Panasonic HC-V100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Panasonic HC-V100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Panasonic
  • Tuote: Videokamera
  • Malli/nimi: HC-V100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Espanja, Hollantilainen, Turkki, Kroatialainen, Saksa, Italialainen, Ranska, Norja, Kreikka, Puola, Ruotsalainen, Portugali, Suomalainen, Tanska, Slovakki, Unkari, Tšekki

Sisällysluettelo

Sivu: 0
Käyttöohjeet
Teräväpiirtovideokamera
Mallinro HC-V100
HC-V100M
Ennen käyttöä, ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet kokonaan.
VQT3Y27
until
2012/1/26
Sivu: 1
- 2 -
∫ Tietoja tallennusmuodosta
videon tallennusta varten
Voit valita tallennusmuodoksi joko AVCHD
tai iFrame, kun tallennat elokuvia tällä
laitteella. (l 43)
AVCHD:
Voit tallentaa teräväpiirtolaatuisia kuvia
tämän muodon avulla. Se sopii katseluun
suurikokoisesta televisiosta tai levylle
tallennukseen.
iFrame:
Tämä tallennusmuoto sopii toistettaessa tai
muokattaessa Mac-tietokoneella (iMovie’11).
Käytettäessä ohjelmistoa iMovie’11, iFrame-
videot voidaan skannata nopeammin kuin
AVCHD-videot. Lisäksi skannattujen iFrame-
videoiden tiedostokoko on pienempi kuin
AVCHD-videoiden.
≥ Se ei ole yhteensopiva muodossa AVCHD
tallennetun videon kanssa.
∫ Korvausvastuu tallennetuista
sisällöistä
Panasonic ei hyväksy mitään nimenomaista
tai oletettua vastuuta vahingoissa, jotka
aiheutuvat mistä tahansa ongelmasta, jonka
seurauksena menetetään tallennus tai
muokattu sisältö. Se ei myöskään takaa
mitään sisältöä siinä tapauksessa, että
tallennus tai muokkaus ei toimi kunnolla.
Vastaavasti yllä mainittu soveltuu myös
tapaukseen, jossa laitteeseen tehdään
minkä tyyppisiä korjauksia tahansa (mukaan
lukien myös muut ei-sisäiseen muistiin
liittyvät osat).
∫ Miten käsitellä sisäistä muistia
[HC-V100M]
Tämä laite on varustettu sisäisellä muistilla.
Kun käytetään kyseistä osaa, ole varovainen
seuraavien asioiden suhteen.
Varmista tiedot säännöllisin väliajoin.
Sisäinen muisti on väliaikainen varasto.
Jotta voidaan välttää tietojen häviäminen
staattisen sähkön, sähkömagneettisten
aaltojen, rikkoutumisen tai virheiden vuoksi,
suorita tietojen varmuuskopiointi
tietokoneelle tai levylle. (l 75)
≥ Saantivalo [ACCESS] (l 8) palaa, kun
SD-korttiin tai sisäiseen muistiin ollaan
yhteydessä (alustus, tallennus, toisto,
poisto, jne.). Älä suorita seuraavia
toimenpiteitä, kun valo palaa. Ne voivat
vahingoittaa sisäistä muistia tai aiheuttaa
toimintahäiriön laitteeseen.
jKytke laite pois päältä (poista akku)
jTyönnä tai poista USB-kaapelia
jAltista laitetta tärinälle tai iskulle
≥ Tietoja laitteen hävittämisestä tai
luovuttamisesta. (l 98)
∫ Tietoja tiivistymisestä (Kun
objektiivi tai nestekidenäyttö
huurtuu)
Tiivistymistä tapahtuu, kun ympäristön
lämpötila tai kosteus muuttuu. Varo
tiivistymistä, koska se voi aiheuttaa
objektiiviin tai nestekidenäyttöön tahroja,
sienikasvustoja ja kameran toimintahäiriöitä.
≥ Jos haluat lisätietoja tiivistymisen syistä ja
tarvittavista toimenpiteistä, katso sivua 101.
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja
Sivu: 2
- 3 -
∫ Kortit, joita voit käyttää tämän
laitteen kanssa
SD-muistikortti, SDHC-muistikortti ja
SDXC-muistikortti
≥ 4 Gt:n tai suuremmat muistikortit, joissa ei
ole SDHC-logoa, tai 48 Gt:n tai
suuremmat muistikortit, joissa ei ole
SDXC-logoa, eivät perustu SD-
muistikorttimääritelmiin.
≥ Katso sivua 13, jos haluat lisätietoja SD-
korteista.
∫ Tietoja näistä käyttöohjeista
≥ SD-muistikortista, SDHC-muistikortista ja
SDXC-muistikortista käytetään nimeä
“SD-kortti”.
≥ Toiminnot, joita voidaan käyttää elokuvien
tallennukseen/elokuvien toistoon,
osoitetaan näissä käyttöohjeissa
merkinnällä .
≥ Toiminnot, joita voidaan käyttää
pysäytyskuvientallennukseen/kiintokuvien
toistoon, osoitetaan näissä käyttöohjeissa
merkinnällä .
≥ Viitesivut lisätietoja varten osoitetaan
nuolella, esimerkiksi: l 00
Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu
käytettäväksi mallien ja
kanssa. Kuvat voivat poiketa
hieman alkuperäisestä.
≥ Näissä käyttöohjeissa olevat
havaintokuvat viittaavat malliin
, kuitenkin jotkut selitykset
saattavat viitata muihin malleihin.
≥ Mallista riippuen jotkut toiminnot eivät ole
saatavilla.
≥ Ominaisuudet voivat vaihdella, ole hyvä
ja lue ohjeet huolellisesti.
≥ Mahdollisesti kaikkia malleja ei ole
saatavilla ostoalueesta riippuen.
Sivu: 3
- 4 -
Turvallisuuteesi liittyviä tietoja................2
Valmistelu
Tärkeimpien osien nimet ja toiminnot ....6
Virtalähde...................................................9
Akun laittaminen/poistaminen ............. 9
Akun lataaminen ............................... 10
Latauksen ja tallennuksen aika ......... 12
Kortille tallennus.....................................13
Kortit, joita voit käyttää tämän laitteen
kanssa............................................... 13
SD-kortin asettaminen/
poistaminen....................................... 14
Laitteen kytkeminen päälle/
pois päältä ...............................................15
Tilan valitseminen...................................16
Päiväyksen ja ajan asetus .....................17
Perusasetukset
Ennen tallennusta ...................................18
Tietovälineen valinta tallennusta
varten [HC-V100M]..................................19
Elokuvien tallennus ................................20
Pysäytyskuvien tallennus ......................22
Älykäs automaattitila..............................23
Elokuvan/kiintokuvan toisto ..................25
Valikkonäytön käyttö ..............................28
Asetusvalikon käyttö..............................29
Lisäasetukset (Tallennus)
Zoomauksen käyttö................................ 36
Optinen kuvanvakaustoiminto .............. 37
Toimenpidekuvakkeiden
tallennustoiminnot.................................. 38
Toimenpidekuvakkeet ....................... 38
Valikoiden tallennustoiminnot............... 42
Manuaalitallennus................................... 48
Valkotasapaino.................................. 48
Manuaalinen suljinajan/
iiriksen säätö..................................... 50
Tallennus manuaalitarkennuksella.... 51
Lisäasetukset (Toisto)
Toiston toimenpiteet............................... 52
Elokuvatoisto toimenpidekuvakkeen
avulla ................................................ 52
Pysäytyskuvien luonti elokuvista....... 53
Toistuva toisto ................................... 53
Aiemman toiston jatkaminen............. 54
Zoomattaessa lähemmäksi
kiintokuvaa toiston aikana
(Toistozoomaus) ............................... 54
Eri toistotoiminnot.................................. 55
Elokuvien/kiintokuvien toisto
päiväyksen mukaan .......................... 55
Toistoasetuksen muuttaminen
ja diaesityksen toistaminen............... 56
Kohtausten/pysäytyskuvien
poistaminen............................................. 58
Kohtauksen jakaminen (AVCHD)...... 60
Kohtauksen jakaminen osittaista
poistoa varten (iFrame)..................... 61
Kohtausten/kiintokuvien
suojaaminen ..................................... 62
Videon/kuvien katselu televisiosta........ 63
Kytkentä HDMI-minikaapelilla........... 66
Liittäminen AV-monikaapelin
kanssa .............................................. 66
Toisto käyttäen toimintoa
VIERA Link .............................................. 67
Sisällys
Sivu: 4
- 5 -
Kopiointi/jälkikoostaminen
Kopiointi sisäisestä muistista
SD-kortille [HC-V100M]...........................69
Jälkikoostaminen Blu-ray-tallentimen,
videolaitteiden jne. avulla. .....................71
Tietokoneella
Mitä voit tehdä tietokoneella..................75
Loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus......................... 77
Käyttöympäristö......................................79
Asennus...................................................82
Liittäminen tietokoneeseen....................83
Tietoja tietokoneen näytöstä ............. 85
Käynnistäminen HD Writer LE 1.1.........86
Ohjelmiston sovellusten
käyttöohjeiden lukeminen ................. 86
Jos käyttöjärjestelmänä on Mac............87
Muita tietoja
Osoittimet ................................................88
Viestit .......................................................90
Tietoja palautuksesta ........................ 91
Vianetsintä...............................................92
Käyttöön liittyviä varoituksia.................97
Tietoja tekijänoikeuksista ....................102
Tallennustilat/arvioitu
tallennusaika .........................................103
Tallennettavissa olevien
kuvien arvioitu määrä...........................104
Sivu: 5
- 6 -
1 Kaiutin
2 USB-liitin [ ] (l 71, 83)
3 Älykäs automaattinen/manuaalinen
-painike [iA/MANUAL] (l 23)
4 Optisen kuvanvakaimen/poiston
painike [ O.I.S./ ] (l 37, 58)
5 Virtapainike [ ] (l 15)
6 HDMI-miniliitin [HDMI] (l 63, 67)
7 AV-moniliitin [AV MULTI] (l 63, 74)
≥ Käytä AV-monikaapelia (ainoastaan
toimitettua kaapelia).
8 Akun vapautusvipu [BATT] (l 9)
9 Linssin peitteen avaus-/sulkukytkin
Kun laitetta ei käytetä, sulje linssin peite
objektiivin suojaamiseksi.
≥ Siirrä avaus-/sulkukytkintä linssin peitteen
avaamiseksi/sulkemiseksi.
10 Linssin peite
11 Objektiivi
12 Sisäiset stereomikrofonit
Valmistelu
Tärkeimpien osien nimet ja toiminnot
AV MULTI
1
3
4
5
8
6 7
2
9
11
12
10
Sivu: 6
- 7 -
13 Valikkopainike [MENU] (l 28)
14 Tilakytkin (l 16)
15 Tilaosoitin (l 15)
16 Tallennuksen käynnistys/
pysäytyspainike (l 20)
17 kohdistinpainike (l 25, 28, 38)
≥ Käytä kohdistinpainiketta valitaksesi
tallennustoiminnot ja toistotoimenpiteet
sekä käyttääksesi valikkonäyttöä.
≥ Näissä käyttöohjeissa kohdistinpainike
osoitetaan alla olevan mukaisesti tai
seuraavalla tavalla: 3/4/2/1.
Esimerkki: Painikkeen (alas) painamiseksi
18 Vahvistuspainike [ENTER]
(l 25, 28, 38)
19 Nestekidenäyttö (l 18)
≥ Se voi avautua jopa 90o.
≥ Se voi kääntyä jopa 180o A objektiivia
kohden tai 90o B vastakkaiseen suuntaan.
20 Akun pidike (l 9)
14
13 15 16
20
19
18
17
tai Paina 4
Nestekidenäytön tuotantotekniikan
rajoitusten vuoksi voidaan mahdollisesti
havaita pieniä kirkkaita tai tummia pisteitä
nestekidenäytöllä. Tämä ei kuitenkaan ole
toimintahäiriö ja se ei näy tallennetuissa
kuvissa.
 
Sivu: 7
- 8 -
21 Kolmijalan liitin
≥ Jos kiinnität kolmijalan, jonka ruuvi on
5,5 mm tai suurempi, se saattaa
vahingoittaa tätä laitetta.
22 SD-kortin suojus (l 14)
23 Saantivalo [ACCESS] (l 14)
24 Korttipaikka (l 14)
25 Valokuvauspainike [ ] (l 22)
26 Zoomausvipu [W/T]
(Tallennustilassa) (l 36)
Äänenvoimakkuuden vipu [ / ]/
Pikkukuvanäytön kytkin [sVOLr]
(Toistotilassa) (l 26)
27 Tasavirran tuloliitin [DC IN] (l 10)
≥ Älä käytä mitään muuta kuin toimitettua
vaihtovirtasovitinta.
28 Käsihihna
Säädä käsihihan pituus käteesi sopivaksi.
1 Avaa hihna.
2 Säädä pituus.
3 Kiinnitä hihna.
21
23
24
22
26
25
28
27



Sivu: 8
- 9 -
∫ Tietoja akuista, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
Tämän laitteen kanssa voidaan käyttää seuraavia akkuja: VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ Laitteessa on toiminto, jonka avulla voidaan erottaa turvallisesti käytettävissä olevat
akut. Erityiset akut (VW-VBK180/VW-VBK360) tukevat tätä toimintoa. Laitteen
kanssa käytettäväksi sopivat ainoastaan aidot Panasonicin tuotteet tai muiden
valmistajien valmistamat akut, joiden käytön Panasonic on vahvistanut. (Ei voida
käyttää akkuja, jotka eivät tue tätä toimintoa). Panasonic ei takaa millään tavalla
muiden valmistajien akkuja niiden laadun, toimintakyvyn tai turvallisuuden suhteen,
siis mikäli ne eivät ole aitoja Panasonicin tuotteita.
Akun laittaminen/poistaminen
≥ Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi pois päältä. (l 15)
Asenna akku työntäen se kuvan osoittamaan suuntaan.
Valmistelu
Virtalähde
On havaittu, että joissakin maissa on myynnissä väärennettyjä akkupakkauksia,
jotka muistuttavat erehdyttävästi alkuperäisiä tuotteita. Näiden akkupakkausten
sisäinen suojaus saattaa olla riittämätön, jotta täytetään asianmukaiset
turvallisuusmääräykset. Sen vuoksi nämä akkupakkaukset saattavat aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen. Ole hyvä ja muista, että valmistaja ei ole vastuussa
mistään onnettomuudesta tai viasta, joka on seurausta väärennetyn
akkupakkauksen käytöstä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden suosittelemme
käyttämään alkuperäistä aitoa Panasonic akkupakkausta.
Akun poistaminen
Varmista, että painat virtapainiketta kunnes
tilaosoitin sammuu. Poista sitten akku tukien
samalla laitetta, jotta vältetään sen
putoaminen.
Siirrä akun vapautusvipua nuolen
osoittamaan suuntaan ja poista akku,
kun se vapautuu.
ャモヵヵ
Työnnä akkua, kunnes se
napsahtaa ja lukkiutuu.
Sivu: 9
- 10 -
Akun lataaminen
Laite on valmiustilassa, kun vaihtovirtasovitin on liitetty. Ensiöpiiri on aina jännitteen alainen
niin kauan kuin vaihtovirtasovitin on kytketty sähköpistorasiaan.
Tärkeää:
≥ Käytä toimitettua vaihtovirtasovitinta. Älä käytä muiden laitteiden vaihtovirtasovitinta.
≥ Älä käytä vaihtovirtajohtoa minkään muun laitteen kanssa, sillä se on suunniteltu
käytettäväksi ainoastaan tämän laitteen kanssa. Älä myöskään käytä muiden
laitteiden vaihtovirtajohtoa tämän laitteen kanssa.
≥ Akkua ei ladata, jos virta kytketään pois päältä.
≥ Suositellaan lataamaan akku lämpötilassa välillä 10 oC – 30 oC. (Akun lämpötilan
tulisi olla vastaavalla välillä.)
A Tasavirran tuloliitin
≥ Työnnä pistokkeet kunnollisesti paikalleen.
1 Liitä verkkojohto vaihtovirtasovittimeen ja sitten verkkopistorasiaan.
2 Liitä vaihtovirtasovitin tasavirran tuloliittimeen [DC IN].
≥ Varo, ettet purista tasavirran tuloliittimen suojusta.
≥ Tilaosoitin vilkkuu punaisena noin 2 sekunnin ajan (noin 1 sekunti päällä, 1 sekunti
sammuksissa) ja lataaminen alkaa.
Se sammuu, kun lataus on suoritettu loppuun.
Kun tämä laite toimitetaan, akkua ei ole ladattu. Lataa akku täyteen ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa.


Sivu: 10
- 11 -
∫ Liittäminen verkkopistorasiaan
Jos kytket laitteen päälle liitettynä vaihtovirtasovittimeen, voit käyttää laitetta
verkkopistorasian toimittamalla virralla.
∫ Lataaminen muihin laitteisiin liittämällä
Voidaan ladata liittämällä muihin laitteisiin USB-kaapelilla (toimitettu).
Ole hyvä ja katso sivua 84.
≥ Jos tilaosoitin vilkkuu erityisen nopeasti tai hitaasti, katso sivua 100.
≥ Suosittelemme käyttämään Panasonicin akkuja (l 12).
≥ Jos käytät muita akkuja, emme takaa tämän tuotteen laatua.
≥ Älä altista kuumalle tai liekeille.
≥ Älä jätä akkua (akkuja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja
ikkunat ovat kiinni.
Sivu: 11
- 12 -
Latauksen ja tallennuksen aika
∫ Latauksen/Tallennuksen aika
≥ Lämpötila: 25 oC/kosteus: 60%RH
≥ Suluissa olevat latausajat ovat USB-liittimellä tapahtuvalle lataamiselle.
≥ Nämä ajat ovat likimääräisiä arvioita.
≥ Osoitettu latausaika tarkoittaa lähtötilannetta, jossa akku on täysin tyhjä. Latausaika
ja tallennusaika vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan kuten matala/korkea
lämpötila.
≥ Todellinen tallennusaika viittaa tallennusaikaan, kun tallennus käynnistetään/pysäytetään
toistuvasti, kytketään laite päälle/pois päältä, liikutetaan zoomausvipua, jne.
≥ Akut lämpiävät käytön ja latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Akun mallinumero
[Jännite/kapasiteetti
(vähimmäisarvo)]
Latausaika Tallennustila
Jatkuvan
tallennuksen
enimmäisaika
Todellinen
tallennusaika
Toimitettu akku/
VW-VBK180
(lisävaruste)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
(5 h 45 min)
[HA], [HG],
[HX]
2 h 45 min 1 h 25 min
[iFrame] 3 h 15 min 1 h 40 min
VW-VBK360
(lisävaruste)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
(10 h 40 min)
[HA] 5 h 25 min
2 h 50 min
[HG], [HX] 5 h 30 min
[iFrame] 6 h 25 min 3 h 20 min
Akun kapasiteetin osoitin
≥ Näyttö muuttuu, kun akun kapasiteetti vähenee.
# # # #
Jos jäljellä on vähemmän kuin 3 minuuttia, silloin tulee punaiseksi. Jos akku tulee
tyhjäksi, silloin vilkkuu.
≥ Jäljellä oleva akun kapasiteetti näytetään, kun käytetään tähän laitteeseen sopivaa
Panasonic in akkua. Todellinen aika vaihtelee todellisen käytön mukaan.
≥ Kun käytetään vaihtovirtasovitinta tai muiden valmistajien valmistamia akkuja, jäljellä
olevaa akun kapasiteettia ei näytetä.
Sivu: 12
- 13 -
Laitteella voidaan tallentaa kuvia tai videoita SD-kortille tai sisäiseen muistiin. Tallentaaksesi
SD-kortille lue seuraavat ohjeet.
Kortit, joita voit käyttää tämän laitteen kanssa
Käytä elokuvien tallennukseen SD-kortteja, jotka ovat yhdenmukaisia määritelmän
Class 4 tai korkeamman kanssa luokittelun SD Speed Class Rating* mukaisesti.
* SD Speed Class Rating on
nopeusstandardi jatkuvalle kirjoitukselle.
Tarkista kortissa olevasta etiketistä, jne.
≥ Ole hyvä ja tarkista seuraavalta verkkosivustolta viimeisimmät tiedot SD-muistikorteista/
SDHC-muistikorteista/SDXC-muistikorteista, joita voidaan käyttää elokuvien
tallennukseen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.)
≥ Ei taata, että 256 Mt:n tai pienempi SD-muistikortti toimii. Lisäksi videotallennukseen ei
voida käyttää SD-muistikorttia, joka on 32 Mt tai pienempi.
≥ 4 Gt:n tai suuremmat muistikortit, joissa ei ole SDHC-logoa, tai 48 Gt:n tai suuremmat
muistikortit, joissa ei ole SDXC-logoa, eivät perustu SD-muistikorttimääritelmiin.
≥ Toimivuutta ei voida taata yli 64 Gt:n muistikorteille.
≥ Kun SD-kortin kirjoitussuojakytkin A on lukittu, kortille ei voida tallentaa
tietoja tai niitä ei voida poistaa tai muokata.
≥ Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa
nielaista.
Valmistelu
Kortille tallennus
Tämä laite (SDXC-yhteensopiva) sopii yhteen SD-muistikorttien, SDHC-muistikorttien ja
SDXC-muistikorttien kanssa. Kun käytetään SDHC-muistikorttia/SDXC-muistikorttia
muiden laitteiden kanssa, tarkista laitteiden yhteensopivuus näiden muistikorttien kanssa.
Korttityyppi Tilavuus
SD-muistikortti 512 Mt/1 Gt/2 Gt
SDHC-muistikortti 4 Gt/6 Gt/8 Gt/12 Gt/16 Gt/24 Gt/32 Gt
SDXC-muistikortti 48 Gt/64 Gt
esim.:
32
Sivu: 13
- 14 -
SD-kortin asettaminen/poistaminen
Varoitus:
Tarkista, että saantivalo on sammunut.
1 Avaa SD-kortin suojus ja laita
(poista) SD-kortti sen
korttipaikalle (korttipaikalta) B.
≥ Laita etikettipuoli C kuvassa näytettyyn
suuntaan ja paina kortti suorassa
asennossa niin pitkälle kuin se menee.
≥ Paina SD-kortin keskelle ja vedä se sitten
suorassa asennossa ulos.
2 Sulje SD-kortin suojus
huolellisesti.
≥ Sulje se huolellisesti, kunnes se
napsahtaa.
≥ Älä koske SD-kortin takana oleviin
liittimiin.
≥ Älä altista SD-korttia iskuille äläkä taivuta
tai pudota sitä.
≥ Sähköhäiriöt, staattinen sähkö tai tämän
laitteen tai SD-kortin vika voivat
vahingoitta tai poistaa SD-kortille
tallennetut tiedot.
≥ Kun kortin merkkivalo palaa, älä:
jPoista SD-korttia
jKytke laitetta pois päältä
jTyönnä tai poista USB-kaapelia
jAltista laitetta tärinälle tai iskulle
Edellä kuvattujen toimenpiteiden
suorittaminen lampun palaessa voi
vahingoittaa tietoja/SD-korttia tai itse
laitetta.
≥ Älä altista SD-kortin liittimiä vedelle, lialle
tai pölylle.
≥ Älä laita SD-korttia seuraaviin paikkoihin:
jSuoraan auringonvaloon
jErittäin pölyiseen tai kosteaan paikkaan
jLämmittimen lähelle
jPaikkoihin, jotka altistuvat erittäin
suurille lämpötilan muutoksille (voi
tapahtua tiivistymistä.)
jPaikkoihin, joissa on sähköaaltoja tai
sähkömagneettisia aaltoja
≥ SD-korttien suojaamiseksi laita ne aina
takaisin koteloihin, kun niitä ei käytetä.
≥ Tietoja SD-kortin hävittämisestä tai
luovuttamisesta. (l 100)
Kun käytetään ensimmäisen kerran muuta kuin Panasonicin SD-korttia tai korttia, jota on
aiemmin käytetty muilla laitteilla, alusta SD-kortti. (l 33) Kun SD-kortti alustetaan, kaikki
tallennetut tiedot poistetaan. Kun tiedot on kerran poistettu, niitä ei voida palauttaa.



Merkkivalo [ACCESS] A
≥ Kun tämä laite on yhteydessä SD-
korttiin tai sisäiseen muistiin,
merkkivalo palaa.
Sivu: 14
- 15 -
Voit kytkeä virran päälle ja pois päältä virtapainikkeella tai avaamalla ja sulkemalla
nestekidenäyttö.
Avaa nestekidenäyttö ja paina virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
A Tilaosoitin palaa.
Virta kytketään päälle, kun nestekidenäyttö avataan ja virta kytketään pois päältä, kun se
suljetaan.
Normaalikäytön aikana voit kytkeä virran päälle ja pois päältä kätevästi avaamalla ja
sulkemalla nestekidenäyttö.
∫ Virran kytkemiseksi päälle
A Tilaosoitin palaa.
∫ Kytke virta pois päältä
B Tilaosoitin sammuu.
≥ Elokuvia tallennettaessa virta ei kytkeydy pois päältä, vaikka nestekidenäyttö suljetaan.
≥ Seuraavissa tapauksissa nestekidenäytön avaaminen ei kytke virtaa päälle. Paina
virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.
jKun laite on juuri ostettu
jKun olet kytkenyt virran pois päältä virtapainikkeen avulla
Valmistelu
Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä
Virran kytkeminen päälle ja pois päältä virtapainikkeen avulla
Virran kytkeminen päälle ja pois päältä nestekidenäytön avulla
 Kytke virta pois päältä
Pidä virtapainike painettuna kunnes
tilaosoitin sammuu.
 
Sivu: 15
- 16 -
Muuta tilaksi tallennus tai toisto.
Käytä tilakytkintä muuttaaksesi tila asentoon tai .
Valmistelu
Tilan valitseminen
Tallennustila (l 20, 22)
Toistotila (l 25, 52)
Sivu: 16
- 17 -
Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, tulee näkyviin viesti, joka pyytää sinua
asettamaan päiväyksen ja ajan.
Valitse [YES] ja suorita alla kuvatut vaiheet 2 - 3 päiväyksen ja ajan asettamiseksi.
¬ Muuta tila asentoon .
1 Valitse valikko. (l 28)
2 Valitse päivämäärä tai aika käyttäen kohtia 2/1 ja aseta haluttu arvo
käyttäen kohtia 3/4.
A Maailman ajan asetuksen
näyttäminen (l 29):
[HOME]/ [DESTINATION]
≥ Vuosi voidaan asettaa välille 2000 - 2039.
≥ Aika näytetään käyttäen 24-tunnin
järjestelmää.
3 Paina ENTER-painiketta.
≥ Saatetaan näyttää viesti, joka pyytää maailman ajan asetusta. Suorita maailman ajan
asetus koskettamalla ENTER näyttöä. (l 29)
≥ Paina painiketta MENU asetuksen loppuun saattamiseksi.
≥ Päiväys- ja aikatoiminto saavat virran sisäisestä litium-akusta.
≥ Jos aikanäyttö muuttuu seuraavaksi [- -], sisäinen litium-akku tulee ladata. Sisäisen litium-
akun lataamiseksi liitä vaihtovirtasovitin tai liitä akku tähän laitteeseen. Jätä laite paikalleen
noin 24 tunniksi ja akku säilyttää päiväyksen ja ajan noin 4 kuukautta. (Akkua ladataan
edelleen vaikka laite sammutetaan.)
Valmistelu
Päiväyksen ja ajan asetus
: [SETUP] # [CLOCK SET]
Sivu: 17
- 18 -
∫ Perustietoja kameran asennosta
1 Pidä laitteesta kiinni molemmin käsin.
2 Laita kätesi käsihihnan läpi.
≥ Kun tallennat, varmista vakaa asento sekä ettei ole vaaraa törmätä muihin henkilöihin tai
esineisiin.
≥ Kun olet ulkona, tallenna kuvat siten, että auringonvalo tulee kuvaajan takaa. Jos kohde on
vastavalossa, se näkyy tummana tallennuksessa.
≥ Pidä käsivarret lähellä kehoa ja seiso jalat hieman levällään, jotta tasapainosi on parempi.
≥ Älä peitä mikrofoneja kädelläsi, ym.
∫ Peruselokuvien tallennus
≥ Laitetta tulisi normaalisti pitää paikallaan tallennettaessa.
≥ Jos liikutat laitetta tallennettaessa, tee se hitaasti ja tasaisesti.
≥ Zoomaustoiminto on hyödyllinen tallennettaessa kohteita, joiden lähelle et pääse, mutta
zoomauksen liiallinen käyttö voi aiheuttaa sen, että elokuvaa ei ole miellyttävä katsoa.
∫ Itsesi tallentaminen
Käännä nestekidenäyttö objektiivia kohden.
≥ Kuva on vaakasuuntaisesti käänteinen kuten
peilikuvassa. (Kuitenkin tallennettava kuva on kuten
normaalissa tallennuksessa.)
≥ Ainoastaan jotkut osoittimet tulevat näkyviin näytölle. Kun
tulee näkyviin , palauta nestekidenäytön asento
normaaliasentoon ja tarkista varoituksen/hälytyksen
osoitin. (l 90)
Perusasetukset
Ennen tallennusta
Sivu: 18
- 19 -
Kortti ja sisäinen muisti voidaan valita erikseen videoiden tai kiintokuvien tallennusta varten.
1 Muuta tila asentoon .
2 Valitse valikko. (l 28)
3 Valitse tietoväline videoiden tallennusta varten ja tietoväline
kiintokuvien tallennusta varten käyttäen kohtia 3/4/2/1 ja paina
ENTER-painiketta.
≥ Tietoväline valitaan erikseen elokuville ja kiintokuville sekä korostetaan keltaisella.
≥ Valitse ja paina ENTER-painiketta palataksesi edelliseen näyttöön. (asetuksia ei
muuteta)
4 Paina painiketta MENU asetusten loppuun saattamiseksi.
Perusasetukset
Tietovälineen valinta tallennusta
varten [HC-V100M]
: [MEDIA SELECT]
Sivu: 19
- 20 -
≥ Avaa linssin peite ennen laitteen kytkemistä päälle. (l 6)
1 Muuta tila asentoon ja
avaa nestekidenäyttö.
2 Paina tallennuksen
käynnistys/
pysäytyspainiketta
tallennuksen aloittamiseksi.
A Kun aloitat tallennuksen, ; muuttuu asentoon ¥.
3 Paina tallennuksen käynnistys/pysäytyspainiketta uudelleen
tallennuksen keskeyttämiseksi.
∫ Tietoja näytön osoittimista videotallennuksessa
Perusasetukset
Elokuvien tallennus
Tallennustila
R 1h20m
Arvioitu jäljellä oleva tallennusaika
≥ Kun jäljellä oleva aika on vähemmän
kuin 1 minuutti, R 0h00m vilkkuu
punaisena.
0h00m00s
Käytetty tallennusaika
≥ “h” on lyhenne tunnille, “m” minuutille ja
“s” sekunnille.
≥ Joka kerta kun laite siirretään
tallennuksen taukotilaan, laskimen
näyttö asetetaan arvoon 0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Sivu: 20
- 21 -
≥ Tallennusmuodon vaihtamiseksi vaihda tallennustila. (l 43)
≥ Tallennuksen käynnistys/pysäytyspainikkeen ensimmäisen painalluksen (tallennuksen
aloitus) ja toisen painalluksen (tallennuksen keskeytys) välisenä aikana tallennetut kuvat
muodostavat yhden kohtauksen.
Kun tallennat tila [REC MODE] asennossa [iFrame], pidemmät kuin 20 minuutin
kohtaukset jaetaan automaattisesti. (Tallennus jatkuu.)
≥ Kun [REC MODE] asetetaan asentoon [iFrame], näyttö pysähtyy hetkellisesti
keskeytettäessä tallennus.
≥ (Enimmäismäärä tallennettavia kohtauksia yhdellä SD-kortilla tai sisäisessä muistissa)
≥ Tallennettavien kohtausten enimmäismäärä ja eri päivämäärien enimmäismäärä on yllä
mainittua vähemmän, kun SD-kortille tai sisäiseen muistiin tallennetaan sekä iFrame-
kohtauksia että kiintokuvia.
≥ Kun tallennus on käynnissä, se ei pysähdy vaikka nestekidenäyttö suljetaan.
≥ Katso sivua 103, jos haluat tietoja arvioidusta tallennusajasta.
Tallennusmuodot [HA]/[HG]/[HX] [iFrame]
Tallennettavissa olevat kohtaukset Noin 3900 Noin 89100
Eri päivämäärät (l 55) Noin 200 Noin 900
Tietoja tallennettujen elokuvien yhteensopivuudesta
Kun video tallennetaan muodossa AVCHD
≥ AVCHD-yhteensopivat laitteet tukevat ainoastaan videoita, jotka on kuvattu
tallennusmuoto asennossa AVCHD. Kuvia ei voida toistaa laitteilla, jotka eivät tue
AVCHD-formaattia (tavalliset DVD-tallentimet). Varmista käyttöohjeista, että laitteistosi
tukee AVCHD-formaattia.
≥ Ei mahdollisesti voida toistaa videoita, jotka on kuvattu tallennusmuoto asennossa
AVCHD, vaikka käytetään AVCHD-yhteensopivaa laitetta. Kyseisessä tapauksessa
suorita toisto tällä laitteella.
Kun video tallennetaan muodossa iFrame
≥ Voit toistaa sen Mac-tietokoneella (iMovie’11).
≥ Se ei ole yhteensopiva muodossa AVCHD tallennetun videon kanssa.
≥ Ei mahdollisesti voida toistaa videoita, jotka on kuvattu tallennusmuoto asennossa
iFrame, vaikka käytetään iFrame-yhteensopivaa laitetta. Kyseisessä tapauksessa
suorita toisto tällä laitteella.
Sivu: 21
- 22 -
Kiintokuva tallennetaan kuvakoolla (1920k1080) ja kuvasuhteella 16:9.
≥ Avaa linssin peite ennen laitteen kytkemistä päälle. (l 6)
1 Muuta tila asentoon ja
avaa nestekidenäyttö.
2 Paina -painiketta.
∫ Tietoja näytön osoittimista kiintokuvien tallennuksessa
≥ Videotallennuksen aikana tai asetettaessa asentoon PRE-REC et voi tallentaa kiintokuvia.
≥ Kolmijalan käyttö on suositeltavaa, kun tallennetaan kiintokuvia tummissa paikoissa, koska
suljinaika pitenee.
≥ Kuvan tulostamiseksi tallenna kuva SD-kortille (l 69) ja tulosta se tietokoneen tai
tulostimen avulla.
≥ Tällä laitteella, kuvasuhteella 16:9, tallennettujen kuvien reunat saatetaan leikata
tulostuksen yhteydessä. Tarkista tulostin tai kysy valokuvausliikkeestä ennen tulostusta.
≥ Katso sivua 104, jos haluat tietoja tallennettavissa olevasta kuvamäärästä.
Perusasetukset
Pysäytyskuvien tallennus
Kiintokuvien laatu (l 47)
Kiintokuvien koko
R3000
Jäljellä olevien kiintokuvien määrä
≥ Vilkkuu punaisena, kun [0] tulee
näkyviin.
Kiintokuvan toimenpiteen osoitin (l 89)
2.1M
2.1M R3000
R3000
R3000
2.1M
Sivu: 22
- 23 -
Seuraavat olosuhteisiin soveltuvat tilat asetetaan yksinkertaisesti osoittamalla laitteella
kohteeseen, jonka haluat tallentaa.
≥ Tallennusolosuhteista riippuen laite ei mahdollisesti siirry haluttuun tilaan.
≥ Muotokuvauksessa, kohdevalotilassa ja vähäisen valon tilassa kasvot ympäröidään
valkoisella kehikolla, kun ne havaitaan. Muotokuvaustilassa suurin ja lähellä näytön
keskiosaa oleva kohde ympäröidään oranssilla kehikolla. (l 44)
≥ Kasvoja ei voida havaita tallennusolosuhteiden vuoksi esimerkiksi, kun kasvot ovat tietyn
kokoiset tai tietyssä kaltevuuskulmassa tai kun käytetään digitaalista zoomausta.
Perusasetukset
Älykäs automaattitila
Tila Vaikutus
Muotokuva Havaitaan kasvot ja niihin tarkennetaan automaattisesti.
Lisäksi kirkkaus säädetään siten, että ne tallennetaan
selkeästi.
Maisema Koko maisema tallennetaan selkeänä valaisematta liikaa
taivasta, joka voi olla erittäin kirkas.
Kohdevalo Erittäin kirkas kohde tallennetaan selkeänä.
Vähäinen valo Voidaan tallentaa erittäin selkeästi jopa tummassa huoneessa
tai iltahärässä.
Normaali Muissa kuin yllä kuvatuissa tiloissa kontrastia säädetään, jotta
saadaan selkeämpi kuva.
Älykäs automaattinen/
Manuaalinen -painike
Paina tätä painiketta kytkeäksesi
älykäs automaattitila/manuaalitila.
≥ Ole hyvä ja katso sivua 48, jos haluat
lisätietoja manuaalitilasta.
/MANUAL
Sivu: 23
- 24 -
∫ Älykäs automaattitila
Kun siirrytään älykkääseen automaattitilaan, automaattinen valkotasapaino ja
automaattitarkennus toimivat ja säätävät automaattisesti väritasapainon ja tarkennuksen.
Kohteen kirkkaudesta jne. riippuen aukon arvo ja suljinaika säädetään automaattisesti
optimaaliseen kirkkauteen.
≥ Väritasapainoa ja tarkennusta ei mahdollisesti säädetä automaattisesti valonlähteistä tai
kohtauksista riippuen. Jos tapahtuu näin, säädä nämä asetukset manuaalisesti. (l 48, 51)
Automaattinen valkotasapaino
Havaintokuva osoittaa alueen, jolla automaattinen valkotasapaino toimii.
1) Tämän laitteen todellinen automaattisen valkotasapainon
säätöalue
2) Sininen taivas
3) Pilvinen taivas (sade)
4) Auringonpaiste
5) Valkoinen loistevalo
6) Halogeenilampun valo
7) Hehkulampun valo
8) Auringonnousu tai -lasku
9) Kynttilänvalo
Jos automaattinen valkotasapaino ei toimi kunnolla, säädä se
manuaalisesti. (l 48)
Automaattitarkennus
Laite tarkentaa automaattisesti.
≥ Automaattitarkennus ei toimi kunnolla seuraavissa
tilanteissa. Tallennettaessa kuvia manuaalitarkennustilassa. (l 51)
jTallennettaessa kaukana ja lähellä olevia kohteita samanaikaisesti
jTallennettaessa kohdetta likaisen tai pölyisen ikkunan takaa
jTallennettaessa kohdetta, jonka ympärillä on kirkaspintaisia tai voimakkaasti heijastavia
kohteita
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Sivu: 24
- 25 -
1 Muuta tila asentoon .
2 Valitse toistotilan
valintakuvake A käyttäen
kohtia 3/4/2 ja paina ENTER-
painiketta.
3
Valitse [VIDEO/PICTURE], jonka haluat toistaa, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Valitse [MEDIA] ja [VIDEO/PICTURE], jonka haluat toistaa, ja paina
sitten ENTER-painiketta.
≥ Paina MENU-painiketta.
≥ Kun valitaan videokohta, pikkukuvanäytölle tulee näkyviin kuvake. ( , )
4 Valitse toistettava kohtaus tai
kiintokuva käyttäen kohtia
3/4/2/1 ja paina sitten
ENTER-painiketta.
≥ Kun valitset / ja painat ENTER-
painiketta, näytetään seuraava (edellinen)
sivu.
Perusasetukset
Elokuvan/kiintokuvan toisto

15.11.2012
0h00m15s
Sivu: 25
- 26 -
5 Valitse toistotoimenpide käyttäen
kohtia 3/4/2/1.
A Toimenpidekuvake
≥ Paina ENTER-painiketta, jotta näytetään/ei
näytetä toimenpidekuvake.
∫ Pikkukuvanäytön muuttaminen
Kun näytetään pikkukuva, pikkukuvanäyttö muuttuu seuraavassa järjestyksessä, jos
siirretään zoomausvipua -puolelle tai -puolelle.
20 kohtausta ()9 kohtausta () 1 kohtaus
≥ 9 kohtauksen toisto palautuu, jos virta kytketään pois päältä tai
muutetaan tila.
∫ Kaiuttimen äänenvoimakkuuden
säätö
Siirrä äänenvoimakkuuden vipua säätääksesi
kaiuttimen äänenvoimakkuutta videotoiston
aikana.
≥ Ääni voidaan kuulla vain normaalin toiston aikana.
≥ Jos taukotilaa jatketaan 5 minuuttia, näyttö palautuu pikkukuvatilaan.
≥ Toistoon kuluneen ajan osoitin nollataan asentoon 0h00m00s joka kohtauksessa.
≥ AVCHD-kohtausten siirtyminen ei mahdollisesti toistu tasaisesti. (l 96)
≥ Kun toistetaan iFrame-kohtauksia, kuva pysähtyy väliaikaisesti ja näyttö saattaa muuttua
mustaksi, kun kohtaukset vaihtuvat.
Elokuvan toisto Kiintokuvien toisto
1/;: Toisto/Tauko
6: Taaksepäin toisto
5: Nopeasti eteenpäin toisto
∫: Toiston pysäytys ja näytetään
pikkukuvat.
1/;: Diaesityksen (pysäytyskuvien
toisto numerojärjestyksessä)
käynnistys/tauko.
2;: Toista edellinen kuva.
;1: Toista seuraava kuva.
∫: Toiston pysäytys ja näytetään
pikkukuvat.
Kohti asentoa “r”: Äänenvoimakkuus
lisääntyy
Kohti asentoa “s”: Äänenvoimakkuus
vähenee
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Sivu: 26
- 27 -
Elokuvan yhteensopivuus
≥ Tämä laite pohjautuu AVCHD-muotoon/MPEG-4 AVC -tiedostomuotoon.
AVCHD -muoto
≥ Videosignaali AVCHD:lle, joka voidaan toistaa tällä laitteella, on 1920k1080/50i.
≥ Tämä laite saattaa huonontaa tai sillä ei mahdollisesti voida toistaa videoita, jotka on
tallennettu tai luotu muilla tuotteilla ja muut tuotteet saattavat huonontaa tällä laitteella
tallennettuja videoita tai niitä ei mahdollisesti voida toistaa vaikka tuote tukisikin
formaattia AVCHD. ( näytetään videoille, joita ei voida toistaa tällä laitteella)
iFrame -muoto
≥ Tällä laitteella toistettavissa oleva muodon iFrame videosignaali on 960k540/25p.
≥ Muodoissa iFrame ja AVCHD tallennetut videot eivät ole yhteensopivia toistensa
kanssa.
≥ Tämä laite saattaa huonontaa tai sillä ei mahdollisesti voida toistaa videoita, jotka on
tallennettu tai luotu muilla tuotteilla ja muut tuotteet saattavat huonontaa tällä laitteella
tallennettuja videoita tai niitä ei mahdollisesti voida toistaa vaikka tuote tukisikin
formaattia iFrame. ( näytetään videoille, joita ei voida toistaa tällä laitteella)
Kiintokuvan yhteensopivuus
≥ Tämä laite vastaa vaatimuksia yhdenmukaistetussa standardissa DCF (Design rule for
Camera File system), jonka on luonut JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
≥ Tämä laite tukee pysäytyskuvien formaattia JPEG. (Mahdollisesti kaikkia
JPEG-formaatissa olevia tiedostoja ei voida toistaa.)
≥ Tämä laite voi huonontaa tai mahdollisesti ei voida toistaa kuvia, jotka on tallennettu tai
luotu muilla tuotteilla tai muut tuotteet huonontavat tai mahdollisesti ei voida toistaa
kuvia, jotka on tallennettu tällä laitteella.
Sivu: 27
- 28 -
1 Paina MENU-painiketta.
2 Paina 3/4/2/1 valitaksesi
ylävalikko A ja paina sitten
ENTER painiketta.
3 Valitse alivalikko B käyttäen
kohtia 3/4 ja paina 1 tai
paina ENTER-painiketta.
4 Valitse haluttu kohta käyttäen
kohtia 3/4/2/1 ja paina
ENTER-painiketta asetuksen
suorittamiseksi.
Siirtyäksesi takaisin edelliseen
näyttöön
Paina kohdistinpainikkeen kohtaa 2 .
Poistuaksesi valikkonäytöstä
Paina MENU-painiketta.
∫ Tietoja tietojen näytöstä
Näytetään kuvaukset alivalikoille, vaiheissa
3 ja 4 näytettäville kohdille sekä asetusten
vahvistusviesteille.
∫ Tietoja toimenpidekuvakkeista
/ :
Valitse ja paina sitten painiketta ENTER
vaihtaaksesi valikon ja pikkukuvien
näyttösivu.
:
Valitse ja paina sitten painiketta ENTER
palataksesi edelliseen näyttöön
tapauksissa kuten valikon asetus, jne.
Perusasetukset
Valikkonäytön käyttö
Sivu: 28
- 29 -
≥ Näytettävät kohdat vaihtelevat tilakytkimen asennon ja asetusten mukaan.
Valitse valikko.
Näyttöruutu voidaan muuttaa asentoon [ON] (näytetään kaikki tiedot) tai [OFF] (näytetään
osa tiedoista).
Ole hyvä ja katso sivua 65.
Ole hyvä ja katso sivua 17.
Matkakohteen aika voidaan näyttää ja tallentaa valitsemalla kotipaikan alue ja matkakohde.
1 Valitse [SET WORLD TIME] ja paina ENTER-painiketta.
≥ Jos kellonaikaa ei ole säädetty, aseta kelloon tämän hetkinen aika. (l 17)
≥ Kun asetusta [HOME] (kotipaikan alue) ei ole asetettu, tulee näkyviin viesti. Paina ENTER-
painiketta ja etene vaiheeseen 3.
2 (Ainoastaan kun asetetaan kotipaikan alue)
Valitse [HOME] käyttäen kohtia 2/1 ja paina ENTER-painiketta.
3 (Ainoastaan kun asetetaan kotipaikan
alue)
Valitse alueesi käyttäen kohtia
2/1 ja paina ENTER-painiketta.
≥ Paina 3 asettaaksesi päivänvaloa
säästävä aika. tulee näkyviin ja
kesäajan asetus kytketään päälle;
aikaeroa GMT-aikaan siirretään yksi
tunti eteenpäin. Paina 3 uudelleen
palataksesi normaaliin ajan
asetukseen.
4 (Ainoastaan kun asetetaan matkakohteen alue)
Valitse [DESTINATION] käyttäen kohtia 2/1 ja paina ENTER-painiketta.
≥ Kun kotipaikan alue on asetettu ensimmäisen kerran, kotipaikan/matkakohteen
valintanäyttö tulee näkyviin kotipaikan alueen seuraavien asetusten jälkeen. Jos kotipaikan
alue on asetettu jo kerran, suorita valikkotoimenpide vaihetta 1 varten.
Perusasetukset
Asetusvalikon käyttö
: [SETUP] # haluttu asetus
[DISPLAY] [ON]/[OFF]
[EXT. DISPLAY] [SIMPLE]/[DETAIL]/[OFF]
[CLOCK SET]
[SET WORLD TIME]


A Tämänhetkinen aika
B Aikaero GMT: stä (Greenwich
Mean Time)
Sivu: 29
- 30 -
5 (Ainoastaan kun asetetaan
matkakohteen alue)
Valitse matkakohde käyttäen
kohtia 2/1 ja paina ENTER-
painiketta.
≥ Paina 3 asettaaksesi päivänvaloa
säästävä aika. tulee näkyviin
ja kesäajan asetus kytketään päälle.
Matkakohteen aikaa ja aikaeroa
kotialueen aikaan verrattuna
siirretään eteenpäin yhdellä
tunnilla. Paina 3 uudelleen
palataksesi normaaliin ajan asetukseen.
≥ Sulje asetus painamalla painiketta
MENU. tulee näkyviin ja osoitetaan matkakohteen aika.
Palataksesi kotipaikan asetuksen näytölle
Aseta kotipaikan alue käyttäen vaiheita 1 - 3 ja sulje asetus painamalla MENU-painiketta.
≥ Jos et löydä matkakohdetta alueelta, joka esitetään näytöllä, aseta se käyttäen
matkakohteen ja kotipaikan välistä aikaeroa.
Voidaan muuttaa päiväyksen ja ajan näyttömuotoa.
Voidaan muuttaa päiväyksen esitysmuotoa.
Kun on kulunut noin 5 minuuttia ilman mitään toimenpiteitä, tämä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä akkujen säästämiseksi.
≥ Tämä laite ei sammu automaattisesti, vaikka asetetaan kohta [ECONOMY (BATT)]
asentoon [ON], seuraavissa tapauksissa:
jKäytettäessä vaihtovirtasovitinta*
jKäytetään USB-kaapelia tietokoneessa, jne.
jkäytetään esitallennustoimintoa PRE-REC
jDiaesityksen toiston aikana
* Kun kytketään päälle [ECONOMY (AC)], laite sammuu automaattisesti.
[DATE/TIME] [DATE]/[D/T]/[OFF]
[DATE FORMAT] [Y/M/D]/[M/D/Y]/[D/M/Y]
[ECONOMY (BATT)] [ON]/[OFF]


C Paikallinen aika valitussa
matkakohteessa
D Aikaero matkakohteen ja kotipaikan
välillä
Sivu: 30
- 31 -
Kun on kulunut noin 30 minuuttia ilman mitään toimenpiteitä, kun vaihtovirtasovitin on
liitettynä tähän laitteeseen, laite sammuu automaattisesti.
≥ Tämä laite ei sammu automaattisesti, vaikka asetetaan kohta [ECONOMY (AC)] asentoon
[ON], seuraavissa tapauksissa:
jKäytetään USB-kaapelia tietokoneessa, jne.
jkäytetään esitallennustoimintoa PRE-REC
jDiaesityksen toiston aikana
Tämä laite siirtyy tallennuksen/taukotilaan noin 0,6 sekuntia sen jälkeen, kun nestekidenäyttö
on avattu uudelleen.
≥ Kun ollaan pikakäynnistyksen valmiustilassa, kulutetaan noin 40% virrasta, joka
kulutetaan tallennuksen taukotilassa; siten tallennusaika lyhenee.
≥
Pikakäynnistys ei toimi, jos laitteessa ei ole SD-korttia.
≥
Pikakäynnistys ei toimi, jos valitaan [SD CARD] kohdassa [MEDIA SELECT] vaikka ei ole
laitettu SD-korttia.
≥ Muuta tila asentoon .
1 Aseta [QUICK START] asentoon [ON].
2 Sulje nestekidenäyttö.
Tilaosoitin A vilkkuu vihreänä ja laite siirtyy
pikakäynnistyksen valmiustilaan.
3 Avaa nestekidenäyttö.
Tilaosoitin A palaa punaisena ja laite asetetaan
tallennuksen taukotilaan.
≥ Pikakäynnistyksen valmiustila peruutetaan, jos
jkuluu noin 5 minuuttia
jtila asetetaan asentoon
≥ Automaattisen valkotasapainon säätö saattaa kestää hetken aikaa.
≥ Pikakäynnistystilassa zoomauksen suurennuksen arvoksi tulee 1k.
≥ Kun laite siirtyy pikakäynnistyksen valmiustilaan automaattisesti kohdan [ECONOMY
(BATT)] (l 30)/[ECONOMY (AC)] kanssa, sulje nestekidenäyttö ja avaa sitten uudelleen.
≥ Kytke laite pois päältä virtapainikkeella.
[ECONOMY (AC)] [ON]/[OFF]
[QUICK START] [ON]/[OFF]


Sivu: 31
- 32 -
Tallennuksen aloitus ja lopetus sekä laitteen päälle/pois päältä kytkentä voidaan vahvistaa tällä
äänimerkillä.
2 äänimerkkiä 4 kertaa
Kun tapahtuu virhe. Tarkista näytöllä näkyvä ilmoitus. (l 90)
Toiminto helpottaa nestekidenäytön näkemistä kirkkaissa paikoissa mukaan lukien ulkotilat.
≥ Nämä asetukset eivät vaikuta tallennettaviin kuviin.
≥ Kun vaihtovirtasovitin on käytössä, nestekidenäyttö asetetaan asentoon automaattisesti.
≥ Kun nestekidenäyttö on kirkas, tallennettavissa oleva aika akun kanssa on lyhyempi.
Toiminto säätää nestekidenäytön kirkkautta ja väritiheyttä.
≥ Nämä asetukset eivät vaikuta tallennettaviin kuviin.
1 Valitse [LCD SET] ja paina ENTER-painiketta.
2 Valitse kohta käyttäen kohtia 3/4 ja paina ENTER-painiketta asetuksen
suorittamiseksi.
3 Paina 2/1 säätääksesi ja paina ENTER-painiketta.
≥ Paina painiketta MENU poistuaksesi valikkonäytöstä.
Ole hyvä ja katso sivua 66.
Ole hyvä ja katso sivua 66.
Ole hyvä ja katso sivua 66.
Ole hyvä ja katso sivua 67.
Ole hyvä ja katso sivua 65.
[ALERT SOUND] / /[OFF]
(Alhainen äänenvoimakkuus)/
(Voimakas äänenvoimakkuus)
[POWER LCD] / / /
(Tekee vieläkin kirkkaammaksi)/ (Tekee kirkkaammaksi)/ (Normaali)/ (Tekee
vähemmän kirkkaaksi)
[LCD SET]
[BRIGHTNESS]: Nestekidenäytön kirkkaus
[COLOUR]: Nestekidenäytön väritaso
[AV MULTI] [COMPONENT]/[AV OUT]
[COMPONENT OUT] [1080i]/[576i]
[HDMI RESOLUTION] [AUTO]/[1080i]/[576p]
[VIERA Link] [ON]/[OFF]
[TV ASPECT] [16:9]/[4:3]
+2 +1 0 -1
+2 +1 0 -1
+1
Sivu: 32
- 33 -
Aseta asentoon [YES] muuttaaksesi valikkoasetukset takaisin oletusarvoihin.
(Ainoastaan kun tila on asennossa )
≥ Ei muuteta asetuksia kohdille [MEDIA SELECT]*
, [CLOCK SET] ja [LANGUAGE].
* Käyttäjille mallin kanssa ei näytetä tätä valikkoa.
Muista, että tietovälineen alustus poistaa kaikki tallennetut tiedot kyseisestä välineestä ja
tietoja ei voida palauttaa. Tee varmuuskopio tärkeistä tiedoista tietokoneelle, levylle, jne.
(l 75)
≥ Kun alustus on saatettu loppuun, paina MENU-painiketta poistuaksesi viestinäytöstä.
≥ Suorita SD-kortin ylikirjoittaminen, kun SD-kortti hävitetään/luovutetaan. (l 100)
≥ Älä sammuta laitetta tai poista SD-korttia alustuksen tai ylikirjoittamisen aikana. Älä altista
laitetta tärinälle tai iskuille.
Muista, että tietovälineen alustus poistaa kaikki tallennetut tiedot kyseisestä välineestä ja
tietoja ei voida palauttaa. Tee varmuuskopio tärkeistä tiedoista tietokoneelle, levylle, jne.
(l 75)
1 Valitse [FORMAT MEDIA] ja paina ENTER-painiketta.
2 Valitse [Built-inMemory] tai [SD CARD] käyttäen kohtia 3/2/1 ja paina
ENTER-painiketta.
≥ Kun alustus on saatettu loppuun, paina MENU-painiketta poistuaksesi viestinäytöstä.
≥ Suorita SD-kortin ylikirjoittaminen, kun SD-kortti hävitetään/luovutetaan. (l 100)
≥ Suorita sisäisen muistin ylikirjoittaminen, kun tämä laite poistetaan käytöstä tai se
siirretään uudelle omistajalle. (l 98)
≥ Älä sammuta laitetta tai poista SD-korttia alustuksen tai ylikirjoittamisen aikana. Älä altista
laitetta tärinälle tai iskuille.
[INITIAL SET]
[FORMAT CARD]
Käytä tätä laitetta tietovälineen alustukseen.
Älä alusta SD-korttia käyttäen mitään muita laitteita kuten tietokone. Korttia ei
mahdollisesti voida käyttää tässä laitteessa.
[FORMAT MEDIA]
Käytä tätä laitetta tietovälineen alustukseen.
Sisäisen muistin alustus voidaan tehdä ainoastaan tämän laitteen avulla.
Älä alusta SD-korttia käyttäen mitään muita laitteita kuten tietokone. Korttia ei
mahdollisesti voida käyttää tässä laitteessa.
Sivu: 33
- 34 -
SD-kortin käytetty muistitila ja jäljellä oleva tallennusaika voidaan tarkistaa.
≥ Kun tilakytkin on asennossa , näytetään valitun tallennustilan jäljellä oleva
tallennusaika.
≥ Paina MENU-painiketta osoituksen sulkemiseksi.
≥ SD-kortti vaatii jonkin verran tilaa tietojen varastointiin ja järjestelmätiedostojen hallintaan,
siten todellinen käytettävissä oleva tila on hieman vähemmän kuin osoitettu arvo.
Käytettävissä oleva tila lasketaan yleensä seuraavasti 1 Gt=1.000.000.000 tavua. Tämän
laitteen, tietokoneen ja ohjelmiston muistin tilavuus ilmoitetaan seuraavasti
1 Gt=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 tavua. Sen vuoksi osoitettu muistin tilavuuden
arvo on alhaisempi.
Voidaan tarkistaa SD-kortin ja sisäisen muistin käytetty muistitila ja jäljellä oleva
tallennusaika.
≥ Painamalla painiketta ENTER siirrytään SD-kortin ja sisäisen muistin näytön välillä.
≥ Kun tilakytkin on asennossa , näytetään valitun tallennustilan jäljellä oleva
tallennusaika.
≥ Paina MENU-painiketta osoituksen sulkemiseksi.
≥ SD-kortti tai sisäinen muisti vaatii jonkin verran tilaa tietojen varastointiin ja
järjestelmätiedostojen hallintaan, siten todellinen käytettävissä oleva tila on hieman
vähemmän kuin osoitettu arvo. Käytettävissä oleva muistitila SD-kortilla/sisäisessä
muistissa lasketaan yleensä seuraavasti 1 Gt=1.000.000.000 tavua. Tämän laitteen,
tietokoneen ja ohjelmiston muistin tilavuus ilmoitetaan seuraavasti
1 Gt=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 tavua. Sen vuoksi osoitettu muistin tilavuuden
arvo on alhaisempi.
[CARD STATUS]
[MEDIA STATUS]
Sivu: 34
- 35 -
Tämän kohdan avulla voidaan käynnistää esittely.
(Ainoastaan kun tila on asennossa )
Jos [DEMO MODE] siirretään asentoon [ON] ja painat painiketta MENU, kun laitteessa ei ole
SD-korttia ja kun laite on liitetty vaihtovirtasovittimeen, esittely alkaa automaattisesti.
Jos suoritetaan mikä tahansa toimenpide, esittely peruutetaan.
Kuitenkin jos mitään toimenpiteitä ei suoriteta noin 5 minuuttiin, esittely alkaa automaattisesti
uudelleen. Esittelyn lopettamiseksi aseta [DEMO MODE] asentoon [OFF] tai laita SD-kortti
laitteeseen.
Tätä kohtaa käytetään optisen kuvanvakauksen esittelytoiminnon käynnistämiseen.
(Ainoastaan kun tila on asennossa )
Valitse [O.I.S. DEMO] ja paina painiketta ENTER, esittely alkaa automaattisesti.
Kun painat painiketta MENU, esittely peruutetaan.
Voit valita näyttöruudun ja valikkonäytön kielen.
[DEMO MODE] [ON]/[OFF]
[O.I.S. DEMO]
[LANGUAGE]
Sivu: 35
- 36 -
¬ Muuta tila asentoon .
A Zoomauspalkki
≥ Zoomauksen nopeus vaihtelee riippuen alueesta, jonka yli zoomausvipu siirretään.
≥ Zoomauksen enimmäissuurennus voidaan asettaa kohdan [ZOOM MODE] avulla. (l 43)
∫ Tietoja zoomauspalkista
Zoomauspalkki näytetään zoomaustoimenpiteen aikana.
≥ Jos otat sormesi pois zoomausvivulta zoomaustoiminnon aikana, toimenpiteen ääni
saatetaan tallentaa. Kun palautetaan zoomausvipu alkuperäiseen asentoon, siirrä sitä
hiljaa.
≥ Kun zoomauksen suurennus on 37k, kohteiden tarkennusetäisyys on noin 1,6 m tai
enemmän.
≥ Kun zoomauksen suurennus on 1k, tämä laite voi tarkentaa kohteeseen, jonka etäisyys
objektiivista on noin 3 cm.
Lisäasetukset (Tallennus)
Zoomauksen käyttö
Zoomausvipu
T-puoli:
Lähikuvatallennus (lähennä)
W-puoli:
Laajakulmatallennus (loitonna)
6 W
T
6 W
T

T
W
 
B Optinen zoomaus
C i.Zoom/Digitaalinen zoomaus (sininen)
Sivu: 36
- 37 -
Optinen kuvanvakain voi vakauttaa kuvan ilman, että kuvanlaatu huononee juurikaan.
¬ Muuta tila asentoon .
≥ Vakauttaminen ei ehkä ole mahdollista voimakkaan liikkeen aikana.
Lisäasetukset (Tallennus)
Optinen kuvanvakaustoiminto
Optisen kuvanvakaimen/poiston painike
Paina painiketta kytkeäksesi optinen kuvanvakain
päälle/pois päältä.
(Päällä) # asetus peruutetaan
≥ Kun haluat tallentaa kävellessäsi, suosittelemme
kytkemään optisen kuvanvakaimen päälle.
≥ Kun tallennetaan kolmijalan avulla, suosittelemme
kytkemään optisen kuvanvakaimen pois päältä.
O.I.S./
Sivu: 37
- 38 -
Valitse toimenpidekuvakkeet lisätäksesi tehosteita tallennettaviin kuviin.
¬ Muuta tila asentoon .
1 Paina ENTER-painiketta
näyttääksesi
toimenpidekuvakkeet näytöllä.
≥ Osoitin vaihtuu joka kerta, kun painat 4
kohdistinpainikkeessa.
≥ Paina ENTER-painiketta, jotta näytetään/
ei näytetä toimenpidekuvake.
2 (esim. Vastavalon korjaus)
Valitse toimenpidekuvake.
≥ Valitse toimenpidekuvake uudelleen
peruuttaaksesi toiminnon.
≥ Katso vastaavia sivuja seuraavien
toimintojen peruuttamiseksi.
jAvustustila (l 39)
jTähtäysviivasto (l 39)
Toimenpidekuvakkeet
*1 Ei näytetä tallennuksen aikana.
*2 Toimintoa ei näytetä älykkäässä
automaattitilassa.
≥ Jos kytket laitteen pois päältä tai muutat
tilan asentoon , peruutetaan
vastavalon korjaus, Telelähikuvaus,
PRE-REC tai värillinen yökuva.
≥ Jos katkaiset virran, häivytystoiminto
peruutetaan.
≥ Se voidaan asettaa valikosta.
(Lukuun ottamatta kohtia Avustustila ja
PRE-REC)
Lisäasetukset (Tallennus)
Toimenpidekuvakkeiden
tallennustoiminnot
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Häivytys
Vastavalon korjaus
Avustustila*1
Tähtäysviivasto
Telelähikuvaus*1
PRE-REC*1
Pehmeä iho -tila*1, 2
Älykäs kontrastin hallinta*2
Värillinen yökuva*1, 2
Sivu: 38
- 39 -
Kun aloitat tallennuksen, kuva/ääni tulevat näkyviin/
kuuluviin vähitellen. (Häivytyksen vähentäminen)
Kun keskeytät tallennuksen, kuva ja ääni häviävät
vähitellen. (Häivytyksen lisääminen)
≥ Häivytysasetus peruutetaan, kun tallennus lopetetaan.
∫ Häivytyksen värin valinta
≥ Häivytystä käyttäen kuvattujen kohtausten pikkukuvat tulevat mustiksi (tai valkoisiksi).
≥ Jos tallennusaika loppuu kun aloitat tallennuksen, tallennus häipyy ja pysähtyy
automaattisesti.
Toiminto tekee kuvan kirkkaammaksi estäen vastavalossa olevan kohteen
tummenemisen.
Valitse haluttu kuvake kohdistinpainikkeen
avulla näyttääksesi selitys näytöllä.
Avustustilasta poistuminen
Paina MENU-painiketta tai valitse [END].
≥ Et voi tallentaa tai asettaa toimintoja opastustilassa.
Voit tarkistaa onko kuva suorassa tallennuksen aikana. Toimintoa voidaan käyttää
myös arvioimaan sommitelman tasapainoisuutta.
Se vaihtuu joka kerta, kun kuvake valitaan.
# # # asetus peruutetaan
≥ Tähtäysviivat eivät näy tallennetuissa kuvissa.
Häivytys
: [RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] #
[WHITE] tai [BLACK]
Vastavalon korjaus
Avustustila
Tähtäysviivasto
(Häivytyksen
vähentäminen)
(Häivytyksen
lisääminen)
Sivu: 39
- 40 -
Voidaan saada vaikuttavampi kuva tarkentamalla lähellä olevaan kohteeseen ja
varjostamalla taustaa.
≥ Laite voi tarkentaa kohteeseen, jonka etäisyys on noin 70 cm.
≥ Jos asetat telelähikuvaustoiminnon, kun zoomauksen suurennus on vähemmän kuin 37k,
zoomaus säädetään automaattisesti asentoon 37k.
≥ Telelähikuvaustominto peruutetaan, kun zoomauksen suurennus on vähemmän kuin 37k.
Toiminnon avulla voidaan aloittaa kuvien ja äänen tallentaminen noin 3 sekuntia ennen
kuin painetaan tallennuksen käynnistys/pysäytyspainiketta.
≥ tulee näkyviin näytölle.
≥ Tähtää laite kohteeseen etukäteen.
≥ Laite ei anna äänimerkkiä.
≥ PRE-REC peruutetaan seuraavissa tapauksissa.
jJos muutat tilaa
j
Jos poistat SD-kortin
j
Jos poistat SD-kortin silloin, kun [MEDIA SELECT] on asetettu asentoon
[VIDEO/SD CARD]
jJos painat MENU-painiketta.
jJos kytket laitteen pois päältä
jJos aloitat tallennuksen
jSen jälkeen kun on kulunut 3 tuntia
≥ Kohdan PRE-REC asetuksen jälkeen, jos tallennus alkaa vähemmässä ajassa kuin
3 sekuntia, ei voida tallentaa videoita, jotka otetaan 3 sekuntia ennen tallennuksen
käynnistys/pysäytyspainikkeen painamista.
≥ Toistotilan pikkukuvanäytössä näytettävät kuvat poikkeavat elokuvista, jotka näytetään
toiston alussa.
Toiminnon avulla voidaan pehmentää ihon väriä saaden miellyttävämpi ulkonäkö.
Toiminto on tehokkaampi tallennettaessa lähikuvia rintakehästä ylöspäin.
≥ Jos tausta tai jokin muu kohta on väriltään samanlainen kuin ihonväri, myös se
pehmennetään.
≥ Jos kirkkaus on riittämätön, vaikutus ei mahdollisesti ole selkeä.
≥ Jos tallennat henkilön kaukaa, kasvoja ei mahdollisesti tallenneta selkeästi. Kyseisessä
tapauksessa peruuta pehmeä iho -tila tai suorita zoomaus kasvoihin (lähikuvaus)
tallentaaksesi.
Telelähikuvaus
PRE-REC
Toiminnon avulla et menetä yhtään kuvaa.
Pehmeä iho -tila
PRE-REC
Sivu: 40
- 41 -
Toiminto kirkastaa osia, jotka ovat varjossa tai vaikeasti nähtävissä ja estää
samanaikaisesti valkoisen saturoitumisen kirkkaissa kohdissa. Sekä kirkkaat että
tummat kohdat voidaan tallentaa selkeästi.
≥ Jos on olemassa äärimmäisen tummia tai kirkkaita kohtia tai kirkkaus on riittämätön,
vaikutus ei mahdollisesti ole selkeä.
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa värikuvia erittäin vähäisen valon kanssa.
(Vaadittu vähimmäisvalo: noin 1 lx)
≥ Tallennettu kohtaus nähdään kuin puuttuisi otoksia.
≥ Jos toiminto asetetaan kirkkaassa paikassa, näyttö voi hävitä hetkeksi.
≥ Voidaan nähdä tavallisesti näkymättömät kirkkaat pisteet, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
≥ Suositellaan käyttämään kolmijalkaa.
≥ Tummilla alueilla automaattitarkennus saattaa tarkentaa hieman hitaammin. Tämä on
normaalia.
Älykäs kontrastin hallinta
Värillinen yökuva
Sivu: 41
- 42 -
≥ Muuta tila asentoon .
Kun tallennat kuvia erilaisissa tilanteissa, tämä tila asettaa automaattisesti parhaan
mahdollisen suljinajan ja aukon arvon.
≥ (Auringonlasku/Vähäinen valo)
jSuljinaika on 1/25 tai vähemmän.
≥ (Auringonlasku/Ilotulitus/Maisema/Yömaisema)
jKuvasta voi tulla epäselvä, kun tallennetaan lähellä olevaa kohdetta.
≥ (Urheilu)
jNormaalitoiston aikana kuvan liikkeet eivät mahdollisesti näytä pehmeiltä.
jVäri ja näytön kirkkaus saattavat muuttua sisävalossa.
jJos kirkkaus on riittämätön, urheilutila ei toimi. -näyttö vilkkuu.
≥ (Muotokuva)
jVäri ja näytön kirkkaus saattavat muuttua sisävalossa.
≥ (Ilotulitus)
jSuljinaika on 1/25.
jKuva voi häipyä tallennettaessa kirkkaassa ympäristössä.
≥ (Yömaisema)
jSuosittelemme käyttämään kolmijalkaa.
Lisäasetukset (Tallennus)
Valikoiden tallennustoiminnot
[SCENE MODE]
: [RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # haluttu asetus
[OFF]: Peruuta asetus
5Urheilu: Toiminnon avulla saadaan nopeasti liikkuvat kohtaukset
vähemmän täriseviksi käytettäessä hidasta toistoa ja toiston
keskeytystä.
Muotokuva: Saa ihmisen erottumaan taustasta
Kohdevalo: Laatu paranee, kun kohde on kirkkaasti valaistu
Lumi: Kuvanlaatu paranee, kun kuvataan lumisessa ympäristössä
Ranta: Jotta taivaan ja meren sininen saadaan eloisaksi
Auringonlasku: Jotta auringonnousun tai -laskun punainen saadaan
eloisaksi
Ilotulitus: Jotta kuvataan ilotulitus yötaivaalla kauniisti
Maisema: Tilavaan maisemaan
Yömaisema: Ilta- tai yömaiseman kuvaamiseksi kauniisti.
Vähäinen valo: Hämäriin paikkoihin esimerkiksi illalla
Sivu: 42
- 43 -
Aseta zoomauksen enimmäissuhde.
≥ Mitä suurempi digitaalisen zoomauksen suurennus, sitä enemmän kuvanlaatu huononee.
Muuta tallennettavien videoiden kuvanlaatua ja tallennusmuotoa.
*1 Tallennuksen laatu on korkeampi seuraavassa järjestyksessä: [HA], [HG], ja [HX].
*2 [iFrame] on sopiva muoto Mac-tietokoneelle (iMovie’11). Suositellaan sitä, kun käytetään
Mac-tietokonetta.
≥ Tallennusaika akkua käytettäessä (l 12)
≥ Tämän toiminnon oletusasetus on tila [HG].
≥ Katso sivua 103, jos haluat tietoja arvioidusta tallennusajasta.
≥ Kun laitetta liikutetaan paljon tai nopeasti tai kun tallennetaan nopealiikkeistä kohdetta
(erityisesti kun tallennetaan tilassa [HX]), voi tapahtua mosaiikkimaista kohinaa toiston
aikana.
[ZOOM MODE]
: [RECORD SETUP] # [ZOOM MODE] # haluttu asetus
[i.Zoom OFF]: Arvoon 37k
[i.Zoom 42k]: Tämän zoomaustoiminnon avulla voit säilyttää
teräväpiirtoisen kuvanlaadun (Arvoon 42k)
[D.Zoom 90k]: Digitaalinen zoomaus (Arvoon 90k)
[D.Zoom 2000k]: Digitaalinen zoomaus (Arvoon 2000k)
[REC MODE]
: [RECORD SETUP] # [REC MODE] # haluttu asetus
[HA]/[HG]/[HX]*1
: Aseta tallennustila asentoon AVCHD.
[iFrame]*2
: Aseta tallennustila asentoon iFrame.
Sivu: 43
- 44 -
Havaitut kasvot tulevat näkyviin kehikoissa.
≥ Näytetään jopa 15 kehikkoa. Suuremmat kasvot ja kasvot lähellä näytön keskialuetta
saavat etusijaan muihin verrattuna.
∫ Etusijalle asetettu kasvojen kehikko
Etusijalle asetettu kasvojen kehystys näytetään oransseina kehikkoina. Tarkennus ja
kirkkauden säätö suoritetaan etusijalle asetettavaan kasvojen kehikkoon.
≥ Etusijalle asetettava kasvojen kehikko näytetään ainoastaan älykkään automaattitilan
muotokuvatilassa.
≥ Valkoinen kehikko on ainoastaan kasvojen tunnistusta varten.
Jos laite pidetään jatkuvasti käännettynä ylösalaisin normaaliin vaakasuoraan asentoon
verrattuna elokuvien tallennuksen aikana, se kytkeytyy automaattisesti tallennuksen
taukotilaan.
≥ Tahattoman kuvauksen estotoiminto voi kytkeytyä päälle ja aiheuttaa laitteen siirtymisen
taukotilaan, jos tallennat kohdetta suoraan alapuolellasi tai yläpuolellasi.
[FACE FRAMING]
: [RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # haluttu asetus
[PRIMARY]:
Ainoastaan etusijalle asetettujen kasvojen kehikko
näytetään.
[ALL]:
Kaikkien kasvojen kehikot näytetään.
[OFF]:
Peruuta asetus.
[AGS]
: [RECORD SETUP] # [AGS] # [ON]
Sivu: 44
- 45 -
Voit tallentaa kirkkaita kuvia myös hämärissä paikoissa suljinaikaa pidentämällä.
≥ Siirry manuaalitilaan. (l 48)
≥ Suljinaika asetetaan arvoon 1/25 tai enemmän ympäristön kirkkauden mukaan.
≥ Kun suljinajaksi tulee 1/25, näyttö saattaa näkyä kuin puuttuisi otoksia ja saatetaan nähdä
jälkikuvia.
Tämä toiminnon avulla voidaan vähentää sisäiseen mikrofoniin tulevaa tuulen ääntä tuulen
voimakkuuden mukaan.
≥ Siirry manuaalitilaan. (l 48)
≥ Tämän toiminnon oletusasetus on [OFF].
≥ Kun siirrytään älykkääseen automaattitilaan, [WIND CUT] asetetaan asentoon [OFF] ja
asetusta ei voida muuttaa.
≥ Ei mahdollisesti saavuteta täydellistä vaikutusta tallennusolosuhteista riippuen.
[AUTO SLOW SHTR]
: [RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
[WIND CUT]
: [RECORD SETUP] # [WIND CUT] # [ON]
Sivu: 45
- 46 -
Kun tallennetaan, sisäisten mikrofonien äänitystasoa voidaan säätää.
≥ Siirry manuaalitilaan. (l 48)
1 Valitse valikko.
2 (Kun valitaan [SETr ]/[SET])
Paina 2/1 säätääksesi.
≥ Säädä mikrofonin äänitystaso siten, että
vahvistuksen viimeiset 2 palkkia eivät ole
punaisia. (Muuten ääni vääristyy.) Valitse
alhaisempi asetus mikrofonin äänitystasolle.
3 Paina painiketta ENTER päätelläksesi
mikrofonin äänitystason ja paina
sitten painiketta MENU.
≥ (Mikrofonin äänitystason mittari)
tulee näkyviin näytölle.
≥ Älykkäässä automaattitilassa tämä asetus asetetaan asentoon [AUTO] ja sitä ei voida
muuttaa.
≥ Mikrofonin äänitystason mittari näyttää 2 sisäisen mikrofonin suurimman
äänenvoimakkuuden.
≥ Et voi tallentaa ääni kokonaan mykistettynä.
[MIC LEVEL]
: [RECORD SETUP] # [MIC LEVEL] # haluttu asetus
[AUTO]: AGC kytketään päälle ja tallennustaso säädetään
automaattisesti.
[SETr ]: Voidaan asettaa haluttu tallennustaso.
AGC kytketään päälle vähentäen kohinaa.
[SET]: Voidaan asettaa haluttu tallennustaso.
Voit tallentaa luonnolliselta kuulostavaa ääntä.
A Vasen
B Oikea
C Mikrofonin äänitystaso
Sivu: 46
- 47 -
Kuvanlaadun valinta.
Voit lisätä sulkimen äänen kiintokuvia tallennettaessa.
[QUALITY]
: [PICTURE] # [QUALITY] # haluttu asetus
: Tallennetaan pysäytyskuvia korkealla kuvanlaadulla.
: Annetaan etusija tallennettavien pysäytyskuvien määrälle. pysäytyskuvat
tallennetaan normaalilla kuvanlaadulla.
[SHTR SOUND]
: [PICTURE] # [SHTR SOUND] # haluttu asetus
: Alhainen äänenvoimakkuus
: Voimakas äänenvoimakkuus
[OFF]: Peruuta asetus.
Sivu: 47
- 48 -
¬ Muuta tila asentoon .
Paina painiketta iA/MANUAL siirtyäksesi manuaalitilaan.
≥ tulee näkyviin näytölle.
≥ Paina painiketta ENTER, jotta näytetään/ei näytetä manuaalikuvake.
≥ Sivu vaihtuu jokaisella kohdan 4 painalluksella.
Valkotasapaino
Automaattinen valkotasapainotoiminto ei mahdollisesti toista värejä luonnollisesti riippuen
kohtauksesta ja valo-olosuhteista. Jos näin tapahtuu, voit säätää valkotasapainon
manuaalisesti.
≥ Paina painiketta iA/MANUAL siirtyäksesi manuaalitilaan.
1 Valitse [WB] käyttäen kohdistinpainiketta.
2 Paina 2/1 valitaksesi
valkotasapainotila.
≥ Valitse optimaalinen tila vahvistaen näytön väri.
Lisäasetukset (Tallennus)
Manuaalitallennus
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Valkotasapaino
Manuaalinen suljinajan säätö (l 50)
Iiriksen säätö (l 50)
Tarkennus (l 51)
BACK
BACK
BACK
Sivu: 48
- 49 -
≥ Palataksesi automaattiasetukseen valitse tai paina painiketta iA/MANUAL.
∫ Valkotasapainon asettaminen manuaalisesti
1 Paina 2/1 valitaksesi ja täytä ruutu
valkoisella kohteella.
2 Paina 3 asetuksen suorittamiseksi.
≥ Kun näyttö lakkaa vilkkumasta ja syttyy sitten
pysyvästi, asetus on suoritettu loppuun.
≥ Jos näyttö jatkaa vilkkumista, valkotasapainoa
ei voida asettaa. Kyseisessä tapauksessa käytä
muita valkotasapainomuotoja.
≥ Jos kytket laitteen päälle linssin peite suljettuna, automaattista valkotasapainoa ei suoriteta
kunnolla. Avaa linssin peite aina ennen laitteen kytkemistä päälle.
≥ Kun näyttö vilkkuu, aiemmin säädetty valkotasapainoasetus varastoidaan. Mikäli
tallennusolosuhteet muuttuvat, aseta valkotasapaino uudelleen.
≥ Kun asetetaan sekä valkotasapaino että iiris/vahvistus, aseta valkotasapaino ensin.
≥ ei tule näkyviin näytölle, kun on asetettu .
Kuvake Tila/Tallennusolosuhteet
Automaattisen valkotasapainon säätö
Aurinkoinen tila: Ulkona kirkkaan taivaan kanssa
Pilvinen tila: Ulkona pilvisen taivaan kanssa
Sisätila 1: Hehkulamppu, videovalot kuten studioissa jne.
Sisätila 2: Värillinen loistevalo, natriumlamput, jne.
Manuaalinen säätötila:
≥ Elohopeahöyrylamput, natriumlamput, jotkut loistevalot
≥ Valot, joita käytetään hääjuhlissa hotelleissa, näyttämön kohdevalot
teattereissa
≥ Auringonnousu, auringonlasku, jne.
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Sivu: 49
- 50 -
Manuaalinen suljinajan/iiriksen säätö
Suljinaika:
Sääda, kun tallennetaan nopeasti liikkuvia kohteita.
Iiris:
Säädä, kun näyttö on liian kirkas tai liian tumma.
≥ Paina painiketta iA/MANUAL siirtyäksesi manuaalitilaan (l 48)
1 Valitse [SHTR] tai [IRIS] kohdistinpainikkeen avulla.
2 Paina 2/1 asetusten säätämiseksi.
A : Suljinaika:
1/50 - 1/8000
≥ Jos [AUTO SLOW SHTR] asetetaan asentoon
[ON], suljinaika asetetaan arvojen 1/25 ja
1/8000 välille.
≥ Suljinaika, joka on lähempänä arvoa
1/8000 on lyhyempi.
B : Iiris/Vahvistusarvo:
CLOSE !# (F16 - F2.0) !# OPEN !# (0dB - 18dB)
≥ Arvo, joka on lähempänä kohtaa CLOSE, tummentaa kuvaa.
≥ Arvo, joka on lähempänä kohtaa 18dB, kirkastaa kuvaa.
≥ Kun iiriksen arvoa säädetaan kirkkaammaksi kuin OPEN, se muuttuu vahvistuksen
arvoksi.
≥ Palataksesi automaattiasetukseen, paina painiketta iA/MANUAL.
≥ Kun asetetaan sekä suljinaika että iiriksen/vahvistuksen arvo, aseta ensin suljinaika ja
sitten iiriksen/vahvistuksen arvo.
Manuaalinen suljinajan säätö
≥ Voit nähdä vaalean nauhan kohteen ympärillä, joka on loistavan kirkas tai joka on erittäin
heijastava.
≥ Normaalin toiston aikana kuvan liike ei mahdollisesti näytä pehmeältä.
≥ Jos tallennat äärimmäisen kirkkaan kohteen tai tallennat sisävalossa, väri ja näytön
kirkkaus saattavat muuttua tai näytölle voi tulla näkyviin vaakasuora juova. Kyseisessä
tapauksessa tallenna älykkäässä automaattitilassa tai aseta suljinajaksi 1/100 alueilla,
joiden verkkovirran taajuus on 50 Hz, tai 1/125 alueilla, joiden taajuus on 60 Hz.
Manuaalinen iiriksen/vahvistuksen säätö
≥ Jos vahvistuksen arvoa lisätään, näytön kohina lisääntyy.
≥ Zoomauksen suurennuksesta riippuen kaikkia iiriksen arvoja ei näytetä.
ᧂ
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

Kysymykset & vastaukset

Merkin Panasonic HC-V100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Panasonic HC-V100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Panasonic HC-V100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Panasonic HC-V100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Panasonic HC-V100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.