetukset: [Automaattinen] / [Kasvoprioriteetti] / [Liikeprioriteetti] / [Pois]2
2 Näyttää vain manuaalisesti asetetut merkit
Sivu: 41
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
42
Tarkennuksen säätäminen tallentamisen jälkeen
([Jälkitarkennus] / [Tarkennuspinoaminen])
Tallennustila:
Voit tallentaa 4K-sarjakuvauskuvia ja samalla muuttaa tarkennuspistettä ja valita sitten
tallennuksen jälkeen tarkennuspisteen. Tämä toiminto on paras liikkumattomille kohteille.
• Käytä videoiden tallentamiseen UHS-nopeusluokan 3 muistikorttia.
• Jalustan käyttöä suositellaan [Tarkennuspinoaminen]-tilassa.
• Tallennuksen aikana katselukulma kapenee.
1 Aseta kuvaustapavalitsin kohtaan [ ]
2 Määritä sommittelu ja paina laukaisin
puoliväliin
• Automaattitarkennus aktivoituu ja tunnistaa
automaattisesti näytön tarkennuspisteen. (Silloin kun
laukaisin on puoliväliin painettuna, saattaa näytössä
näkyä värinää.)
• Jos näytössä ei ole tarkennuspistettä, tarkennuksen
merkkivalo ( ) vilkkuu, etkä voi tallentaa.
Laukaisimen puoliväliin painamisesta tallennuksen päättämiseen
• Älä muuta etäisyyttä kohteeseen tai sommitteluun.
3 Aloita tallennus painamalla laukaisin alas
asti
• Tarkennuspiste muuttuu automaattisesti tallennuksen
aikana. Kun tallennuksen edistymispalkki ( ) häviää
näkyvistä, tallennus päättyy automaattisesti.
• Tiedot tallennetaan yhtenä tiedostona MP4-muotoon.
• Jos [Esikatselu] on asetettuna, näkyviin tulee
automaattisesti näyttö, joka mahdollistaa
tarkennuspisteen valinnan. (→42)
●Jos ympäristön lämpötila on korkea tai [Jälkitarkennus]-tallennusta käytetään jatkuvasti, näyttöön
voi tulla [ ] ja tallentaminen voi keskeytyä. Odota kameran jäähtymistä.
Valitse tarkennuspiste ja tallenna kuva ([Jälkitarkennus])
1 Valitse toistonäytöstä [ ]-kuvakkeella varustettu
kuva ja paina
Sivu: 42
DVQX1783 (FIN) 43
Tallennus
2 Kosketa tarkennuspistettä
• Jos yhdessäkään kuvassa ei ole tarkennusta valitussa pisteessä,
näkyviin tulee punainen kehys, eikä kuvia voi tallentaa.
• Näytön reunaa ei voi valita.
• Pääset siirtymään [Tarkennuspinoaminen]-toimintonäyttöön
koskettamalla [ ].
• Voit korostaa tarkennetun osan värillä koskettamalla [ ].
• Voit suurentaa näyttökuvan koskettamalla [ ].
• Voit hienosäätää tarkennusta vetämällä liukupalkista
suurennetun näyttökuvan aikana. (Sama toiminto voidaan
suorittaa käyttämällä .)
3 Tallenna kuva koskettamalla [ ]
• Valitut kuvat tallennetaan uutena erillisenä tiedostona JPEG-
muodossa.
Valitse yhdistettävä tarkennusalue ja luo yksi kuva
([Tarkennuspinoaminen])
1 Kosketa [ ] näytössä vaiheessa 2 kohdassa ”Valitse tarkennuspiste ja
tallenna kuva ([Jälkitarkennus])”
2 Valitse pinoamismenetelmä ja kosketa sitä
[Automaattinen
yhdistely]
Valitsee automaattisesti kuvat, jotka sopivat pinoamiseen ja yhdistää ne
yhdeksi kuvaksi.
• Valitse antamalla etusija lähitarkennetuille kuville.
• Suorita pinoava tarkennus ja tallenna kuva.
[Alueyhdistely] Yhdistä kuvat, joissa on valittu tarkennusasetus, yhdeksi kuvaksi.
