Paris Deluxe

Outdoorchef Paris Deluxe käyttöohjeet

Paris Deluxe

Käyttöopas tuotteelle Outdoorchef Paris Deluxe kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 96 sivua.

Sivu: 1
77 KÄYTTÖOHJE TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTESI VUOKSI Jokaisen grilliä käyttävän henkilön on tunnettava tarkka sytytysmenetelmä ja noudatettava sitä. Lapset eivät saa käyttää grilliä. Noudata tarkasti kokoamisohjeissa olevia asennusohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia. Älä sijoita syttyviä nesteitä ja aineita tai varakaasupulloja grillin läheisyyteen. Älä sijoita grilliä tai kaasupullo(j)a koskaan suljettuun tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat kaasupallogrillisi käyttöön. Grilliä saa käyttää vain ulkona turvallisuusetäisyyden ollessa palaviin esineisiin vähintään 1.5 m. KAASUPULLOT • Pohjalevylle saa asettaa vain kaasupulloja, joiden täyttöpaino on enintään 7.5 kg. Sijoita pullo siihen varattuun tilaan, katso KOKOAMISOHJE. (Vaikka Kensington 480 G on varustettu pohjalevyllä siihen ei saa kuitenkaan asettaa kaasupulloa.) • Pullon kiinnitystä varten on mukana toimitettava pullovyö tai kaasupullon pidike. Varmista, että ruuviliitokset ovat tiiviitä. (Kuva 2A) • Suorita ennen käyttöönottoa ja jokaisen kaasupullon vaihdon yhteydessä TIIVIYDEN TARKASTUS . • Kaasupulloja ei saa asettaa yli 50° celciusasteen lämpötilaan eikä varastoida koskaan suljettuun tilaan tai kellarikerrokseen. • Ota huomioon käytettäviin kaasupulloihin merkityt turvamääräykset ja noudata niitä. TURVAOHJEET Omistajan on säilytettävä tämä käyttöohje ja se tulee olla aina saatavilla. Ota grilli käyttöön luvun OHJE SYTYTTÄMISTÄ VARTEN mukaan. • ”Käytä grilliä vain ulkona” • ”Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä” • ”HUOMIO: Osat voivat muuttua hyvin kuumiksi. Pidä lapset turvallisella etäisyydellä grillistä” • ”Laite tulee asettaa turvalliselle etäisyydelle palavista aineista käytön ajaksi” • ”Älä siirrä laitetta käytön aikana” • ”Sulje kaasupullon hana käytön jälkeen” • Älä koskaan käytä grilliä katoksen alla. • Älä työnnä laitteita, joissa on ohjauspyörät, epätasaisten pintojen tai portaiden yli. • Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin. • Aseta grillauksen jälkeen kaasunsäädinpainike aina asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. TÄRKEÄÄ: Merkitse ensin muistiin kaasupallogrillisi sarjanumero tämän käyttöohjeen kääntöpuolelta. Grillin mallista riippuen löydät numeron tarrasta, joko grillitelineestä tai pohjalevystä. Kaasupallogrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka on liitetty oheiseen asiakirjamappiin. Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä joustavaa neuvontaa varten, varaosatilauksissa ja muissa takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. LOGIN CARD CE Label 2016 MANUAL VORLAGE DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich - Switzerland Created by ANB Realised by GOT Version date 09.07.2015 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM File name CE Label 2016 MANUAL VORLAGE Label size 45x105 16.06.2014 50 mbar Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: 30/37 mbar Cat.I Made in China Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: Made in China 00137 37 fi
Sivu: 2
OUTDOORCHEF.COM 78 • Varmista kaasupulloa vaihdettaessa, että säätimen painike on asennossa ja että kaasupullon kaasunsyöttö on suljettu. TÄRKEÄÄ: Grillin läheisyydessä ei saa olla mitään syttymislähteitä. • Suorita uuden kaasupullon liittämisen jälkeen liitososien TIIVIYDEN TARKASTUS. • Jos on epäilys vuotavista osista, aseta kaasun säädinpainike asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Tarkistuta kaasua johtavat osat kaasuasennusliikkeessä. • Jos kaasuletkussa on vaurioita tai kulumia, se on heti vaihdettava. Letku ei saa olla taitteella eikä siinä saa olla halkeamia. Älä unohda kiertää säädinpainiketta ja kaasunsyöttöä kiinni, ennen kuin poistat letkun. • Vaihda letku ja kaasunpainesäädin 3 vuoden käyttöajan jälkeen ostopäivästä lukien. Varmista, että kaasunpainesäädin ja letku vastaavat EN-normeja. • Kaasuletkun suositeltava pituus on 90 cm eikä se saa ylittää 150 cm. • Älä koskaan sulje altaan pohjassa sijaitsevaa isoa, pyöreää ilman imuaukkoa tai kannen tuuletusaukkoja. Kaasupullon tilan tuuletusaukkoja ei saa missään tapauksessa sulkea tai peittää. • ”Älä tee mitään muutoksia laitteeseen” • Älä tee mitään muutoksia kaasuhanaan, liekinvartijaan, polttimeen tai grillin muihin osiin. Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos epäilet toimintahäiriötä. • Grillissä on mukana sopiva kaasuletku sekä kaasupaineensäädin. Kaasuletku on pidettävä ehdottomasti erillään grillin kuumista ulkopinnoista. Letkua ei saa vääntää. Letku täytyy olla malleissa, joissa on letkunohjain, ehdottomasti kiinnitettynä ohjaimeen. • Letku ja säädin vastaavat kulloisenkin maan paikallisia määräyksiä ja EN-normeja. • Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos täyttä tehoa ei saavuteta ja jos epäilet tukosta kaasunsyötössä. • Käytä grilliä vain tasaisella ja turvallisella alustalla. Älä sijoita grilliä käytön aikana koskaan puulattioille tai muille palaville pinnoille. Pidä grilli etäällä palavista materiaaleista. • Vältä laitteissa, joissa on graniittilevy, levyn lämpötilasokki. • Älä varastoi grilliä helposti syttyvien nesteiden tai materiaalien läheisyyteen. • Irrota kaasupullo aina, jos grilli säilytetään talven yli sisätilassa. Se pitäisi varastoida ulkona paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja johon eivät lapset pääse. • Sijoita grilli ennen käyttöönottoa mahdollisimman tuulensuojaisaan paikkaan. • Grilli pitäisi suojata ympäristön vaikutuksilta suojapeitteellä, kun sitä ei käytetä ja kun se on täysin jäähtynyt. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. • Poista suojapeite kovan sateen jälkeen, jotta vältät kosteuden kertymisen. TIIVIYDEN TARKISTUS VAROITUS: Tiiviyden tarkastuksen aikana ei grillin lähellä saa olla mitään sytytyslähteitä. Se koskee myös tupakointia. Älä koskaan tarkista tiiviyttä palavan tulitikun avulla tai avoimella liekillä ja tee se aina ulkona. 1. Kaasusäädinpainikkeen täytyy olla asennossa . 2. Avaa pullon kaasunsyöttö ja sivele kaikki kaasua johtavat osat (liitokset kaasupullossa / kaasupaineensäätimessä ( kaasuletkussa / kaasun tulossa / venttiilin liitos ) saippualiuoksella, jossa on 50 % nestemäistä saippuaa ja 50 % vettä. Voit käyttää myös vuodonilmaisinsuihketta. (Kuva 2B) 3. Kuplien muodostuminen viittaa vuotokohtiin. TÄRKEÄÄ: Grilliä saa käyttää vasta, kun kaikki vuotokohdat on korjattu. Liitä kaasunsyöttö kaasupullooon. 4. Korjaa vuotokohdat kiristämällä liitokset jos mahdollista tai vaihtamalla virheelliset osat. 5. Toista vaiheet 1 ja 2. 6. Jos vuotokohtia ei voi korjata, ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen. OHJE: Suorita TIIVIYDEN TARKASTUS jokaisen kaasupullon kiinnityksen tai vaihdon jälkeen sekä grillikauden alussa.
Sivu: 3
79 OHJAUSPANEELIN MERKINTÖJEN SELITYS PALLON POLTINJÄRJESTELMÄ Mallit, joissa on 1 rengaspoltin (Kuva 1A) Rengaspoltin saavuttaa korkeimman tehonsa asennossa ja alhaisimman tehonsa asennossa . Mallit, joissa on 2 rengaspoltinta (Kuva 1B) Suuri rengaspoltin saavuttaa asennossa korkeimman tehonsa ja asennossa alhaisimman tehonsa. Se on tarkoitettu käytettäväksi keski- ja korkeissa lämpötiloissa. Pieni rengaspoltin on suunniteltu alhaisissa lämpötiloissa kypsentämiseen ja sitä voi säätää vain vähän. Ero ja välillä ei ole näky- vissä. Pieni rengaspoltin saavuttaa n. 100–120° C lämpötilan. VENEZIA 570 G-mallissa olevan lisägrillipinnan poltinjärjestelmä (Kuva 1C) Molemmat polttimet ovat identtisiä. Ne saavuttavat asennossa korkeimman tehonsa ja asennossa alhaisimman tehonsa. Ne on tarkoitettu käytettäväksi keski- ja korkeissa lämpötiloissa. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 1. Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat tekemisiin elintarvikkeiden kanssa. 2. Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat, kuten kappaleessa TIIVIYDEN TARKASTUS on kuvattu. Tee se myös silloinkin, kun kauppiaasi toimit- taa grillin valmiiksi asennettuna. 3. Polta grilliä n. 20–25 minuuttia asennossa Lämpötehot ja sytytys : Asennosta : matala teho : keskiteho : täysiteho : Sytytys : Sytytin EASY FLIP -suppilon asettaminen EASY FLIP -suppilon suora asento EASY FLIP -suppilon epäsuora asento
Sivu: 4
OUTDOORCHEF.COM 80 OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti. (Toimi kappaleessa TIIVIYDEN TARKASTUS olevien ohjeiden mukaan). 2. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä kannen ollessa kiinni. 3. Liitä kaasunsyöttö kaasupulloon. 4 a Mallit, joissa on 1 rengaspoltin: Paina kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä myötäpäivään asentoon . Paina mustaa sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1D) 4 b. Mallit, joissa on 2 rengaspoltinta ja erillinen sytytysnappi: Paina suuren rengaspolttimen kaasun säätönuppia ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina mustaa sytytysnappia ja pidä sitä painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. Tai paina pienen rengaspolttimen kaasun säätönuppia (vasen painike) ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina mustaasytytysnappia ja pidä sitä painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1E) 4 c. Mallit, joissa on 2 rengaspoltinta ilman erillistä sytytysnappia: Paina suuren rengaspolttimen kaasun säätönuppia ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Pidä kaasun säätönuppia painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1F) Tai paina pienen rengaspolttimen kaasun säätönuppia (vasen painike) ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Pidä kaasun säätönuppia painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. 5. Jos kaasu ei syty 3 sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainiketta . Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohta 4. 6. Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). OHJE P-420 G / P-420 G MINICHEF G-MALLIN SYTYTTÄMISEEN 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti. (Toimi kappaleessa TIIVIYDEN TARKASTUSolevien ohjeiden mukaan). 2. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä kannen ollessa kiinni. 3. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 4. Paina kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä myötäpäivään asentoon . Paina punaista sytytyspainiketta useasti, kunnes kaasu syttyy. (Kuva 1G) 5. Jos kaasu ei syty kolmen sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainiketta . Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohta 4. 6. Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). OHJE VENEZIA 570 G LISÄGRILLIPINNAN SYTYTTÄMISEEN 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti. (Toimi kappaleessa TIIVIYDEN TARKASTUS olevien ohjeiden mukaan). 2. Poista ylimääräisen grillipinnan graniittisuoja ja sijoita se sivutelineeseen sille tarkoitettuun pidikkeeseen. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä graniittisuojan ollessa laitteen päällä. 3. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 4. Paina oikeaa tai vasenta kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä painettu- na, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1H) 5. Jos kaasu ei syty 3 sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainiketta . Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohta 4. 6. Jos lisägrilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). 7. Noudata kohtaa 4 toisen polttimen käynnistystä varten. 8. Peitä lisägrillipinta vasta, kun graniittilevy on jäähtynyt täydellisesti.
Sivu: 5
81 EASY FLIP SUPPILO-JÄRJESTELMÄ TEKEE YHDESTÄ GRILLISTÄ KAKSI OUTDOORCHEF-kaasupallogrillin sydän on EASY FLIP-suppilo ja siitä heijastuva OUTDOORCHEF insinöörien innovaatiokyky. EASY FLIP-suppilo mahdollistaa lämmön jakelun sekunneissa suorasta epäsuoraksi. Se estää samalla älykkäänä suojakilpenä vahingollisen rasvan palamisen ja epätoivotun savun kehittymisen. Yksi ote riittää vaihtamaan suorasta epäsuoraan grillaukseen, keittämiseen ja leipomiseen: käännä vain yksinkertaisesti EASY FLIP-suppiloa. KAASUPALLOGRILLIN KÄYTTÖOHJE Näin yksinkertaisesti se käy: 1. Käännä EASY FLIP-suppilo toivottuun asentoon. HUOMIO: Muuta suppilon asentoa grillauksen aikana vain kuumuutta kestävillä suojakäsineillä. 2. Valitse, jos tarpeellista, vastaava lisävaruste. 3. Kuumenna grilli kannen ollessa kiinni n. 10–15 min. asennossa . 4. Aseta grillaamisen jälkeen aina kaasusäädinpainike asentoon . Sulje sitten kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös tyhjissä pulloissa on pullohanan oltava suljettu. SUORA LÄMPÖ EPÄSUORA LÄMPÖ Suorassa grillauksessa ja ruoanlaitossa Epäsuorassa grillauksessa, ruoanlaitossa ja leipomises- sa käytät korkeaa lämpötilaa, joka keskittyy ritilään. Esim. saadaksesi hienon grillikuvion pihviisi lämpö jakautuu tasaisesti suljetussa grillipallossa. Ihanteellinen esim. vihannesten hauduttamiseen tai paistin kypsentämiseen.
Sivu: 6
OUTDOORCHEF.COM 82 OHJEITA JA VINKKEJÄ Epäsuora lämpö Isommat paistit tai kokonainen kana: EASY FLIP-suppilon ansiosta sinun ei enää tarvitse kääntää lihapaloja grillauksen aikana. Kaasupolttimen lämpö nousee grillipallon sisäsivuilta ylös ja leviää tasaisesti koko pallon sisälle. Aseta grillattava ruoka esilämmitetylle grilliritilälle ja sulje kansi. Sijoita yksittäiset lihakappaleet hieman etäälle toisistaan. Kun kansi on suljettu, grillattava ruoka ruskistuu joka puolelta tasaisesti ja mehu säilyy paistissa Jotta suuremmat palat eivät jäisi sattuman varaan, suosittelemme OUTDOORCHEF GOURMET CHECK–lihalämpömittaria erinomais- ta lopputulosta ajatellen. Suora lämpö Pienemmät lihapalat, kuten pihvit, kyljykset ja makkarat: Grillattava ruoka asetetaan esilämmitetyn grilliritilän keskiosaan ja paistetaan lyhyesti kannen ollessa auki. Aseta sen jälkeen grillattava ruoka reunoille, vähennä lämpöä ja grillaa valmiiksi kannen ollessa kiinni. Suosittelemme OUTDOORCHEF in valurautalevyä, jotta saavutat parhaan tuloksen nopeasti grillattavalle ruoalle. Oikeilla varusteilla varustettuna OUTDOORCHEF-grillisi tuottaa vielä enemmän iloa. Mitä grillaukseen, keittämiseen tai leipomiseen tulee: Anna luovuudellesi ja kokeilunhalullesi vapaat kädet. Kaikki lisätarvikkeet grilliäsi varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM OUTDOORCHEF-grilliaikataulukon yksittäisiä grillattavia tuotteita varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM GRILLAAMINEN LISÄPINNALLA Esilämmitä grilliäsi täydellä teholla n. 10 min. ajan. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle ja säädä lämpötila toiveidesi mukaan – . GRILLAUKSEN JÄLKEEN 1. Käännä jokaisen polttimen kaasusäädinpainiketta . 2. Sulje kaasunsyöttö kaasupullooon. 3. Anna grillin jäähtyä kokonaan ja puhdista se. 4. Peitä grilli sopivalla grillisuojalla. PUHDISTUS Grillauskertojen välissä tarvitaan vain vähäistä puhdistusta, koska enin rasva joko haihtuu tai valuu rasvakaukaloon. Jos likaantuminen on voimakkaampaa, lämmitä grilliä täydellä teholla n. 10 min. ajan. Käytä suppilon ja ritilän puhdistukseen grilliharjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjoja). Puhdista grilli OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusaineella. Voit myös käyttää nailonista valmistettua patasientä ja saip- puavettä irrallaan olevien ruoanjäämien poistamiseksi. TÄRKEÄÄ: Anna grillin kuivua perusteellisen puhdistuksen jälkeen asennossa (puhdistua palamalla). VENEZIA 570 G OLEVAN LISÄGRILLIPINNAN PUHDISTUS Grillauskertojen välissä tarvitaan vain vähäistä puhdistusta, koska enin rasva joko haihtuu tai valuu rasvakaukaloon. Käytä grillin ritilän ja levyn puhdistukseen grilliharjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjoja). Voit lopuksi irrottaa rasvakaukalon ja puhdistaa sen OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER illa. TÄRKEÄÄ: Jos käytät puhdistusainetta, anna grillin kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Kuivauksen nopeuttamiseksi voit laittaa grillin päälle ja antaa palaa korkeimmalla teholla muutamia minuutteja.
Sivu: 7
83 OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANERIN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: grilliä ei saa käyttää, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANERilla. Käytä käsien vuoksi suojakäsineitä ja mah- dollisesti suojalaseja. Ruiskuta grilli tai lisätarvikkeet vielä vähän lämpimässä tilassa huolellisesti ja anna vaikuttaa 15 - 30 min. Ruiskuta likaiset pinnat vielä, huuhdo ne huolellisesti ja anna kuivua. HUOMIO: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusainetta ei saa käyttää pulve- rimaalatuille pinnoille. HUOLTO Grillisi säännöllinen huolto takaa moitteettoman toiminnan. • Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat vähintään kahdesti vuodessa ja jokaisen pidemmän varastoinnin jälkeen. Hämähäkit ja muut hyönteiset voivat aiheuttaa tukoksia, jotka täytyy poistaa ennen käyttöä. • Jos grilliä työnnetään epätasaisella alustalla säännöllisesti, tarkasta aika ajoin, ovatko kaikki ruuvit kireällä. • Jos et käytä grilliä pitempään aikaan, suorita ennen uutta käyttöä TIIVIYDEN TARKASTUS. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä kaasun toimittajaan tai myyntipisteeseen. • Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat, jotta korroosiovaurioilta vältyttäisiin. • Pidemmän varastoinnin jälkeen ja vähintään kerran grillikauden aikana olisi kaasuletku tarkastettava halkeamien, murtumien ja muiden vaurioiden osalta. Vaurioitunut kaasuputki on vaihdettava välittömästi, kuten kappaleessa TURVAOHJEET on kuvattu. • Jotta voit nauttia grillistä niin kauan kuin mahdollista, suosittelemme seuraavaa: • Käsittele kaikki puuosat kerran vuodessa puuöljyllä – se estää halkeamien muodostumisen. • Suojaa grilli, kun se on jäähtynyt, sopivalla OUTDOORCHEF suojapeitteellä ympäristövaikutuksilta. • Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. VIAN POISTO Poltin ei syty: • Tarkasta, että kaasupullon kaasunsyöttö on auki. • Varmista, että pullossa on tarpeeksi kaasua. • Tarkasta, että elektrodin kipinä siirtyy polttimeen. Ei kipinää: • Varmista, että paristo on asennettu oikein (grillissä, jossa on sähkösytytys). • Polttimen ja elektrodin välinen etäisyys saa olla vain 5–8 mm. • Tarkasta, ovatko kaapelit sähkösytytyksessä ja elektrodi kytketty oikein paikoillaan. • Aseta uusi paristo (AAA, LR03, 1.5 V) sähkösytytykseen (grillissä, jossa on sähkösytytys). Jos et voi ottaa grilliä käyttöön edellä mainittujen toiminpiteiden perusteella, ota yhteyttä myyntipaikkaan. TAKUU 1. Takuu ja kuluttajan muut lailliset oikeudet Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä DKB Household Switzerland AG (DKB) myöntää sinulle yksityisasiakkaalle (kuluttajalle) tarkoitetun takuun. Valmistajan takuulla voit esittää takuuvaateita takuun antajaa kohtaan näiden sopimusehtojen mukaan. Takuuvaateiden ohella käytössäsi on myös sopimukseen liittyviä ja laillisia oikeuksia. Takuu ei sulje pois eikä rajoita näitä oikeuksia. Voit siis esittää muita sopimukseen liittyviä tai lail- lisia vaateita takuun antajaa kohtaan. Näin esimerkiksi tämä takuu ei vaikuta tuotevastuulain mukaisiin vaateisiin. Ostajana voit esittää sopimukseen liittyviä takuuvaateita erityisesti myös tuotteen myyjää kohtaan. Näin esimerkiksi kauppasopimus on mahdol- lista purkaa myyjän kanssa, mutta ei kuitenkaan DKB:n kanssa tämän takuun yhteydessä. 2. Osapuolet ja takuuehdot DKB on takuun antaja. Takuuseen on oikeutettu kaikki lopulliset käyttäjät, jotka hankkivat uuden tuotteen yksityiskäyttöön valtuutetulta jälleen- myyjältä. Ostosta tulee saada ostokuitti. Yksityiskäytöstä on kyse, kun tuotteen hankkii luonnollinen henkilö sellaiseen tarkoitukseen, jota ei voida katsoa käytettävän hänen ammatissaan tai yritystoiminnassa. Mahdollisessa takuutapauksessa sinun tulee esittää takuuvaateet takuun antajalle kahden kuukauden sisällä tapahtumasta. Muutoin takuuvaateet raukeavat. Tämä määräaika, joka koskee ilmeisiä puutteita, alkaa tuotteen vas- taanottamisesta. Siksi DKB suosittelee tuotteen tarkistamista mahdollislta puutteilta välittömästi tuotteen vastaanottamisen jälkeen.
Sivu: 8
OUTDOORCHEF.COM 84 3. Takuun laajuus Takuu alkaa ostopäivästä ja myönnetään seuraavissa tapauksissa, jos kyseessä ei ole jokin kohdassa 4 luetelluista poissulkemissyistä: • 3 vuoden takuu emaloidulle pallolle (alaosa ja kansi) läpiruostumista vastaan. • 3 vuoden takuu emaloidulle grilliritilälle läpiruostumista ja -palamista vastaan. • 3 vuoden takuu kaikille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille osille läpiruostumista ja -palamista vastaan. • Emalointivirheille ennen ensimmäistä käyttöä. • 2 vuoden takuu kaikille muille valmistus- ja materiaalivirheille. Puutteina ei pidetä grillin toimintaan vaikuttamattomia ja asiakkaalle kohtuullisia epätasaisuuksia, emalipinnan sävyeroja tai pieniä virheitä kuten valmistuksesta johtuvia tukipisteitä kannen alareunassa tai kiinnityksissä. Takuutapauksessa DKB vaihtaa vaurioituneet tai puutteelliset osat uusiin tai korvaa koko tuotteen uudella valintansa mukaan. Jos asiakkaan kannalta pidetään kohtuullisena, puutteellinen tuote voidaan vaihtaa myös samantyyppiseen malliin esim. mallin uudempaan versioon. Jos puute ei heikennä tuotteen toiminnallisuutta ja asiakkaan kannalta on kohtuullista, tuotteen korjauksen asemesta voidaan tarjota myös sopivaa rahal- lista korvausta. Takuutapauksen aikana (tarkistus ja mahdollinen vaihto) DKB ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta tai muuta hyvitystä. Takuusuori- tus ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan alusta. Vaihdetut osat kuuluvat DKB:n omaisuuteen. Vain tuotteen vaihdossa takuuaika alkaa uudestaan. Tämä takuu ei oikeuta lisävaateisiin takuun antajaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tai rajoita muita laillisia oikeuksiasi (katso myös kohta 1). 4. Poissulkeminen Takuu ei kata seuraavia tapauksia: • Tuotteen normaali kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä, erityisesti käytössä kuluvat osat kuten suppilo, poltin, lämpömittari, sytytys ja paristo, elektrodi, sytytysjohto, kaasuletku, kaasupaineen säädin, lämpöelementti, heijastin, alumiinifoliosuojaus, grilli- tai hiiliritilä, sytytysritilä sekä hiili-/rasva-astia. • Emalipinnan vauriot käytetyissä laitteissa, jos ei voida todistaa, että vika esiintyi jo ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. • Asiattomasta tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot, etenkin käyttöohjeen, turvaohjeiden tai huolto- ohjeiden noudattamatta jättäminen (esimerkiksi ulkolaitteiden käyttö sisätiloissa, virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot, suppilon tai grilliritilän emalipinnan virheellinen puhdistus, tiiviystestin suorittamatta jättäminen mikäli käyttöohjeessa suositeltu, pintaa vahingoittavien kemikaalien käyttö, tuotteen väärinkäyttö, tms.). • Toimintahäiriöt ja/tai vauriot, jotka johtuvat sellaisten henkilöiden suorittamista korjauksista, joita DKB ei ole valtuuttanut tehtävään. • Tuhoa aiheuttavista sääolosuhteista (esim. rakeet tai salamanisku) johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ilkivaltaisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta ja huolimattomuudesta johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Kuljetuksen aikana syntyneet viat ja/tai vauriot, jos kyseessä ei ole takuun antajan järjestämä kuljetus. • Ylivoimaisesta esteestä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ammattimaisessa käytössä, kaupallisessa tarkoituksessa syntyneet viat ja/tai vauriot (esim. hotelli- tai ravintolakäyttö). 5. Takuutapauksen käsittely Käänny takuutapauksessa välittömästi meidän tai valtuuttamamme jälleenmyyjän puoleen (jälleenmyyjät osoitteessa www. outdoorchef.com) ja ilmoita osoitteesi lisäksi tuote/tuotteen osa, ostokuitti, sarjanumero ja tuotenumero (molemmat löytyvät grillin tarrasta; tarkista käyttöohjeen ensimmäisestä kappaleesta). Liitä lyhyt selostus viasta mielellään kuvan kera. Toimita tuote jälleenmyyjälle tai meille (bring-in-takuu) takuuta- pauksen tarkistamista varten. Oikeutetuissa takuutapauksissa korvaamme tarvittavat kuljetus- ja lähetyskulut, muussa tapauksessa lähetämme tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella. Rekisteröityä tuotemerkkiä OUTDOORCHEF edustaa seuraava yritys: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | CH-8052 Zürich Switzerland | www.dkbrands.com * Jälleenmyyjän todistus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM ** Sarjanumero ja tuotenumero löytyvät grillistä olevasta tarrasta (tarkista tämän KÄYTTÖOHJEEN ensimmäisestä kappaleesta).
Sivu: 9
85 TEKNISET TIEDOT ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G / VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G CE 0063 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho - pieni poltin 1.20 kW - iso poltin 1.20 kW Kaasun kulutus 702 g/h 28–30/37 mbar - Pienen polttimen merkintä 0.55 mm/merkintä: BF - Suuren polttimen merkintä 1.47 mm/merkintä: BT 50 mbar - Pienen polttimen merkintä 0.48 mm/merkintä: AF - Suuren polttimen merkintä 1.27 mm/merkintä: AT Kaasupaine butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Maks. sallittu Kaasupullot Butaani maks. 7.5 kg grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg LEON 570 G CE 0063 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho 8.50 kW Kaasun kulutus 612 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 1.47 mm/merkintä: BT Suutin (50 mbar) 1.27 mm/merkintä: AT Kaasupaine butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Maks. sallittu Kaasupullot Butaani maks. 7.5 kg grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg AMBRI 480 G CE 0063 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho 5.40 kW Kaasun kulutus 389 g/h Suutin (28-30/37 mbar) 1.15 mm/merkintä: BN Suutin (50 mbar) 1.02 mm/merkintä: AN Kaasupaine butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Maks. sallittu Kaasupullot Butaani maks. 7.5 kg grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg CHELSEA 480 G / CHELSEA 480 G LH / KENSINGTON 480 G CE 0063 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho 5.60 kW Kaasun kulutus 397 g/h Suutin (28-30/37 mbar) 1.15 mm/merkintä: BN Suutin (50 mbar) 1.02 mm/merkintä: AN Kaasupaine butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg P-420 G / P-420 G MINICHEF CE 0063 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho 4.30 kW Kaasun kulutus 315 g/h Suutin (28-30/37 mbar) 1.02 mm/merkintä: BL Suutin (50 mbar) 0.88 mm/merkintä: AH Kaasupaine butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Sivupoltin CE 0063 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho 3.80 kW Kaasun kulutus 276 g/h Suutin (28-30/37 mbar) 0.98 mm/merkintä: BK Suutin (50 mbar) 0.85 mm/merkintä: AG Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar Lisägrillipinta VENEZIA 570 G CE 0063BT3928 Kaasu Propaani/Butaani 30/31 Teho 8.60 kW Kaasun kulutus 630 g/h Suutin (28-30/37 mbar) 0.98 mm/merkintä: BK Suutin (50 mbar) 0.88 mm/merkintä: AH Kaasupaine butaani 28 mbar Propaani 37 mbar Luokat I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT Sähkösytytys Sähkösytytyksen käyttöä varten tarvitset pariston (tyyppiä AAA, LR03, 1.5 V). Ohje lämpötilan näytölle Lämpötilan näytön poikkeama voi olla +/- 10 %. Verkkosivu Lisätietoja, ohjeita ja vinkkejä, reseptejä ja muuta tietämisen arvoista OUTDOORCHEF-tuotteista löydät sivustolta OUTDOORCHEF.COM

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef Paris Deluxe, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef Paris Deluxe käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef Paris Deluxe suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef Paris Deluxe

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Outdoorchef Paris Deluxe allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grillit
  • Malli/nimi: Paris Deluxe
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Italialainen, Englanti, Norja, Ranska, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen