Panasonic HC-V130 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic HC-V130 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Videokamera
  • Malli/nimi: HC-V130
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Ranska, Hollantilainen, Slovakki, Turkki, Ruotsalainen, Espanja, Portugali, Suomalainen, Tanska, Norja, Italialainen, Saksa, Tšekki, Puola, Unkari

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Perusasetukset Käyttöohjeet
Teräväpiirtovideokamera
Mallinro HC-V130
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa
tarvetta varten.
Tämä asiakirja kuvaa laitteen perustoiminnot. Tarkempia selityksiä
varten katso asiakirjaa “Käyttöohjeet (PDF-muodossa)”, jotka on
tallennettu oheiselle CD-ROM-levylle.
* CD-ROM-levyllä ei ole suomenkielisiä käyttöohjeita.
until
2014/2/1
SQT0039
F1213SQ0
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 1 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 1
2
SQT0039 (FIN)
∫ Tietoja akusta
∫ EMC Sähkömagneettinen
yhteensopivuus
CE-tunnus sijaitsee arvokilvessä.
∫ Tuotteen tunniste
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
VAROITUS:
Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran
välttämiseksi,
≥ Älä altista laitetta sateelle, kosteudelle,
pisaroille tai roiskeille.
≥ Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä kuten
maljakoita laitteen päälle.
≥ Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita.
≥ Älä poista suojuksia.
≥ Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huolto
tehtäväksi ammattitaitoiselle
huoltohenkilöstölle.
VAARA!
Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran
välttämiseksi,
≥ Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn,
suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen
tilaan. Varmista laitteen riittävä tuuletus.
≥ Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä,
pöytäliinalla, verhoilla tai vastaavilla esineillä.
≥ Älä laita avotulisia esineitä kuten palavia
kynttilöitä laitteen päälle.
Verkkopistoke on katkaiseva laite.
Asenna tämä laite siten, että verkkopistoke
voidaan irrottaa pistorasiasta välittömästi.
Varoitus
Tulipalo-, räjähdys- ja palovammavaara. Älä
pura, lämmitä yli 60 oC:en tai polta laitetta.
VAROITUS
≥ On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei
vaihdeta oikein. Käytä ainoastaan
valmistajan suosittelemaa akkua.
≥ Kun haluat hävittää akut, ota yhteyttä
paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään
ja kysy tietoja oikeasta hävitystavasta.
Tuote Sijaintipaikka
Teräväpiirto-
videokamera
Akun pidike
Vaihtovirtasovitin Alapuoli
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 2 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 2
3
(FIN) SQT0039
∫ Vanhojen laitteistojen ja
akkujen hävittäminen
Vain Euroopan unionissa ja muissa
maissa, joissa käytetään
kierrätysjärjestelmiä
Nämä tuotteessa,
pakkauksessa ja/tai sen
mukana toimitettavissa
asiakirjoissa olevat
tunnukset tarkoittavat sitä,
ettei käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita sekä
akkuja saa laittaa tavallisen
kotitalousjätteen sekaan.
Vanhojen tuotteiden ja
käytettyjen akkujen
asianmukaista käsittelyä,
uudelleenkäyttöä ja
kierrätystä varten toimita
ne soveltuviin
keräyspisteisiin kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.
Kun hävität ne moitteettomasti, autat
arvokkaiden resurssien säästämisessä ja
ehkäiset ihmisten terveydelle ja
ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia
haittavaikutuksia.
Jos haluat lisätietoja keräämisestä ja
kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin.
Tämän romun virheellinen hävittäminen
voi johtaa rangaistustuomioon kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.
Huomautus akun
tunnusta varten (alempi
tunnus):
Tätä tunnusta saatetaan
käyttää yhdessä
kemiallisen merkin kanssa.
Siten se on yhdenmukainen sisältyviä
kemikaaleja koskevan direktiivin kanssa.
∫ Käyttöön liittyviä varoituksia
Pidä laite mahdollisimman kaukana kaikista
sähkömagneettisista laitteista (kuten
mikrouunit, televisiot, videopelit, jne.).
≥ Jos käytät laitetta television päällä tai lähellä,
elektromagneettinen aaltosäteily voi häiritä
laitteen kuvaa ja/tai ääntä.
≥ Älä käytä laitetta matkapuhelimien
läheisyydessä, koska tästä voi aiheutua
kuviin ja/tai ääneen vaikuttavaa kohinaa.
≥ Tallennetut tiedot voivat vahingoittua tai kuvat
voivat vääristyä kaiuttimien tai suurten
moottorien aiheuttamien voimakkaiden
magneettikenttien vaikutuksesta.
≥ Mikroprosessorin aiheuttama
sähkömagneettinen aaltosäteily voi vaikuttaa
haitallisesti laitteeseen häiriten kuvaa ja/tai
ääntä.
≥ Jos sähkömagneettinen laitteisto vaikuttaa
haitallisesti laitteeseen ja se lakkaa
toimimasta kunnolla, sammuta laite ja poista
akku tai irrota vaihtovirtasovitin. Sitten laita
akku takaisin tai liitä vaihtovirtasovitin
uudelleen ja kytke laite päälle.
Älä käytä laitetta radiolähettimien tai
suurjännitelinjojen läheisyydessä.
≥ Jos tallennat lähellä radiolähettimiä tai suur-
jännitelinjoja, tallennetut kuvat ja/tai ääni
saattavat kärsiä haittavaikutuksista.
Tietoja televisioon liittämisestä
≥ Älä käytä muita kuin toimitettua AV-kaapelia.
≥ Käytä aina aitoa Panasonic HDMI-
minikaapelia (RP-CDHM15, RP-CDHM30:
lisävaruste).
Liittäminen tietokoneeseen
≥ Älä käytä muita kuin toimitettua
USB-kaapelia.
SUOMI
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 3 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 3
4
SQT0039 (FIN)
∫ Tietoja tallennusmuodosta
videon tallennusta varten
Voit valita tallennusmuodoksi AVCHD, iFrame
tai MP4, kun tallennat videoita tällä laitteella.
AVCHD:
Se sopii katseluun teräväpiirtoisesta televisiosta
tai levylle tallennukseen.
iFrame:
Tämä tallennusmuoto sopii toistettaessa tai
muokattaessa Mac-tietokoneella (iMovie jne.).
≥ Se ei ole yhteensopiva muodossa AVCHD
tallennettujen videoiden kanssa.
MP4:
Tämä tallennusmuoto sopii toistettaessa tai
muokattaessa tietokoneella.
≥ Se ei ole yhteensopiva muodossa AVCHD
tallennettujen videoiden kanssa.
∫ Korvausvastuu tallennetuista
sisällöistä
Panasonic ei hyväksy mitään nimenomaista tai
oletettua vastuuta vahingoissa, jotka aiheutuvat
mistä tahansa ongelmasta, jonka seurauksena
menetetään tallennus tai muokattu sisältö. Se ei
myöskään takaa mitään sisältöä siinä
tapauksessa, että tallennus tai muokkaus ei
toimi kunnolla. Vastaavasti yllä mainittu
soveltuu myös tapaukseen, jossa laitteeseen
tehdään minkä tyyppisiä korjauksia tahansa.
∫ Tietoja tiivistymisestä (Kun
objektiivi tai nestekidenäyttö
huurtuu)
Tiivistymistä tapahtuu lämpötilan tai kosteuden
muuttuessa kuten silloin, kun laite siirretään
ulkoa tai kylmästä tilasta lämpimään
huoneeseen. Ole varovainen, koska siitä voi
aiheutua, että objektiivi tai nestekidenäyttö
likaantuu, homehtuu tai vahingoittuu.
Kun laite siirretään paikkaan, jonka lämpötila on
erilainen, anna laitteen tottua kohdepaikan
lämpötilaan noin tunnin ajan, jotta estetään
tiivistyminen. (Kun lämpötilaero on huomattava,
laita laite muovipussiin tai vastaavaan, poista
ilma pussista ja sulje se ilmatiiviisti.)
Kun tiivistymistä on tapahtunut, poista akku ja/
tai vaihtovirtasovitin ja anna laitteen kuivua noin
yhden tunnin ajan. Kun laite mukautuu
ympäröivään lämpötilaan, huurtuminen häviää
ilman mitään toimenpiteitä.
∫ Kortit, joita voit käyttää tämän
laitteen kanssa
SD-muistikortti, SDHC-muistikortti ja SDXC-
muistikortti
≥ 4 Gt:n tai suuremmat muistikortit, joissa ei ole
SDHC-logoa, tai 48 Gt:n tai suuremmat
muistikortit, joissa ei ole SDXC-logoa, eivät
perustu SD-muistikorttimääritelmiin.
≥ Katso sivua 12, jos haluat lisätietoja SD-
korteista.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 4 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 4
5
(FIN) SQT0039
∫ Tietoja näistä käyttöohjeista
≥ SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja
SDXC-muistikortista käytetään nimeä “SD-
kortti”.
