Panasonic Lumix DC-GX880 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic Lumix DC-GX880 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Digikamera
  • Malli/nimi: Lumix DC-GX880
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Saksa, Italialainen, Englanti, Puola, Ranska, Hollantilainen, Suomalainen, Tanska, Ruotsalainen, Slovenian, Kroatialainen, Slovakki, Unkari, Tšekki, Romanialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Käyttöohjeet
edistyneille toiminnoille
Digitaalikamera
Mallinro DC-GX880
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja
säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten.
DVQP2015ZA
F0619GY0
until
2017/2/13
Viestinäyttö P309
Vianetsintä P312
Tarvittavien tietojen löytäminen P2
Sisällysluettelo P4
Sisältö toiminnon mukaan P9
Valikkoluettelo P182
Sivu: 1




2
Tarvittavien tietojen löytäminen
Tässä oppaassa “Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille” voit löytää haluamasi tiedot
seuraavilta sivuilta.
Sivunumeroa napsauttamalla voit siirtyä linkitetylle sivulle ja löytää tarvitsemasi tiedon
nopeasti.
Haku kohdasta “Sisällysluettelo”
Napsauta tätä kuvaketta siirtyäksesi kohtaan “Sisällysluettelo”.
P4
Haku toimintonimien luettelosta P9
Haku painikkeiden ja valitsimien luettelosta P14
Haku näyttöjen ja kuvakkeiden luettelosta P302
Haku kohdasta “Viestinäyttö” P309
Haku kohdasta “Valikkoluettelo”
Napsauta tätä kuvaketta siirtyäksesi kohtaan “Valikkoluettelo”.
P182
Haku kohdasta “Vianetsintä” P312
Napsauta tätä kuvaketta siirtyäksesi kohtaan “Tarvittavien tietojen löytäminen”.
Napsauta tätä kuvaketta palataksesi aiemmin näytetylle sivulle.
Jos haluat tarkempia tietoja oppaan käytöstä, katso seuraavaa sivua. P3
Wi-Fi®
-toiminto P245




Sivu: 2
3
Miten käyttää tätä opasta
∫ Tietoja tekstissä olevista tunnuksista
• Napsauta tekstissä olevaa ristiviittausta siirtyäksesi vastaavalle sivulle.
• Näiden käyttöohjeiden kuvaus perustuu vaihdettavaan objektiiviin (H-FS12032).
Tietoja käytettävissä olevan tilan osoittamisesta
Käytettävissä olevat tilat:
Kuvakkeet osoittavat toimintoa varten käytettävissä olevat tilat.
• Mustat kuvakkeet: Käytettävissä olevat tilat
• Harmaat kuvakkeet: Ei käytettävissä olevat tilat
: Osoittaa, että valikko voidaan asettaa painamalla painiketta [MENU/SET].
: Osoittaa, että Wi-Fi-asetus voidaan tehdä painamalla painiketta [Wi-Fi].
: Vinkkejä taitavaan käyttöön ja neuvoja tallennukseen.
: Olosuhteet, joissa tiettyä toimintoa ei voida käyttää.
: Jatkuu seuraavalla sivulla.
Näissä käyttöohjeissa valikon kohdan asettamiseen tarvittavat vaiheet kuvataan
seuraavasti.
Esimerkki: Valikossa [Kuvaus] vaihda kohta [Laatu] asennosta [A] asentoon [›]
> [Kuvaus] > [Laatu] > [›]
MENU
Wi-Fi
MENU
Sivu: 3
4
Sisällysluettelo
Tarvittavien tietojen löytäminen.................................................................................2
Miten käyttää tätä opasta ..........................................................................................3
Sisältö toiminnon mukaan.........................................................................................9
1. Ennen käyttöä
Kameran hoito.........................................................................................................12
Vakiovarusteet.........................................................................................................13
Osien nimet ja toiminnot .........................................................................................14
Tietoja objektiivista..................................................................................................17
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Olkahihnan kiinnittäminen.......................................................................................18
Akun lataaminen .....................................................................................................19
• Akun laittaminen.............................................................................................20
• Lataaminen.....................................................................................................21
• Likimääräinen käyttöaika ja tallennettavissa olevien kuvien määrä ...............24
Kortin (lisävaruste) laittaminen ja poistaminen........................................................27
Kortin tiedot.............................................................................................................28
• Kortin alustus (initialisointi).............................................................................29
• Likimääräinen tallennettavissa olevien kuvien määrä ja käytettävissä
oleva tallennusaika.........................................................................................30
Objektiivin kiinnittäminen/irrottaminen.....................................................................32
Päiväyksen/ajan asettaminen (Kelloasetus) ...........................................................36
• Kellon uudelleensäätäminen ..........................................................................37
Perustoimenpiteet ...................................................................................................38
• Vinkkejä onnistuneiden kuvien ottamiseksi ....................................................38
• Objektiivin ulos työntäminen/sisään vetäminen [kun kiinnitetään
vaihdettava objektiivi (H-FS12032/H-FS35100)]............................................39
• Säädä monitorin kulma...................................................................................40
• Laukaisin (Kuvien ottaminen) .........................................................................41
• Videopainike (Videoiden tallennus) ................................................................41
• Tilavalitsin (Tallennustilan valinta) ..................................................................42
• Säätökiekko....................................................................................................43
• Kohdistinpainikkeet/[MENU/SET]-painike ......................................................43
• [DISP.]-painike (Näytettävän tiedon vaihtaminen) ..........................................44
• Kosketusnäyttö (Kosketustoimenpiteet) .........................................................46
• Kuvien ottaminen kosketustoiminnolla ...........................................................47
• [REC. SETTING RESET]-painike (Tallennuksen asetusten nollaaminen) .....49
Valikon kohtien asetus ............................................................................................50
Usein käytettävien valikoiden kutsuminen välittömästi (Pikavalikko)......................52
• Pikavalikon asetusten mukauttaminen ...........................................................53
Usein käytettyjen toimintojen määrittely painikkeille (toimintopainikkeet) ...............54
Tekstin syöttö ..........................................................................................................57
Sivu: 4
5
3. Tallennustilat
Kuvien ottaminen automaattitoiminnolla
(Älykäs automatiikka)..............................................................................................58
• Yömaisemien kuvaaminen käsivaralla ([i-Yökuva käsivar.])...........................61
• Kuvien yhdistäminen yhteen kuvaan rikkaalla sävyasteikolla ([iHDR]) ..........62
• Kuvien ottaminen mukautetulla värillä, sumennuksen säädöllä ja
kirkkauden asetuksilla....................................................................................63
Kuvien ottaminen itsestäsi ([Omakuva])..................................................................65
• Sulkimen vapautustavan muuttaminen...........................................................74
Kuvien ottaminen automaattisesti säätyvällä aukolla ja suljinajalla
(Ohjelmoitu AE-tila).................................................................................................76
Kuvien ottaminen määrittelemällä aukko/suljinaika.................................................78
• Aukko-prioriteetti AE-tila.................................................................................79
• Suljin-prioriteetti AE-tila ..................................................................................79
• Manuaalinen valotustila..................................................................................80
• Vahvista aukon ja suljinajan vaikutukset (Esikatselutila) ................................82
• Helposti asetettava aukko/suljinaika sopivalle valotukselle
(Kertapainallus-AE) ........................................................................................83
Panoraamakuvien ottaminen (Panoraamakuvaustila) ............................................84
Tallennettavaan erikoiskuvaukseen sopivien kuvien ottaminen
(Erikoiskuvauksen ohjaustila)..................................................................................87
Kuvien ottaminen lapsista tai muotokuvien ottaminen optimaalisilla asetuksilla.....90
• Lasten tila .......................................................................................................90
• Muotokuvaustila .............................................................................................91
Kuvien ottaminen erilaisilla kuvatehosteilla
(Luova säätötila) .....................................................................................................92
4. Tarkennuksen, kirkkauden (valotus) ja värisävyn asetukset
Automaattinen tarkennuksen säätö.........................................................................98
• Tarkennustila (AFS/AFF/AFC)......................................................................100
• Automaattitarkennus.....................................................................................102
• AT-alueen sijainnin valmistelu/AT-alueen koon muuttaminen.......................107
• Tarkennuksen ja kirkkauden optimointi kosketetulle kohdalle ......................109
Manuaalinen tarkennuksen säätö .........................................................................110
Tarkennuksen ja valotuksen kiinnittäminen
(AF/AE-lukitus)......................................................................................................113
Valotuksen korjaaminen........................................................................................114
Valoherkkyyden asettaminen ................................................................................116
Valkotasapainon säätäminen ................................................................................118
5. 4K-kuvan ja kuvaustavan asetukset
4K-kuvien tallennus...............................................................................................122
Kuvien valitseminen 4K-sarjakuvaustiedostosta ja tallentaminen.........................126
• Huomautuksia 4K-kuvatoiminnosta..............................................................129
Sivu: 5
6
Tarkennuksen säätäminen myöhemmin
(Jälkitarkennus/Tarkennuspino) ............................................................................132
• Tallennus toiminnolla [Jälkitarkennus] ..........................................................132
• Halutun alueen valitseminen ja kuvan tallentaminen....................................135
• Useiden kuvien yhdistely tarkennusalueen laajentamiseksi
(Tarkennuspino) ...........................................................................................136
Valitse kuvaustapa ................................................................................................138
• Sarjakuvaustila .............................................................................................139
• Itselaukaisin..................................................................................................141
Kuvien ottaminen, kun asetus säädetään automaattisesti (Haarukointi) ..............142
• Valotuksen haarukointi .................................................................................143
Kuvien ottaminen automaattisesti asetetuin väliajoin ([Intervallikuvaus]) .............144
Pysäytysvideokuvien luominen ([Pysäytysanimaatio])..........................................147
6. Kuvanvakain, zoomaus ja salama
Kuvanvakain .........................................................................................................150
Kuvien otto zoomauksen kanssa ..........................................................................152
• Teleskooppitehosteen käyttö ........................................................................153
• Zoomaus käyttäen kosketustoimenpiteitä (Kosketuszoomaus) ...................157
Kuvien ottaminen salaman kanssa .......................................................................158
• Salaman tilan muuttaminen..........................................................................160
• Asetus 2. verhon synkronisoinnille ...............................................................162
• Säädä salaman valotustaso .........................................................................163
• Salaman valotustason synkronointi valotuksen korjaamisen kanssa...........163
7. Videoiden tallennus
Videoiden/4K-videoiden tallennus.........................................................................164
• Muodon, koon ja tallennuksen kuvanopeuden asettaminen.........................166
• Kuinka asettaa tarkennus, kun tallennetaan videota ([Jatkuva tark.]) ..........168
Kiintokuvien tallentaminen videokuvauksen aikana ..............................................169
Pikavideoiden tallennus ........................................................................................171
8. Kuvien toisto ja muokkaus
Kuvien toisto .........................................................................................................174
Videoiden toisto.....................................................................................................175
• Kiintokuvien luonti videosta ..........................................................................176
Toistomenetelmän vaihtaminen.............................................................................177
• Toistozoomauksen käyttö .............................................................................177
• Useiden näyttöjen toisto (Monitoisto) ...........................................................177
• Kuvien näyttäminen tallennuspäivän mukaan (Kalenteritoisto)....................178
Ryhmäkuvien toisto...............................................................................................179
Kuvien poistaminen...............................................................................................181
Sivu: 6
7
9. Toimintojen valikon käyttö
Valikkoluettelo .......................................................................................................182
• [Kuvaus]-valikko ...........................................................................................182
• [Video]-valikko ..............................................................................................202
• [Oma]-valikko ...............................................................................................204
• [Asetukset]-valikko .......................................................................................213
• [Toisto]-valikko..............................................................................................221
10. Wi-Fi-toiminnon käyttö
Mitä voit tehdä Wi-Fi®
-toiminnon kanssa...............................................................245
Wi-Fi-toiminto........................................................................................................246
Ohjaaminen älypuhelimella/tabletilla.....................................................................248
• Sovelluksen “Image App” asentaminen älypuhelimeen/tablettiin.................248
• Yhdistäminen älypuhelimeen/tablettiin .........................................................249
• Kuvien ottaminen älypuhelimen/tabletin kautta (etätallennus) .....................253
• Kuvien toisto kamerassa ..............................................................................254
• Kameraan varastoitujen kuvien tallennus.....................................................254
• Kamerassa olevien kuvien lähettäminen sosiaaliseen mediaan ..................255
• Paikkatietojen lisääminen kuviin, jotka on varastoitu kameraan
älypuhelimesta/tabletista..............................................................................255
• Pikavideotoiminnolla tallennettujen videoiden yhdistäminen haluamallasi
tavalla älypuhelimessa/tabletissa.................................................................257
Kuvien näyttäminen televisiossa...........................................................................258
Kuvien lähettäminen .............................................................................................259
Kuvien lähettäminen älypuhelimeen/tablettiin.......................................................263
Langaton tulostus..................................................................................................264
Kuvien lähetys AV-laitteeseen...............................................................................265
Kuvien lähetys tietokoneelle .................................................................................266
Verkkopalvelujen käyttö ........................................................................................268
• Kun lähetetään kuvia verkkopalveluun.........................................................268
• Kun lähetetään kuvia kohteeseen [Pilvipalveluun synk.]..............................271
Rekisteröinti “LUMIX CLUB” -palveluun................................................................272
• Tietoja toiminnosta [LUMIX CLUB]...............................................................272
Tietoja yhteyksistä.................................................................................................276
• Yhdistäminen langattoman tukiaseman kautta (verkon kautta)....................277
• Kameran ja toisen laitteen yhdistäminen suoraan (suora yhteys)................279
• Nopea yhdistäminen samoilla asetuksilla kuin edellisillä kerroilla
([Valitse kohde historiasta]/[Valitse kohde suosikeista]) ...............................280
[Wi-Fi-asetukset]-valikko.......................................................................................282
11. Toiseen laitteeseen liittäminen
4K-videoiden katselu televisiosta/
4K-videoiden tallentaminen tietokoneelle tai tallentimeen.....................................284
• 4K-videoiden katseleminen ..........................................................................284
Sivu: 7
8
• 4K-videoiden varastointi ...............................................................................285
Kuvien toisto televisioruudulla...............................................................................286
• Käytettäessä toimintoa VIERA Link (HDMI) .................................................288
Kiintokuvien ja videoiden tallentaminen tietokoneelle ...........................................289
• Ohjelmiston lataaminen................................................................................290
• Kuvien siirto tietokoneelle.............................................................................292
Kiintokuvien ja videoiden tallentaminen tallentimelle ............................................294
Kuvien tulostaminen..............................................................................................295
3D-kuvista nauttiminen..........................................................................................298
12. Muut
Lisävarusteet.........................................................................................................301
Monitorinäyttö .......................................................................................................302
Viestinäyttö............................................................................................................309
Vianetsintä ............................................................................................................312
Käyttöön liittyviä varoituksia..................................................................................321
Sivu: 8
9
Sisältö toiminnon mukaan
Tallennus
Tallennustila ....................................P42
Omakuvatila ....................................P65
[Esikatselu] ......................................P82
Panoraamakuvaustila......................P84
[4K-kuva] .......................................P122
[Jälkitarkennus] .............................P132
[Intervallikuvaus]............................P144
[Pysäytysanimaatio] ......................P147
[Monivalotus] .................................P192
[Hiljainen tila] .................................P204
3D-tallennus ..................................P298
Tarkennus(AF/MF)
[Tarkennustapa] ............................P100
[AF-tarkennus]...............................P102
AF-alueen sijainnin säätö ..............P107
Manuaalitarkennus ........................P110
[Lukitukset] ....................................P113
Asema
[Kuvaustapa] .................................P138
[Itselaukaisin].................................P141
Kuvan laatu ja värisävy
[Herkkyys]......................................P116
[Valkotasap.]..................................P118
[Kuvatyyli] ......................................P183
[Suodattimen asetukset]................P185
[Kuvakoko].....................................P187
[Laatu] ...........................................P188
[Äl. dynamiikka] .............................P190
[Älykäs resol.] ................................P190
[HDR].............................................P191
[Pitkän val.kv] ................................P196
[Varjokorjaus] ................................P196
[Diffraktion kompens.]....................P197
[Väriavaruus] .................................P197
Valotus
[Kosketus-AE]..................................P48
[1-painalluksen AE]..........................P83
[Lukitukset].....................................P113
Valotuksen korjaaminen ................P114
Valotuksen haarukointi ..................P143
[Valonmittaus]................................P189
Salama
[Salamatila]....................................P160
2. verhon synkronisointi.................P162
[Salaman säätö].............................P163
Tallennus
Sivu: 9
10
Video
[Tallennusformaatti].......................P166
[Kuvan laatu] .................................P166
Videot 4K-muodossa .....................P164
Kiintokuvien tallentaminen
videokuvauksen aikana .................P169
[Pikavideo].....................................P171
Ääni
[Mikrof. taso] ..................................P202
[Tuulen kohinan väh.] ....................P203
Näytön asetukset
[M.tasonäyttö] ................................P202
[Keskipisteen merkitsin].................P208
[Seeprakuvio].................................P209
[Mustavalk. etsinkuva] ...................P210
Perusasetukset
[Alusta] ............................................P29
[Kellon asetus].................................P36
Näytön vaihto ..................................P44
Miten asettaa valikon kohdat...........P50
[Q.MENU] ........................................P52
[Ääni] .............................................P214
[Säästötila].....................................P216
[Asetusnollaus] (initialisointi)..........P219
[Kennon puhd.] ..............................P220
Mukautus
[CUSTOM] pikavalikossa.................P53
Toimintopainikkeet...........................P54
[Oma] -valikko................................P204
Toisto
Kuvan toisto...................................P174
Videotoisto.....................................P175
Toistozoomaus ..............................P177
Monitoisto ......................................P177
Poista ............................................P181
[Esikatselu] ....................................P211
Toiston/näytön asetukset
[Kuvaesitys] ...................................P223
[Käännä]/[Aut.kääntö]....................P241
Muokkaa
Tarkennuspinoaminen ...................P136
[Kauneusretusointi] ........................P226
[RAW-käsittely] ..............................P229
[4K-kuvan joukkotallen.].................P231
[Valosommittelu] ............................P232
[Poistoretusointi] ............................P234
[Pienennä]......................................P239
[Rajaus]..........................................P240
Tietojen lisääminen
[Paikan tallennus] ..........................P225
[Otsik.muok.]..................................P235
[Kuvateksti] ....................................P236
Kuva-asetukset
[Suosikit] ........................................P242
[Tulostusas.] ..................................P243
[Suojaa]..........................................P244
Video
Asetukset/Mukautettu
Toisto
Sivu: 10
11
Yhdistä
“Image App” ..................................P248
[WPS (Painike)] .....................P277, 279
Suora yhteys .................................P279
Kuvasovellus (Image App)
Etätallennus...................................P253
Kuvien tallennus ............................P254
Kuvien lähetys .......................P255, 263
Paikkatietojen lähetys ja
lisääminen .....................................P255
Videoiden yhdistäminen,
tallennettu kohdalla [Pikavideo].....P257
Yhdessä muiden laitteiden kanssa
Kuvien toisto televisiossa...............P258
Kuvien tulostus ..............................P264
Kuvien lähetys AV-laitteeseen .......P265
Kuvien lähetys tietokoneelle ..........P266
Kuvien lähetys verkko
palveluun .......................................P268
Ohjelmiston [Pilvipalveluun synk.]
käyttö .............................................P271
Tietokone
“PHOTOfunSTUDIO” ....................P290
“SILKYPIX Developer Studio” .......P291
Kuvien siirto tietokoneelle..............P266
Televisio
Kuvien toisto television
ruudulla..........................................P286
[VIERA Link] ..................................P288
Tallennin
Jälkikoostaminen ...........................P294
Tulostin
PictBridge ......................................P295
Wi-Fi
Yhteydet muihin laitteisiin
Sivu: 11
12
1. Ennen käyttöä
Kameran hoito
Älä altista voimakkaalle tärinälle, iskuille tai puristukselle.
• Objektiivi, monitori ja ulkopinta saattavat vahingoittua käytettäessä seuraavissa olosuhteissa.
Saattaa ilmetä myös toimintahäiriöitä tai kuvaa ei mahdollisesti voida tallentaa, jos:
– Kamera putoaa tai siihen osuu isku.
– Puristat voimakkaasti objektiivia tai monitoria.
Tämä kamera ei ole pöly-/roiske-/vesitiivis.
Vältä käyttämästä kameraa paikoissa, joissa on paljon pölyä, vettä, hiekkaa, jne.
• Nestettä, hiekkaa tai muuta ulkoista materiaalia saattaa joutua objektiivin ympärillä olevaan
tilaan, painikkeisiin, jne. Ole erityisen varovainen, koska tämä ei mahdollisesti aiheuta
ainoastaan toimintahäiriöitä vaan kamera saattaa tulla korjauskelvottomaksi.
– Hiekkaiset tai pölyiset paikat.
– Paikat, joissa vesi voi joutua kosketuksiin tämän laitteen kanssa kuten käytettäessä sitä
sateisena päivänä tai rannalla.
Jos hiekkaa, pölyä tai nesteitä kuten vesipisarat tarttuu monitoriin, pyyhi ne pois kuivalla
pehmeällä kankaalla.
– Mikäli ei toimita näin, monitori vastaa mahdollisesti virheellisesti kosketustoimenpiteisiin.
Älä laita käsiäsi digitaalikameran rungon tai objektiivin kiinnityskohdan sisään.
Koska anturiyksikkö on erittäin tarkka ja herkkä laite, tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vahingoittumista.
∫ Tietoja tiivistymisestä (Kun objektiivin tai monitorin pinnalle tiivistyy vesihöyryä)
• Tiivistymistä tapahtuu, kun ympäristön lämpötila tai kosteus muuttuu. Varo tiivistymistä, koska
se voi aiheuttaa tahroja objektiiviin ja monitoriin, sienikasvustoja ja kameran toimintahäiriöitä.
• Jos tiivistymistä tapahtuu, sammuta kamera ja anna sen olla noin 2 tuntia. Huuru häviää
luonnollisesti, kun kameran lämpötila saavuttaa lähes ympäristön lämpötilan.
Sivu: 12
13
1. Ennen käyttöä
Vakiovarusteet
Tarkista, että kaikki varusteet on toimitettu ennen kameran käyttämistä.
• Lisalaitteet ja niiden muoto eroavat riippuen maa tai alue, mista kamera ostettiin.
Jos haluat tarkempia tietoja varusteista, katso “Perusasetukset Käyttöohjeet”.
• Akkupakkaukseen viitataan näissä käyttöohjeissa sanoilla akkupakkaus tai akku.
• Tekstissä microSD-muistikortista, microSDHC-muistikortista ja microSDXC-muistikortista
käytetään nimeä kortti.
• Kortti on lisävaruste.
Sivu: 13
1. Ennen käyttöä
14
Osien nimet ja toiminnot
∫ Kameran runko
1 4 5 7
6 6
3
2 8 9
15 16
12 14
13 17
11
10
1 Tilavalitsin (P42)
2 Laukaisin (P41)
3 Kameran ON/OFF-painike (P36)
4
Itselaukaisimen osoitin (P141)/
AF-apuvalo (P205)
5
[ ] (4K-kuvatila) -painike (P122)/
[Fn1]-painike (P54)
6
Stereomikrofoni (P202)
• Ole varovainen, ettet peitä mikrofonia
sormillasi. Jos teet näin, voi olla vaikea
tallentaa ääntä.
7 Salama (P158)
8 Tarkennusetäisyyden viitemerkki (P112)
9
[ ] (Jälkitarkennus) -painike (P132)/
[Fn3]-painike (P54)
10 Olkahihnan aukko (P18)
11
Latausvalo (P22)/
Wi-Fi®
-yhteyden merkkivalo (P246)
12 Objektiivin sovitusmerkki (P32)
13 Anturi
14 Kiinnityskohta
15 Objektiivin lukitusnasta
16 Objektiivin vapautuspainike (P32)
17 Kaiutin (P214)
Sivu: 14
15
1. Ennen käyttöä
∫ Tietoja toimintopainikkeesta ([Fn4] -
[Fn8])
• Toimintopainikkeet ([Fn4] - [Fn8]) (P54) ovat
kosketuskuvakkeita. Kosketa [ ]-välilehteä
tallennusnäytöllä niiden näyttämiseksi.
27
24
26
18
31 33
19
28
20 21
32
30
29
22
23
25
18 Kosketusnäyttö (P46)/monitori (P302)
19 Salaman aukaisuvipu (P158)
20 Videopainike (P164)
21 [(] (Toisto)-painike (P174)
22 [HDMI]-liitin (P286)
23 [USB/CHARGE]-liitin (P19, 292, 295)
24
Kohdistinpainikkeet (P43)
3/[È] (Valotuksen korjaaminen) (P114)
1/[ ] (Valkotasapaino) (P118)
2/[ ] (Automaattitarkennus) (P102)
4/[ ] (Kuvaustapa) (P138)
25 Säätökiekko (P43)
26 [MENU/SET]-painike (P43, 50)
27 [DISP.]-painike (P44, 45)
28
[ ] (Poista)-painike (P181)/
[ ] (Pikavalikko/Palaa) -painike (P52)/
[Fn2]-painike (P54)
29
[REC. SETTING RESET]-painike (P49)
• Käytä tätä painiketta palauttaaksesi
tallennuksen oletusasetukset.
30
Kolmijalan kiinnityskohta (P327)
• Kameraan ei voida lisätä ja kiinnittää
kolmijalkaa turvallisesti ruuvin pituudella
5,5 mm tai pidemmällä. Se voi vahingoittaa
kameraa.
31
Tasavirtakytkimen suojus (P301)
• Kun käytetään vaihtovirtasovitinta, varmista
käyttäväsi Panasonicin tasavirtakytkintä
(lisävaruste) ja vaihtovirtasovitinta
(lisävaruste).
• Lisävarusteena toimitettavaa tasavirtakytkintä
(DMW-DCC15) ei voida käyttää.
32 Vapautusvipu (P20, 27)
33 Kortin/Akun luukku (P20, 27)
Sivu: 15
1. Ennen käyttöä
16
∫ Objektiivi
• Vaihdettava objektiivi (H-FS12032) ei sisällä tarkennusrengasta, mutta voit käyttää
manuaalitarkennusta kameraa käyttämällä. (P110)
H-FS12032 H-FS35100
H-PS14042
1 Objektiivin pinta
2 Zoomausrengas (P152)
3 Kosketuskohta
4 Objektiivin sovitusmerkki (P32)
5 Tarkennusrengas (P111)
6 Zoomausvipu (P152)
7 Tarkennusvipu (P111)
2 3 4
1 5
1 2 3 4
4
7
1 6 3
Sivu: 16
17
1. Ennen käyttöä
Tietoja objektiivista
Tämä laite voi käyttää erityisiä objektiiveja, jotka ovat
yhteensopivia Micro Four ThirdsTM
-kiinnitysstandardin
kanssa (Micro Four Thirds Mount).
Voit käyttää myös mitä tahansa seuraavien standardien
mukaista objektiivia kiinnittämällä kiinnityssovittimen.
• Kun käytät Leican objektiivin kiinnityssovitinta, aseta [Kv.ilman obj.] (P212) asentoon [ON].
Käytettävän objektiivin mukaan tietyt toiminnot kuten automaattitarkennus-,
kuvanvakautus- ja zoomaustoiminnot saatetaan kytkeä pois tai ne toimivat eri tavalla.
Jos haluat lisätietoja käytettävistä objektiiveista, katso verkkosivustoa.
Pehmeämpää tallennusta varten suosittelemme päivittämään vaihdettavan objektiivin
laiteohjelmiston viimeisimpään versioon.
• Jos haluat katsoa laiteohjelmiston viimeisimmät tiedot tai ladata laiteohjelmiston,
tutustu alla olevaan tukisivustoon:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tämä sivusto on ainoastaan englanniksi.)
• Vaihdettavan objektiivin laiteohjelmistoversion tarkistamiseksi kiinnitä se kameran runkoon ja
valitse kohta [Versionäyttö] valikossa [Asetukset].
Objektiivi Kiinnityssovitin
Four Thirds™ -kiinnitysstandardin
mukainen objektiivi
Kiinnityssovitin (DMW-MA1: lisävaruste)
Vaihdettava objektiivi Leica M Mount M-kiinnityssovitin (DMW-MA2M: lisävaruste)
Vaihdettava objektiivi Leica R Mount R-kiinnityssovitin (DMW-MA3R: lisävaruste)
Tietoja objektiiveista ja toiminnoista
Katso esitteitä/verkkosivustoa, jos haluat viimeisimmät tiedot yhteensopivista
objektiiveista.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tämä sivusto on ainoastaan englanniksi.)
• Käytettävässä objektiivissa ilmoitettu polttoväli vastaa kaksinkertaista, kun se muutetaan
35 mm:n filmikameraa vastaavaksi.
(Se vastaa 100 mm:n objektiivia, kun käytetään 50 mm:n objektiivia.)
Tietoja vaihdettavan objektiivin laiteohjelmistosta
Sivu: 17
18
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Olkahihnan kiinnittäminen
• Suosittelemme, että kiinnität olkahihnan kameraan sitä käytettäessä, jotta et pudota
kameraa.
1 Työnnä olkahihna kameran rungossa
olevan olkahihnan pujotusaukon läpi.
A:Olkahihnan aukko
2 Työnnä olkahihnan pää lenkin läpi
nuolen suuntaan ja työnnä se lukitusosan
läpi.
3 Työnnä olkahihnan pää
lukitusosan toisen aukon läpi.
4 Vedä olkahihnaa ja tarkista
sitten, ettei se irtoa.
• Suorita vaiheet 1 - 4 ja kiinnitä
sitten olkahihnan toinen pää.
• Käytä olkahihnaa olkapäällä.
– Älä kierrä olkahihnaa kaulasi ympärille.
Siitä voi aiheutua vamma tai onnettomuus.
• Älä jätä olkahihnaa paikkoihin, joissa pikkulapsi voi saavuttaa sen.
– Siitä voi seurata onnettomuus, mikäli se kiertyy vahingossa kaulan ympärille.
Sivu: 18
19
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Akun lataaminen
Käytä laitekohtaisia vaihtovirtasovitinta (toimitettu), USB-liitäntäkaapelia (toimitettu) ja
akkua.
• Akkua ei ole ladattu kameran kuljetuksen ajaksi. Lataa akku ennen käyttöä.
• Lataa akku ainoastaan, kun se on laitettu kameraan.
∫ Tietoja akuista, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
Kameran tilat Lataa
Sammutettu ±
Kytketty päälle —
On havaittu, että joissakin maissa on myynnissä väärennettyjä akkupakkauksia,
jotka muistuttavat erehdyttävästi alkuperäisiä tuotteita. Näiden akkupakkausten
sisäinen suojaus saattaa olla riittämätön, jotta täytetään asianmukaiset
turvallisuusmääräykset. Sen vuoksi kyseiset akkupakkaukset saattavat
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ole hyvä ja muista, että valmistaja ei ole
vastuussa mistään onnettomuudesta tai viasta, joka on seurausta väärennetyn
akkupakkauksen käytöstä. Turvallisten tuotteiden käytön varmistamiseksi,
suosittelemme käyttämään aitoa Panasonicin akkupakkausta.
Sivu: 19
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
20
1 1: Liu’uta vapautusvipua nuolen
suuntaan.
2: Avaa kortin/akun luukku.
• Käytä aina aitoja Panasonicin akkuja.
• Jos käytät muita akkuja, emme takaa
tämän tuotteen laatua.
2 Ole tarkka akun suunnan kanssa,
työnnä se pohjaan saakka
paikalleen ja tarkista lopuksi, että
se lukitaan vivulla A.
Akun poistamiseksi vedä vipua A
nuolen suuntaan.
3 1: Sulje kortin/akun luukku.
2: Liu´uta vapautusvipua nuolen
suuntaan.
Akun laittaminen
• Kytke kamera pois päältä ja odota, että “LUMIX”-näyttö monitorilla tyhjenee ennen akun
poistamista.
(Muuten on mahdollista, että laite ei toimi enää kunnolla ja itse kortti voi vahingoittua tai
tallennetut kuvat voivat hävitä.)
Sivu: 20
21
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
• Suositellaan, että akku ladataan paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on välillä 10 oC - 30 oC
(sama kuin akun lämpötila).
(Lataaminen pistorasiasta)
Liitä vaihtovirtasovitin (toimitettu) sekä kamera USB-liitäntäkaapelilla (toimitettu) ja
laita vaihtovirtasovitin (toimitettu) pistorasiaan.
(Lataaminen tietokoneesta)
Liitä tietokone ja kamera USB-liitäntäkaapelilla (toimitettu).
• Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan akun latauksen aikana, lataaminen lopetetaan.
• Jos kamera liitetään kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty pistorasiaan,
aiheutetaan kannettavan tietokoneen akun varauksen nopeampi tyhjentyminen. Älä jätä
kameraa muihin laitteisiin liitetyksi pitkiksi ajoiksi.
• Varmista, että liität aina kameran tietokoneeseen USB-liittimellä.
Älä liitä kameraa näytön, näppäimistön tai tulostimen USB-liittimeen tai USB-keskittimeen.
Lataaminen
Laita akku tähän laitteeseen.
Tarkista, että laite on kytketty pois päältä.
A Yhdistä USB-liitäntäkaapeli (toimitettu)
[USB/CHARGE]-liittimeen.
• Aseta kamera ylösalaisin ja löydät
liittimen sen pohjasta.
B Latausvalo
C Vaihtovirtasovitin (toimitettu)
D Pistorasiaan
E Tietokone (Kytketty päälle)
F USB-liitäntäkaapeli (toimitettu)
• Tarkista liittimien suunta ja työnnä sisään/
vedä ulos suorassa asennossa
pistokkeesta kiinni pitäen.
(Liittimeen voi tulla toimintahäiriö tai se voi
vahingoittua, jos se työnnetään sisään
vinossa tai väärin päin.)
Älä liitä laitteita vääriin liitäntöihin. Se
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Sivu: 21
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
22
∫ Tietoja latausvalosta
∫ Latausaika
Käytettäessä vaihtovirtasovitinta (toimitettu)
• Osoitettu latausaika tarkoittaa lähtötilannetta, jossa akku on täysin tyhjä.
Latausaika voi vaihdella sen mukaan, miten akkua on käytetty.
Akun latausaika kuumassa/kylmässä ympäristössä tai pitkään käyttämättömänä olleen akun
tapauksessa voi olla tavallista pidempi.
• Kun tehoa toimitetaan tietokoneesta, tietokoneen virransyöttökyky määrää latausajan.
∫ Akun osoitin
• Osoitin muuttuu punaiseksi ja vilkkuu, jos akku tyhjenee.
Lataa akku tai vaihda tilalle täyteen ladattu akku.
Palaa
punaisena: Lataamassa.
Pois päältä: Lataaminen on suoritettu loppuun.
(Kun lataus on suoritettu loppuun, irrota kamera pistorasiasta tai
tietokoneesta.)
Vilkkuu
punaisena: Latausvirhe. (P312)
Latausaika Noin 130 min
AFS
AFS
L
4:3
Sivu: 22
23
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
• Älä jätä mitään metallisia esineitä (kuten paperiliittimiä) verkkopistokkeen
kontaktialueille.
Muuten oikosulku tai syntyvä lämpö voi aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun.
• Älä käytä muita kuin toimitettua USB-liitäntäkaapelia.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä käytä muita kuin toimitettua vaihtovirtasovitinta.
• Älä käytä USB-jatkokaapelia.
• Vaihtovirtasovitin (toimitettu) ja USB-liitäntäkaapeli (toimitettu) on tarkoitettu ainoastaan tälle
kameralle. Älä käytä niitä muiden laitteiden kanssa.
• Poista akku käytön jälkeen.
(Akku tyhjenee, jos se jätetään pitkäksi aikaa käyttämättä latauksen jälkeen.)
• Akku lämpenee käytettäessä sekä latauksen aikana ja sen jälkeen. Myös kamera
lämpenee käytön aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
• Akku voidaan ladata vaikka siinä onkin vielä hieman varausta jäljellä, mutta ei suositella
täydentämään usein akun latausta, kun se on vielä melkein täynnä.
(Koska voi tapahtua turpoamisilmiö.)
• Jos tapahtuu ongelmia pistorasian kanssa kuten sähkökatkos, lataamista ei mahdollisesti
suoriteta loppuun kunnolla. Jos tapahtuu näin, irrota USB-liitäntäkaapeli (toimitettu) ja liitä se
uudelleen.
• Kun latausvalo ei pala yhdistettäessä kamera vaihtovirtasovittimeen (toimitettu) tai
tietokoneeseen, tarkasta, että ne on yhdistetty oikein.
Sivu: 23
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
24
CIPA-standardin (Camera & Imaging Products Association) mukaan
Kun käytetään Panasonicin microSDHC-muistikorttia ja toimitettua akkua
∫ Kiintokuvien tallennus
Likimääräinen käyttöaika ja tallennettavissa olevien kuvien määrä
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS12032)
Tallennettavissa olevien kuvien määrä Noin 210 kuvaa
Tallennusaika Noin 105 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS35100)
Tallennettavissa olevien kuvien määrä Noin 210 kuvaa
Tallennusaika Noin 105 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-PS14042)
Tallennettavissa olevien kuvien määrä Noin 200 kuvaa
Tallennusaika Noin 100 min
Sivu: 24
25
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
∫ Videoiden tallennus
[AVCHD] (Tallennus kuvanlaatu asetettuna asentoon [FHD/17M/50i])
[MP4] (Tallennus kuvanlaatu asetettuna asentoon [FHD/28M/50p])
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS12032)
Tallennusaika Noin 60 min
Todellinen tallennusaika Noin 30 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS35100)
Tallennusaika Noin 60 min
Todellinen tallennusaika Noin 30 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-PS14042)
Tallennusaika Noin 60 min
Todellinen tallennusaika Noin 30 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS12032)
Tallennusaika Noin 60 min
Todellinen tallennusaika Noin 30 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS35100)
Tallennusaika Noin 60 min
Todellinen tallennusaika Noin 30 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-PS14042)
Tallennusaika Noin 60 min
Todellinen tallennusaika Noin 30 min
Sivu: 25
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
26
[MP4] (Tallennus kuvanlaatu asetettuna asentoon [4K/100M/25p])
• Todellinen tallennettavissa oleva aika on tallennusta varten käytettävissä oleva aika, kun
toistetaan toimenpiteitä kuten laitteen kytkeminen päälle ja pois, tallennuksen aloitus/lopetus,
jne.
∫ Toisto
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS12032)
Tallennusaika Noin 40 min
Todellinen tallennusaika Noin 20 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS35100)
Tallennusaika Noin 40 min
Todellinen tallennusaika Noin 20 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-PS14042)
Tallennusaika Noin 40 min
Todellinen tallennusaika Noin 20 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS12032)
Toistoaika Noin 130 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS35100)
Toistoaika Noin 130 min
Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-PS14042)
Toistoaika Noin 120 min
• Käyttöajat ja tallennettavissa olevien kuvien määrä vaihtelevat ympäristön ja
käyttöolosuhteiden mukaan.
Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa käyttöajat lyhenevät ja tallennettavissa olevien kuvien
määrä vähenee.
– Ympäristöissä, joiden lämpötilat ovat alhaisia, kuten laskettelurinteet.
– Kun käytetään salamaa toistuvasti.
• Kun kameraa voidaan käyttää vain vähän aikaa, vaikka akku on ladattu loppuun, akun
käyttöikä voi olla kulunut loppuun. Osta uusi akku.
Sivu: 26
27
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Kortin (lisävaruste) laittaminen ja poistaminen
• Tarkista, että laite on kytketty pois päältä.
1 1: Liu’uta vapautusvipua nuolen
suuntaan.
2: Avaa kortin/akun luukku.
• Käytä aina aitoja Panasonicin akkuja.
• Jos käytät muita akkuja, emme takaa
tämän tuotteen laatua.
2 Työnnä se kunnolla pohjaan
saakka, kunnes kuulet
“napsahduksen” Muista tarkistaa
kortin suunta huolellisesti ennen
kuin työnnät sen paikalleen.
Kortin poistamiseksi työnnä
korttia, kunnes se napsahtaa ja sitten poista kortti ylöspäin vetäen.
A:Älä koske kortin liittimiin.
3 1: Sulje kortin/akun luukku.
2: Liu’uta vapautusvipua nuolen
suuntaan.
• Kytke kamera pois päältä ja odota, että “LUMIX”-näyttö monitorilla tyhjenee ennen kortin
poistamista.
(Muuten on mahdollista, että laite ei toimi enää kunnolla ja itse kortti voi vahingoittua tai
tallennetut kuvat voivat hävitä.)
Sivu: 27
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
28
Kortin tiedot
Laitteen kanssa voidaan käyttää seuraavia kortteja, jotka ovat yhteensopivia
SD-standardin kanssa.
(Näihin kortteihin viitataan sanalla kortti näissä käyttöohjeissa.)
∫ Tietoja videoiden/4K-kuvien tallennuksesta ja nopeusluokituksesta
Tarvittava kortti vaihtelee videon [Tallennusformaatti] (P166) ja [Kuvan laatu] (P166)
asetusten mukaan. 4K-kuvien tallennusta varten tarvitset kortin, jonka nopeusluokitus
tukee 4K-kuvien tallennusta. Käytä korttia, joka täyttää seuraavat SD-nopeusluokkaa tai
UHS-nopeusluokkaa koskevat vaatimukset.
• SD-nopeusluokka ja UHS-nopeusluokka on nopeusstandardeja, joka liittyvät jatkuvaan
tallennukseen. Luokan tarkistamiseksi katso merkintöjä ym. kortissa.
• Ole hyvä ja tarkista viimeisimmät tiedot seuraavalta verkkosivulta.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Tämä sivusto on ainoastaan englanniksi.)
microSD-muistikortti
(2 Gt)
• Tämä laite on yhteensopiva luokituksen UHS-I UHS
nopeusluokan 3 mukaisten microSDHC/
microSDXC-muistikorttien kanssa.
• Vasemmalla olevien muistikorttien toimivuus on vahvistettu
Panasonicin korteille.
microSDHC-muistikortti
(4 Gt - 32 Gt)
microSDXC-muistikortti
(64 Gt)
[Tallennusformaatti] [Kuvan laatu] Nopeusluokka Merkintäesimerkki
[AVCHD] Kaikki
Luokka 4 tai uudempi
[MP4] FHD/HD
[MP4] 4K UHS-nopeusluokka 3
Kun tallennetaan muodossa 4K-kuva /
[Jälkitarkennus]
UHS-nopeusluokka 3
Sivu: 28
29
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Yhteys korttiin
Yhteysosoitin näkyy punaisena, kun kuvia tallennetaan kortille.
• Yhteyden aikana (kun kirjoitetaan, luetaan, poistetaan kuvia, alustetaan,
jne.) älä sammuta laitetta, poista akkua, korttia tai irrota
vaihtovirtasovitinta (lisävaruste). Lisäksi älä altista kameraa tärinälle,
iskuille tai staattiselle sähkölle.
Kortti tai sen tiedot voivat vahingoittua ja laite ei mahdollisesti toimi enää kunnolla.
Jos toiminta keskeytyy tärinän, törmäyksen tai staattisen sähkön vuoksi, suorita
toimenpide uudelleen.
Alusta kortti ennen kuin tallennat kuvan tällä laitteella.
Koska tietoja ei voida palauttaa alustuksen jälkeen, muista tehdä varmuuskopio
tarvittavista tiedoista etukäteen.
Valitse valikko. (P50)
• Kortin tiedot voivat vahingoittua tai ne voidaan menettää sähkömagneettisten aaltojen,
staattisen sähkön tai kameran tai kortin rikkoutumisen vuoksi. Suosittelemme, että varastoit
tärkeät tiedot tietokoneelle, ym.
• Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa nielaista.
Kortin alustus (initialisointi)
> [Asetukset] > [Alusta]
• Käytä alustettaessa riittävästi varattua akkua tai vaihtovirtasovitinta (lisävaruste). Älä kytke
kameraa pois päältä alustuksen aikana.
• Jos kortti on alustettu tietokoneella tai muulla välineellä, alusta se uudelleen kameralla.
MENU
Sivu: 29
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
30
∫ Tallennettavissa olevien kuvien määrä
• Kuvasuhde [4:3], Laatu [A]
• Kuvasuhde [4:3], Laatu [ ]
∫ Käytettävissä oleva tallennusaika (tallennettaessa elokuvia)
• “h” on lyhenne tunnille, “m” minuutille ja “s” sekunnille.
• Tallennusaika on kokonaisaika kaikille videoille, jotka on tallennettu.
• [AVCHD]
• [MP4]
Likimääräinen tallennettavissa olevien kuvien määrä ja käytettävissä
oleva tallennusaika
[Kuvakoko] 8 Gt 16 Gt 32 Gt 64 Gt
L (16M) 900 1810 3630 7190
M (8M) 1650 3320 6660 12880
S (4M) 2820 5670 11380 21280
[Kuvakoko] 8 Gt 16 Gt 32 Gt 64 Gt
L (16M) 270 550 1110 2210
M (8M) 320 640 1290 2560
S (4M) 340 700 1410 2780
[Kuvan laatu] 8 Gt 16 Gt 32 Gt 64 Gt
[FHD/28M/50p] 36m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/17M/50i] 59m00s 2h00m 4h05m 8h10m
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p] 42m00s 1h25m 2h50m 5h45m
[Kuvan laatu] 8 Gt 16 Gt 32 Gt 64 Gt
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
9m00s 20m00s 41m00s 1h20m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
35m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
46m00s 1h35m 3h15m 6h35m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
1h25m 3h05m 6h15m 12h40m
Sivu: 30
31
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
• Tallennusolosuhteista ja kortin tyypistä riippuen tallennettavissa olevien kuvien määrä ja
käytettävissä oleva tallennusaika voivat vaihdella.
• MP4-videot, joiden [Kuvan laatu] koko on [4K]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuva tallennusaika ylittää 5 minuuttia.
Kun käytetään microSDHC-muistikorttia, tiedostot jaetaan pienempiin videotiedostoihin
tallennusta ja toistoa varten, jos tiedostokoko ylittää 4 Gt:a. (Voit jatkaa videoiden tallennusta
keskeyttämättä.)
Jos käytetään SDXC-muistikorttia, voit tallentaa videon yhteen tiedostoon, vaikka
tiedostokoko on suurempi kuin 4 Gt:a.
• AVCHD-videot:
Tiedostot jaetaan pienempiin videotiedostoihin tallennusta varten, kun tiedostokoko ylittää
4 Gt:a.
– Videot, joiden [Kuvan laatu] -asetus on [FHD/28M/50p] tai [FHD/17M/50i]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuva tallennusaika ylittää 20 minuuttia.
– Videot, joiden [Kuvan laatu] -asetus on [FHD/24M/25p] tai [FHD/24M/24p]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuva tallennusaika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
• Videot, joiden tiedostokoko on asetettu arvoihin [FHD] tai [HD] [MP4]-tiedostomuodossa:
Tiedostot jaetaan pienempiin videotiedostoihin tallennusta ja toistoa varten, kun tiedostokoko
ylittää 4 Gt:a. (Voit jatkaa videoiden tallennusta keskeyttämättä.)
– Videot, joiden [Kuvan laatu] -asetus on [FHD/28M/60p] tai [FHD/28M/50p]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuva tallennusaika ylittää 20 minuuttia.
– Videot, joiden [Kuvan laatu] -asetus on [FHD/20M/30p], [FHD/20M/25p], [HD/10M/30p] tai
[HD/10M/25p]:
Tallennus pysähtyy, kun jatkuva tallennusaika ylittää 29 minuuttia ja 59 sekuntia.
• Kun kameran lämpötila nousee esimerkiksi korkean ympäristön lämpötilan tai jatkuva
videotallennuksen vuoksi, suurin käytettävissä oleva jatkuva tallennusaika lyhenee.
• Jatkuvan tallennuksen käytettävissä oleva enimmäisaika näytetään näytöllä.
Sivu: 31
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
32
Objektiivin kiinnittäminen/irrottaminen
Vaihtamalla objektiivin voit lisätä vaihtoehtoja kuvan ottamiseen kuten myös kameran
tarjoamaa nautintoa.
• Tarkista, että kamera on kytketty pois päältä.
• Kun kiinnitetään tai irrotetaan vaihdettava objektiivi (H-FS12032/H-FS35100), vedä objektiivi
sisään.
• Vaihda objektiivi paikassa, jossa ei ole paljon likaa ja pölyä. Katso P322, jos objektiivi likaantuu
tai pölyyntyy.
• Kiinnitä linssinsuojus.
Painettaessa objektiivin vapautuspainiketta A
käännä objektiivia nuolen suuntaan, kunnes
se pysähtyy, ja irrota sitten.
• Pidä kiinni objektiivin jalustan ympärillä olevasta osasta
sen kiertämiseksi.
• Kun objektiivi poistetaan kameran rungosta, varmista, että kiinnität rungon suojuksen kameran
runkoon ja että kiinnität linssin takasuojuksen objektiiviin.
• Jos linssin takasuojus on kiinnitetty objektiiviin, poista se.
• Jos rungon suojus on kiinnitetty kameraan, poista se.
Aseta kohdakkain objektiivin sovitusmerkit B ja käännä sitten objektiivia nuolen
suuntaan, kunnes se napsahtaa.
• Älä paina objektiivin vapautuspainiketta C, kun kiinnität objektiivia.
• Älä yritä kiinnittää objektiivia, jos se on kulmittain kameran runkoon nähden, koska objektiivin
kiinnityskohta saattaa naarmuuntua.
Objektiivin irrottaminen
Objektiivin kiinnittäminen
Sivu: 32
33
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Kun käytetään vaihdettava objektiivia (H-FS12032/
H-FS35100)
Käännä objektiivin zoomausrengasta.
Kun käytetään vaihdettava objektiivia (H-PS14042)
Siirrä objektiivin zoomausvipua.
Zoomaustoimenpiteet
T-puoli: Laajentaa kaukaista kohdetta
W-puoli: Laajentaa kuvakulmaa
T
W
T
W
Sivu: 33
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
34
Kun tallennetaan voimakkaassa vastavalossa, objektiivin sisällä saattaa tapahtua
epäsäännöllistä heijastumista. Vastavalosuoja vähentää haitallisen valon määrää
tallennettavissa kuvissa ja alentaa kontrastin pudotusta. Vastavalosuoja estää liiallisen
valaistumisen ja parantaa kuvanlaatua.
• Vaihdettavalla objektiivilla (H-FS12032/H-PS14042) ei ole vastavalosuojaa.
Objektiivin vastavalosuojan kiinnittäminen
Sivu: 34
35
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Vaihdettavien objektiivien (H-FS35100) mukana toimitetun (kukan muotoisen)
vastavalosuojan kiinnittäminen
Pidä objektiivin vastavalosuojasta kiinni laittaen
sormesi kuvan (A) osoittamalla tavalla.
• Älä pidä kiinni objektiivin vastavalosuojasta siten, että se
kiertyy tai taittuu. (B)
1 Linjaa vastavalosuojan sovitusmerkki C ( )
objektiivin kärjessä olevan merkin kanssa.
2 Kierrä vastavalosuojaa nuolen suuntaan,
kunnes se napsahtaa, ja linjaa vastavalosuojan
merkki D ( ) objektiivin kärjessä olevan
merkin kanssa.
Vastavalosuojan väliaikainen säilytys
1 Käännä vastavalosuojaa nuolen suuntaan sen irrottamiseksi.
2 Linjaa vastavalosuojan sovitusmerkki E ( ) objektiivin kärjessä olevan merkin
kanssa.
3 Käännä vastavalosuojaa nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 



Sivu: 35
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
36
Päiväyksen/ajan asettaminen (Kelloasetus)
• Kelloa ei ole asetettu kameran kuljetuksen ajaksi.
1 Käynnistä digitaalikamera.
• Jos kielen valintaruutua ei näytetä, siirry vaiheeseen 4.
2 Paina [MENU/SET].
3 Paina 3/4 valitaksesi kieli ja paina sitten
[MENU/SET].
4 Paina [MENU/SET].
5 Paina 2/1 valitaksesi kohdat (vuosi,
kuukausi, päivä, tunti, minuutti) ja paina
3/4 asettaaksesi.
A:Kotipaikkakunnan aika
B:Matkakohteen aika
Näytön järjestyksen ja ajan näyttömuodon
asettaminen.
• Näyttääksesi järjestyksen/ajan asetusruutu, valitse
[Muoto] ja paina sitten [MENU/SET].
6 Paina [MENU/SET] suorittaaksesi asetus.
Sivu: 36
37
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
7 Kun näytetään [Kello on asetettu aikaan.], paina [MENU/SET].
8 Kun näytetään [Valitse kotipaikka], paina [MENU/SET].
9 Paina 2/1 valitaksesi kotipaikka ja paina
sitten [MENU/SET].
• Kun käytetään vaihdettavaa objektiivia (H-FS12032/
H-FS35100) ja objektiivi vedetään sisään, tallennus ei
ole mahdollista (näytetään viesti). Käännä
tarkennusrengasta objektiivin ulos työntämiseksi. (P39)
Valitse [Kellon asetus] valikossa [Asetukset]. (P50)
• Kello voidaan resetoida kuten osoitetaan vaiheissa 5 ja 6 sivulla P36.
• Kellon asetus säilytetään 3 kuukautta käyttäen sisäistä kellon akkua jopa ilman kameran
akkua.
(Jätä ladattu akku yksikköön 24 tunnin ajaksi, jotta kellon akku latautuu.)
Kellon uudelleensäätäminen
• Jos ei suoriteta kellon asetusta, oikeaa päiväystä ei voida tulostaa, kun leimaat päiväyksen
kuviin toiminnolla [Kuvateksti] tai pyydät valokuvausliikkeen tulostamaan kuvat.
Sivu: 37
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
38
Perustoimenpiteet
Pidä kamerasta kiinni tukevasti molemmilla käsillä, pidä käsivarret
tuettuina kylkiäsi vasten ja seiso jalat hieman erillään vakaassa
asennossa.
• Älä peitä salamaa, AF-apuvaloa A, mikrofonia B tai kaiutinta C sormillasi tai muilla
esineillä.
∫ Havaitsee kameran suunnan (Suunnan tunnistustoiminto)
Tämä toiminto havaitsee pystyasennon, kun tallennat kamera
pystysuorassa asennossa.
Kun toistat tallennusta, tallennus näytetään automaattisesti
pystyasennossa.
(Saatavilla ainoastaan, kun [Aut.kääntö] (P241) asetetaan
asentoon [ON].)
• Kun kameraa pidetään pystyasennossa ja sitä kallistetaan huomattavasti ylös tai alas
tallennettaessa, suunnan tunnistustoiminto ei mahdollisesti toimi kunnolla.
• Videoita, 4K-sarjakuvaustiedostoja ja toiminnolla [Jälkitarkennus] otettuja kuvia ei voi näyttää
pystyasennossa.
Vinkkejä onnistuneiden kuvien ottamiseksi
 

Sivu: 38
39
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Objektiivin ulos työntäminen/sisään vetäminen [kun kiinnitetään
vaihdettava objektiivi (H-FS12032/H-FS35100)]
∫ Miten työntää objektiivi ulos
Käännä zoomausrengasta nuolen 1 suuntaan asennosta A
(objektiivi sisäänvedettynä) asentoon B [12 mm - 32 mm
(H-FS12032), 35 mm - 100 mm (H-FS35100)] objektiivin
työntämiseksi ulos.
• Kun objektiivi vedetään sisään, kuvia ei voida tallentaa.
C Objektiivi on vedetty sisään
∫ Miten vetää objektiivi sisään
Käännä zoomausrengasta nuolen 2 suuntaan asennosta B
[12 mm - 32 mm (H-FS12032), 35 mm - 100 mm
(H-FS35100)] asentoon A objektiivin sisään vetämiseksi.
• Zoomausrengas tuntuu napsahtavan asentoon 12 mm
(H-FS12032) tai asentoon 35 mm (H-FS35100), mutta jatka
objektiivin kiertämistä, kunnes se saavuttaa asennon A.
• Kun et ole tallentamassa kuvia, suosittelemme, että vedät
objektiivin sisään.
D Objektiivi on työnnetty ulos
Esimerkki: H-FS12032


Sivu: 39
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
40
• Varo, ettet jätä sormiasi ym. monitorin väliin.
• Kun käännät monitoria, varo käyttämästä liikaa voimaa. Tämä saattaa aiheuttaa
naarmuja tai toimintahäiriöitä.
• Kun et käytä tätä laitetta, sulje monitori kokonaan takaisin sen alkuperäiseen asentoon.
∫ Tallennus eri kulmista
• Älä peitä AF-apuvaloa sormilla tai muilla esineillä.
Säädä monitorin kulma
Omakuva Kuvien ottaminen alakulmasta
• Jos monitori käännetään kuvan osoittamaan
asentoon, omakuvatila käynnistyy. (P65)
Sivu: 40
41
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Laukaisin toimii kahdessa vaiheessa. Kuvan ottamiseksi paina sitä.
Paina laukaisin puoliväliin tarkentaaksesi.
A Aukko
B Suljinaika
C Tarkennuksen osoitin
• Näytetään aukko ja suljinaika.
(Se välähtää punaisena, jos ei saavuteta oikeaa valotusta paisti,
kun asetetaan salama.)
• Kun kohde on tarkennettu, näytetään tarkennuksen osoitin. (Kun
kohdetta ei ole tarkennettu, osoitin vilkkuu.)
Paina laukaisin kokonaan (pohjaan saakka) ja ota
kuva.
Käynnistä tallennus painamalla elokuvapainiketta.
• Vapauta elokuvapainike heti sen painamisen jälkeen.
Pysäytä tallennus painamalla elokuvapainiketta
uudelleen.
Laukaisin (Kuvien ottaminen)
• Kun kuva on oikein tarkennettu, otetaan kuva, koska [Tark./Vap. esivalinta] (P206) on
asetettu alkujaan asentoon [FOCUS].
• Jopa valikkotoimenpiteiden aikana tai kuvaa toistettaessa, jos painat laukaisimen puoliväliin,
voit asettaa kameran välittömästi kuvausvalmiiksi.
Videopainike (Videoiden tallennus)
60
60
60
3.5
3.5
3.5
Sivu: 41
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
42
Valitse tila kääntämällä tilavalitsinta.
• Käännä tilavalitsinta hitaasti valitaksesi haluttu tila.
Tilavalitsin (Tallennustilan valinta)
Älykäs automatiikka (P58)
Älykkään automatiikan plus-tila (P59)
Ohjelmoitu AE-tila (P76)
Aukko-prioriteetti AE-tila (P79)
Suljin-prioriteetti AE-tila (P79)
Manuaalinen valotustila (P80)
Panoraamakuvaustila (P84)
Erikoiskuvauksen ohjaustila (P87)
Lasten tila (P90)
Muotokuvaustila (P91)
Luova säätötila (P92)
Sivu: 42
43
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Säätökiekon kääntäminen:
Suoritetaan kohtien valinta tai arvojen asetus jne.
Näissä käyttöohjeissa säätökiekon kääntämistä osoitetaan seuraavasti.
Kohdistinpainikkeen painallus:
Suoritetaan kohtien valinta tai arvojen asetus jne.
Kohdan [MENU/SET] painallus:
Suoritetaan asetettujen sisältöjen vahvistus jne.
• Näissä käyttöohjeissa merkitään kohdistinpainikkeita ylös, alas,
vasemmalle ja oikealle seuraavasti 3/4/2/1.
Säätökiekko
Kohdistinpainikkeet/[MENU/SET]-painike
• Määrittelemällä [Nuolipainikkeen lukitus] toimintopainikkeelle, voit kytkeä pois käytöstä
kohdistinpainikkeet, [MENU/SET]-painikkeen ja säätökiekon. (P54)
Sivu: 43
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
44
Paina [DISP.] näytöllä näytettävän tiedon vaihtamiseksi.
• Jos näytön tietoja ei näytetä enää, koska ei suoritettu mitään
toimintoja tietyn ajan kuluessa, paina [DISP.]-painiketta tai
kosketa näyttöä, jotta tiedot näytetään uudelleen.
∫ Tietoja kaltevuusmittarinäytöstä
Kaltevuusmittarinäytön avulla on helppo korjata kameran kaltevuutta, jne.
• Kun kameran kaltevuus on vähäistä, osoitin muuttuu vihreäksi.
[DISP.]-painike (Näytettävän tiedon vaihtaminen)
Tallennustilassa
Tietojen kanssa Ilman tietoja
Tietojen kanssa
(kaltevuusmittari
näyttö)
Ilman tietoja
(kaltevuusmittari
näyttö)
A Vaakasuora suunta: Kaltevuuden korjaaminen vasemmalle
B Pystysuora suunta: Alaspäin suuntautuvan kallistuksen korjaaminen
• Jopa kallistuksen korjaamisen jälkeen saatetaan havaita noin n1°:n virhe.
• Kun kallistetaan huomattavasti ylöspäin tai alaspäin tallennettaessa, kaltevuusmittarinäyttöä
ei mahdollisesti näytetä oikein ja suunnan tunnistustoiminto (P38) ei mahdollisesti toimi
kunnolla.
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
 
Sivu: 44
45
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
¢ Tämä näytetään, jos kohta [Ylival.varot.] (P209) valikossa [Oma] asetetaan asentoon [ON].
• Joitain näyttöjä ei voida näyttää tietyille toistettaville tiedostoille kuten videoille ja
4K-sarjakuvaustiedostoille.
Toistotilassa
Tietojen kanssa
Yksityiskohtaisten
tietojen näyttö
Histogramminäyttö
Ilman tietoja
(Korostusnäyttö)¢
Ilman tietoja
60
F3.5 0 AWB
AWB
1/98
98
1/98
200
L
4:3
100-0001
F3.5 60
P
s
RGB
AFS
200
0
WB
WB
ISO
ISO
AWB
STD.
STD.
STD.
L
4:3
10:00 1.JOU.2018
F3.5 60
1/98
ISO200
0
100-0001
Sivu: 45
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
46
Laitteen kosketusnäyttö on kapasitiivinen. Kosketa näyttöä suoraan paljaalla sormella.
∫ Kosketus
Kosketusnäytön kosketus ja vapautus.
∫ Vetäminen
Liike vapauttamatta kosketusta kosketusnäytöstä.
∫ Nipistäminen (suurenna/pienennä)
Nipistä kosketusnäyttöä kahdella sormella eri suuntiin
(suurenna) tai yhteen (pienennä).
Kosketusnäyttö (Kosketustoimenpiteet)
• Kosketa näyttöä puhtailla ja kuivilla sormilla.
• Jos käytät kaupallisesti saatavilla olevaa monitorin suojakalvoa, muista noudattaa kalvon
mukana tulleita ohjeita.
(Jotkut monitorin suojakalvot voivat haitata näkyvyyttä tai käytettävyyttä.)
Ei käytettävissä seuraavissa tapauksissa:
• Kosketusnäyttö ei mahdollisesti toimi normaalisti seuraavissa tapauksissa.
– Kun kosketetaan käsineet kädessä
– Kun kosketusnäyttö on kostea
Fn4
Fn6
Fn5
Fn7
SNAP
Fn8
A
A B
B
B
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
Sivu: 46
47
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Käytettävissä olevat tilat:
Vain tarkennettavaa kohdetta koskettamalla laite tarkentaa kohteeseen ja ottaa kuvan
automaattisesti.
∫ Peruuttaaksesi kosketuslaukaisintoiminto
Kosketa [ ].
Kuvien ottaminen kosketustoiminnolla
Kuvien ottaminen kosketuslaukaisintoiminnolla
1 Kosketa [ ].
2 Kosketa [ ].
• Kuvake muuttuu asentoon [ ] ja kuvien ottaminen
kosketuslaukaisintoiminnolla tulee mahdolliseksi.
3 Kosketa kohdetta, johon haluat tarkentaa, ja
ota sitten kuva.
• Kuva otetaan, kun saavutetaan tarkennus.
• Jos kuvaus kosketuslaukaisimella epäonnistuu, AF-alue muuttuu punaiseksi ja häviää.
×
AE
AE
Sivu: 47
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
48
Käytettävissä olevat tilat:
Voit helposti optimoida kosketetun kohdan kirkkauden. Kun kohteen kasvot näyttävät
tummilta, voit kirkastaa näyttöä kasvojen kirkkauden mukaan.
∫ Kosketus-AE-toiminnon peruuttaminen
Kosketa [ ].
• [Valonmittaus] palautuu alkuperäiseen asetukseen ja peruutetaan kirkkauden optimoinnin
asento.
Kirkkauden helppo optimointi tietylle alueelle (Kosketus-AE)
1 Kosketa kohtaa [ ].
2 Kosketa [ ].
• Näytetään asetusnäyttö kirkkauden optimoinnille.
• [Valonmittaus] asetetaan asentoon [ ], jota käytetään
yksinomaan kosketus-AE-toiminnolle.
3 Kosketa kohdetta, jonka kirkkauden haluat
optimoida.
• Koskettamalla [Peruuta] viedään kirkkauden
optimointiasento takaisin keskelle.
4 Kosketa kohtaa [Aseta].
Ei käytettävissä seuraavissa tapauksissa:
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa:
– Omakuvatilassa
– Kun käytetään digitaalizoomausta
– Kun kohta [Kosketus-AF] asetuksissa [Kosketusaset.] valikossa [Oma] asetetaan asentoon
[AF+AE] (P109)
AE
AE
AE
ュリヴヱハ $VHWD
3HUXXWD
Sivu: 48
49
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
Voit palauttaa tallennuksen oletusasetukset painamalla tätä painiketta.
Kokeile painaa tätä painiketta, kun käytössä oleva toiminto lakkaa toimimasta tai se ei
toimi oletetulla tavalla.
Kun näytetään tallennusnäyttö:
Paina [REC. SETTING RESET].
• Kun tallennusasetukset nollataan, myös seuraava
asetus nollataan.
– Kuvaustapa
• [Kasvontunn.] ja [Profiilin määritys] asetuksia ei ole
nollattu.
• Asetusten/omien asetusten ja muiden asetusten kuten myös tallennusasetusten nollaamiseksi
käytä kohtaa [Asetusnollaus] valikossa [Asetukset]. (P219)
[REC. SETTING RESET]-painike (Tallennuksen asetusten nollaaminen)
ンユヤハチヴユヵヵリワヨチンユヴユヵ
Sivu: 49
2. Aloitusohjeet/Perustoimenpiteet
50
Valikon kohtien asetus
Voit käyttää painikkeita tai koskettaa näyttöä valikon kohtien asettamiseksi.
1 Paina [MENU/SET].
• [Asetukset]-valikko sisältää muutamia tärkeitä asetuksia, jotka liittyvät kameran kelloon ja tehoon.
Tarkista kyseisen valikon asetukset ennen kameran käyttöä.
[Kuvaus] (P182)
Tämän valikon avulla voit asettaa tallennettavien kuvien
kuvasuhteen, pikselimäärän, 4K-kuvan ja muut tekijät.
[Video] (P202)
Tämän valikon avulla voit asettaa [Tallennusformaatti], [Kuvan
laatu] sekä muut videotallennukseen liittyvät kohdat.
[Oma] (P204)
Laitteen toiminta, kuten näytön esitysmuoto ja painikkeiden
toimenpiteet, voidaan asettaa tarpeittesi mukaisesti.
[Asetukset] (P213)
Tämän valikon avulla voit suorittaa kelloasetukset, valita
toimintoäänen sävyasetukset ja suorittaa muut asetukset, joiden
avulla sinun on helpompi käyttää kameraa.
Voit konfiguroida myös asetukset toiminnoille, jotka liittyvät
Wi-Fi:hin.
[Toisto] (P221)
Tämän valikon avulla voit tehdä tallennettujen kuvien suojauksen,
leikkauksen, tulostusasetukset, jne.
2 Paina 3/4 kohdistinpainikkeessa
valitaksesi valikon kohta ja paina [MENU/
SET].
• Valikon kohta voidaan valita myös kääntämällä
säädinvalitsinta.
• Voit siirtyä seuraavaan näyttöön myös painamalla
[DISP.].
(Kosketustoiminnossa)
Kosketa valikon kohtaa.
• Sivu voidaan vaihtaa koskettamalla [ ]/[ ].

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic Lumix DC-GX880 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic Lumix DC-GX880

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic Lumix DC-GX880, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic Lumix DC-GX880 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic Lumix DC-GX880 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.