Outdoorchef Hamilton käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Outdoorchef Hamilton kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 132 sivua.

Sivu: 1
OUTDOORCHEF.COM 76 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF-kaasugrillisi käyttöön. Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa kos- kevia tietoja. TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTESI TAKIA Jokaisen grilliä käyttävän henkilön on tunnettava tarkka sytyttämisprosessi ja noudatettava sitä. Lapset eivät saa käyttää grilliä. Noudata tarkasti kokoamisohjeissa olevia asennusohjeita. Väärä asennus voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia. Älä sijoita syttyviä nesteitä ja aineita tai varakaasupulloja grillin läheisyyteen. Älä sijoita grilliä tai kaasupullo(j)a koskaan suljettuun tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat kaasugrillisi käyttöön. Grilliä saa käyttää vain ulkona turvaetäisyyden ollessa palaviin esineisiin vähintään 1.5 m. KAASUPULLOT Pohjalevylle saa asettaa vain kaasupulloja, joiden täyttöpaino on enintään 7.5 kg. Sijoita pullo siihen varattuun tilaan, katso kokoamisohje. Pullon kiinnitystä varten on mukana toimitettava pullovyö tai kaasupullon pidike. Suorita ennen käyttöönottoa ja jokaisen kaasupullon vaihdon yhteydessä TIIVIYSTESTI. Kaasupulloja ei saa asettaa yli 50° celciusasteen lämpötilaan eikä varastoida koskaan suljettuun tilaan tai kellarikerrokseen. Ota huomioon käytettäviin kaasupulloihin merkityt turvamääräykset ja noudata niitä. max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3 TÄRKEÄÄ: Merkitse ensin muistiin kaasugrillisi sarjanumero tämän käyttöohjeen kääntöpuolelle. Grillin mallista riippuen löydät numeron tarrasta, joka on joko grillitelineessä tai pohjalevyssä. Kaasugrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka on liitetty asiakirjamappiin. Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä tiedustelujen ongelmattomassa käsittelyssä, varaosatilauksissa ja muissa takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD FI
Sivu: 2
77 TURVAOHJEET Omistajan on säilytettävä tämä käyttöohje ja se tulee olla aina saatavilla. Ota grilli käyttöön luvun OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN mukaan. • Käytä grilliä vain ulkona. • Älä käytä koskaan grilliä katoksen alla. • Älä koskaan jätä grilliä käytön aikana ilman valvontaa. • HUOMIO: Käytössä olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi. Pidä lapset etäällä grillistä. • Älä liikuta laitetta käytön aikana. • Älä työnnä laitteita, joissa on ohjauspyörät, epätasaisten alustojen tai portaiden yli. • Varmista, että rasvalaatikko on käytön aikana täysin suljettu ja lukittu. • Pidä laite käytön aikana etäällä palavista materiaaleista. Pidä 1.5 m:n turvaetäisyyttä palaviin materiaaleihin. • Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin. • Aseta grillauksen jälkeen kaasusäädinpainike aina asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. • Varmista kaasupulloa vaihdettaessa, että säätimen painike on asennossa ja että kaasupullon kaasunsyöttö on suljettu. TÄRKEÄÄ: Grillin läheisyydessä ei saa olla mitään syttymislähteitä. • Tarkista uuden kaasupullon liittämisen jälkeen liitososat TIIVIYSTESTI-ohjeen mukaan. • Jos epäilet osien vuotavan, aseta kaasusäädinpainike asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Tarkistuta kaasua johtavat osat kaasuasennusliikkeessä. • Jos kaasuletkussa on vaurioita tai kulumia, se on heti vaihdettava. Letku ei saa olla taitteella eikä siinä saa olla halkeamia. Älä unohda kiertää kaasusäädinpainiketta ja kaasunsyöttöä kiinni, ennen kuin poistat letkun. • Vaihda letku ja kaasupainesäädin 3 vuoden käyttöajan jälkeen ostopäivästä lukien. Varmista, että kaasupainesäädin ja letku vastaavat EN-normeja. • Kaasuletkun suositeltava pituus on 90 cm eikä se saa ylittää 150 cm. • Älä sulje koskaan kotelon ilmanottoaukkoja äläkä kannen ilma-aukkoja. Kaasupullotilan tuuletusaukkoja ei saa missään tapauksessa sulkea eikä peittää. • Älä tee muutoksia laitteeseen. Älä tee muutoksia erityisesti kaasuhanaan, liekinvartijaan, polttimeen tai grillin muihin osiin. Jos epäilet virhetoimintoa, ota yhteyttä ammattimieheen. • Grilli toimitetaan sopivalla kaasuletkulla sekä kaasupainesäätimellä. Pidä