≥ Toiminnot, joita voidaan käyttää elokuvien
tallennukseen/elokuvien toistoon, osoitetaan
näissä käyttöohjeissa merkinnällä .
≥ Toiminnot, joita voidaan käyttää
pysäytyskuvien tallennukseen/kiintokuvien
toistoon, osoitetaan näissä käyttöohjeissa
merkinnällä .
≥ Kohtaus(kohtaukset), jotka on tallennettu
muodossa 1080/50i: “AVCHD-
kohtaus(kohtaukset)”
≥ Viitesivut lisätietoja varten osoitetaan
nuolella, esimerkiksi: l 00
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 5 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 5
6
SQT0039 (FIN)
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja................2
Varusteet....................................................7
Valmistelu
Virtalähde...................................................8
Akun laittaminen/poistaminen ............. 8
Akun lataaminen ................................. 9
Latauksen ja tallennuksen aika ......... 11
Kortille tallennus.....................................12
Kortit, joita voit käyttää tämän
laitteen kanssa .................................. 12
SD-kortin asettaminen/
poistaminen....................................... 12
Laitteen kytkeminen päälle/
pois päältä ...............................................13
Päiväyksen ja ajan asetus .....................13
Perusasetukset
Älykäs automaattitila..............................14
Elokuvien tallennus ................................14
Pysäytyskuvien tallennus ......................15
Zoomauksen käyttö ................................15
Elokuvan/kiintokuvan toisto ..................16
Videon/kuvien katselu televisiosta .... 17
Valikkonäytön käyttö ..............................18
Kielen valinta..................................... 18
Alustus .............................................. 18
Muita tietoja
Tekniset tiedot.........................................19
Tietoja tekijänoikeuksista ......................21
Sisällys
∫ Käyttöohjeiden avaaminen (PDF-muodossa)
Kun laitat CD-ROM-levyn tietokoneeseen ja avaat kohdan [INDEX.pdf] CD-ROM-levyllä,
näytetään käyttöohjeiden luettelo. Napsauta käyttöohjeiden asiakirjan nimeä, jonka haluat avata.
≥ Tarvitaan Adobe Reader, jotta voit katsella PDF-tiedostoa. Lataa se yhtiön Adobe Systems
Incorporated kotisivulta.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 6 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 6
7
(FIN) SQT0039
Tarkista varusteet ennen laitteen käyttöä.
Älä jätä varusteita lasten ulottuville, jotta niitä ei voida vahingossa nielaista.
Tuotenumerot joulukuun 2013 mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia.
Jotkut lisävarusteet eivät mahdollisesti ole
saatavilla kaikissa maissa.
* Jos haluat käyttää LED-videovaloa/
VW-LED1E, tarvitaan kenkäsovitin/
VW-SK12E.
Varusteet
Akkupakkaus
VW-VBY100
Vaihtovirtasovitin
VSK0784
AV-kaapeli
K2KYYYY00223
USB-kaapeli
K2KYYYY00225
CD-ROM
Ohjelmisto
CD-ROM
Käyttöohjeet
SFM0006
Lisävarusteet
Akkulaturi (VW-BC10E)
Akkupakkaus (litium/VW-VBY100)
Akkupakkaus (litium/VW-VBT190)
Akkupakkaus (litium/VW-VBT380)
HDMI-minikaapeli (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Kenkäsovitin (VW-SK12E)
Varustesarja (VW-ACT190E)
LED-videovalo (VW-LED1E)*
Imukuppiteline (VW-SCA100)
Videokamerateline (Kädensijalle)
(RP-CMC10E)
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 7 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 7
8
SQT0039 (FIN)
∫ Tietoja akuista, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
Akku, jota voidaan käyttää tämän laitteen kanssa, on VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Akun laittaminen/poistaminen
≥ Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi pois päältä. (l 13)
Asenna akku työntäen se kuvan osoittamaan suuntaan.
Valmistelu
Virtalähde
On havaittu, että joissakin maissa on myynnissä väärennettyjä akkupakkauksia, jotka
muistuttavat erehdyttävästi alkuperäisiä tuotteita. Näiden akkupakkausten sisäinen
suojaus saattaa olla riittämätön, jotta täytetään asianmukaiset turvallisuusmääräykset.
Sen vuoksi nämä akkupakkaukset saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ole hyvä
ja muista, että valmistaja ei ole vastuussa mistään onnettomuudesta tai viasta, joka on
seurausta väärennetyn akkupakkauksen käytöstä. Varmistaaksesi tuotteen
turvallisuuden suosittelemme käyttämään alkuperäistä aitoa Panasonic akkupakkausta.

Akun poistaminen
Varmista, että painat virtapainiketta kunnes tilaosoitin
sammuu. Poista sitten akku tukien samalla laitetta,
jotta vältetään sen putoaminen.
Siirrä akun vapautusvipua nuolen osoittamaan
suuntaan ja poista akku, kun se vapautuu.
ャモヵヵ
A Akun pidike
Työnnä akkua, kunnes se
napsahtaa ja lukkiutuu.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 8 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 8
9
(FIN) SQT0039
Akun lataaminen
∫ Lataus vaihtovirtasovittimella.
Laite on valmiustilassa, kun vaihtovirtasovitin on liitetty. Ensiöpiiri on aina jännitteen alainen niin
kauan kuin vaihtovirtasovitin on kytketty sähköpistorasiaan.
Tärkeää:
≥ Vaihtovirtasovitin ja USB-kaapeli sopivat käytettäväksi ainoastaan tämän laitteen kanssa.
Älä käytä niitä muiden laitteiden kanssa. Älä myöskään käytä muiden laitteiden
vaihtovirtasovittimia tai USB-kaapeleita tämän laitteen kanssa.
≥ Akkua ei voida ladata, kun virta on päällä. Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi pois
päältä. (l 13)
≥ Suositellaan lataamaan akku lämpötilassa välillä 10 oC – 30 oC. (Akun lämpötilan tulisi olla
vastaavalla välillä.)
∫ Liittäminen verkkopistorasiaan
Jos kytket laitteen päälle liitettynä vaihtovirtasovittimeen, voit käyttää laitetta verkkopistorasian
toimittamalla virralla.
Käytä sitä akun kanssa, kun tallennat pitkään vaihtovirtasovitin liitettynä.
Tämän avulla voit jatkaa tallennusta vaikka tapahtuu sähkökatkos tai vaihtovirtasovitin kytketään irti
verkkopistorasiasta vahingossa.
Kun tämä laite toimitetaan, akkua ei ole ladattu. Lataa akku täyteen ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa.


 




A USB-liitin
B Verkkopistorasiaan
≥ Työnnä pistokkeet kunnollisesti
paikalleen.
1 Avaa nestekidenäyttö.
2 Liitä USB-kaapeli
vaihtovirtasovittimeen.
≥ Tarkista, että vaihtovirtasovittimen
pistokeosa ei ole löysässä tai vinossa.
3 Työnnä vaihtovirtasovitin
verkkopistorasiaan.
4 Liitä USB-kaapeli laitteeseen.
≥ Tilaosoitin C vilkkuu punaisena noin
2 sekunnin väliajoin (noin 1 sekunti päällä,
1 sekunti pois päältä) osoittaen, että lataus
on alkanut.
Se sammuu, kun lataus on suoritettu
loppuun.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 9 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 9
10
SQT0039 (FIN)
∫ Liittäminen tietokoneeseen ja lataaminen.
Lataa laite, jos vaihtovirtasovittimen käyttö ei ole kätevää.
A USB-kaapeli (toimitettu)
≥ Työnnä pistokkeet kunnollisesti paikalleen.
≥ Paina virtapainiketta ja kytke virta pois päältä.
(l 13)
≥ Älä käytä mitään muuta kuin toimitettua vaihtovirtasovitinta.
≥ Suosittelemme käyttämään Panasonic in akkuja (l 8).
≥ Jos käytät muita akkuja, emme takaa tämän tuotteen laatua.
≥ Älä altista kuumalle tai liekeille.
≥ Älä jätä akkua (akkuja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat
ovat kiinni.
≥ Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota USB-kaapeli laitteesta turvallisuuden
takaamiseksi.
≥ Latausta ei mahdollisesti voida suorittaa käytettävän tietokoneen käyttöympäristöstä riippuen
(kuten mukautettu tietokone).
≥ Lataus keskeytyy, kun tietokoneen virta kytketään pois päältä tai se pakotetaan lepotilaan. Lataus
käynnistyy uudelleen, kun tietokoneen virta kytketään uudelleen päälle tai se herätetään
lepotilasta.
≥ Laite ladataan, jos se liitetään Panasonic Blu-ray-tallentimeen tai DVD-tallentimeen USB-
kaapelilla vaikka virta kytketään pois päältä.


1 Kytke tietokoneen virta päälle.
2 Liitä USB-kaapeli.
≥ Tilaosoitin B vilkkuu punaisena noin
2 sekunnin väliajoin (noin 1 sekunti päällä,
1 sekunti pois päältä) osoittaen, että lataus
on alkanut.
Se sammuu, kun lataus on suoritettu
loppuun.
≥ Älä käytä mitään muuta kuin toimitettua
USB-kaapelia. (Toimintaa ei taata muilla
USB-kaapeleilla.)
≥ Liitä aina suoraan tietokoneeseen.
≥ Et voi ladata, kun tilaosoitin vilkkuu nopeasti
tai kun se ei syty ollenkaan. Lataa
vaihtovirtasovittimen avulla. (l 9)
≥ Lataus kestää noin 2-3 kertaa kauemmin
verrattuna siihen, kun käytetään
vaihtovirtasovitinta.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 10 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 10
11
(FIN) SQT0039
Latauksen ja tallennuksen aika
∫ Latauksen/Tallennuksen aika
≥ Lämpötila: 25 oC/kosteus: 60%RH
≥ Suluissa oleva aika on latausaika, kun tämä laite liitetään tietokoneeseen, Panasonicin Blu-ray-
tallentimeen tai DVD-tallentimeen.
≥ Nämä ajat ovat likimääräisiä arvioita.
≥ Osoitettu latausaika tarkoittaa lähtötilannetta, jossa akku on täysin tyhjä. Latausaika ja
tallennusaika vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan kuten matala/korkea lämpötila.
≥ Todellinen tallennusaika viittaa tallennusaikaan, kun tallennus käynnistetään/pysäytetään
toistuvasti, kytketään laite päälle/pois päältä, liikutetaan zoomausvipua, jne.
∫ Akun kapasiteetin osoitin
Akun kapasiteetin osoitin näytetään nestekidenäytöllä.
≥ Näyttö muuttuu, kun akun kapasiteetti vähenee. # # # #
Jos akku tyhjenee, silloin vilkkuu punaisena. Lataa akku tai vaihda tilalle täyteen ladattu
akku.
Akun mallinumero
[Jännite/kapasiteetti
(vähimmäisarvo)]
Latausaika
Tallennus
muoto
Tallennustila
Jatkuvan
tallennuksen
enimmäisaika
Todellinen
tallennusaika
Toimitettu akku/VW-
VBY100 (lisävaruste)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 11 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 11
12
SQT0039 (FIN)
Laite voi tallentaa kiintokuvia tai videoita SD-kortille. Tallentaaksesi SD-kortille lue seuraavat ohjeet.
Kortit, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
Käytä elokuvien tallennukseen SD-kortteja, jotka ovat yhdenmukaisia määritelmän Class 4
tai korkeamman kanssa luokittelun SD Speed Class Rating mukaisesti.
≥ Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa nielaista.
SD-kortin asettaminen/poistaminen
Kun käytetään ensimmäisen kerran muuta kuin Panasonicin SD-korttia tai korttia, jota on aiemmin
käytetty muilla laitteilla, alusta SD-kortti. (l 18) Kun SD-kortti alustetaan, kaikki tallennetut tiedot
poistetaan. Kun tiedot on kerran poistettu, niitä ei voida palauttaa.
Varoitus:
Tarkista, että saantivalo on sammunut.
Valmistelu
Kortille tallennus
Ole hyvä ja tarkista seuraavalta verkkosivustolta viimeisimmät tiedot SD-muistikorteista/SDHC-
muistikorteista/SDXC-muistikorteista, joita voidaan käyttää videoiden tallennukseen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
1 Avaa SD-kortin suojus ja laita (poista) SD-kortti sen korttipaikalle
(korttipaikalta) B.
≥ Laita etikettipuoli C kuvassa näytettyyn suuntaan ja paina kortti suorassa asennossa niin
pitkälle kuin se menee.
≥ Paina SD-kortin keskelle ja vedä se sitten suorassa asennossa ulos.
2 Sulje SD-kortin suojus huolellisesti.
≥ Sulje se huolellisesti, kunnes se napsahtaa.



Merkkivalo [ACCESS] A
≥ Kun laite on yhteydessä SD-
korttiin, yhteysmerkkivalo
palaa.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 12 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 12
13
(FIN) SQT0039
Voit kytkeä virran päälle ja pois päältä virtapainikkeella tai avaamalla ja sulkemalla nestekidenäyttö.
Avaa nestekidenäyttö ja paina virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
A Tilaosoitin palaa.
Laite kytketään päälle, kun nestekidenäyttö avataan, ja laite kytketään pois päältä, kun se suljetaan.
Kelloa ei ole asetettu ostohetkellä. Varmista, että kello asetetaan.
¬ Muuta tila asentoon .
1 Valitse valikko. (l 18)
2 Valitse päivämäärä tai aika käyttäen kohtia 2/1 ja aseta haluttu arvo
käyttäen kohtia 3/4.
A Maailman ajan asetuksen näyttäminen:
[HOME]/ [DESTINATION]
≥ Vuosi voidaan asettaa välille 2000 - 2039.
3 Paina ENTER-painiketta.
≥ Saatetaan näyttää viesti, joka pyytää
maailman ajan asetusta. Suorita maailman
ajan asetus koskettamalla ENTER näyttöä.
≥ Paina painiketta MENU asetuksen loppuun saattamiseksi.
≥ Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, tulee näkyviin viesti, joka pyytää sinua
asettamaan päivämäärän ja ajan. Valitse [YES] ja suorita vaiheet 2 - 3 päivämäärän ja ajan
asettamiseksi.
Valmistelu
Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä
Virran kytkeminen päälle ja pois päältä virtapainikkeen avulla
Valmistelu
Päiväyksen ja ajan asetus
: [SETUP] # [CLOCK SET]

Kytke virta pois päältä
Pidä virtapainike painettuna kunnes tilaosoitin sammuu.
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 13 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 13
14
SQT0039 (FIN)
Tilat (olosuhteisiin sopivat) asetetaan yksinkertaisesti suuntaamalla laite kohteeseen, jonka haluat
tallentaa.
≥ Avaa linssin peite ennen laitteen kytkemistä
päälle.
1 Muuta tila asentoon ja avaa
nestekidenäyttö.
2 Paina tallennuksen käynnistys/
pysäytyspainiketta tallennuksen
aloittamiseksi.
A Kun aloitat tallennuksen, ; muuttuu asentoon ¥.
3 Paina tallennuksen käynnistys/pysäytyspainiketta uudelleen tallennuksen
keskeyttämiseksi.
Perusasetukset
Älykäs automaattitila
Perusasetukset
Elokuvien tallennus
Älykäs automaattinen/Manuaalinen -
painike
Paina tätä painiketta kytkeäksesi älykäs
automaattitila/manuaalinen tila.
/MANUAL
/MANUAL

HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 14 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 14
15
(FIN) SQT0039
≥ Avaa linssin peite ennen laitteen kytkemistä
päälle.
1 Muuta tila asentoon ja avaa
nestekidenäyttö.
2 Paina -painiketta.
≥ Kiintokuvan käytön näyttö ( ) muuttuu punaiseksi
kiintokuvien tallennuksen aikana.
¬ Muuta tila asentoon .
Perusasetukset
Pysäytyskuvien tallennus
Perusasetukset
Zoomauksen käyttö
A Zoomauspalkki
Zoomauspalkki näytetään zoomaustoimenpiteen aikana.
Zoomausvipu
T-puoli:
Lähikuvatallennus (lähennä)
W-puoli:
Laajakulmatallennus (loitonna)
≥ Zoomauksen nopeus vaihtelee riippuen alueesta,
jonka yli zoomausvipu siirretään.
6 W
T
6 W
T

HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 15 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 15
16
SQT0039 (FIN)
1 Muuta tila asentoon .
2 Valitse toistotilan valintakuvake A
käyttäen kohtia 3/4/2 ja paina
ENTER-painiketta.
≥ Tämä voidaan asettaa myös valikosta.
[VIDEO SETUP] tai [PHOTO SETUP] # [MEDIA, VIDEO/PICTURE]
3 Valitse kiintokuva B tai video C
toistettavaksi kohdilla 3/4/2/1 ja
paina sitten painiketta ENTER.
≥ Jos painat MENU-painiketta tai valitset
videon/kiintokuvan ja painat ENTER-
painiketta, asetus on valmis.
≥ Kun valitaan videokohta, pikkukuvanäytölle tulee näkyviin kuvake. ( , , )
4 Valitse toistettava kohtaus tai
kiintokuva käyttäen kohtia
3/4/2/1 ja paina sitten ENTER-
painiketta.
≥ Kun valitset / ja painat ENTER-
painiketta, näytetään seuraava (edellinen) sivu.
5 Valitse toistotoimenpide käyttäen
kohtia 3/4/2/1.
D Toimenpidekuvake
≥ Paina ENTER-painiketta, jotta näytetään/ei
näytetä toimenpidekuvake.
≥ Paina kohtaa 3 videoiden toiston
käynnistämiseksi/tauottamiseksi.
Perusasetukset
Elokuvan/kiintokuvan toisto
15.11.2014
0h00m15s



15.11.2014
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 16 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 16
17
(FIN) SQT0039
Videon/kuvien katselu televisiosta
Yhdistä tämä laite televisioon HDMI-
minikaapelilla (lisävaruste) tai AV-
kaapelilla (toimitettu).
Muuta tila asentoon toistoa
varten.
A HDMI-miniliitin [HDMI]
B A/V-liitin [A/V]
 
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 17 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 17
18
SQT0039 (FIN)
1 Paina MENU-painiketta.
2 Paina 3/4/2/1 valitaksesi
ylävalikko A ja paina sitten ENTER
painiketta.
3 Valitse alivalikko B käyttäen kohtia
3/4 ja paina 1 tai paina ENTER-
painiketta.
4 Valitse haluttu kohta
käyttäen kohtia
3/4/2/1 ja paina
ENTER-painiketta
asetuksen
suorittamiseksi.
Siirtyäksesi takaisin edelliseen
näyttöön
Paina kohdistinpainikkeen kohtaa 2 .
Poistuaksesi valikkonäytöstä
Paina MENU-painiketta.
∫ Tietoja tietojen näytöstä
Näytetään kuvaukset valituille alivalikoille sekä
kohdille, jotka näytetään vaiheissa 3 ja 4.
∫ Tietoja toimenpidekuvakkeista
/ :
Valitse ja paina ENTER-painiketta sivun
vaihtamiseksi.
:
Valitse ja paina ENTER-painiketta
palataksesi edelliseen näyttöön.
Kielen valinta
Voit valita näyttöruudun ja valikkonäytön kielen.
Alustus
Muista, että tietovälineen alustus poistaa kaikki
tallennetut tiedot kyseisestä välineestä ja tietoja
ei voida palauttaa. Tee varmuuskopio tärkeistä
tiedoista tietokoneelle, levylle, jne.
Perusasetukset
Valikkonäytön käyttö
ユワヵユン
ヮユワヶ
: [SETUP] # [LANGUAGE] #
haluttu kieli
: [SETUP] # [FORMAT MEDIA]
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 18 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 18
19
(FIN) SQT0039
Teräväpiirtovideokamera
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
Muita tietoja
Tekniset tiedot
Virtalähde: DC 5,0 V (Käytettäessä vaihtovirtasovitinta)
DC 3,6 V (Kun käytät akkua)
Tehontarve: Tallennus;
3,5 W
Lataaminen;
5,3 W
Videon tallennusmuoto:
[AVCHD]; AVCHD-muodon version 2.0 kanssa
yhteensopiva
[iFrame], [MP4]; MPEG-4 AVC -tiedosto
kanssa yhteensopiva (.MP4)
Videon pakkaaminen:
MPEG-4 AVC/H.264
Äänen pakkaaminen:
[AVCHD]; Dolby® Digita/2-kanav
[iFrame], [MP4]; AAC/2-kanav
Tallennustila ja siirtonopeus:
[HA]; Keskimäärin 17 Mbps (VBR)
[HG]; Keskimäärin 13 Mbps (VBR)
[HE]; Keskimäärin 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Enintään 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Keskimäärin 1,5 Mbps (VBR)
Katso käyttöohjeita (PDF-muodossa), jos
haluat tietoja videon kuvakoosta ja
tallennusajasta.
Kiintokuvan tallennusmuoto:
JPEG (Design rule for Camera File system,
pohjautuu Exif 2.2-standardiin)
Katso käyttöohjeita (PDF-muodossa), jos
haluat tietoja tallennettavissa olevien kuvien
määrästä.
Tallennusmedia:
SD-muistikortti
SDHC-muistikortti
SDXC-muistikortti
Katso sivua 12, jos haluat lisätietoja SD-
korteista, joita voidaan käyttää tämän laitteen
kanssa.
Kuva-anturi:
1/5,8-tyyppinen (1/5,8z) 1MOS-kuva-anturi
Yhteensä; 2510 K
Tehollisia pikseleitä;
Video/Kiintokuva; 2120 K (16:9)
Objektiivi:
Automaattinen iiris, 38k optinen zoomaus,
F1.8 - F4.2
Polttoväli;
2,35 mm - 89,3 mm
Lähikuvaus (Täyden alueen AT)
35 mm vastaava;
Video/Kiintokuva; 32,9 mm - 1646 mm (16:9)
Tarkennuksen vähimmäisetäisyys;
Normaali; Noin 3 cm (Laajakulma)/
Noin 1,6 m (Teleasento)
Zoomaus:
i.Zoom OFF 50k
75k i.Zoom, 100k/2500k Digitaalinen
zoomaus
Kuvanvakaustoiminto:
Elektroninen
Luova säätö:
[Miniature Effect]/[Silent movie]/[8mm movie]/
[Time Lapse Rec]
Näyttö:
6,7 cm (2,7z) laaja nestekidenäyttö (Noin 230 K
pistettä)
Mikrofoni:
Stereo
Vaadittu vähimmäisvalaistus:
Noin 4 lx (1/25 vähäisen valon tilassa
kuvaustilassa)
Noin 1 lx värillisen yökuvatoiminnon kanssa
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 19 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 19
20
SQT0039 (FIN)
Vaihtovirtasovitin
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
AV-liittimen videolähdön taso:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-järjestelmä
HDMI-miniliittimen videolähdön taso:
HDMI™
1080i/576p
AV-liittimen äänilähdön taso (Line):
251 mV, 600 h, 2-kanav
HDMI-miniliittimen äänilähdön taso:
[AVCHD]; Dolby Digital/Lineaarinen PCM
[iFrame], [MP4]; Lineaarinen PCM
USB:
Lukijatoiminto
SD-kortti; Lukee ainoastaan (Ei
kopionsuojauksen tukea)
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-liitin Tyyppiä
Mini B
Akun lataustoiminto (Lataa USB-liittimestä, kun
päälaite on kytketty pois päältä)
Mitat:
53 mm (L)k60 mm (K)k114 mm (S)
(mukaan lukien ulostyöntyvät osat)
Paino:
Noin 181 g
[ilman akkua (toimitettu) ja SD-korttia
(lisävaruste)]
Massa käytössä:
Noin 207 g
[akun (toimitettu) ja SD-kortin kanssa
(lisävaruste)]
Käyttölämpötila:
0 oC - 40 oC
Sallittu kosteus:
10%RH - 80%RH
Akun käyttöaika:
Katso sivua 11
Virtalähde:
AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz
Tehontarve:
7 W
Tasavirtalähtö (DC):
DC 5,0 V, 1,0 A
Mitat:
48,9 mm (L)k32,8 mm (K)k95,6 mm (S)
Paino:
Noin 58 g
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 20 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Sivu: 20
21
(FIN) SQT0039
∫ Noudata huolellisesti
tekijänoikeuslakeja
Esitallennettujen nauhojen tai levyjen tai
muun julkistetun tai lähetettävän materiaalin
tallennus muuhun kuin omaan
henkilökohtaiseen käyttöön voi loukata
tekijänoikeuslakeja. Tietyn materiaalin
tallennus jopa henkilökohtaiseen käyttöön
voi olla rajoitettu.
∫ Käyttöoikeudet
≥ SDXC Logo on tavaramerkki, jonka omistaa
SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD” ja “AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
≥ Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä
lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories rekisteröimiä tavaramerkkejä.
≥ HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
HDMI Licensing LLC Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
≥ Microsoft®, Windows® ja Windows Vista®
ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Microsoft
Corporationille Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
≥ iMovie, Mac ja Mac OS ovat tavaramerkkejä,
jotka omistaa Apple Inc., rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
≥ Muut näissä ohjeissa mainitut
järjestelmänimet ja tuotteet ovat yleensä
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä, jotka kuuluvat valmistajalle,
joka on kehittänyt kyseessä olevan
järjestelmän tai tuotteen.
Tämän tuotteen AVC-
patenttisalkkukäyttöoikeus antaa kuluttajalle
henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen
käyttöoikeuden (i) videoiden koodaamiseen
AVC-standardin mukaisesti (“AVC-Video”) ja/tai
(ii) koodauksen purkamiseen sellaisesta AVC-
Videosta, jonka on koodannut henkilökohtaista,
ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja ja/
tai joka on saatu palveluntarjoajalta, jolla on
käyttöoikeus AVC-Video-tuotteiden
välittämiseen. Mitään nimenomaista tai
oletettua käyttöoikeutta ei myönnetä mihinkään
muuhun tarkoitukseen. Lisätietoja antaa MPEG
LA, LLC.
Katso http://www.mpegla.com.
Muita tietoja
Tietoja tekijänoikeuksista
HC-V130_EC_SQT0039_fin.book 21 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic HC-V130 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic HC-V130

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic HC-V130, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic HC-V130 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic HC-V130 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.