(Valittaessa [Alueyhdistely]) Aseta/peru
Aseta/peru
Peruuta
Peruuta
Aseta/peru
Aseta/peru
Peruuta
Peruuta
3 Kosketa tarkennuspistettä
• Valitse kaksi pistettä tai useampi.
• Kahden valitun kohdan väliltä valitaan tarkennuspisteet.
• Kohdat, joita ei voi valita tai jotka tuottaisivat epäluonnollisen
tuloksen näkyvät harmaina.
• Poista valinta koskettamalla uudelleen.
4 Yhdistä ja tallenna kuva koskettamalla [ ]
• Kuva tallennetaan JPEG-muodossa.
●Vain kuvat, joissa on käytetty tämän kameran [Jälkitarkennus]-
ominaisuutta, ovat kelvollisia [Tarkennuspinoaminen]-toimintoon.
Sivu: 43
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
44
Kuvaaminen käyttäen intervallikuvausta/
pysäytysanimaatiota
Tallennustila:
Voit kuvata käyttäen intervallikuvausta tai pysäytysanimaatiota
• Kuvat tallennetaan kuvaryhmäksi.
• Aseta päivämäärän ja ajan asetukset etukäteen. (→18)
Kuvien ottaminen automaattisesti asetetuin väliajoin
[Intervallikuvaus]
Kamera voi ottaa automaattisesti kuvia kohteista, kuten eläimistä ja kasveista, ajan
kuluessa ja luoda videon.
1 Aseta kuvaustapavalitsin kohtaan [ ]
2 Valitse valikko
→ [Kuvaus] → [Intervalli/Animaatio]
[Tila] Siirtyminen intervallikuvauksen ja pysäytysanimaation välillä
Valitse [Intervallikuvaus]
[Kuvausvälin
asetukset]
[ON]: Asettaa ajan tallennuksen aloitusajasta seuraavan tallennuksen
aloitusaikaan.
[OFF]: Kun tallennus päättyy, seuraava tallennus alkaa ilman väliaikaa.
[Aloitusaika] [Nyt] Aloittaa tallennuksen laukaisimen pohjaan
painalluksella.
[Aloitusaika
asetettu]
Valitse aika (tunnit ja/tai minuutit) painamalla
ja aseta aloitusaika painamalla ja paina sitten
[MENU/SET]
[Kuvien lukumäärä] /
[Kuvausväli] : Valitse kohde (numero) / : Asetus / [MENU/SET]: Aseta
 Voidaan asettaa vain, kun [Kuvausvälin asetukset]-asetuksena on [ON].
3 Poistu valikosta painamalla laukaisin puoliväliin
4 Tarkenna kohteeseen ja ota kuva
• Tallennus alkaa laukaisimen pohjaan painalluksella.
●Kun tallennus päättyy, tulee vahvistusnäyttö, jossa kysytään, haluatko jatkaa ja luoda videon. Jos
haluat luoda videon, valitse [Kyllä] jatka kohtaan ”Videoiden luominen tallennetuista kuvista” (→45).
Sivu: 44
DVQX1783 (FIN) 45
Tallennus
Kun luodaan pysäytysanimaatiota [Pysäytysanimaatio]
Voit luoda pysäytysanimaation yhdistämällä kuvia.
1 Aseta kuvaustapavalitsin kohtaan [ ]
2 Valitse valikko
→ [Kuvaus] → [Intervalli/Animaatio]
[Tila] Siirtyminen intervallikuvauksen ja pysäytysanimaation välillä
Valitse [Pysäytysanimaatio]
[Automaattinen kuvaus] [ON]: Ottaa kuvia automaattisesti asetetuin väliajoin.
[OFF]: Ottaa kuvat manuaalisesti, yksi ruutu kerrallaan.
[Kuvausväli] (Vain kun [Automaattinen kuvaus]-asetus on [ON])
Asettaa väliajan [Automaattinen kuvaus]-toiminnolle.
3 Poistu valikosta painamalla laukaisin puoliväliin
4 Tarkenna kohteeseen ja ota kuva
5 Liikuta kohdetta sommitelman valitsemiseksi
• Toista yksittäiskuvien tallennus samalla tavalla. Voit tallentaa jopa 9 999 ruutua.
• Jos kamera sammutetaan tallennuksen aikana, näkyviin tulee viesti uudelleenkäynnistämisestä,
kun kytket kameran päälle.
6 Lopeta tallennus koskettamalla [ ]
• Voit myös lopettaa tallennuksen valitsemalla [Intervalli/Animaatio]-asetuksen
[Kuvaus]-valikosta ja painamalla sitten [MENU/SET].
• Kun [Automaattinen kuvaus]-asetuksena on [ON], valitse vahvistusnäytöstä
[End]. (Jos valitset [Keskeytä], paina laukaisin alas asti tallennuksen
jatkamiseksi.)
Videoiden luominen tallennetuista kuvista
Kun haluat luoda videoita kuvien ottamisen jälkeen, noudata alla olevia vaiheita.
1 Valitse videon luomismenetelmä
• [Tallennusformaatti]: [MP4]
[Kuvan laatu] Asettaa videon kuvanlaadun.
[Kuvanopeus]
Asettaa kuvataajuuden sekunnissa. Mitä suurempi numero on, sitä tasaisempi
video on.
[Sarja]
[NORMAL]: Liittää kuvat yhteen tallennusjärjestyksessä.
[REVERSE]: Liittää kuvat yhteen käänteisessä tallennusjärjestyksessä.
2 Painamalla valitset [Suorita] ja paina [MENU/SET]
• Voit luoda videon myös käyttämällä [Intervallivideo]/[Pysäytysanimaatiovid.]-asetusta [Toisto]-
valikossa.
Sivu: 45
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
46
Kuvien ottaminen samalla, kun asetusta säädetään
automaattisesti (haarukointitallennus)
Tallennustila:
Voit ottaa useita kuvia painamalla laukaisinta samalla, kun asetusta säädetään
automaattisesti.
1 Valitse valikko
→ [Kuvaus] → [Haarukointi] → [Haarukointityyppi]
(Valotuksen haarukointi)
Suorita tallennus painamalla laukaisinta samalla, kun säädät
valotusta. (→47)
(Aukon haarukointi)
Suorita tallennus painamalla laukaisinta samalla, kun säädät
aukkoa. (→47)
• Käytettävissä aukko-prioriteetti AE-tilassa tai kun ISO-
herkkyyden asetuksena on [AUTO] manuaalisessa
valotustilassa.
(Tarkennuksen haarukointi)
Suorita tallennus painamalla laukaisinta samalla, kun säädät
tarkennusta. (→47)
(Valkotasapainon haarukointi)
Painamalla laukaisinta kerran otat kolme kuvaa eri
valkotasapainoasetuksilla automaattisesti. (→37)
2 Painamalla voit valita [Lisää asetuksia] ja paina sitten
[MENU/SET]
• Lisätietoja [Lisää asetuksia] saat sivuilta, jotka kuvaavat kutakin toimintoa.
• Poistu valikosta painamalla laukaisin puoliväliin.
3 Tarkenna kohteeseen ja ota kuva
• Kun valittuna on valotuksen haarukointi, haarukointinäyttö vilkkuu, kunnes
asettamasi kuvamäärä on otettu. Kamera aloittaa tallennuksen uudelleen
ensimmäisestä kuvasta, jos muutat haarukoinnin asetusta tai sammutat kameran
ennen, kuin kaikki asettamasi kuvat on otettu.
■[Haarukointi]-toiminnon peruuttaminen
Valitse [OFF] vaiheessa 1.
Sivu: 46
DVQX1783 (FIN) 47
Tallennus
Valotuksen haarukointi
■Tietoa [Lisää asetuksia] (vaihe 2 kohdassa (→46))
[Vaihe]
Asettaa otettavien kuvien määrän ja valotuksen korjausalueen.
[ ] (Ottaa kolme kuvaa, väliaika 1/3 EV) –[ ] (Ottaa seitsemän
kuvaa, väliaika 1 EV)
[Sarja] Asettaa järjestyksen, jossa kuvat otetaan.
[Yhden kuvan asetus]
[ ]: Ottaa yhden kuvan joka kerta, kun painat laukaisinta.
[ ]:Ottaa kaikki otettaviksi määritetyt kuvat, kun painat laukaisinta
kerran.
 Ei ole käytettävissä sarjakuvauksessa. Kun käytät sarjakuvausta ja painat ja pidät laukaisimen
painettuna, tallennusta tehdään jatkuvasti, kunnes määritetty kuvamäärä on otettu.
●Kun otetaan kuvia käyttäen valotuksen haarukointia sen jälkeen, kun on asetettu valotuksen
korjausarvo, otetut kuvat pohjautuvat valittuun valotuksen korjausarvoon.
Aukon haarukointi
Tallennustila:
■Tietoa [Lisää asetuksia] (vaihe 2 kohdassa (→46))
[Kuvien lukumäärä]
[3]/[5]: Ottaa määritetyn kuvamäärän eri aukkoarvoilla alkuarvoon
perustuvalla aukkoalueella.
[ALL]: Ottaa kuvia käyttäen kaikkia aukkoarvoja.
• Kun käytät sarjakuvausta ja painat ja pidät laukaisimen painettuna, tallennusta tehdään,
kunnes määritetty kuvamäärä on otettu.
Tarkennuksen haarukointi
■Tietoa [Lisää asetuksia] (vaihe 2 kohdassa (→46))
[Vaihe] Asettaa tarkennuskohtien välin.
[Kuvien lukumäärä] Asettaa otettavien kuvien määrän.
[Sarja]
[0/–/+]: Ottaa kuvia eri tarkennuskohdilla tarkennuskohtien alkuarvoon
perustuvalla alueella.
[0/+]: Ottaa kuvia eri tarkennuskohdilla kohti kauempana olevaa puolta
tarkennuskohtien alkuarvoon perustuen.
 Ei ole käytettävissä sarjakuvauksessa. Kun käytät sarjakuvausta ja painat ja pidät laukaisimen
painettuna, tallennusta tehdään jatkuvasti, kunnes määritetty kuvamäärä on otettu.
●Kuvat, jotka on otettu tarkennuksen haarukoinnilla näytetään ryhmänä.
Sivu: 47
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
48
Kuvaaminen salamaa käyttäen
Tallennustila:
■Avaa/sulje sisäinen salama
Salaman avaaminen
Liu’uta salaman aukaisuvipua.
• Ole varovainen salamaa avattaessa, koska salama
hypähtää ulos.
Salaman sulkeminen
Paina salamaa, kunnes se napsahtaa.
• Varo jättämästä sormea tai muuta ruumiinosaa tai
esinettä väliin, kun suljet salaman.
• Salaman sulkeminen pakottamalla voi vahingoittaa
kameraa.
• Muista sulkea sisäinen salama, kun et käytä sitä.
• Salaman asetuksena on aina [ ] (Salaman
pakkosammutus) salaman ollessa suljettuna.
Salaman tilan muuttaminen
Tallennustila:
Aseta salama vastaamaan tallennusta.
→ [Kuvaus] → [Salama] → [Salamatila]
: [Pakoll.salama]
: [Pakoll./punas.]
Salama aktivoituu joka kerta tallennusolosuhteista riippumatta.
• Käytä tätä, jos kohteen tausta on valaistu tai käytössä
on loistelamput.
: [Hidas synk.]
: [Hidas synk/punas.]
Kun otetaan kuvia tummaa taustamaisemaa vasten, tämä
ominaisuus pidentää suljinaikaa, kun salama on päällä.
• Käytä tätä toimintoa kuvattaessa ihmisiä tummaa
taustaa vasten.
• Suljinajan pidentäminen saattaa aiheuttaa liikkeen
epätarkkuutta. Jalustan käyttöä suositellaan.
: Salaman pakkosammutus
Ottaa kuvat aina ilman salamaa kaikissa tallennusolosuhteissa.
• Sopii kuvien ottamiseen, kun salaman käyttö on
kielletty.
• Älykkään automatiikan plus-tilassa asetukset ovat [ ] ja [ ].
Salama aktivoituu kaksi kertaa. Ensimmäisen ja toisen välähdyksen väli on pitempi
kun [ ] tai [ ] on valittuna. Kohde ei saisi liikkua ennen toista välähdystä.
Sivu: 48
DVQX1783 (FIN) 49
Tallennus
Videon/4K-videon tallentaminen
Tallennustila:
Voit tallentaa täysteräväpiirtoisia AVCHD-standardin kanssa yhteensopivia laadukkaita
kuvia sekä MP4-muodossa tallennettuja videoita tai 4K-videoita.
1 Aloita tallennus painamalla
videokuvauspainiketta
Kulunut tallennusaika
Jäljellä oleva tallennusaika
Tallennus (punainen syttyy)
• Jokaiseen videokuvaustilaan sopivan videon
tallentaminen on mahdollista.
• Vapauta videokuvauspainike heti painettuasi sitä.
• Jos painat laukaisimen pohjaan asti, voit ottaa kuvia
samalla kun tallennat videokuvaa. (Paitsi luovassa
videotilassa)
2 Lopeta kuvaus painamalla videokuvauspainiketta uudelleen
●Käytä 4K-videoiden tallentamiseen UHS nopeusluokan 3 -muistikorttia.
●Kun tallennat 4K-videoita, katselukulma on kapeampi kuin muun kokoisissa videoissa.
●4K-videot tallennetaan pienemmällä automaattitarkennuksen nopeudella, jotta varmistetaan tarkka
tarkennus. Kohteeseen tarkentaminen voi olla vaikeaa automaattitarkennuksella, mutta tämä ei ole
toimintahäiriö.
●Kun kuvaat hiljaisessa ympäristössä, videoon saattaa tallentua aukon, tarkennuksen ja
muiden toimintojen ääniä. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Voit siirtää tarkennuksen [OFF]-asentoon videokuvauksen ajaksi [Jatkuva tark.]-toiminnolla.
●Jos ympäristön lämpötila on korkea tai videota kuvataan pitkän aikaa, näyttöön voi tulla [ ] ja
tallentaminen voi keskeytyä. Odota kameran jäähtymistä.
Sivu: 49
Tallennus
DVQX1783 (FIN)
50
■Muodon, kuvakoon ja tallennuksen ruutunopeuden asettaminen
→ [Video] → [Tallennusformaatti]
Asetukset: [AVCHD] / [MP4]
→ [Video] → [Kuvan laatu]
Kun [AVCHD] on valittu:
[FHD/28M/50p]1 / [FHD/17M/50i] / [FHD/24M/25p] / [FHD/24M/24p]
●[AVCHD]-videot:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuvan tallennuksen aika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
Tiedostot jaetaan pienempiin videotiedostoihin tallennusta varten, kun tiedoston koko ylittää 4 Gt.
Kun [MP4] on valittu:
[4K/100M/30p]2 / [4K/100M/25p]2 / [4K/100M/24p]2 / [FHD/28M/60p] /
[FHD/28M/50p] / [FHD/20M/30p] / [FHD/20M/25p] / [HD/10M/30p] / [HD/10M/25p]
●MP4-videot, joiden [Kuvan laatu]-asetus on [FHD] tai [HD]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuvan tallennuksen aika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
Tiedostot jaetaan pienempiin videotiedostoihin tallennusta ja toistoa varten, kun tiedoston koko
ylittää 4 Gt. (Voit jatkaa videoiden tallennusta ilman keskeytystä.)
●MP4-videot, joiden [Kuvan laatu]-asetus on [4K]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuvan tallennuksen aika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
Käyttäessäsi SDHC-muistikorttia tiedostot jaetaan pienempiin videotiedostoihin tallennusta ja toistoa
varten, kun tiedoston koko on yli 4 Gt. (Voit jatkaa videoiden tallennusta ilman keskeytystä.)
Jos käytät SDXC-muistikorttia, voit tallentaa videon yhteen tiedostoon vaikka koko ylittäisi 4 Gt.
1 AVCHD Progressive
2 4K-videot
Videoiden tallentaminen luovassa videotilassa
Tallennustila:
Aukkoarvon, suljinajan tai ISO-herkkyyden muuttamistoiminto on sama toiminto
kuin tilavalitsimen asettaminen kohtiin [ ], [ ], [ ] tai [ ] (paitsi ohjelman
muokkaustilassa).
1 Käännä tilavalitsin asentoon [ ]
2 Valitse valikko
→ [Luova video] → [Valotustila]
Asetukset: [P] / [A] / [S] / [M]

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic Lumix DCF-Z10002 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic Lumix DCF-Z10002

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic Lumix DCF-Z10002, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic Lumix DCF-Z10002 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic Lumix DCF-Z10002 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.