kaasuletku ehdottomasti etäällä grillin kuumista ulkopinnoista. Letku ei saa kiertää. Letku täytyy olla grillimalleissa, joissa on letkunohjain, ehdottomasti kiinnitettynä ohjaimeen. • Letku ja säädin vastaavat kulloisenkin maan paikallisia määräyksiä ja EN-normeja. • Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos täyttä tehoa ei saavuteta ja jos epäilet tukosta kaasunsyötössä. • Käytä grilliä vain tasaisella ja turvallisella alustalla. Älä sijoita grilliä käytön aikana koskaan puulattioille tai muille palaville pinnoille. Pidä grilli etäällä palavista materiaaleista. • Vältä laitteissa, joissa on graniittilevy, levyn lämpötilasokki. • Älä varastoi grilliä helposti syttyvien nesteiden tai materiaalien läheisyyteen. • Irrota kaasupullo aina, jos grilli säilytetään talven yli sisätilassa. Grilli pitäisi varastoida ulkona paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja johon eivät lapset pääse. • Sijoita grilli ennen käyttöönottoa mahdollisimman tuulensuojaisaan paikkaan. • Grilli pitäisi suojata ympäristön vaikutuksilta suojapeitteellä, kun sitä ei käytetä ja kun se on täysin jäähtynyt. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. • Poista suojapeite kovan sateen jälkeen, jotta vältät kosteuden kertymisen.
Sivu: 3
OUTDOORCHEF.COM 78 TIIVIYSTESTI VAROITUS: Tiiviystestin aikana ei grillin lähellä saa olla mitään sytytyslähteitä. Tämä koskee myös tupakointia. Älä koskaan tarkista tiiviyttä palavan tulitikun avulla tai avoimella liekillä ja tee se aina ulkona. 1. Kaasusäädinpainikkeen täytyy olla asennossa . 2. Avaa pullon kaasunsyöttö ja sivele kaikki kaasua johtavat osat (liitokset kaasupullossa / kaasupainesäätimessä ( kaasuletkussa / kaasun tulossa / venttiilin liitos ) saippualiuoksella, jossa on 50 % nestemäistä saippuaa ja 50 % vettä. Voit käyttää myös vuodonilmaisinsuihketta. 3. Kuplien muodostuminen viittaa vuotokohtiin. TÄRKEÄÄ: Grilliä saa käyttää vasta, kun kaikki vuotokohdat on korjattu. Liitä kaasunsyöttö kaasupullooon. 4. Korjaa vuotokohdat kiristämällä liitokset jos mahdollista tai vaihtamalla virheelliset osat. 5. Toista vaiheet 1 ja 2. 6. Jos vuotokohtia ei voi korjata, ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen. OHJE: Tee TIIVIYSTESTI jokaisen kaasupullon kiinnityksen tai vaihdon jälkeen sekä grillikauden alussa. OHJAUSPANEELIN MERKINTÖJEN SELITYS ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 1. Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat tekemisiin elintarvikkeiden kanssa. 2. Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat, kuten kappaleessa TIIVIYSTESTI on kuvattu. Tee se myös silloinkin, kun kauppiaasi toimittaa grillin valmiiksi asennettuna. 3. Polta grilliä n. 20–25 minuuttia asennossa . 4. Varmista, että rasvankeruulevy on työnnetty vasteeseen saakka. Tämä koskee myös normaalia grillausta. Lämpötehot ja sytytys : Asennosta : alhainen teho : keskiteho : korkein teho : sytytys : Sytytin
Sivu: 4
79 OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN OHJE: Kaikkien poltinten ei tarvitse olla aina käytössä. Määrä riippuu valmistustavasta sekä määrästä. PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS (CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupainesäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleessa TIIVIYSTESTI olevien ohjeiden mukaan). 2. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä sytytä grilliä koskaan kannen ollessa suljettuna. 3. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 4. Paina kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina mustaa sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kipinä hyppää ja kaasu palaa. 5. Jollei kaasu syty 3 sekunnin aikana, aseta kaasusäädinpainike asentoon . Odota 2 minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohdat 2–4. 6. Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). 7. Polttimet tulee ottaa vasemmalta oikealle käyttöön. SIVUPOLTTIMEN SYTYTYS (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupainesäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleessa TIIVIYSTESTI olevien ohjeiden mukaan). 2. Poista AUCKLAND 4+ G:stä sivupolttimen grillipinnan graniittisuoja ja sijoita se oikean sivutelineen alle sille tarkoitettuun pidikkeeseen tai avaa HAMILTON 3+ G:n tai PERTH 4+ G:n sivupolttimissa suojalevy. 3. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä graniittisuojan tai suojalevyn ollessa päällä. 4. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 5. Paina kaasusäädinpainiketta, jossa lukee SIDE BURNER ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kipinä hyppää ja kaasu palaa. 6. Jollei kaasu syty 3 sekunnin aikana, aseta kaasusäädinpainike asentoon . Odota 2 minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohdat 2–4. 7. Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, etsi syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). 8. Peitä sivupoltin graniittisuojalla vasta, kun se on jäähtynyt täysin (koskee vain mallia AUCKLAND 4+ G) tai sulje suojalevy (malleissa HAMILTON 3+ G tai PERTH 4+ G). INFRAPUNAPOLTTIMEN SYTYTYS (AUCKLAND 4+ G:n POWER BURNER) HUOMIO: Ei ole sallittua käyttää infrapunapoltinta kannen ollessa suljettuna. 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupainesäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleessa TIIVIYSTESTI olevien ohjeiden mukaan). 2. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä sytytä grilliä koskaan kannen ollessa kiinni äläkä aseta grillilevyä infrapunapolttimen yläpuolelle. Tämä voi johtaa kannen värjäytymiseen ja grillilevyn vääntymiin. 3. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 4. Paina kaasusäädinpainiketta, jossa lukee POWER BURNER ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kipinä hyppää ja kaasu palaa. 5. Jollei kaasu syty 3 sekunnin aikana, aseta kaasusäädinpainike asentoon . Odota 2 minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohdat 2–4. 6. Jos infrapunapoltinta ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, etsi syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
Sivu: 5
OUTDOORCHEF.COM 80 OUTDOORCHEFIN AUSTRALIALAINEN GRILLIJÄRJESTELMÄ Australia on tunnettu erinomaisena grillausmaana. OUTDOORCHEFIN AUSTRALIAN LINE on yhtä erinomainen. Se tarjoaa laadukkaita ja luotettavia tuotteita. Vankalla, hyvin ketterällä alustalla on paljon työtilaa. Rikkoutumaton valurautapoltin tallentaa lämmön ja jakaa sen tasaisesti kypsennystilaan. Integroidun lämpömittarin ansiosta lämpötilan voi tarkastaa milloin tahansa, ja erityisesti tätä grillijärjestelmää varten kehitetty liekinsuoja suojaa grillattavaa ruokaa rasvapalolta. AUSTRALIALAISEN KAASUGRILLIN KÄYTTÖOHJE Näin yksinkertaisesti se käy: 1. Lämmitä grilliä n. 10 minuuttia KANNEN OLLESSA SULJETTUNA asennossa . 2. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle tai grillilevylle ja säädä lämpötila toiveittesi mukaan – . 3. SUOSITUS: Käytä vain yhtä poltinta, jos grillattavaa ruokaa on vähän. Grillaus kannen ollessa suljettuna vähentää grillausaikaa ja kaasun kulutusta. 4. Aseta aina grillauksen jälkeen kaasusäädinpainike asentoon . Sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös pullojen ollessa tyhjiä on pullohanan oltava suljettuna. GRILLAUS INFRAPUNAPOLTTIMELLA 5. Lämmitä grilliä n. 5 minuuttia KANNEN OLLESSA AUKI asennossa . 6. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle. Infrapunapoltin sopii nopeaan paistamiseen. 7. HUOMIO: Ei ole sallittua käyttää infrapunapoltinta kannen ollessa suljettuna eikä asettaa grillilevyä infrapunapolttimen päälle. Tämä voi johtaa kannen värjäytymiseen ja grillilevyn vääntymiin. 8. Aseta aina grillauksen jälkeen kaasusäädinpainike asentoon . Sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös pullojen ollessa tyhjiä on pullohanan oltava suljettuna. Oikeilla tarvikkeilla varustettuna OUTDOORCHEF-grilli tuottaa vielä enemmän iloa. Anna luovuudellesi ja kokeilunhalullesi vapaat kädet. Kaikki lisätarvikkeet grilliäsi varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM GRILLAUKSEN JÄLKEEN 1. Aseta jokaisen polttimen kaasusäädinpainike asentoon liitä kuva paneeli asento . 2. Sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. 3. Annan grillin jäähtyä kokonaan ja puhdista se. 4. Peitä grilli sopivalla suojapeitteellä. SUORA LÄMPÖ EPÄSUORA LÄMPÖ Suoraa grillausta ja ruoanvalmistusta varten. Sijoita grillattava ruoka päälle kytkettyjen poltinten päälle. Epäsuoraa grillausta, ruoanvalmistusta ja leipomista varten: Laita grillattava ruoka keskelle grilliä, sulje kansi ja sytytä vain molemmat uloimmat polttimet.
Sivu: 6
81 PUHDISTUS Grillikertojen välissä on vain grillin vähäinen puhdistus tarpeellista, koska suurin osa rasvasta joko haihtuu tai valuu rasva-astiaan. Käytä suppilon ja ritilän puhdistukseen grilliharjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjoja). Käytä muita osia sekä perusteellisempaa puhdistusta varten OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER-puhdistusainetta. Voit myös käyttää nailonista valmistettua patasientä ja saippuavettä irrallaan olevien ruoanjäämien poistamiseksi. Irrota grilliritilä ja grillilevy ja puhdista valurautapoltin. Infrapunapoltin on puhdistettava, koska rasvaa palaa heti grillauksen aikana. Tyhjennä lopuksi rasva-astia ja puhdista se OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER -puhdistusaineella. TÄRKEÄÄ: Jos käytät puhdistusainetta, anna grillin kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Kuivauksen nopeuttamiseksi voit laittaa grillin päälle ja antaa palaa teholla (liitä kuva 3 liekit) muutamia minuutteja kannen ollessa auki. OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER-puhdistusaineen KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Grilliä ei saa käyttää, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER -puhdistusaineella. Käytä käsien vuoksi suojakäsi- neitä ja mahdollisesti suojalaseja. Ruiskuta grilli tai lisätarvikkeet vielä vähän lämpimässä tilassa huolellisesti ja anna vaikuttaa 15–30 min. Ruiskuta likaiset pinnat vielä, huuhdo ne huolellisesti ja anna kuivua. HUOLTO Grillin säännöllinen huolto takaa moitteettoman toiminnan. Tarkista kaikki kaasua johtavat osat ainakin 2 kertaa vuodessa ja joka kerta pidemmän säilytyksen jälkeen. Hämähäkit ja muut hyönteiset voivat aiheuttaa tukoksia, jotka täytyy poistaa ennen käyttöä. Jos grilliä työnnetään epätasaisella alustalla säännöllisesti, tarkasta aika ajoin, ovatko kaikki ruuvit kireällä. Jos et käytä grilliä pitempään aikaan, suorita ennen uutta käyttöä TIIVIYSTESTI. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä kaasun toimittajaan tai myyntipisteeseen. Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat, jotta korroosiovaurioilta vältyttäisiin. Pidemmän varastoinnin jälkeen ja vähintään kerran grillikauden aikana olisi kaasuletku tarkastettava halkeamien, murtumien ja muiden vaurioiden osalta. Vaurioitunut kaasuputki on vaihdettava välittömästi, kuten kappaleessa TURVAOHJEET on kuvattu. Jotta voit nauttia grillistä niin kauan kuin mahdollista, suojaa grillisi, kun se on kokonaan jäähtynyt, sopivalla OUTDOORCHEF-suojapeitteellä ympäristön vaikutuksilta. Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. VIAN KORJAUS Poltin ei syty: • Tarkasta, että kaasupullon kaasunsyöttö on auki. • Varmista, että pullossa on tarpeeksi kaasua. • Tarkasta, että elektrodin kipinä hyppää polttimeen. Ei kipinää: • Varmista, että paristo on asennettu oikein (grillissä, jossa on sähkösytytys). • Polttimen ja elektrodin välinen etäisyys saa olla vain 5–8 mm. • Tarkasta, ovatko kaapelit sähkösytytyksessä ja elektrodi kytketty oikein paikoilleen. • Aseta uusi paristo (AAA, LR03, 1.5 V) sähkösytytykseen (grillissä, jossa on sähkösytytys). Jos et voi ottaa grilliä käyttöön edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella, ota yhteyttä myyntipaikkaan.
Sivu: 7
OUTDOORCHEF.COM 82 TAKUUMÄÄRÄYKSET 1. Garantie Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta myyjältä olet tuotteen lisäksi saanut jopa 3 vuoden takuun DKB Household Switzerland AG:lta („DKB“) seuraavien ehtojen mukaisesti. Takuu kattaa vain sellaisten vikojen korjauksen, jotka tuotetta tarkoituksenmukaisesti käytettäessä todistettavasti johtuvat materiaali- ja/tai valmistus- virheestä. 2. Menettelytapa Tarkasta tuotteen toiminta ja mahdolliset viat välittömästi vastaanotettuasi tuotteen. Jos ostamasi laite on viallinen, seuraa seuraavia ohjeita (Bring-In-takuu): • Ota 30 päivän sisällä vian löytymisestä yhteys jälleenmyyjään* tuotteen tai sen osan, ostotodistuksen, sarjanumeron ja tuotenumeron** kanssa • Selitä ongelma viallisen tuotteen tai sen osan tai valokuvan avulla • Kun jälleenmyyjä tai DKB on tarkastanut vian, kohdan 3 mukainen takuu astuu voimaan (yksityisen ostajan kuljetus- ja lähetyskustannuksia ei korvata) 3. Takuun laajuus DKB:n valmistajan takuu alkaa ostopäivästä ja koskee yksityisiä ostajia. Takuu voidaan panna täytäntöön vain alkuperäistä ostokuittia vastaan Takuu toteutetaan DKB:n valinnan mukaan korjaamalla, vialliset osat vaihtamalla, laitetta vaihtamalla tai, mikäli vika ei vaikuta laitteen toimivuuteen, alentamalla hintaa. Kaupan purku takuutapauksen vuoksi ei ole mahdollinen. Korjauksen ajaksi ei voida vaatia korvaavaa tuotetta. Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan. Vaihdetut osat siirtyvät DKB:n omaisuuteen. Tuotteen vaihdossa takuuaika alkaa alusta. Takuuajat ovat: • 3 vuoden takuu emaloidulle pallolle (pohja ja kansi) läpiruostumiselta • 3 vuoden takuu puhki ruostumiselta tai -palamiselta emaloidulle grilliritilälle • 3 vuoden takuu puhki ruostumiselta tai -palamiselta kaikille ruostumattomille teräsosille • 2 vuoden takuu kaikille muille valmistus-/materiaalivirheille • Takuu emaloinnin vaurioista on voimassa vain 30 päivää ostopäivämäärästä. Se pätee uusiin laitteisiin, joita ei ole vielä käytetty. 4. Poissulkeminen Seuraavissa tapauksissa ei mikään vika, eli näiden määritelmien mukainen materiaali- tai valmistusvika, johda takuun myöntämiseen eikä takuuta myönnetä valituksesta: • Tavallinen kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä. • Takuu ei koske vikoja tai vaurioita, joiden syynä on ollut väärä tai huolimaton käyttö, epäasiallinen asennus tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittama korjausyritys. • Käyttö- tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat viat ja/tai vauriot (esimerkiksi vahingot, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai suppilon tai grilliritilän emalipinnan puhdistuksesta, tiiviystestin suorittamatta jättämisestä jne.). • Epätasaisuudet, emalin värin sävyerot sekä vähäiset vikapaikat (kuten tuotannosta johtuvat kosketuspisteet kannen alareunassa tai ripustuksissa). • Sään (mm. raekuuron) tai vääränlaisten kemikaalien käytön aiheuttamat tuotteen (esim. maalipinnan) värin muutokset tai vauriot, epäasianmukainen (ei sääsuojattu) tuotteen varastointi tai epäasianmukainen kemikaalien käyttö. • Ruosteen tai lentoruosteen muodostuminen sään tai kemikaalien väärinkäytön vaikutuksesta. • Virheet, jotka eivät rajoita merkittävästi laitteen käyttöä tai hyötyjä. • Kulutusosille, kuten grilliritilälle, suppilolle, polttimelle, lämpömittarille, sytytykselle ja paristolle, elektrodille sytytyskaapelille, kaasuletkulle, kaasupaineensäätimelle, lämmityselementille, heijastimelle ja alumiinifoliosuojaukselle tai hiiliritilälle ei myönnetä takuuta • Muutoksista, väärästä käyttötavasta tai tahallisesta vaurioittamisesta johtuvat viat ja/tai vauriot. • Epäasianmukaisesta huollosta tai korjauksesta johtuvat viat ja/tai vauriot. • Rutiinihuollon suorittamatta jättämisestä johtuvat viat ja/tai vauriot. • Viat ja/tai vahingot, jotka ovat syntyneet kuljetuksen aikana. • Ylivoimaisen esteen aiheuttamat viat ja/tai vauriot. • Ammattimaisessa käytössä syntyneet viat ja/tai vauriot (hotellit, gastronomia, näyttelyt jne.). * Jälleenmyyjätodistus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM ** Sarjanumero sekä tuotenumero löydät grillissäsi olevasta tarrasta (katso KAASUPALLOGRILLI).
Sivu: 8
83 DKB sulkee pois muut kuin näissä takuuehdoissa määritellyt asiakkaan vaateet, ellei lainmukainen velvollisuus tai vastuu koske niitä. Tämä koskee erityisesti laiminlyönnin aiheuttamia vaurioita koskevia vaatimuksia, viasta välillisesti aiheutuneiden vaurioiden korvauksia, tulonmenetystä ja kuljetusvaurioita, joista ei ole ilmoitettu jälleenmyyjälle 30 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. OUTDOORCHEF-tuotteita kehitetään jatkuvasti. Muutoksia tuotteisiin voi siksi tulla ilman etukäteisilmoitusta. Rekisteröity tavaramerkki OUTDOORCHEF on seuraavan yrityksen edustama: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Switzerland www.dkbrands.com
Sivu: 9
OUTDOORCHEF.COM 84 TEKNISET TIEDOT CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 7.50 kW Kaasunkulutus 546 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.78 mm / merkintä: BD Suutin (50 mbar) 0.85 mm / merkintä: AD Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot Butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Maks. sallitut Butaani maks. 7.5 kg kaasupullo grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg CAIRNS 4 G / HAMILTON 4+ G CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 12.80 kW Kaasunkulutus 932 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.86 mm / merkintä: BE Suutin (50 mbar) 0.74 mm / merkintä: AE Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot Butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Maks. sallitut Butaani maks. 7.5 kg kaasupullo grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg AUCKLAND 4+ G CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 9.60 kW Kaasunkulutus 699 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.86 mm / merkintä: BE Suutin (50 mbar) 0.74 mm / merkintä: AE Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar suositeltavat kaasupullot Butaani maks. 13 kg Propaani maks. 10.5 kg Maks. sallitut Butaani maks. 7.5 kg kaasupullo grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg SIVUPOLTIN (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 3.80 kW Kaasunkulutus 276 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.98 mm / merkintä: BK Suutin (50 mbar) 0.85 mm / merkintä: AG Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar INFRAPUNAPOLTIN (AUCKLAND 4+G) CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 6.20 kW Kaasunkulutus 451 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 1.16 mm / merkintä: BP Suutin (50 mbar) 1.00 mm / merkintä: AP Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar LUOKAT I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT SÄHKÖSYTYTYS Sähkösytytystä varten tarvitset pariston (AA, LR02, 1.5 V). LÄMPÖTILAN NÄYTTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS Lämpötilan näytön poikkeama voi olla +/-10 %. VERKKOSIVU Lisätietoja, ohjeita ja vinkkejä, reseptejä ja muuta tietämisen arvoista OUTDOORCHEF-tuotteista löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM Käyttöohje kaasupallogrilli 2014_tuotenro 19.120.10

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef Hamilton, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef Hamilton käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef Hamilton suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef Hamilton

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Outdoorchef Hamilton allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grillit
  • Malli/nimi: Hamilton
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen